Sözleşmeli memura mazeret izni hakkı

Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davada mahkeme, sözleşmeli memura mazeret izni hakkını verdi.

Dava sonucunda sözleşmeli memurun bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için il dışında geçirilen günler de mazeret izni kaps***** alındı.

Türk Sağlık-Sen üyesi bir personelin, bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun tedavisi için, sevkli olarak il dışına çıkmasına rağmen il dışında geçirdiği günlerin yıllık izninden düşürülmesi üzerine sendika tarafından dava açıldı.

Türk Sağlık-Sen'in açtığı davayı görüşen Sivas İdare Mahkemesi, sözleşmeli personelin izinlerinin yıllık izin, hastalık izni, doğum izni, şua izni, doğum ve ölüme bağlı mazeret izni olarak Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlendiğini belirtti.

Mahkeme kararında, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4/B'li personelin 657 sayılı kanun hükümlerine tabi olduğu vurgulandı. Davacının, mazeret izni verilmesini gerektirecek nitelikte kabul edilebilir bir mazeretinin olduğunun altını çizen mahkeme, 657 sayılı kanunun 104. maddesi uyarınca personelin çocuğunun tedavisi için il dışında bulunduğu günlerin mazeret izni kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

İl dışında geçirilen sürelerin yıllık izinden düşürülmesinde yasaya uyarlılık bulunmadığı ifade edilerek, idare işleminin iptaline karar verildi. Mevzuata göre, sözleşmeli personele, isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni veriliyor. Mahkeme kararının emsal olarak kabul edilmesi halinde buna bakmakla yükümlü olduğu kişilere il dışında refakat ettikleri süreler de eklenecek.

CİHAN
 
Üst Alt