Sözde Müslümanlar

Sözde müslümanlar 'münafıklar' tıpkı kendilerine kitap verilenlerin küfre sapanları gibi “günahlarımız kadar cehennemde kalıp sonra kesinlikle cennete gideceğiz” derler…

ALİ İMRAN SURESİ
23- Şu kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara bak, aralarında hüküm vermesi için Allah’ın kitabına çağrılıyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek dönüp gidiyor.

24- Bunun sebebi onların, “ateş bize sayılı birkaç gün dışında dokunmayacaktır” demeleridir. Uydurmuş oldukları yalanlar, dinlerinde kendilerini aldatmaktadır.


BAKARA SURESİ
80- Dediler ki: “sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır.” De ki: Allah’tan bir ahit mi aldınız? Yoksa siz Allah’a isnat ederek, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

81- İş onların sandığı gibi değil. Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır onun içinde.

82- İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ise cennetin dostudurlar. Onlar da onun içinde sürekli kalacaklardır.

Kuran ve Tevrat’ta var olan reenkarnasyon sistemi ölçüleri dahilinde istisnasız “öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar” bir süre yaşatılmış olan insanlar ya cennetliktir ya da cehennemlik…
 
selam ederim;

cezalar ağırdır. çok ağır.

Cezanın ağırlığı yapılan kötülüğün ağırlığı kadardır...
KASAS SURESİ
84.İyilik getirene ondan daha hayırlısı var. Kötülük getirenlere gelince, yapmış olduklarından fazlasıyla cezalandırılmayacaklardır.

Sözde iman etmenin hiçbir anlamı yoktur...

YUNUS SURESİ
90- Ve İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu, azgınlık ve düşmanlıkla onları izlemekteydi. Nihayet, boğulma ümüğüne çökünce şöyle dedi: “iman ettim. İsrail oğullarının inanmış olduğu dışında ilah yok. Ben de O’na teslim olanlardanım.

91- Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun.


Son nefesinde iman ederek ölmek, insan için bir kurtuluş değildir…
Kurtuluş, iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar içindir…

NİSA SURESİ
124- Erkek veya kadın, inanmış olarak hayra ve barışa yönelik işler yapanlar cennete gireceklerdir. Ve zerre kadar zulme uğratılmayacaklardır.


Allah’ın rızasını kazanabilmen için; reenkarnasyon sistemi ölçüleri dahilinde yaşamış olduğun tüm hayatların sonunda müslüman olarak can vermen gerekir…

ALİ İMRAN SURESİ
102- Ey iman edenler! Allah’tan kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.
 
selam ederim;

dünya yaşamında bir kimseyi dolandıranın cezası sizce ne olabilir? diğer alemdede dolandırılacak hali yok değilmi?
yada bir kalp kıranın cezası, kalbinin kırılması olacak değil ya.

ateşe atılmak veya bir takım korkutucu cezalar bize mishal verilmiştir o yandaki acıyı tasahur edebilmemiz için. oysa gerçek şudur ulu Allaha yakın olmak yada uzak olmaktır o acı. aklın ebediyete kadar yaşayacağı sonsuzlukda rabbine olan mesafesidir. bu yanda yaptıklarından alacağı ödül yada ceza. uzak olan için bu ceza en yüksek ateşlerde yanmak gibi acı veren utançtır. ki unutmayınki yeminli gelmişizdir bu aleme oradan.
 
"tansxx yazdı
dünya yaşamında bir kimseyi dolandıranın cezası sizce ne olabilir? diğer alemdede dolandırılacak hali yok değilmi?
yada bir kalp kıranın cezası, kalbinin kırılması olacak değil ya.

Sn. tansxx

Ben ahirette yapılan kötülüğün aynısı ile karşılık verileceğini söylemedim…
Ahirette, kişinin kötülük derecesine göre karşılık göreceğini ifade etmeye çalıştım…

Kaldı ki bu dünyada bile yapılan her kötülüğe aynı şekilde karşılık verilmez; hak ettiği karşılık verilir…
Örnek:
Hırsızlık yapan kişiyi, ona ait bir şeyi çalarak mı cezalandırırsınız
Yoksa
Hırsızlık yapan kişiye hak ettiği cezayı mı verirsiniz?

Ahiret hayatında cehenneme girmeyi hak etmiş insanlar arasında Kuran ölçülerine göre genel bir derecelendirme yapacak olursak bunları iki guruba ayırabiliriz…

1-Açıktan inkâr eden KÂFİRLER
2-Münafık KÂFİRLER


Münafıklar derece bakımından; açıktan inkâr edenlere oranla kötülükte daha ileridirler…
Ayrıca her münafığın ve her açıktan inkâr edenin kendine özgü kötülük derecesi vardır…

AHKAF SURESİ
18 -İşte bunlar, kendilerinden önce gelip geçmiş cin ve insan ümmetleri içinde, üzerlerine azap hak olanlardır. Hiç kuşkusuz, onlar, hüsrana uğrayanlardır.

19 -Her birinin, yapıp ettiklerinden dereceleri vardır. Amellerinin karşılığı eksiksiz verilecektir, hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır.

BAKARA SURESİ
204- İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o, kalbindekine Allah’ı tanık tutar. Oysaki o, düşmanların en yamanıdır.

NİSA SURESİ
150- Onlar ki Allah’ı ve O’nun resullerini inkâr ederler, Allah ile O’nun resullerinin arasını açmak isterler de “ bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz” derler; böylece imanla inkâr arasında bir yol tutmak isterler.

151- İşte bunlar gerçek kâfirlerdir. Ve biz, kâfirler için yere batırıcı bir azap hazırladık.

NİSA SURESİ
145- Şu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateşin en alt katındadırlar.

Kuran da var olan Reenkarnasyon sistemi fark edilmediği sürece, bir insanın cenneti ya da cehennemi nasıl hak ettiğinin anlaşılabilmesi imkânsızdır…
 
  • Etiketler
    sözde müslümanlar
  • Üst Alt