• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

SSK'ya Sahte Sigortalı Bildirimi Ve Sonuçları

Okunuyor :
SSK'ya Sahte Sigortalı Bildirimi Ve Sonuçları

Datassist.

Acemi
Üye
SSK'ya Sahte Sigortalı Bildirimi Ve Sonuçları

Ülkemizde kaçak sigortalılık kadar olmasa bile yaygın olan bir diğer olgu sahte sigortalılıktır. Bazı kimseler fiilen işyerinde çalışmadıkları halde, başta sosyal sigorta yardımlarından faydalanabilmek amacıyla çeşitli nedenlerle SSK'ya sahte olarak bildirilmektedir. Kamu oyunda yaygın olan ve bu bildirimleri haklı olarak gören görüş, nasıl olsa sahte olarak Kuruma bildirilen kimselerin primlerinin SSK'ya yatırıldığı ve işyerinde fiili çalışmanın önemli olmadığı yönündedir. Oysa aşağıda da görüleceği üzere sahte sigortalılar sosyal sigorta giderlerinin artmasına ve SSK'nın açıklarının büyümesine neden olmaktadır.

Diğer yandan; bu kimselere hiçbir zaman ödenmemiş ücretler ve bu ücretlerden kesilen sigorta primleri de vergi matrahında gider olarak dikkate alınmakta ve vergi matrahları da erozyona uğratılmaktadır. Çalışmamız, SSK'ya yapılan sahte sigortalı bildirimlerini, bunların nedenlerini ve sahte sigortalı bildiriminin sonuçlarını çeşitli yönleriyle incelemektedir.
iskanunu.com
 
Üst Alt