Sözcük

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

-Kelime/Kelâm/Word/Talk:
- Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını
teşkil eden unsurlardan birisidir.
- Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde
üç kısma ayrılmıştır.
-"Bir tek söz" e kelime denir.
(Osmanlıca Sözlük)

-Belli bir amaç için bir birim olarak düşünülmesi
uygun düşen bir damga dizgisi.
-Anlamı olan ses veya ses birliği.
-Ses dilinde belli anlamı ya da tümce kuruluşunda
görevi bulunan anlatım aracı.
(TDK)

-Söylem, konuşma, mesaj, iletişim, bilgi, sinyal,
açıklama, yemin, deklarasyon, ifade, iknaiyat
- Söz, lafız, laf, lakırdı, vaad, haber, malumat, parola,
emir, işaret, kelâm.

-Kısa bir yorum ya da gözlem.
 
Üst Alt