Sosyoloji Programı

Bu program, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER
Dört yıllık lisans eğitimi süresince sosyoloji eğitimi alan öğrenciler uzman sosyologlar olarak mezun olacaklardır. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.

Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji lisans programını bitiren öğrenciler, sosyoloji ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Mezun öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir.
 
1. yıl hangi dersler var ?

 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • TÜRK SİYASAL HAYATI
 • İKTİSADA GİRİŞ
 • PSİKOLOJİYE GİRİŞ
 • SOSYAL POLİTİKA
 • SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
2. yıl hangi dersler var ?

 • İSTATİSTİK
 • SOSYOLOJİ TARİHİ
 • TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI
 • SİYASET BİLİMİ
 • ANTROPOLOJİ
 • FELSEFE
 • SOSYAL PSİKOLOJİ
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
3. yıl hangi dersler var ?

 • ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
 • EKONOMİ, ENDÜSTRİ VE TOPLUM
 • TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK
 • AİLE SOSYOLOJİSİ
 • KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
 • TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
 • YABANCI DİL
4. yıl hangi dersler var ?

 • KENT SOSYOLOJİSİ
 • YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜRESELLEŞME
 • TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ
 • DİN SOSYOLOJİSİ
 • MEDYA SOSYOLOJİSİ
 • HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ
 • TÜRK DİLİ


 
Üst Alt