Söze mi bakılır , söyleyene mi?

(Bir sözü söyleyene değil, söylenen o söze bakılır. Söz doğru ise kim söylerse söylesin kabul edilir) sözü doğru mudur?

İstisnalar hariç, bu sözü genelde mezhepsizler söylüyor. Allah vardır, Cennet ve Cehennem vardır gibi herkesin bildiği meşhur bilgiler hariç, bir sözün doğru olup olmadığını nereden bileceğiz ki? Onun için, söze değil, söyleyene bakmak gerekir. Eğer İmam-ı a’zam hazretleri gibi bir zat söylüyorsa, derhal kabul edilir. Şevkani, Efgani, Abduh, Reşit Rıza, Seyyit kuyup , Said Nursi gibi ehliyetsiz ve mezhepsizler söylüyorsa, hiç itibar edilmez, çünkü onların söylediği söz, doğru bile olsa, buna yetkileri yoktur. Hatta Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından alarak söyleseler bile, doğruyu onlardan değil, Ehl-i sünnet âlimlerin kitaplarından öğrenmek gerekir.

(Şu din kitabı uygun mu) diye, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine sorulunca, (Kitabın içindekilerin hepsi doğrudur, fakat bu kitabı okuyan kimse zehirlenir, çünkü yazarının habis ruhu satırlara aksetmiş) buyurmuştur. Demek ki habis kimselerin sözleri, kitapları doğru olsa bile insana zarar veriyor.

O halde bir sözün doğru olup olmadığı, söyleyen kimsenin yetkili bir âlim olup olmamasına bağlıdır. Onun için, söze bakarak doğruyu bulamayız. Doğruyu, Efendimizin mutlak varisi olan icazetli büyük zatların ( Ehli sünnet Alimlerinin ) bildirmesiyle buluruz.
 
Abi,el-hamdülillah!bu arada sen yazalı 6 gün olmuş.cum'a gününe girmiş bulunuyoruz.cum'a günün hayırlı,mübarek olur inşaallah-ü teala ve tekaddese.allah-ü teala hazretleri bu günlerimizi aratmasın!sonumuzu hayr etsin!son nefeste iman selametiyle ahırete irtihal etmek nasib etsin cümle mü'min kardeşlerimize.

Abi,yazında said-i nursi'den de bahsediyorsun.daha önce de dediğimiz üzere,kendisi hakkında pek fazla bir bilgim yok.

Hak teala hazretleri,büyüklerimizin yolunda ilerlemekte yar ve yardımcımız olsun!

Biz kalbi yaralı,ciğeri yanık fakirler için dua buyurmanızı istirham ederiz.
 
Üst Alt