Sözleşmeli personelin refakat izni var mı?

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin bakmakla yükümlü oldukları kişilerle için kullanacakları refakat izin hakkı olup olmadığını merak ediyor.
Sözleşmeli personelin refakat izni ne kadardır?
Refakat izni kullanmanın şartları nelerdir?


SÖZLEŞMELİ PERSONELİN REFAKAT İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 9. maddesi bu konuyu düzenlemektedir. Bu maddeye göre; "Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir
 
  • Etiketler
    kamu personeli refakat izni refakat izni kaç gündür sözleşmeli personel
  • Üst Alt