• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

SOSYALİST Bakış

SOSYALİST Bakış

SOSYALİST SOSYALİST - #1
SOSYALİST Bakış
Bu başlık altında fikirleri, ideolojileri, sosyalist düşünceyi,
yaşam seyrinde karşılaştığımız olayları SOSYALİST bakış açısıyla
özgün bir şekilde ''kısa kısa'' değerlendirmeye çalışacağım.

İsteyen forumdaşlarım da katılabilirler.

Sosyalist Devrimler

Emekçi sınıfın, yani çoğunlukta olan, ezilen ve sömürülenlerin zincirleri kopardığı sosyal patlamalardır.
Egemenliğin, emekten yana olmasını isteyen halkların iktidarına, toplumsal mülkiyete, eşitliğe ve dolayısıyla çoğunlukta olan halkın halk adına gerçekleştirme amacına yönelik devrimlerdir.

Sosyalist devrimlerde özel mülkiyet yoktur.
Bunun amacı ise insanların birbirini sömürme veya köle gibi kullanma imkânının elinden alınmasıdır.
Bu devrimin gerçek sahipleri ise ülkenin varlık kaynağı ve dinamikleri olan üretici güçlerdir.

Sosyalist devrimler; din, dil, ırk, cins, milliyet ayrımcılığı gözetmeyen çoğunluğun, sadece kan emicilerin boyunduruğundan ve sömürüsünden kurtulmak için gerçekleştirilen devrimlerdir.
Bu nedenle haklı, doğru ve yerinde bir devrimdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #2
Şunun farkına vardınız mı?

ABD politikalarını benimseyenler de,
ABD'yle birlik olup karşısındaki politik anlayışı yok etmek isteyen de,
ABD politikalarına karşı mücadele verenleri terörist, vatan haini ilan eden de,
''Kahrolsun emperyalizm'' diyenlere Moskova yolunu gösteren de,
Amerikanvari Türkiye siyasetini reddedenlere ''Ya sev ya terk et'' diyen de,
günü geldiğinde buruşturulup layık olduğu yer olan çöpe atılmışlardır.
SOSYALİST SOSYALİST - #3
İzlenimlerimiz şunu da ortaya koymuştur ki saf ve temiz vatanseverlerin duyguları sömürülerek vatan sevgisi adı altında tüm devlet imkânları burjuvaziye peşkeş çekilmiştir.
Oysa vatan sevgisi kavramından anladığımız şey; Türkiye toprakları üzerinde yaşayan halkların düşüncesi, farklılıkları ne olursa olsun, tümünü sevmekle, olanaklardan gerektiği şekilde yararlandırmakla, burjuvaziye peşkeş çekilen değerleri toplumsallaştırmakla iştigaldir.

- - - Güncellendi - - -

Bilmekte yarar var;
Hangi konuda olursa olsun, ülkenin bölünme ihtimali de dâhil, toplumsal şikâyetler hususunda gelinen bu noktaya zemin hazırlayan da, sebep olan da; Sosyalistlerin karşısında olan ve Amerikanvari politikaları özümseyen kapitalistler, kapitalizm yanlıları, liberalistler ve liberalizm yanlılarıdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #4
Ne yaptığı, amacının ne olduğu pek anlaşılmayan sözde milliyetçiler ve dinde bir adım önde olduğunu sananlar, ülkenin pazarlanmasına neden ses çıkaramazlar anlaşılmamaktadır.

Bir ülke nasıl korunur, değerlerine nasıl sahip çıkılır, bunun üzerinde düşünmelerini öneriyorum.
SOSYALİST SOSYALİST - #5
Bir ülkeyi bile satın alacak güçteki Çok Uluslu Şirketlerin hedefindeki değerlerimiz satın alınarak tekelleşmektedir.
Bu tekelleşmeye dönüşüm ise çok ama çok tehlikelidir.
Hükümetleri istediği gibi yönlendirecek güçteki bu şirketler, ülkenin gerçek sahipleri konumuna gelmektedirler.
Ve bu ülkenin yeni sahipleri de, kontrolünü elinde bulundurdukları siyasi partiyi iktidar yapmaktadır.
SOSYALİST SOSYALİST - #6
Ulusun, yani milletin çıkar üstünlüğünden söz ediyorsa bir takım anlayış, sömürülen emekçisini sendikalı olduğu için işten kovan veya en küçük kâr kaybına uğradığı anda kapı dışı eden patronu değil, devlete, emeğe, alın terine ve ulusa saygıdan dolayı üretici dinamiklerini korumak, kollamak zorundadır.

- - - Güncellendi - - -

Bilirsiniz, Üniversitelerde zaman zaman paralı eğitim, harçlar ve bir takım olumsuzluklar gibi sıkıntı veren olaylar üniversite öğrencileri tarafından protesto edilir.
Benim anlamadığım, bu gibi olaylara destek vermemiz gerekirken, neden onlara tepki gösterip satırla, sopayla, döner bıçaklarıyla saldırılır?
SOSYALİST SOSYALİST - #7
Türkiye Milliyetçiliği gerçekten bu ülkeye ve bu ülkenin insanına değer veriyorsa, ekonomi politiğini bir avuç sermayenin çıkarlarından yana değil, özellikle bu ülkenin yaşam kaynağı, dinamikleri ve çoğunluğu olan işsizin, işçinin, köylünün ve tüm emekçilerin çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırmalıdır.

- - - Güncellendi - - -

Kapitalizm ekseninde katkılarımızla, emeğimizle, alın terimizle güçlenen sermaye bize neyi nasıl yapmamızı, nasıl yaşamamızı reva görüyorsa öyle yapmak, öyle yaşamak zorunda bırakılıyoruz.
SOSYALİST SOSYALİST - #8
Yoksul insan, kendisini değersiz, mahcup ve esir insan olarak hisseder.
Hiçbir toplumda söz hakkı elde edemez.
Sözlerinin hiçbir değeri yoktur.
Haklı olduğu durumlarda bile susturulması kolaydır.
Başı sürekli aşağıdadır.
Kısacası yoksul insan, kapitalizmde bir hiçtir.

- - - Güncellendi - - -

Yoksullar, zenginlerin bulunduğu ortama sokulmazlar.
Tipiyle olsun, giyimiyle olsun, cebindeki paranın miktarıyla olsun;
zenginlerin bölgesine, ortamına uyulmadığı gerekçesiyle uzaklaştırılırlar.
Bu tür eşitsizlikleri, insanlık dışı etkenleri, kapitalist düzenin her alanında görmek mümkündür.
SOSYALİST SOSYALİST - #9
Kapitalizme özgü deyimlerdendir; ''insanlara güven olmaz'' deyimi.
Ben bunun nedenini sistemin riskli yaşamına, haramiliğine, menfaatçılığına, bencilliğine, çıkarcılığına, gözü doymazlığına bağlıyorum.
Kısacası kapitalizmin sosyolojik nedenlerinden kaynaklanan BENCİLLİK, ÇARESİZLİK ve RİSK sebebiyle böyle bir söylem doğmuştur.
Aksi halde insanlara güvenmemek için biyolojik bir nedenin olduğunu düşünmüyorum.

Bu bağlamda insanlar arasındaki güvensizlik meselesinin temel kaynağı KAPİTALİZM VE TEFERRUATLARIDIR diyorum.
SOSYALİST SOSYALİST - #10
Terörizmin dünyayı kan gölüne çevirmesi için elinden geleni ardına koymayanların aynı zamanda bu durumu protesto etmesi riyakarlığı beni kandıramamıştır.
Bu sahtekarlara sakın inanmayınız.
Çünkü onlar hem silah üretir, hem de bunu pazarlamak için ülkeler arası savaşlar çıkarır, terörizm yaratır ve bu sayede silah tüccarlarına omuz verirler.
Hem de barıştan söz eder, sözüm ona terörizmi kınarlar...

Ne demiştik:

KAPİTALİZM, SİLAH ÜRETİR, MERMİ ÜRETİR, BOMBA ÜRETİR;
ELBETTE BUNLARIN TÜKETİMİ İÇİN ORTAM HAZIRLAYACAKTIR.
İnci İnci - #11
SOSYALİST sana bir tavsiyem olacak. Bu şekilde konu açmak yerine bu yazdıklarını bir bütün halinde, makale olarak yazıp makale bölümünde paylaşsan daha iyi olmaz mıydı?
SOSYALİST SOSYALİST - #12
SOSYALİST sana bir tavsiyem olacak. Bu şekilde konu açmak yerine bu yazdıklarını bir bütün halinde, makale olarak yazıp makale bölümünde paylaşsan daha iyi olmaz mıydı?
Haklısınız, elbette daha güzel olur ama böyle an itibariyle aklıma geleni anında yazabiliyorum işte :)
Teşekkür ederim güzel bayan İnci Hanım:)

- - - Güncellendi - - -

Devletin korunması, güçlü kılınması, bağımsızlığı, zenginliği, barışın sağlanması, halkın huzur ve refahı, farklılıkların kardeşliği, birlik ve beraberlik, demokrasi, adalet, dayanışma, eşitlik, paylaşım, hak ve özgürlükler isteniyorsa, değer olarak insanı hedefe koyduğumuzda, milliyetçiliğin ırksal yaklaşımı ve ekonomi politiği olan kapitalizm seyrinde şekillenen liberalizm tercihi bu anlayışa vurulan en büyük darbedir.
Bu nedenle başta milliyetçiler olmak üzere bu ülkeyi ve ülke halkını gerçekten sevdiğine inananların, siyasi düşüncesini ve ekonomi politiğini yeniden gözden geçirmesi, değerlendirmesi gerekmektedir.

- - - Güncellendi - - -

Milliyetçilik, kapitalizm ekseninde sözde milleti adına sömürüye dayalı ekonomi politik anlayışla kendi ülkesini diğer ülkelere karşı güçlü kılmayı, öteki ülkelerden daha üstün niteliklere taşımayı amaçlar.
Oysa sermayenin çıkarlarına hizmet eden bu yapılanmanın ülke yararına değil, zararına olduğunu dünya tarihinin her döneminde görmek mümkündür.
Çünkü devlet içinde hâkimiyeti ele geçiren sermayenin yönlendirmesiyle silahlanma yarışında olan devletler güç ve kazanımlarını bu gibi insani olmayan savaş araçlarına yatırmış, eksik edilmeyen savaşlarla milyonlar katledilmiş, büyük ekonomik çöküntü yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #13
Bu nasıl bir yapılanmadır:
Kimileri başını sokacak küçük bir kulübe bulamazken, kimileri apartmanlarının,
yatlarının, katlarının, lüks arabalarının sayısını bilmez.

İçinde yaşadığımız düzen budur:
Paranız varsa tüm kapılar ardına kadar açılır size.
Paranız yoksa o kapılar bir bir kapanır yüzünüze.
SOSYALİST SOSYALİST - #14
Nasıl ki erkekler bayanların saçları dahil her yerinden etkileniyor ve bu nedenle bayanların her tarafını kapatmasını istiyorsa, aynı etkilenme durumu bayanlar için de söz konusu olabilir.
O nedenle erkeklerin de saçları, gözleri, yanakları ve dudakları kapanmalıdır.
Mantık denen şey varsa..
SOSYALİST SOSYALİST - #15
Kardelen başkaldırışıdır benimkisi
Tutunabilmek için hayata
İsyanım zarar vermek değil
Birlikte kucaklamaktır güneşi
Bakmayın asiymiş gibi duruşuma
Kardelen göz kırpmasıdır uyanışım :prv:
SOSYALİST SOSYALİST - #16
Milliyetçiliğin ortak tanımı ve ‘’millet’’ kavramı üzerinden basit bir örnek vermek gerekirse şöyle bir durum çıkıyor ortya:

Ana, baba ve beş çocuklu bir aileyi devlet olarak kabul edelim.
Ana ve baba devletin kurumsal yapısını, çocuklar ise devleti oluşturan halkları temsil etsin.
Çocuklardan üçü ana ve baba gibi düşünmekte, diğer ikisi ise farklı özellikler taşımakta, farklı düşünmektedir.
Ana ve baba kendileri gibi düşünen çocuklarını daha çok seviyor ve ‘’değerlerinden’’ dolayı kendine daha yakın bulduğu için ailenin tüm olanaklardan yararlandırıyor.
Diğer ikisini de benimsiyor ama farklılaşan değerlerinden ve düşüncelerinden dolayı diğer evlatları kadar sevmediği ve kendisine yakın hissetmediği için bir takım imkânlardan yoksun kılıyor.
Bunun sonucunda aile içinde huzursuzluk baş gösteriyor, kutuplaşmalar ortaya çıkıyor.
Bu gibi ayrıştırmaların etkisiyle o aile hiçbir zaman mutlu olamıyor, zıtlaşmalar, kavgalar ve bölünmeler baş gösteriyor.

İşte, milliyetçiliğin; millet ve ulus kavramından ortaya çıkan sonuç buna benzemektedir.
Bu nedenle çağdaş milliyetçilik, birlik, beraberlik ve dayanışma adına anlamsız hırsı bir kenara bırakıp, aklın yolunu tercih etmek daha medeni, daha barışçıl, daha doğru olacaktır.
SOSYALİST SOSYALİST - #17
Sağ ve Sosyal demokrat anlayışlı Milliyetçiliğin ekonomi politiğindeki tercihlerine baktığımızda her iki anlayış da tüzük, program ve ilkelerinde ekonomi politikasını kapitalizm eksenli karma ekonomi yapılanmasından yana göstermiştir.
Fakat bu tercih süreç içinde liberalizme evrilerek sömürü üzerine inşa edilen küresel ekonomiye dönüşmüş, halkın malı olan KİT’lerin özelleştirilerek yerli ve yabancı sermayeye talan edilircesine yok pahasına satılmasına sessiz ve seyirci kalmış, hala programlarında yer almasına rağmen karma ekonomi politikaları yok sayılmıştır.
Diğer bir deyişle, liberalizme boyun eğmişlerdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #18
SOSYALİZM,
%15'e KAYMAK yedirmek,
%25'e YOĞURT yedirmek
%35'e ŞIRAT (yoğurt suyu) içirmek,
%25'i AÇ bırakmak değil,
tüm vatan evlatlarına KAYMAKLI YOĞURT yedirmektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #19
Geldi sanırım zamanı
Kucaklamanın mavi alevleri
Dağlayacak biliyorum biraz
Yakacak bir yerlerimi
Umut inatları acılı olur, bilirim
Çekeceğim beşikteki bebeklere
Yudum yudum içeceğim doğacaklara
Kavganızı ben yapacağım
Ben yaşayacağım acınızı
SOSYALİST SOSYALİST - #20
Şikâyetlerimiz, sorunlarımız, sıkıntılarımız, yaşadıklarımız, başımıza gelenler veya gelmeyenler için alıştırılmışız, ‘’kaderimizdir’' demeye.

Böyle teselli ediliriz; egemenlerce susturulmak adına, keyfi yerinde olanların keyfinin bozulmaması adına, inancımız adına, ya da rahatlamak için.

Oysa ne hikmetse tüm bu olumsuzlukların, acıların yüzde doksanı bizim kaderimiz olur, biz yoksullar çekeriz kaderin çilesini hep!

Keyifli burjuvazi, hali vakti yerinde olan ve bu ‘’kötü kaderden'' nasiplenenlerin oranı ise çok düşüktür.
O da, hayatın kısacık bölümlerinde yaşarlar bu kötü kaderlerini.
Biz ise çekeriz ömür boyu.

Varsılların torpilli bu durumuna baktığımızda, ‘’kader bize kalleşlik yapmakta, tüm oyunlarını bizimiçin oynamakta’’ diyesi geliyor insanın!
dogangunes dogangunes - #21
Şikâyetlerimiz, sorunlarımız, sıkıntılarımız, yaşadıklarımız, başımıza gelenler veya gelmeyenler için alıştırılmışız, ‘’kaderimizdir’' demeye.

Böyle teselli ediliriz; egemenlerce susturulmak adına, keyfi yerinde olanların keyfinin bozulmaması adına, inancımız adına, ya da rahatlamak için.

Oysa ne hikmetse tüm bu olumsuzlukların, acıların yüzde doksanı bizim kaderimiz olur, biz yoksullar çekeriz kaderin çilesini hep!

Keyifli burjuvazi, hali vakti yerinde olan ve bu ‘’kötü kaderden'' nasiplenenlerin oranı ise çok düşüktür.
O da, hayatın kısacık bölümlerinde yaşarlar bu kötü kaderlerini.
Biz ise çekeriz ömür boyu.

Varsılların torpilli bu durumuna baktığımızda, ‘’kader bize kalleşlik yapmakta, tüm oyunlarını bizimiçin oynamakta’’ diyesi geliyor insanın!
Kader sadece yol ayrımlarını gösterir seçimler kişiye aittir .Bu kadar melankolik olmaya gerek yok bence..:)
SOSYALİST SOSYALİST - #22
Kader sadece yol ayrımlarını gösterir seçimler kişiye aittir .Bu kadar melankolik olmaya gerek yok bence..:)
:freakedout:
Aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum işte:)
Genel anlamda yaşadıklarımız, birilerinin bizim için çizdiği yoldan gitmek olmuştur.
Buna kader deyip boyun eğmemek gerek.
Ve sizin de dediğiniz gibi SEÇİMLERİMİZİ kendimiz yapmalıyız.
Birilerinin bizlere gösterdiği yoldan gidip buna kader dememeliyiz. :prv:
SOSYALİST SOSYALİST - #23
Sosyalist düşünce hep şunun mücadelesini vermiştir, vermektedir:

Birlik beraberlik, dayanışma, paylaşım, eşitlik, sömürü ve işsizliğin ortadan kalkması, insanların kardeşliği, dostluğu, ayrışmadan, ötekileşmeden, huzur ve barış içinde yaşaması gibi...

Bu güzelliklerin gerçekleşmesi için de;

• Mülkiyeti toplumsallaşması
• Tüm insanların bilgi, beceri ve yeteneği doğrultusunda üretime katılması
• Herkese üretilenlerden emeğinin karşılığına düşen payın verilmesi
• Herkesin iş sahibi olması gerekmektedir.

Hepsi bu kadar.

Bunların dışında konuşulanlar, saptırmalar, kara çalmalar, kötülemeler sadece ve sadece bizleri köleleri gibi gören, sömüren, keyfi yerinde olan burjuvazinin uydurmaları, yalanlarıdır. SAKIN KANMAYINIZ.
SOSYALİST SOSYALİST - #24
Çocuklar yaşıyor orda
Yaşıyorlar güya
Her şeyden uzak
Oyundan, oyuncaktan
Sudan ve ekmekten
Oysa diğer çocuklar
Çekmediler özlemini
Hiçbir şeyin ama
Ne çufçuflu trenlerin
Ne atlı karıncaların
Ne etipufların
SOSYALİST SOSYALİST - #25
Sosyalizmin EŞİTLİK söyleminden anlamamız gereken nedir?

Sosyalizmde eşitlik, insanların din, dil, ırk, cinsiyet gibi farklılıklarından dolayı ayrıştırılmaması, olanakların tüm insanlığa EŞİT bir şekilde sunulmasıdır.
Genel olanaklardan bireyler farklılıklarına, unvanına, gelirine göre değil, insan olduğu için eşit yararlanmalıdır.
En temel nokta ise sınıf ayrımcılığının ortadan kaldırılması için üretim araçlarının tüm insanlara ait olması ve ortak mülkiyete dönüştürülmesidir.
SOSYALİST SOSYALİST - #26
Ülkemizde milliyetçiliği ilke edinen siyasi partilerden bazıları vurgularında Atatürk Milliyetçiliğini ön plana çıkarırken, bazıları Türk Milleti kavramı üzerinde yoğunlaşarak siyaset yapmaktadır.
Atatürk Milliyetçiliğini ilke edinen ve Kemalizm ideolojisi ekseninde birleşenler ülke içindeki farklılıkların talepleri karşısında ılımlı bir tavır sergilerken, özellikle ırksal boyutta Türk Milliyetçiliğini özümsemiş olan sağ kesim ise farklılıkların talepleri karşısında çok daha katı tutum sergilemektedir.
Bu katı tutum ise ülke içinde bölünmelere, zıtlaşmalara, kutuplaşmalara ve şiddete dönüşmektedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #27
CHP, sağcıları partisine katarak oy toplamayı düşünüyor.

Aynı durumu MHP veya başka bir sağ parti için düşünelim.
Bu sağ parti oyunu artırmak için solcu birilerini partisine kattığında solcu olarak sizler o solcu kişinin hatırına sağ partiye oy verir misiniz, yoksa o kişiyi ihanetle suçlayıp tepki mi gösterirsiniz?

Tekrar CHP’ye dönelim.
Sağcıları partisine katarak sağ kesimin oylarını almayı düşünüyor.
CHP örneğinde olduğu gibi tepki gösterme sağcılar için de geçerlidir.
Kesinlikle sola oy vermeyecekleri gibi o kişiyi de ihanetle suçlayıp tepki göstereceklerdir.

Şuna da dikkat çekmek isterim, CHP’ye katılanların hiçbiri solcu olduğunu kabullenmemiş, itiraf etmemişlerdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #28
Öyle bir dünya düzeninde yaşıyoruz ki birçok konuda insan olarak kendimizi hayvanlarla karşılaştırdığımızda görmekteyiz ki hayvanlar bile biz insanlardan daha merhametli, daha duyarlı, daha da acıma hissine sahipler.
Çünkü onlar savaşmazlar, katliam yapmazlar, soykırım yapmazlar.
Doğaya ve doğal dengeye de asla zarar vermezler.
SOSYALİST SOSYALİST - #29
AMERİKA VE İNGİLİZ İŞBİRLİĞİYLE KURULAN VE ORGANİZE EDİLEN
Derin Devlet hala varlığını kurumakta, deşifre edilmemekte,
AKP iktidarı tarafından da görmemezlikten gelinerek korunmaktadır.

Ne de olsa Derin Devletin kuruluş amacı belli, SOL’un yükselişine engel olmak,
Amerikanvari siyasi ve politik anlayışı egemen kılmak ve korumaktır.

O nedenle bu örgütün AKP tarafından deşifre edilerek ortadan kaldırılmasını düşünmek SAFLIK olur.
SOSYALİST SOSYALİST - #30
DERİN DEVLET TASFİYE EDİLSEYDİ;

** Faili meçhullerin failleri tespit edilirdi.
** 1980 sonrasında 20 bin faili meçhul cinayet olduğu söyleniyor, bunlar aydınlanırdı.
** Uğur Mumcu, Turan Dursun, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu gibi düşünür ve gazeteciler ve düşen şüpheli uçak kazaları aydınlanır, ölen mühendislerin katilleri bulunurdu.
** Bu konularda itirafçılar ortaya çıkardı.
** Birkaç sorumlu katil tespit edilerek hüküm giyer, gereken cezaya çarptırılırdı.


Oysa bunların hiçbir olmadı.
Bu da gösteriyor ki derin güçler hala varlığını korumakta, onlara dokunulamamaktadır.
SOSYALİST SOSYALİST - #31
Bilirsiniz çağımız savaşlarını
Eskisi gibi toprak değil dertleri, sömürgeleştirme savaşları bunlar
Nedeni ise malum
Dünya egemenliğini elde tutmak, diğerleri üstünde hüküm kurmak ve sömürmek
Bu bizim taleplerimiz değil aslında
Bizleri esir almak isteyenlerin hobileridir
Ve bu hobilerin esaretinde düşman edildik bir birimize
Üstelik hiç tanımadığımız insanlara
Aslına bakarsanız, hiçbirimiz düşmanı değiliz birbirimizin
Fakat düşmanı olmuşuz birilerinin, onlar da bizim
Garip olan ise ne düşmanlarımız bizi, ne biz tanırız onları
Ama düşmanız işte, düşman düşman öldürüşüyoruz bu alemde
Dünya burjuvazisinin çıkar çatışması seyrinde...
SOSYALİST SOSYALİST - #32
Milliyetçiliği günümüz koşullarında değerlendirdiğimizde, Türkiye Halkı için eksik bir tanım olduğunu görmekteyiz.
Şöyle ki; Türkiye Halkı din, dil, mezhep ve genel anlamda kültür farklılıkları olan Halklar topluluğudur.

Her ne kadar ortak dilde birliktelik sağlanmışsa da, kültür benzeşme varsa da, farklı dinlerin, dillerin, mezheplerin, kültürlerin olduğu gerçeğini yadsımamak gerek.
Bu bağlamda talep edilen temel insan hak ve özgürlüklerini reddetmek yerine rasyonel yaklaşmak, imkânlar doğrultusunda değerlendirmek gerekmektedir.
Bu, aynı zamanda çağdaş, laik, demokratik ve hukuk devletinin evrensel temel görevidir; bölücü değil, birleştirici ve barışçıl bir yaklaşımdır.
Ayrıca, düşmanların çomak sokma girişimine engeldir.
Çünkü farklılıklara eşit yaklaşım göstermezseniz, sizi yok etmek isteyen güçlerin eline koz vermiş olursunuz.
SOSYALİST SOSYALİST - #33
Şu bir gerçek ki sosyalizmde, sosyalist bir yaşamda eğitim, sağlık, barınma, elektrik, su gibi temel insani ihtiyaçlar tüm insanlara ücretsiz verilir.
Ayrıca düzen insanlara yaşamını idame ettirmesi için İŞ garantisi verir.
İşsiz kalma, aç kalma, evsiz kalma, eğitimsizlik, sağlık hizmeti alamama gibi insan psikolojisini alt üst eden korkulara yer yoktur.

Sistemin temel amacı, insanlara ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sunmak.
Ne birilerinin bir eli yağda, bir eli balda olmasını ister, ne de diğerlerin aç ve yoksulluk içinde can çekişmesini.
İstediği tek şey vardır, herkesin, bir elinin yağda, bir elinin balda olmasını sağlamak.
HEPSİ BU KADAR...

Şaşkınlığım, neden insanlar böylesine güzel bir yaşamı istemezler, isteyenleri ise teröristlikle, hainlikle suçlarlar?
SOSYALİST SOSYALİST - #34
Burjuvaziye göre;
İnsanca yaşamak için özgürlük, eşitlik, paylaşmak, hak aramak, itiraz etmek, özgürlük istemek, sömürü düzenine karşı çıkmak hainliktir, teröristliktir, anarşistliktir...
Bunu anlayabiliyorum.
Burjuva olmayanlar için bu durum neden sorun yaratır işte onu anlamakta zorlanıyorum.
SOSYALİST SOSYALİST - #35
Anayasa gösteri yürüyüşleri için şöyle der:

MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.
Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
İşte, Anayasanın bu maddesine istinaden eylemlerin önüne geçmek, engellemeye çalışmak, hele hele eylemcilere karşı biber gazı, gaz bombası vs. kullanmak hem Anayasaya hem insan haklarına aykırıdır, yani suçtur ve insanlık dışı bir müdahaledir.

Ayrıca ülkenin demokratikleşmesine engel olmak, insan haklarını hiçe saymak, ülkeyi diktatörlüğe götürmektir.
Bunun sonu ise her zaman olduğu gibi felakettir...
SOSYALİST SOSYALİST - #36
TC.ANAYASASINDAN:

MADDE 10. ... Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 34. Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Ben de diyorum ki bu yasalara aykırı davrananlar İNEK tir. :))
SOSYALİST SOSYALİST - #37
SAĞ SEÇMEN hangi partiyi iktidar yaptıysa o partiler evrensel değer olan demokrasiyi ve laikliği bir türlü içine sindirememiş, ülkeyi karanlığa sürüklediklerinden dolayı askeri müdahalelerle iktidardan uzaklaştırılmıştır.
Bundan ders çıkarmasını umduğumuz Sağ Seçmen artık oy vererek iktidar yaptığı partiyi ve temsilcilerini yeri geldiğinde sorgulamalı, gerektiğinde sandığa gömmelidir.
Aksi halde bu ülke insanı ne barış içinde yaşayabilir, ne diktatörlerden kurtulabilir, ne de gerçek bir demokrasiyle tanışıp insanca bir yaşam sürebilir.
SOSYALİST SOSYALİST - #38
Cumhuriyet Dönemi süresince SAĞ Seçmenin iktidara taşıdığı sağcı partiler ülke demokrasisine ve insanına adeta kâbus yaşatmış,
terör örgütleri kurmuş,
idamlar yapmış,
cinayetler işlemiş,
darbeleri tetiklemiş,
on binlerce insanın ölümüne neden olmuş,
telafisi mümkün olmayacak derecede demokrasiyi sekteye uğratmışlardır.
SOSYALİST SOSYALİST - #39
Kadına şiddetin 7 yılda yüzde 1.400 arttığı,
Mağdurun Rızası vardı diye tecavüzcü sapıkların serbest bırakıldığı,
Tecavüz ve tacizde tarihi rekorların kırıldığı,
Kadının cinsel objeden başka şey olarak görülmediği,
Kadın erkek ayrımcılığının her platformda dile getirildiği
bir ülkedeki anlayışın dayattığı yaşam düzenini sorgulamamak,
gerçekleri görmemek ve örtbas etmek demektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #40
Değer olarak insan merkezde, yani en üst noktada olmalıdır.
İnsana özgü değerler insan odaklı olmalı ve insana hizmet noktasında konumlanmalıdır.
Ayrıca değerler evrensel amaca yönelik olmalı ki tüm dünya insanları tarafından kabul edilebilir bir konuma gelebilsin ve bütünleştirici özelliği bakımından tüm insanlık tarafından benimsenebilsin.

Şunu demek istiyorum: İnsana özgü değerler, insanı esir alma noktasında değil, insanlığa hizmet noktasında olmalıdır.
Yani değerler insanı değil, insanlar değerleri şekillendirmeli ki değerler, tüm zamanlara uygun olarak evrilebilsin.
SOSYALİST SOSYALİST - #41
Bir ülkeyi ülke yapan değerlerin başında demokrasinin gereği olan bağımsızlık, özgürlük, laiklik, adalet, eşitlik, dayanışma, paylaşım gibi birlik ve beraberliği sağlayacak hak ve özgürlükler gelir.
Dolayısıyla bu değerler için mücadele verenler gerçek demokratlar, birlikte yaşamayı arzulayanlar, insanlığın gereği olan eşitlikten yana olanlar, dayanışmanın insani bir tercih olduğunu kavrayan paylaşımcılardır.
SOSYALİST SOSYALİST - #42
Ulusal milliyetçiliğimiz her ne kadar milliyetçilik adı altında ülkeyi ve ülke halkını koruyup kollamak istemişse de, kapitalist ekonomiyi benimsemesiyle halkımıza ait milli varlıklarımızın parayla satılmasına seyirci kalmış, Türkiye Halkı’nın yandaş, yerli ve yabancı burjuvazi tarafından sömürülmesine, bir ömür boyu ezdirilmesine göz yummuştur.

İlkesizliğin ve tutarsızlığın sonu kaçınılmaz olarak sermayeye teslim olmakla noktalanmıştır.
SOSYALİST SOSYALİST - #43
İnsanların eşitliğini sağlayacak demokratik değerler egemenlerin, yani kendisini üst tabakada görenlerin işine gelmez, gelmemektedir.
Bu nedenle rahatlarının bozulmaması adına demokrasinin ve insan haklarının temel gerekliliği olan eşitlik mücadelesi verenleri huzur bozucu, anarşist, terörist olarak nitelerler.
Bu anlayış egemenlerce öyle güzel bir şekilde işlenir ve empoze edilir ki adeta hak ve özgürlük mücadelesi verenler kamu düzenini bozan, terörist, kendileri ise saf, temiz ve günahsız birer melek konumuna yerleşirler.
Bu uğurdaki çalışmalarını öylesine profesyonelce işlerler ki gerçekten bu oyunun farkına varmak neredeyse imkânsız hale gelir.
Göz boyamak adına demokrasiden, özgürlükten, adaletten söz ederler fakat aynı zamanda bunun mücadelesini verenleri birer suçlu konumuna sokarak bölücü diye nitelerler, kimsecikler de bunun farkına varamaz.
SOSYALİST SOSYALİST - #44
Demokrasisi gelişmiş ülkelerde milliyetçilik çok kültürlü, çağdaş ve evrensel boyuta evrilirken, demokrasiden yoksun geri kalmış ülkelerde ise hala kalıplaşmış bir şekilde sorun olarak karşımızda durmaktadır.
Bu nedenle, kültürel farklılık boyutundaki azınlıkların görülmesi, birlik ve beraberlik adına milliyetçiliğin yeniden tanımlanarak çok kültürlülüğün esas alınması gerekmektedir.
Türkiye Milliyetçiliğinin milliyetçilik tanımına ilişkin ‘’dil ve kültür birliği’’ kavramının ‘’halkların kardeşliği ve halklara eşitlik ilkesi’’ temelinde yeniden yorumlaması gerekmektedir
Aksi halde küresel ekonomiyi özümsemiş sömürücü derin güçlerin ve yerli işbirlikçilerin de katkılarıyla, yakın geçmişte olduğu gibi emperyalist akbabalara yem olmamak kaçınılmazdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #45
Diktatörlük arttıkça korku artar.
Korku arttıkça baskı artar.
Baskı arttıkça şiddet artar
Şiddet arttıkça da demokrasi kalmaz
Demokrasi kalmazsa DEVRİM PATLAR..
B bursali68 - #46
Diktatörlük arttıkça korku artar.
Korku arttıkça baskı artar.
Baskı arttıkça şiddet artar
Şiddet arttıkça da demokrasi kalmaz
Demokrasi kalmazsa DEVRİM PATLAR..
Hepsi tamam, ancak son paragraf bizim dışımızdaki toplumlar için geçerli sanırım...
SOSYALİST SOSYALİST - #47
Devrimler, iktidarların uyguladığı baskı, şiddet, zulüm ve diktatörlükleri sonucunda ortaya çıkar.
Yani rahatı ve huzuru yerinde olan toplumlar devrim yapma gereği duymazlar, akıllarına da gelmez.
Çünkü devrim olması için deyim yerindeyse bıçağın kemiğe dayanması gerekir.
Devrimleri yapanlar ise baskıya, şiddete ve zulme maruz kalan ve diktatörlüğe baş kaldıran HALK'tır.

- - - Güncellendi - - -

Hepsi tamam, ancak son paragraf bizim dışımızdaki toplumlar için geçerli sanırım...
Haklısınız, biraz daha zaman gerek..
Ama Gezi Direnişini de basite almamalıyız.
Örgütlü bir toplum olmuş olsaydı o direniş çok daha iyi sonuçlar alabilirdi.
SOSYALİST SOSYALİST - #48
Çağdaş, bilimsel ve uygar milliyetçilik adına özellikle ülkeyi emperyalizmin kucağına sürükleyen, malını ve mülkünü yerli ve yabancı sermayenin insafsızlığına terk eden anlayış olan kapitalizme, liberalizme ve özelleştirmeye dur denilmelidir.

- - - Güncellendi - - -

'''Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir''' ifadesini özümsüyorsak;
EGEMENLİĞİ, devleti ve halk iradesini hegemonyasına geçiren burjuvazinin esaretinden,
sömürüsünden, tahakkümünden ve güdümünden kurtarmalıyız.
SOSYALİST SOSYALİST - #49
Bizim ülkemizde bizim çocuklar sessizce ölürler:

ya asılarak,
ya faili meçhullere kurban edilerek,
ya bahçeli evler katliamı gibi vahşice,
ya sokak aralarında maganda tarafından dövülerek,
ya polis kursunu ile,
ya polis copu ile dövülerek,
ya tecavüz edilerek
ya da üniversite kampüslerinde bıçaklanarak…

Bu ne ilktir ne de son olacak.
KAHROLSUN ırkçı, gerici, katil zorbaların düzeni.
Kahrolsun FAŞİZİM..
SOSYALİST SOSYALİST - #50
Özellikle sağ anlayışlı Milliyetçiliğin ‘’her şey Türk Milleti için, Türk milletiyle beraber ve Türk milletine göre’’ söylemini esas alan ve bu ifadesiyle ön plana çıkan siyasi anlayışın eylem ve söyleminde dil ve ırk hassasiyeti üzerinde titizlikle durduğuna tanık olmaktayız.
Bu her ne kadar çağdaş ve tarafsız bir söylem değilse de kendisini Türk olarak tanımlayanların, Türlüğünü kullanarak kendisini bir yere koymaya çalışanların ve aynı düşüncede olanların ruhunu okşamaktadır.

Fakat bu söylemler realitede düşünüldüğü gibi değildir aslında.
Çünkü sağ anlayışlı milliyetçiliğin esaslarında reddedilmeyen özel mülkiyete ve dolayısıyla sömürüye dayanan kapitalizm gerçeği vardır.
Bu gerçek ise tüm toplumu kucaklamadığı gibi asla Türk toplumunu da kucaklamaz.
Ancak, birilerini birilerine kul, köle ve hizmetçi yapar.
SOSYALİST SOSYALİST - #51
Kapitalizm eksenli sağ anlayışlı Milliyetçiliğinin özellikle altını çizdiği ‘’her şey Türk Milleti için, Türk milletiyle beraber ve Türk milletine göre’’ söylemi gerçekten doğruyu yansıtıyor mu?
Gerçekten her şey Türk Milleti için mi?
Bunu daha iyi anlamak için kısaca detaylandırmak istiyorum:

İzlenimlerimiz bize şunu da göstermiştir ki kapitalizmin hüküm sürdüğü ülkelerde güç her daim sermayenin kontrolünde olmuştur.
Yasalar dâhil, devletin tüm olanakları sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillenmiştir.
Öncelik her zaman en çok parası olanlarındır.
Devletten herhangi bir talebiniz olduğunda bile yerine getirilip getirilmemesi için paranızın miktarına bakılır.
En doğal insan hakkı olan barınma, eğitim ve sağlık hizmeti almanızın ölçüsü de paranızın gücüyle orantılıdır.

Bu da gösteriyor ki Her Şey Türk Milleti için değil PARASI olanlar içindir.
SOSYALİST SOSYALİST - #52
Hayatım boyunca yazılı ve görsel medya aracılığıyla hep şuna şahit oldum:

Nerede solcu öğrenciler bir şeyleri protesto ediyorsa, sağcı öğrenciler karşısına dikilir.
Nerede baskıcı düzene karşı demokrasi mücadelesi varsa, eylemcilerin karşısına sağcılar dikilir.
Nerede bir grev varsa, sendikal haklar aranıyorsa, sağcılar hainlik olarak algılar, teröristlikle suçlar.
Nerede bir şeyler için hak, hukuk, adalet aranıyorsa, sağcıların hışmına uğrar.
Nerede insan haklarına ilişkin bir mücadele varsa, solcular destek verirken sağcılar köstek olur.

Merak ediyorum, nedir sağcıların egemenlerden yana bu tavırları?
Neden demokrasiden bu kadar korkarlar?
Neden demokrasi mücadelesi verenlerin değil de demokrasi düşmanlarının yanında yer alırlar?

Oysa bu mücadeleler demokrasinin gereği olan İnsan Hak ve Özgürlüklerinin olmazsa olmazlarıdır.
Bundan dolayıdır Anayasamızdaki GREV, SENDİKAL ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE ilişkin haklar.

BİRİLERİNİN AKLINI BAŞINA ALIP DEMOKRASİ ÜZERİNE DÜŞÜNMELERİ, KAFA YORMALARI GEREKİYOR.
ÇÜNKÜ DURUMA BAKILIRSA SAĞ ANLAYIŞIN DEMOKRASİ VE BUNUN GEREĞİ OLAN İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE DAİR BİLGİ EKSİKLİĞİ SÖZ KONUSUDUR.
SOSYALİST SOSYALİST - #53
Çocuklarımızın yemesi, içmesi, eğlenmesi, mutluluğu, dik duruşu ve yüzünün gülmesi bile ailenin maddi durumuyla, yaşamak zorunda kaldığı bölgenin ekonomik konumuyla ilişkilidir.
Kimi çocuklar ekmek, oyuncak ve oyun alanı bulamazken,
kimi çocuklar türlü türlü yiyecekler, oyuncaklar ve oyun alanları avantajlarıyla mükemmel bir şekilde çocukluğunu yaşamaktadır.

Bunun adı KAPİTALİZMDİR.
Tüm çocukların aynı güzellik içinde yaşamasının adı ise SOSYALİZM.
SOSYALİST SOSYALİST - #54
Üretim araçlarına sahip olan Türk sermayedar çok kısa bir sürede servetini kat kat artırırken, üretim araçlarını işleten ve patronunu zenginliğe boğan Türk işçisi ise yarı aç bir şekilde ömür boyu çalıştığı halde belki bir ev sahibi olabilmiştir.

Yaptığımız patron-işçi kıyaslamasında ortaya çıkan sonuca baktığımızda her şeyin Türk Milleti için değil, sadece ve sadece patron için olduğu gerçeğine tanık olmaktayız.
Aynı zamanda söz konusu patronun Amerikalı, İsrailli, İngiliz, Arap ya da herhangi başka bir milletten olması da söz konusuyken…

İşte bu nedenle, temel üretim araçları toplumsallaştırılmalı, tüm yurttaşların ortak mülkiyeti halinde herkesin lehine üretim yapması sağlanmalıdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #55
Ülkemizdeki devlet bankalarından her hangi birisine biri zengin diğeri yoksul olan iki kişinin kredi için başvurduğunu düşünelim.
Türk Bankası olan bu kuruluşlar zengin olana istediği kadar kredi verecekken, yoksulu ise belki de bu konuda kapıdan içeri sokmayacaktır.
Dikkatinizi çekmek isterim; zengin olan bu şahıs, Türk de olmayabilir…

Güncel yaşamımızla ilgili verilen bu örneğe baktığımızda, devlete, yani hepimize ait olan bankaların bile imkanlarını sadece zengin olanlara sunduğunu görmekteyiz.
Oysa yardıma, devlet desteğine ihtiyacı olan zenginler değil yoksullardır.
SOSYALİST SOSYALİST - #56
Demokrasi Nedir, Demokrasiden Ne Anlamalıyız?

Demokrasi, genel ve evrensel anlamda yurttaşların eşit haklara sahip olması, insana verilen sosyal, siyasal ve kültürel değerlere ilişkin bir takım Temel Hak ve Özgürlüklerin insan hayatına uyarlanması ve bunun anayasayla güvence altına alınmasıdır.

Temel Hak ve Özgürlükleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:


• Seçme ve Seçilme hakkı: Hiçbir farklılık göstermeksizin tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkına sahip olmasını sağlamak.

• Yargı Bağımsızlığı: İktidarların yargı sistemine en küçük müdahalesine dahi fırsat vermemek, yargıyı tamamen özgür kılmak, bağımsız ve özerk hale getirmek.

• Düşünce Özgürlüğü: Halkın düşüncelerini özgürce ve gönül rahatlığı içinde ifade etmesini sağlamak, tüm düşüncelere eşit mesafede durmak, düşünce yapısından dolayı farklılıkları ötekileştirmemek.

• Laiklik: Din ve devlet işlerini ayrı tutmak, din ve vicdan özgürlüğünü hâkim kılmak, tüm dini inançlara eşit mesafede durmak, dinleri ekonomik anlamda devletten bağımsız kılmak.

• Eşitlik: Tüm yurttaşların yasalar karşısında eşit olmasını sağlamak, devlet imkânlarından eşit yararlanmasına imkân sunmak, yurttaşlara mutlaka iş alanları sağlayarak herkesi iş sahibi yapmak, kimilerine köşeyi döndürürken kimilerini aç bırakmamak.

• Sendika Hakkı: Ülkenin dinamikleri ve varlık kaynağı olan emekçilerin haklarına sahip çıkması ve sömürücü güçlere karşı yaşam haklarını korunması için sendikal örgütlenmeleri güvence altına almak.

• Grev Hakkı: Emekçilerin bir noktada sıkışması ve sömürücü güçlerin esareti durumunda grev yapmasını sağlamak ve devlet olarak grevcilerin haklarının korunup kollamasına yardımcı olmak.

• Gösteri Yürüyüşleri: Kitlelerin sorunlarını, sıkıntılarını, isteklerini, seslerini duyurması için bu yürüyüşleri izin almaksızın istedikleri yerde yapmalarını sağlamak ve provokatörlüklere karşı bu kitleleri korumak.

• Baraj Sisteminin Kaldırılması: Seçim sistemimizde yer alan yüzde onluk baraj uygulaması dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile uygulanmamaktadır. Bu aynı zamanda hak ve özgürlükler önündeki en büyük engeldir. Kitlelerin kendilerini mecliste ifade etme hakkını gasp eden bu gerici anlayışı kaldırmak.

• Halkların Manevi Eşitliği: Ülke yurttaşlarının farklı halklardan oluştuğunu göz ardı etmemek, tüm halklara talepler doğrultusunda eşit yaklaşmak, manevi değerlere eşit mesafede durmak, birilerini kucaklarken diğerlerini reddetmemek.

• Eğitim Sisteminin Özgürleşmesi:
Eğitim sistemini bilimsellik üzerine kurarak özgür kılmak, eğitimi zorunlu din derslerinin kıskacından kurtarmak, laik ve bilimsel bir yöntem doğrultusunda eğitim-öğretim müfredatı geliştirmek.

Demokrasinin olmazsa olmazlarından bazılarını yukarıda anlatmaya çalıştım.
Aslına bakarsanız baraj sistemi gibi bir-iki madde hariç diğer maddelerin hepsi anayasamızda mevcut.
Fakat iktidarda bulunan ve diktatörlük hevesinde olanların bu maddelere kesinlikle uymadığını görmekteyiz.
SOSYALİST SOSYALİST - #57
MİLLİYETÇİLİĞİN KAPİTALİZM EKSENİNDE ULUSÇULUK ÇELİŞKİSİ

Birey karşısında ulusal çıkarları ilke edinmiş milliyetçiliğin, kapitalist ekonomi modelini özümsemesi çelişkidir.
Şayet ulusal değerlerin önceliği ve üstünlüğü söz konusuysa, mülkiyetin bireye endeksli değil, tüm ulusun ortak menfaatine sunulması gerekmektedir.
Çünkü ekonomik gücü tekeline geçiren yerli ve yabancı sermayenin ulusal değerleri de istediği gibi şekillendireceği, yönlendireceği söz konusudur.

Ulusun üstünlüğü bireyin çıkar üstünlüğüne tercih ediliyorsa, bu durumda tercih edilen ekonomik model özel mülkiyet değil toplumsal mülkiyete ve kolektivizme dayanan bir yapıda olmalıdır.
Bunun adı ise bireyci çıkara dayalı sömürü düzeni olan kapitalizm değil, herkesin üretime katıldığı, paylaşımcı, dayanışmacı ve emeğinin karşılığını aldığı toplumsal mülkiyette dayanan bir yaşam tarzıdır.

Yani nerden bakarsak bakalım, milliyetçiliğin temel ilkesi olan ‘’ulusun çıkar öncülüğü’’ özümsenen kapitalist modelle çelişmekte, ulusal değerler karşısında bireyin, daha doğrusu burjuvazinin çıkar üstünlüğü yaşam bulmaktadır.
M Mustad'af - #58
Merhaba sosyalist,
İmzana bayılıyorum...
Da,
O günün gelecegınden emin değilim.
Sosyalist devrimler din,dil,ırk ayrımı gözetmez diyorsun ya,haklısın.Ayırt etmeden toptan imha eder....
SOSYALİST SOSYALİST - #59
Merhaba sosyalist,
İmzana bayılıyorum...
Da,
O günün gelecegınden emin değilim.
Merhaba

Yakında tüm işleri robotlar yapmaya başlayınca, insanlar işsiz kalınca oturup kazak örecek halleri yok herhalde ;)

Sosyalist devrimler din,dil,ırk ayrımı gözetmez diyorsun ya,haklısın.Ayırt etmeden toptan imha eder....
İmha ağır oldu bence, bilimsel eğitim verilir ve insanların tercihine bırakılır desek daha doğru olur..
SOSYALİST SOSYALİST - #60
Mülkiyetin toplumsallaşması ve kolektivizmin hayata geçirilmesi durumunda bakın neler olur:

** İşsizlik ortadan kalkar. Eli iş tutan tüm bireyler bilgisi, becerisi, yeteneği doğrultusunda üretime katılır.

** Herkes üretime katıldığı için uyuşukluk, asalaklık, işe yaramamazlık gibi olumsuzluklar gündelik literatürden çıkar.

** Üretmeden tüketenler olmadığı için devlet, dolayısıyla halk hızla zenginleşir.

** İşsizlik, aç kalma korkusu, gelecek kaygısı gibi endişeler biter, sağlıklı, güvenli, huzurlu ve mutlu bir yaşam başlar.

** İşsizlik olmadığı için çaresizlikler, aylaklıklar son bulacağından dolayı mafya, çete, hırsızlık, kaçakçılık gibi zararlı oluşumlar kapitalizmin kirli tarihine gömülür.

** Kimse kimseye muhtaç olmadığı için rüşvet, torpil, adam kayırma, hak yeme, haksızlığa uğrama gibi çirkeflikler ve adaletsizlikler ortadan kalkarak herkes için onurlu bir yaşam devreye girer.

** Bireylerin toplumsal üstünlüğü, dolayısıyla ulusal değerlerin üstünlüğü sağlanmış olur.

Bu gibi olumlu ve onurlu gelişmeler daha da uzatılabilir.
M Mustad'af - #61
Merhaba

Yakında tüm işleri robotlar yapmaya başlayınca, insanlar işsiz kalınca oturup kazak örecek halleri yok herhalde ;)


İmha ağır oldu bence, bilimsel eğitim verilir ve insanların tercihine bırakılır desek daha doğru olur..
sonra da istenilen kıvama gelmeyenlerin ya da yanlış tercihte bulunanların(!) imhasına mı geçilir diyorsun şimdi?
SOSYALİST SOSYALİST - #62
İç Güvenlik Paketi halkın değil, egemenlerin İÇİNİN güvenliği paketidir.

Bunların içinin daralmaması içindir.
Bunların keyfinin bozulmaması içindir.
Daha iyi sömürmeleri içindir.
Halkın sesini soluğunu kesmek içindir.
Halkın itiraz etmemesi içindir.
Halka boyun eğdirmek içindir.
Keyfi yerinde olan egemenlerin sırtımızdan inmemesi içindir.

Kısacası arkadaşlar, diktatörlerin diktatörlüğünün egemen kılınması ve bu diktatörlüğün devamının sağlanması içindir.
Oysa yanılıyorlar, etki tepkiyi doğurur.
Baskı, zulüm, şiddet halkı susturamaz ve alternatifini mutlaka doğurur.
SOSYALİST SOSYALİST - #63
‘’Birlikten kuvvet doğar’’ '' Yalnız taş duvar olmaz '' '' Yalnız öküz, çifte koşulmaz '' ‘’ Bir elin nesi var, iki elin sesi var’’ gibi deyimlerinden de yola çıkacak olursak, ekonomik olarak kalkınma anlamında bireyciliğin değil, toplumsallığın önemi ortaya çıkmaktadır.

Nitekim devlet de bu anlayışın farkındalığıyla teşviklerle kooperatifçiliği desteklemektedir.
Oysa bunun yeterli olmadığı gibi bu durumdan herkesin yararlanması da söz konusu değildir.
Bu nedenle, devletin güçlü kılınması adına mülkiyetin toplumsallaştırılarak herkesin üretime katılmasını sağlamak büyük önem arz etmektedir.
Diğer bir deyişle devletin devlet olarak top yekûn kooperatifçilik modeline evrilmesi gerekmektedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #64
Devleti var eden, yaşatan ve yaşatacak olan ulustur.
Ulusu var eden, yaşatan ve yaşatacak olan da bireylerdir.
Bireylerin bir kısmı hastaysa ulus, ulus hastaysa devlet hasta demektir.
Bu nedenle, bireylerin ‘’toplumsal sağlığı’’ ulustan, dolayısıyla devletten önce gelir.
Bireylerin toplumsal sağlığı da kapitalizmle değil, komün yaşamla sağlanır. :prv:
SOSYALİST SOSYALİST - #65
Devlet gücüne güç katmak istiyorsa, toplumsal huzur ve refahı her daim ön planda tutmak, sağlamak zorundadır.

Oysa özel mülkiyet bağlamında kapitalizmin algımıza enjekte ettiği şahsın çıkarına ve rekabete dayalı insanlar arası sömürü, bencillik, büyük balık küçük balığı yutar, yaşamak için öldür gibi olumsuz gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bireyin huzursuzluğu, ulusal huzursuzluğa ve iç çatışmaya sebebiyet vereceğinden dolayı gerçek anlamda devletin yücelmesi, gücüne güç katması, toplumsal huzur ve refahın sağlanması asla mümkün olmayacaktır.
SOSYALİST SOSYALİST - #66
SAĞCI VE MİLLİYETÇİLERİN DİKKATİNE...

SORU ŞU: Kapitalizm Eksenli Milliyetçilik Bağımsız Kalabilir Mi?

Bağımsızlık, milliyetçilik akımının ortaya çıkışıyla değer bulan ve oluşan milli devletlerin ve milliyetçiliklerin en önemli ilkesidir.
Bağımsızlık, emperyalizme karşı milli devletlerin gücünü, varlığını, dik duruşunu koruyabilmesi, gelişip büyümesi için olmazsa olmaz temel bir kuraldır.


Peki; milli devletler ve milliyetçi anlayışlar için çok önemli olan bağımsızlık ilkesi ne derece korunmuş, bu ilkeye ne derece sadık kalmıştır?
Aşağıda tanımlanan bağımsızlık kavramından yola çıkarak, bizi götüreceği noktayı ve ne anlama geldiğini izah etmeye, anlamaya çalışalım.

Çağımızda bağımsızlığın ne anlam içerdiğinden yola çıkacak olursak:

* Bağımsızlık; emperyalizme karşı durmak, antiemperyalist olmaktır.
* Emperyalizme karşı durmak; ülkeyi emperyalizm kıskacına götüren kapitalizm ve seyrinde şekillenen liberalizme karşı olmaktır.
* Kapitalizme ve liberalizme karşı olmak; devlet tekelinde bulunan ve dolayısıyla tüm halkın malı olan üretim araçlarını, yer altı ve yer üstü kaynaklarını özelleştirme adı altında yerli ve yabancı sermayeye satmamak, mülkiyeti toplumsallaştırarak halkların egemenliğine teslim etmektir.
* Dolayısıyla devleti mülksüzleştirerek halkı işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, sefalete ve köleliğe mahkûm eden burjuvazinin ve siyasi kolu kanadı olan egemenlerin dayattığı sömürü düzenine itiraz etmektir.


Anlaşılacağı gibi milliyetçilik her ne kadar ‘’bağımsızlık’’ dese de mülkiyet bağlamında kapitalizme ve dolayısıyla liberalizme karşı olmadığı için bağımsızlık ilkesiyle çelişmekte, istese de istemese de üzerinde titizlikle durduğu bağımsızlığını yitirmekte, emperyalizme esir düşmektedir.
Bu da, milliyetçiliğin ekonomik model olarak özümsediği kapitalizm ekseninde bağımsız kalamayacağını göstermektedir.
Çünkü günümüz koşullarında bağımsız kalmanın tek kuralı; kamuya ait varlıkların yerli ve yabancı sermayeye satılmaması, halkların toplumsal egemenliğine teslim edilmesidir.

Önemle dikkate sunmak isterim ki Anti Kapitalist olmadan, Anti Emperyalist olunmaz.
SOSYALİST SOSYALİST - #67
İnsanlar ne kadar eğitim alırlarsa alsınlar,
şayet çağdaş ve bilimsel bir eğitime tabi tutulmuyorsa,
hala çok tehlikeli, hala çok acımasızdırlar.
Çünkü onlar hala ilkeldirler.
ÖZGECAN'larımız ise bu ilkelliğin kurbanlarıdır. :((
SOSYALİST SOSYALİST - #68
AKP'yi sakıncalı gören CHP ve MHP'nin siyasi duruşuna baktığımızda her ikisi de vatansever olduğunu söyler.
CHP tüm yurttaşların eşit haklarını savunmaya çalışırken, MHP de bunu görmek fazla iyimserlik olur.

Bu duruma baktığımızda ortak bir noktada buluşmalarını engelleyecek önemli bir farklılık göremiyorum.
Çünkü sonuçta CHP Atatürk, MHP ise Türkeş milliyetçiliğini özümser, yani her ikisi de milliyetçi bir partidir.
Bu durumda neden seçime birlikte girmeyi denemezler anlamıyorum.
Anlamaya çalıştığımda ise şu sonuç çıkıyor ortaya; bu siyasi partilerden biri kandırıyor milleti..
SOSYALİST SOSYALİST - #69
KUSURSUZ VEYA MÜKEMMEL MİYİZ?

Kesinlikle kusursuz ya da mükemmel olduğumuzu düşünmüyorum, çünkü öyle olsaydık;

• Yüzümüzde kıl bitmez, kesmek zorunda kalmazdık.
• Vücudumuzun muhtelif yerlerinde pis kıllar bitmez, temizlemek zorunda kalmazdık.
• Tırnaklarımızı kesmek zorunda kalmazdık.
• Sünnet olma ihtiyacı duymazdık.
• Dişlerimiz çürümez, saçlarımız dökülmezdi.
• Burnumuz temiz olurdu, silme gereği duymazdık.
• Tuvalete gitme gereği duymazdık.
• Bin türlü hastalıklara yakalanmazdık.
• Başımız dişimiz ağrımazdı.
• Nezle veya grip olmazdık.
• Öksürmezdik.
• Kanser olmaz, kalp krizi geçirmezdik.
• Psikolojimiz bozulmazdı.
• Dünyaya kör, sağır, dilsiz veya sakat gelmezdik.
• Yıllarca hastalıklarla boğuşmazdık.
• Üzülüp ağlamazdık.
• Acı hissetmezdik.
• Yorulmazdık.
• Dinlenme veya uyuma gereği duymazdık.
• Soğukta üşümez, sıcakta terlemezdik.
• Utanmamız gereken bölgelerimiz olduğunu düşünüp, kapatma gereği duymazdık.
• Hırsızlık yapmazdık.
• Kötü insan olmazdık.
• Nefret etmezdik.
• İnsan öldürmezdik.
• Taciz, tecavüz yapmaz, şiddet uygulamazdık.
• Başkalarına zarar vermezdik.

Kusursuz veya mükemmel miyiz diye azıcık düşündüğümüzde, maalesef her tarafımızdan kusur ve sorun fışkırdığını görüyoruz!
SOSYALİST SOSYALİST - #70
VATAN SEVGİSİNDEN NE ANLAMALIYIZ?

◾ Vatanı sevmek; sınırları içinde yaşayan halkı sevmektir.
◾ Halkı sevmek; dini, dili, ırkı, cinsi, düşüncesi ve genel etnik yapısı ne olursa olsun tüm farklılıkları kucaklamaktır.
◾ Farklılıkları kucaklamak; halklar arasında ayrımcılık yapmamak, halkları ötekileştirmemek, devletin tüm imkânlarından herkesin eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak ve tüm halkı sahiplenmektir.
◾ Halkı sahiplenmek; tüm halkları ve farklılıkları olduğu gibi kabul etmek, huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak, halkların temel değerleriyle birlikte yaşamını güvence altına almak, tüm renklerin haklarını sömürü ve baskıcı düzene karşı koruyup kollamak, yoksulların da diğerleri gibi insanca yaşaması gerektiği yönünde mücadele etmektir.
◾ Mücadele etmek; egemen güçlerin baskı, zulüm ve esaretine karşı direnmek, burjuvazinin sömürü düzenine boyun eğmemek, demokrasi, adalet, hak ve özgürlükler boyutunda mücadele edenlerin gücüne güç katmak, halkın malı olan KİT’lerin yandaşlara, yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilircesine satılmasına engel olmaktır.
D Deniz Özğür - #71
Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barın-dığı,gerekirse uğrunda canını vereceği toprak bütününe vatan denilmektedir. Vatan sevgisi, en asil, en yüce sevgilerden biridir Gerektiğinde vatan için savaşmakta vatan sevgisinin bir tezahürüdür. Bizler vatan uğrundakanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız..

-Yaşadığımız topraklarda ÖZGÜRCE ve tam bağımsız Türkiye.

Konu paylaşımınız için teşekkürler.
SOSYALİST SOSYALİST - #72
Rica ederim.

Güzel şeyler yazmışsınız ve hemen hemen herkes sizin gibi düşünür.
Yalnız şunu anlamak istiyorum:
Vatan nasıl sevilir, nasıl korunur?
Bu konudaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
SOSYALİST SOSYALİST - #73
Gerçekten birlik ve beraberlik isteniyorsa, ülkenin sahip olduğu varlıkları bir takım insanların zevki sefasına sunmak değil, sahip olunanlardan tüm ülke halkının yararlanması için olanak sağlamak gerekir.

Birilerinin zenginlik içinde sefa sürdüğü, diğerlerinin yoksulluk içinde süründüğü bir ortamda birlik ve beraberlikten söz etmenin samimiyeti olmadığı gibi, gerçekten birlik ve beraberliğin sağlanması da asla söz konusu olamaz.
Bu nedenle, birlik ve beraberlik istiyorsak, sahip olduğumuz ekmeği eşit bölerek hayata geçirebiliriz bu güzel düşüncemizi.
Şahsen benim birlik ve beraberlikten anladıklarım bunlardır.
Aksi halde birlik beraberlik adına yapılan yaygaralar sahtekârlıktan öteye gitmez.
SOSYALİST SOSYALİST - #74
Demokrasiye dair eylemler, bırakın gündelik yaşamda, geceleri bile uykumuzu kaçırmalı, rüyalarımıza girmelidir.
Aksi halde egemen güçler kazanılmış olan haklarımızı her an gasp edebilirler.
Çünkü onlar alışmışlardır; asalak misali birilerinin alın terini sömürmeye, birilerinin omuzlarında yükselmeye, birilerinin sayesinde şatafatlı bir yaşam sürmeye.
İşte bu nedenle, demokrasi mücadelesini hiçbir zaman bırakmamalıyız.
İnsanlığın rahatı, huzuru, refahı, kardeşçe yaşamı, birlik ve beraberliği için her daim, her yerde ve zamanda bu mücadeleyi vermeliyiz; elimizden geldiği ölçüde.
Çünkü bu bir insanlık görevi, insan olma mücadelesi, insanlık onurudur.
SOSYALİST SOSYALİST - #75
Egemenlerin şımarıklığının, diktatörlüğünün, halkı hiçe saymasının tek sorumlusu bizleriz.
Çünkü bizler kesinlikle değerlendirme, sorgulama yapmıyor, hesap sormuyoruz.
Demokrasinin ve demokratik haklarımızın neler olduğunu bilmiyoruz.
Hâlbuki insan olmanın en temel koşulu demokratik değerlere sahip olmaktır.
Aksi halde sırtımızda taşıdıklarımızın yularından kurtaramayız kendimizi.
SOSYALİST SOSYALİST - #76
Biz toplum olarak hiçbir zaman egemenler karşısında bizim gibi olanların yanında olmak istemedik.
Hiçbir zaman haklarımızı gasp eden egemenlere karşı mücadele edenlere destek vermedik.
Hiçbir zaman sahip olduğumuz demokratik değerlerin nasıl elde edildiği üzerine düşünmedik.
Aksine, bizim gibi olanları suçladık, ortalığı karıştıran olarak niteledik her zaman.
Hiçbir zaman sokağa çıkanları anlamaya çalışmadık.
Halbuki azıcık insan yerine konuyorsak, sokaktaki mücadelelere, mücadelecilere borçluyuz bunu...
SOSYALİST SOSYALİST - #77
İnsan hak ve özgürlüklerine dair evrensel değerleri kavrayabilir ve bu değerlere nasıl ulaşıldığını, nasıl sahip olunduğunu algılayabilirsek, insana hakların egemenlerce verilmediğini, bu değerler uğruna milyonlarca can verilerek hak edildiğini de anlamış oluruz.
Bu nedenle hak ve özgürlüklerimize sahip çıkacak olan bizleriz.
Bu nedenle egemenlere karşı hak ve özgürlükler için mücadele verenlere elimizden geldiğince destek vermeliyiz.
Aksi halde dövülmekten, sövülmekten, sırtımızda taşımaktan ve egemenlerin güdümünden kurtaramayız kendimizi.
SOSYALİST SOSYALİST - #78
Yapılan araştırmalara ve gelişen teknolojik verilere göre on yıl içinde dünyada çalışan nüfusun yüzde onu işsiz kalacakmış.
On beş yıl sonra ise bu oran yüzde yirmiyi buluyormuş.
Mevcut işsizliği de hesaba kattığımızda on beş yıl sonra dünyadaki işsizlik oranı yüzde otuz beş civarında olacak.
Bu durumda ise işsizlerin üretim araçlarına el koyması kaçınılmaz olarak görünüyor.
Yani en geç on beş yıl içinde SOSYALİT DEVRİMLER hayata geçebilir.
İzlenimin bu yönde.

Hatırlatmak isterim; işsizliğin hızla artmasının sebebi işçilerin yerini robotların alacak olmasıdır.
O nedenle on beş yıla kalmaz gibi görünüyor... :prv:
SOSYALİST SOSYALİST - #79
Evrensel değerlerin temel felsefesi demokratik bir yaşam tarzını egemen kılmaktır.
Demokratik yaşamı oluşturan etkenler ise Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerdir.
Kısacası bunlar da hak, hukuk, adalet, eşitlik, paylaşım, dayanışma, özgürlük ve din, dil, ırk, cins ayrımı yapmamak gibi insani ve evrensel temel değerlerdir.
Bu değerlerden yoksun toplumlar adam yerine konmadığı gibi ne sevilir, ne saygı görür, ne de sözleri dinlenir.
SOSYALİST SOSYALİST - #80
Sosyalist ve demokrasi yanlıları olarak karşı karşıya kaldığımız karalamalar ve yapılan yakıştırmalar geçmişten günümüze değin şu şekilde algılara enjekte edilmiştir:

• İktidarlara karşı sesini yükseltmek, ortalığı karıştırmaktır.

• İktidarların yanlışlarına dur demek, bozgunculuktur.

• Yasal hak olan GREV hakkını kullanmak, kamu düzenini bozmaktır.

• Yasal hak olan GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ düzenlemek, başkaldırmaktır.

• Yasal hak olan SENDİKA hakkı, işverene karşı ayaklanmadır, kovulma nedenidir.

• Demokratik ve evrensel değer olan ÖZGÜRLÜK istemek, teröristliktir.

• Demokratik ve evrensel değer olan EŞİTLİK ve PAYLAŞIM istemek, haksızlıktır.

• Demokratik ve evrensel değer olan ADALET, HAK, HUKUK istemek, isyandır.

• Demokratik ve evrensel değer olan LAİKLİK istemek, dinsizliktir.

• Ülkenin onuru için BAĞIMSIZLIK istemek, ihanettir, idam gerekçesidir.

• Ülkenin varlığını sağlayan İŞÇİ, KÖYLÜ ve EMEKÇİLERİN haklarını savunmak, kışkırtmak, ülkenin huzuruna çomak sokmaktır.

• Farklılıkların haklarını savunmak, bölücülüktür.

• Irkçılık yapmamak, Türk düşmanlığı demektir.

• Sömürü düzenini eleştirmek, ülkeye ihanettir.

• Kadın erkek eşitliğini savunmak, fıtrata aykırıdır.

• Fıtrata uygun giymemek, tecavüz nedenidir.

• Kadının sosyal hayata katılması, tehlikeli ve günahtır.
SOSYALİST SOSYALİST - #81
Demokratik değerler belli bir sınıfa değil, tüm halklara eşit ve özgür yurttaşlık hakkı tanımaktır.
Dolayısıyla tüm yurttaşlarla eşit olmak istemeyen ve kendilerini hep üst kademede gören egemenler için doğal olarak sakınca teşkil etmektedir.
Maalesef demokrasi özürlü bir takım kesimin de bu yönde kandırılmış ve egemenlerin çıkarına hizmet etmesi sağlanmıştır.
SOSYALİST SOSYALİST - #82
Egemenlerce algı yönetimi oluşturulmuş, toplum psikolojisi kontrol altına alınarak demokrasinin gereği olan Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerini savunmak devlete ve halka ihanet olarak değerlendirilmiş ve bu şekilde uyuşturulmuş beyinlere enjekte edilmiştir.
Diğer bir deyişle algılara demokrasi mücadelesi verenler potansiyel bir suçlu, terörist olarak yerleştirilmiş, demokrasi yolunda terörist sayılmışlardır.
Oysa gerçek teröristler, insanı insan yapan eşitliği, dayanışmayı, paylaşımı ve genel olarak hak ve özgürlükleri hiçe sayanlardır.
K karafetva - #83
Hiçbirşeyden haberi olmayan, caddede yürüyen genç kızları, insanları öldürmek mücadele??

Kitleler toplumlar hak etmeden alamazlar. Batısı kuzeyi çalışıp alınteri dökerken ve ya babasının alınteri döküp kendine emanet ettiği için uğraşırken, doğudaki kürt yatmışsa bugün sende neden var da bende yok diye kan davası güderse bedelini öder. İnsanlığa bir değer katamadığına yanmıyorlar da , değer üretenlerden çalmaya gasp etmeye bakıyorlar. Ve tüm bu kitleler psikolojik olarak yönlendirilmiş değil de, hakkı sahibine verenler kontrol altında?

Sen sosyalizmin insanları haksızca - ve her zaman müslümanın aleyhine, kaybettiği şekilde- eşitlemesini boşver de yıllarca kürt Türk ü yedi belki hayatının vesilesi biziz ve hala almaya devam ediyorlar. Çok verme yüzsüz edersin mi denir? Dedik ya bunu bu eşitliği bırak da o kadar almış kürt milleti şu aldıklarını bir ödemeye başlasın bize??
SOSYALİST SOSYALİST - #84
Bazı kitleler öylesine uyuşturulmuş ve düzene sokulmuş ki, evrensel demokratik değerler için mücadele verenleri adeta vatan haini, kendilerini ise vatansever olarak görmektedirler.
Oysa gerçek hainlik, halkın karşısına dikilen ve sermayeden, güçlülerden yana olanlardır.
K karafetva - #85
Cevapları öbür konuda veriyorum ama sen baştan uyuşmuş gibisin.. Hırsızlık sizde mücadele, terör kahramanlık... Sonra bazı kitleler öyle uyuşturulmuş ki .... faydara fiydo..

Bunları boşver de kapital abd ve komünist rus un bizden çaldıklarını geri aksana?
SOSYALİST SOSYALİST - #86
‘’Kadın erkek eşit olamaz çünkü fıtrata aykırıdır’’ benzeri söylemlere defalarca şahit olmuşuzdur.

İnsanların cinsiyetinden dolayı ayrıştırılarak farklı bir konuma yerleştirilmesi ve ötekileştirilerek toplumdan uzaklaştırılmak istenmesi asla insani bir düşünce ve tutum değildir.

Şu kadarını hepimiz biliyoruz ki kadın ve erkek arasında elbette fiziksel ve biyolojik olarak bir farklılık söz konusudur.
Fakat bu eşitsizlik değil fiziksel ve biyolojik farklılıklardır.
Bunu hepimiz biliyoruz ve söz konusu yapmanın da hiçbir anlam ifade etmeyeceğinin farkındayız.
Yani kadın erkek eşit değildir diyenlerin vurgulamak istediği nokta bu değildir.
SOSYALİST SOSYALİST - #87
Kadın erkek eşit değildir diyenlerin kastettikleri şudur aslında:
Kadın, doğurgandır, dişidir, kocasının hizmetkârıdır, cinsel farklılığa sahiptir, cinsel farklılığından dolayı utanmalıdır, cinsel farklılığından dolayı evinden dışarı çıkmamalıdır, çalışmamalıdır, kapanmalıdır, başını yerden kaldırmamalıdır, kimselere bakmamalıdır, erkeklerin olduğu ortama sokulmamalıdır, evinde çocuğuna, yemeğine, çamaşırına, bulaşığına bakmalıdır gibi.
Oysa bunlar hiç de insani bir yaklaşım, insani bir bakış açısı değildir.
Ataerkil toplumların çağ dışı, gerici, ilkel düşüncelerinin çağımıza yansımalarıdır.
Ve bu gerici düşünce insanlık adına mutlaka aşılmalıdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #88
CHP'yi ve CHP'lileri kutluyorum.

CHP, milletvekili adaylıkları hakkında almış olduğu karar gereğince yapmış olduğu ''önseçimle'' Türkiye demokrasisine anlam ve önem kazandırmıştır.
Böylece, artık halkı temsil edecek milletvekilleri birilerinin izniyle, dayatmasıyla değil, halkın tercihiyle o koltuklara oturacaktır.
Bu da gösteriyor ki başarısız olanlar, temiz olmayanlar, işe yaramayanlar bir dönemden fazla görevde kalamayacaktır.

Bu çok güzel ve demokratik bir uygulama ama önemli olan genele yayılması ve tüm illerde önseçim uygulamasına geçilmesi.
Daha da önemlisi, diğer siyasi partilere de örnek olması ve onlar da milletvekillerini önseçim doğrultusunda halkın tercihiyle belirlemesi.
Aksi halde ülke kirlilikten, başarısızlıktan, demokrasi dışılılıktan kurtulamaz
SOSYALİST SOSYALİST - #89
Vatanseverlik bence;

Sömürülenlerin sömürenlere karşı direnişinde yükselen sese haykırış katmaktır.

Bir eli yağda bir eli balda olanların düzenine boyun eğmek değil, herkesin yağdan ve baldan pay almasının sağlanması gerektiği bir düzende değer olmanın mücadelesini vermektir.

Yaşam kaynağımız olan doğal güzelliklerimizi kar hırsından başka amacı olmayan burjuvazinin insafına terk etmek değil; vatanseverlik, bu güzellikleri yok edenlerin karşısına dikilmektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #90
Evrimle ilgili yazı okurken aklıma şöyle bir örnek geldi:

Bir aile düşünelim.
Ana, baba ve çocuklar.
Çocuklardan bazıları 2 metre, bazıları 1 buçuk metre boyunda olsun.
Yaşadıkları bölgenin özelliklerinden dolayı uzun boylular sürekli hastalanıyor, hayata tutunmakta zorluk çekiyor ve kısa sürede ölüyorlar.
Bu durumdan dolayı zaman içinde (binlerce, milyonlarca yıl) artık uzun boyluların nesli tükeniyor.
Hayatta kalan kısa boylular yaşamaya ve genetik özelliklerini kendlerinden sonraki nesillerine aktarmaya devam ediyor.
Ve bunlardan sonraki nesil, kısa boylu insanlardan oluşmaya başlıyor.
Artık yaşadıkları bölgenin coğrafi, biyolojik, kimyasal veya fiziksel özellikleri değişinceye kadar böyle devam ediyor.

Özetle evrim budur arkadaşlar.
M Mustad'af - #91
Bir zamanlar anlı şanlı CHP müdafii olanlar şimdi yok.
Listeye giremeyenler şimdi tu kaka oldu demek ki.
Ama çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'na muhalifler olması düşündürücü değil mi Sosyalist?
CHP de demokrasi atağı diye inanmak istiyorum ama hafızam " aklınla dalga geçme "diyor!
SOSYALİST SOSYALİST - #92
Haklı olabilirsiniz ama şu önseçim olayı zamanla CHP'yi çok daha güzelleştirecektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #93
Devlet olarak ülkenin bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini sağlamanın bir yolu da farklılıkların düşünce, hak ve özgürlüklerini tanımaktan, sosyal ve kültürel yaşamda eşitlik ilkesine uymaktan geçer.
Aksi halde görmemezlikten gelinen kitlelerin ve halkların tepkisi kaçınılmaz olur.
Bunun akabinde devlete karşı tepki, kitleler arasında ise zıtlaşma, ayrışma ve kutuplaşma doğar.
Sonuçta devlete karşı bir başkaldırı, isyan ve savaşım başlar.
Taa ki haklar elde edilinceye dek.
SOSYALİST SOSYALİST - #94
HANEFİ AVCI'DAN MÜTHİŞ İTİRAF

Türkiye'de 50 yıldan beri ortaya çıkan her türlü siyasi düşünce ve faaliyeti terörize ettik.
''Düşünceleri tutuklamak, hapsetmek, içeri atmak lazım'' dedik.
Bunları yapabilmek için halkın bizim gibi düşünmesini sağladık.
Onlara karşı halkı KULLANDIK.

Bugün ektiğimizi biçiyoruz.
Hiçbir ülke kendi vatandaşını bu kadar KULLANMAMIŞTIR.
SAĞCILARI solculara, devrimcilere karşı KULLANDIK.

Belma Akçura'nın '' Teşkilatın Adamları '' isimli kitabından alıntıdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #95
ANLAYIŞ ŞU;

Kandırılmış bir çocuk olsanız bile şayet bir eylemde yer almışsanız ve öldürülmüşseniz siz teröristsiniz, ve öldürülmeniz gayet doğaldır.

Bazı insanlarda genelde bu düşünce hakim.
Oysa bir insan böyle düşünemez, düşünmemeli.
Çünkü insan olmak, ayrıcalık gerektirir
SOSYALİST SOSYALİST - #96
BİR EKONIMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI

John Perkins kitabında anlatıyor; "Kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç verip otobanlar yaptırırız.

Sonra onlara arabalarımızı satarız.

Sonra bankalarını satın alırız.

O bankalardan halka ucuz krediler verip daha çok araba almalarını sağlarız.

Böylece verdiğimiz o krediyi arabamızı satarak geri alırız, hem de faiziyle.

O ülkeye dünya bankası ya da kardeş kurumlardan kredi ayarlarız.

Ayarlanan kredi "ASLA" o ülkenin hazinesine gitmez.

O ülkede ‘proje‘ yapan bizim şirketlerimizin kasasına girer.

Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar, dev havayolları yapılır.

Aslında insanların işine yaramayan bir yığın beton.

Bizim şirketlerimiz kazanır o ülkedeki birileri de nemalandırılır.

Toplum bu düzenekten hiçbir şey kazanmaz.

Ama ülke büyük bir borcun altına sokulmuş olur.

Bu o kadar büyük bir borçtur ki ödenmesi imkansızdır.

Plan böyle işler.

Sonunda ekonomik danışmanlar/tetikçiler olarak gider onlara deriz ki; "Bize büyük borcunuz var ödeyemiyorsunuz.

O zaman petrolünüzü satın, doğal gazınızı bize verin, askeri üslerimize yer gösterin, askerlerinizi birliklerimize destek olmaları için savaştığımız bölgelere gönderin, Birleşmiş Milletler de bizim için oy verin!

Elektrik su kanalizasyon sistemlerinizi özelleştirin!

Onları Amerikan şirketlerine ya da diğer çok uluslu şirketlere satın..."

Sosyal hizmetleri, teknik sistemleri, eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını hatta adli sistemleri ele geçiririz.

Bu, ikili, üçlü, dörtlü bir darbeler serisidir."

John Perkins
SOSYALİST SOSYALİST - #97
FULBRİGHT ANTLAŞMASI

Okuyunca aklınızın uçuklayacağını ve çok üzüleceğinizi düşünüyorum.

Kaynaklara göre 1947 ya da 1949 yılında ‘’Fulbright Antlaşması” adı altında Eğitim Sistemimizin nasıl olması gerektiği yönünde bir Eğitim Komisyonu kuruluyor.

Bu komisyon 8 kişiden oluşuyor.

Bunun 4’ü Türk, 4’ü Amerikalı.

Komisyonun başında ise 9. kişi olarak ABD’nin Türkiye Büyük Elçisi bulunuyor.

İlkokul, Ortaokul, Lise, İmamhatip ve Yüksek Okullar da dâhil olmak üzere tüm müfredat bu komisyon tarafından planlanıyor!

Haftalık ders programları da dâhil!

Eğitim Sistemimiz planlanırken oylamada eşitlik veya anlaşmazlık durumunda Amerikalı Büyük Elçi ne derse o oluyormuş!

O gün bu gündür bu komisyonun hala iş başında olduğu ve Eğitim Sistemimizin bu komisyonca şekillendirildiği belirtiliyor!

Bu konunun hayatımda en çok üzüldüğüm olaylardan biri olduğunu belirtmek istiyorum!
SOSYALİST SOSYALİST - #98
Yandaş yazar demiş ki, Başkanlık sistemi Allah'ın kurallarına uygun.

O'na şunu sormak isterdim:

Tüm pisliklerin, savaşların, katliamlarım, adaletsizliklerin, haksızlıkların, hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet sisteminin temel kaynağı olan KAPİTALİZM, Allah'ın KURALLARINA uygun mudur peki?

Çıkarlar doğrultusunda insanlara bir şeyleri kakalamak isteyenlerin dini bu kadar ucuzlaştırması, seviyesizleştirmesi inanırlar tarafından nasıl tepkiyle karşılanmaz anlamış değilim!
SOSYALİST SOSYALİST - #99
Devrimci olmak, farklılık yaratmaktır.
Geçmişin karanlıklarına sünger çekmek, geleceği aydınlatmaktır.
Devrimci olmak, hep yeniden doğmaktır.
Geleceğe güzellik katmak, umutla bakmaktır.
Devirmektir kirlenmiş, köhneleşmiş ne varsa maziden kalan.
SOSYALİST SOSYALİST - #100
Bireylerin ''toplumsal'' sağlığı kapitalizmle değil, komün yaşamla sağlanır.

Bireylerin ''toplumsal'' sağlığından söz ediyorsak, bu sağlığın tüm bireyleri kapsaması gerekir.
Oysa kapitalizmde böyle bir şeyin hayat bulması imkansızlığını, dünya toplumunun yaşadıklarına şöyle bir göz gezdirdiğimizde görebiliyoruz.
Şu an realitede durum bu ve yüzyıllardır da böyledir.
''Çıkar'' her daim ön planda olduğu sürece, toplumsal sağlıkta, toplumsal barışta sağlanamaz.

Bireylerin "sahip olmak" güdüsü genetik midir?

''Sahip olmak'' kavramını ele aldığımızda, içinde bulunulan yaşam koşulları insanları nasıl yönlendiriyorsa, insanlık o yönde şekillenmektedir.

Örnek dersek; dünya toplumunun yaşamını anlamaya çalıştığımızda, hiçbirinin diğerine benzemediğini görebiliriz.
Bu da, onların yaşamına endekslediği kültürel farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Minicik bir örnek daha verecek olursak; bazı toplumlarda hatalı iş yaptığı için bir mühendis intihar ederken, başka bir topluma ait mühendisin umurunda bile olmaz.
Ya da, hakkında rüşvet iddiası bulunan bir başbakan istifa ederken, hırsızlıklarının ses kaydıyla kanıtlanmasına rağmen hiç umurunda olmayan acayip yaratıklar bulunmaktadır.

İşte, bunlar da, insanların içinde bulunduğu yaşam şeklinden ve kültürel anlayıştan kaynaklanan durumlardır.
Yani ''sahip olmak'' kavramı genetik değil, içinde bulunduğun yaşam düzenine göre değişmekte, şekillenmekte ve karakteri oluşturmaktadır.
SOSYALİST SOSYALİST - #101
KAPİTALSİZ KAPİTALİSTLER

Kapitalsiz de kapitalist mi olurmuş demeyin sakın.
Kapitali olmayanların kapitalizmi özümsediklerine göre, kapitalsiz kapitalist oluyormuş demek!

Peki, kapitalizm yanlısı olanlardan milliyetçi, ulusalcı, vatansever ya da yurtsever olur mu?
O da olmaz.
Çünkü kapitalizm; satar, sömürür, halkın egemenliğini ulusal ve uluslararası sermayenin hegemonyasına, iradesine teslim eder.
Ayrıca kapitalizm, kapitali olmayanları değil, kapitali olanları sever, korur, insan yerine koyar.
Bu nedenle, milliyetçilikle, ulusalcılıkla, vatansever ya da yurtseverlikle kapitalizm zıt konumdadır.

Şayet, hem kapitalist ekonomiyi özümsüyor, hem de milliyetçi, ulusalcı, vatansever, ya da yurtseverim diyorsan, bu işte bir teslimiyet, bir saflık, bir bilgisizlik söz konusudur.
Çünkü dediğim gibi kapitalizm, her neyin milliyetçiliğini, ulusalcılığını, vatanseverliğini ya da yurtseverliğini yapıyorsan, onu, ülkeleri bile satın alabilecek güçteki çok uluslu şirketlere satar.
Ve tabi ki içinde sen de satılmış olursun.
Bu durumda da milliyetçiliğin, ulusalcılığın, vatanseverliğin ya da yurtseverliğin, burjuvazinin kasasında olur ve istenildiği gibi alınıp satılan mal durumuna düşer.

Bunun böyle olmasını istemiyorsan, milletinin, ulusunun, halkının ya da halklarının varlığını korumak istiyorsan, öncelikle kapitalizme, liberalizme, emperyalizme karşı savaşanlarla güç birliği yapman gerekir.
Aksi halde alınıp satılan metadan başka bir işe yaramazsın.

• Kapitalizm, kapitali olmayanların değil, kapitali olanların dostudur.
• Kapitali olmayanların kapitalizmde hiçbir değeri yoktur.
• Kapitalizmde, kapitali olmayanlar, kapitali olanların hizmetkârıdır.

• Gerçek yurtsever, yoksul çoğunluğu, zengin azınlığa ezdirmeyendir.
• Gerçek yurtsever, ülke varlıklarının tüm ülke halkına eşit dağılması için savaşan kişidir.
• Gerçek yurtsever, emekçi ve yoksul halkı, burjuvazinin esaretine, insafına terk etmeyendir.
• Gerçek yurtsever, birlik ve beraberliği sağlamak için, tüm ülke halkının taleplerine kulak kabartan ve duyarlılık gösterendir.

İşte, bu nedenlerle, kapitali olmayanların kapitalist olmayacağı gibi, milliyetçi, ulusalcı, vatansever ya da yurtseverlerin de kapitalizm yanlısı olmamaları gerektiği o derece aşikârdır.

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #102
Zaman zaman GERİCİLİK kavramını kullanırız.
Buna örnek ise Diyanet'e 5 milyar,
Bilime 600 milyon bütçe ayırmaktır.

BİR ÖRNEK DAHA:
''YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: Fizik, kimya ve biyolojiye ilgi yok, kapatıyoruz.'' gibi düşüncelerdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #103
1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Gününde Neden Olay Çıkar?

Olay çıkmasının nedenlerini şöyle görüyorum:

1) Yasal hak olan gösteri yürüyüşlerinin egemenlerce engellenmek istenmesi.
2) Eylemcilerin arasına provokatörlerin sokulması ve eylemin provoke edilmesi.
3) İşçi sınıfının birlikteliğini, dayanışmasını, kenetlenmesini ve mücadelesini kırmak.

Mesela işçiler, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Gününü Taksim'de yapmak istiyor.
Halkın meydanı olan bu meydana halkın sokulmak istenmemesinin garipliği bir yana, müdahale edilmemesi durumunda ise bayram havası içinde geçeceğini düşünüyorum.
Çünkü örneklerine çok defa şahit olmuşuzdur.
Fakat bunu istemeyen egemenler, ortalığı karıştırmak için, kitlenin arasına soktuğu provokatörlerini harekete geçirirler ve ortam bir anda savaş alanına döner.

Bu durumda aklıma şunlar geliyor:

Eylemi provoke edenler halktan birileri olursa, onları o kitlenin içinden çekip almak çok kolaydır, hatta buna eylemciler bile yardımcı olurlar.
Şayet böyle bir yöntem uygulanmıyorsa, bu demektir ki provokatörler birileri tarafından bilinçli bir şekilde halkın içine yerleştirilmiştir.
Amaç ise meşru olan yürüyüşü gayrimeşru duruma sokmak, halkı korkutmak, sindirmek, bu tür eylemlere halkın ilgisini azaltmak ve bu tür eylemleri ve eylemcileri halk nezdinde birer terörist gibi göstermek.
Ayrıca işçi sınıfının birlikteliğini, dayanışmasını, kenetlenmesini ve mücadelesini kırmak.
Aksi halde dediğim gibi, provokatörleri eylemcilerin içinden çekip almak, güvenlik güçleri için hiç de zor olmasa gerek.

Bu tür gösteri yürüyüşlerinde yapılmak istenen budur bence ve bunu da başarıyorlar.
SOSYALİST SOSYALİST - #104
Bir zamanlar CEMAATE şeytan diyenler, cemaatçiler ve bir zamanlar kanka olan şimdiki cemaat düşmanları tarafından kafirlikle, ateistlikle suçlanırdı.

Ve hala benim için şeytan ve çok tehlikeli olan cemaatin, bir zamanların cemaat yanlıları tarafından da şeytan ve tehlikeli olarak görülmesi ne garip.

Asıl garip olan ise, bir zamanlar cemaatçi veya cemaatle kanka olan şimdiki cemaat düşmanlarının yine aynı tür faaliyetler içinde olduğudur.

Bu durumun da bir kaç yıl içinde netleşeceğini, geriye dönüp baktıklarında aynı durumu ikinci kez yaşayacaklarını düşünüyorum.
SOSYALİST SOSYALİST - #105
Bence insan, kendisini farklı milletlerin, farklı halkların yerine de koyabiliyorsa insandır.
Bundan kastım ise farklı bir ırka, millete, halka ya da kültüre evrilmek değil, antipati yapmak, her kime yapılırsa yapılsın haksızlıklara, katliamlara karşı durmak, haklının, mağdurun yanında olmak ve zalime karşı savaşmaktır.
Benim zalimim iyi, senin zalimin kötü anlayışı, insan olanlara ait bir düşünce tarzı değildir.
Bu nedenle diyorum ki zulüm karşısında insan gerektiğinde Ermeni de, Yahudi de, Türk de, Kürt de vs. olabilmeli.
Bundan korkmamak, çekinmemek gerek.
Çünkü hiç kimse Ermeni'yim demekle Ermeni, Yahudi'yim demekle Yahudi, Türk'üm demekle Türk, Kürdüm demekle Kürt olmuyor.
Bu sadece mazlumların yanında olunduğunun bir ifadesidir.
SOSYALİST SOSYALİST - #106
Ülkesini sevdiğini sananlara sesleniyorum:

Ülkeni ve bu ülkenin insanını seviyorsan, birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve mutluluk istiyorsan;

-- Paylaşacaksın.
-- Adil olacaksın.
-- Eşitlikçi olacaksın.
-- Dayanışmacı olacaksın.
-- Zengin fakir eşitsizliğine karşı çıkacaksın.
-- Ülke kaynaklarının burjuvazi tarafından gasp edilmesine sessiz kalmayacaksın.
-- Gerici eğitim sistemini değil, çağdaş ve bilimsel eğitim sistemini özümseyeceksin.
-- Coğrafi ve tarihi güzelliklerimizi katleden yobazlara karşı savaşacaksın.
-- Asla din, dil, ırk, cinsiyet ve etnik ayrımcılık yapmayacak, hepsine eşit mesafede duracak ve hepsini kucaklayacaksın.
-- Güçlünün değil, haklının yanında olacaksın.
-- Zenginin iti değil, yoksulun yiğidi olacaksın ki, gerçekten ülkesini, yurdunu, halkını seviyor desinler.
SOSYALİST SOSYALİST - #107
Hiçbir ateistin düşüncesi uğruna bir canlıya veya cansıza zarar verdiğini duymadım, görmedim.
Çocuk kestiğini de, çocuklara tecavüz ettiğini de, çocuk veya kadın pazarladığını da duymadım.
Ama bazı teistlerin insan kestiğine de, tarihi eserleri katlettiğine de, çocuklara tecavüz ettiğine de, kadınları pazarladığına da defalarca ama defalarca şahit oldum.
Soruyorum şimdi, hangisi daha doğru, daha dürüst, daha temiz ve daha GÜZEL İNSANDIR?
SOSYALİST SOSYALİST - #108
Bilimin temel dinamikleri olan fiziğin, kimyanın, biyolojinin ve matematiğin sunduğu imkanları,
teknolojik kazanımları,
mesela bilgisayarları, telefonları, arabaları, uçakları kullananların,
hatta hastalandıklarında son sürat doktora koşanların bilimi, bilimsel tespitleri, bilimsel verileri reddetmesi ne garip!
SOSYALİST SOSYALİST - #109
Değerler, evrensel öneme sahipse daha değerli, daha anlamlıdır.
Toplumların özümsediği tüm değerler de önemli ve anlamlıdır mutlaka.
Fakat daha da önemlisi, değerlerin tüm dünyayı kapsayacak boyutta olmasıdır.

İnsana değer vermek istiyorsanız, öncelikle onun demokratik haklarını vermelisiniz.
Çünkü demokratik değerlerle donatılmayan bir toplum, insani vasıflardan yoksun bir yaşama mahkum edilmiş demektir.
Bu nedenle, evrensel demokratik değerlerle donatılmayan toplumlar, insani değerlerle bütünleşemezler.
SOSYALİST SOSYALİST - #110
ÖZGÜRLÜK, sadece konuşma hakkı, düşünceyi ifade etme hakkı veya giyim kuşam tercihi değildir.

* Özgürlük, çalışma, iş sahibi olma, sömürüsüz yaşam hakkıdır.
* Özgürlük, temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilme, çocuklarımızın yeme-içme, gezme-görme, oynama-eğlenme, eğitim-sağlık, barınma ve geleceğini şekillendirme hakkıdır.
* Özgürlük, toplumsal yaşam standartlarımızın mevcut ortalamaya çekilmesi, ihtiyaçlarımızın mevcut ortalamada karşılanması, mevcut ortalamada tatil yapma ve seyahat hakkıdır.
* Özgürlük, alın teriyle kazandığımızla evimize ekmek götürme, karnımızı doyurabilme hakkıdır da.

Bir kısmını saydıklarımın karşılanmaması durumunda bizler özgür değil, yaşadığımız yüz yılın modern köleleri, uyuşturulmuş prangalı mahkumlarıyız.
SOSYALİST SOSYALİST - #111
Biz sosyalistler hem kapitalizme hem de bizleri gütmek isteyen burjuvazisinin bizlere dayattığı sömürü ve savaşlar düzenine karşı savaşanlarız.
Yaşamımız boyunca adalet, hak ve özgürlükler için elimizden geleni yapmaya çalışanlarız.
Halkları yok sayarak ayrıştıran, görmemezlikten gelen, haklarını gasp eden anlayışlara karşı göğüs gerenleriz.
İnsanların birlik beraberliği ve kardeşliği için eşitliğin olmazsa olmazlığına inananlarız.
Bu nedenle, onların bize dayattığı ayrımcılığı, köleliği, kâr ve sömürü düzenini reddederiz.
O nedenle, sırtımızdan düşürmek için gerekli mücadeleyi veririz.

Kötülük bunun neresinde?
SOSYALİST SOSYALİST - #112
Sosyalizmin en temel ilkelerinden birisi de işsizliğin yasak olmasıdır.
Bunu ifade ettiğim zaman şöyle bir soruyla karşılaşıyorum:

İşsizliğin yasak olması bireysel özgürlüğe müdahale değil midir?

İşsizlik, huzursuzlukların baş mimarıdır,
İşsizlik, toplumsal kalkınmaya darbedir.
İşsizlik, yoksulluktur.
İşsizlik, başıboşluk, avarelik, işe yaramamazlık demektir.
İşsizlik, hırsızlığa, çeteciliğe ve terörizme yönelmektir.
İşsizlik, her türlü kötülüğün kaynağıdır.
İşsizlik, başkalarının sırtından, alın terinden geçinmek, yaşamı bu yönde idame ettirmek demektir ki buna da toplumda asalaklık denmektedir.

Bu nedenlerle işsizliğin yasaklanması insani bir tercihtir ve özgürlüğe atılan bir adımdır diye düşünüyorum.
SOSYALİST SOSYALİST - #113
Bu sistem; (kapitalizm) alçakça oyunlarla, hilelerle, düzenbazlıklarla, hukuksuzluklarla doludur.
Günlük olarak karşımıza çıkan olumsuzluklar, insanlık dışı olaylar ve karşılaştığımız sorunlar ise sistemin teferruatlarıdır.
Bu bağlamda, teferruatlarına kızıp sistemi eleştirmemek, eksikliktir.
SOSYALİST SOSYALİST - #114
Kabul etsek de etmesek de Kürt sorununun olduğu bir gerçektir.
Bu sorun ise PKK ve HDP gibi illegal ve legal bir hareketi doğurmuştur.
Ve bu sorun yaklaşık 35 yıldır bir yara gibi sırtımızdadır.
Bu sorun, 35 bine yakın insanın ölmesine ve milyarlarca doların yitip gitmesine neden olmuştur.
Bu, çözümlenememiş ve çözümlenmesi gereken bir gerçektir.

Demek istediğim şu ki, 35 yıllık mantık devam ettiği sürece yine binlerce insan ölecek ve ülke her türlü kayıplar vermeye devam edecektir.
İşte, bunların bir daha yaşanmaması adına bu sorun mutlaka çözümlenmelidir; 35 yıllık mantık devre dışı bırakılarak...

AMA NASIL?
SOSYALİST SOSYALİST - #115
Yukarıda Kürt Sorunu olduğundan ve bu sorunun mutlaka çözümlenmesi gerektiğinden söz etmiştim.
Böyle bir sorun olmasaydı, bu konuda ülkemizde bunca katliam, halklar arası düşmanlıklar olmazdı.
Her ne sebeple olursa olsun, sonuç olarak PKK gibi bir oluşum ortaya çıkmış ve bundan dolayı ülke olarak çok büyük sıkıntılar ve acılar yaşamışızdır.

Neyse, şimdi bunu bir kenara koyalım ve gelelim bu sorunun çözümlenmesine kimlerin engel olduğuna.

Hepimiz mutlaka sağda solda okumuş veya duymuşuzdur; PKK'nin varlığını isteyen ve destekleyen ABD'dir, İsaril'dir, Avrupa emperyalizmidir falan.
Bunlar, Türkiye'nin belini doğrultmaması için böyle şeyler isteyebilirler ve biz bunu anlarız.
Peki, ülke içinde bunlar gibi düşünenlere, Kürt sorununun çözümlenmesini istemeyenlere ne demeli?
Emperyalistler gibi PKK'nin ve Kürt sorununun çözüme kavuşturulmasını istememek ne anlama geliyor sizce?
SOSYALİST SOSYALİST - #116
Dünya genelinde SAĞCILIK anlayışı insanlık için sakıncalı bir yapılanmadır.

Şöyle ki:

◾Milletlerarası bölücülük yaparlar.

◾Beyinlerinde yabancı düşmanlığı yatar.

◾Binlerce yıl öncesinin düşmanlıklarını günümüze taşıyarak geleceğe yönlendirirler.

◾Diğer milletleri aşağılar, hor görür, düşmanmış gibi yaklaşırlar.

◾Milletlerarası dostluk kuramazlar.

◾Milletler birbirini düşmanmış gibi görür ve bu nedenle sürekli silahlanmaya giderler.

◾Tehdit, savunma veya saldırma amaçlı orduları vardır.

◾İnsanlığı her an savaşa sürükleyecek durumdadırlar.

◾Gündemlerinden hiçbir zaman savaşlar eksik olmaz.

◾Her yıl binlerce insanın ölümüne neden olurlar.

◾Bölücülüğün baş mimarlarıdırlar.

◾Din, dil, ırk, cins ve etnik ayrımcılık yaparak, azınlıkta olanların haklarını yok sayarlar.

◾Sömürgen ve kemirgen egemenleri vardır.

◾Kolay kolay halklarla bütünleşemez, birlik ve beraberlik sağlayamaz, gerçekten dost olamazlar.

◾Yoksulun, ezilenin değil, burjuvazinin, ezenin yanında yer alırlar.

◾İnsan hak ve özgürlüklerinden, demokrasiden korkarlar ve bunların mücadelesini verenleri terörist ve bölücü olarak görürler.

◾Doğa katliamlarına karşı asla tavır koymazlar.

◾Bilimin ve bilimsel eğitimin önemini kavramakta zorlanırlar ve istemezler.
SOSYALİST SOSYALİST - #117
Artık şu gerçeğin bilinmesi gerek.
Ülkemizde Milliyetçilik ırkçılıkla özdeşmiş durumdadır.
Yani ırkçılığa milliyetçilik kılıfı uydurulmuş, ırkçılık yapan insanlar milliyetçilik yaptığını sanır olmuşlar.
Ve bu ikisi çok ama çok farklı şeylerdir.
Gerçek milliyetçilik ise şudur aslında; en başta ülkemizin varlık kaynağı olan işçi, köyle ve tüm emekçileri kan emicilere karşı koruyup kollamak, onların haklarını savunmak, ülkenin ve dolayısıyla halkın malı olan kaynaklarımızı, KİT'lerimizi yerli ve yabancı sermayeye teslim etmemek.
Bu bağlamda, bunun çağdaş yorumu ise YURTSEVERLİKtir.
Bunun dışında düşünülen ya da uygulamaya konulmak istenen şey milliyetçilik (yurtseverlik) değil, ırkçılık ve bölücülüktür.
Irkçılık ise insanlığın kesinlikle insanlık dışı olarak kabul ettiği bir yapılanmadır.
Bunu her kim yapıyorsa bölücüdür, Hitlercidir, faşisttir..
SOSYALİST SOSYALİST - #118
BAZI ANLAYIŞLAR ÜLKEYİ VE ÜLKE İNSANINI SEVDİĞİNİ VE KORUDUĞUNU SANIR

Belli bir takım anlayışa sahip olanların düşüncesi, ülkenin yerli ve yabancı düşmanlara karşı korunması ve sadece Türklere ait olması yönündedir.
Türk geleneklerinin korunması, her şeyin sadece ve sadece Türkler için ve Türklere ait olmasıdır.

Bu anlayış, asla ülke içinde birlik ve beraberliği sağlayamayacağı gibi, bölücülüğünde en temel nedenidir.
Ayrıca bu anlayış, kapitalist ve liberalist ekonomiyi özümsediği için, ülkenin ve dolayısıyla halkın malı olan kamuya ait varlıkları da satan bir anlayıştır.

Yani kesinlikle çelişki içindedirler.
Mesela her şey Türkler içindir derler ama Türk milletini yerli ve YABANCI burjuvazinin insafına ve sömürüsüne terk ederler.
Bence Türk milletine bundan büyük ihanet ve kötülük olamaz.

Sözde Türkleri severler ama asla Türk emekçilerinin haklarını savunmazlar.
Asla yoksul Türk milletinin toplumsal kalkınması ya da bu milletin burjuvazinin sömürüsünden kurtulması için çaba sarf etmezler.

Sözde Türk milletini severler ama asla bu milletin eşitliğini istemezler.
Herkes başının çaresine baksın anlayışındadırlar.

Bu anlattıklarım çok daha uzatılabilir.
Mesela Türk milletini sevdiklerini söylerler ama sevginin en temel değeri olan ve insanı insan yerine koyan demokrasiyi, insanların hak ve özgürlüklerini istemezler.
İnsanların ilerlemesi, çağdaş ve bilimsel eğitime tabi tutulması için mücadele etmez, hatta muhafazakâr ve gelenekçi bir anlayışa sahip oldukları için buna karşı dururlar.

Kısacası bunlar da ne yaptıklarının farkında değillerdir aslında.
Bu düşünceyle hareket eden bir insan, ülkeye yarar değil, zarar vermektedir.
Kısacası bu anlayış, ülkeye İHANETTEN başka şey değildir.
Ama dediğim gibi, bunun farkında değillerdir.
Hem çelişki içindedirler, hem de yanlış yoldadırlar.
SOSYALİST SOSYALİST - #119
Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ şöyle bir açıklama yapmıştı:

''PKK’nın dağ kadrosu 6 bin civarında.
Ve biz terörle mücadele ederken bu rakamı 3-4 kez etkisiz hale getirdik.
Geri dönüp baktığımızda ise hala sayıları aynı ve hiçbir ilerleme kaydedememişiz.
Bu da şu anlama geliyor, bu yöntemle terör asla bitmemekte, ülke daha çok kaosa sürüklenmektedir.''


Bunu söyleyen bir Genel Kurmay Başkanı.
Yani sorunu silahla çözmeyi düşünenler gibi düşünmüyor.
Bu durumda hala sorunun silahla çözümlenmesi gerektiğini düşünenler, ülkenin huzur ve refahını istemiyorlar demektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #120
Kime ait olursa olsun, ulusal ve evrensel anlamda şu
düşünceler her zaman insanlık için zararlı düşüncelerdir:

-- Yabancı düşmanlığına varan aşırı milliyetçilik.
-- Irkçılığı tetikleyecek düzeyde bir ırkçılık.
-- Irkçılığa dayanan etnik bölücülük.
-- Eşit haklardan yoksun bırakılmak istenen azınlık karşıtlığı.
-- İnsanların dini inançlarına göre ayrıştırılarak ötelenmesi.
-- Ve bir de, ekmeğin eşit bölünmesini yadırgayan anlayış.

Bunlar, dünya toplumunu bölen ve huzursuz eden anlayışlardır.
SOSYALİST SOSYALİST - #121
Unutulmamalıdır ki,
Hak ve Özgürlükler adına yaşadığımız bir şeyler varsa,
Krallıklardan, Padişahlıklardan, kölelikten kısmen de olsa kurtulmuşsak,
İnsan yerine konuluyorsak azıcık,
Bunun tek nedeni, egemenlere karşı direnmek, boyun eğmemek ve bu yöndeki mücadelelerdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #122
Kapitalizmde insanlar iş sahibi olmak için adam ayartırlar, yalvarırlar, boyun eğerler, rüşvet verirler, sınavlara tabi tutulurlar.
Bu pozisyonda ise akla gelmeyecek hileler, haksızlıklar, adaletsizlikler, hırsızlıklar döner.
Bu nedenle toplumda güvensizlik ortamı oluşmakta, kişilik bozukluğu yaşanmakta, insanlar birbirine karsı soğumakta ve yabancılaşmaktadır.
Bu yüzden, yaşam ve insan ilişkileri çıkara dayalı ve anlamsızdır.
Varsa bir miktar dostluklar, o da çıkarları çatışıncaya kadardır.
Komün yaşamda ise bunların hiçbiri yoktur, çünkü işsizlik yasaktır.
SOSYALİST SOSYALİST - #123
Kapitalizmde insanlar hayata tutunmak ve yaşamını idame ettirmek adına hep diken üstündedir.
Sürekli işsiz kalma, aç kalma, iflas etme korkusu içinde, çocuklarının geleceğini kurma kaygısındadırlar.
Bu yüzden telaşlı ve huzursuzdurlar.
Psikolojik sorunlar yaşar, cinnet geçirir, aile içi şiddet başlar, boşanmalar devreye girer, yaşamın zorluğu karşısında ömürlerini hep hesap yaparak geçirirler.
Ayrıca ölmeye ve öldürmeye meyilli olurlar.
Mutlaka bir beklenti içindedirler.
Her insan birilerine, bir yerlere mutlaka borçludur, muhtaçtır ve birilerinin yardımına ihtiyaç duyarlar.
Bu yüzden hep eziklik içindedirler, parasının miktarı kadar sesi çıkıp, dik yürüyebilirler.
SOSYALİST SOSYALİST - #124
İnsanlık mı yerlerde sürünüyor, idrak etme sorunu mu yaşanıyor anlamadım.
Kapitalist ruh insanları öyle bir yapıya büründürmüş ki, hırs ve çıkarlar uğruna insani tüm değerler yok olup gitmiş.
Paylaşım, dayanışma, güven, insan sevgisi diye bir şey kalmamış.
Daha fazla mülk edinme hırsının insanları birer canavara dönüştürdüğü kapitalist yaşam iliklere kadar işlemiş, dünyadaki savaşların, açlığın, yoksulluğun ve bunların neticesindeki ölümlerin insan nezdinde hiçbir anlamı kalmamış.
SOSYALİST SOSYALİST - #125
Sosyalizm; kapitalizm vahşetinin, bitip tükenmek bilmeyen savaşlarının, sorunlarının, çelişkilerinin, düzensizliklerinin, akla ve ahlaka aykırılıkların neticesinde oraya çıkan bir anlayıştır.

Sosyalizm; insanlar arasındaki eşitsizliğin, bir sınıfın diğer bir sınıf üzerindeki hâkimiyetin, gelir dağılımı dengesizliğin, insan emeğinin ortaya koyduğu zenginliğin insan öldürmek için harcandığının ve bunlar olurken her yıl dünyada milyonlarca insanın açlıktan öldüğü bir dünyanın insan olması ve insanca yaşaması için, aklın, bilimin ve insani duyarlılığın doğurduğu bir YAŞAM biçimidir.
SOSYALİST SOSYALİST - #126
Kapitalist mantık, '' altta kalanın canı çıksın'' düşüncesindedir.
Oysa sosyalizmi özümsemiş bir insan asla böyle düşünmemektedir.
Kimse altta kalmasın, kimsenin de canı çıkmasın ister.

Ve sosyalist mantık şöyle bakar olaya; çöpçüler de dâhil tüm insanlar, insanın insanca yaşaması için katkı sunarlar.
Bu nedenle, tüm zenginliklerden ve güzelliklerden herkesin eşit bir şekilde yararlanması gerekir.
Yani normal bir yaşamda hiçbir insan gereksiz ve işe yaramaz değildir, bu nedenle, altta kalması da gerekmez.
Yani her insanın yapabileceği işler vardır.
Önemli olan bu insanları yapabilecekleri işlerin başına koyabilmektir.
Şayet bunu sağlayabilirsek, ne altta kalanın canı çıkar, ne de birileri altta kalmak zorunda bırakılır.
İşte bu da, sosyalist mantığın farkıdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #127
Güzel bir HAZİRAN sabahından selam olsun HERKESE.
Hayatımda ilk kez bir seçin sonucu nedeniyle gülümsüyorum.
Bu güzel duyguları bize yaşatanlara teşekkür ediyorum.
Umudum odur ki, güzel bir gelecek, İNSAN SEVERLERİN olacaktır.
SOSYALİST SOSYALİST - #128
Nasıl ki ülkemiz için askerin varlığı önemliyse, ülkemizin ve askerimizin varlık kaynağı ve dinamikleri olan işçiler de o derece önemlidir.
Askerimiz ölür; üzülürüz, sitem ederiz, doğal olarak yanlarında olduğumuzu göstermeye çalışırız.

Aslında aynı durum, işçilerimiz içinde söz konusudur.
Fakat hemen hemen her gün işçi ölür, hiç umurumuzda bile olmaz.
Bu bir çelişkidir.
Gerçekten ülkemizi ve halkımızı seviyorsak, ülkemizin de, askerimizin de varlığının en temel dinamikleri olan işçilerimize de o derece sahip çıkmalı, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz.
Çünkü askerimiz gibi işçilerimiz de candır, insandır, anası, babası, çocukları vardır.
Ve askerlerimiz gibi işçilerimiz de bu ülkenin ve halkımızın varlık sebebidir.
O nedenle, birini sahiplenip, diğerini umursamamak doğru bir yaklaşım değildir.
SOSYALİST SOSYALİST - #129
Zaten mecliste olan HDP'nin yeniden mecliste bulunmasını şaşkınlıkla karşılayan ve meclise değil, dağa yönlendirmek isteyenleri anlamakta zorlanıyorum.
Şayet şehitlerimize saygı duyuyorsanız ve bu bağlamda artık şehit vermek istemiyorsanız, bu memleketin yurttaşı olan kürlerin dağda değil, mecliste olmasını istemelisiniz.
Çünkü onların dağda olmasını isteyenler; İSRAİL, ABD ve AVRUPA emperyalizmidir.
O nedenle bunların bir parçası olmamak gerek.

Ayrıca unutmamalıyız ki, dışlanan toplumlar, hem kendine, hem de başkalarına zarar vermekten çekinmezler ve destek gelen yerden de destek almaktan kaçınmazlar.
Şayet bunu istemiyorsanız, birlik ve beraberlik diyorsanız, HDP'nin dışlanmasını, dağa gönderilmesini değil, mecliste bulunmasını istemek, daha sağlıklı ve rasyonel bir düşünce olacaktır.

**********

Hükümetin kurulmasıyla ilgili öngörüm ise şu:

MHP ve HDP destekli CHP azınlık hükümeti kurulacaktır.
Amaç, AKP diktatörlüğünü, hırsızlığını, adaletsizliğini, paralel yapılanmasını, yani aklımıza gelebilecek hukuksuzluklar, yolsuzluklar, usulsüzlükler adına ne kadar pislik varsa onu temizlemek olacaktır.
Bu temizlikten ve demokratik bir anayasa sağlandıktan sonra erken seçime gidilecektir.
Bu süre ise en az iki yıl sürecektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #130
Şu çelişkileri nasıl yorumlamalı, nasıl değerlendirmeliyiz:

'' Vatan namustur'' derler ama vatana ait değerleri ve kaynakları elin İngilizine, Amerikalısına, Arabına satanlara karşı asla tepki göstermezler.
Hatta bu satıcıların kulu kölesi olur, gösterdiği yoldan şaşmazlar.

Bir de buna benzer şöyle bir kesim var:

Mülk Allah'ındır derler ama mülkü haramiler gibi tekeline geçirmekten çekinmezler.
Asla gözleri doymaz, servetlerine servetler katsalar bile yetinmezler.
Ve bu haramilere hiç kimse de tepki göstermez, onların kulu kölesi olur, önlerinde diz çöküp, el pençe dururlar.

Böyle enteresan çelişkiler...
SOSYALİST SOSYALİST - #131
‘’İyi insan'' olmanın veya yaratmanın kuralı, haramilerin oyuncağı durumundaki kapitalizm anlayışlı demokrasiyi değil, halkların iktidarındaki sosyalizmin, özellikle ''eşitlik'' boyutundaki demokrasi anlayışını özümsemekle mümkündür.

Yani demokrasi dediğimiz kavram her düzende farklı anlam içermekte, farklı boyuta evrilmektedir.
Kapitalizmde ARAÇ, Sosyalizmde ise AMAÇ dır.
Önemli olan ARAÇ durumundaki demokrasiyi değil, AMAÇ durumdaki demokrasiyi kavramak ve sahiplenmektir.
Bu da, ''iyi insan'' olmanın en temel felsefesidir.
SOSYALİST SOSYALİST - #132
SOSYALİZMİN EŞİTLİK İLKESİ ÜZERİNE

Biz sosyalistler olarak insanlığın insanca yaşaması adına EŞİTLİK ilkesini olmazsa olmaz norm olarak kabul eder ve eşitlikten söz ederiz.
Eşitsiz toplum, adaletsizliği de beraberinde getirir deriz.
Ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu anlatmaya çalışırız.
Fakat bu söylem bazı anlayışlar tarafından sindirilmekte, kavranmakta sıkıntılara neden olur.
Anlamakta, idrak etmekte güçlük çekerler.

Bir örnek vermek istiyorum bu konuda:

Mesela bir işçisi güce dayalı onca emeğe rağmen aylık asgari ücret dolaylarında bir miktar alırken, bir sporcu, bir oyuncu, bir televizyoncu, bir ses sanatçısı, spiker, sunucu veya buna benzer meslekleri icra edenler inanın paralarının miktarını bilmezler.
Eşitsizliğe dair bu basit örneğe binlercesi daha eklenebilir.

İşte bu haksız kazançtan dolayı bir takım insanlar hayat boyu mükemmel bir yaşam sürerken, diğerleri ise hayatı boyunca işkence dolu bir yaşama mahkûm olurlar.

İnsanlığa sağladıkları katkıları karşılaştıracak olursak, insanlığa sağladıkları fayda açısından bile her ikisinin arasında dağlalar kadar fark vardır.
Birisi daha iyi yaşamamızı sağlamak için emek harcarken, diğeri eğlenmemizi sağlamaya yönelik emek harcamaktadır.
İnsanlara bu ikisi arasında bir tercih yapın diye sorduğumuzda eğlenceyi değil, daha iyi bir yaşamı tercih edeceklerdir.
Bu yönden baktığımızda bile bir şarkıcıdan çok bir işçiye ihtiyaç duymaktayız.
Ama gel gör ki işçiler sürünürken, şarkıcılar ve benzer meslek gurupları mükemmel bir yaşam sürmektedir.

Umarım eşitliğin ne olup olmadığına yönelik küçük bir açıklama yapabilmişimdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #133
Bazı kaynaklara ait bilgiler insanları bölücülüğe, şiddete, katliama, ayrımcılığa yöneltirken, bazı kaynak bilgilerde kesinlikle bunlara ilişkin bir bilgi ve yönlendirme bulamazsınız.

Sözünü etmeye çalıştığım bu iki olgu, insan karakterine etki eden çok farklı ve önemli bir etkendir.

Mesela bir çocuğu ''milliyetçi, ırkçı ve din ekseninde'' yetiştirip, büyütecek olursak, o çocuk asla evrensel barıştan, farklılıkların bir arada kardeşçe ve özgür yaşaması gerektiğinden söz edemez.
Çünkü bu çocuk için tek doğru milliyetçiliktir, ırkçılıktır ve kendi dininin emrettikleridir.
Bunu dışında kalanlar yalandır, kâfirliktir, aşağılıktır, cehennemliktir vs.

Fakat aynı çocuğu ''sosyalizm ekseninde'' yetiştirirsek, insanların, dinlerin, milletlerin ve ırkların barış ve kardeşliğinden söz edecektir.
Çünkü bu çocuk için hiçbir dinin, hiçbir milletin, hiçbir ırkın ya da başka kültürel farklılıkların ötekisinden üstün bir yanı yoktur ve hepsine eşit mesafede konumlanacaktır.

İşte bu nedenlerle, dünya insanının birlik, beraberlik, özgür ve barış içinde yaşamalarının en temel etkeni, onlara verilecek temel eğitimin, farklılıklara rağmen tüm insanlığı kucaklayacak nitelikte olmasıdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #134
CHP, ''Terör ve Terör Olayları Araştırılsın'' diye önerge veriyor.
Terörist diye eleştirilen CHP ve HDP terör olaylarının araştırılması için EVET derken, sözde vatansever, güya terörün karşısında olan MHP ve AKP HAYIR diyerek önergeyi REDDEDİYOR.

Şimdi sormak gerekiyor;

Terörist kim, terörle beslenen kim, terörizme karşı olan kim, terörizmin yanında olan kim, vatansever kim, vatan haini kim, ülkenin huzurunu bozan kim, terörizmin sonlandırılmasını isteyen ve istemeyen kim?

Bu önergeye EVET diyenler mi, yoksa HAYIR diyenler midir vatanseverler, bu ülkenin huzurlu olmasını isteyenler, terörizmin sonlandırılmasını isteyenler ve istemeyenler?

Bu durumun iyi analiz edilmesi, anlaşılması ve kendini vatansever sanan MHP ve AKP'nin ülke halkını nasıl bir karanlığa sürüdüklerinin görülmesi gerek artık.

Kimin teröristleri koruduğu somut bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Bunun ötesi yok artık, teröristle, terörizmle beslenenler belli olmuştur.
Vatanseverler ve vatan hainleri de çok net olarak görülmektedir.
Kimin teröristi koruduğu, kimin terörizme karşı olduğu netleşmiştir.
iyiler ve dürüstler, kötüler ve sahtekarlar açık şekilde görülmektedir.

Artık kimse kimseyi kandıramaz.
Masum vatanseverler de bunları görmeli artık.
SOSYALİST SOSYALİST - #135
AKP-CHP koalisyon kurma görüşmeleriyle ilgili düşüncelerim şöyle:

AKP koalisyon ile ilgili sadece oyun oynamak ve bu vesile ile seçmeni kandırmak istedi.
CHP de bunun bilinciyle üzerine giderek oyunu bozmak istedi.
Ve sonuç, CHP'nin galibiyetiyle bitti.
Yani AKP'nin oyunu CHP tarafından bozuldu.
Bütün mesele bu.

CHP koalisyondan kaçmış olsaydı AKP nin oyununa gelmiş, aldanmış olurdu.
Bu durum ise sadece AKP nin işine yarayacaktı.
Ayrıca CHP'nin olası kurulacak koalisyonda kaybı olmayacaktı.
O nedenle işin üzerine ciddiyetle gitmesinin asıl nedenlerinden biri de budur.
Yani CHP hem koalisyon kurmak için, hem de AKP'nin oyununu bozmak için koalisyon girişiminde çok gerçekçiydi bence.
SOSYALİST SOSYALİST - #136
Kürt sorununa ilişkin çözümü oyun sananlar
ve çözüme karşı çıkanlar;
Mutlu musunuz şimdi, her gün 3-5 şehit verilirken?
SOSYALİST SOSYALİST - #137
Terörün her türlüsünü lanetliyoruz.
Kapitalizm, terörizmi doğuran en büyük ve ana nedendir.

Terörü lanetleyip kapitalizme olur demek,
Başını kuma gömen Devekuşu'yum demektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #138
Hiçbir şey yapmayıp, hiçbir haksızlığa tepki göstermeyip, emeğin sömürüsünü anlamayıp, yoksulun sürünmesini umursamayıp, demokrasi, adalet, eşitlik, hak ve özgürlükler için kılını kıpırdatmayıp, yani kısacası bu ülke ve halkı için hiçbir değere katkı sunmayanların, işe yaramayanların milliyetçilik ve ırkçılık yaparak öne çıkmak istemesi ciddiyetsizlikten ve ortamı karıştırmaktan başka şey değildir.
SOSYALİST SOSYALİST - #139
PKK'ye tepkiyi anlıyorum ve bu anlamda katılıyorum sizlere.
Fakat şunu da sormam gerekiyor:
Neden PKK'yi kuranlara, kuran anlayışa tepki göstermiyorsunuz?


PKK'yi kuracaksın, güçlenmesine yardımcı olacaksın, ülkenin başına musallat edeceksin, sonrada tüh diyeceksin.

PKK ne kadar acımasız bir terör örgütüyse, o örgütü kurduran milliyetçi anlayış da o derece acımasız ve suçludur.

Çünkü PKK'yi kuran bu ülkenin milliyetçi anlayışına sahip olan MİT' dir, siyasi kanadıdır, derin güçleridir.


Bu yüzden demek gerekiyor ki;

KAHROLSUN PKK VE ONU BAŞIMIZA MUSALLAT EDEN ANLAYIŞA.
SOSYALİST SOSYALİST - #140
Terörle mücadele konusunda MHP'nin istediği gibi hareket ediliyor.
Mutlu musunuz şimdi her gün onlarca insan öldürülürken, ortalık karıştırılırken, iç kargaşa yaşanırken, gariban çocukları şehit edilirken..

Umarım bu ırkçı tutumunuz iç savaşa dönüşmez.
SOSYALİST SOSYALİST - #141
Bu düzende istisnai olarak bireysel doğruluk ve dürüstlük göze çarpmaktadır.
Bu nedenle, önemli olan toplumsal doruluğu ve dürüstlüğü sağlamaktır.
Bizi şekillendiren içinde yaşadığımız siyasal, sosyal ve kültürel düzen olduğuna göre, demek oluyor ki, toplumsal doruluğu ve dürüstlüğü sağlamak için, içinde yaşadığımız düzeni doğrultmak gerekmektedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #142
Bir zamanlar;
Birileri kendi dilinde eğitim görmek isterken,
Birileri buna şiddetle karşı çıkıyordu.

Sonuç ise ortada.
Katil kim acaba?
SOSYALİST SOSYALİST - #143
Devlet Bahçeli hükümeti eleştiriyormuş yine.

Yahu be adam, tüm fırsatları elinin tersiyle iten sen değil miydin?
Her sıkıştıklarında değneklik eden sen değil miydin?
Şimdi neyin hesabını soruyorsun?

Senin ne hesap sorma, ne de halktan OY isteme hakkın var.
SOSYALİST SOSYALİST - #144
Ülkücü işareti eşliğinde sağa sola saldıranları,
binaları ve yolcu otobüslerini yakıp yıkanları,
sezonluk çiftçilere saldıranları,
76 yaşındaki dedeyi Kürt olduğu için linç edenleri...

Ne MHP ne de AKP sahipleniyor.
Hatta ikisi de birbirinin üzerine atıyor, sizsiniz diye.
Merak ediyorum, acaba kim bunlar?


Ülkü Ocakları vardı, şimdi bir ocak daha açıldı, Osmanlı Ocakları.
Hani diyorum bu ocakların yakıp yıkmak yerine, fikir üretmeleri daha yararlı olmaz mı?
Bir düşünün bence...
SOSYALİST SOSYALİST - #145
Ben, ülkeler ve guruplar arasındaki savaşların temel nedenini şöyle görüyorum:

-- Milliyetçilik (dünyanın ülkeler ve milletler halinde bölünmesi)
-- Dinler ( çeşitli dinlerin ortaya çıkması ve dinler arası çatışmalar)
-- Çıkarlar (mülkiyet kavgası ve bu anlamda üstünlük yarışı)
SOSYALİST SOSYALİST - #146
Birlik ve Beraberliği Sağlamak

Hemen hemen hepimiz ‘’birlik beraberlik’’ vurgusu yapmış, birlik ve beraberliği sağlamak gerektiğini arzulamış, haykırmışızdır.

Öncelikle şu ''birlik ve beraberlik'' denen kavramı çok iyi okumak, içini doldurmak ve bunun nasıl sağlanabileceğinin tespitini yapmak gerek.

Bence birlik ve beraberliği sağlamanın tek yolu eşit haklardan, eşit paylaşımdan, dayanışmadan geçer.

Bunu sağlamanın tek yolu ise malum sosyalizmdir.

Aksi halde birileri şatafatlı bir hayat sürerken diğerlerinin yoksulluk içinde kıvranması asla birlik ve beraberliği sağlamaz.

Bizlerin de birlik ve beraberlik vurgusu havada kalır, bir işe yaramaz.

Ve bu gibi sahte söylemlerle hem kendimizi hem de insanlığı kandırmış oluruz.

Sonuç ise, yine her zaman olduğu gibi çok büyük sorunlarla karşılaşır ve yine her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik vurgusu yapmak zorunda kalırız.

İşte bu nedenle, bu söylemi yaşama geçirmek için, ‘’eşitlik’’ bağlamında yasal zorunluluğa ihtiyaç duyulmaktadır.
SOSYALİST SOSYALİST - #147
GELİN BU KEZ CHP DİYELİM

Ülkemizi gerçekten sevenlere sesleniyorum.
Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursak olalım, gelin bu kez oyumuzu CHP’ye verelim.

Çünkü her alanda ülkemiz bitme noktasına gelmiştir ve AKP’nin miadı dolmuştur.
Artık AKP’nin, ülkemizin yararı için yapacağı hiçbir şey kalmamıştır.
Heyecanını yitirmiş, projeleri bitmiş, halkı unutmuş, sadece kendilerini kurtarmanın derdine düşmüş bir partinin halkımıza ve ülkemize hayrı olamaz.

Sıradan insanlar milletvekili olmakta, bakan olmakta, çok önemli görevlere getirilmektedirler.
Ve bu insanlar ülkeyi veya kamu kurumlarını yönetecek kapasitede olmadığı gibi, yetenekli, bilgili, becerikli insanlar da değillerdir.
Bu insanların tek bir özelliği ve ortak yönü, kayıtsız ve şartsız Cumhurbaşkanı’na biat etmek ve teslimiyettir.
Koca bir ülke bu anlayışa teslim edilemez, edilmemelidir.

Bu nedenle diyorum ki geçmişte AKP’ye, MHP’ye veya diğer partilere oy verenler olarak, ülkemizin evrensel anlamda yeniden itibarı, istikrarı, halkımızın birlik ve beraberliği, güzel geleceği, zenginliği, huzuru ve mutluluğu için, bunu sağlayacağına inandığım ve iktidar olmaya en yakın ve hazır durumda gördüğüm CHP’ye verelim oyumuzu.
Çünkü diktatörlüğün gölgesinde, etkisinde ve esaretinde olan bir partinin, bir başbakanın, bu ülkeyi yönetecek kapasitesi yoktur, olamaz.
Özellikle AKP ve MHP’ye oy veren arkadaşların, yurttaşların bunu dikkate almasını umuyorum.

Ülkemizi seviyorsak, yeniden şahlanmasını istiyorsak, yeniden dünya ülkeleri nezdinde itibarlı ve istikrarlı bir konuma gelmesini arzuluyorsak, bu kez oyumuzu CHP’ye vermeliyiz.

Bildiğimiz gibi MHP’nin oy oranı bellidir.
İktidar olma ihtimali bulunmadığı gibi bu oranla ülkemizin gelişimi ve iyi bir konuma gelmesi adına fazla bir katkısı bulunmamaktadır.
Atatürk’ün kurucusu olduğu partiden ve ilkelerinden korkmamız için hiçbir neden göremiyorum.
Bu nedenle oylarımızı CHP çatısı altında birleştirmeli ve CHP’yi iktidar yapmalıyız diyorum.

Artık bu güzel ülkemizin bitme noktasına geldiğini düşünüyorum.
Bu nedenle, bir SOSYALİST olarak hayatımda ilk kez gönül rahatlığıyla, isteyerek ve kararlı bir şekilde CHP’ye oy vermek istiyorum.
Çünkü ülkemizi yeniden yaşanabilir bir ülke haline getirecek olan, iktidara en yakın ve hazır parti olarak CHP’yi görüyorum.
Özellikle de bu nedenlerden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere, önümüzdeki seçimde oylarımızı CHP’de birleştirelim diyorum.

Ülkemizi seviyorsak, oylarımızı birleştirmek zorundayız.
Aksi halde ülkemiz gibi bitme noktasında olan AKP’ye bir kez daha mahkûm oluruz ki, bitişimiz kaçınılmaz, geri dönüşümüz imkânsız olur.
Çünkü AKP zihniyeti ülkemizi intikam ve öç alma duygusuyla yönetmektedir.
Hırsızlıklar ve yolsuzluklar had safhaya ulaşmıştır.
Baskılar ve şiddet artmış, Menderes dönemi aranır olmuştur.
Bu da, ülkeye ve ülke halkına en büyük kötülük, ülkeyi uçurumun eşiğine sürüklemektir.
Bu nedenle oylarımızı iktidara en yakın ve hazır parti konumunda olan CHP’de birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum.

GELİN, BU DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE, ATATÜRK’ÜN PARTİSİNDE BİRLEŞELİM VE CHP’Yİ İKTİDARA TAŞIYALIM.

SEVGİ VE SAYGILAIMLA

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #148
GEZİ DİRENİŞİ, ağaç sevgisiyle başlayıp,
insan sevgisine evrilerek akan bir seldi.

GEZİ DİRENİŞİ; ötelenen, ötekileştirilen, ayrıştırılan, azarlanan, aşağılanan, yok sayılan, TEK tipleştirilmek ve köleleştirilmek istenenlerin diktatörlüğe, gericiliğe, yobazlığa, zorbalığa, yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı vermiş olduğu tarihi ve onurlu bir mücadeledir.
SOSYALİST SOSYALİST - #149
MİLLİYETÇİLİĞİN tanımı gereği tek bir milleti temsil ettiği ve bu anlayışın da farklılıkları dışladığı, hoşgörüsüzlüğü, sevgisizliği, ayrışmayı ve ırkçılığı tetiklediği gerekçesiyle, insanlık nezdinde doğru bir tutum olmadığına karar verilmiş ve bu nedenle insanlar Milliyetçiyim demek yerine farklılıkları da kapsayacağı, kucaklayacağı ve sevgiyi daha geniş kitlelere yayacağı düşüncesiyle kendilerine Ulusalcı, Vatansever, Yurtsever gibi yakıştırmaları daha uygun bulmuşlardır.

Ben de bu tespitin ve düşüncenin doğruluğuna inandığım için, içinde bulunduğumuz dünya koşulları gereği kendimi YURTSEVER olarak tanımlıyorum.

Sizce doğru olan nedir, bu konuda kendinizi nasıl tanımlarsınız?
SOSYALİST SOSYALİST - #150
OLMAZ OLAYDIN MHP

Seçimler yaklaşıyor.
MHP başladı yine asıp kesmeye, yalandan kükremeye...

Ey MHP, tüm fırsatları elinin tersiyle iten sen değil misin?
Her sıkıştıklarında değneklik eden sen değil misin?
Şimdi neyin hesabını soruyorsun?
Senin ne hesap sorma, ne de halktan OY isteme hakkın var.

Çünkü sen, gerçekçi değilsin.
Çünkü sen, polemik yapıyorsun.
Çünkü sen, sana oy veren seçmenini kandırdın.
Ve hala kandırmaya devam ediyorsun.

Türkiye'yi kandırıyorsun sen.

Sen bir projesin

Sen bir emperyalizm projesisin.

Çünkü sen, ABD destekli, ABD'de özel eğitim gören, dizayn edilen ve düzene sokulan subayların kurmuş olduğu partisin.
Çünkü sen, İsrail'den yardım alan bir partisin.
Çünkü sen, Atatürk'ün partisi olan CHP sol özellik taşıdığı için, ABD'nin öneri ve desteğiyle kurulan ve ülkede bölücülüğün temelini atan partisin.

Olmaz olaydın

Sen olmasaydın, emperyalizme karşı direnişin sembolü olan Atatürkçülük asla ikinci plana düşmeyecekti.
Sen olmasaydın, Türk Kimliği ve Türk Bayrağı asla siyasete malzeme edilmeyecekti.
Sen olmasaydın, ırkçılık olmayacak, PKK terörizmi doğmayacaktı.

Senin yüzündendir bu ülkenin geri kalmışlığı, sensin aydınlanmasının önündeki engel.
Senin yüzündendir bu ülkeyi var eden emekçilerin bir türlü belini doğrultamaması, egemenlerin esaretinden kurtulamaması, iliklerine kadar sömürülmesi.
Senin yüzündendir kapitalizme teslimiyetimiz, emperyalizme esir düşmemiz, geri kalmışlığımız...
Sensin yüzündendir ülkedeki bölünmüşlükler, ırkçılıklar, karmaşalar, darbeler...
Sensin sebebi güzel ülkemizdeki faili meçhullerin, huzursuzluğun, mutsuzluğun, yoksulluğun...

Olmaz olsaydın; belki de dünyanın en çağdaş, en aydın, en demokrat, en üretken, en zengin, en medeni, en modern, en huzurlu, en mutlu ülkesiydik şu an.

OLMAZ OLAYDIN…

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #151
Milliyetçilik; kapitalizmi, liberalizmi ve
emperyalizme teslimiyeti özümseyen bir anlayıştır.


Milliyetçilik, ekonomik anlamda kapitalizme ve liberalizme yani maddiyata teslimiyetçilik ve çok uluslu dev şirketlerin dünya pazarında rahat dolaşımını benimseyen bir anlayıştır aynı zamanda.

Yani emperyal güçlerin kendisinden zayıf ülkeleri esir almasına, o ülkeyi istediği gibi yönetip ve yönlendirmesine fırsat vermektir.

Çünkü kapitalizmde ekonomik güç kimdeyse, ülkenin sahibi ve yöneticisi de odur.

Bu inkâr edilemeyecek bir gerçektir ve ülkemizde ekonomik güç çok uluslu dev şirketlerin tekelindedir.

Bu da, ülkemizde fazla söz sahibi olmamıza büyük engeldir.

Çünkü bizi temsil edenleri, yani bizi yönetenleri seçmemiz için önümüze koyan güç, küresel sermayedir.

Bundan da şu sonuç çıkar: Paraya (maddiyata) teslim olan bir anlayış asla maddi ve manevi varlıklarını koruyamadığı için, egemenlere teslimiyetleri kaçınılmazdır.

Şöyle de bakabiliriz: Kapitalizmi özümsemek, emperyalizme teslimiyettir.
Emperyalizme teslimiyet ise tüm kontrolü küresel gücün iradesine bırakmaktır.

Dolayısıyla ülkede karmaşa ve terörizm varsa, vatan elden gidiyorsa, işsizlik, açlık, yokluk, yoksulluk gibi olumsuzluklar yaşanıyorsa, bunun tek sorumlusu, kontrolü emperyalizme teslim eden anlayıştır.

Sonuç itibariyle milliyetçilik; kapitalizmi, liberalizmi ve dolayısıyla emperyalizme teslimiyeti özümseyen bir anlayış olarak çıkmaktadır karşımıza.
SOSYALİST SOSYALİST - #152
MHP’ye, MHP’liye Sorular

Atatürkçü olduğunu sanan MHP’ye, MHP’lilere ve Ülkücülere sesleniyorum:

Bu nasıl Atatürkçülük ki, Meclis Başkanlığı seçiminde Atatürk’ün partisi CHP’nin Atatürkçü adayını değil de, Atatürk düşmanı bir partinin Atatürk düşmanı adayını destekliyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, Atatürk’ün partisinden ve Atatürk’ten böylesine nefret ediyor, böyle bir tutum içine girebiliyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, hiçbir zaman Atatürk’ün partisinin yanında olmuyor, düşman gözüyle bakıyor, düşüncelerine katılmıyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, Atatürk anlayışının olduğu yerde görünmüyor, Atatürk düşmanlarıyla birlikte hareket ediyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, Atatürk anlayışını içeren partiyi beğenmiyor, başka bir parti kuruyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, ilkelerini beğenmiyor, ırkçılığı tetikleyen Dokuz Işık gibi ucubeler uyduruyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, Atatürkçü Düşünce Derneklerine öcü gözüyle bakıyor, yakınından bile geçmiyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, emperyalizm işgalindeki ülkemizin kurtarıcısına ve o anlayışın kurmuş olduğu partiye itibar etmiyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, ABD’yle işbirliği yaparak emperyalizme karşı direnişin ilk sembolü olan Atatürkçülüğe kazık atıyor, kahrolsun emperyalizm diyenlere ya sev ya terk et diyebiliyorsun?

Bu nasıl Atatürkçülük ki, ABD’nin kontrolünde olan derin devletin teşkilatını oluşturuyor, yıllarca ABD ve İsrail’den yardım alıyor, ülke içinde katliamlar yapıyorsun?

***

Bildiğiniz gibi Sosyalist bir insan Atatürkçü değildir, olamaz da.
Ama buna rağmen bir sosyalist olarak, Atatürkçü düşüncenin olduğu her yerde olmaktan, ona destek verip katkı sunmaktan onur duyuyorum.
Ve sahte Atatürkçülerin de artık doğrulmasını ve Atatürk düşmanlarının yanında değil, Atatürk dostlarının olduğu yerde bulunmasını öneriyorum.

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #153
Seçim şarkıları propaganda amaçlıdır.
Dolayısıyla siyasidir.
Durum böyle olunca, şarkının içinde geçen her kelime siyaset malzemesidir ve vaatler gibi oy toplamak için kullanılır.

Hatırlatmak istedim.
SOSYALİST SOSYALİST - #154
BASIN, bir ülkenin ve ülke halkının sesidir, nefesidir, özgürlüğüdür, demokrasisidir, aydınlığıdır, geleceği ve gelişimidir.
Bu nedenle basına ve basın mensuplarına yapılan her türlü baskı, şiddet, saldırı ve sindirme girişimleri o ülkeye ve halkına yapılmış sayılır.
Dolayısıyla bunun adına VATAN HAİNLİĞİ denir.

Nefes almamız, sesimizin çıkması, özgürlüğümüz, demokrasimiz, aydınlığımız, geleceğimiz ve gelişimimiz için basını koruyup kollamamız, özgürleştirmemiz gerekmektedir.
Dolayısıyla buna da YURTSEVERLİK denir.
SOSYALİST SOSYALİST - #155
Milliyetçilik kelimesini hiç sevmedim.
Çünkü Milliyetçiliğin, bölücülükten, ırkçılık yapmaktan, emperyalizme teslimiyetten ve burjuvaziye kölelik etmekten başka şey olmadığını anladım.
SOSYALİST SOSYALİST - #156
BU SORUNUN CEVABINI MERAK EDİYORUM:

Bu nasıl Atatürkçülük ki, CHP ve Altı Ok değil de
MHP ve Dokuz Işık tercih ediliyor?
SOSYALİST SOSYALİST - #157
Zordur solcu olmak
Solcu olup da sessiz kalmak, boyun eğmek

Solcu olmak yürek ister
Çünkü kapının önündedir ölüm
Her an seninledir
Belki bugün, belki yarın
Yakalıyor işte
Bu da solcu olmanın bedelidir

Ama solcu olmak böyle bir şey
Dilinde barış, özgürlük, kardeşlik türküleri
Ve buna rağmen potansiyel suçludur
Teröristtir vesaire...
Bu da solcu olmanın acı hikayesidir.

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #158
Hatırlayacak olursak ''Terör olaylarının araştırılması'' için CHP önerge vermiş, AKP ve MHP tarafından REDDEDİLMİŞTİ.

Terör olaylarının neden araştırılmasını istemedikleri daha iyi anlaşılıyor.
Çünkü bu olayların devamı gelecek ve deşifre edilmemelidir.

-- Roboski Katliamı
-- Reyhanlı Katliamı
-- Suruç Katliamı
-- Ankara Katliamı
-- Ve tabi ki PKK Terörizmi

Sormak gerekiyor; tüm bunların arkasındaki nedenleri, güçleri deşifre etmek kimlere dokunuyor ki araştırılmasına müsaade edilmiyor?
K kirmizigul - #159
uyuyan türkiyede bunlar normal savaştan kurusun allah
..
K kirmizigul - #160
altı ok bırılerıne batıyor herhalde bağımsız bır cumhuriyet yaptığı için
ıllede köle olmak istiyorlar yavaş yavaşta böl barcala hesabına çalışiyorlar.
SOSYALİST SOSYALİST - #161
ŞEHİTLERİMİZ ANISINA

Vatan uğruna şehit edilmeyi göze alanlara
Ve çocuğunu vatan uğruna şehit vermek isteyen fedakâr analara

Şunu da bilmenizi isterim ey analar
Bu vatanda ezilenlerdir vatanı koruyanlar
Bir değil, beş değil, on beş kardeş bile veririz
Bilmem, bilinir mi ki değerimiz
Yine
Hastane kapılarında, devlet dairelerinde
Düşünebildiğiniz her yerde
En arkaya itiliriz
Coplanırız, dövülürüz, sövülürüz
Köşenin birinde aç bırakılırız
Unutuluruz
Önceliğimiz
Sadece cephede kurşuna karşı lideriz
Gel gör ki ancak, tabutta güzeliz

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #162
PKK ve SOLCULUK

İnsan öldürmek solculuk değildir, insan işi de değildir.
Solcu, tarih boyunca adalet, barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi insanı insan yapan değerlerin yaşama geçmesi için mücadele vermiştir.
Buna rağmen hep terörist olarak görülmüş, her fırsatta görüldüğü yerde yok edilmeye çalışılmış, öldürülmüştür.
Bunun sonucunda da istenmeyen olaylar yaşanmış ve karşılık bulmuştur.

Bu bağlamda PKK konusunda şunu belirtmek isterim.
Yukarıda değindiğim konumda bulunmayanlar dışında haklarını insan öldürerek elde etmeye çalışanlar kim olursa olsun teröristtir.
Yani düzenli bir öldürme örgütü kurarak hak mücadelesi vermek ve bu uğurda hiç suçu olmayan insanların ölümüne neden olmak ve öldürmek ne solculuktur ne de insani bir tutumdur.
Çünkü solculuk, hakları elde etmek için insan öldürmek değil, demokratik mücadele doğrultusunda emek sermaye çatışmasını sonlandırarak sınıf farklılığını ortadan kaldırmaktır.
Ve bir solcu olarak ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım.
..

Ayrıca bir takım anlayışın PKK'ye sitemi konusunda şunu belirtmek gerekir ki ''kahrolsun PKK'' veya ''şehitler ölmez vatan bölünmez'' demekle olmuyor, ölümler bitmiyor böyle demekle.
Bu sadece hiç bir şeye yaramayan acizlerin zaman zaman piyasaya çıkıp kan ve şehitler üzerinden pirim yapma girişimidir.
Çünkü birilerinin öldürülmesini, şehit olmasını istemiyorsan, öncelikle huzurlu bir ülke inşa edeceksin.
Bunu sağlamanın yolu da insanlar arasında ayrım yapmamak, ırkçılık yapmamak, kültürel farklılıkların taleplerine kulak kabartmak, gerçekten demokrasi, özgürlük, hak ve eşitlik gibi kavramların mücadelesini vermekle ve tüm topluma yaymakla olur.
SOSYALİST SOSYALİST - #163
Önce PKK'ye karşı savaş kararı alacaksın,
sonra da meydanlara çıkıp polisimiz, askerimiz şehit ediliyor diye şikayet edeceksin.
Ve senin gibi yapmayanları terörist sayacaksın.

İşte tam da buna şehitler üzerinden, şehit kanı üzerinden siyaset yapmak denir.
Çünkü böyle bir karar aldığında zaten biliyorsun ki asker de, polis de şehit olacaktır.
Bunu bile bile böyle bir tutum sergilemek, hileli ve danışıklı dövüşe benzemektedir.
Üstelik 30 yıldır aynı sistemin uygulandığı ve bir sonuç alınamadığı bilindiği halde.

Ne yazık ki bu durumda ateş düştüğü yeri yakıyor.
Siz siyaset yapmaya devam edin...
SOSYALİST SOSYALİST - #164
.

Özgürlük, barış dedim
Herkes için istedim

Hak, hukuk, adalet dedim
Eşitliği seçtim

Sömürü, zulüm gördüm
İtiraz ettim

Edemezsin dediler
Ve katlettiler
SOSYALİST SOSYALİST - #165
Ankara'da katledileler için Apo'nun pçlri diye kin kusuyorlar.

Orada ölenler avukatlardı, doktorlardı, öğretmenlerdi, öğrencilerdi, işçilerdi, emekten, barıştan ve demokrasiden yana tavır alanlardı.

Bu insanları terörist olarak görmek ve ÖZELLİKLE solcu olduklarını düşündüğün için Apo'nun pici diye etiketlemek senin ne kansız olduğunu, ne mal olduğunu, nasıl bir yaratık olduğunu ve niyetini göstermiştir.

İNSAN OLAMAZSIN SEN...
SOSYALİST SOSYALİST - #166
Asker şehit edilince ''güya'' üzülenlere şunu hatırlatmak isterim.
Ankara'da katledilenlerin bazıları da askerdi bir zamanlar.
Şu an askerde bulunanlar gibi, senin gibi, benim gibi, onun gibi.

Yani askerler de bizim, tüm Türkiye halkı da bizimdir.
Ve hepsinin zamansız ölümü acıtmaktadır içimizi.
Bu nedenle, katledilenlerin şu an asker olmamaları ''kansızlaştırmamalı'' insanı.

Ayrıca, ülke demokrasisinin gelişmesinden, özgürleşmesinden, hak ve eşitlik gibi değerlerden korkanların ne ülkeye ne de ülkede yaşanan karmaşanın son bulmasına faydası olabilir.

Kısacası hiçbir şeye yaramıyorsunuz siz.
Sadece şehit kanı üzerinden siyasi kazanç sağlamak isteyenlersiniz bilesiniz.
SOSYALİST SOSYALİST - #167
Duyurun herkese
Soyunmaya gidiyorum acılarımı
Gömmeye dertlerimi topraklara
Sizlere avuçlarımda bir bahar
Ceplerimde yıldızlarla döneceğim
Yaşayamadıklarınızdan bir gün
Kutlayamadıklarınızdan bayramla geleceğim

Batacak gibi güneş
Hadi, hoşça kalın dostlar
Suskun bacılar, yoksul babalar, dertli analar
Hoşça kalın güzel insanlar
Ve beşikte sallanan körpe yavrular
Pencereden dinleyin hıçkırıklarımı
Seyredin beyaz bulutlarda
Gülücükler sunacağım küsmüşlüğünüze

Geldi sanırım zamanı
Kucaklamanın mavi alevleri
Dağlayacak biliyorum biraz
Yakacak bir yerlerimi
Umut inatları acılı olur, bilirim
Çekeceğim beşikteki bebeklere
Yudum yudum içeceğim doğacaklara
Kavganızı ben yapacağım
Ben yaşayacağım acınızı

Sizlere pırıl pırıl bir yaşam
Gürültüsüz, silahsız ve savaşsız
Kavgasız bir dünya bırakacağım doğum gününüze
İnsanca düşünüp, kardeşçe el ele
Koşabileceğiniz kadar sevdanıza

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #168
Son günlerde üzerinde en fazla oynanan,
içeriği en fazla çarpıtılan kavramlardan biri de “milliyetçilik”tir.


Milliyetçilik kavramı, oldukça uzun bir zamandır ülkemizdeki sivil faşistlerin “kendilerine yakıştırdıkları” sıfat olarak politik dile yerleşmiştir.
Irkçılığın yumuşatılarak ifade edilmiş biçimi de diyebileceğimiz bu milliyetçilik, Türk ırkının üstünlüğü yönündeki Hitler’den uyarlanmış tezler üzerine kurgulanmıştır.
Ülkemizde ilk olarak Turancılık olarak ortaya çıkan bu akım, o yıllarda açıkça Faşist Almanya’nın yanında yer almakta sakınca görmemiş, Nazi’leri kabaca taklit etmiştir.
Milliyetçilik, MHP ve Halk Düşmanlığı
SOSYALİST SOSYALİST - #169
Yaşamak için öldür anlayışının, sömürü ve rekabetin olduğu,
Eşitliğin olmadığı yerde ''birlik ve beraberlikten'' ve ''kardeşlikten''
söz etmek hiçbir anlam ifade etmemektedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #170
Farkında mısınız bilmem ama;
Kapitalizme ve onun ahtapotlaşmış hali olan emperyalizme karşı durmayanların, dolayısıyla emperyalizmin kulu kölesi olan kapitalizme karşı olmayanların milliyetçiliği de, vatanseverliği de beş para etmiyor.

Çünkü emperyalizm esir alır.
Dost görünür fakat asla kalkınmana müsaade etmez.
Çünkü senin kalkınmışlığın, senin gelişmişliğin, onun ekmeğine ortak olmak demektir.
Ve bilinir ki haramiler dünyasında kimse kimseyi ekmeğine ortak etmez.
Ve bu nedenle, başta kapitalizm olmak üzere, emperyalizme dur demeyenlerin milliyetçiliği de, vatanseverliği de üç kuruş etmiyor.
Ve yine bu nedenle, kendimizi kandırmamalıyız.
SOSYALİST SOSYALİST - #171
Özgürlüğe koşmaktır kimi zaman
Yüzlerce metre yerin altında kürek sallamak geleceğe
Yüzlerce santigrat derecede demir dövmek umutlara
Günlerce çoluk çocuğundan uzak kalmak

Zaman zaman da, acılara tutunamayıp isyan etmektir
Ve buna karşılık atılacak dayaklara göğüs germek
Ve alın terinin hesabını sorarken hapse atılmak
Ya da, kalan ömrünü sevdiklerinden uzak
Dört duvar arasında geçirmektir özgürlüğe koşmak

Kimi zaman da darağacında sallanmak
Ölüme koşmaktır da özgürlüktür
Amaçsa, özgürce yaşamak

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #172
ORAK ÇEKİÇ NE ANLAMA GELMEKTEDİR

ORAK köylüyü, ÇEKİÇ işçiyi temsil eder.

ORAK - ÇEKİÇ hiçbir devletin millet anlamında bayrağı değildir.
Ezilen, sömürülen ve burjuvazinin köleleştirme hareketine karşı kendilerini koruma mücadelesi veren işçiyi, köylüyü, dünya emekçilerini, kolektif yaşamı, dayanışmayı ve paylaşımı temsil eder.
SOSYALİST SOSYALİST - #173
Düşünebiliyor musunuz;

'' Bu asırda babana bile güvenmeyeceksin ''
'' Allah kulunu kardeşine bile muhtaç etmesin ''


gibi deyimlerin ortaya çıkmasına neden olacak kadar kötü bir düzende yaşıyoruz.

Siz siz olun, bu düzene katkı sunarak babanız ve kardeşiniz hakkında böyle düşüncelerin ortaya çıkmasına fırsat vermeyin. :prv:
SOSYALİST SOSYALİST - #174
Biliyoruz ki savaşta karşılıklı insanlar ölür.
İçimiz yanar, üzülürüz, ağlarız…
Ama bu durumu asla siyasete malzeme yapmayız, yapmamalıyız.

Çünkü savaş kararı alınmış, düşmanı, neden öldürüyorsun diye şikayet etme hakkımız kalmamıştır.
Çünkü biliriz ki, savaş kararı alındığında, şehit vermek kaçınılmazdır.
Meydanlarda bu durumu şikayet ettiğin an, kan üzerinden siyaset yapmış olursun.
Ve biliriz ki, böyle yapmak riyakârlıktır.

Savaşıyorsan; şikâyet etmeyeceksin, ağlamayacaksın meydanlarda, sokaklarda...
Delikanlı gibi, yiğitler gibi savaşacaksın.
Daha da önemlisi, savaş kararı aldığında, insanların öleceğini biliyorsun ve bu nedenle, neden öldürüldüler diye timsah gözyaşları dökmeyeceksin.
Çünkü bu ölümlerin olabileceğini biliyorsun zaten.

Evet, bu durum karşısında, sonuna kadar protesto hakkımız vardır ama düşmandan ziyade savaşı, savaşı çıkaranları, savaşa neden olan anlayışı.
İşte bu durumda daha gerçekçi bir tavır içinde, yaklaşımda bulunmuş oluruz.
Ve böylece, ölenleri siyasete alet etmemiş, kan üzerinden siyaset yapmamış oluruz.
SOSYALİST SOSYALİST - #175
CHP ve Kılıçdaroğlu diyor ki;

'' Terörizmi bitireceğiz.
Fakirliği tarihe gömeceğiz.
Asgari ücreti en az 1.500 lira yapacağız.
Çiftçiye mazotu 1,80 liradan vereceğiz.
Üniversite harçlarını tamamen kaldıracağız.
Üniversiteye girmek isteyen gençlere aylık 240 lira hazırlık desteği vereceğiz.
Lise son sınıf öğrencilerine aylık 100 lira kişisel gelişim desteği vereceğiz.
Lise son sınıf öğrencilerine 1 GB mobil internet erişim desteği vereceğiz.
İş bulamayan yeni üniversite mezunlarına 540 TL yardım yapacağız.
Emeklilere, her iki dini bayramda, birer maaş ikramiye vereceğiz.
Hiçbir hanenin geliri 720 TL'nin altında olmayacak.
Prim borcu olan esnaf da sağlık hizmetlerinden yararlanacak. ''

Diyorum ki, böyle diyen bir partiyi iktidar yapmak, şayet dediğini yapamazsa o partiyi ve diyeni tarihe gömmek gerekmez mi?

Gelin bu fırsatı değerlendirelim.
SOSYALİST SOSYALİST - #176
SAĞCILIK

SAĞCILIK; din faktörü etkisi içinde ırk farklılığını özümser.
Bu bağlamda, din, dil, ırk, cins gibi farklılığın ayrımcılığını özümser, vurgu yapar.
Halkların eşitliğine, paylaşıma, emekçinin ve ezilenin egemenliğine karşıdır.
Emekçinin burjuvazi tarafından sömürülmesi umursamazlığı içinde sömürü düzeni olan kapitalizmden yanadır.
Dolayısıyla KİT'lerin yerli ve yabancı sermayeye satılasını özümser, destekler.
Bu bağlamda, burjuvazinin egemenliğine boyun eğer.
Kolektivizme karşıdır ve emeğin iktidarını istemez.


SOLCULUK

SOLCULUK; din, dil, ırk, cins gibi farklılığın ayrıştırılmasına karşıdır.
Asla bu farklılıkları siyaset malzemesi yapmaz, ötekileştirmez, bütünleştiricidir.
Halkların eşitliğinden, paylaşımdan, emekten, emekçiden, ezilenden yanadır.
Halkların burjuva tarafından köleleştirilmemesi için, sömürü düzeni olan kapitalizme karşıdır.
Emperyalizme ve emperyalizmin en güçlü sömürü silahı olan liberalizme karşıdır.
Bunu, aynı zamanda halkın malı olan KİT'lerin yerli ve yabancı sermayeye satılmasına karşı oluşuyla destekler.
Bu bağlamda, burjuvazinin egemenliğine karşı, kolektivizmden yana, halkların ve emeğin iktidarı özlemi ve mücadelesi içindedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #177
IŞİD DÜN İKİ POLİSİ ŞEHİT ETTİ

Hadenin yine her zaman olduğu gibi ‘’gerçekleri görmeden’’ ruhları şad olsun, milletimizin başı sağolsun, şehitler ölmez vatan bölünmez, ya Allah bismillah allahuekber çığlıkları atalım.
Ee sonuç; yine her zaman olduğu gibi koca bir HİÇ.
Yine ölümler devam ediyor, olan ölene, ölenin yakınlarına oluyor ve ateş düştüğü yeri yakmaya devam ediyor.

Elbette ki baş sağlığı dileyeceğiz, üzüleceğiz…
Fakat gerçekleri de görmeye, anlamaya çalışarak.
Bunu yapmadığımız sürece daha çok başsağlığı diler, hatta başımızı bile yeriz.

Hala şunu anlamamış durumdayız; bir ülkenin huzur içinde yaşamasını istiyorsak tek çare demokrasidir, adalettir, hak ve özgürlüktür, dayanışmaktır, paylaşmaktır, eşitliktir...
Asla ve asla ikinci bir alternatif yoktur.

Şimdi gelelim olayların mini kronolojisine.
SOL’u bitirmek için PKK’yi kuran zihniyet bu kez de PKK’yi bitirmek için de IŞİD’i besledi, besliyor.
Böyle yapmakla bir sonuç alınamayacağını bir türlü anlamayan bu zihniyetin, burnu bir türlü boktan çıkmıyor ve olan halka, halkın çocuklarına oluyor.

Beyinsizler şunu anlamalı ki, bir ülke içinde terör barındırırsan, o terörün mutlaka senden beklentileri, istekleri olacaktır.
Bu durumda ya sonsuza kadar onları besleyeceksin, ya da reddedeceksin.
Ama ne yaparsan yap her iki durumda da içinde beslediğin terör mutlaka bir gün seni vuracaktır, her zaman olduğu gibi.

Çünkü bir devlet hiçbir terör örgütünü sonsuza değin besleyemez, içinde barındıramaz.
Bu nedenle, ‘’her türlü huzursuzluğumuzun baş mimarı’’ bizleri yönetmeye ve yönetmekten ziyade korkutmaya, sindirmeye, sömürmeye, kukla gibi kullanmaya, gözümüzün bir türlü açılmasına müsaade etmeyen, sesimizi soluğumuzu kesmeye çalışan ve terör örgütlerinin kurucusu ve besleyicisi olan cahil, yobaz, gerici, çıkarcı, kalbi kanlı ve kirli zihniyet olmuştur.

Bunu fark ettiğimiz an bizim için ne gibi senaryoların yazıldığını, yazılmakta olduğunu anlamış ve böyle oyunlara gelmemiş, kanmamış olur, birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe, huzurlu, mutlu ve barış içinde bir yaşam süreriz diye düşünüyorum.

Sonuç itibariyle suçlu olan bizi yönetmemeye çalışan sözde yöneticilerdir.
Sesimizi yükleteceksek onlar karşı yükseltmeliyiz, onları lanetlemeliyiz.
Ki bazı gerçekleri gördüğümüzün farkına varsınlar, bir daha bize bu tür oyunlar oynamasınlar.
SOSYALİST SOSYALİST - #178
TRT’nin son 25 günde

AKP’ye 30 saat,
Erdoğan’a 29 saat,
CHP’ye beş saat,
MHP’ye bir saat 10 dakika,
HDP’ye de 18 dakika ayırdığı belirtiliyor.

Hani hak, hukuk, adaletten bahseder, doğru, dürüst ve iyi insan olmanın bir ölçüsü sayarız bunu.
İşte bu nedenle diyorum ki bu tabloya iyi bakmalı; hak, hukuk, adalet adına; doğru, dürüst ve iyi insanlar olarak; doğru, dürüst ve iyi insan olmayanlardan hesap sormalı.

Ne dersiniz?
SOSYALİST SOSYALİST - #179
'' Bir ülkede kargaşa ve muhtelif olumsuzluklar varsa, bunun sorumlusu yöneticileridir. ''

Olaylara böyle bakıp, hesabı bu yönde sorabilirsek, hem ülkemizi beceriksizlerden ve kötü niyetlilerden korumuş, hem de sorunlarımıza üst düzeyde çözüm bulmuş oluruz.

Böylece birbirimizi yememize gerek kalmaz, birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe yaşayıp gideriz.
SOSYALİST SOSYALİST - #180
Bir ülkenin demokratik gelişimine, adaletli olmasına, hak ve özgürlüklerine katkı sunmayanların,
o ülkenin iyi veya kötü durumu karşısında söz söyleme hakkı yoktur.
SOSYALİST SOSYALİST - #181
Atatürk için diktatör diyenlerin;
oğlunu, kardeşini hatta babasını kesen Padişah hayranı olması ne garip şey.

Kardeşim satanist misiniz nesiniz anlamadım ki. :)
SOSYALİST SOSYALİST - #182
Yabancı düşmanlığı yaparız, insanları dinlerine, ırkların göre aşağılarız, hor görürüz, yargılarız falan.
Ama ülkemizin kaynaklarını, milli varlıklarımızı onlara satmaktan geri durmaz, satanlara hiçbir şey demeyiz.

Bu nasıl bir anlayış, bu durumdan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız hala anlamış değilim.
Fakat şunu önerebilirim; lütfen, kendinize baktırın bir.
SOSYALİST SOSYALİST - #183
Diyorlar ki; Sovyetler halka zulmetti.

Kimlere zulmedildi biliyor musunuz;
ırkçılık yapanlara,
bölücülük yapanlara,
burjuvazinin kışkırtmaları sonucu ayaklananlara zulmedildi.

Herkes iş sahibi olsun,
herkes ev sahibi olsun,
insanlar sağlık hizmetinden ücretsiz yararlansın,
öğrenciler sınava girmeksizin okul derecesine göre yüksek eğitim alsın,
ekmek eşit bölünsün,
herkes iş sahibi olsun diyenlere karşı çıkanlara zulmedildi.

Var mı itirazı olan. :prv:
SOSYALİST SOSYALİST - #184
Eşitlik, özgürlük, adalet, hak, hukuk dedikçe dayak yiyoruz!
Ne vahşisin ey halkım!

Nasıl bir değerler toplumunda yaşıyorsak, ekmeğin eşit bölünmesi teröristlik sayılıyor!
Çok haramisin be kardeşim!
SOSYALİST SOSYALİST - #185
Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına şunu hatırlatmak isterim:

Atatürk'ün bireysel düşünceleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş amacındaki gelişmeler ne olursa olsun, sonuç itibariyle bizlere güzel bir ülke bırakılmış, az da olsa bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü yaşamaktayız.
Başka bir deyişle bize, başımızı sokacak bir ev verilmiştir ve ailece bu evde huzur içinde yaşamaya çalışmaktayız.
Bu nedenle, bize bu ülkeyi bırakanlara ve evi verenlere saygı duymaktan, onlara minnettar kalmaktan başka anlayışımız olamaz.
Aksi halde, nankörlük ve ihanet etmiş oluruz.

Mutlaka ülkemizin eksikleri vardır, bunu da, demokratik yöntemler çerçevesinde mücadele ederek, aklın ve bilimin öngörüsü doğrultusunda gidermeye çalışmalıyız.
Aklın ve bilimin diyorum, çünkü bu yöntemle yaşamımıza yön vermezsek, bu yöntemi kullanan küresel güçlerin esaretinden ve kölesi olmaktan kurtaramayız kendimizi.
Çünkü zenginlik, huzur, mutluluk, adalet, başarı, hak ve özgürlük gibi değerler, kısacası TEK GERÇEK, aklın ve bilimin ortaya koyduklarıdır ve tüm dünyada bu böyle bilinir.

‘’İSTİKBAL GÖKLERDEDİR’’ Atatürk’ün bu tespiti çok doğrudur ve göklerde bulunmanın yöntemi ise aklın ve bilimin öncülüğünde hayata yön vermektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #186
'' Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak’’ körü körüne fanatizmdir.
Bu da bireylerin olaylara rasyonel, bilimsel, evrensel, objektif bakmasını, detaylı düşünmesini, araştırmasını ve öğrenmesini engellemektedir.

Bu nedenle güzel arkadaşım, bir fikri özümsemeden önce tüm yönleriyle araştırmak, o fikrin ne kadar insanlığa yararlı, akılcı ve bilimsel olup olmadığını irdelemek gerekmektedir.
Aksi halde kendinizle birlikte toplumu da uçurumdan aşağı bırakıyorsunuz demektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #187
Değerli arkadaşlarım, forumdaşlarım;

Özellikle dünya liderleri ve ülkelerin siyasi temsilcileri her ne kadar dünya barışından, demokrasiden, hak ve özgürlüklerden söz ediyorsa da, günümüz dünyasında gerçek şudur:

Bazı emperyalist ülkelerin, diğer birçok ülkeleri satın alabilecek güçte silah tüccarları vardır ve sürekli silah üretirler, üretmek zorundadırlar. Çünkü kurgulanan sistem bunu gerektiriyor. Üretilen bu silahları da satmaları gerekmektedir. Çünkü bu duruma bir tür geçim kaynağı, üstünlük yarışı ve var oluş niteliği kazandırılmıştır.

Silahların satılmasını sağlamak için de savaşlar veya terörizm yaratmak gerekmektedir. Aksi halde bir takım ülkelerin en temel gelir kaynağı olan silah üretimi durmuş olur ki, bu da, o ülkenin bitişinin başlangıcı demektir. Çünkü bu tür ülkelerin en büyük gelir kaynağı silah satışından sağlanmaktadır.

O nedenle, özellikle emperyalist ülke yöneticilerinin dünya barışından söz etmesi, terörizmi lanetlemesi veya bitirme söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür açıklamalar sadece bizleri kandırmaya yöneliktir.

Yani arkadaşlar, dünyada yaşanan savaşlar olsun, terörizm olsun, tüm bunlar, içinde yaşadığımız kapitalist sistemin planlı sonuçlarıdır ve bu sistem hayatta kaldığı sürece, daha çok savaşlar göreceğiz, terörizme kurbanlar vereceğiz.


Peki, insanlık dışı bu yaşamı bizlere dayatan ve bu acıları insanlığa yaşatanlara neden olan baş sorumlu, baş suçlu kimdir dersiniz?

Bu sorunun cevabını verdiğiniz an, suçlunun tespitini yapmış, gerçek sorumluları bulmuş ve daha iyi bir dünya için yapılması gereken konuda ilk adımı atmış olacaksınız.

DÜŞÜNÜN, DÜŞÜNÜN, DAHA ÇOK, DAHA DERİN DÜŞÜNÜN.
SOSYALİST SOSYALİST - #188
Hani bir eli yağda bir eli balda, keyfi yerinde olan egemenlerin bir söylemi vardır, ''YA SEV YA TERK ET'' diye.
Benim şaşkınlığım ise bu söyleme tempo tutan akılsız, aç ve sefillerin sazan gibi atlamasıdır, benimsemesidir aptalca!
Ayrıca bu söylemi duyarsızlık, işe yaramamazlık, egemenlere teslimiyet, boyun eğmek olarak değerlendiriyorum.

Bakın ne düşünüyorum:
Ben ülkemi çok seviyorum fakat içindeki pisliklere, adaletsizliklere, haksızlıklara karşı alerjim var ve bu nedenle huzursuzum biraz.
İşte bu nedenle yurdumu terk etmek yerine, pislikleri pislikleriyle birlikte temizlemek istiyorum güzel yurdumdan.
Pislikler karşısında boyun eğmeyi, güzel yurdumu pisliklere teslim etmeyi ve terk etmeyi asla düşünmüyorum.

Peki, ne yapacağım biliyor musunuz?
Güzel yurdumda hiçbir işe yaramayan ve işi dalkavukluk olanları da güzelleştirmek için mücadele edeceğim.
Güzel ülkem adına onlarla savaşacağım, ta ki adam edinceye dek.
Çirkin gösteriyorlar çünkü.
Ve bir daha burjuva ağzıyla konuşamayacaklar, ‘’YA SEV YA TERK ET’’ diye.
Çünkü onların pislikleriyle kirlenen yurdumu temizlemiş, bu söylemi de kendileriyle birlikte gömmüş olacağım tarihin karanlık sayfalarına.
SOSYALİST SOSYALİST - #189
Birilerinin birilerini ezmesini veya katletmesini istemiyorsanız, mesela İsrail'in Filistin'i, Amerika'nın diğer İslam Ülkelerini, terörizm katliamlarını, güçlülerin güçsüzleri falan, bu durumda, burjuvazinin bizlere dayattığı sömürü ve savaş düzeni olan vahşi kapitalizme karşı savaşmalısınız.
Aksi halde boşa kürek çekmiş oluyorsunuz.
SOSYALİST SOSYALİST - #190
Özellikle İslam ülkelerinde insanlar katledilirken, kadına, kıza, çocuğa tecavüz edilirken, üstelik bunları yapanlar kendilerini Müslüman olarak adlandırırken, bunu izleyen ve bu duruma müdahale etmeyen Müslümanları nasıl değerlendireli, nasıl yargılamalıyız acaba?
SOSYALİST SOSYALİST - #191
Aynı zamanda sevincin, üzüntünün ve insanlığın gereğidir kendini başkalarının yerine koyabilmek ve onun gibi görünmeye çalışırken onu anlamak.
Fakat asıl mesele ise bunu anlayabilecek, hissedebilecek kadar düşünceli ve insancıl olabilmek.

Ne mutlu kendisini başkalarının yerine koyabilene, ne mutlu onların sevincini, acısını paylaşabilene.

Zaten insan olmak bunu gerektirmez mi?
SOSYALİST SOSYALİST - #192
Farkında mısınız bilmem ama öncelikle şu gerçeğin bilinmesi gerek:
Bize dayatılan kapitalist düzene evet dedikçe; daha çok savaş çıkarın, daha çok silah üretin, daha çok terör yaratın, daha çok insan öldürün demiş oluyoruz.
Kısacası kapitalizm dedikçe düşman yaratıyoruz; ölüyoruz, öldürüyoruz, öldürtülüyoruz...
Yani bu öldürüşmelere, terörizme, savaşlara her ne kadar isyan etsek de, bunun tek sorumlusu kapitalist sisteme evet diyen bizleriz.
Dolayısıyla insanların öldürülmesine yönelik egemenlerin planlarını sahnelemesine imkan veren de bizler oluyoruz.
O nedenle, katili başka bedenlerde aramayalım, tercihlerimizi sorgulamamız yeterli bence.
SOSYALİST SOSYALİST - #193
Savaşın ne olduğunu bilmeyenlere hatırlatmak isterim:

ÖZETLE:

Savaş demek, yüzbinlerce insanın ölmesi demek.
Savaş demek, onlarca yıl geri gitmek demek.
Savaş demek, bir tükenişin başlangıcı demek.
Savaş demek, açlık, yoksulluk, yokluk demek.
Savaş demek, kadına, kıza, çocuğa tecavüz demek.

Bu nedenle ben savaş istemiyorum.
Çünkü ne insanların ölmesini, ne de kadına, kıza, çocuklara tecavüz edilmesini İSTEMİYORUM.

Kısacası, bu gereksiz durumda savaş çığlıkları atmak vatana ve millete ihanettir ve görülmemiş bir zulüm, insanlık dışı bir eylemdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #194
Hak ve özgürlük mücadelesi bir insanın en temel hakkıdır.
Fakat kim ki bunu silahla elde etmeye çalışıyorsa teröristtir.
Haklar, demokratik mücadele yöntemiyle aranmalıdır.
Çünkü demokratik mücadele hem insanidir, hem mantıklıdır, hem çok daha etkili bir yöntemdir.
Şayet bu yöntemi kullanmıyorsan; hak ve özgürlük idealine, amacına ve ideolojine ihanet ediyorsun demektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #195
Şunu anlamakta zorlanıyorum:

Neden bazı kimseler her gün her gün illa da Türk olduklarını vurgulamak zorunda?
Anladığım kadarıyla sana kimse Türk değilsin demiyor.
Üstelik senin Türk olduğunu da herkes biliyor.
Ee, öyleyse Türkleşme çaban neden?
Yoksa Türk olup olmadığından şüphen mi var?
SOSYALİST SOSYALİST - #196
Yaklaşık iki yıl önceydi.
Suriye Türkmenleri IŞİD ve diğer İslami terör örgütleri tarafından katlediliyor, Türkmen kadınlar ve çocuk yaştaki kızlar bu teröristlerin tecavüzüne uğruyor, kurulan pazarlarda 25 dolara satılıyor…
Ne yazık ki o zamanlar kendisini Türk ve Müslüman olarak tanımlayan hiç kimse bu vahşete ses çıkarmıyor.

Aradan iki yıla yakın bir zaman geçiyor.
Devlete karşı başkaldıran ve İslami terör örgütleriyle işbirliği yapan bir kısım hain Türkmen teröristin yaşadığı bölge bombalanıyor.
Ve Türkiye’de kıyamet kopuyor; soydaşlarımız katlediliyor diye.

Be sahtekâr, daha iki yıl önce soydaşımız dediğiniz Türkmenler Müslüman teröristlerce katledilirken, tecavüze uğrarken, kadın ve kızlar pazarlarda satılırken neredeydin?
SOSYALİST SOSYALİST - #197
Kapitalizm, hayvanca yaşamın diğer adıdır.
Çünkü Kapitalist dünyada öldürüşmeler kaçınılmazdır.
Bu nedenle, insanlığın görevi bu vahşete karşı çıkmaktır.
Şayet insan olduğumuzu düşünüyorsak, savaşsız bir dünya için kapitalizme karşı amansız bir savaşım vermeliyiz.
K karafetva - #198
Sosyalist fırsat bulursam seni yine iptal ederim. İptal olduun yerde yazamıyosun diil mi? Dininizi yaşamanız için Hak tan kaçmanız lazım... Ne kötü.............

Kaspitalizm hayvan öldürür.... Neden? İnsanların birbirine düşman olmasının, paylaşmayı adaleti yükseltmeyi bilmemesinin suçluısu kapitalizm mi? Peki neden en çok ölen komünizm de oldu? Anlatsana Lenin in birilerini öldürmek için kullandığı birlikleri sonra nasıl yok ettiğini? Dünya da fitne olarak son zamanda çıkarılıp kaybolan komünizm heryerde milyonlarca insanın katlolmasına sebep oldu.

Kapitalizm in izm ini ataım. Hakkını alma sisteminde, ne verirsen ona göre alırsın. Siz neden toplu sistem istiyorsunuz? Çünkü bereketsizsiniz Allah(c.c.) size bereket vermiyor. Müslümanın bereketini alabilmek için sosyalizm ile herşey herkesin oluyor. Böylece sanıyosunuz ki Allah size de bereket veriyor. Neden suratlarınız kapkara o zaman?

Hayvanlık aynı hayvan gibi herşey için aynı gözle bakmak, her gördüğünü yemek, temizlenmemek, sahibinden gasp etmek......soldan başka nerede var bunlar?

Kapitalizm diye abd-ab ye kızıyosan ona zaten biz kızıyoruz aslında. YY larca ses çıkaramadılar Neden? müsaade etmedik. Biz ne zaman sahneden çıktık o zamandır öttüyorlar... Bütün savaşları onlar çıkarıyor Ama kapitalizmle alakası yok satanist onlar. savaş çıkarmalarının sebebi sizinle aynı dinden olmaları....

Bakalım komünizm e... kapitalizm almak ister savaş açar? komünizm? dünyanın her tarafına savaş açtı, gücü yattiğinden aldı, yetmediğinden çaldı. Kaç milyon yok oldu dünyada? sadece rusya değil? Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük piskopat katili (milyon adam öldüren) bir komünist.... Her tarafa komünizm adında yayılıyoruz diyorlar ve siz komünistler onları aklıyorsunuz.

Yani başkası isim koymadıından mı suçlu? takiyye yalan yapmadığından mı? "kardeşlik" "barış" sosyal adalet..... Uydur bi tane savaş bedava.... Sol ayrı bir dinin insanı Kendi dininin iman esaslarını istiyorlar.. Ama bilmiyorlar ki onlar sadece dünyalık, ahiret? Dünya onların... ahiret de...!!!
SOSYALİST SOSYALİST - #199
Bilimi özümseyen ve bilimsel yöntemler doğrultusunda hayata yön veren toplumlar diğer toplumlara öncülük ederken, bilimden uzak kalan toplumlar ise her konuda geri kalmışlığın sıkıntısını yaşamaktadır.
Bilime gerekli önemin verilmesi hızla gelişmişliğin önünü açtığından, öncü konuma gelmiş özgür bir toplum yaratmanın da kaynağı olmaktadır.
Bu nedenle, özellikle özgür ve insanlığa faydalı birey yaratmanın tek yolunun bilim ağırlıklı eğitim öncülüğünde bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılması, özümsenmesidir.
SOSYALİST SOSYALİST - #200
Bildiğimiz gibi bilime verilmeyen önem insanlığın yanında teknolojinin ve sanayinin gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Böyle bir duruma düşmemek ve sıkıntılarla boğuşmamak adına hayatımızda çok önemli bir yeri olan bilimi halkımızın ilgisine ve bilgisine sunmamız gerekir.
Özellikle eğitim çağındaki çocuklarımız bu çerçevede bilimsel ağırlıklı eğitime tabi tutulmalıdır.
Aksi halde her konuda başarısızlık kaçınılmaz olacaktır.

Bu nedenle, toplum olarak başkalarının gösterdiği yoldan değil, kendi çizdiğimiz yoldan gitmek istiyorsak; bilimi, bilimsel düşünceyi ana ilke edinmeliyiz.
Özellikle bu değerlerin her konuda toplum olarak bizleri yücelteceği gerçeğini de bilginize sunmak isterim.
Aksi halde gösterilen yoldan gitmek gibi bir esaretten kurtaramayız kendimizi.
K karafetva - #201
Bilime önem verdik ne oldu? İşte Sosyalist gibi her tarafı birbirine girmiş çelişkiler başlad...
Bilim nedir? bilmek. Önem bilmeye değil bilmenin de kaynağı esası olan ilime verilir. Bilim ne verdi bize? Koca bi hiç. Bilim denilenler uyduruktan insan hayatını oyalayan milyarda 1 kişinin ancak bildiği şeyler. Bilime önem dedikleri de yapılanları desteklemek....
Hiçbir beyin işçiliği olmadan sadece yapılanları yapmak, emredileni yapmak ne demek?
Yeni dünya düzeni..... birbiriyle savaşan hem ülkücü hem komünistleri etkisi altına aldı. Ne diyor Sosyalist? bilime destek!!! peki bilim ne verebildi bu zamana kadar?
Her ilimi yapan, mühendislik ve akla gelebilecek herşeyin mucidi Türk İslam aleminin adını anıyor mu bu Sosyalist?
yok neden Çünkü o önümüze teknoloji diye konan herşeyin kucağından konuşuyor. Bu nasıl çalışır ? bilmesine gerek yok, onu ne kadar eğlendirir ona bakar...
Ve cümbüş de orada ki; kalkar komünist ağızla bize kapitalizmin biliminden bahseder......
Bi tanıdık vardı. "Benzine su karıştırdı derler, yalan. Ben karıştırdım karışmıyoyo, Kaşara püre karıştırıyo derler Yalan. Ben denedim olmadı, lsaydı yapacaktım".... İşt bilim yapar beceremezse "ihtimal dahi yok" yapmışsa "tek hakikat bu"....................
SOSYALİST SOSYALİST - #202
Neden bilim,
çünkü hem bireysel hem de toplumsal olarak birilerinin gösterdiği yoldan değil
kendi çizdiğimiz yoldan gidebilmemiz için
.
K karafetva - #203
Kendi çizdiğiniz yol nedir?
Bilim diyen birisi yol çizebilir mi? Sırf dünya laik demokratik solcu ahlaksız olduğu için onlar gibi olan birileri ne yolu çizebilir?
Bilimin yolu sırf karşı çıkılması zor olduğu için boyun eğenlerin yoludur. Sosyalist in düşündüren ayetler konusuna yazdıklarınıa bakarsanız bilimle ne hale geldiğini görürsünüz.
Tek yol İlim!
SOSYALİST SOSYALİST - #204
Cevap yazmayacaktım ama çok kaşındın.
Öncelikle belirtmeliyim ki bilim düşmanı olmak gericiliğin en temel noktasıdır.

Sırf dünya laik demokratik solcu ahlaksız olduğu için onlar gibi olan birileri ne yolu çizebilir?
Kimin ahlaksız olduğunu mu görmek isttedin:

TECAVÜZÜN EN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELER

Dünyada kadınların statüsü üzerine en ayrıntılı çalışmaları yapan Woman Stats Project'in 2011 rakamlarına göre, dünyada tecavüzün en yaygın olduğu ülkelerin başında, yani birinci grupta ortalama her 100 bin kadından 60'ının tecavüze uğradığı Afganistan, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Yemen, Irak, Suriye, Ürdün, İran, Sudan ve diğer Afrika ülkeleri geliyor.
Ee, bu konuda ne demeliyiz şimdi?
O onuc13 - #205
Sosyalist bakış çökmüştür.
Herkes birgün komunizme değil allah'a dönecektir.
Dünyada allah inancını reddeden komunizme artık prim verilmiyor.
Allah inancını kabul etmeyen komunizm artık taraftar toplayamıyor.
Allah inancını reddet ateist komunist ol,huzur bul...yok böyle birşey.
Huzur allah inancında...
Allah inancını reddeden beşeri sistemler yok olmaya mahkumdur.
Bu son çırpınışları...

- - - Güncellendi - - -

Ateist kaynaklardan alıntı yap müslüman ülkeleri karala..
Bu komunistler ne kadar zavallı...
SOSYALİST SOSYALİST - #206
Dünya genelinde bundan yüz yıl önce dinlere inananların oranı %100 civarında iken, bu oran günümüzde %60 lara kadar düşmüştür.
Yani dinleri öğrenme imkanı arttıkça dinler geçerliliğini yitirip kan kaybediyor.
Bu da şunu gösteriyor; çok değil, 50 yıl sonra İnanırların oranı %10 lara kadar düşecektir.
K karafetva - #207
Sayın Sosyalist, cevabın için teşekkürler. Ama "kaşındın" maşındın forumculuğa aykırı sözler.
Evvela dinler artık gündemden kalkıyo diyosun ya? Hiç düşünmüyo musun tedaükden kalkmak için neden binlerce yıl bekleyip 5-10 senede ortadan kalkıyo? Sen İslam ı karalayıp atesitlik iddia ederken yaptığın tek şey farklı bir dine girmekten ibaret. Çünkü insan fıtratının senin anlayışında da bir izahı var, sende de dünya da yaşanması gereken bir biçim var.... Yani en koyu radikal dinci aslında sizsiniz.... Ve eskiden nasıl ½100 dü? Onun araştırması nerede? Helak olan kavimlerei de dindar mı sandın yoksa?

Diğer taraftan tecavüz........ Aman Ya Rabbi..!! Tecavüzcüyü idam eden bir dine söylenecek söz müdür bu? Peki neden o araştrma böyle sonuçlanmış? Çünkü ikinci kadınla birleşme tecavüz... İslam ın evlilik akidesi tecavüz. Belki de o araştırma nikah sayısı kadar tecavüz saymıştır...
Türkiyede de bir araştırma vardı. "Karısına tecavüz edenlerin sayısı....." İnsan karısına da mı tecavüz ediyor??

satanist tafya(ab-abd-rus....) yattığı kalktığı yer herşeyleri pislik. İnsan değiller. Gayri meşruiyet veledleri onlar... Yani onlar kendi ırzı iffeti olmayan hayatı hayat sayarsalar, onlara benzemeyenler kötüdür.

Bu arada seni adam edicez de vakit bulamıyoz. Sosyalist derin derin düşün.
O onuc13 - #208
Sosyalist,
Yüzdelik oranları yazmışsın, yazmışsın da bir komunistin hayal bile edemeyeceği oranlar bunlar
bu oranlar yazarken TKP yi düşünebilirdin ne durumda diye Turkiye de TKP yıllardır faaliyet gösteriyor. Bu hayal ötesi yüzdelik oranlarına seni sevk eden sert çıkışı hangi yıllarda gerçekleşti ?
Benimki de merak işte...
SOSYALİST SOSYALİST - #209
Bilim dünyasının ortaya koyduğu bazı veriler ve düşünceler her ne kadar düşüncemize, ilkelerimize, felsefemize ters düşmüş olsa da kulak kabartmalı, anlamaya çalışmalı; bu bağlamda varsa bir eksiğimiz veya yanlışımız, doğru durma adına giderme çabasına girmeliyiz.
Çünkü insanı özgür, değerli ve doğru kılan şey budur.
Bu anlayışı içselleştirmek ise doğru insan olmanın en temel kuralıdır.
Şayet böyle bir mantığa sahip değilsek; düşüncelerimizde, felsefemizde bir eksiklik var demektir.
K karafetva - #210
Özgür olduğunu sananlar hayatlarını incelerseler, yapmaya mecbur olduklarının sayısı ve muhtevası onları en ağır köle yapmıştır.
İnsan fıtratının rahat ettiği herşeyin yasak edildiği ve savunamadıkları bir dünyada yaşıyorlar.
Derin düşünce ve fikirsel hiçbir çözüme aklı ermeyen ve erme çabası da olmayan solcu tayfa devamlı özgürlükten bilimden bahsediyor. Bilmek iyi de sizin ne alakanız var?
SOSYALİST SOSYALİST - #211
Bazı bilimsel verilere aklımız ermeyebilir, mantığımız almayabilir, yaşam felsefemize ters gelebilir.
Bu, gayet normal bir durumdur.
Çünkü her insanın kendisine özgü bilgi kapasitesi, düşüncesi, değer yargıları, idealleri, felsefesi vardır.
Yanlış veya doğru her ne kadar kendimiz için bir yol çizmiş olsak da, doğru olan düşünceye saygı gösterebilmek, düşünceyi özgür kılabilmek, düşünceyi ifade etme hakkını sonuna kadar savunabilmektir.
Özellikle de bilimsel konularda kesinlikle önyargılardan kurtulmak, kaçınmak gerek.
SOSYALİST SOSYALİST - #212
Bilim insanlarının özellikle bilim alanında yaptığı çalışmalardan ve bunun sonucunun ortaya çıkmasından rahatsızlık duyan anlayışların olduğunu duyuyoruz.
Hatta rahatsızlığın da ötesine taşarak bilim insanlarının ve düşünürlerin sürgün edildiğini, hapislerde çürütüldüğünü, diri diri yakıldığını da okuyoruz.
Tarih, bu tür kıyım örnekleriyle doludur maalesef.

Bu kıyımları yapan anlayışların, ortaya konulan verinin veya düşüncenin kritiğini yapmak yerine, acaba doğru olabilir mi diye değerlendirmek yerine, fikir sahibine veya ortaya konulan verilere saldırmaları anlaşılır değildir.
Enteresan olan şey ise bu saldırgan anlayışların bilim hakkında hiçbir şey bilmedikleri, hayatları boyunca hiçbir bilimsel makale veya kitap okumuş olmamalarıdır.
Ve bu anlayışlar; bilim üzerine yıllarca eğitim alan, kitaplar-makaleler okuyan ve yazan, gece gündüz demeden çalışmalar, araştırmalar, deneyler, gözlemler yapan insanları sıradanmış gibi değerlendirmesi de oldukça gariptir.
K karafetva - #213
SOSYALİST' Alıntı:
aklımız ermeyebilir,
İslam a hiç ermez aklınız. Ama Kuran ayetlerine saldırırken işler yolunda değil mi? Çünkü size doğruluk değil propaganda lazım. Baksanıza laik memleketimize. Her dizide her filmde İslami bilgilere saldırıldı. Recep Şaban Ramazan, tarikatlar??? Kimmiş saldırgan?

bilim insanlarının ve düşünürlerin sürgün edildiğini
sadece bir örnek? Bilim insanı adı altındaki birilerinin kucağında oturanlar Dünya savaşlarının hiçbirine girmemek, hiçbir mücadele vermemek için kıyıda köşede iki kadeh viskiye memleketini satanlardır. Hiçbir bilim mevzuatına akıl erdirmek değil erdirenlere talebe bile olacak sıfatları olmaz ama solcular için bulunabilecek en iyi onlardır.

kitaplar-makaleler
okuduğun kitapları yazar mısın? Solcular nerede kitap bir fikir okumuşlar??? Yılmaz Özdil in bir kitabını okudum. Gazete yazılarını kitaplaştırmış. 38. basım ve 125.000 adet diyordu galiba... Bu kadar sıfatı beş para etmez, fikir namına bi şe içermeyecek kadar arıza bir şey nasıl 125.000 tane hem de bir baskıda satar? Çünkü solcular kendi dinlerini yaşatabilmek için afyonlanmaya mecburdur. Asla gerçek bir kitap okuyamazlar. Tarihi materyalizm-diyalektik-kapital. Amentüleridir. Okuyamazlar başka bir şey..

Biz neden gavurla savaştık? Gavurluk yapmasın diye. Solcular n'apıyor? Gavurluk. Koynumuzda ne besliyoruz biz?
Çanakkale de, Doğuda, Avrupa da, Afrika da, Endülüs te, Kudüste Kim savaştı? Solun hayatında bir mücadele görülmüş mü?
Düşmanla mücadele edemediklerinden anında laik-demokrat oldular. Oy alamadıklara memlekete başbakan olmaya utanmadılar. Demokratik olarak sağcıların isteklerini hiçe saydılar. Yani sığındıkları herşey yalan. Onları menfaatlendirmeyen hiçbirşeyin geçeri yok.
SOSYALİST SOSYALİST - #214
LANET OLSUN TERÖRE

Her gün zikreder gibi tekrarlayıp dursak da olmuyor maalesef.
Çünkü bu sisteme özgü bir dünya gerçeğidir terörizm.

Farkında mısınız;
Bu düzeni özümseyip de terörü lanetlemek ise çok büyük bir çelişkidir.

Einstein'in şöyle bir söylemi vardı:
Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.

Durum böyle yani...
Gerçekçi olmak lazım.
SOSYALİST SOSYALİST - #215
Şunu bilmeliyiz ki özellikle bilimsel alanda bir fikrin ortaya çıkması yıllar almaktadır.
Ortaya çıkan fikirler veya bilimsel veriler için araştırmalar yapılır, deneyler yapılır, testlerden geçirilir, veriler toplanır ve bir sonuç çıkar ortaya.
Yani bilimsel anlamda bir fikir ortaya koymak o kadar da sıradan değildir ve bunun iyi anlaşılması gerekmektedir.

Peki, daha sonra neler olur?
Ortaya çıkan bilgi, düşünce veya teoriler diğer bilim insanlarınca da değerlendirilir, test edilir…
Şayet ortaya konan bilgi doğru ise bilim dünyasınca kabul görür, bilim dünyasının en saygın bilim dergilerinde yayınlanır, kitaplaştırılır vs.
Fakat aksi bir durum var ise ileri sürülen fikir değer bulmaz, saygın bilim dergilerinde yayımlanmaz, sahiplenilmeyerek çöpe atılır ve çürümeye terk edilir.
O nedenle, yüz binlerce bilim insanının kabul ettiği bilimsel verileri cahil aklımızla reddetmek yerine onu anlamaya çalışmak; bilimi, bizleri ve dolayısıyla insanlığı yüceltecektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #216
Belki de bir benzerini bir daha bulamayacak kadar güzel olan dünyamıza yapmadığımız kötülük kalmamıştır.
İnsanlık böylesi bir güzelliği yok etmek için uğraşıyor adeta!
Bir yanda açlık-yoksulluk, bir yanda sömürü-esaret, bir yanda savaşlar-katliamlar, bir yanda doğaya verilen tahribat…
Realiteden uzak, hile ve oyunlar üzerine kurulmuş bir dünya ve ben bu dünyanın elemanı olduğum için utanıyorum.
K karafetva - #217
SOSYALİST' Alıntı:
yüz binlerce bilim insanının
Yüzbin bilimadamı nerede bulunuyor? Ya da sen hangi soytarılardan bahsediyorsun?
Realiteden uzak, hile ve oyunlar üzerine kurulmuş bir dünya
komünist rusya; milyonları esir aldı yok etti. İşçi emekçi propagandası yaparken... İşçi kamplarında sadece haşlanmış patates... Sen gene aç bize rus komünist tüzüklerini oku. Yani bi tüzükle mi kandırıyorsunuz milleti?
ileri sürülen fikir değer bulmaz
birbirine aksi karşıt yalanlayan ne kadar bilgi var biliyor musun? Ayrıca insanın aklı kaç kuruş çalıştı ki, kabul etti diye biz de kabul edelim_?
Yani kısaca millete laf atıyorsun Allah a inanıyor diye senin tek yaptığın, Allah yerine kalabalıkların peşine dolaşmak. O da kınanmaktan korktuğun içindir belki..
Bu düzeni özümseyip de terörü lanetlemek ise çok büyük bir çelişkidir.
komünist rusların ve ya komünist de desek fark etmeyecek amerikanın yaptığı terörü lanetlediğini mi sanıyorsun? Onların her dediğini yaparak? abd kapitalist midir? kapitalizm=komünizm;
ruslar ermenileri kullanarak pkk ile ermenilerle Azerbaycan a Türkiye ye saldırdılar ve ajanları ile halen devam ediyorlar.
Aynen Einstein ın dediği gibi. tekrarlanan aptallıklar....
SOSYALİST SOSYALİST - #218
Şuna inanıyorum ki önemini kavrayamadığımız dünyamızın kıymetini ancak dünyadan uzaklaşabilirsek anlayabiliriz.
Hani, memleketten veya aileden uzaklaşıldığı gibi...

Güzelim dünyamızı aile ortamı gibi yaşanabilir bir konuma getirmek için, kimi zaman Marina´nın derinliklerine, kimi zaman Everest´in en uç noktasına taşımak gerek hayallerimizi.
Zaman zaman okyanusların en dip noktasına, zaman zaman evrenin ötesine götürebilmek düşlerimizi.
Belki iyi gelecektir, insanlığımız adına dünyadan uzakta dolaşmak, kirlettiğimiz oksijeni yeniden temizlemek için elektromanyetik dalgalar solumak.
Kim bilir, belki de minicik dünyamızda yakalayamadığımız huzuru, mutluluğu, güzel bir geleceği kurgulayabiliriz; dünyamızı, galaksimizi, hatta evrenimizi taşarak...
SOSYALİST SOSYALİST - #219
Dünyamızı yaşanabilir kılmak için, dünyadan uzaklaşmak gerek.
Bedensel olarak uzaklaşamasak da dünyadan, beynimizi çok uzak noktalara taşıyabilirsek; mesela üç - beş milyon ışık yılı öteden bakabilirsek, dünyamızı daha çok sevecek, kıymetini bilecek, hatta taşına zarar gelmesin diye kendimizi feda edecek duygularla güzelleştirebileceğiz.
Böylesi bir güzelliği, böylesi bir duyguyu beynimize enjekte edebilir, algımızı bu yönde şekillendirebilirsek, türümüzün son örneği olan insanımızı daha çok sevecek, son türümüz olan Homo Sapiens´i daha çok kucaklamak isteyeceğiz.

Biliyoruz ki evren dünyadan ibaret değildir.
Dünyaya ne kadar çok uzaktan bakmayı becerebilirsek, o kadar farklı düşünceler geliştirebilir, anlayabilir, o kadar çok sevebiliriz.

Beynimizi dünyayla sınırlamayalım, özgür bırakalım; ta ki evreni aşana dek.
K karafetva - #220
SOSYALİST' Alıntı:
dünyamızın kıymetini
Herhalde rusya abd iyi biliyor di mi? kıymetini dünyanın... nükleer devler..
Homo Sapiens´i daha çok kucaklamak
dikkat et o seni kucaklamasın. MaazAllah...
SOSYALİST SOSYALİST - #221
dikkat et o seni kucaklamasın. MaazAllah...
Para, her türlü kötülüğün baş sorumlusudur.
Bu nedenle biz komünistler paranın olmadığı bir dünya düzeninde yaşamak için mücadele ederiz.
Böyle bir düzende para kavramının olmaması aynı zamanda kimsenin kimseye muhtaç olmaması demektir.
Ve dolayısıyla bu sebepten dolayı da kimse kisenin kucağına oturmak zorunda kalmayacaktır.

Oysa sizin arzuladığınız dünya düzeninde para kavramı vardır ve her şeyi parayla elde etme durumu söz konusudur.
Yani para sizin dünyanızda her şeydir, en güçlü silahtır.
Durum böyle olunca zengin fakir, ezen ezilen, muhtaç durumda olan insan tipleri olacaktır.
İşte bu durumda parası olanlar parası olmayanları her zaman kucaklayacaktır ve bunun böyle olmasını isteyen de sizin anlayışınız ve arzularınızdır.
K karafetva - #222
SOSYALİST' Alıntı:
para sizin dünyanızda her şeydir, en güçlü silahtır
Dünyanın en zenginlerinden koç ve ya TR zenginlerinden Sabancı. Hangisi Türkiye de ne kadar söz sahibi? Sabancı yı Adana da bile köşeye sıkıştrıdıkları için belediye ye kızgındı.
Peki para kötü de komünizm de içki yok mu? Yani kötülük nedir? Siz iyi-kötü tanımını değişmişsiniz. Paranın sadece temsil ettiği manası var. Alın teridir aracı bir kağıt parçasıdır. Para olmadan insan bizde rahatlıkla yaşar. Ya sizde? Öldürdüklerinizin sebebi neydi?

Komünizmde evvela hakkını vermek diye bi şe yok. Hakkın alınamamasından daha büyük ne kötülük var?
Maymunlarda ve hayvanlarda para yok. Çok mu iyi anlaşıyorlar?
SOSYALİST SOSYALİST - #223
Ya sizde? Öldürdüklerinizin sebebi neydi?
Kimlere zulmedildi biliyor musunuz;

ırkçılık yapanlara,
bölücülük yapanlara,
burjuvazinin kışkırtmaları sonucu ayaklananlara zulmedildi.

Herkes iş sahibi olsun,
herkes ev sahibi olsun,
insanlar sağlık hizmetinden ücretsiz yararlansın,
öğrenciler sınava girmeksizin okul derecesine göre yüksek eğitim alsın,
ekmek eşit bölünsün,
herkes iş sahibi olsun diyenlere karşı çıkanlara zulmedildi.

Ve bu gibi insanlık dışı hareket edenler, her zaman ve her toplumdan soyutlanacaktır.
K karafetva - #224
SOSYALİST' Alıntı:
herkes iş sahibi olsun
insanlık hak etmeyenlere bir şeyler mi vermek? Neden herkles iş sahibi olurken birileri olamadığında onlar da iş sahibi yapılıyor? Neden işsiz olur insan? Bu işsizler evinin önünü bile süpürmeye, tarlasını ekmeyenler. Bunlara kim neden hak ister?
Bunlar komünistlerin sıfatsız hayat biçimlerinin destekçileridir. Müslüman mücahitten destek alır. Komünistler de işsiz güçsüz peynamazlardan...
Kimlere zulmedildi
Sen neden tarafsız kaynak okuyamıyosun? İşçi kamplarında süründürülen kişileri komünist manifestosu yazmaz di mi? Ya Maksim Gorki nin kontrol ettiği hapisleri?
Öldürülen milyonların hesabını kim verebilir? Milyonlarca insanın kanına rağmen ayakta kalması gereken bu satanistliği kim üretti?

Ayrıca ırkçı, hırsız vb her suçlu bizde cezasını çeker, düzelmek için imkan bulur Hayatına devam eder. Siz neden öldürüyorsunuz?
SOSYALİST SOSYALİST - #225
Tüm sorularının cevabını bu konuda daha önce yazdığım aşağıdaki yazıda bulacağını sanıyorum.
Ama iyi oku ve sonra aynı şeyleri sorup, tekrarlayıp durma.


SOSYALİST DEVRİMLERDE ÖLÜMLER

Sosyalist Devrimlerde İnsanlar Neden Ölür?

Bilindiği gibi tüm devrimlerde insanlar ölürler, öldürürler, öldürülürler.
Bunun nedeni ise kitlelerin arzu ettikleri yaşam düzenini egemen kılmak.
Hemen hemen tüm dünya ülkelerinde farklı anlamda devrimler yaşanmıştır ve hepsinde de insanlar ölmüştür.
Devrimlerde bu gibi öldürüşmeler kaçınılmaz bir kural gibidir.
Çünkü karşıt kitlelerin karşı karşıya gelmesidir söz konusu olan.

Devrimler neden ve ne amaçla yapılmıştır?

Ülkelerde gerçekleşen devrimlerin mutlaka kendine özgü nedenleri vardır.
Kimi dini inancı adına, kimi kapitalist düzen adına, kimileri de sosyalizm adına devrimler yapmışlardır.

Özetleyecek olursak:

Dini inanç adına yapılan devrimler

Dini inancını egemen kılmak isteyenlerin özel mülkiyete ve dolayısıyla sömürüye dayalı ekonomik yapılanmayı hayata geçirmek isteyen ve azınlıkta olan dinci burjuvazinin önderliğinde yapılan devrimlerdir.
Bu devrimin gerçek sahipleri ezilen ve sömürülen halk değil, inançlarından dolayı kandırılan, dini ve halkı sömüren dinci burjuvazi ve yandaşlarının devrimidir.
Dolayısıyla sadece kendileri gibi düşünen ve bu egemenliğe teslim olanların yaşama şansı vardır.
Azınlığın çıkarına yönelik olduğu için haksız, yersiz ve yanlış devrimdir.

Kapitalist devrimler

Özel mülkiyete ve dolayısıyla sömürüye dayalı ekonomik yapılanmayı hayata geçirmek isteyen burjuvazi önderliğinde ve egemenliğinde yapılan devrimlerdir.
Bu devrimin gerçek sahipleri ezilen ve sömürülen halk değil, dini ve milliyeti ön plana çıkaran ve halkı sömürmek isteyen burjuvazi ve kandırılan yandaşların devrimidir.
Kapitalist devrimlerde kapitalizm yanlısı olan ve kapitalist ekonomik modele destek verenlerin yaşama şansları vardır.
Azınlığın çıkarına yönelik olduğu için haksız, yersiz ve yanlış devrimdir.

Sosyalist devrimler

İşçi sınıfının, yani çoğunlukta olan, ezilen ve sömürülenlerin zincirleri kopardığı sosyal patlamalardır.
Egemenliğin, emekten yana olmasını isteyen halkların iktidarına, toplumsal mülkiyete, eşitliğe ve dolayısıyla çoğunlukta olan halkın halk adına gerçekleştirme amacına yönelik devrimlerdir.

Sosyalist devrimlerde özel mülkiyet yoktur.
Bunun amacı ise insanların birbirini sömürme veya köle gibi kullanma imkânının elinden alınmasıdır.
Bu devrimin gerçek sahipleri ise ülkenin varlık kaynağı ve dinamikleri olan üretici güçlerdir.
Sosyalist devrimler; din, dil, ırk, cins, milliyet ayrımcılığı gözetmeyen çoğunluğun, sadece kan emicilerin boyunduruğundan ve sömürüsünden kurtulmak için gerçekleştirdikleri devrimlerdir.
Bu nedenle haklı, doğru ve yerinde bir devrimdir.

Sosyalist devrimlerin amacı

Bildiğimiz gibi sosyalist devrimlerin temel amacı, mülkiyeti toplumsallaştırılarak sınıf ayrımcılığını ve sömürüyü ortadan kaldırmak, burjuvazinin esaretinden ve güdümünden kurtulmak, eşitliği, paylaşımı ve adil yaşamı hayata geçirmektir.
Ve sosyalist devrimler, halkların kapitalizmin tahakküm ve zulmünden kurtulması ve özgürleşmesi için yapılır.
Sosyalizm amacına yönelik devrimlerin ne anlam ifade ettiğini kavradığımız takdirde, devrimin, ezilen ve sömürülen halkın, ezen ve sömüren mülk sahibi burjuvaziye karşı yapıldığını rahatlıkla anlayabiliriz.

Peki, sosyalist devrimler haksız bir devrim midir?

Sosyalist devrimler kesinlikle haksız ve yersiz devrimler değildir.
Çünkü amaç bellidir;
Sermayenin savaşlara, sefalete, sömürüye, gericiliğe mahkûm ettiği halkın itirazıdır.
Bu nedenle, sosyalist devrimler doğru ve tüm insanlığı kucakladığı için yapılması gereken haklı devrimlerdir.

Sosyalist devrimlerde ölenlere ilişkin rakamlar doğru mudur?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki kapitalist dünya kayıtlarında ve medyasında ölen insanlara ilişkin rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Gerçekleri yansıtmış olsa bile bunu yapanlar sosyalistler ve sosyalist devrimleri yapanlar değil, egemen kapitalistlerdir.
Ölenlere ilişkin rakamların 5 e 10 a katlanarak ifade edilmesi sosyalizmi, yani halkın egemenliğini istemeyen ve insanları bu harekete karşı soğutmak isteyen burjuvazinin sosyalistler üzerine yıkma yalanlarından başka şey değildir.
Çünkü sosyalizmin yaşama geçmesi haramilerin, kan emicilerin rahatlığını, keyfini ve neşesini bozmaktadır.
Bu nedenle sosyalizm ve sosyalist devrimler keyfi yerinde olan burjuvazi tarafından sürekli karalanmakta ve insanlar yanlış bilgilendirilerek sosyalizmin baş mimarı olan emekçi ve işçi sınıfını gözü dönmüş birer katil olarak lanse etmektedirler.
Gerçekler ise kesinlikle böyle değildir.
Bunu öğrenmenin en basit ve doğru yolu, Sosyalizm ve Komünizm hakkında gerçekten bilgi sahibi olmaktır.

Sosyalist devrimleri yapanlar kimlerdir?

Sosyalist devrimleri gerçekleştirenler yoksullar, çaresizler, köylüler, hakları elinden alınmışlar, adalet isteyenler, kısacası tüm emekçiler ve işçi sınıfıdır.
Bildiğimiz gibi bir ülkedeki sosyalistlerin sayısal oranı en fazla yüzde 5-10 civarındadır.
Bu oranla devrim gerçekleşemeyeceğine göre kimlerdir bu devrime katkı sunanlar?

Şöyle sıralanabilir:

* Sosyalistler, (% 5-10 falan)
* Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler
* Sağcılar, milliyetçiler, solcular, sosyal demokratlar
* İşçiler, köylüler, emekçiler
* Ezilenler, sömürülenler, esaret altında olanlar
* Yoksullar, açlar, haksızlığa uğrayanlar
* Adalet isteyenler, aydınlar, çevreciler vs.

Görüldüğü gibi sosyalist devrimi gerçekleştirenler yalnızca sosyalistler değil, her kesimden katılan farklı düşüncedeki kitlelerdir.
Çünkü sosyalistlerin oranı belli, % 5-10, hadi abartalım % 15 olsun.
Yüzde 15 le devrim gerçekleşemeyeceğine göre, yukarıda sayılanların devrime katkı sundukları bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki, sosyalist devrimlerde ölenler, öldürenler kimlerdir?

Gelelim konumuzun özüne:

Sosyalist devrimlerde insanlar neden öldü, öldürüldü?
Ölenler ve öldürenler kimlerdi?

* Sosyalist devrimlerde ölenler, sosyalistler ve yukarıda listesi yapılan sosyalizmi isteyen kitlelerdir.
* Öldürenler ise kapitalist devletin ordusu ve devletin silahını elinde bulunduran mevcut sömürücü düzenin burjuvazisidir.
* Bu devrimlerde kapitalist ve yandaşlarından 1 kişi ölmüşse, karşılığında, sosyalist ve taraftarlarından 50, belki de 100 kişi öldürülmüştür.

Ve böylece devrimi gerçekleştirmek isteyen halk binlerce-on binlerce kayıp vererek halkın iktidarını kurarlar.
Çünkü hiçbir silah kenetlenmiş halktan güçlü değildir.

Ayıca şu bir gerçek ki, evrende hiçbir şey olduğu gibi kalmaz, tüm canlı ve cansız varlıklar da mutlak değişime tabidir.
Bu değişimler toplumlar için de geçerlidir.
İlk insanlardan günümüze kadar gelen süreçte de bu değişimin örneklerini görürüz.

Toplumlardaki değişimleri şöyle sıralayabiliriz:

-- İlkel Komünal toplum
-- Köleci toplum
-- Feodal toplum
-- Kapitalist toplum

Dikkat ederseniz o zamanki toplumların değişimine sebep olanlar sosyalistler değil zorunluluktur ve bu kaçınılmaz zorunlu değişim süreci evrilerek sonsuza değin sürecektir.
Ve kapitalist toplumun çelişkileri de Sosyalist Toplumu yaşama geçireceğini göstermektedir.
Dolayısıyla bu kaçınılmazlık, evrimsel bir kuraldır ve toplumlardaki değişimin temel nedenidir.

Sonuç itibariyle tüm bu rasyonel gerçeklerden yola çıkarak genel durumu değerlendirdiğimizde, içinde bulunduğumuz makro dünya konjöktöründe Sosyalist Devrimlerde ölen insanları öldürenler sosyalistler değil, mevcut kapitalist devletin tüm imkânlarını elinde bulunduran burjuvazi, onun ordusu ve yandaşlarıdır.

SOSYALİST
K karafetva - #226
Bunu okumadım. Onların kendilerii savunmak için ürettiği yalanlarla sağ görüşü savunsaydınız avukata ihtiyacımız kalmazdı.
İspatlı olan gerçekleri milyonlarca şahidi reddederek neden hala komünizm diyosunuz? Çünkü hak etmek size göre değil...

100 milyon insan katledildi rusyada. Açıkladıını mı sanıyosun laf yarıştırmayla??? İşçiler köle kamplarındaydı. Kime hizmet ettiniz işçi diye diye?

SOSYALİST' Alıntı:
Ama iyi oku ve sonra aynı şeyleri sorup, tekrarlayıp durma.
Solcular TR de tekrardan başka hiç bi şe yapmadılar. İspat yok bilgi yok Propaganda ve Tekrar... Yersen buyur yoksa paket yapsınlar....

Lenin ismini unuttuğum bir kitleyi bir diğerinin üstüne saldı ve yok etti. Sonra ilk anlaştığını da yok etti. İkisiyle uuraşmaktansa tekiyle uuraştı. 100 milyonu saorduk cevapalamadık. Neden yıkıldınız Cevap yok. Neden çaldınız Cevapyok.... Sen de cevap vermeyi düşünmezsen yazma olur mu?
SOSYALİST SOSYALİST - #227
Anlamamışsın demek!

Bak bu kez Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum;
* Sosyalistler
* Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler
* Sağcılar, milliyetçiler, solcular, sosyal demokratlar
* İşçiler, köylüler, emekçiler
* Ezilenler, sömürülenler, esaret altında olanlar
* Yoksullar, açlar, haksızlığa uğrayanlar
* Adalet isteyenler, aydınlar, çevreciler vs.
* Sosyalist devrimlerde ölenler, sosyalistler ve yukarıda listesi yapılan sosyalizmi isteyen kitlelerdir.
* Öldürenler ise kapitalist devletin ordusu ve devletin silahını elinde bulunduran mevcut sömürücü düzenin burjuvazisidir.
* Bu devrimlerde kapitalist ve yandaşlarından 1 kişi ölmüşse, karşılığında, sosyalist ve taraftarlarından 50, belki de 100 kişi öldürülmüştür.
K karafetva - #228
Sen beynini yıkayanlardan başka bi şe öğrenemez misin? 100 milyon insan öldürüldü? Sadece Hocalı katliamında kaç kişi öldürüldü? Kafkas cephesi, orası burası... Komünistlerin şeref.siz ab abd ile işbirliği? Ve nerede müslümanlar kmnzm i desteklesin? İspat yok analiz yok laf olsun yeter....
Başımıza örülen çoraplarda rus komünistlerinin tarafında kaç tane İslam Askeri şehit oldu? Hainler kapitalist diiyip geçiyorlar. Atalarımız komünist değil diye ölümü hak mı ettiler???
Kısaca komünizmde komünist olmayan komünizmi desteklemeyen herkesin ölümü makbul.. Neden? Çünkü ahirette Allah(c.c.) a karşı "bak ya Rabbi bütün kulların sapıttı. Düzgün kalmadı ki örnek alalım." ayağına yatmak istiyorlar:...

Şimdi chp referandum yaptı neredeyse yy önce. chp den başka parti yok ve her sandığa giden tek partiye oy atıı. Sizin kaynaklarda "halk chp ye %90 destek verdi...." Bilal den önce kendin bi anlasana?
Baskı ve çeşitli zorbalıklardan doğan kaçış vb ile taraf olunmasını destek zannetme. Mesela ruslar Kazak milletini toplayıp Afganistan a saldırttılar. Şimdi Kazaklar İslam düşmanı mı? Sadece rus baskısıyla ne yaptığını bilmeyen cahil kitle baskın güce boyun eğdi bi müddet.

İşte esas anlamadığınız ve anlayamadığınız ayrıca anlamak için de birşey yapmadığınız:
SOL boyun eğdi. ab-abd-rus o bu şu Hiç önemli değil. Güçlü mü "tamam" Peki neden güçlü osmanlı değil? Çünkü Osmanlı Dünya için yaşamadı. İslam ın temsil ettiği değerleri görmeden inandıklarımız için feda ettiklerimizi içki-zina-kumar vb için yaşayan solcuların ölümüne savunması beklenir mi?
SOSYALİST SOSYALİST - #229
Anlayacağın yok senin, artık anlatmaktan vazgeçtim..

Utanmadan namustan ve zinadan söz ediyorsun birde.
Şunları iyi oku ve ANLA artık:

AHZAP SURESİ 50 : Ey Peygamber! Biz sana, mehirlerini verdiğin eşlerini,
Allah'ınn sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları (cariyeleri)
seninle birlikte hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını,
dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık.

Ahzap Suresi, Ayet : 52

(Ey Muhammet) Bundan sonra hiç bir kadın sana helal olmaz.
Karılarını başka karılarla değiştirmen de.
Güzellikleri seni ne denli imrendirmiş olsa bile.
Sağ elinin satın aldıkları (cariyelerin) bunun dışında.
Allah herşeyi gözetleyip izleyendir.

Nisa Suresi, Ayet : 3

O durumda ilgi duyduğunuz kadınlardan ikişer, üçer, dörder kadınla evlenebilirsiniz.
Eğer aralarında adalet-eşitlik gözetmekten korkarsanız, o zaman bir karıyla ve cariyenizle yetinmelisiniz.
K karafetva - #230
SOSYALİST' Alıntı:
ikişer, üçer, dörder kadınla evlenebilirsiniz.
Mahsuru nedir? Size göre açıklama gerekmez, ne emredilirse onu yaparsınız. Sizin siyasetin hayat biçiminde tek evlisiniz değil mi? Resmiyette öyle. Ama gerçekte kimin eli kimin neresinde? Kanunlarınız zinayı helal kılıyor size, sen onu yazmıyosun da kalkmış utanmaktan bahsediyorsun. Utanmak Neden? Kötü birşey yapıldığında utanılır Birden fazla evliliğin neyi kötü? Peki siz evli olduğunuz halde ve ya bekarken bir geceliğine ve ya bir müddetliğine birlikte olduklarınız için utanmıyorsanız ne melem bir ruh halindesiniz:?

Son cümlelerin Kuran da yok.

Satın almak bizim de yahudilerin de ve ab abd rus tüm milletlerin iyi bildiği başlık parasıdır. Türk milletini aşşağılamak için devamlı eleştirildiğinden sizler de eleştirmek zorundasınız. İslami ismi "mehir" dir. Kadın erkek eşit değildir. Doğan çocuğun emdirilmesi erkeğin işidir, çalışıp kazanmak erkeğin, kadınları mehirleri de erkeğin. Eşitlik yoktur.

ResulUllah s.a.v. e hellal kılınanlar sana haram mı? Sen de teyzenin kızıyla evlenebilirsin. Allah azze ve celle helal kılmışsa helal haramsa haramdır. Yalnız Kuranı anlamak için değil yobazca karalamak için konuşuyorsun. Herşeyin, pisliğin bile anlaşılabileceği bir tarzı vardır. Sen anlamadan yazıyorsun. Ayetler nasıl çevrilir? nasıl tefsir edilir? Türkçe ye çevirmek için çok büyük çalışma gerekir. Ama ayak takımı kendini adamdan saydırmak için Kuran ın şecaatini kullanmaktan çekinmediler.

Bizi eleştiriyorsun. Siyaseti tecavüz olan, kadınları sormadan alıp satan ve onlara fuhuştan başka imkan vermeyen gayriİslami kültürlere neden laf edemiyorsun? Ve de tüm siyasetiniz neden yaşadığınız ülkeye ihanetle ayakta kalabiliyor? Merhametimizden mi onların büyük gücünden mi?
SOSYALİST SOSYALİST - #231
BAK BU KEZ AYRINTILI ANLATACAM İYİ OKU VE ANLA ARTIK.

AHZAP SURESİ 50 :
Ey Peygamber! Biz sana, mehirlerini verdiğin eşlerini,
Burada eşlerinden söz etmiş, size göre normal.
Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları (cariyeleri)
seninle birlikte hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını,
dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık.
Burada ise sözü edilenleri de sana helal kıldık istediğin gibi takılabilirsin.
Maşallah bir kız kardeş kalmış dışarıda!!!

Ahzap Suresi, Ayet : 52

(Ey Muhammet) Bundan sonra hiç bir kadın sana helal olmaz.
Karılarını başka karılarla değiştirmen de.
Güzellikleri seni ne denli imrendirmiş olsa bile.
Tanrı bile isyanda, bu kadar yeter artık diyor...
Sağ elinin satın aldıkları (cariyelerin) bunun dışında.
Burada ise karar değiştiriyor ve yeniden kıyaklık söz konusu.

Nisa Suresi, Ayet : 3

O durumda ilgi duyduğunuz kadınlardan ikişer, üçer, dörder kadınla evlenebilirsiniz.
Bana göre normal olmasa da inancınıza göre normal bir durum.
Eğer aralarında adalet-eşitlik gözetmekten korkarsanız, o zaman bir karıyla ve cariyenizle yetinmelisiniz.
Bak burada anlatılan şudur:
Eşinizle ve eşiniz olmayan cariyelerinizle yetinin.
İşte bunun adı dine göre zinadan başka şey değildir.

SAHİ BİR ŞEYLER ANLIYOR MUSUN?
K karafetva - #232
SOSYALİST' Alıntı:
bir kız kardeş kalmış dışarıda!!!
Sizde o da serbest?? Komünizmde ve ya Allah bilmez sistemlerde ve ya kızılbaşlıkta kızkardeş nedir? ve ya ana? anne yani???????? Şu soru işaretlerini kime sorman gerektiğini de biliyorsundur umarım.. Herşeyi bize soruyorsun da...

Yazdığın son alıntı Kuran ayeti değil. Çünkü Kuran da eşit olmanızın imkanı yok en azından sakıda kalmış gibi bırakmayın hiçbirisini diye hüküm var.

Yazdığın Kuran ayetlerini sıralayamamışsın Neyle alakalı olduğu kime hitap ettiği ne manaya geldiği ne için söylendiği... Bunlar senni ilgilendirmiyorsa neden ayetler seni bu kadar ilgilendiriyor??? Uyduruk yılmaz özdil i bile anlamak için okuyorsunuz ama Kuran ı yok etmek için... Biz asla sizi yok etmek için bi ş yapmayız.

Atesitlerden çok daha saçmalarını duydum. Zamanını bile bilmeden hadislerle ResulUllah a saldırıyorlar ve aslında kendilerini çürütüyorlar.

Savaşta fethedilen topraklarda savaş ile elde edilmiş bayanlara cariye denir. Mahsuru nedir? Sizin gibi toplama kamplarında tecavüz mü edilmesi lazım? İşte farkımız bu. Savaş ile bile bir hanım elimize geçse ancak İslam ile evlenerek birliktelik mevzu olabilir.. Size ne kadar da uzak...

istediğin gibi takılabilirsin.
ispat? Herşey hukukla sabitken Kafana göre nerede?
amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını
Sana haram mı bunlar? Bazı ayetler bizim gibi insan olan ResulUllah ın kendisini bizzat bazıları da tüm müslümanları muhatap alır. Yani Ey Muhammed der ama sadece Muhammed değil tüm müslümanlar demektir. Hatta tüm insanların da muhatap alındığı vakidir.

Bu ayetlerde iddia edebileceğin tek şey; kadın EŞİT DEĞİLDİR erkek. Ve fasit iddialarının temeli bu kabule saldırıya dayanıyor. Varsa meselen bu kabulü konuşman gerekir. Dersin ki kadın neden erkekten aşşağıda olsun. Onu iddia edebilirsin.

Olayı getirmeye çalıştığın namus konusu İslam ın kelle alan tek din olması ile Allah ın Hakkıdır. Namus için Türk toplumunda ve İslam kültüründe n'apılır? Anadoludan bilmelisin. Komünistlerin dışlanmasının sebeplerinden bir tanesi namus bilmedikleridir. Kendi medeniyetine yapıştırman gereken laflara biz cevap veriyoruz Ne hikmettir? Nazım Hikmet mi?

SAHİ BİR ŞEYLER ANLIYOR MUSUN?
Bi şe mi anlattığını sanıyorsun? Baştan aşşağı iptal oluyorsun ve kaçıyorsun. Önceden olduu gibi...

Allah azze ve celle ResulUllah ı bazı ayetlerde ve hadislerde tehdit etmiştir. (kutsi hadis) Şimdi hem peygamber hem tehdit mi eidlmiş dersin sen? Evet peygamberi dahi Allah tarafından tehdit edilmiş bir din. Hak din o . Senin dininde tapar gibi iman ettiğiniz liderlerinize en ufak bir eleştiri var mı?

Fatih Sultan Mehmet in kolunun kesilme kararı verildi Osmanlı da. Sığınan avrupalılar yahudiler kurtarıldı Osmanlı da. Peki ya sınırda kardeşlerimizi kurşuna dizen komünistler???
SOSYALİST SOSYALİST - #233
Solcuları, sosyalistleri, komünistleri ve ateistleri suçluyorsun ama ben hayatımda bunların hiç birinin kadına, kıza çocuğa tecavüz ettiklerini duymadım.
Fakat Müslümanlığıyla öne çıkan terör örgütleri olsun, imamlar olsun, kuran kursu hocaları olsun tüm bunların kadına, kıza, erkek çocuklara hatta kardeşlerine bile tecavüz ettiklerini sürekli duydum.

Bu konuda örnek istersen gösterebilirim.
Peki, sen örnek gösterebilir misin?
K karafetva - #234
SOSYALİST' Alıntı:
Sürekli kimi dinliyorsun? Haberi getirenin kimliği, haberin özelliği, vb gerçeklik analizlerini kullanman gerek.
Kocasının karısına tecavüzünü de duymuşsundur. Kelimeniin cılkı çıkarıldığından olur olmaz, ahlak tanımaz her yere kullanılıyor. Mesela yargıtay dosyalarından birinde; kadına karşı işlendiği iddia olunmuş bir kavga için "basit cinsel saldırı" denmiş... Olay darp ama içerik cinsel olarak yazılmış...
terör adı altındaki örgütler de birden fazla evlilik, görücü usulü evlilik vb nedeniyle "tecavüz" iftirasına maruz kalıyor.
Solcuları, sosyalistleri, komünistleri ve ateistleri suçluyorsun ama ben hayatımda... duymadım.
Dedik ya kimlerden ne dinliyorsun? Biz çok duyduk. Ama en önemlisi "namus" kelimesinin tanımlanmadığı anlayışıdır. İnsanları "hayvan" saydığından namus için herhangi bir mücadele ve ya caze yoktur o tayfada. Ama içlerinde aklı başında olanlara her zaman hürmet ederiz. Kızılbaşlık kelimesinin TDK ya kadar toplumun her kesimine kadar işlemesinin sebebi nedir? Her yalan solcuları kurtarıyor. Bu tip toplumsal kabuller için milyonlarca şahit vardır ki biz de birebir şahitlerinden duyduk bunları.
Bu konuda örnek istersen gösterebilirim.
Merakla bekliyoruz. Yalnız solculardan duyulan "duyum" değil "gerçek" bi şey..

Ayrıca dobra dobra konuşuyoruz. Forumdaşlarımız da dahil olabilir. Ne Sayın SOSYALİST i ne başkasını gücendirmek değil amacımız. Her ihtimali ve fikirsel çıkarımları konuşuyoruz...
K karafetva - #235
Sayın SOSYALİST
Biraz önce sitedeydin. ben mesajı yazdığım sırada "çevrimiçi" ydin.Acele cevaplamana gerek yok ama yoksa başkalarına mı yazdırıyosun cevabı!!
şaka
K karafetva - #236
Celal Şengör'den kıyamet senaryosu tarihi için 1 gün önce yazıyordu aramada. Alakasız bi aramada çıktı. Dikkat edin Jeoloji Bölümü neden Türkiye nin önde geleni olabilir?
Atesit vb lerin özgürlük adı altında nasıl düşman senaryolarının emir eri olduğu görülüyor. Türkiye ye saldırı dillendirilecek hemen bu tiplere bi şekilde ulaştırılıyor. Yani bu tiplerin bir manevi süzgeci olmadığından hem kendisine söyleneni hem de söyletilmek istenenin NEDEN olduğunu düşünemiyor. Kendisine bunların söyletilmek için mi söylendiğini bu amaç için hangi kişilerin kullanıldığını da düşünemiyor.
Zaten düşünmek solun işi değil...
SOSYALİST SOSYALİST - #237
Merakla bekliyoruz. Yalnız solculardan duyulan "duyum" değil "gerçek" bi şey..
Kız kardeşine tecavüz eden imama 18 yıl istendi:
Kız kardeşine tecavüz eden imama 18 yıl istendi

Kuran kursunda tecavüze 24 yıl hapis :
Cumhuriyet Gazetesi - Kuran kursunda tecavüze 24 yıl hapis

Bartın'ın Ulugeçitambarcı Köyü'nde imamlık yapan 52 yaşındaki A.K., camide açılan Kuran kursunda 3 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Kuran kursu imamı cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Kuran kursunda 2 kız çocuğunu taciz eden imama 23,5 yıl hapis
Kuran kursunda 2 kız çocuğunu taciz eden imama 23,5 yıl hapis - Milliyet.com.tr

Kaçak Kuran kursunda erkek çocuğa tecavüz!
Kaçak Kuran kursunda erkek çocuğa tecavüz! | Yaşam Haberleri

Bu çirkinlikler 5 dakikamı almadı inanın.
Yüzlerce bu tür şerefszlikleri daha yapıştırabilirim bu sayfaya.
Ama anlayan kim?
K karafetva - #238
karafetva' Alıntı:
Merakla bekliyoruz. Yalnız solculardan duyulan "duyum" değil "gerçek" bi şey..
Sen yazmadan ben açıklamışım....
Bir defa inönünün rusyadan getirttiği bi imam kafilesi vardı. dini yok etmek için içeriden saldırmak amacıyla. Bu haberdekilerle alakası var mı? Yani namusun tanımlanmadığı komünist sol ab tarifeleriyle yazıyorun ve bu suçlara neredeyse ceza vermeyen o tayfanın cevazı ile bu suçları idam edenlere laf atıyo sun????
Yani imamların yoldan çıktığını biliyoruz. Bu solcular nasıl imam olmuş onu anlayamadık...

Tecavüz kelimesini açıkladık. İmam nikahlı karısıyla birlikte olmak tecavüz olabilir. Çünkü nikahsız sayılıyor resmi olarak. Nikahlı karısına da tecavüz diye iddia olunur. Çünkü kadın hakları vb diye "karısına tecavüz eden erkeklerin sayısı..." diye istatistik vardı.

Ama can alıcı kısmı tüm bunları solcular yapıyor sol tayfa solu eleştirmediği için ortaya çıkartmıyorlar. Sebep şudur. "namus tanımlanmamıştır."

Ayrıca Dünya tarihinde 2-3 tane çıkmışsa bu olaylar emsallerinin yanında virgül olamazlar...
SOSYALİST' Alıntı:
Bu çirkinlikler 5 dakikamı almadı inanın.
En baştan beri ne dedik? Duyduklarınıza inanmak zorundasınız. Çünkü gice boyun eğdiniz ve duyduklarınızı güçlüler söylüyor... 5 dk nı almaz. Ama tayyip in lafıyla "yine çaktın"...

Çok değerli Sayın SOSYALİST ve diğer forumdaşlar: Yazdıklarımız kişisel değil fikirseldir. Çünkü kişiler her daim kendilerini düzeltebilir ve çok çeşitli psikolojilerle yazabilir. Yazılarımızı yanlış anlamayın hakaret sanılanlar ve ya direk öyle görünenler fikirsel tartışma komplimanlarıdır. Diğer forumdaşlar da katılıp renlendirebilir ortalığı...
SOSYALİST SOSYALİST - #239
Evrenin sonsuzluğunu,
Oluşumundan itibaren hala ışık hızından daha hızlı bir şekilde genişlediğini,
Evrenin hala evrilmeye devam ettiğini,
Bırakın güneşleri, yıldızları, gezegenleri; sonsuz sayıda galaksilerin olduğunu,
Sonsuz sayıda evrenlerin de olabileceğini düşündünüz mü hiç?
K karafetva - #240
Işığın görünmeyen kısmının görünen kısmına göre sonsuz gibi büyük olduğunu, sonsuz denen şeyin aslında aklımızın ermediği şeylere dendiğini ve Allah tarafından yaratıldığını,
evrenin büyümesi, evrim vb nin iddiadan ibaret olduğunu ve daha yazmadığım nice şeyleri;
SOSYALİST' Alıntı:
düşündünüz mü hiç?
düşündün mü?
O onuc13 - #241
Fosilleşmiş komunizmin izahını genç arkadaşlara iki kelimeyle anlatmak mümkün iken beyni fosilleşmiş insanlara anlatmak bu kadar kolay olmuyor.
Kapitalizm işçiyi patron ve sermayeye köle etti.
Komunizm ise insanı topluma feda etti.
Komunizmin insana bakış açısını iki kelimeyle özetlenebilir.
Durum böyle iken hâlâ kapitalizm i İslam la yan yana birleştirenler kafes içersinde "ÖZGÜR OLDUM" marşını söyluyorlar da haberleri yok !
SOSYALİST SOSYALİST - #242
KOMÜNİZM;

Özel mülkiyetin olmadığı, bütün malların, üretim araçlarının topluma ait bulunduğu, bunları herkesin ortaklaşa kullandığı toplum düzeni.


İlla da birbirimizi yiyeceğiz, birbirimizi sömüreceğiz, bu uğurda birbirimizi katledeceğiz diyorsanız, söyleyecek söz kalmamıştır.
K karafetva - #243
SOSYALİST' Alıntı:
KOMÜNİZM;
Özel mülkiyetin olmadığı, bütün malların, üretim araçlarının topluma ait bulunduğu, bunları herkesin ortaklaşa kullandığı toplum düzeni.
Kim diyo ööle diye?? Her yazan sizlere göre kanun. Peki olması gereken kanunlara neden itiraz ediyorsunuz? Hani her yazana atlıyorusunuz ya;?

Komünizm; üretim-tüketim planlamasının merkezi bir kurul tarafından yapıldığı, insanların tercih haklarının ve piyasa belirleyiciliğinin yok edilerek tüm ekonomik sisteme (ekonomide olması gerekenlere) merkezi kurulun hükmettiği hiyerarşidir. Tüketici egemenliği mevzu bile değildir. Onların ne istediğine akılları ermez, ne istemesi gerektiğini bilmez, bilimden anlamaz, falan filan kabulleri.
Sosyal anlayış da mevzudur ve herkesin başına gelen sorunu devlet halleder kabulü vardır. Ancak bu Allah ın insanlara hayrı verdiği gibi şerri de vermesini engellemek içindir. Yani dünyadan Allah ı uzaklaştırmak istiyorlar. Ne için? ahlaksızlık, kumar, içki, ve akla gelebilecek türlü pislikler.... Değer mi?

Üretim araçları topluma ait değildir. Hatta tarım alanında belirli oranda özel mülkiyete gidilmiştir komünizmde. Yani insanlar komünizmi reddetmiştir. Ve kim "herkesin" denilen bir malı kullanabilmiştir? Kim? Lafta herşey herkesin ama gerçekte herşey satanist devletin... Buyur burdan yak!
O onuc13 - #244
Turkiye deki sosyalizm taraftarı komunistler İslam ı biliyorlar mı ?
Bence bilmiyorlar.
Bilselerdi, "KAHROLSUN FAŞİZM" diyerek İslam ı hedef almazlardı.
Bilselerdi, İslamın bütün "İZM'lerin karşısında olduğundan haberleri olurdu.
Onlar hiçbir zaman İslam ı samimiyetle araştırmadılar.
Turkiye de pkk, kürt vatandaşlardan nemalandığı gibi,
Sosyalizm de alevi vatandaşlardan nemalanıyor.
"ÖZGÜRLÜK" adı altında mevcut olan kuruluşların tamamına yakını alevi vatandaşlardan oluşuyor.
Peki niçin ?
Onu da sonra yazarız.
K karafetva - #245
onuc13' Alıntı:
Sosyalizm de alevi vatandaşlardan
Yaşam biçimleri yani Dünyayı Allah için değil de zev-ü sefahat içi yaşadıkları gerçeğini atlamayalım...
SOSYALİST SOSYALİST - #246
Kıssadan hisse:

Muhammed'in kızı Fatma 10, Ömer 52 yaşındadır.
Ömer Muhammed'den Fatma'yı ister.
Muhammed ; 'Amcamın oğlu Ali'ye sözüm var' deyip vermez.
Fatma 12 yaşına geldiğinde 26-27 yaşlarındaki Ali ile evlendirilir.
Ali ile Fatma'nın İlk çocukları Ümmü Gülsüm'dür.

Ömer 62 yaşında halife olur.
Ümmü Gülsüm 8.5-9 Yaşındadır.
Ömer bu sefer Ali ile Fatma'nın kızı Muhammed'in torunu Ümmü Gülsüm'ü ister. Ali diretse de Ömer işi tehdite kadar götürür.
Ali vermez, Ömer yemin eder; amacının sadece Resullullah'a akraba olmak olduğunu, Ümmü Gülsüm'e ölünceye kadar dokunmayacağını, sadece nikahına alacağını söyler. 40bin dirhem altına Ümmü Gülsüm'ü alır.

Ümmü Gülsüm 11'inde bir oğlan, 13'ünde bir oğlan daha doğurur Ömer'den...
Ömer'in 9 karısından 7.sidir. (Kutüb'ü Sitte / Nebiy'i Secere)
İki çocuk da yaşına gelmeden ölür.

Ömer öldükten sonra, Ümmü gülsüm 5 ayrı yaşlı adama verilir.
Kızcağız 22 yaşına kadar 4 çocuk daha doğurur ve 22 yasında ölür.
(Kaynaklar yorum kısmında...)

Bu uçkur düşkünü, birbirlerinin parmak kadar çocuklarına, torunlarına göz dikip tecavüz eden kabile şeflerini insanlara ''örnek insan'', ''adalet timsali'' gösteren, ekranlarda göklere çıkaran şarlatanlar tüm bu gerçekleri bilmiyorlar mı?

Hepsi de bal gibi biliyor kan emici vampirlerin.
PARA Geliyor PARA !
Anlatmazlar gerçekleri.
Üstelik tüm bu bilgileri Araplar kabul ederler, onlar için sakıncası yoktur ve halen de küçük yaştaki kızlarla evlenmeyi sürdürürler.
Ama bizim ülkenin asortik müslümanları "yok koruma amaçlı nikahladı" yok yaşı 9 değil 13 tü" gibi iddialarla aklama-paklama yaptıklarını sanırlar.
O onuc13 - #247
Komunizmin" KANLI" tarihini bilir kişi abiler masalara servis ettikleri zaman
taraftar toplama sevdasında olan vatan,bayrak,millet düşmanı komunizmin çocukları sosyalistler her zaman çılgına dönmüşlerdir.
Ateist abilerinden "şimdi ne cevap yazalım" diyerek onların yönlendirmeleriyle hareket etmişlerdir.
Evet, alevi vatandaslardan kan emerek nefes almaya calısan bu komunist, sosyalist örgüt en fazla DHKP-C ve PKK gibi terör örgütlerini bunyesinde barındırarak katliamlarına devam etmektedirler.
Sorsanız, bu katliamların adına "ÖZGÜRLÜK" derler.
Müslüman kesimden yiyemeyecekleri büyüklükte cevaplar geldigi zaman çıldırırlar. Bunun sonucunda ne yazdıklarını kendileri bile anlayamaz hale gelirler.
SOSYALİST SOSYALİST - #248
Evet, biz komünistler yıllardan beri hep '' ya allah bismillah allahu ekber'' diyerek kelle kesip durduk.
Neden mi; çünkü cennete gidip onlarca huriyle vur patlasın çal oynasın yapacağız da ondan.
SOSYALİST SOSYALİST - #249
'' Ne ekersen, onu biçersin ''

Ülkemizdeki kaosun, ihanetin, bölücülüğün tek nedeni ektiklerinizdir.
Yani kendi pisliğinizdir güzel ülkemi lekeleyen.
Ders alacağınızı sanmıyorum ama her şeyde olduğu gibi bu günlerde evrilecektir güzel bir geleceğe.

İnsanlara bilimsel eğitim vermezseniz, daha çok darbe yersiniz.

****

Laiklik demokrasinin en temel değeridir.
Laikliğin reddedildiği bir dünyada demokrasiden söz edilemez.
O nedenle, demokrasiden söz ederken, iki yüzlülüğün yaşanmaması adına ''yaşasın laiklik'' demeyi unutmayınız.

****

Merak ediyorum; aynı şey sol bir hükümetin başına gelmiş olsaydı, sözde darbe karşıtları yine bu şekilde darbeye karşı mücadele edip, sözüm ona demokrasi nöbeti tutar mıydı?

Demokrasinin D sini bile sindiremeyenlerin demokrasi havarisi kesilmesi de enteresan yani!

****

Sağcılıkta durum genetiktir, güçlünün yanında yer alırlar.
Hükümette hangi parti varsa, orada konuşlanırlar.

****
SOSYALİST SOSYALİST - #250
''Yeni demokrat'' dostlara şunu da hatırlatmak isterim:

Bilmelisiniz ki, laikliğin olmadığı yerde demokrasi olmaz.
Bu nedenle, şayet demokrasi nöbetlerinizde ''Yaşasın Laiklik'' diyemiyorsanız, birileri sizleri demokrasi yalanıyla kandırıyor demektir.
Bilmem farkında mısınız?

****

Ayrıca şunların da yapılması gerek:

* Özgürlük mücadelesi vermek.
* Eşitlik mücadelesi vermek.
* Laiklik mücadelesi vermek.
* Adil olmak.
* İnsan hak ve özgürlüklerine saygı göstermek.
* Kadın erkek eşitliğini savunmak.
* İnancını başkalarına dayatmamak.
* Okullarda bilimsel eğitimin hataya geçmesi için mücadele etmek.
* Okullarda din dersini zorunlu olmaktan çıkarmak.
* Birisi ben ateistim dediğinde ona saygı duymak.
* Farklı dinden olanları aşağılamamak.
* Çağdaş olmak.
* Evrensel değerleri özümsemek.
* Gavur icadıdır diye, bizden değildir diye kelle kesmemek.

*****

Bir de şöyle bir hatırlatmada bulunmak isterim:

Tamam, oy verip iktidar yaptınız.
Artık iktidara kulluk değil, muhalefet edip yanlış yapmasını önlemelisiniz.

****

Güzel ülkemin başına örmediğiniz çorap kalmadı.
Sanmıyorum ama umarım bundan sonra her şey güzel olur...
SOSYALİST SOSYALİST - #251
İnsanlar bir takım nedenlerden dolayı ırklara, dinlere, dillere, cinslere dolayısıyla farklı yapılanmalara ayrılmış olabilirler.
Bu farklılıkları siyaset malzemesi yaparak insanları iyice ayrıştırmamak gerek.
Çünkü siyasetin görevi insanları diline, dinine, ırkına, cinsine göre değerlendirmek değil, birlik ve beraberliği sağlayarak bu farklılıkları birleştirmek, pekiştirmektir.
Ve ayrıca siyaset, ülke yurttaşlarının huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak, özellikle ekonomik anlamda başarı elde etmek için çaba sarf etmektir.
Aksi halde bölücülüktür.

Bu, böyle biline..

Bu nedenle, hep birlikte darbeye, diktatörlüğe ve insanları bölen ''anlayışlara'' karşı mücadele etmeliyiz.
SOSYALİST SOSYALİST - #252
Laiklik, dinlerin özgürlüğü ve siyasetten uzak tutulmasıdır.
Laikliği reddedenler, dini siyasete alet etmek isteyenlerdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #253
Hani darbeciler vatan haini olarak niteleniyor ya:
Diyorum ki acaba darbeci Türkeş ve Kenen Evren de vatan haini midir?

****

Solcular için hain tabiri kullananların hainliklerini izledikçe,
karalamaya değil, pratiğe bak diyesim geliyor.
SOSYALİST SOSYALİST - #254
Zaman zaman terbiye ve ahlaktan söz edilir.
Kimileri düşüncesinden, farklı anlayışından, dini inancından dolayı diğerlerini ahlaksız ve terbiyesiz olarak niteler.
Oysa senin için terbiye ve ahlaklı olan şey, başkaları için terbiyesizlik ve ahlaksızlık olarak görülebilir.
Şöyle ki: Mesela bazıları için 4 kadın almak terbiye ve ahlak sınırları içinde değerlendirilirken, bazıları için en büyük ahlaksızlık olarak görülmektedir.
Ya da bazı anlayışlar için 12-13 yaşındaki kızlarla evlenmek ahlak kuralları içinde değerlendirilirken, bazı anlayışlar için bu durum ayıplanmaktadır.
İşte o nedenle, evrensel olmayan ahlak sadece belli bir kitleyi bağlar.
Bundan dolayı farklı kültürleri, farklı anlayışları ahlaksız olarak değerlendirmek doğru değildir.
M Mustad'af - #255
Laiklik, dinlerin özgürlüğü ve siyasetten uzak tutulmasıdır.
Laikliği reddedenler, dini siyasete alet etmek isteyenlerdir.
Merhabalar,
Laikliğin kökeninde dine karşı bir başkaldırı vardır.
Bugün gelinen noktada, eğer din ve vicdan özgürlüğünü sağlıyorsa, evet diyoruz.
Lakin bu ülkede laiklik kabul edildiği günden beri dindarların nefesini kesmek için kullanılmıştır.
Dolayısıyla karşı çıkanlar siyasete dini alet etmek isteyenler değil, siyasetin bütünüyle dine karşı olup, dindarlara yaşam alanı bırakmak istemesidir.Zira din sadece inanmaktan ibaret değildir.Onun hayata bakan tarafı vardır.Ferdin inancının bu tarafına engel olmak, hakk gasbıdır.Bunu da dini inandığı gibi yaşamak isteyenler reddeder.
En azından yaşadıklarımız bunun isbatıdır.
Sevgiyle...
B bursali68 - #256
Her etki sonucunda tepkiyi doğurur/ortaya çıkartır.Dini etki sonucunda dine karşı başkaldırıyı, din karşıtı etki de dini başkaldırıyı körükler, doğurur/ortaya çıkartır.Bu fizikte dahi böyledir...

Laiklik, " hangi din " olursa olsun devlet işlerine, yönetim işlerine, siyasete bulaşmayı reddeder...Bundan daha doğal da bir şey yoktur.Dini kurallara göre yönetilecek ise bir ülke " HANGİ DİNE " ait kurallar ile yönetilecek...? Dinlerin kendi içerisinde farklılıkları, bakış açılarında değişiklikler, hayata uyarlanışı ve içerisinde oluşunda birbirine göre farklılıklar bulunmaktadır...Şu an toplumun çoğunluğu " Müslüman " diyerek, buna ait davranışlara izin vermek, diğer inançtaki insanlar üzerinde bir baskı etki değil midir...? Ve bu da gayet doğal olarak diğerlerinin " Müslümanlığa " karşı bir başkaldırıya sebep olmaz mı...? Peki nereye kadar bu zıtlaşma...? Bu zıtlaşma ister kabul edelim, ister etmeyelim LAİKLİĞİ doğru uygulamaya kadar sürüp gidecektir...Bir yönetimi seçerken, kuruma ait yöneticiye oy verirken dahi " Ulul Emr " konusuna bağlı kalındığında bunun ne kadar yanlış olduğunu gördüğümüz, bizzat iliklerimize kadar hissettiğimiz günlerde yaşıyor ve olanlara şahit oluyoruz...

İşte bu nedenle LAİKLİK olmazsa olmazlardandır...Hem bir MOZAİK olacağız, hem de LAİKLİĞİN yerlebir olması için uğraş vereceğiz...Bu tutarlı bir davranış değildir...

Toplum olarak CEHALETİN DORUKLARINDA bir toplumuz, böyle olunca da herşeyin kabaca tabirle " BOKUNU ÇIKARTMAYI SEVEN " bir toplum olduk...

* Temizlik imandan gelir sözünü sadece ağızlarda sakız eden ancak eylemde bunu gösteremeyen PİS bir toplumuz, temizlik hak getire...

*İnanılan kitapta dahi her türlü aşırılık men edilmişken, uyarılmışken AŞIRILIKLARI seven bir toplumuz...

*İnançlar gereği masum hayatlara zarar verilmemesi gerektiği bildirilmişken hala daha LİNÇ kültüründen arınamamış bir toplumuz...

*Kölelik kaldırılmış, üzerinden çok zaman geçmişken günümüzde hala değişik versiyonları olan FEODALİZMİN pençesinde debelenip duran bir toplumuz...

*Doğrunun yanında, yanlışın karşısında durmamız bize inancımız tarafından söylendiği halde YANLIŞ ları söylemekten geri duran " bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın " mantığını devam ettiren bir toplumuz...

*Hak-Adalet gibi evrensel bakış açıları inancımızın içerisinde olduğu halde hala daha İNANCA göre muamele eden toplumuz (bizden veya öteki)...

Sonra da LAİKLİK TU KAKA...! Öyle mi...?

İnancını çevreye İLAN edebilmek için hertürlü entrikayı çeviren, dinde gösterişe yer olmadığı halde " ye kürküm ye " misali " aaaa bakın ben Müslümanım, şuyum, buyum " davranışlarını insanların gözüne kaka kaka yapan ve bundan da nemalanmayı bekleyen bir toplumdan LAİKLİK anlayışını anlamalarını beklemek HAYALDİR...!

Ayrıca şöyle düşündüğümüzde de SOKAKLAR çelişki yumağı halinde görünüyor...:

Vatandaş...: Eeeeee efendim, bizler Müslüman çoğunluğuz ve bizim " millet " olarak takdirimizle seçtiklerimiz yönetimde...( DEMOKRASİ nin en doğal kuralı SEÇİM )

Yönetim....: Millet ( milletten kasıt, kendilerini iktidara taşıyanlar sadece ) bizi takdir etti, yönetim ehliyetini bize verdi, Müslüman çoğunluktur bu ülke ve bu doğrultuda yürüyecektir...( ÇOĞUNLUKÇU Demokrasi, ileri boyutu OTOKRASİ, daha ileri boyutu rejim değişikliği ve DİKATATÖRLÜK )

Şimdi soru şu....: Günlerdir DEMOKRASİ ŞÖLENİ adı altında meydanlarda toplananlar HANGİ TARZ DEMOKRASİ yi kurtardı, hangi tarz demokrasiyi istiyor....?

Demokrasi algısı ve anlayışında da bir sorun var gibi...! Çünkü Çoğunlukçu demokrasi ödüllendirilirse, OTOKRASİ ye, Otokrasi ödüllendirilirse DİKTATÖRLÜĞE gider ve demokrasiyi, yöneticileri seçmeyi RÜYAMIZDA görürüz...Anılarımızda canlanır sadece...


Koyulaştırarak yaptığım eleştiriyi Laiklik ve Din açısından da düşündüğümüzde konu daha da derin hale gelmektedir...HANGİ dinden etkilenerek yönetim...? O gün hangi din çoğunluktaysa o dinden etkilenerek yönetim....! Öyle mi...?
SOSYALİST SOSYALİST - #257
Komünist olmak ayrıcalıktır.
Her şeyden önce hiç kimse başka birine muhtaç değildir.
Herkes eşit bir konumdadır.
Herkes başı dik ve onurlu yaşar bu düzende.
Asla burjuvazinin, emperyalizmin, sahtekar dincilerin kuklası olmaz.
Komünizm halkını her daim karakterli, kişilikli, boyun eğmeyen, asla başkalarının güdümünde olmayan bir nitelikte ve kalitede yetiştirir.
O nedenle, hiç vakit kaybetmeden, sömürü ve kölelikten arınmak için, tek çare Komünizme yol almaktır.
SOSYALİST SOSYALİST - #258
Millilikten, milli duruştan söz ediyorlar ama milli varlıklarımızı elin İngiliz'ine, Amerikalısına, İsrail'ine, Arabına satmaktan geri durmuyorlar.
Nasıl milliliktir, nasıl milli duruştur anlamakta zorlanıyorum.
SOSYALİST SOSYALİST - #259
Demokrasi takiyecilerine;

Demokrasi ve laikliğin kurucusu olduğu için Atatürk'ten nefret edenlerin demokrasi taraftarı olduğuna nasıl inanabiliriz ki?

Demokrasi anlayışına bakar mısınız;
Yaşasın demokrasi, kahrolsun laiklik!
Bir darbe de demokrasimiz yemekte...

Demokrasi ve AKP
Demokrasi ve MHP
İnansak mı ki?

Hele bunlara demokrasinin ne olduğunu, kurallarını, gerekliliklerini anlat, hepsi Kahrolsun Demokrasi diye çığırmaya başlar. Geçmişte olduğu gibi.
Çünkü yaşamın her döneminde demokrasi mücadelesi verenler bunlar tarafından kafir ve terörist olarak görülmekteydi.
O nedenle, bu demokrasi anlayışı bana çok garip ve sahte geliyor.
SOSYALİST SOSYALİST - #260
Uyuşturucunun etkisine bakar mısınız;
koca koca generalleri bile ihanete, katliama sürüklüyor!

Bu kalkışma Karl Marx'ı ne kadar da haklı çıkarmıştır:
“Din Toplumun Afyonudur”… Karl Marx

*****

Hiçbir Cemaat masum değildir.
Hepsinin hedefi siyasi iktidardır.
Ve gün geldiğinde cihat diyeceklerdir.
O nedenle, tüm cemaatlerin tasfiyesi için mücadele etmeliyiz.
Aksi halde FETÖ'de ve diğerlerinde olduğu gibi, ''BİYH, KANDIRILMIŞIZ'' demek zorunda kalırız.
SOSYALİST SOSYALİST - #261
Bazı kimseler hala farkında değildir.
Bir takım din tüccarları, din bezirgânları, dinci yobazlar hala kutsal insan olarak görülmektedir.
Oysa hepsi çıkarları peşinde koşan, halkı sömüren, uyutan ve uyuşturan sahtekârlardır.
Kısacası dini kullanarak ticaret yapmaktadırlar.

Hep söylemişimdir; en temiz dindar, inancını kalbine gömen, asla toplum içinde dillendirip üzerinden pirim yapmayan ve rant sağlamayan insandır.
Çünkü dinin tanıtım yeri her ortam değildir.
Şayet her adım başı dininin reklamını yapıyor, dini söylemlerde bulunuyorsa bu zat; sahtekârdır, din üzerinden pirim yapmaya çalışmaktadır.
T tansxx - #262
selam ederim;

sevgili sosyalist son yasanan olaylar buyuk ölçüde sana söz hakkı verdi, konuş kardeşim ;)
SOSYALİST SOSYALİST - #263
Merhaba sayın tansxx.

Haklısın ama ben her zaman konuşuyorum zaten.
Şuna inanın ki, sosyalizm gelse bile en çok eleştiren, en çok muhalefet eden ben olmak isterim.
SOSYALİST SOSYALİST - #264
İŞGAL GİRİŞİMİNDEN SONRA ÖZELLİKLE ''BİRLİK VE BERABERLİK'' EN ÇOK VURGU YAPTIĞIMIZ KAVRAM OLDU.

PEKİ, NASIL SAĞLAYABİLİRİZ BUNU?
İÇİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞALIM.

TESPİTİM ŞU:

Bence LAİKLİK ve EŞİTLİK aynı zamanda BİRLİK VE BERABERLİĞİN teminatıdır.
Laikliğin ve Eşitliğin olmadığı yerde farklılıkların bir arada yaşaması, BİRLİK ve BERABERLİĞİ sağlaması mümkün değildir.
Çünkü toplumları bir arada tutan temel kavram, EŞİTLİK VE LAİKLİKTİR.
Şayet gerçekten birlik ve beraberlik istiyorsak, EŞİTLİK ve LAİKLİK olmazsa olmazımız olmalıdır.

Lütfen gerçekçi olalım, BİRLİK ve BERABERLİK istiyorsak, temel felsefemiz EŞİTLİK ve LAİKLİK ekseninde konumlanmalıdır.
Aksi halde birlik ve beraberlikten söz etmenin anlamı yoktur.

SON NOKTA:
BİRLİK BERABERLİĞİ SAĞLAYABİLMEMİZ İÇİN TEK SEÇENEK, '' EŞİTLİK VE LAİKLİK''TİR.​
SOSYALİST SOSYALİST - #265
Analistler şu tespiti yapmıştır:

FETÖ eliyle hayata geçirilmek istenen İŞGAL girişimi gerçekleşmiş olsaydı, ordunun da içinde bulunduğu bir iç savaş çıkmış olacaktı.
Böylece Güneydoğu'da bulunan asker içeriye doğru çekilecekti ve ortam öyle bir karışacaktı ki, kimin kimi vurduğu bile belli olmayacaktı.
Bu planı yapanlar ise Güneydoğu'da Kürt devleti kuracak, Doğuanadolu'ya doğru ise Ermeni devletini genişletmiş olacaktı.
Türkiye'nin durumu ise Irak, Suriye, Afganistan veya Libya' dan farklı olmayacaktı.

Yıllardan beri sözünü ettiğimiz Gladyo, Derindevlet, Kontrgerilla gibi derin güçlerin amacı buydu ve FETÖ ile birlikte/aracılığıyla tezgahlanan bu oyun şimdilik başarısızlıkla sonuçlandı.
Şimdilik diyorum çünkü emperyalistlerin siyasi, politik ve ekonomik anlayışına ayak uydurduğun sürece iliklerine kadar girerler senin ve zaman zaman bu tür oyunlarla çökertilir veya yerinde sayman için döverler.

Şimdi sormak gerekiyor:

-- FETÖ'yü besleyen ve ülkemizin başına bela eden kimlerdi?

Aslında bunun cevabını hepimiz biliyoruz.
Bu işgal girişimiyle Türkiye'nin parçalanmasını isteyen ve yıllardır bize dost gibi görünen ABD ve Avrupa'dır.

Şunu da hatırlatmalıyım ki, bugüne kadar ülkemizde gerçekleşen tüm darbelerin, katliamların baş organizatörü yine bu dost görünen emperyalistlerdir.

Tekrar sormak gerekiyor:

-- Öyleyse biz neden hala NATO'dan ayrılmıyoruz?
-- Neden hala yıllardan beri bizi içine almak istemeyen fakat alacakmış gibi yapan AB'nin kapısında sürünüyoruz?
-- Neden bu işgalcilere karşı bağımsızlığımızı ilan edemiyoruz?
-- Neden hala bu ihanetlere boyun eğiyoruz?

Bence tam zamanıdır.
Ülkemizin selameti ve güzel bir geleceği için bir an önce NATO'dan ayrılmalı, AB üyelik sürecini sonlandırmalıyız.

Dost mu arıyoruz?
Rusya, Çin ve bunlarla birlikte hareket eden Türk Devletleri aralarına bizi beklemektedir.
Aksi halde dost görünen sahtekarlar ileride yine çelmeyi takmaktan geri durmayacaklardır.

Umarım iktidar da bunların farkındadır.
SOSYALİST SOSYALİST - #266
Cemaatlerin veya tarikatların oluşumu konusunda sanırım durum şöyle gelişiyor:

Bazı insanlar dini bilgisiyle biraz öne çıkıyor ve ilgi görmeye başlıyor.
Sonra bu kişi bilgisini istismar ederek kendisini seçilmiş veya özel biri olarak göstermeye çalışıyor ve salaklar da buna inanıyor tabi.
Uyanık seçilmişimiz ise bu arada cukkayı dolduruyor, doldurmaya devam ediyor, büyüyor, gelişiyor...
Bu arada bunu güçlü gören küresel akbabalar (iktidar sahipleri, derin güçler, emperyalistler) ise bu zatı müritleriyle birlikte kıskaca alıyor ve maşa misali başlıyor kullanmaya; istedikleri gibi, istediklerine karşı.
Sonra da cemaatler, tarikatlar, müritler açısından durum şu hali alıyor:
DEH de gidelim ÇÜŞ de duralım.  

İşte, cemaatlerde veya tarikatlarda olay budur.
O nedenle, bu tür gerici, tehlikeli ve güdümde olan yapılanmalara asla fırsat vermemek gerek.
SOSYALİST SOSYALİST - #267
İkisinden biri vatan hainidir ama hangisi?

Darbeye maruz kalan Adnan Menderes mi?
Darbeyi yapan Alpaslan Türkeş mi?
SOSYALİST SOSYALİST - #268
Terör belasından, İslami terörden nasıl kurtulacağımızı soruyorlar.

Tek seçenek var:
İnsanlara çocukluklarından itibaren bilimsel eğitim eşliğinde laiklik ve eşitlik dersi vereceksin.
İşte bu doğrultuda büyüyen çocuklar asla terörist veya bölücü olmayacaktır.

Bence kesin çözüm bu.
Bu konuda samimi olanlara duyurulur.
SOSYALİST SOSYALİST - #269
Eğitim sistemi BİLİMSEL, EŞİTLİKÇİ ve LAİK olmazsa, koca koca darbeci hainler gibi okuruz ama adam olamayız.

*****

Laiklik aynı zamanda dinlerin, mezheplerin, tarikatların ideolojisi doğrultusunda devleti yönetmemesi ve ülkeyi bu doğrultuda hegemonyasına geçirmemesi için çok önemli bir engeldir.​
SOSYALİST SOSYALİST - #270
Bütün dünyanın örnek MİLLİYETÇİLERİNİ bir salonda toplayıp bir süre konuşmalarını sağlarsanız, kavga çıkar.
Çünkü hepsi kendi çıkarı için çaba sarf edecektir.

Bütün dünyanın örnek DİN ADAMLARINI bir salonda toplayıp bir süre konuşmalarını sağlarsanız, kavga çıkar.
Çünkü hepsi diğer dinlerin yalan olduğunu söyleyecektir.

Bütün dünyanın örnek KOMÜNİSTLERİNİ bir salonda toplayıp bir süre konuşmalarını sağlarsanız, dostluk çıkar.
Çünkü hepsi eşit paylaşım isteyecektir.

DOSTLUĞA GİDEN YOLDA BULUŞMAK UMUDUYLA.
K karafetva - #271
SOSYALİST' Alıntı:
birbirlerinin parmak kadar çocuklarına, torunlarına göz dikip tecavüz eden
Tecavüz nerede Sosyalist?? Yaşı küçükken evlenmenin sakıncası nedir? Sadece kendi kabullerinize göre konuşmuşsun. O zaman solun gayr-i meşru ilişkilerini de açıklasana?? kızlar 13 yaşında reşit oluyor, öğrenmiş ol.
'' ya allah bismillah allahu ekber'' diyerek kelle kesip durduk
kellesiz bi solcu mu gördün? Nereden çıkardın kelle kesmeyi? Dış mihraklardan aldığınız silahlarla sebepsiz saldırılarınıza da bi kılıf var mı?
Laikliğin reddedildiği bir dünyada demokrasiden söz edilemez.
Laiklik din-devlet işlerinin ayrılması denir. Peki iman esası olarak demokrasiyi aldığında demokrasi dinine girmiş oluyorsun. Nerede kaldı laiklik? Her tarafınız çelişki zaten...
Türkeş ne darbesi yapmış ? Darbecilere ayar vermişliğinden bahsedilir.
Oysa senin için terbiye ve ahlaklı olan şey, başkaları için terbiyesizlik ve ahlaksızlık olarak görülebilir.
Ahlak gibi manevi hissiyatlar kalben desteklenir. Kalbin kabul etmesi redddetmesi esas alınır. Ona göre buna göre değişmez.

Bütün dünyanın örnek KOMÜNİSTLERİNİ bir salonda toplayıp bir süre konuşmalarını sağlarsanız, dostluk çıkar.
Komünistler bir arada birbirlerine ne yaptığını tarih yazıyor. Davitovitch Troçki (ki esas adı Troçki değildir) kaçmasına rağmen kurtulamadı...
SOSYALİST SOSYALİST - #272
Yüzyılların hatta bin yılların ilkelliği ve gericiliği Cumhuriyet Devrimiyle kısmen kapatılmış olsa da hala bu ilkelliğin ve gericiliğin hevesi içinde olanların güneşi karartamayacaklarını belirtmek isterim.

Ve ayrıca belirtmek isterim ki yeni devrimler tüm ilkelliğin, gericiliğin, sömürünün, acının, gözyaşının ve savaşların sonu; özgürlüğün, eşitliğin, bilimsel anlayışın ve GERÇEK laikliğin öncüsü olacaktır.

Emperyalizme, kapitalizme ve gericiliğe karşı devrimlerin ilk adımı olan Cumhuriyet Bayramımıza ve bu devrimi gerçekleştirenlere selam olsun.
K karafetva - #273
SOSYALİST' Alıntı:
ilkelliği ve gericiliği Cumhuriyet Devrimiyle kısmen kapatılmış olsa da
cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış bir ilericilik gösterebilir misin? mümkünse solcular tarafından yapılmış olsun?
hazır ezber laflara sığınmaktan öteye geçmiş olursunuz.
SOSYALİST SOSYALİST - #274
Farkında mısın;
Halkın sesine kulak vermeyenleri değil, sesini yükseltenleri suçluyorsan;
vatanına, milletine ve bu ülkenin geleceğine ihanet ediyorsun demektir.

Haksızlıklar karşısında susmak, iyi bir vatan evladı olmadığını gösterir.
K karafetva - #275
SOSYALİST' Alıntı:
ihanet ediyorsun demektir.
kolay konuşmaktan ibarettir bu. İspatı var mı ihanetin?
gelecek korkusuyla düşmanın tarafına geçenler değil midir ihanetin baş muhattabı?
SOSYALİST SOSYALİST - #276
Demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, bilimden, laiklikten, hak ve adaletten korkanların vatansever, yurtsever yada milliyetçi olması ne garip.
Bunlardan korkanların vatana ve millete hayrı olmadığı gibi ihanet içinde olduklarını da belirtmek isterim.
K karafetva - #277
SOSYALİST' Alıntı:
ihanet içinde olduklarını
ihanet sözcüğünü görüyoruz da ispatını göremiyoruz? Solun dinine girmeyen herkes hain...
bu kelimeler solu kamufle etmiyor...
SOSYALİST SOSYALİST - #278
Bireyler, toplumlar veya ülkeler akıl ve bilim öncülüğünde yükselirler.
Bu nedenle biz sosyalistler de halkımız ve ülkemiz için akıl ve bilimi ilke edindik.

Laiklik, akıl ve bilim düşmanları ülkemi karartıyorsunuz, terk ediniz lütfen.
K karafetva - #279
SOSYALİST' Alıntı:
ülkenin gerçek sahipleri, gerçek muhafızları terk etsinler... Sonra meydan güçlülerin yanaşmalarına kalsın diil mi?
cumhuriyet tarihi boyunca ilericilik namına n'aptınız diye sorduk cevap yok. Akıl ve bilim namına neyiniz var, n'aptınız diye de soralım bakalım cevap çıkacak mı... O kelimelere sığınmaktan ibaretsiniz.

Laiklik çok enteresan bir kelimedir. Saygı ile özdeşleştirilmeye çalışılır ama işin esası başkadır. Dinin devlet işlerinden ayrılması gerekir derken sadece İslamı dışlamıştır. İslamın dışında atesitler, gayr-i müslimler dinsiz midir? Değildirler. Atesitler dahi dinsiz olduklarını söylerken aslında başka bir dine girmişlerdir. Çünkü bir konu hakkındaki açıklama, tercihler herşey dindir. Dinsiz olduğunu söyleyenlerin de bir dini vardır. Bu halde laiklik nasıl dini ayırabilir? Ayıramaz. Kendi dinini getirir. Bu yüzden dini devletten ayırıyoruz deyip; laiklik, demokrasi gibi kelimelere sığınanlar kendi dinlerini iman esasları ile birlikte getirirler ve dini ayırıyoruz derken başka din getirdikleri için de aldatmaca görünür ortada.

Ayrıca baş edemeyince "terk ettirmek" yerine doğruya taraf olmak gerekir.
SOSYALİST SOSYALİST - #280
Cahiller idam diye çığırıyorlar.
Ben olsam insanları değil de onları idama götüren yolları ve nedenleri idam ederdim.
K karafetva - #281
SOSYALİST' Alıntı:
Cahiller idam.....
İdamı hak eden yaşasın. Peki haksız yere öldürülen? Daha idamlık sayılacak onca suçun mağduru?
Kafamıza göre iş olmaz. Hukuk hak vardır. İdam da hak edilir dayak da.
Esas cehalet öğrenmemektir. Kalbin anlattığını öğrenmemek de öğrenmemektir.

Ayrıca http://www.supermeydan.net/forum176/thread22260.html konusuna yazmak istemiştim. Sayın Sosyalist balık tutarken sosyalist edebiyatı ile para yoktur diyip bizim balıkları da bedavadan götürüyorsun sonra da satarken en kapitalist mi kesiliyosun yoksa? Şaka şaka.
SOSYALİST SOSYALİST - #282
Komünizmi şöyle mi tarif etseydik:

Komünizm, arı kovanındaki arıların yaşamında olduğu gibi bireysel değil toplumsal mülkiyete dayanan, arıların dayanışması gibi kolektif üretim ve tüketimin esas alındığı bir yaşam biçimidir.

Soruyorum şimdi; KÖTÜLÜK bunun neresinde?
TERÖRİSTLİK, BÖLÜCÜLÜK, VATAN HAİNLİĞİ gibi yakıştırmalar bunun neresinde?
K karafetva - #283
SOSYALİST' Alıntı:
KÖTÜLÜK bunun neresinde?
Kim neyi hak ediyorsa bunun anlaşılmasında test edilmesinde ne kötülük var? Kim neyi hak ediyorsa onu alsın. Olmaz mı? Adalet eşit dağıtarak değil hakkını vererek olur. Adaletin gelmesinden kim korkuyor?
pkk komunist bir terör örgütüdür ve terörle komunistler fazlaca yakın olsa gerek...
sosyalistler azınlık edebiyatı ile halkların hakkı adı altında bütünü bölmektedirler.
VATAN HAİNLİĞİ
Yaşadığı devlete rağmen başka devletlere yaslanmıştır komunistler...
Ama yine de hepsini toptan karalamak istemeyiz.
SOSYALİST SOSYALİST - #284
Sarayın yedek lastiği başkanlık için yumuşamaya başlamış!

Azıcık Atatürk'e ve değerlerine saygı duyuyorsan, O'na ve değerlerine düşman olanların yedek lastikliğini yapmayacaksın.
Yada gerçekçi olup; Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, Atatürk'e karşı saygılıyım, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bağlıyım gibi sahtekarlık içine girmeyeceksin.
D deracar - #285
Günaydın herkese mutlu haftalar.
SOSYALİST SOSYALİST - #286
Cumhurbaşkanı konumundaki bir insanın kendisini ÇOBAN olarak tanımlaması doğru mudur?

Koyun-sığır güdenler için çobanlık doğru tanımlamadır.
Fakat insanları yada kurumları idare edenler için yanlış bir tanımlamadır.
Çünkü çoban; sığırları ve koyunları güdene denir.
Oysa insanları, kurumları veya devleti yönetenler; yönetici, idareci, lider, önder, başkan gibi kavramlarla tarif edilir.
Şayet Cumhurbaşkanı konumundaki biri bu ayrımı yapamıyorsa gerçekten cahildir.
Biliyor da doğru tanımlama yapmıyorsa halkı koyun veya sığır gibi görüyordur.
Ve ben buna koyun olmadığım için itiraz ediyorum.
Ne Cumhurbaşkanı çoban olmalı, ne de halk çobanın güttükleri...
K karafetva - #287
SOSYALİST' Alıntı:
Konudan kurtulduğunu mu sanıyorsun? Düşüncelerimiz birilerinin işine gelir ve ya gelmez. Buna göre konuşmayız. Sen neden menfaatin için Yüce Rabb 'ine düşman oldun?

Birileri M.Kemal'e düşmanmış öbürleri izindeymiş. Bizi bunlar değil hakikatler alakadar eder. Cevap veremediğin için bir kaçış noktası mı oldu bu??
S Supermenn - #288
Herkesin kendi düşünce tarzı vardır. Yani bakış açısı.
M mmercan - #289
Herkes kendini savunsun. İstediğini söylesin, sonuçta herkesin kendi düşüncesi ve tarzı var.
SOSYALİST SOSYALİST - #290
AKP yine skandal bir önergeye imza atarak, TBMM'de tecavüze uğramış çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi durumunda cezasının ertelenmesi için önerge verdi!
Vakıflarda, imam hatiplerde, dini kurslarda yaşanan taciz ve tecavüzlerden dolayı ''' İMAMLAR SAPITMIŞ OLMALI ''' dediğimde bir arkadaşımız tüm imamlar böyle değildir diye itiraz etmişti.
Oysa görüyoruz ki EN BAŞ imamlar bile SAPITMIŞ durumda.
Tepkisiz ve sessiz kalan şeytanları saymıyorum bile...
K karafetva - #291
Tecavüzlerin Kuran Kurslarından ziyade nerelerde yaşandığını sen daha iyi bilirsin belki Sayın Sosyalist...
Kuran kursları ve dini taraf için solcuların ürettikleri iftiralar ancak solcuları kandırabilir. Katiyyen dini tayfada istismar kültürü yoktur. Ancak dini tayfaya sızan ajanlarda ve aslında İslam hayatı yaşamadığı halde dini tayfaya kendini adapte etmek istemiş karmaşık kişilerde yaşananlar İslam ın sorunu sayılmaz.
İslam ın ibadethaneleri Kuran Kursları Camiler... Peki ya solun ibadethaneleri olan meyhanelerden vb yerlerden ne haber? Oralarda yaşanan tacizler örtbas edildiğinden duyulmaz bi yerlerde ama insanın içini acıtır...
SOSYALİST SOSYALİST - #292
GERİCİ ANAYASAYA HAYIR!

Demokrasiden, laiklikten, özgürlükten, eşitlikten, paylaşımdan, bilimsellikten ve bilimsel eğitimden korkan insanların Anayasa yapması bir felaket olur.
O nedenle, insanı insan yapan bu değerlerden korkanların Anayasa yapmasına fırsat verilmemelidir.
SOSYALİST SOSYALİST - #293
Tarihte bu kadar çok kandırılan, bu kadar çok kullanılan, bu kadar çok teslim olan, bu kadar çok boyun eğen bir siyasi parti seçmeni daha görülmemiştir.
K karafetva - #294
SOSYALİST' Alıntı:
boyun eğen bir siyasi parti seçmeni daha görülmemiştir.
şeytana tabi olan, laikliği iman esası kabul eden, Atasını bırakıp güçlü olan düşmana boyun eğip onunla birleşen, iki kadeh içki için maneviyatını bırakan solcular......

İnsanların tercihleri neden teslimiyet? Meğer ki öyle olsun pkklıları milletvekili yapmış olan sol partilere oy veren, Allah(c.c.) a ihaneti olağan karşılayanlara da bir sözün var mı?

Neyse seni uyandırmayalım şimdi...
SOSYALİST SOSYALİST - #295
İDEALİ uğruna insan hayatına son veren her kim olursa olsun, benim nezdimde katildir ve davasına ihanet etmiştir.
Komünistlerin kişi bazında düşman bildiği veya düşman olarak gördüğü hiçbir ŞAHIS yoktur.
Komünistlerin tek düşmanı, bir sınıfa mensup olan insanları, başka bir sınıfa köle eden Kapitalist sistem ve bu sistemin haksızlıklarıdır.
Komünistler bu yanlışlara, haksızlıklara karşı bir mücadele içindedirler.
Amaçları asla öldürmek değildir.
Ölümler ise komünistlerin bu duruş ve düşüncesine karşı olanların, komünistleri yok etmek istemelerinden kaynaklanmıştır.
Mesela bilir misiniz Ülkücülerin Komünist öldürmek için İsrail'de komando eğitimi aldıklarını.
İsrail’in bir dönemler sürekli MHP'ye para yardımı yaptığını.
MHP’yi Amerika’nın kurduğunu ve MHP’nin başına Amerika’da iyi bir eğitim almış olan Türkeş’in oturtulduğunu.
Tüm bunlara baktığımızda kimin amacının insan öldürmek olduğu daha iyi anlaşılır.
Son olarak şunu belirtmeliyim ki yıllardan beri bu ülkede yok edilmek istenen, katledilen her zaman komünistler olmuştur.
K karafetva - #296
SOSYALİST' Alıntı:
Komünistlerin kişi bazında düşman bildiği veya düşman olarak gördüğü hiçbir ŞAHIS yoktur.
Komünistlerin tek düşmanı,............. Kapitalist sistem ve bu sistemin haksızlıklarıdır.
çelişki. Hem düşman olarak şahısları görmez diyorsun hem de kapitalist şahıslar düşmandır diyorsun??
Komünizmde başarılı olmak yok edilmiştir. Başarı için mücadele yok edilmiştir. Çünkü başarılı insanların sayısı çok değildir. Başarısız çoğunluk üzerinde bu azınlığın hüküm sahibi olmasını engellemek için propaganda yapmak kolaydır. Çünkü hüküm sahibi olanlar azınlıktadır. Kaba kuvvetle Hakkı sahibinden koparmak Dünya da zorbaları korkutmuyor. Çünkü bedel ödemiyorlar.

Ölümler ise komünistlerin bu duruş ve düşüncesine karşı olanların, komünistleri yok etmek istemelerinden kaynaklanmıştır.
ispat? Söz sahibi olan lenin stalin 100 milyon insanı ve dünyanın çeşitli komunistleri ne kadar insanı katlettiler. Bu katillik değil mi? Yoksa maktullerin ne kuvveti vardı da katillerine güç yetirsinler?

...Ülkücülerin Komünist öldürmek için İsrail'de komando eğitimi aldıklarını. İsrail’in bir dönemler sürekli MHP'ye para yardımı yaptığını. MHP’yi Amerika’nın kurduğunu ve MHP’nin başına Amerika’da iyi bir eğitim almış olan Türkeşâ€™in oturtulduğunu.
ispat? Varsa birkaç kişi bu milyonlarca ülkücüyü tarif edebilir mi? Bir anlayış problemi olması lazım ki miilyonlarca insana yöneltilebilsin. Ülkücülüğün hangi anlayışı katletmek üzerine?
Ülkücüler düşman destekli olan tayfalara karşı oldular. Bu yüzden abd rusya ve bilimum düşman tarafından düşman olarak görüldüler. Sol örgütler abd etkisi ile işledikleri cinayetleri abd nin kapitalist olması hasebiyle ideolojileri adına işlediklerini iddia ederler. Halbuki sol ideolojii abd nin kulandığı bir maske olmuştur.
Neden AbdUllah Çatlı ya medya yüklendi ve terörist ilan etti? Neden milli olan kişiler devamlı ötekileştirildi? Neden devamlı Türk milleti aşşağılandı? Yeri geldi Osmanlı ya laf atarak yeri geldi direk saldırarak Türk milletine savaş açılırken solcular neredeydi Sosyalist? Desene mücadeleniz ancak güçlünün göz kırpmasıyla, güçlülerin arzusuyla oluyor...
Sol silahları nereden buldu? pkk nereden buluyor? neden İslam a savaş açan askeri yetkililer Türk milletinin gücüyle Türk milletini tehdit ederken sol kaidelerini kullanıyor? Türkiye de her çeşit baskıyı gören müslümanlara karşı neden solculuk her daim örnek hayat diye gösteriliyor?
Neyse uykulusundur yine... Ama düşmanına karşı gelemeyerek onu savunmak stockholm sendromu ile alakalıdır. Tecavüzcüsüne aşık olmak, suçlunun da haklılığını savunmak gibi bi şey...
K karafetva - #297
SOSYALİST' Alıntı:
...........Amerika’da iyi bir eğitim almış olan......
Deniz Gezmiş Filistin Kurtuluş Örgütünde eğitim aldı. Ve hapiste Deniz Gezmiş le görüşmüş solcu bir yazarın yadığı kitap var. Diyor ki:"Deniz bazı yerleri atlıyordu ben de onu fazla zorlamıyordum." Siz yoldaşlarınızı belki daha iyi bilirsiniz... Gezmiş aynı kitapta Türkiye dışında adam kaçırdıklarını, Türkiye de yaptıklarını da anlatıyor. Sivas ta kaçarken de takip edenlere otomatik silahla ateş açmış ve takip eden şoförü yaralamıştır. "kır gerillası" kurmak üzere Sivas yoluna çıktıklarını da açıkça yazmaktadır. bugünün pkk sı o zamanın kır gerillası mıdır???

Mühim olan nerede eğitim aldığı değil ne eğitimi aldığıdır. Türkeş Menderes in asılmasına karşı çıkmıştır. Yani sizler gibi uydurma sol propagandalarına amade değil maneviyatı bilir haldedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #298
Ey bir takım Müslümanlar; sabahtan akşama kadar TV lerde ahlaksızlık izlersiniz gıkınız çıkmaz, ama sokakta başı açık bir bayan gördünüz mü çıldırırsınız.
Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür, nasıl bir sahtekarlıktır anlamak çok zor.
K karafetva - #299
SOSYALİST' Alıntı:
...ahlaksızlık izlersiniz...
buna günah denir
...başı açık bir bayan gördünüz mü çıldırırsınız.
buna da maneviyat denir.

Günah işlenmesi imanın olmadığını göstermez.
S Supermenn - #300
Aynen öyle herkes kendi düşüncesini ortaya koyar.
SOSYALİST SOSYALİST - #301
Bilinir ki bazı anlayışlar için akıl ve bilimin hiçbir değeri ve önemi yoktur.
Onlar için itiraz etmek, sorgulamak doğru bir şey değildir.
Tek doğruları ise baş eğip diz çökmek ve şükretmektir.
Bu anlayış ise sadece ve sadece koyun benzeri yeni bir türün yaratılmasına neden olur.
Bu da egemen kemirgenlerin işine gelir.
İşte bu nedenledir ki cemaatlere göz yumulmakta, hatta destek olunmaktadır.
K karafetva - #302
SOSYALİST' Alıntı:
Tek doğruları ise baş eğip diz çökmek...
Solcular neden batıyı örnek aldıklarını, neden batıya boyun eğdiklerini, neden Türk ü İslam ı Osmanlı yı yok etmek isteyen düşmanlara karşı çıkamayıp onların emrine girdiklerini.... Nedenlerin sonu yok. Sizde de cevap yok... Ama bunları kabul etmeyip hala saldırı var. Özrü kabahatından büyük denemez çünkü özür de yok...
Tek doğruları....şükretmektir.
Başa gelen dertler karşısında şükretmek erdemdir. Yoksa başına gelenlere isyan etmek, çözüm için hiçbirşey yapmadan oraya buraya saldırmak mı erdem?
Koyunun koyunluğu hayvanlığındandır. Peki insana hizmet etmesi insanın emrinde olması kötü müdür? Yani koyun otlaklarda güdülmesin de oraya buraya kaçsın, kimsenin boyunduruğuna girmesin ve insanlar koyundan mahrum mu kalsın? Hayvan ile insan aynı değildir. İnsani fikirsel emek, anlayış, zeka hayvanlarda aranmaz. Mesela hayvana sınav yapılmaz ve ya hayvan ulu orta dışkı çıkarsa ona kızılmaz. Hayvandır. Boyunduruğa girmesi hizmet etmesi de bir özelliğidir.
Koyun lafını çok kullanan solculara bir baksak? devamlı sağcılara koyun iftirasını yaparlar. Peki avrupa ya rusya ya amerika ya yunan a ermeniye tek başına savaşan kim? Sağcılar. Peki atom bombasından kabadayılardan korktukları için onların emrine giren kim?
Solcuların iki kadeh viskiye memleketlerini satmaktan başka memleketleri için yaptıkları birşey var mı?
İnsanın koyunlaşması; karısını kızını korumadan yaşaması, içki-zina vb ile mücadele etmemesi, nefsinin emrine girmesi, şeytanın emrine girmesi ile olur. Sağcılıkta var mı bunlar?
Yani insanın koyunlaşması sakinliğinden olmaz. Bu manadaki hakaret; kötülüğe karşı çıkmamasından hak edilir. Kim kötü ya Sosyalist?
SOSYALİST SOSYALİST - #303
İki amaç vardı bir dönemler.
Birisi emeğin iktidarını, diğeri ise burjuvanın iktidarını isterdi.
Emeğin iktidarını isteyenler SSCB'den yana, burjuvanın iktidarını isteyenler ise ABD'den yana tavır alırdı.

Bu durum karşısında ise o dönemler ABD'nin tüm dünyada devreye sokmak istediği sözde milliyetçi ama asıl amacı burjuva düzenine, sermayeye hizmet eden Amerikancı bir parti yaratmaktı.
Türkiye'de ise bu görevi icra etmesi için MHP kurulmuş, başına da Amerika'da eğitilen Alpaslan Türkeş yerleştirilmişti.
İşte, o günden beridir sözde vatan, millet, bayrak sevdalısı görünümündeki MHP burjuva düzenine hizmet etmekte, Amerikancı bir politika gütmektedir.
K karafetva - #304
SOSYALİST' Alıntı:
....burjuvanın iktidarını isteyenler ise ABD'den yana tavır alırdı.
Mhp liler abd tarafını tuttuğu için mi abd nin Türk-İslam düşmanlığı ile boğuştu? Komünistler abd düşmalığı altında abd ye hizmet ettiler. ateizm, pkk, dhkp-c, tikko... Faili meçhuller, Türlkiyede çıkan isyanlar... abd kendisini maskelemek isteyecektir. Başkaları da ister. abd kendisini nasıl maskeleyebilir? abd düşmanlığını diline sakız yapan komünistler nasıl? komünistlerin yaptığını kimse abd den bilmez. abd kendisini maskelemiş olur...

Bu memlekette savaş; İslam uğruna, devlet uğruna, maneviyat uğruna verildi. Peki bunlar namına hiçbir hissiyatı olmayan komünizmin ne mücadelesi olabilir? Solcuların bu memleketin değerleri namına en ufak bir hissiyatı var mı?
Ülkücü sloganları;
"şehitler ölmez vatan bölünmez"
"kanımız aksa da zafer İslamın"
"amerikan uşakları"
"komünistler moskovaya"
abd müslüman mı oldu yoksa Türkleşmeye mi başladı? abd rusya vb düşmanımızdı. Bu düşmanların emelleri 30 Türkiye büyüklüğündeki memleketi parçalayıp, müslümanları tek tek avlamaktı. Ve bunu görüyoruz bugün. Kimdir sebebi? Dün Osmanlı ya ihanet edenler azınlıklar, solcular, bilumum manevi hissiyatı olmayanlar düzeni yıktılar...
Olaylar abd nin menfaatine rusyanın aleyhine veya tam tersi değildir. Mesele maneviyat taraftarları (müslümanlar) ise abd de rusya da müttefiktir.abd rusya düşmanlığı sözde bir düşmanlıktır. Hangi cephede savaştılar? Devamlı birilerini taraftar olarak ayartıp kendi adlarına savaştırdılar. Onlar adına birileri savaşırken onlar birlikteydiler, rahattılar...
Emeğin iktidarını isteyenler
Hakkın hak etmenin iktidarını yıkarak haksızca almanın iktidarı... Üstün insanları yok etmenin yok saymanın iktidarı... Yaşayamadı hiçbir yerde...

Solda yoğun beyin yıkanmışlığı var. Olayları ters vermişler solculara onlar da tersinden geliyorlar. Kendilerini abd düşmanı, bilim insanları vs. Nerede abd düşmanlığı? abd İslam düşmanı, Türk kültürünü yok ediyor, kürdistan adıyle Türkiyeyi de Osmanlıdan sonra bölmeye devam ediyor ve daha aklımıza gelmeyen neler neler... Bunların hepsinde abd ye yardımcı olan solcuların neresi abd düşmanı? Lafla peynir gemisi yürümez. Konuşana değil konuştuğuna bakarız. Her haltı yiyip de aslında kahramanmış gibi kurtulmak yok...
Stockholm Sendromu... DÜşmanın da aslında haklı olduğuna inanmak gibi bi şey... Düşmana güç yetiremeyince "aslında haklıymış" demek...
Alparslan Türkeş Menderes in asılmasına karşı çıktı. Ezanları Arapça yapan Menderes in. Menderes masonik biçimde İslam düşmanlığı ile yahudi taraftarlığı ile asıldı. Türkeş pkk ile mücadele etti. abd tarafından desteklenen pkk ile... Dahası da vardır ama aklımıza gelenler bunlar...
Peki ya solcular, komünistler??? İşte gerçekler hiç de sanıldığı gibi değil
SOSYALİST SOSYALİST - #305
''Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır'' demişler.
Ama maalesef işi saldırmaktan başka şey olmayan;
insanlık, akıl, politika, siyaset yoksunu cehaletin öfkesinde boğuluyoruz.
K karafetva - #306
Değerli Forumdaşım;
SOSYALİST' Alıntı:
insanlık, akıl, politika, siyaset
ışığında neden cevap veremedin? Yoksa cevabın mı yok?
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
Tatlı dil ile mi insanları hain yapıyordun? Bize cevap hakkı doğurmaktansa, karşı tarafın da haklarını savunabilirsin.
SOSYALİST SOSYALİST - #307
Kapitalizm öyle bir sistemdir ki, bırakın farklı milletlerden oluşan devletler arasında çıkardığı savaşları, aynı ülke içinde, aynı milletten oluşan, aynı dili, dini, kültürü paylaşan insanları bile ayrıştırarak düşman eder ve öldürtür birbirine.
D deracar - #308
Aynen öyle herkes kendi düşüncesini ifade edebilir.
M meydancıı - #309
Tabii öyle ama saçmalamamak lazım..
SOSYALİST SOSYALİST - #310
Başkanlık diktatörlüğünün bana göre en güzel yanı, zamanla MHP faşizminin ve gericiliğinin siyaset sahnesinden silinecek olmasıdır.

Yedek lastik destek veriyor ama bilmiyor ki başkanlık sistemi hayata geçtikten sonra sadece diktatörün dediği olacak ve yasalar istediği gibi şekillenecek.

DEVLET BAHÇELİ'NİN DAHA ÖNCE BAŞKANLIK SİSTEMİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI:

“Başkanlık sistemi, içi boş bir klişe slogan, yeni bir aldatma propagandası olarak gündemdedir.
17, 25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk çarkının söndürebilmesi, Erdoğan’ın bütün yetkileri elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır.
Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilmesi bunun için istenmektedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #311
... o dönemler ABD'nin tüm dünyada devreye sokmak istediği sözde milliyetçi ama asıl amacı burjuva düzenine, sermayeye hizmet eden Amerikancı bir parti yaratmaktı.
Türkiye'de ise bu görevi icra etmesi için MHP kurulmuş, başına da Amerika'da eğitilen Alpaslan Türkeş yerleştirilmişti.
İşte, o günden beridir sözde vatan, millet, bayrak sevdalısı görünümündeki MHP burjuva düzenine hizmet etmekte, Amerikancı bir politika gütmektedir.

“MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’Nİ CIA KURDU”

Yeniçağ Gazetesi’nin yazarlarından Serdar Kuru, MHP’nin CIA tarafından kuruluşunu şu şekilde anlatıyor:
“Yeni bir yapılanma olan MHP’nin başına geçecek Türkeş için aslında yapılacak çok bir şey de yoktu.
Ondan istenen sadece vitrinde durmasıydı.
Kurulacak yeni oluşumun bütün ayrıntıları CIA tarafından hazırlanmıştı.
Hareketin çekirdek kadrosu ise özel olarak seçilmişti.
İlk önce siyasi bir parti lazımdı.
Bu sorun hali hazırda boşta duran bir partinin ele geçirilip, ismi değiştirilerek halledildi.
CIA, bu hareket için “National Movement Party” (Milliyetçi Hareket Partisi) adını uygun buldu.
Türkeş’in Führer gibi unvana sahip olması gerekiyordu.
O da bulundu: ‘Başbuğ’.
Hareketin propagandası varoşlar ve kırsal kesime yapılacağından dolayı bu kesimdeki insanların kendilerini özdeşleştirecekleri bir sembol gerekiyordu.
Bu sembol için Alman ve İtalyanlar putperest dönemlerden kalan sembollerini kullanmışlardı.
Yeni Milliyetçi Hareketin sembolü ise Türk mitolojisinde yer alan Bozkurttan seçildi ve buna uygun olan bir selamlama biçimi de sonradan uyduruldu”.


“CIA, TÜRKEŞ’İ MBK’YA YERLEŞTİRDİ”

Dönemin Ankara Amerikan Büyükelçisi Warren hazırladığı raporda şunları belirtiyor:
“27 Mayıs’tan sonra kurulan Milli Birlik Komitesi (MBK) çok genç ve tecrübesiz, üstlendiği misyondan dolayı başı dönmüş bir gurup.
Şu anki işlerimizden biri de MBK’nın içinde kimlerin etkin olduğunu tespit etmektir.
MBK’nın içine en önemli üye olarak Türkeş’i yerleştirdik”
(Foreign Relations 1958-60 s. 369-370)
SOSYALİST SOSYALİST - #312
Elbette anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır.
Elbette 12 Eylül faşizminin hükümleri kaldırılmalıdır.
Elbette çağdaş, bilimsel, ilerici, laik, özgür bir Anayasa'yı hak ediyoruz.
Fakat bu Anaysa değişikliğini aynı zihniyete sahip olanların, demokrasiden, hak ve özgürlüklerden korkanların yapması demek, ülkeyi onlarca yıl geriye götürmek demektir.
Hatta 12 Eylül Anayasası'nı aratması demektir.
Yani bu zihniyetin Anayasa yapması demek, gericiliğe, karanlığa doğru yol almak demektir.
Bu da, fark edemediğimiz bir ihanettir memlekete..
F Forumcutansel - #313
Kimse kimseyi yargılayamaz.
K karafetva - #314
SOSYALİST' Alıntı:
....aynı ülke içinde, aynı milletten oluşan, aynı dili, dini, kültürü paylaşan insanları bile ayrıştırarak düşman eder
Örneği var mı? Ya kapitalizmde çıkmış savaşların sebebi kapitalizme bulaşmış komünizmse?? Savaşların tek sebebi para değildir.
MHP’nin CIA tarafından kuruluşunu
Sadece senin menfaatine diye iddiaları ispat gibi mi veriyorsun? İspatı var mı? MHP abd nin birçok hamlesine karşı çıkmış "kanımız aksa da zafer İslamın, Ya Allah bismillah Allah u ekber" gibi abd yi kahreden sloganlar atmış bir partidir. Bu partinin eksiklikleri de belki aralarına karışmış solculardandır.
O zamanlar abd nin uyguladığı psikosavaşa karşı çıkan bir parti nasıl abd ci olsun? Peki ya abd nin kendisini komünistlerce maskeleyerek işlediği fail i meçhuller? komünistler hem rus tarafı olup hem nasıl abd ye hizmet ederler? İnsan şeytanlaşırsa abd şeytanlığına da rus şeytanlığına da hizmet eder...
varoşlar ve kırsal kesime
100 yıl önce tüm Dünya varoş ve kırsaldı...
sembol 3 Hilal di. Osmanlı 3 Hilal i... Tüm Dünya şeytanlığına, abd rus İngiliz Avrupa karşı tek başına savaşan Osmanlı...
çağdaş, bilimsel, ilerici, laik, özgür bir Anayasa'yı hak ediyoruz
ne hak ettiğini iyi biliyorsun. Ama bu millet bunu hak etmiyor. Sapıtmış çağa çağdaş, devamlı değişen özü doğrudan gelmeyen sadece gördüğüne inanan bilime arkadaş, kendini önemli göstermek için ilerici, dinini bırakarak laik, ve olması gerekeni bırakarak özgür olmak sağcılara yakışmaz...
Hakikat gerideyse yine de ileri mi gideceksin? Siz adresi bulmaktan değil gitmekten hoşlanıyorsunuz...
SOSYALİST SOSYALİST - #315
İlla da evlilik yaşını indirin diyorlar!
Ne piçlik var anlamadım ki?
Evlilik yaşı neden 12 -13 yaşına kadar indirgenmeye çalışılır ki?
Bu sapıklığa ne gerek var?
Bunun mantıklı açıklaması ne?
12 -13 yaşındaki bir çocuğun evlenmesini kabul eden bir anlayış ahlaksızdır, sapıktır, hayvandır...
K karafetva - #316
SOSYALİST' Alıntı:
12 -13 yaşındaki bir çocuğun evlenmesini kabul eden bir anlayış ahlaksızdır, sapıktır, hayvandır...
12 13 yaşı veya daha küçük çocukların seks yapmasını kabul eden anlayış nedir? Örnek alınan batı ve Türkiye şimdi bunu kabul ediyor. Sizin sorununuz evlilikle mi? Yani illa evlenmeden mi birleşmesi gerekir insanların??

avrupa vb kanunlar kıt akılla üretilmiş kanunlardır. Şu anda 18 yaş kabulünün temeli de bu kıt akıllardır. Dayanağı nedir? Oralarda seks zaten serbest, evlilik bunun için değil oralarda. Ama kadın erkeğin gayri meşru birleşmesi haram olduğundan evlilik farzdır. Evlilik yaşı da blu çağı yani ergenliğe girildiği yaştır. Meğer ki buna karşı çıkan varsa; hem 18 yaş altı seksi kabullenip hem de nasıl evliliğe karşı çıkabilir? solcular eşcinsel evliliğe tamam derken birden fazla evliliğe karşı çıkıyordu.

sizler "olması gerekeni" belirleyemiyorsunuz. Menfaatiniz için yaşadığınızdan herşeyi menfaatinize göre ayarlamak istiyorsunuz. siz istemeseniz de bir olması gereken bir hakikat var...
SOSYALİST SOSYALİST - #317
Üzgünüm
Yine insanlar ölüyor
Yine herkes kafasına göre sorguluyor
Gerçeklerden uzak
Başını kuma gömerek

Ölenler, öldükleriyle kalıyor
Öldürülüyorlar her gün 3, 5, 10, 20, 50, 100...
Sonra arkasından ağıtlar, sitemler
Başının sağ olmasını isteyenler
Terörü lanetleyenler...

Oysa terör bu düzendir
Oysa terörü yaratan da bu düzendir
Oysa senaryoyu yazan, oynayan da bu düzendir
Oysa bilmiyorlar ki her şeyin kendileri olduklarını

Sanki terörü lanetlemekle bir sonuç alınacakmışçasına
Sanki içinde yaşadıkları düzenin hiçbir suçu yokmuşçasına
Sanki anlayışlarında bir yanlışlık bulunmuyormuşçasına
Timsah gözyaşları...
Vatan, millet, sakarya nidaları.

Ertesi gün yine her şey güllük gülistanlık
Yine hiçbir şey olmamışçasına şenlik şatafat
Bir daha böyle bir şey yaşanmayacakmışçasına teslimiyet
Boyun eğmeler, el pençe duruşlar

Bilmiyorlar ki tüm bu ortamı yaratanların kendileri olduklarını.
Bilmiyorlar ki yetkili kıldıklarının böyle istediğini
Ve bu düzenin böyle işlediğini…

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #318
İnsanları ayrıştıracaksın, birbirine düşman edeceksin, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayacaksın, iç huzurun bozulmasına neden olacaksın, sonra da terör lanetleyeceksin.
Senin teröristten ne farkın var ki?
SOSYALİST SOSYALİST - #319
SAĞCI SEÇMEN hangi partiyi iktidar yaptıysa o partiler evrensel değer olan demokrasiyi, laikliği, hak ve özgürlükleri bir türlü içine sindiremediler.
Oysa bu değerler bir ülke için, insanlık için huzurun, refahın, mutluluğun ve kalkınmanın en önemli etkenleridir.

UMARIM BU GERÇEKLER SAĞCI SEÇMENLER TARAFINDAN DİKKATE ALINACAKTIR.
SOSYALİST SOSYALİST - #320
CEHALET VE GERİCİLİK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR.
Eğitim sistemi bu tespiti dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir.
Aksi halde çok daha uzun yıllar terörizmle yatıp kalkmak zorunda kalırız.
SOSYALİST SOSYALİST - #321
Yöneticilere (devlete) ;

Ülke insanını ne kadar hak ve özgürlüklerden yoksun bırakırsan,
ülkenin başına o derece bela getirirsin.

Unutmayınız;

CEHALET VE GERİCİLİK İNSANLIĞIN BAŞ BELASIDIR.
Eğitim sistemi bu tespiti dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir.
Aksi halde çok daha uzun yıllar terörizmle yatıp kalkmak zorunda kalırsınız.

********

Teröristlere ve herkese;

Varlığını bombalar patlatarak, insanları öldürerek korumaya çalışanlar,
var olmayı hak etmeyen katillerdir.

Her ne olursa olsun, devlet ne kadar baskı yaparsa yapsın, demokratik mücadeleden başka şey düşünmeyeceksin.
Devlet senin düşüncene şiddetle karşı olduğu için seni terörize etmek isteyebilir, bu oyuna gelmeyeceksin.
Silahı bırakacaksın.
Çok daha etkili ve insani yöntem olan demokratik mücadeleyi seçeceksin.
Ancak bu şekilde insan yerine konur, mücadelende meşruiyeti yakalar, başarıya ulaşırsın.
Aksi halde hem terörist damgası yersin, hem onlarca masumun ölümüne neden olursun.
Halk böyle bakacaktır sana, böyle değerlendirecektir seni, unutmayacaksın...​
SOSYALİST SOSYALİST - #322
Dünyaya ağırlık verenlerle dolmuş bir ülkede yaşamak utandırıyor insanı.
Karnını doyurmaktan başka işe yaramayanlarla dolmuş ülkem.
Nasıl bir anlayışsa, açlıktan ölseler bile itiraz etmezler.
Ülkem insanı uyuşmuş, bitkisel yaşıyorlar.​

- - - Güncellendi - - -

14 yılda eğitim sistemini düzene sokamayan ucubeden ülke yönetmesini beklemek saflık olur.
SOSYALİST SOSYALİST - #323
Vatana ihanet, halka ihanet nedir bilir misin?

Ne zaman ki insanca yaşanabilir bir ülke için demokrasi adına, laiklik adına, eşitlik adına, hak ve özgürlük adına mücadele etmiyor, kılını kıpırdatmıyor, devleti ve insanı yücelten bu değerlere inanmıyorsan, işte o zaman ihanet içindesin demektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #324
Suriye'de yaşananlara tarafsız bakmaya ve gerçekleri anlamaya çalışalım.

Sosyal medyada özellikle Suriye ordusunun katliam yaptığından söz edilir.
Bunu yaparken de geçmişte farklı ülkelerde yaşanan katliam resimleri kullanırlar.

Öncelikle katliam yapıyorlar, çocuk öldürüyorlar söylemi koca bir yalandır.
Fakat bu savaşta üzülerek belirtmeliyim ki elbette çocuklar da ölüyor.

Şimdi ÖSO’nun ve bu savaşın nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışalım.

5 yıl öncesine kadar yani Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) nun ortaya çıkışına kadar Suriye’de olay falan yoktu ve halkın durumu Türkiye’ninkinden çok daha iyiydi.
Peki, ne oldu da Suriye’de felaketler yaşanmaya başlandı?
Bunu en iyisi maddeler halinde kısaca sıralayalım:

• Esat, Saddam gibi, Kaddafi gibi emperyalizme boyun eğmeyen bir liderdi ve bu durum emperyalistlerin hoşuna gitmiyordu.

• Emperyalistler Esat’ı bu tutumundan dolayı yok etmek istedi ve demokratik, laik, özgür bir ülke olan Suriye’yi yok etmek için, ülke içindeki şeriatçıları ayaklandırdı (ABD’nin bize bela ettiği FETÖ gibi) ve bunlara gereken desteği sağladı.

• Bu arada diğer şeriatçı yobaz terör örgütleri de ÖSO’ya katladı ve kocaman bir güç oldular.

• Böylece ülkeye şeriat getireceğiz diye devlete karşı başkaldırarak savaş ilan ettiler. (Bizdeki PKK gibi)

• Bu arada Rusya, Amerika’nın teslim almak istediği Esat’ın düşmemesi ve emperyalizme teslim olmaması için İran’la birlikte Esat’a destek verdi.

• Durum böyle olunca Suriye daha da güçlendi ve düşmemek için sağlıklı bir şekilde direnebildi.

• Yaklaşık 5 yıldır süren bu savaşın tek sorumlusu emperyalistlerle işbirliği yaparak Suriye’yi yok etmek isteyen ülkedeki hain, şeriatçı, katil teröristlerdir.

• Deyim yerindeyse yedi düvele karşı direnen Esat ve Suriye halkının durumu budur.

• Ve bundan dolayı insan olarak bizim yapmamız gereken şey ise emperyalistlerce yok edilmek istenen bu halkın yanında durmaktır.

• Sonuç olarak bizim medyanın Esat katliam yapıyor, çocuk öldürüyor yalanlarına kanmamak, teröristlerin karşısında olmak gerek.
SOSYALİST SOSYALİST - #325
PKK'ye mi lanet okumalıyız,
IŞİD'e mi, AKP'ye mi?

Terör örgütleri her zaman vardır ve zaten lanetlidirler!
Önemli olan bunları adım adım takip ederek ülkemizden uzak tutmak ve bunun yanında terörizm ortamı yaratmamaktır.
Şayet bunu başaramıyorsak, lanet edecek bir başarısızlık var demektir.
İşte bu nedenle, LANET OLSUN bu ülke halkını terörizm belasına kurban edenlere!
LANET OLSUN terörizme, terörizmi yaratan yaşam düzenine ve bu düzeni bize dayatanlara!

Ne işe yarayacaksa....
SOSYALİST SOSYALİST - #326
Ülkücüler tarafından zaman zaman ölen, öldürülen ÜLKÜCÜLER anılarak sitem edilir.
Bu durumu gerçekten anlamayı çok istiyorum ve şöyle sorular sorma gereği duyuyorum:

İnsanlığın refahı, huzuru, barışı, eşitliği, kardeşliği, birlik ve beraberliği için;

*Emperyalizme, sömürüye karşı mı savaştınız?
* Savaşların olmazsa olmazı olan kapitalizme karşı mı durdunuz?
*Terörizme, terörizmi yaratan yaşam düzenine ve bu düzeni bize dayatanlara karşı mı oldunuz?
*Demokrasi, Laiklik, Hak ve Özgürlük mücadelesi mi verdiniz?
*İşçinin, işsizin, köylünün, yoksulun sorunlarına mı eğildiniz?
*Emeğin baş düşmanı olan sermaye düzenine kafa mı tuttunuz?
*Bu halkı kukla gibi oynatan egemen güçlerin karşısına mı dikildiniz?
*Bu ülkenin kaynaklarını satan anlayışa karşı mı direndiniz?
*Bu ülkenin yaşam kaynağı, varlığı ve dinamikleri olan işçilerin, köylülerin hakları için çaba mı sarf ettiniz?
*Haksızlıklara, adaletsizliklere karşı sokağa mı döküldünüz?

Merak ediyorum gerçekten, neyin mücadelesini verdi bu arkadaşlar, ne için öldüler, öldürdüler, öldürüldüler?
K karafetva - #327
SOSYALİST' Alıntı:
Oysa terörü yaratan da bu düzendir
komunizmin kısa süresinde kaç milyon öldü?? Bu düzende terör olabiliyorsa, milyonları katleden pkk ya silah veren komunizmde ağababası olmaz mı?
kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayacaksın
solcuların Türk düşmanı devletlerin emrinde baş örtüsüne saldırması, İslam a saldırması değil midir kendi menfaatine uymayanı yok etmek?
SAĞCI SEÇMEN hangi partiyi iktidar yaptıysa o partiler evrensel değer olan demokrasiyi, laikliği, hak ve özgürlükleri bir türlü içine sindiremediler.
sindiremedik. Çünkü düşmanlarımız tarafından Türkiye ye bir savaş tazminatı olarak bırakıldı. Sindiremedik çünkü "hak" adı altında hak etmediğini almak istediler. Sindiremedik çünkü her taraftan İslam a saldırdılar. Sindiremedik çünkü olması gerekeni, değişken olan kalabalığın emrinde yok etmek istediler.
Sindiremedik çünkü; ulaşamasak da bizim yıldızlarımız hayallerimiz ideallerimiz var. Hayallerimizin onun bunun emrinde yok edilmesini sindiremedik.
devlet....... seni terörize etmek isteyebilir, bu oyuna gelmeyeceksin.
Devlet n'apıp da terörize edebilir? pkk terörünü Kürt hakları adı altında komunistler, solcular vb oluşturdu. solun pislikleri de mi Türkiye nin üzerine bırakılıyor?
Esat, Saddam gibi, Kaddafi gibi emperyalizme boyun eğmeyen bir liderdi ve bu durum emperyalistlerin hoşuna gitmiyordu.
Esat ın babası kimdir? Esat kimdir? Sayın Sosyalist işine gelenler dışında bir yorum çıkmıyor mu senden? emperyalizm sömürü ise kralı rusyada yaşamıştır. Rusya nın esat a abd nin öso ya desteği; soğuk savaş maskesiyle müslümanların üzerine gelmekten başka n'olabilir? Baba esat zamanında tüm İslam karşıtı içki vb yayılmıştı. Bunlar kimin işişne gelir? abd namaz kılar mı? rusya hacca gider mi? Öyleyse neden İslam a destek versinler? esat a destek esas sömürü değil midir?
Esat katliam yapıyor, çocuk öldürüyor yalanlarına kanmamak,
çocukları ve masunları öldürmeyi göze almak onları öldürmektir. yalanı en iyi beceren solculardır. solcu deyince rus akla gelmesin. abd rus çin ne kadar arıza devlet varsa hepsi solcu sayılır. Çünkü İslam düşmanı çünkü insan fıtratına muhaliflerdir.
Demokrasi, Laiklik, Hak ve Özgürlük mücadelesi
Ülkücüler komunistler gibi halkı arkasına almak yani tribüne oynamak için özgürlük-hak- adalet vb propagandalara sığınmadılar ve hiçbir devletin himayesinde bulunmadılar. solcular ise korktukları düşmanın emrinde stockholm sendromu ile sağ tarafa yani devlete karşı oldular. Peki solun halkı arkasına almak, kaynak oluşturmak adına yalan propaganda üretmesi doğal mıdır?
sermaye düzenine kafa mı tuttunuz?
üç beş gariban abd askerini denize atmak değildir mücadele. Mücadele Hak için zalime direnmektir. rusyanın emrinde hatta sosyalist maskesiyle abd nin kullanımında olan solcular kabadayı kucağına oturmakla mücadele verdiğini m sanıyor?
Merak ediyorum gerçekten, neyin mücadelesini verdi bu arkadaşlar
Allah c.c. a verdiği yemine ihanet eden, düşmanın emrine giren, yalnız kalan ve buna rağmen savaşan ülkücüleri nasıl anlasın?
SOSYALİST SOSYALİST - #328
TERÖR BELASINDAN NASIL KURTULURUZ?

Tek seçenek var:
İnsanları çocukluklarından itibaren DİNCİLİKTEN ve IRKÇILIKTAN uzak tutacaksın,
BİLİMSEL eğitim eşliğinde LAİKLİK ve EŞİTLİK dersi vereceksin,
İŞSİZLİĞİ yasaklayacaksın ve tüm bunları Anayasal güvence altına alarak yaşama uyarlayacaksın.

İşte bu doğrultuda büyüyen çocuklar asla terörist veya bölücü olamayacaklardır.

****

Teröristler ülkeyi kaosa sürüklemek isterken, cahiller de sağa sola saldırarak destek veriyor.
Teröristler sokakların karışmasını istiyor, cahiller de elinden geldiğince yardımcı oluyor!

Ey cahil, bilmem farkında mısın ama sen bu kafayla teröristlerin ekmeğine yağ sürüyor, teröre daha çok yardımcı oluyorsun.
K karafetva - #329
SOSYALİST' Alıntı:
DİNCİLİKTEN ....uzak tutacaksın,
pkk dinsiz örgüt ve terörist??? Yine sınıfta çaktın! Dünyada terör yapan tek bir dinci örgüt gösterebilir misin?? Neyse düşünmeye sevk edip de seni yormayalım şimdi...

Konuşmalar fikirsel olmalı. Sen sadece ezberlediklerini yazıyorsun. Dünyada var mı öyle bir din ki; insanları teröre sevk etsin, terörü teşvik etsin??
Terörün maşaları hak etmediklerini almak için terör yapıyor. Komünizmden başka hakkı sahibinden alıp yağmalayan bir anlayış var mı? Başarısız insanların haksızlığı başarmak için kalabalıklaşıp saldırdıkları bir sistem??
SOSYALİST SOSYALİST - #330
UNUTMAYINIZ Kİ AKP DEDİKÇE;

* Biraz daha Atatürk düşmanı oluyoruz
* Biraz daha ilimden bilimden uzaklaşıyoruz
* Biraz daha çağdaş, özgür, eşit ve bilimsel eğitimden uzaklaşıyoruz
* Biraz daha demokrasiden uzaklaşıyoruz
* Biraz daha laiklikten uzaklaşıyoruz
* Biraz daha hak ve özgürlüklerden uzaklaşıyoruz
* Biraz daha yoksullaşıyoruz
* Biraz daha gericileşiyoruz
* Biraz daha ayrıştırılıyoruz
* Biraz daha bölünüyoruz
* Biraz daha birbirimize düşman oluyoruz
* Biraz daha teröristleşiyoruz

Ve bu durum her geçen gün daha da ileri gitmektedir.
K karafetva - #331
SOSYALİST' Alıntı:
Biraz daha gericileşiyoruz
Hakikat geride bile olsa ileri mi gideceksiniz? O zaman siz doğruyu bulmak için değil ileri gitmek için yaşıyorsunuz. Doğruyu bulmaktan değil "gitmekten" ileri gitmekten zevk alıyorsunuz. Yani eylemlerinizin sebebi zevk menfaat...
Atatürk düşmanı
Bu isme komünizmden faşizme kadar sahip çıkan var. O isme sığınmaktansa "fikirleri" konuşmak evladır. İsminin Atatürk olması doğru oılduğuna ispat değildir. Fikirler ele alınarak doğruluğu ispatlamak gereklidir.
SOSYALİST SOSYALİST - #332
Kimin savaşıdır bilmem ama Suriye'deki savaşta 14 gariban evladımızı daha şehit ettirdik!

Hastanelerimizde tedavi ettiğimiz, karnını doyurduğumuz, hatta silah yardımı bile yaptığımız gerici yobaz IŞİD'li köpekler şimdi askerlerimizi yakarak öldürüyorlar.
K karafetva - #333
SOSYALİST' Alıntı:
Kimin savaşıdır
fitnebaşlarının Müslümanlar üzerine açtığı bir savaştır. Kim ne kadar fitneye meyilli ise o kadar savaşacaktır.
gerici yobaz IŞİD'li köpekler
Aynı sözleri yüz milyonu aşkın insanı öldüren komünizme de söyleyebiliyor musun? Ve ya soydaşlarımızı rusyaya teslim ederek öldürten inönü ye? Peki komünist yağmacılık felsefesiyle kendince Türkiye üzerinde hak iddia ederek terör estiren binlerce insanı yok eden pkk ya?
ışid in bunlar kadar zararı dokunmadı henüz... Ayrıca diğer örgütler ışid i terör konusunda çok aşmasına rağmen neden ışid hedef tahtasında? Çünkü İslam ı düşman sayan dünya şer birliği Müslüman görünümünde olan ışid e saldırıyor ve onun aleyhinde propaganda yaptırıyor. Sonuç; onlarca terör örgütü içinde tek terörist ışid...
Bu propaganda tanıdık değil mi? İslamın her simgesi tv de karalandı, sanatçı adı altında anti İslam propagandası yaptırıldı vesaire...
SOSYALİST SOSYALİST - #334
Birlik ve beraberlik, barış ve kardeşlik istiyorsak, dincilikten ve ırkçılıktan uzak durmalıyız.
Dincilik ve ırkçılık yapanlar asla barış içinde yaşayamazlar.
Çünkü karşısında hep ÖTEKİLER olacaktır.
"Ötekileri'' benimsemeyen bir anlayışın birlik ve beraberlikten, barış ve kardeşlikten söz etmesi normal değildir.
Her toplumda ötekiler vardır mutlaka.
İnsani olan, ötekileri ötekileştirmemektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #335
Sosyalizm der ki gelin şu ekmeği birlikte üretelim ve eşit paylaşalım ki herkesin karnı doysun, kimse aç kalmasın, kimse kimseye muhtaç olmasın.

Kapitalizm ise bu anlayışa karşı çıkar hatta bu anlayışta olanları vatan hanini, bölücü ve terörist sayar.

Sorarım size; hainlik, bölücülük, teröristlik bunun neresinde?
Yada; hain, bölücü, terörist kim sizce?
K karafetva - #336
SOSYALİST' Alıntı:
Dincilik ve ırkçılık yapanlar asla barış içinde yaşayamazlar
Türkiye İslam medeniyeti iken yedi düveli kardeş yaptı. Şu an gayri İslam ama kendi içinde bile savaşıyor... Yine çaktın Sosyalist...
(dinciliğin)...karşısında hep ÖTEKİLER olacaktır.
Sen dinsizliği seçtiğinde ötekiler olmayacak mı? Tüm inananlar sana göre düşman değil midir?
Sosyalizm der ki gelin şu ekmeği birlikte üretelim
Ekmek zaten üretiliyor. Sosyalizm yok ortada ve ekmek üretiliyor. Neden bu ekmeği sosyalizm üretsin? Çünkü sosyalizm "başarı" diye bir şey bilmez. Dolayısıyla başarmak da yoktur. Tüm ileri zekalı, kapasiteli, kafa kol işçileri sosyalizm de eşittir ve kazanmanın anlamı yoktur. Onun için sosyalizm hep başarısızlara, başaramayanlara hitap etmiştir. Başarmak olmayınca dünyaya geliş sebebimiz olan ilahi sınav da ortadan kalkıyor sizlere göre. Dünyayı zevk ü sefa içinde hiçbir sorumluluk almadan yaşamanın adıdır sosyalizm...
SOSYALİST SOSYALİST - #337
Ne zaman ki insana yakışır, insanca yaşanabilir bir ülke için evrensel değere ve öneme ulaşmış olan;

• Demokrasi ve laiklik adına
• Adalet ve eşitlik adına
• Barış ve kardeşlik adına
• Birlik ve beraberlik adına
• Hak ve özgürlük adına
• Dayanışma ve paylaşım adına
• Çağdaş, özgür, eşit ve bilimsel eğitim adına
• Kadın-erkek eşitliği adına
• Cinsiyet ayrımcılığına karşı olmak adına
• Dincilik ve ırkçılığa karşı durmak adına
• Doğa katliamlarına direnmek adına
• Emperyalizme, kapitalizme, sömürüye karşı savaşmak adına
• Ve bunları gerçek anlamda yaşama uyarlayacak olan Sosyalizm adına

mücadele etmiyor, düşüncelerimi bu yönde eğitmiyorsam; işte o zaman aileme, komşuma, köyüme, ilçeme, ilime, ülkeme ve ülkemde bir arada yaşamak zorunda olduğum farklılıklara ihanet ediyorum demektir.
K karafetva - #338
SOSYALİST' Alıntı:
Bir eylemin içinde art niyet yoksa ihanet de yoktur. Hata yapmakla ihanet etmek aynı değildir. Hataya ihanet ismi yakıştırılırsa bu sefer de ihanet manasını kaybeder basit bir ifadeye dönüşür.

Demokrasi ve laiklik adına
İslam da imanın 6 şartı vardır. demokrasi laiklik de gayri İslam dinindeki şartlardandır. Laqiklikle her ne kadar dinden uzaklaşmak anafikir olsa da aslında başka bir dinin temelini atmaktan öteye geçemez.

İnsanın olduğu her yerde cezalandırma, görevlendirme, mücadele vardır. Laiklik vb iman esasları ile sadece din İslam dan çıkarılır gayri İslam a yönelir.
SOSYALİST SOSYALİST - #339
Savaş istemiyorsanız;
sınırları kaldırmaktan,
dünyayı tek bir devlet haline dönüştürmekten,
dünyayı temsilen kurulacak bir merkezden yönetmekten başka çare yoktur.


K karafetva - #340
SOSYALİST' Alıntı:
dünyayı temsilen kurulacak bir merkez
İşte mesele de o zaten... Merkez ama kimin merkezi?

Hak merkez olamıyorsa en azından batılın da merkez olamamasını sağlamak gerek. Yani her tarafta Hak kısağlamaya güç yetmiyorsa en azından gücünün yettiği yerlerde Hakkı ayakta tutmak gerek. Hakkı sağlayamadığını bilen birisi kendisini lider olmaktan alıkoymalıdır. Eğer bu sefer batıl lider oluyor kaygısını duyarsanız, lider olamamış olan Hak lider olan batıla yeterince muhalefet edecektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #341
SONSUZLUK NEDİR, SONSUZLUK DİYE BİR ŞEY VAR MIDIR?

İster mesafe, ister yaşam, ister var oluş bakımından olsun her şeyin bir sonu vardır.
Ama bu son, yok oluş anlamında değildir.
K karafetva - #342
SOSYALİST' Alıntı:
Bu düzende(komünizmde) savaş diye birşey yoktur
İnsanın savaşılacak birşeyleri, değerleri olmaması ne kötü diil mi? Yoksa komünizm zengine açtığı savaşı savaştan saymıyor mu? Başaranların, Hak edenlerin emeğini almayı mübah mı sanıyor? Yoksa Keza biz komünizmin kaç milyonu öldürdüğünü mğ bilmiyoruz??

Sonsuzluk yüce Allah c.c. ın yarattığıdır. Sonsuzluk yaratılabilir mi? Aklımız almıyor diil mi? İşte Allah bizim aklımızın alabildiğinden münezzehtir. Zaten Allah ın kudretini bizim aklımız alıyor dese brileri, ateistler çıkar der ki; "bir akıla sığacak kadar mıdır rabbiniz."
SOSYALİST SOSYALİST - #343
Her fırsatta FETÖ diye yırtınacaksın, ama darbe araştırma komisyonuna mit müsteşarı, genel kurmay başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı gibi en önemli bilgi kaynaklarını göndermeyeceksin!

Hükümet darbenin gerçek yüzünü bilenlerin konuşmasını istemiyor, NEDEN?

Enteresan oyunlar dönüyor, bakalım nasıl sonuçlanacak.
SOSYALİST SOSYALİST - #344
Ülkem sağcılarını "vatan elden gidiyor" diye kandırmayan, kullanmayan kalmamıştır.

* Amerika kandırmıştır.
* İngiltere kandırmıştır.
* İsrail kandırmıştır.
* Emperyalizm kandırmıştır.
* Kapitalizm kandırmıştır.
* Burjuvazi kandırmıştır.
* İktidar sahipleri kandırmıştır.
* Kolluk kuvvetleri kandırmıştır.
* Gerici yazılı ve görsel basın kandırmıştır.
* Gladyo/Kontrgerilla kandırmıştır.
* Eroin - esrar kaçakçıları kandırmıştır.
* Silah kaçakçıları kandırmıştır.
* Mafya - çete kandırmıştır.

Kısacası "vatan elden gidiyor" cümlesini telaffuz eden herkes kandırmış, çıkarları doğrultusunda kullanmıştır.
Hiçbir sağcı da dememiştir ki yahu durun hele vatan nasıl elden gidiyor, nereye gidiyor, kim götürüyor?
K karafetva - #345
SOSYALİST' Alıntı:
...cümlesini telaffuz eden herkes kandırmış...
Peki ya Atatürk ?? o kelimeyi telaffuz edenler? her sıkıştıklarında ya da sıkıştırmak istediklerinde? Hiç soran olmuş mu bırakın kelimelere sığınmayı, fikirleri konuşalım diye??

Vatan elden gidiyor... 30 tane Türkiye kaybettik ama aslını bizim aslımızdan saymayanlar hala olanları göremiyor "kandırmaca" dan bahsediyor. Dile kolay 30 tane Türkiye... Ya kaybetmeyip kazansaydık Dünya bizim mi olurdu? Neyse dünya Sultan Süleyman a kalmamış...
SOSYALİST SOSYALİST - #346
Gerici yobazlar bildiğimiz gibi, can almadan, kan yutmadan yaşayamıyorlar.

Ey yobaz söyler misin yılbaşı kutlamasının kime ne gibi zararı var?

Siz güya ileri gelenler, insanların yeni bir yıla girişini kutlayanları dinsizlikle, kafirlikle suçlarsanız, cahiller de size uyacaktır mutlaka.
Gerçek tehlike sizlersiniz

Dindar ve kindar nesil yetiştirmek isteyen yobazların güya terörizmi kınamasına inanmıyoruz.
Bu yobazlar şu an arka tarafta kıs kıs gülüyorlardır.

Yobazlar siyaseti din üzerinde yükselttiği sürece şeriatçı gericilerin katliamları asla son bulmayacaktır.

Ülkede ne kadar yabancı uyruklu Müslüman varsa derhal sınır dışı edilmelidir.
Aksi halde katliamların sonu gelmeyecektir.

Ülkem insanına demokrasi, laiklik, eşitlik, adalet, hak ve özgürlükleri çok gören gerici anlayışın bu ülkede yaşamaya hakkı yoktur.
K karafetva - #347
SOSYALİST' Alıntı:
Ey yobaz söyler misin
Bir forumcuya yakışmayan tavırlar. Sıkıştığında saldırmaktansa hatanı görebilirsin. En azından fikirsel yazman gerekir onu bilmelisin...
....derhal sınır dışı edilmelidir.
BU ülkede vatana ihanet mealinde anlaşılabilecek olan "batıyı önder" kabul eden solculardan hiçbirisi Türkiyeyi terk etti mi? Ve şimdi siz bizim mirasımızı batıya hibe ettikten sonra bizi de kovmak istiyorsunuz... Zaten ilericilerden herşey beklenir.
demokrasi, laiklik, eşitlik, adalet, hak ve özgürlükleri
Her fırsatta iman esaslarınızı sayıyorsunuz. Dininizi devamlı siyasete hayata herşeye bulaştırıyorsunuz. Yobazlık diye demek istediğin bu değil midir senin??? Aslında sizin bunları sayıp durmanızın sebebi esas dayanağınız olan sol kitlenin yani abd ab rusya şeytani birliğinin Türk insanını bu ilkelerle sindirmiş olması ve sizleri bu şartla gününüzü gün ederek yaşamanıza izin vermesidir...
yılbaşı kutlamasının kime ne gibi zararı var?
gavur dininin esasıdır. Hakkın ayakta durmasını sekteye uğratır. Sağlam olanı acaba soru işaretleri ile çürütür. Batılın esamesinin okunması dahi yasak!
T tansxx - #348
selam ederim,

dostlar başı sıkışan zengin müslüman uçakla isviçreye gidiyor tedavi olmaya. bu tek cümle hem sosyalizmi hemde batının şeytani oluşunu çürütmeye yeter. çok laf yerine, çok çalışmak ulu Allahın hertürlü ilmni hakikat ışıgında icra etmek gerekir ki meyvesini versin. yılbaşı aybaşi haftabaşı suni şii alevi musluman hıristiyan hepsini geçiniz. hakikat yolu birdir "Hak" tan geçer. giriştigi her işte hak'kı icra edenin, hak ka inanıp inanmadıgını tartışmak gülünçtür. sonsuza giden tek şey, bilindigi üzre doğru dur. dogruyu icra eden kişi ne alanda olursa olsun ulu Allahın katında ona dogru yol almış demektir. onun varlıgına inanmasa bile...
SOSYALİST SOSYALİST - #349
Sen her yıl en az on kez kandilmiş, miraçmış, kutlu doğum haftasıymış, bayrammış gibi kutlamalar yapacaksın, herkes anlayışla karşılayıp iyi dileklerini sunacak, fakat senin gibi yapmayanları kafirlikle suçlayıp, katledilişlerini sevinçle karşılayacaksın.
Bir de utanmadan hoşgörüden, yaratılanı severmişsin yaratandan dolayı diye sahtekarlık yapacaksın.
Söyler misin be yobaz, bu durumda insan olan kim, kafir olan kim?
SOSYALİST SOSYALİST - #350
şunu bilmelisin ki herkes dinini Arap gibi yaşamak zorunda değildir.

Yazı düzeltilmiştir, Lütfen uslubumuza dikkat edelim
ADMİN
SOSYALİST SOSYALİST - #351
ÖYLE TEMİZ BİR DİNE, ÖYLE TEMİZ BİR IRKA,
ÖYLE TEMİZ BİR KÜLTÜRE SAHİBİM Kİ;

Hiçbir masum Yahudi, Hıristiyan, Müslüman, Budist ya da Ateist,
Hiçbir masum İngiliz, Fransız, Ermeni, Arap veya Rus düşmanım yoktur.

Dini, dili, ırkı, cinsi ve kültürü ne olursa olsun, inancım gereği masum tüm dünya insanları benim için değerleridir ve dostumdur.

Tüm dünya iyi insanlarının dini, dili, ırkı, cinsi, kültürel yaşamı ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, tümünü kendi kültürü kadar değerli ve önemli sayan bir inanca sahip olmaktan gurur duyuyorum.

Ayrıca benim dinim, ırkım, kültürüm der ki; hiçbir ayrımcılık yapmaksızın, tüm dünya iyi insanlarını dost edinebilir, onlarla her türlü insani ilişkileri geliştirebilir, dünya dostluğu ve kardeşliği adına elinden gelen çabayı gösterebilirsin.

Böyle bir dine, böyle bir ırka, böyle bir kültüre, böyle bir ahlaka sahip olmak gerçekten dünyanın İYİ insanları için bulunmaz bir değerdir.

Ve benim dinim, ırkım, kültürüm, ahlakım herkesi olduğu gibi kabul eden bir anlayışa sahiptir.
K karafetva - #352
SOSYALİST' Alıntı:
Hiçbir masum İngiliz, Fransız, Ermeni, Arap veya Rus düşmanım yoktur.
Stockholm Sendromu. Düşmanına aşık olmak diye tabir edilir. Başka bir anlatımla ırzına geçen saldırgana aşık olmak. Kurtuluş çaresi göremediğinden "aslında aşk yaşıyorduk" bahanesine sığınmak...
Kısacası kim kimi dost edindiğine baksın. Bize her tip düşmanlığı yapanlara karşı hiçbir düşmanlık duymuyor ve onları dost edinebiliyorsunuz... Nasıl bi mideniz var diye soranlar olacaktır... Zaten Dünya da savaşacak davası olmayanın nasıl düşmanı olsun? Düşmanımız olsun diye dava aramıyoruz. Ama Hak davanın düşmanı evvelden vardı. aleyhi lane: şeytan.
Aklımıza geldi. "Düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. kızıl(komünist) lık yıkıldı. Şimdi yeni bir düşman lazım. Onun rengi de Yeşil(İslam) gibi görünüyor." Margaret Tacher....mealen...
Tüm dünya iyi insanlarının dini, dili, ırkı, cinsi, kültürel yaşamı ne olursa olsun
İstanbul hava gazı... Komünizm kaç milyon masumu katletti? Avrupa neden saldırdı bize? demokrasi getiriyordu Osmanlı ya Türkiye ye....Amerika ne yapıyor??? Sizin dininiz ancak propaganda yapar. Hakikati bizden dinle;;

Fatih Sultan Mehmet Han.... Bir gayri müslimin arazisini alıp cami yaptırır... Gayri müslim Şeriat devletinin Reis i Cumhuru Sultanı Hünkarı Padişahı olan Fatihül İslambol; kadı tarafından mahkemeye çağrılır. Fatih Sultan Mehmet mahkemeye gelip oturur. "Ayağa kalk. Adaletin karşısında oturulmaz" Kadı.... SOnuç Fatih in kolu kesilmesi kararı çıkar. Duygulanan Gayri Müslim davasından vazgeçer yanılmıyorsam Müslüman olur..... cumhuriyette demokraside solculukta özgürlükte ve bilumum iman esaslarınızda bunun benzeri olabilir mi?? OLması gerekeni onun bunun oylamasına sunan, dünyevi şehvet için yaşayan bir ideolojide hiç olabilir mi???
K karafetva - #353
katledilişlerini sevinçle karşılayacaksın.
tarafımıza iftiradır. Sayın Sosyalist "doğru"ya susatıyorsun bazen...
yaratılanı severmişsin yaratandan
Sendeki bilinçaltı boşalması... Ağzından bişeyler çıkıyor ya laf atmak isterken itirafta bulunuyorsun...
herkes dinini Arap gibi yaşamak zorunda değildir.
Din Hazret-i Adem safiUllah aleyhisselam Peygamberimizden beridir aynı Dİn İlk insan ve Atamız. Yani dinde milliyet esas değildir. Zaten İslam da ne tip bir milliyetçilk var ki ona buna atfedilsin?

Peygamberlerin illa milliyeti(kavmi) olacaktır. Arap lara nasip olması nimettir. Ancak peygamberin nasip olduğu o kavim Peygamberin gelişine sebep olan fitne, yoldan çıkmışlık vb ile hemhal olmuş olduğu bilinir. Yani Peygamberin bir milliyete gelmesi o milliyeti yükseltmekle beraber hatalarını düşündürür....
D dura - #354
Gerici yobazlar bildiğimiz gibi, can almadan, kan yutmadan yaşayamıyorlar.

Ey yobaz söyler misin yılbaşı kutlamasının kime ne gibi zararı var?

Siz güya ileri gelenler, insanların yeni bir yıla girişini kutlayanları dinsizlikle, kafirlikle suçlarsanız, cahiller de size uyacaktır mutlaka.
Gerçek tehlike sizlersiniz

Dindar ve kindar nesil yetiştirmek isteyen yobazların güya terörizmi kınamasına inanmıyoruz.
Bu yobazlar şu an arka tarafta kıs kıs gülüyorlardır.

Yobazlar siyaseti din üzerinde yükselttiği sürece şeriatçı gericilerin katliamları asla son bulmayacaktır.

Ülkede ne kadar yabancı uyruklu Müslüman varsa derhal sınır dışı edilmelidir.
Aksi halde katliamların sonu gelmeyecektir.

Ülkem insanına demokrasi, laiklik, eşitlik, adalet, hak ve özgürlükleri çok gören gerici anlayışın bu ülkede yaşamaya hakkı yoktur.
Yılbaşını bir müslümanın kutlaması çelişkili ve tehlikelidir.Neden? Miladi takvim İsa'nın doğumunu milat kabul eder.Aslında bunda da bir hesap hatası olduğu söylenmektedir.Hz. İsa Müslümanlarında iman etmesi gereken bir peygamberdir.Fakat hristiyanlar İsa'yı ilahlaştırmış ve Tanrı'nın oğlu olduğu iddiasıyla yoldan çıkmışlardır.Bir müslümanın hristiyan adetlerine uyması uygun değildir.

Bunun böyle olması tabi ki kimseye yılbaşını kutlayanları öldürme hakkı vermez.Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar çok üzücü.İnşaallah bunu yapan kendini bilmez cezasını bulur.

Gerçek tehlikeyi aramaya gerek yok.Kemalist sistemin uygulamaları tehlike olmayı bırakın,gerçek bir kabus olmulardır.Türkiye tarihine bakıldığında,kılık-kıyafet inkılaplarından tutun başörtüsü yasaklarına kadar her türlü özel yaşama müdahele devlet eliyle gerçekleştirilmiştir.

Ne yazık ki yobaz kemalistler,özel yaşama müdahale hakkını kendilerinde görmektedir.Başörtülülerin kendi kişisel hakkını kazanmasına dahi tahammülleri yok.

Demokrasi,laiklik,eşitlik...Bunlar hakkında insanlar tartışamaz mı?Bu kavramları tartıştırmamak,eleştirmemek,eleştirenlere yaşama hakkını bile çok görmek Orta Çağ kilisesinin uygulamalarından farksızdır.
K karafetva - #355
yılbaşı....bir hesap hatası
Aytunç Altındal Vatikan takviminin hesap hatası üzerine bina edildiğini yazmıştı. Çok sonra Dan Brown yazdı ve kilise takvimini düzeltti. Bu durum için Altındal:" soyadımız Brown olmadığı için bizim bu konuyu daha önce ele aldığımıza kimse dikkat çekmiyor" mealinde konuşmuştu. Sayın Altındal malum vefat etti. tv de Hazret-i Meryem ile ilgili bir konuda "Bu Meryem değil. Bu ...isimli bi fahişe" demişti. Şimdi kendisi Hz. Meryem diye (yanılmıyorsam vatikan tarafından) kabul edilen kişinin aslında bir fahişe olduğunu söyledi. Şimdi tabi Altındal muhakkak Meryen radıyAllahü anh için fahişe demez. Ama eski kaynakların yanlış olabileceğini ve de Hazret-i Meryem e zaten zina iftirası atıldığından bazı kaynakların asıl Meryem e fahişe yakıştırması yapmış olabileceğini atlamıştı. Yani cürretkar bi konuşmaydı. Ve sonuç? Sayın Altındal kontrollü biyo saldırı ile öldürüldüğü iddiası...
dura' Alıntı:
Mustafa Kemal solcular Kemalistler... Mustafa ismiyle solcular aynı yerde pek barınamıyor. M.Kemal ve solcular ayırmamız gerekebilir...
http://www.supermeydan.net/forum325/thread96671.html
yobaz kemalistler,özel yaşama müdahele hakkını kendilerinde görmektedir
Aslında anti-İslam saldırılarının temelinde Türkiye de bi Avrupalının rahatça yaşamasını sağlamak için engel olacak her tip insan hissiyatını yok etmek var. seksin yayılması için iffetli kadın, içkinin içilmesi için sakallılar, vesaire birer engeldir. Yani esas amaç başörtüsü vesaire değil şeytani milletlerin kendi hayatlarını yaşamak yeni yerler fethetmek için engelleri kaldırma istemesidir. Mesela iffeti yok etmek için başörtüsüne neden saldırır? Kadının başörtmekten korkması, örtünün kötü reklamı ile normal birisinin yaklaşmaktan korkacak kadar uzaklaştırılması vesaire.
SOSYALİST SOSYALİST - #356
LANET OLSUN terörizme,
terörizmi yaratan yaşam düzenine
ve bu düzeni bize dayatanlara!
SOSYALİST SOSYALİST - #357
17 Eylül 2014 Çarşamba
"IŞİD militanlarını tedavi etmekten bıktım”


Mersin’de özel bir hastanede hemşire olarak çalışan E.G.,
“Biz tedavi ediyoruz onlar kafa kesmeye gidiyor.
IŞİD militanlarını tedavi etmekten bıktım” diye tepki gösterdi.
*
Fırat Kalkanı operasyonunda bir zamanlar besleyip büyüttüğümüz IŞİD terörizmine 47 şehit verdik.
Öngörüsü bu derece düşük olanlara güvenmek hayatlara mal oluyor maalesef.
*
Cehaletin ülke yönetmesini sindirmek gerçekten çok zor.
*
Din siyasete malzeme yapılırken birileri de meze olmaktan keyif alıyor!
*
ABD emperyalizminin bize yapmadığı kalleşlik kalmadı ama ne işse bir türlü kopamıyoruz.​
SOSYALİST SOSYALİST - #358
NATO, emperyalizmin ve özellikle ABD'nin çıkarları doğrultusunda çalışan bir örgüttür.
NATO üyeleri ise buna hizmet ederler.
ABD emperyalizmi meşru olmayan saldırılarını NATO kararlarıyla meşrulaştırarak yaşama geçirir.
Bundan dolayı ABD katliamlarının sorumlularından biri de üye ülkelerdir.
Onun için, Türkiye bir an evvel NATO'dan ayrılmalıdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #359
15 Temmuz'un geçici ve sahte demokratları diktatörlüğe adım adım ilerliyor.

Hep söylemişimdir;
Demokrasiden, laiklikten, eşitlikten, adaletten, aydınlıktan, çağdaşlıktan, bilimden, hak ve özgürlükten korkanların vatana ve insanlığa ihaneti kaçınılmazdır.
Ve adım adım ilerliyoruz ihanet eşliğinde diktatörlüğe.

**

Dolargiller fırlamış yine.

Kardeşim, hiçbir şey bilmiyorsan;
ülke ekonomisini alt üst eden, ülkenin ekonomik yapılanmasını üretimsizliğe iten ve küçük yatırımcıları YUTMA projesi olan burjuvazinin döviz oyunlarını bozmak için, BORSA ve benzeri kuruluşları kapatacaksın.

Böyle yapacaksın ki ne dolar fırlasın, ne ekonomin alt üst olsun, ne de kazanmak için borsaya koşan fakat her defasında büyük spekülatörlerden tekme yiyen küçük saf ve ölü borsacın dibe vursun.
K karafetva - #360
SOSYALİST' Alıntı:
Demokrasiden, laiklikten, eşitlikten, adaletten, aydınlıktan, çağdaşlıktan, bilimden, hak ve özgürlükten korkanların
Adalet ve Hak kelimelerini çıkarırsak gerisi sol dininin iman esasları... Nasıl korkmayalım dün Avrupa ile birleştiler Osmanlı yı yıktılar sonra abd-ab-rus ile dayanıştılar ve sırada kimbilir kimler var. Kim güçlüyse o vardır...

Ayrıca demokratik seçimle başa gelen Sayın Menderes Sayın Erbakan gibi önderlere yapılan saldırı; demokrasiden kimin korktuğunu gösteriyor...

Demokrasi de çekilip uzatılabilecek bi kelime. Çoğunluğun kararı menfaatine uyarsa demokratik uymazsa monarşik olabiliyor insan.
SOSYALİST SOSYALİST - #361
Türkiye milliyetçiliği Türkiye'ye değil, emperyalizme, kapitalizme, burjuvaziye teslimiyet milliyetçiliği konumundadır.
Çünkü emperyalizme telsim olması kaçınılmaz olan teslim olduğumuz kapitalizm bunu gerektiriyor.
O nedenle, devlet düzeninin bizlere dayattığı ülke milliyetçiliği bireysel olarak sadece ŞAHSİ çıkarlar için kullanılmakta, ülkeye ve ülkemiz insanlığına bir yarar sağlamamaktadır.
K karafetva - #362
[QUOTESOSYALİST]Türkiye milliyetçiliği Türkiye'ye değil, emperyalizme, kapitalizme, burjuvaziye teslimiyet milliyetçiliği konumundadır
[/QUOTE]
Kişiler ve fikirler aynı değildir. Birilerinin yaptığı anlayışlarının gereği olmayabilir.
Türk demek İslam demekti DÜnyada. Türkiye de ülkücüler içlerinde her ne kadar serserileri de barındırsa da; İslam düşmanlığı, düzen düşmanlığı, Adalet düşmanlığı ile mücadele etmişlerdir.
ülkeye ve ülkemiz insanlığına bir yarar sağlamamaktadır
dünya yolunu şaşırmış. Mühim olan kişilere menfaatlere olan faydası değil Doğruyu ayakta tutmasıdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #363
KISACA BAŞKANLIK SİSTEMİ TEKLİFİ NELER GETİRİYOR?

* Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis’e mesaj vermek.
* Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atamak ile görevlerine son vermek.
* Üst düzey kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek.
* Milletlerarası anlaşma yapmak.
* Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak.
* Kanunların uygulanması için kanunlara aykırı olmamak koşulu ile- yönetmelik çıkarmak.
* Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak...

80 MİLYON KİŞİ ADINA TEK BİR KİŞİ BUNLARI YAPACAKSA, BUNUN ADINA ''DİKTATÖRLÜK'' DENİR.

*************************************

Nasıl bir yaşam dayatmışlarsa bize, binlerce yıldır insanlık nezdinde hiçbir şey değişmemiştir.
Hala savaşmaya, öldürmeye, öldürülmeye devam ediyor insanlık!

*************************************

Demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, adalet, hak, hukuk gibi kavramları her bünye kaldırmaz.
Çünkü bu değerlere haiz olmak için önce kendine, sonra da insanlığa saygı duyman gerekiyor.
Aksi halde sindirmek zordur.
K karafetva - #364
SOSYALİST' Alıntı:
80 MİLYON KİŞİ ADINA TEK BİR KİŞİ
Tek yerine karmakarışık ne olduğu belirsiz olunca mı iyi oluyor? İşte bu mücadelesizliktir. Tek bir karar ile mücadele edilir. Kalabalıklar ise olması gerekeni sulandırır. Hem siz değil misiniz "Türk milletinin %60 aptaldır" diyen? Madem siz de kalabalıkların kararını beğenmiyorsunuz neden demokrasiyi savunuyorsunuz???

Olması gereken vardır. Demokratlar da olması gerekeni tarif eder. Sadece demokrasiyi bir silah olarak kullanarak insanlığın alacağı tek ve en doğru kararı engelleyerek mücadeleyi bitirmek ister.

Adnan Menderes, Necmeddin Erbakan.... demokrasinin sinsi bir silah olarak kullanıldığının yeteri ispatı değil mi?
Dediğimiz gibi olması gereken en derin fikirlerle belirlenir. Kalabalığın yani daha az düşünen, düşünmeyen, menfaatine göre karar alanların sulandırmasına terk edilemez. Hiç cahil ile alim bir olur mu? O taktirde; makamlar, mevkiler Hak ortadan kalksın herkes isteğine göre istediğini yapsın. Oy kullanarak profesörler seçilsin, oy kullanarak öğretmenler.... Bunun sonu yok, oy kullanmak menfaati cahilliği işin içine sokmakta. Ancak genel geçer kişisellikler için oy kullanılabilir. Kaldırım biçimleri, bi şeylerin rengi... Ama Hukuki esaslar, kanunlar, yönetim, savaş kararı... Bunlar oya sunulamaz.
SOSYALİST SOSYALİST - #365
Çatlak bir demokrasimiz vardı ama idare ediyorduk.
Şimdi bunun bile kırılacak olması o kadar zoruna gidiyor ki insanın, resmen üzülüyorum!
İnanın kendim için değil, ülkem için üzülüyorum!
K karafetva - #366
SOSYALİST' Alıntı:
Çatlak bir demokrasimiz vardı
bizim ise hakiki bir imparatorluğumuz.... Bir Dünya İmparatorluğundan küçük milliyetçiler, minik devletler türettiler. Her biri kendisini imparatorluk zannetti.

Hem Hak dururken karmaşanın ne önemi var?
SOSYALİST SOSYALİST - #367
Özel mülkiyet dünyadaki tüm yanlışların, savaşların, açlığın, yoksulluğun, ayrışmanın, bölünmüşlüğün kısacası akla gelebilecek tüm sorunların ana kaynağıdır.
K karafetva - #368
SOSYALİST' Alıntı:
Özel mülkiyet dünyadaki tüm yanlışların
n'apıyor acaba özel mülkiyet ve ya para? yoksa birileri yapıp yapıp suçu ona mı atıyor?
Mülkiyet özel değil de devlette olsa ne olur ki? Özel mülkiyette özel olarak peşinde koşanlar komunizmde memur olarak koşacaklar peşinden....
Bi hocamız ingilizce ders anlatırken devletin Türkiye de kamu malının %60 ına mı ne sahip olduğundan bahsettikten sonra "that's why" (bu sebeple) diye devam ederek herkesin siyasetçi olma sebebini açıklamaya çalışıyordu...
SOSYALİST SOSYALİST - #369
Yerine göre her şey yolunda, yerine göre krizin ve terörizmin son bulması için, istikrar için, Başkanlığa evet dememiz isteniyor.
Bu uyanıklara ve bizleri koyun yerine koymak isteyenlere fırsat vermemek için, başkanlık diktatörlüğüne ya HAYIR diyerek onurlu bir davranış sergileyeceğiz, yada EVET diyerek koyun misali tek bir çobanın güdümüne gireceğiz.

Ülkenin ve bu ülke insanın geleceği için belki de söyleyeceğimiz son sözümüz olacaktır önümüzdeki referandum.
O nenenle, başkanlığa EVET dersek esarete, HAYIR dersek özgürlüğe yeniden ilk adımı atmış olacağız.

Ya esaret, ya özgürlük.
Bu, son kararımız olacaktır.

Demokrasi, Laiklik, Eşitlik ve Özgürlük için, Başkanlık yolundaki tek adamlığa ve dolayısıyla Anaysa değişikliğine HAYIR.
Kul değil, özgür birey olarak kalabilmek için HAYIR
K karafetva - #370
SOSYALİST' Alıntı:
başkanlık diktatörlüğüne ya HAYIR diyerek onurlu bir davranış sergileyeceğiz, yada EVET diyerek koyun misali tek bir çobanın güdümüne gireceğiz.
Liderlik neden diktatörlük olsun? Koyun kötü müdür? köpek nasıldır?
İnsanın usulüne göre yaşaması, olması gereken doğruya itaat etmesi pasiflik değildir.Olması gereken uğruna mücadele etmemektir pasiflik.
tek adamlığa ...HAYIR
Tek adam diye kitabı yok muydu solcuların? stalin in lenin in ismet inönü nün ve daha nicelerin tek adamlığına ne demiştiniz Sayın Sosyalist?
SOSYALİST SOSYALİST - #371
Ülke kaderini tek adamın kararlarına teslim etmek, bilinenler dışında ülke için başka türlü sakıncalar da doğurabilir.
Mesela, diyelim ki uluslararası mafya, çete, terör örgütleri veya emperyalistlerin CIA, MOSSAD gibi istihbarat teşkilatları dese ki ''şu işi şöyle yapacaksın'' veya ''şunu şöyle yap'' aksi halde falan yerdeki kızını, filan yerdeki oğlunu bir daha göremezsin.
Peki, bu durumda tüm yetkileri elinde bulunduran başkan ne yapacak?

Oysa aynı durum parlamenter sistem için o kadar da kolay değildir.
Çünkü o güçlerin parlamenter sisteme bir şeyi yaptırması için en az 276 kişiyi tehdit etmesi gerekir ki bu da mümkün değildir.
İşte, tek adam dayalı sistem aynı zamanda bu gibi tehlikeleri de beraberinde getirebilir.
K karafetva - #372
SOSYALİST' Alıntı:
276 kişiyi tehdit etmesi gerekir ki bu da mümkün değildir
Neden mümkün değil? 276 tane elemanı mı yok bu örgütlerin? Yoksa tek bir eleman birden fazla kişiyi tehdit etmesini etik mi bulmuyor bu örgütler?
abd Irak a Türkiyede tezkere desteği beklerken milletvekillerine abd elçisi toplu olarak seminer tarzı bi şe vermemiş miydi? Hepinizi gebertiriz dememiştir de "abd nin kaygısını çeker" demiştir. Gırtlağınızı sıkarım demez de "hepinizi kucaklıyorum" der. televizyonlar Erbakan başbakanken bu halkı tehdit etmediler mi? abd ab rusya vebenzeri koca Türkiye yi tehdit ediyor da bikaçyüz kişiyi mi edemez?
Ayrıca tehdit değil korumadır önemli olan. tek kişiyi korumak yüzlerce kişiyi korumaktan daha kolay ve garantidir. Ottan çayırdan herkesin tehdit savurabileceğini düşünürsek esas olanın koruma olduğunu anlarız.
Ayrıca birkaç yüz kişinin ne cesarette olacağı ne malum? Herşeyi tehdit de algılayabilir ve ya birçok şeyden korkabilir de??? Nerede çokluk orada "tok"luk...
Seçilecek varsa tek olan öne çıkar kalabalığın herşeyi arkadan gelir.
Lider gerektiğinde canını ortaya koymasını bilendir... Tehdit gördüğün gibi her halükarda gelebilir ki buna karşı bir antitezi olandır lider... Hem lider olması herşeyin sahibi olduğunu mu gösterir? Lideri neden istemez abd-ab-rusya? Çünkü önlerinde engeldir. Peki liderin yerine gelecek herkes engel olursa menfaatçilere, daha bu lidere zarar vermeyi düşünür mü menfaatçiler? Yani liderin yerini dolduracak kişilerin de aynı liderlik vasfında olmaları ile liderin yokluğundan doğabilecek anlık menfaatler de engellenmiş olur.

Hepsi bir tarafa en önemlisi liderin usulüdür. İslam üzere olacak. Gerektiğinde lider de yargılanacak. Fatih Sultan Mehmet Han -ı hünkarı hakiki yargılandı bu memlekette... Tek adamdı yargılandı... Lideri de etkisi altına alacak asli bir hukuk olacak ve lider bu yolun fedaisi olarak görev yapacak...
SOSYALİST SOSYALİST - #373
Sokak röportajında spiker soruyor:
Mısır piramitleri Türkiye'den kaçırılmış, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Mikrofona konuşan herkes, yanlış ve gereksiz olduğunu söylüyor!
Birisi de uzun uzun anlatıyor ve tabiki tarihi eserlerin kaçırılmaması gerektiğini söylüyor.
Spiker dayanamayıp soruyor, mesleğiniz nedir?
Uzun uzun konuşan kişi, Tarih öğretmeniyim diyor!

Aslında ben bu kişileri suçlamıyorum.
Suçlu olan, güya yöneticilerimiz olacak hükümetlerdir.
Çünkü böylesine gerici ve cahil bir nesil yetiştirmek onların en temel politikasıdır.

YAZIK BU ÜLKEYE, YAZIKLAR OLSUN BİZE BU CEHALETİ REVA GÖRENLERİ İKTİDAR YAPANLARA

İŞTE O VİDEO: https://www.arizali.tv/akp-neden-mi-bu-kadar-cok-oy-aliyor-iste-ispati
K karafetva - #374
SOSYALİST' Alıntı:
gerici ve cahil bir nesil
Millet piramitlerde yatıp kalkıyo ya hemen bilir mernis adresini...
İnsan konuşulan sözlerden birşeyler anlar. Bu anlama merhale iledir. Konuşmada "kaçırılma", "piramit(tarihi hatırlatır önce)" denince Türkiyeden soyulan tarihi eser gelmez mi akla? Bu memleketin evladı evvela otu çayırı değil memleketini düşünür. Konuşmaların anlama hiyerarşisine göre o konuda çalışmamış kişi konu hakkında emare üzerinden yorum yapar. Peki bu kadar önemliyse piramitler ve ya başka bilimsel konular neden tv de gerekli bilgilendirme yapılmadı??? Yok önemsizse sen neden üstüne düştün? Ona bakılırsa her haltı bilecem derken insan neye döner?

Bir de spikerin yalan konuşmadığını boşa konuşmadığını düşünür ilk etapta insan. "piramit kaçırıldı diyosa bizim anladığımız piramit değil ya bu kaçırılacak cins bi piramit" diye düşünür.

Evvelden soruyordu spiker: "AbdUllah Gül bin ladin ile görüşecek. Nasıl buluyorsunuz bu görüşmeyi?" müslümanların birleşmesi gerektiğini anlatan da oluyor iyi diyen de. Sonunda biri çıktı o terörist sen dalga geçiyosun dedi. Peki ecevit in pkk ile görüşmesi solun pkk ideolojisini savunması komunist rusyanın Doğu yu komunist bölge ilan etmesi ecevit in "Türkiye yi adam edemedik" diye avrupaya konuşması başörtüsünün yasaklanması ve daha niceleri için siz solcular ne düşünüyorsunuz? İşte sizin rahatsızlık duymadığınız şakası bile yapılamayacak gerçekler.... Siz bunlara inanırsınız. Zaten gerçek...

Cahil nesil.... Allah c.c. ı bırakıp da evrimi tanrı edinenler cehaletten bahsediyor...Alimleri bırakıp adı bilim olan ezbercileri(bilimadamı) şeyh edinenler cehaletten bahsediyor.... Camileri bırakıp meyhaneleri mabet edinenler cehaletten bahsediyor... Birden fazla evliliği eleştirip geneleve gidenler cehaletten bahsediyor. Bu cehaletten herkes bahsettiğine göre popüler bi şe di mi?
SOSYALİST SOSYALİST - #375
Koca ülkeyi yönetmek isteyen biri dese ki;
''HER ŞEYİN EN İYİSİNİ BEN BİLİRİM, BEN NE DERSEM O OLACAK.''
Bu durum karşısında nasıl bir tepki gösterirdiniz?
K karafetva - #376
SOSYALİST' Alıntı:
BEN NE DERSEM O OLACAK
Adaleti Hakkı diyorsa sorun yok. Biz Hazret-i Fatih Sultan Mehmet Hanı bile yargıladık. Yani "ben ne dersem o olacak" ama Haksa olacak. Tek adam olacak ama olması gerekeni konuşacak. Ve adalete hakikate mecbur olacak.

Tek adam olmadı onlarca yüzlerce kişi oldu da n'oldu? Yani tek olup doğru olmaktansa yüz-ikiyüz olup karmakarışık olması kime yarıyor? Hakkı istemeyen insanın içinden gelen hakikati kabul etmeyen solculara yarar ancak. Yıllarca demokrasi vardı n'oldu? Devamlı kaybettik... Ve demokrasi adı altında devamlı hakim güçlerin emri uygulandı. Daha da enteresanı demokrasi "seçim" adı altında bu memleketten hiçbir zaman çoğunluğun oyunu alamamış olan chp-dsp ve daha bilmem kimler başa geldi...

Senin bu durumlara karşı bir tepkin oldu mu? neden olsun ki? Sizin menfaatiniz işliyorsa demokrasi olsa ne olmasa ne. Bize gelince "tek adam olmaz". Ya sizin tek adamlarınız neden oldu? inönüsünden alayına kadar? O bi tarafa zihniyetiniz her zaman tek adam olmadı mı???
SOSYALİST SOSYALİST - #377
''MHP ülke için zararlı bir anlayıştır'' dediğimde tepki ile karşılaşıyorum.
Nedenlerini şöyle sıralayabilirim:

Zararlıdır çünkü;

* Demokratik değerleri anlamıyorlar.
* Özgürlükleri sindiremiyorlar.
* Eşitliği sindiremiyorlar.
* Laikliği ve değerini bilmiyorlar.
* Bilimselliğin önemini kavramakta zorlanıyorlar.
* Bilimsel eğitimin yaşama geçmesi için çaba göstermiyorlar.
* Çağdaşlaşamıyor, çağı yakalayamıyorlar.
* Aydın bir gelecek için çaba göstermiyorlar.
* Gerici anlayışla birlik olup Atatürk gibi bir değeri yok sayıyorlar.
* Gerici anlayışla birlik olup Atatürkçülük değerleri alaşağı ediyorlar.
* Gerici anlayışla birlik olup halkı Araplaştırmaya çalışıyorlar.
* Gerici anlayışla birlik olup evrensel değerleri yok sayıyorlar.
* Irkçılık yaparak bölünmelere, zıtlaşmalara neden oluyorlar.
* Emeği ve emekçiyi tanımıyorlar.
* Emeğin sömürülmesini umursamıyorlar.
* Hak arayan emekçilerin karşısına dikilip vatan haini ilan ediyorlar.
* Daha iyi bir ülke için mücadele eden anlayışa destek sunmuyorlar.
* Ülke kaynaklarının yerli ve yabancı sermayeye satılmasını umursamıyorlar.
* Ülke kaynaklarını ele geçirenlerin ekonomik gücü ve dolayısıyla siyasal gücü de ele geçirdiklerini ve bu vesile ile hakkımızda her türlü kararların bunların tekeline geçtiğini anlamıyorlar.
* Emperyalizmin ülkeleri nasıl esir aldığını görmüyorlar.
* Kapitalizmin insanları nasıl perişan ettiğini, sömürdüğünü, köleleştirdiğini görmüyorlar.
* Liberalizmin ülkeyi nasıl yabancı dev şirketlerin tekeline soktuğunu görmüyorlar.
* Kapitalizmin insanları nasıl yozlaştırdığını görmüyorlar.
* İşsizlerin tepkilerine kulak kabartmıyorlar.
* Aç ve yoksul insanların çaresizliğini görmüyorlar.
* Kadın erkek eşit değildir anlayışını yadırgamıyorlar.
* Ülkeyi sevmenin temel kuralının emeği, emekçiyi ve ülke halkını sevmekten geçtiğini bilmiyorlar.
* Bayrağı değerli kılmanın yolunun ülkeyi demokratik değerlerle donatmaktan geçtiğini bilmiyorlar.
* Ülkeyi değerli kılmanın yolunun Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerini egemen kılmaktan geçtiğini bilmiyorlar.
* Ülkeyi güçlü kılmanın yolunun bilimden, bilimsel gelişimden geçtiğini bilmiyorlar.
* Ve böylece ülkeye, ülke insanına zarar verdiklerini bile bilmiyorlar.
K karafetva - #378
SOSYALİST' Alıntı:
Eşitliği sindiremiyorlar
Hak etmeyenin hak edenle eşit olduğu tek anlayış sizsiniz. Sizi sindirmek için de öyle bi mide lazım ki...
Atatürk gibi bir değeri yok
cahiller insanları alimler fikirleri konuşur. M.Kemal i değerli kılan hangi fikiri bir ülkücü yok saymış? Siz M.Kemal den ne anlıyorsunuz? M.Kemal eğer müslümansa namaz kılıyorsa milliyetçiyse hala kemalist misiniz? Yoksa M.Kemal ile içki-kumar-zina vb bir anlayışı korumak mıdır tek amacınız=? Bilin ki M.Kemal Atatürk ismini almakla değerli olmaz. Eğer değerliyse de lakap takmakla bi şey kaybetmez. Yani M.Kemal in değerli olduğunu sınayacak fikirsel-mana ifade eden gerçekler geçerlidir. M.Kemal de Hakkın önünde eğilmek mecburiyetindedir.
Emeği ve emekçiyi
zengini soymak mıdır emekçilik? Ya hak etmediğini almak mıdır?

Size her numarayı yutturuyorlar sırf dünyayı yaşamak için hepsine iman ediyorsunuz sonra da kafanıza yatmayana konuşuyorsunuz...

''MHP ülke için zararlı
yararlı deseniz biz zararlı derdik. Meğer ki siz zararlı diyosunuz o zaman kimbilir ne makbul insanlardır... Hem zararlı ama kime zararlı? kimin ülkesine kimin devletine kimin hayallerine zararlı? Sizler ab-abd-rusya nın ortak maneviyat düşmanlığına boyun eğmişsiniz. Daha insanın içinden gelen maneviyatı nasıl anlayacaksınız???

Sıralamışsın. Lafla peynir gemisi yürümez. Bi tanesini ispatlasana? Bi tane istatistik göstersene=
SOSYALİST SOSYALİST - #379
Yoksa M.Kemal ile içki-kumar-zina vb bir anlayışı korumak mıdır tek amacınız=?
Burada da terbiyesizleşmişsiniz.
Bir kez daha tekrarlarsanız en ağır hakaretlerle maruz kalırsınız şimdiden uyarmış olayım..
K karafetva - #380
SOSYALİST' Alıntı:
terbiyesizleşmişsiniz.
Yazdığımız herşey fikirseldir. Senden "saçmalıyorsun" "bilime aykırısın" laflarını duydukça mutlu olasım geliyor. Çünkü bi daha iptal olduğun görülüyor.
M.Kemal i sömürenlere bir sorudur o. Şahsi değil. Ama sen şahıs olarak yanıtlayabilirsin. Forum kültüründe fikirsiz yazı yazmak forumu sekteye uğratmaktır. İptal olduğunda karşı tarafın ayağını kaydırmaya çalışmak ise foruma ihanettir. Forumun karşılıklı iletişimini bozan her üye "deforum"dur.
en ağır hakaretlerle maruz kalırsınız
klavyedeki harflerin yan yana dizilmesinden ibaret bir kombinasyon olmak dokunmaz mı sana? tüm olabildiğin iki üç harf?
Sen gerçekleri kaldıramıyorsun. Senin zihniyetinin bu memlekette yaptıklarına bir cevabın da yok... Ama seni her zaman olduğu gibi iletişime davet ederiz çünkü biz Yunus Emreleri rehber ediniriz;
"Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Bu Dünya kimseye kalmaz"....
SOSYALİST SOSYALİST - #381


Bilim, her konuda insanlığı yücelten en büyük etkendir.
Bilimsiz bir toplum, cahil, bilinçsiz ve gerici bir toplumdur.
İnsanlığı, ülkemizi ve halkımızı yüceltmenin en doğru yolu, bilim yoludur.
Bu nedenle, insanlığı, ülkeyi ve halkımızı bilimden uzak tutmak; insanlığa, vatana ihanettir.
Çünkü bilim, sadece doğru yolu göstermektedir.

Bireyler, toplumlar veya ülkeler akıl ve bilim öncülüğünde yücelirler, yükselirler.
Bu nedenle biz sosyalistler de insanlık için, halkımız ve ülkemiz için, akıl ve bilimi ilke edindik.
K karafetva - #382
SOSYALİST' Alıntı:
kanadı kullanamayan tavuk olur, uçamaz
Hakikat(keramet) bulutta olsaydı deniz yeterdi yağmura la gerek... Hoplayıp havalanmayla, rüzgara kendini bırakmayla zeka emeği-derin.fikir-ilim yan yana gelmez. Yoksa kuş beyinli lafı nereden gelmekte???
biz sosyalistler....akıl ve bilimi ilke edindik
Sizin ilkeniz "emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ilkesini unutturmaktır. Dünyayı yaşamak... Yoksa bilime na katkınız oldu sizin? Ve "halkımız için" "insanlık için" laflarınız da dini siyasetinize alet etmenizdir. Kendi dininizin komplimanları ile insanları etkilemeye çalışıyorsunuz.
o kafayla düşmanlarımız bilim adamı olursa onların tarafına geçersiniz. gör ihanetin kimde-nerede olduğunu....
SOSYALİST SOSYALİST - #383
14 yıldır istikrar sağlamayan hatta iyice alt üst eden bir anlayışı 14 bin yıl daha iktidar yapsanız da sonuç değişmeyecektir.
Çünkü 14 yılda bir ülke her konuda gerçekten iyi bir seviyeye getirilebilirdi.
Oysa sonuç her bakımdan berbat durumda.

Şimdi ise başarısızlığı ve birçok çirkin eylemleri örtbas etmek için başkanlık ucubesini önümüze getiriyorlar.
Bu konudaki gerçek ise birilerinin aleyhindeki olumsuz ve çirkin gelişmeler ve korkulardır.

Başkanlık ucubesine ya EVET diyerek bu berbat durumu örtbas etmelerine yardımcı olacak ve tüm haklarımızı yok sayarak esarete boyun eğeceğiz,
ya da HAYIR diyerek başarısızlığın ve çirkinliklerin hesabını soracak ve özgür bir birey olarak yaşamımıza devam edeceğiz.

Sonuç itibariyle durum budur bence...
K karafetva - #384
SOSYALİST' Alıntı:
14 yıldır istikrar sağlamayan
evet yüzyılda Türkiyeyi rezil eden solculara oy verin. Uzamış kuyruklara, karneli alışverişlere, boyun eğilmiş gavur memleketlerine, yerinden kalkamamış yığınlara oy verin..... pkk nın ideolojisini savunanlara, makamında pkklıları ağırlayanlara, pkklıları milletvekili olarak partilerine alanlara, saysak bu mesajlara sığmayacak solculara oy verin.
SOSYALİST SOSYALİST - #385
Evrim ve Evrim Teorisi her ne kadar bir takım insanlar tarafından reddediliyor, tartışılıyor olsa da bu durum bilim insanları arasında değildir.
Bu durum sadece hiçbir bilimsel düşünceye sahip olmayan, bilimin önemini kavrayamayan, bilimden anlamayan, Evrim ve Evrim Teorisi hakkında gerçekten en küçük bir bilgiye sahip olmayanlar tarafından reddedilmekte veya tartışılmaktadır.
Çünkü biyologlar arasında evrim %99'un üzerinde kabul oranına sahiptir.
Tüm bilim insanları arasında ise %90'ın üzerinde bir kabul oranı bulunmaktadır.
K karafetva - #386
SOSYALİST' Alıntı:
biyologlar arasında evrim %99'un üzerinde kabul
bilimi biyologlar yapıyor zaten, tüm bilim adamları da gayri müslimdir inan...
biyologları mı bilimadamlığından azad edelim yoksa bilimadamlarını mı adam edelim Sayın Sosyalist??
Yetmiş defa iptal olsanız 71.de "yalan mı biter, yeni seyirlerle kaşınızadyız" diyip geleceğe yol alıyorsunuz. evrim iptal olduğu hangi fikre karşıu savunma yapabilmiş? Seni kaç defa iptal ettik "bilim adamı değilsin","zart"zurt" diyip kaçtın. Kimin ne olduğunu sen ne bilirsin? Bilim adamı olmak için sizi uyutmak mı lazım ille?
SOSYALİST SOSYALİST - #387
Maalesef ülkemizde bir takım bilim düşmanı türemiştir.
Nedendir bilinmez ama bunlar bilim kelimesini duyduklarında çıldırmışa dönerler.
Oysa sorsanız bilim nedir, bilimsel veri nedir, bilin ne işe yarar, insanlığa ne gibi yararlar sağlar; bu konuda tek kelime edemeyecek kadar da bilgisizdirler üstelik.

Bilmezler ki ceplerindeki telefon, önlerindeki bilgisayar, altlarındaki araba, yolculuk ettikleri uçak, evlerindeki televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, hastalandıkları zaman kullandıkları ilaç, tespit ve tedavi edilen hastalıklar, …
Kısacası bu konuda akla gelebilecek her şeyin bilimin eseri olduğunu.

Mesela bilim der ki; Evren hareket halindedir ve hareketin olduğu yerde değişim kaçınılmazdır.
Dolayısıyla evren içinde bulunan tüm varlıklar süreç içinde değişime uğrarlar.

Ayrıca bilim der ki; Evrende veya evren ötesinde bulunan hiçbir şey yoktan var vardan yok edilemez.
Bundan da şunu anlıyoruz; madde veya enerji her daim mevcuttu.
Yoktan var edilmemiştir, vardan da yok edilemeyecektir.

Yine bilim der ki; Evren ışık hızında genişlemektedir.
Bunu, Galaksiler arası yaptığımız ölçümlerde, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını fark etmemiz sonucunda anladık.
Çünkü Galaksilerin birbirinden uzaklaşması evrenin genişlemesiyle mümkündür ancak.

Bilim der ki; Canlılığı oluşturan cansızlıktır.
Ama buradaki cansızlık moleküler düzeydedir.
Diğer bir deyişle canlı olan bir varlığı atom altı parçacıklarına kadar böldüğünüzde karşılaşacağınız şey cansızlıktır ve bir canlıyı canlı kılan da bu cansız parçacıklardır.
Bu da canlılığın cansızlıktan meydana geldiğini göstermektedir.

En çok tartışılan bir başka konuda bilim der ki; Evrim, canlı türlerinin nesiller içerisindeki değişimi sürecidir.
Yani evrim bir doğa yasasıdır.
Evrim Teorisi ise, bu yasaya yönelik bugüne kadar elde ettiğimiz verileri bir araya getirerek yapılan bilimsel açıklamalardır.
Yani evrim yasasını açıklama çabamıza Evrim Teorisi adı verilir.

Örnek: Bir popülasyonun boy uzunluğundaki dağılımın, uzun yıllar ve nesiller içerisindeki genel değişimi evrimsel bir değişimdir.

Basit bir örnek daha verelim:

Bir aile düşünün.
Ana, baba ve çocuklar.
Çocuklardan bazıları 2 metre, bazıları 1 buçuk metre boyunda olsun.
Yaşadıkları bölgenin özelliklerinden dolayı uzun boylular sürekli hastalanıyor, hayata tutunmakta zorluk çekiyor, üreyemiyor ve kısa sürede ölüyorlar.
Bu durumdan dolayı zaman içinde (binlerce-milyonlarca yıl) artık uzun boyluların nesli tükeniyor.
Hayatta kalan kısa boylular yaşamaya ve genetik özelliklerini kendilerinden sonraki nesillerine aktarmaya devam ediyor.
Ve bunlardan sonraki nesil kısa boylu, daha güçlü ve daha dayanıklı insanlardan oluşmaya başlıyor.
Ve böylece yaşadıkları bölgenin coğrafi, biyolojik, kimyasal veya fiziksel özellikleri değiştiği sürece bu değişim de bu şekilde devam edip gidiyor.

Yalnız şunu hatırlatmalıyım; bu örnek, onlarca evrimsel değişime neden olan faktörlerden sadece bir tanesidir.

Bir de maymundan gelme meselesi var.


Bilim der ki; Evrim teorisi insanın atasının maymun olduğunu söylemez ancak insan ve maymunun aynı kökeni paylaştığını ifade eder.
Aslında bütün canlı türleri aynı kökeni paylaşırlar.

NOT: İnsanın maymundan dönüştüğünü ortaya atanlar ise evrimi ve evrimsel gelişmeleri yok saymaya çalışan, evrim ve evrim teorisi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan gerici, cahil ve kötü niyetli varlıklardır.
K karafetva - #388
SOSYALİST' Alıntı:
bilim kelimesinden Allahsızlıktan başka birşey anlamayan zihniyetin bilimsel çalışmadan ne anladığını merak ederiz??
akla gelebilecek her şeyin bilimin eseri
Bilinecek ilk şey bilimin kimin eseri olduğu. Zekası zayıf şeytana boyun eğmiş tüm Dünya bizim ilmimizle yaşadı. Kim yazdı bilkim kitaplarını yüzyıllar boyunca? Kim kimden ders aldı yylardır?
bilim der ki; Evren hareket halindedir ve hareketin olduğu yerde değişim kaçınılmazdır
nerede diyomuş? birilerinin yumurtladığı felsefi uydurmalar ne zaman bilim oluyormu7ş? ispatı var mı? referansı?
Galaksiler arası yaptığımız ölçümlerde
vaayyyy... biz bi kumpası zor kullanırken siz acaba hangi teknoloji ile galaksik ölçüm yapıyorsunuz?
Evrende veya evren ötesinde bulunan hiçbir şey yoktan var vardan yok edilemez..... canlı olan bir varlığı atom altı parçacıklarına kadar böldüğünüzde karşılaşacağınız şey cansızlıktır ve bir canlıyı canlı kılan da bu cansız parçacıklardır.
Bu da canlılığın cansızlıktan meydana geldiğini göstermekte
eğer madde atomlarına kadar bölündüğünde cansız parçacıklarla karşılaşıyorsak o zaman canlılık nerede? Atom altı parçacıklarda cansızlıkla karşılaşıyorsak canlılığı nasıl bu parçacıklar sağlıyor? Hiçbirşey yoktan var olamıyorsa canlılık nasıl var o0lmuş?
Evrim teorisi insanın atasının maymun olduğunu söylemez ancak insan ve maymunun aynı kökeni paylaştığını ifade eder
Sıkışınca maymun yalanını inkar ediyor olmayasınız? Şimdi zamanında maymunu savunan bilimadamlarını göstersek "onlar dakim ki" dersiniz... Peki madem hep mükemmele gidiyoruz cansızlıktan canlılığa devam ederken ortak ata neden hem maymuna hem de insana dönüşmüş;? en mükemmele neden devam etmemiş de iki ye bölünmüş?
SOSYALİST SOSYALİST - #389
NEDİR BU HAİNLARDEN ÇEKTİĞİMİZ?

ABD, İNGİLTERE, İSRAİL gibi emperyalist ülkeler bir zamanlar MİLLİYETÇİLERİ kullanarak STK, ÖHD, KONTRGERİLLA, JİTEM gibi derin ve eli kanlı terör örgütler oluşturmuş, GLADYO’nun Türkiye tetikçiliğini yaptırmıştı.
Ve bu katil güçler ülkemizde sürekli kargaşa yaratmış, binlerce faili meçhul cinayetler işlemiş ve darbeler gerçekleştirmişti.

Yine Emperyalistler bir takım MÜSLÜMANLARI kullanarak FETÖ gibi bir terör örgütü yaratmış ve bu örgüt de yıllarca faili meçhul cinayetler işlemiş, ülkede karmaşa yaratmış, darbe girişimiyle deşifre olarak ihanet sahnesinde yerini almıştı.

Soramadan duramıyor insan;

- Ülkemizin nedir bu ihanetçi sağcılardan çektiği?
- Nedir bu sağcıların emperyalizme boyun eğme yarışı?
- Nereden geliyor sağcıların bu ihanet hevesi?
- Türkiye bu ihanet ve hainliklerden nasıl kurtulacak?

Gerçekten anlamakta zorlanıyor insan ve yeniden sormak gerekiyor:

- EY SAĞCILAR, BUNDAN SONRA NE GİBİ İHANET HAZIRLIĞINDASINIZ?
K karafetva - #390
SOSYALİST' Alıntı:
EY SAĞCILAR,....İHANET
Bizim düşmanlarımız sizin dostunuz olunca her yaptığımız iş sizin tepenize binmek oluyor ve rahatınız bozulduğundan "ihanet" diyorsunuz. Karşı taraf diyebilirsin. AMa yalan konuşmamış, dediğinin aksine bir numara çevirmemiş kişilere ihanet lafı söyleyendeki bilinçaltı yığını düşündürür...
MİLLİYETÇİLERİ kullanarak
Kaç milyon ülkücü kaç tane kontragerilla? Yani o gizli kuvvetlerin hepsi ülkücü olsa tüm ülkücülerin yüzde kaçı eder? Ülkücülerin cinayet vebenzeri işleri olabilir. Ama ülkücülük bunu kabul etmemiştir. Hem de ülkücülerin içinde varsa katil o aslında bir "sol"cudur. Sağcıların içine sızmış solcu. Sizin devlet güçleri ile masum halka saldırdıklarınız sırf içinde "devlet" var diye masum mudur? Ülkücüler hiçbir güce dayanmasa da mücadele etmiştir ama solcular avrupa-amerika-rusya vb Türk düşmanlarının kucağına oturmuştur.
sağcıların emperyalizme boyun eğme
komunizm gibi dikte yönetimini savunan birisisin ve "demokrasi"den bahsediyorsun... Yani demokrasiden bahsetmeye mecbursun tüm korkaklığınla... Şimdi düşün bakalım kim boyun eğmiş?
çağdaşlık-demokrasi-laiklik... tanımı yapılmamış ama Türk-İslam düşmanları tarafından emredilmiş sol dininin esasları. Neden kabul ettiğinizi bile bilmiyorsunuz sadece bizim düşmanlarımız emretti diye kabul ediyorsunuz....
FETÖ gibi bir terör örgütü
fetö solculardan daha zararlı olmamıştır. solcular devrim yaptı, yönetimi ele geçirdi, adaletsiz davalar yürüttü herşeyi yaptı. fetö ise solcular kadar başarılı olamadı. Ztaen bu başarısızlık onlara "terörist" ismini taktı. İşin esası fetönün de bazı gizli işlerine bakılınca aslında içlerinde ne kadar solcu barındırdığı görünüyor. solcular "dinci"lerle beraber olur mu? dinci kelimesi sadece lakap olursa olur. Ayrıca solcular dünyayı yaşamak ilkesi ile menfaatlerine uygun olan güçlü olan kimse onun tarafındadır. fetö teröristse demek ki solcudur diyebiliriz.
ABD, İNGİLTERE, İSRAİL
rusyayı sayamamışsın... onlarla beraber rusya pkk yı destekledi. Sen karşı çıkabiliyor musun? Her teröristliği yapan pkk sırf sana menfaat sağlıyor diye tarafını tutmuyor musun? israilde komunist esintiler vardır. abd komunistleri vurucu tim olarak kullanabilmiştir. ingiltere halkının %60 ı mı neyse eşcinseldir, işçi partisi hükümetti.
nedir bu benzerlik???
EY SAĞCILAR, BUNDAN SONRA NE GİBİ İHANET HAZIRLIĞINDASINIZ?
daha yeni başlıyoruz....
SOSYALİST SOSYALİST - #391
Yedek lastik solculara laf atarak geçmişte kendilerine pusu kurulduğunu söylüyor.

Sormak gerekiyor:

Yıllarca Amerika’da eğitilerek düzene sokulan, Amerika’dan talimat alan, darbeler ve katliamlar yapması için Türkiye’ye gönderilen hain katiller kimdi?

Yıllarca İsrail'den para yardımı alan, İsrail'de komando eğitimi gördükten sonra gelip Türkiye'de solcuları katleden, solculara saldıran ve hala bu saldırganlıkları devam eden kukla katiller kimdi?

Önce dönüp kanlı geçmişine bakacaksın, ihanet şebekeni göreceksin, kime kulluk-uşaklık ettiğini sorgulayacaksın, sonra da tüm bu kalleşliklere maruz kalan solcuları eleştireceksin.
K karafetva - #392
SOSYALİST' Alıntı:
Amerika’da eğitilerek......israil'de komando eğitimi..... kanlı geçmişine
doğru olup olmaması seni ilgilendirmiyor bu sözlerin di mi? İşine geldiği için yazıyorsun. Doğruluğunu geçelim % de veya milyonda kaçtır bu tip vakalar o da seni ilgilendirmez. O zaman adını "devlet" koyarak solcuların açtığı savaşa, bizim ekmeğimizi yiyerek oturdukları gavur kucağına, devamlı ülkücülere terörist yakıştırması yaparak daha fazla olan kendi saldırılarını gizleme psikolojisine bir bakıver...
pkk solcu, dhkp-c solcu, dev-sol solcu, ecevit solcu. inönü solcu, öcalan solcu, saysak bitmez bu liste... ecevit pkk lıları makamında (başbakanlık) ağırladı. inönü pkk ideolojisini savunmanın yanında sınırda soydaşlarımızı kurşuna dizdirdi ve düşmanımız yunanistan a bizde kıtlık olmasına rağmen iki gemi fasulye hibe etti. ve yunanı yok etmek üzere olan akıncılar birliğini geri çekti.
öcalan ı saymaya gerek var mı? onu da sen anlat. Acaba bizim bildiğimiz gibi solcu mudur yoksa sizin inandığınız bir lider midir?
solcular çok büyük silah desteği alarak saldırıyı başlatmıştır. buna cevap vermek isteyen ülkücüler ise hiçbirşey bulamamış zar zor bi şeyler elde etmiştir. Ama mühim olan şu andaki zamandır. anlayışı güçlüye boyun eğmek olan solculuk makbul müdür?
SOSYALİST SOSYALİST - #393
Şunu yazalım bir köşeye:
Gün gelecek, RTE veya Bahçeli başkanlık konusunda KANDIRILDIM diyecektir.

İkinci bir ihtimal:
Bahçeli bu girişimiyle yani Başkanlık Sistemine onay vererek ileride AKP'nin ve RTE'nin sonunun geleceğini biliyor.
Bu bağlamda SAĞ kesimi kendi çatısı altında toplayacağını düşünüyor olabilir.
Ama şunu anlayamıyor ki, Başkanlık sitemi yaşama geçtiğinde ülkenin de sistem ile birlikte infilak edeceğini.
Belki bunun da farkında ama bu anlayış şahsi çıkarları için ülkeyi feda edebilecek bir anlayıştır aynı zamanda...
K karafetva - #394
SOSYALİST' Alıntı:
başkanlık konusunda KANDIRILDIM
Kandırılmamak için solcuların yönetimde görev almaları engellenmeli midir? Yani mahalle muhtarı bile olamasınlar. Nası?
şahsi çıkarları için ülkeyi feda edebilecek
tek zihniyet soldur. Dini tanımamalarının sebebi Dünyayı yaşamaktır, Türk milletini tanımamalarının sebebi Dini unutmak ve Güçlüye boyun eğmektir.
Türk ün tarihi savaşla mücadele ile dolu. var mı solun da bi tarihi?
SOSYALİST SOSYALİST - #395
Birilerine kul köle olmak istemiyorsak,
birilerinin güdümüne girmek istemiyorsak,
kendimizi insan olarak değerlendiriyorsak,
özgür bir birey olarak adlandırıyorsak;
bence en güzeli şudur:


DOĞRUDAN DEMOKRASİ

Doğrudan Demokrasi Nedir?


Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür.
Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini öngörmektedir.
Dolayısıyla doğrudan demokrasi dizgesi, demokrasinin ülküsel anlamına en yakın olan hâlidir.
Siyasi kararların, çoğunluk esasına göre, yurttaşların oy çokluğu ile, doğrudan doğruya şehir halkı tarafından alındığı yönetim şekline, doğrudan doğruya demokrasi denir.

Vikipedi
K karafetva - #396
SOSYALİST' Alıntı:
doğrudan doğruya demokrasi
doğrudan doğruya yüz kere reddedildikleri memlekette solcular demokreasiden bahsederler... oy alamadığınız bu memlekete başbakan-cumhurbaşkanı ve daha nice şey olmaktan gurur duymuşsunuzdur emin ol...
referandumlara karşı çıkan, baskıcı uygulamalar için "halk hazır değildi" lafları yumurtlayan, istediğinde demokratik istediğinde monarşik olan ama her zaman "özgür" diye anılan şeytanın müridleri... zikr çekerken ne sayıklıyorsunuzdur kimbilir...
SOSYALİST SOSYALİST - #397
Rejim Nedir? Düzenleme, yönetme biçimidir.

Oligarşi Nedir? Siyasal gücün birkaç kişiden oluşan küçük bir grubun elinde bulunduğu yönetim biçimidir.

Monarşi Nedir? Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimidir.

Anayasa değişikliğine baktığımızda ve azıcık detaya indiğimizde, anayasadaki değişikliklerle yapılabilecek entrikaları anlamaya çalıştığımızda, yukarıda belirtilen sistemlerin üçünü de içinde barındırdığını görebiliriz.
Ve bunları bir araya topladığımızda ise, kesinlikle REJİM değiştirilmek istenmektedir diyebiliriz.
K karafetva - #398
SOSYALİST' Alıntı:
REJİM değiştirilmek istenmektedir
cumhuriyet ilan olmadan evvel de bu konuya değişndin mi_? Herhalde değinmedin. O zaman rejimin değişmesi değil sizin menfaatinize aykırı olması sorun anlaşılan...
Seçimle değişen rejim tekrar seçimle eski haline gelebilir. Onun için referandumdaN değil BİZDEN korkun...
SOSYALİST SOSYALİST - #399
DÜNYADAKİ İLK SAĞCI ile İLK SOLCUNUN HİKAYESİ

"İnsanlığın evrimi henüz avcılık-toplayıcılık aşamasındayken, yani atalarımız gündüz gözüyle avladıkları hayvanları ya da topladıkları bitkileri, gece kurdukları müşterek sofralarda yerken birilerinin içine bir fesatlık düşmüş.

'Belki yarın avlayacak bir hayvan bulamam' endişesiyle bir parça eti, mağaranın köşesine saklayıvermiş.
Bununla da yetinmemiş, herkesi kendi gibi sanarak mağaranın çıkışına bir kapı, üzerine de bir kilit vurmuş.
Yetmemiş, bir de adam dikmiş.

İşte o saklayan-paylaşmayan insan var ya; dünyadaki tüm sağcıların atasıdır.
'Bunu beraber avladık, beraberce yemeliyiz kardeşim' diyenlere de o günden beri solcu denir."

*Sırrı Süreyya Önder
K karafetva - #400
SOSYALİST' Alıntı:
'Bunu beraber avladık.....diyenlere de o günden beri solcu denir."
işte size solculuğun tarifi... Başkalarına ait olan için "bizim" "beraber" "zaten Tanrı yok herşey herkesin" diyen felsefe. O kafayla namusnu nası korur acaba insan? paylaşımcı gençlik arayışl içinde...

Şimdi sıra gerçeklerde;
ilk solcu şeytan. EVvelden meleklerin hocası iken lanetlendi. SOnra insanlardan ilk solcu kabil. İzin verilmemesine rağmen aşırı gitti, kaybetmesine rağmen kardeşini öldürüp hakkını yedi.
Habil:"sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben sana el sürmeyeceğim" İşte bu muhteşemlik kabili devamlı kıldı. kabil deevamlıdır, devam eder. öldürülen herkesin günahından bir günah da kabile yazılır. kabil devam eder.

Bi de fıkradaki bi parça et insan eti olmasın? yamyamlar olsa olsa solcu olacağından insan yer, bu sağcı vatandaş da bi insanın yenmesine tahammül edemeyeceğinden saklamıştır öbürlerinden. Yani işin içine sağ-sol girince karışıyor. hırsızlık varsa solculuk olacağını komunizmden anlayabilirsiniz...
SOSYALİST SOSYALİST - #401
Duydunuz mu?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşini Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yapmış!
Demek istiyorum ki Başkanlık sistemi gerçekleşirse aynı durumu bizim de yaşamamız gayet mümkün.
Engel var mı, HAYIR

Yarın bizde de Başkan olacak kişi eşimi, kızımı, oğlumu, yeğenlerimi hatta tüm akrabalarımı Başkan Yardımcısı yaptım dese hiçbir engelle karşılaşmayacaktır.

Ve ayrıca Başkanlık Sistemi yaşama geçerse, Kanun Hükmümde Kararnamelerle Başkan Meclisi tamamen devre dışı bırakabilecektir.
Başkanın Meclise ihtiyacı kalmayacaktır, bizim de, bize de...
Seçtiğimiz Vekiller de uyuyarak milyarları cebe indirecek, iki yılda emekli olup hayatın keyfini çıkaracaktır.
Üstelik vekil sayısı altı yüze çıkacakmış, ne gerek varsa...
K karafetva - #402
SOSYALİST' Alıntı:
ismini hatırlayamadım bir cumhurbaşkanımız düşmanımızla yunanla akşam yemeği yiyecektir. Karısı "düşmanla aynı sofraya oturmam" demiştir... Sizin oturmadığınız sofra kalmadı...
Meclise ihtiyacı
meclise olan ihtiyacı başka türlü gidersek? Hani meclis kalkınca meclis tuvaleti de kalkacak. Evet haklısın. Ama yeni bi tuvalet yapılamaz mı? Gerçi biz tuvaleti yaparsak siz ileride yanına bi meclis yapabilirsiniz. O zaman ne yapsak acep?
SOSYALİST SOSYALİST - #403
Hangi anlayış özgür, hangi anlayış esaret altındadır

KÖLECİ ANLAYIŞ

*Emperyalizm esaretine boyun eğer
*Kapitalizm sömürüsünü umursamaz
*Burjuva düzeninin yanındadır
*Özel mülkiyetin kutsallığına inanır
*Kültürlerinde kul-köle olmak vardır
*Şeyhleri, Şıhları, Hocaları vardır
*Tarikatların esiri olurlar
*Dinsel mahkumiyetin esaretinde yaşarlar
*Özgürlüklerden korkarlar
*Irkçı, dinci ve bencildirler, eşitlik istemezler
*Cinsiyet eşitliği anlayışına karşıdırlar
*Bilimden, bilimsel verilerden korkarlar
*Birilerinin emri altında yaşamayı yadırgamazlar
*Bilinir ki maddiyat-para her şeyi satın alır, bunu umursamazlar

ÖZGÜR ANLAYIŞ

*Emperyalizme karşı savaşır
*Kapitalizme karşı savaşır
*Burjuvazi düzeninin karşısındadırlar
*Mülkiyetin toplumsallaştırılmasından yanadırlar
*Kul ve köle anlayışına karşıdırlar
*Şeyhlere, Şıhlara, Hocalara itibar etmezler
*Tarikatları, insanları esir alma hareketi olarak görürler
*Akıl ve bilim dışı dinsel öğretileri reddederler
*Yaşamları özgürlük mücadelesi vermekle geçer
*Irkların, dinlerin ve tüm kültürel geleneklerin eşitliğine inanırlar.
*Cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliği anlayışına karşıdırlar
*Bilimin en yüce değer olduğunu kabul eder ve hayatlarını bu yönde şekillendirirler
*Emirin olduğu yerde asileşirler, asla boyun eğmezler
*Maddiyatı ve para hükmünü reddeder ve para hükmünün geçersiz olduğu bir dünya düzeninde yaşamak isterler.
K karafetva - #404
SOSYALİST' Alıntı:
Şeyhleri, Şıhları, Hocaları vardır
stalin dizmiş kızıl orduyu karşısına "şeytan boyalı olduğu kadar korkunç değil" diye okuyup üfler... stalin hoca mı olur şeyh mi yoksa peygamber mi?
Bilimin en yüce değer
bilimin bilmesi için bizim ilim yapmamız gerekmekte. Tarikatınız bilim demek ki. Ama yolu bize mecbur...

Kendi dininizin propagandasıdır bu. Ama yalan hepsi. Nerede ne savaşnız var? Biz Dünyayı şamarladık siz?
Emirin olduğu yerde asileşirler
bilmesek ya sürü olduğunuzu daha neler anlatacaksın kimbilir?
SOSYALİST SOSYALİST - #405
bilmesek ya sürü olduğunuzu daha neler anlatacaksın kimbilir?
Sürü olsaydık, sayısal olarak yüzde doksanlarda olurduk oysa yüzde 4-5 civarındayız, yani istisnayız, istisnalar ise sürü değillerdir.
Sürü olsaydık, dünyanın en az yüzde yetmişine yat kalk yaptıran dinlerin esaretine girerdik.
Sürü olsaydık, en az yüzde doksanının yaptığı gibi burjuva düzenine boyun eğerdik.
Sürü olsaydık, tek adam olmak isteyen ve ben bir çobanım diyen biri için ''evet'' demezdik.

Oysa bizler sorgulayan, yargılayan, eleştiren, baş kaldıran, susmayan bir anlayışın fertleriyiz.
Bırakın hepsini, Tanrıları bile sorgularız biz.
Bu anlayışımız 2x2=4 kadar belirgin ve nettir.

Sahi bir soru sarayım bu arada, 2X2=4 eder bize göre, sizce sonuç nedir?:freakedout:
K karafetva - #406
SOSYALİST' Alıntı:
istisnalar ise sürü değillerdir
sürüyü sürü yapan sayısı değil anlayışıdır. Ne kadar düşlmanımız varsa sizi koyun gibi güdüyor... AYrıca sürülerin de cinslerine göre sayıları değişir. Koyun sürüsü, inek sürüsü, böcek sürüsü, karınca sürüsü,kuş sürüsü vesaire... Aynı cinsin bile değişik türlerinin başka başka sürüleri var. Verdiğin oran bayaaa büyük sürü olduğunuzu gösteriyor ama dediğimiz gibi sayılara takma sizin anlayışınız yeterli açıklama...
Tanrıları bile sorgularız
evrimi niye sorgulayamıyorsunuz? kendi tanrınıza kıyak geçiyorsunuz di mi? sizi gidi sizi gidiler sizi....
Eğer tanrınızı sorgularsan ilk olarak "neden maymun !!!" de.
SOSYALİST SOSYALİST - #407
Öncelikle Kemalist olmadığımı, Marksist olduğumu belirtmek isterim.
Fakat Atatürk’e ve Atatürkçülüğe olan sonsuz sevgi, saygı ve minnettarlığımı da belirtmek isterim.
Şunu da belirtmek isterim ki Kemalizm koca bir dönemin gericiliğini kapatmış, özgür bir birey olmamızın önünü açmış, bilimsel ve özgür düşüncenin yaşama geçmesi için muhteşem bir zemin hazırlamıştır.
Ve ayrıca emperyalizmin kuşatmasına karşı eşi görülmemiş bir zaferle Türkiye Halkı'nın özgür geleceğini tayin etmiştir.
Yeterli midir?
Belki değildir fakat o dönemin şartları dahilinde oldukça büyük bir devrim niteliğinde reformize etmiştir ülkemizi.

Kemalizm elbette bir Sosyalizm, bir Marksizm değildir ve bence dönemin ve çağımızın en büyük devrimlerindendir.
Öte yandan Atatürk'ün Marksizm’i çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum ve Marksizm’de şunu görmüştür bence:
Bildiğimiz gibi Karl Marx der ki; ''Gelişmiş Kapitalizmin iflasıyla Sosyalist yaşam hayata geçecektir.''
Bu nedenle Atatürk önce kapitalizmin ömrünü tamamlaması gerektiğine inandığı için olsa gerek, hatırladığım kadarıyla Lenin'in Sosyalizm teklifine şu karşılığı vermiştir:
''Bizim fabrikalarımız yok, işçi sınıfımız yok o nedenle sosyalizmin gerekliliklerini yerine getirmemiz mümkün değildir''
Ve bu nedenle, karma ekonomik yapılanmasıyla yarı devlet, yarı özel sektör anlayışına dayanan ve bence de çağın gereği olan burjuva demokrasisini uygun bulmuş ve yaşama geçirmiştir.
K karafetva - #408
SOSYALİST' Alıntı:
özgür bir birey olmamızın
şeytana kul olmanın ismi özgürlük... açık seçik gezmek, namusu teferruat saymak, ahlaksız yaşamak özgürlük.... Peki özgür oldunuz da ne yaptınız? Ne başardınız?
düşmanlarımızın tüm emirlerini harfiyyen yatıktan sonra daha ne mücadelesinden bahsediyorsunuz? düşmanın bile aklına gelmeyecek kadar Türk düşmanlığınızı hangi mücadele ile açıklıyorsunuz? Sizin mücadeleniz güçlüye boyun eğmek, güçlünün emrine girmek ve merhametli olana saldırmaktır. Vursana abd yi, vursana rusyayı? sıkar değil mi? Biz yedi ceddini harcamışız onların.
ingiltere fransa rusya italya abd ve bilumum satanizm merkezi Türkiyeye saldırmış, hepsinin ortak kararlartı ve istekleri yerine geitirlmiş ve bu solcuların zaferi oluyor... boyun eğmişliğiyle övünen zavallılar...
Bu milletin "cihad"ını kullanıp askerini kendi emellerine koşturanlar... Hiçbir mücadelesi olmadığı halde dünyayı yaşamak için yaptıklarını mücadele diye yutturanlar...
Her zaman düşmanımızla birleşerek bize saldıran solcular ancak bu milletin kabul ettiği, sineye çekebildiği kadar saldırmışlardır bize. Hiçbir zaman milletten şamar yiyecekleri işlere cesaret edemediler.
Mücadeleniz satanizmin esaslarıdır... Hindistanda inek kutsal Gidip kurban kesmişliğiniz var mı orada? Türkiyede başörtüsü yasaktı, başörtüsüyle girmişliğiniz var mı üniversitelere? Ezanlar susturuldu dünytada. Gidip ezan mı okudunuz? Namazlık yoktu bizim okullarımızda. Mescid mi kurdunuz? Siz ne yaptınız? Ne yaptınız alemi tarihinizde? Boyun eğmekten, dünya zevki için başınızı okşatmaktan başka neyiniz var? insanları sömürebilmek için mücadele yalanlarınızdan başka ne masalınız var?
Bize yaptığınız düşmanlıkları komunist kapitalist tüm düşmanlarımızın ortakça desteklemesini hiç mi düşünmüyorsunuz? Düşünmüyor olamazsınız. O zaman nası bi mide ar ki düşmana baş kaldıramayıp da sahibinize saldırtıyorsunuz?? Daha ötesi bunu bi mücadele gibi anlatabiliyorsunuz?
M.Kemal tek başına Türkiye için karar veremez. Zaten yaptığı iddia edilenler için de milletin hazır olmasını beklediği iddia edilir. M.Kemal e atfedilenlerin aslen M.Kemal mi yoksa solcuların mı yaptığı belirsizdir. Yani tüm dünyayı devirmiş Türk Milleti için az gelirsiniz.

Erbakan'ın M.Kemal için anıtkabir defterine yazdıkları:::;
""""Eyyy M.Kemal ! Bu millet yaptıklarını unutmayacaktır !!!"""
Bu sözü M.Kemal e değil kemalistlere atfetmiş olalım... yeterince sömürdünüz bi fatiha okumadığınız M.Kemal i
SOSYALİST SOSYALİST - #409
Ne kadar düşlmanımız varsa sizi koyun gibi güdüyor... Verdiğin oran bayaaa büyük sürü olduğunuzu gösteriyor
Her geçen gün iyice seviyesizleşmeye ve terbiyesizleşmeye başladınız.
Bir şeyler batıyorsa uzak durun batmasın.
Aksi halde batmaya ve bir yerlerinizi acıtmaya devam edecektir.

Çobanın kim olduğu belli çünkü kendisi açıkladı bunu.
Dolayısıyla sürüsü de yıllardan beri mevcuttu ve hala bu sürü çobanları tarafından güdülmeye devam etmektedir.
Çoban çobanlığını açıklayınca koyunları tarafından hiçbir tepkiyle karşılanmadı çünkü bu koyun sürülerinin itiraz edecek insansı bir yönleri yoktu.
O nedenle her şey gayet açık ve nettir ve belgesi de mevcuttur..
K karafetva - #410
SOSYALİST' Alıntı:
koyunları tarafından hiçbir tepkiyle karşılanmadı
stalin değil mi? yoksa lenin mi? siz de de çoban tek değil ki anam... stalin ne güzel okuyup üflüyordu kızılorduyu değil mi? O maneviyatla haşerat da sokmaz sizin askerleri... Bi de komunistlerin övündüğü çok kitap okuma hikayesi var. Bizde tek ayet bile insanı mest eder. Sizde koca koca kitapları okumadan hipnotize olamıyorsunuz...
"okuduğu kitapları hafsalasında uygun yerlere yerleştiremeyen okumasa da olur." adolf hitler...
Tabi koyun gibi makbul hayvanı da karalamayalım. Doğru yolda güdülmeinde ne var?
köpeklerin de sürüsü var... gücü yetti mi ısırır yetmezse başka köpekleri çağırır öyle ısırır..
SOSYALİST SOSYALİST - #411
köpeklerin de sürüsü var... gücü yetti mi ısırır yetmezse başka köpekleri çağırır öyle ısırır..
Şimdide köpek gibi mi hissetmeye başladın.
Bence bir karar vermelisin artık...
K karafetva - #412
gavura boyun eğen solcular hangi tanıma uyuyorlar? pek koyuna benzetemedik de...
SOSYALİST SOSYALİST - #413
gavura boyun eğen solcular hangi tanıma uyuyorlar? pek koyuna benzetemedik de...
Neye benzediğinizi çıkaramadım ama sürekli saldırıya uğradığım için vahşi olduğunuz o kadar net ki!
Ayrıca her gün en az 5 kez boyun eğenin de kimler olduğu gayet açık.
K karafetva - #414
SOSYALİST' Alıntı:
5 kez boyun eğenin
tabiiii elhamdülİllah. Hakka boyun eğeriz, onun emrine tabiyiz. Bununla övünmekten de çekinmeyiz...
saldırı için bakınız: solun tarihi, komunizmin faturası, kendine iğneyi batırmadan çuvaldızı kapanlar...
SOSYALİST SOSYALİST - #415
İnsanları esir alan ve onlar üzerinde hakimiyet kuran güç; maddiyattır, servettir.
Yine aynı şekilde onları birilerine mahkum eden ve sömürgeleştiren güç, maddiyattır.
Yani insanı insana kul köle eden özel mülkiyet anlayışıdır, bireyci zenginliktir, servettir, hayata tutunma çabasıdır.
Tüm bunlar da özel mülkiyet edinme hakkından kaynaklanan sorunlardır, yani kapitalizmdir.
Ve özel mülkiyetin olduğu her düzende, sistemde, yaşam biçiminde insanlar birilerine mahkum yaşamakta, birilerinin esiri olmakta, birilerine kulluk etmekte ve sömürünün kucağına itilmektedirler.
Bu anlamda sorun olarak karşımıza çıkan tüm çelişkiler, insani olmayan anlayışlar, çaresizlikler, kötülükler vs. bireysel mülkiyet edinme hakkından, daha fazla kazanma hırsından, köşeyi dönme anlayışından kaynaklanmaktadır.
K karafetva - #416
SOSYALİST' Alıntı:
köle eden özel mülkiyet anlayışıdır
nedir özeli mülkkiyet? sayın bilgisiz sosyalist?
özel mülkiyet para hak ettiğindir. Nedenkul köle olunsun? AYrıca zamanımızda komunizm de dahil her yerde işçilik adtea bir köleliktir. Yani kölelik kalkmış değil. Yalnız sırf hak ettiğini alabiliyor babasının mirasını alıuyor diye neden suçlu olsun insan? Babanın mirasını başkası mı alsın o zaman mı adaletli olunuyor?
Ayrıca komunizmin insanı nasıl paraladığını nasıl elinde hiçbirşey bırakmadığını nasıl vahşice geberttiğini nasıl kahrettiğini biliriz. Hem her haltı yiyorsunuz hem de süütten çıkma ak kaşık... siz karasınız ki kapkara.
Ve başarısızsınız. başarı yok sizde. sıfırsınız. özel mülkiyete ve paraya karşı çıkma sebebiniz hak etmeyeceğinizi hak edemeyeceğinizi bilmenizdendir. Siz başarmayı bilmezsiniz, başarılı olanları çekemezsiniz. Sınıfta düşük not alınca herkesin düşük bnot almasını isteyen, yüksek not alınca yine herkesin düşük almasını isteyen sizlersiniz. pkkk n'apıyor? hak etmeyenlere Hak etmişten çalıyor. robin hood... ama gidip abd den çalabilir mi? anasını beller abd. Kime gücü yeterse ondan eşkiyalık yapar. sizler busunuz. Hak etmediniz, hak etmiyorsunuz hak etmeyeceksiniz!
hiçbir konuşmamızda pkk nın ne mal olduğunu kabul etmedin. pkk lı olmak da dokunmuyor sana değil mi? herkesi zehirleyen uyuşturucuyla, kürt kızlarını pazarlayan ve çok bahsettiğin eşcinsellikle yakından alakalı pkk dokunmuyor mu sana???
SOSYALİST SOSYALİST - #417
Bir zamanlar forumda bulunan bir forumdaşın sorusu ve verdiğim cevap:

Soru: Kadın ve erkeğin evli ya da değil, cinselliği yasama noktasında özgürlüğü konusunda KOMÜNİZM ne diyor?

Komünizmde sağlıklı olmak neyi gerektiriyorsa, öngörülen koşul o olacaktır.
Hastalıklardan korumak ve sağlıklı yaşam adına bilimsel yöntemler ne öneriyorsa, insanların o yönde yaşam sürmeleri teşvik edilecektir.
Buna ek olarak, insanların kültürleri, inançları, doğruları neyi gerektiriyorsa öyle yaparlar ve yaşarlar.
Eğer yanlış bir durum varsa zaten toplum o kişiyi, o yapılanmayı dışlayacak, yanlışlığa müsaade etmeyecektir.
Böylelikle dinsel ve kültürel gericilikler, sözde demokratik faşist yasalarda olduğu gibi diretilmeyeceğinden dolayı, doğru olan neyse, tercihler o yönde yaşam bulacaktır.
Ve böylece Komün yaşamda insanlar kendi doğrularıyla özgürce hayatlarını şekillendirip, yönlendirebileceklerdir.

Komünizmde cinsiyet ayrımcılığı olmadığı için kadın şu kadar erkekle, erkek şu kadar kadınla evlenecek diye bir kural yoktur ve doğru olan tek eşlilik esastır.
İnsanların kültürleri, inançları, doğruları neyi gerektiriyorsa öyle yaparlar ve yaşarlar.
Böylelikle dinsel ve bir takım kültürel gericilikler, (4 kadınla evlenmek gibi) bilimin öngördüğü sağlıklı yaşam koşulları neticesinde ortadan kalkacaktır.

Komünizmde yetişen bir insan her bakımdan kapitalizmin mahkûm ettiği insanlarından onlarca kat daha dürüst, daha medeni, daha bilgili ve bilinçli olacaktır.
Gericiliğin esaretine mahkûm edilmeyen bu insanlar daha doğru kararlar verip, daha doğru ve ahlaklı işler yapacaktır.
Kapitalizme özgü olan kadın pazarlama, kadın ticareti onursuzluğu komün yaşamla ortadan kalkacaktır.
Çünkü işsizliğin ve açlığın çaresiz bıraktığı insanlar olmayacağından dolayı kadınlar asla kötü olan koşullara sürüklenmeyecektir.
Komün yaşamda yetişen insanlar şimdiki insanlar gibi cahil olmayacaklardır ve bu nedenle daha onurlu, daha medeni ve özgür bir birey anlayışı kapsamasında yaşamına yön vereceklerdir.

Mesela bir Müslüman’ın şimdiki yaşam tarzı neyse, ek olarak medeni ve bilimsel ahlakın da katmış olduğu doğrular neticesinde Komün yaşamda da olumlu yönde farklılaşarak aynı olacaktır.
Geleneklerine bağlı kalarak daha da onurlu, daha sağlıklı ve çağdaş bir hayat süreceklerdir.
Öyle eskisi gibi 4 kadınla evlilik gericiliğini de kabul etmeyeceklerdir; sağlıklı, bilimsel ve evrensel değerler neyi gerektiriyorsa yaşamını o yönde şekillendireceklerdir.
İlla da şöyle veya böyle yapacaksın tarzında yasal bir dayatmaya gerek kalmaksızın insanlar doğruları tercih etme yönünde sıkıntı ve dayatma yaşamayacaklardır.
Evlilik konusunda dünyada kabul gören medeni kanunlar yasa kapsamına alınarak gereği yapılacaktır.

Komünizmde çok daha onurlu ve üstün nitelikli insanlar yetişecektir.
Bunun nedeni ise insanların hiç kimseye muhtaç olmaması, gelecek kaygısı duymaması, bilimsel bir eğitimden geçerek kendine ve topluma daha yararlı ve saygılı bir birey olarak yetiştirilmesidir.

Hiçbir kadın onursuz değildir.
Her insanın insan oluşundan dolayı binlerce yılda edinmiş olduğu bir takım değerler vardır ve bu değerler doğrultusunda insanlar bir takım karaktere sahip olurlar ve bu insanların komünizmde onursuzlaşması için hiçbir neden yoktur.
Aksine, evrensel değerlerle donatılacak olan bu insanlar toplum içinde çok daha itibarlı ve değerli bir konumda olacaklardır.
Çünkü komünizmde insanlar daha medeni, daha bilgili, daha ilerici ve daha bilimsel bir eğitime tabi tutulmaktadır.

Mesela hangi Müslüman kadın aynı anda 2 erkekle evlenir?(erkeklerin durumu ise malum, 4 kadın)
SSCB döneminde hangi Müslüman kadın veya erkek düşünülen anlamda kötü işler yapmıştır, var mı bir örnek?
Unutmayınız ki Komünizm halkını uzaydan getirmeyecektir, şu an dünyada mevcut olan insanların kendileri isteyecektir komün yaşamı ve nasıl yaşaması gerektiğine kendileri karar verecektir.
Komünizmde halklar kendi kaderini kendi tayin eder, bunu da aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım ve ne demek istenmektedir anlamaya çalışalım.

Komünizmde insanlar kültürel özgürlüklerini istedikleri gibi yaşayacaklardır.
Farklı bir kültürü o insanlara yasayla dayatmak, şöyle veya böyle yap demek faşistliktir, gericiliktir ve komünizme özgü bir anlayış değildir.
Ve komünizm hiçbir topluma bu gericiliği yasalarla dayatmaz.
Çünkü komün yaşamda binlerce farklı kültüre sahip olan toplumlar olacaktır ve bu toplumlara başka bir toplumun kültürel yaşamının dayatılması mümkün değildir, rasyonel de değildir.

Komünizmde hiçbir şeyin sıkıntısı olmayacağı için, insanlar sadece onurları için yaşayacaktır.
Onurlu olmak neyi gerektiriyorsa o yönde şekillenecektir çünkü ‘’yokluk, muhtaç olmak’’ gibi bir sıkıntıları bulunmayacaktır.
Mesela Türkiye’deki Müslümanlar komün yaşamda da kültürlerini istedikleri gibi yaşayacaklardır.
Bu yaşadıklarının yanlış olduğunu kim söyleyebilir onlara?
Bir Japon, Budist, Yahudi veya Afrikalı biri Türklere diyebilir mi ‘’yahu siz yanlış yapıyorsunuz bunu bizim istediğimiz gibi yapmalısınız’’ mümkün mü böyle bir şey?
Bu nedenle komünizm halklara inancını, kültürünü yaşama demeyecektir, aksine fırsat sunacaktır.
Doğru bildiklerini insanlarla paylaşacaktır.
Hiçbir dine, dile, ırka, millete, yani ayrışmaya neden olan hiçbir şeye farklı yaklaşımda bulunmayacaktır.
Kültürlerini yaşama tercihleri yine insanların kendi özgür iradesinde olacaktır.

‘’Komünizmde insanların kültürleri, inançları, doğruları neyi gerektiriyorsa öyle yaparlar ve yaşarlar.’’

Komünizm, komün yaşamda, Dünya Halklarına kendi kaderlerini kendi tayin etme hakkını verir.
Buna halkların tüm temel hak ve özgürlükleri, gelenekleri, özellikle üzerinde ısrarla durduğunuz cinsel yaşamları, cinsel özgürlükleri de dâhildir.
Ben de bir komünist olarak, Komünizmin bu yaklaşımını çok doğru buluyor, destekliyor ve hayatımı bu yönde kurguladığım için kendimden, komünizmden ve komün yaşamdan onur duyuyorum.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Komünist sistem cinsel organlarımızın bekçiliğini yapmaz.
Onları yasalarla şöyle veya böyle kullanın demez.
Peki, ne der:
Der ki, sağlıklı yaşam adına yaşam biçiminiz, kültürünüz, gelenek ve görenekleriniz neyse o şekilde yaşayın.
Hepinizin kültürü, değerleri, yaşamı farklıdır.
Ben her birinize ayrı ayrı şu veya bu şekilde yapacaksınız deme hakkına sahip değilim.
Böyle demek gericiliktir, faşistliktir, dayatmadır, diktatörlüktür.
Bu nedenle kendi kurallarınız neyse o şekilde yaşayın, der.

Komünizmin genel özgürlüklerden kastı, evliliğinizi şöyle yapacaksınız, şöyle veya böyle sevişeceksiniz, her gün farklı insanlarla yatıp kalkacaksınız, 3-5 kadın veya koca alacaksınız anlamında değildir, olamaz da.
Özgürlüklerden kasıt, bir anlamda da Dünya Halklarının geleneksel yaşam tarzını özgürce yaşaması ve yerine getirmesi anlamındadır.
Sizin düşündüğünüz ya da komünizmi karalamak amacıyla söylemek istediğiniz gibi değildir.
Çünkü Bilimsel Komünizme, insan mantalitesine, sosyolojisine, psikolojisine ve sağlığına zararlı bir durumdur düşündükleriniz.
Bu nedenle, komünizm insanları cinsellik ve evlilik konusunda tek eşlilikten yana olması konusunda bilgilendirir, yol gösterir, eğitir ve bu yönde yaşaması gerektiğini bildirir.
Ve ben de komünist bir baba olarak kendi kızım, oğlum ve eşimle ilgili evlilik ve cinsel özgürlüklerimiz hakkındaki düşüncelerim ve önerilerim, sosyal ve kültürel birikimimi komünizmin doğrularıyla içselleştirdiğim zaman şunlar olacaktır:

--Sevgili eşim, onurlu olmak adına, doğru, dürüst ve örnek bir aile olmak adına, psikolojik huzur adına, mutlu ve sağlıklı yaşam adına tek eşliliği tercih ediyorum ve doğruluğuna inandığım için böyle yaşamamızı istiyorum.
--Kızımı ve oğlumu da aynı düşünce doğrularıyla eğitir, yetiştirir, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam adına cinsellik ve evlilik konusunda tek eşliliği tercih etmelerini sağlarım.
--Komünist bir baba olarak ailemi şu an ki yaşamımda olduğu gibi, komün dünyada da korumayı, onları güzel insanlar olarak yetiştirmeyi yeğler, onurlu ve düzenli bir hayat sürmelerini sağlarım.

Komünizmin bana öğretisi gereği ailemi evlilik ve cinsel yaşam konusunda yetiştirme yöntemim anlattıklarımdan ibarettir ve şimdiki tercihlerimden farklı değildir.
Çünkü komünizmin bana bunlardan başka anlatmaya çalıştığı farklı hiçbir şey yoktur.
K karafetva - #418
Madem daha önce yazılmışsa bu mesaj neden linki değil de kopyası burada? Hem de bu destanları yazmak zorunda isek neden kalın harf-altı çizgili-italik özellikleri kullanmıyoruz??
SOSYALİST' Alıntı:
dinsel ve bir takım kültürel gericilikler, (4 kadınla evlenmek gibi) bilimin...neticesinde ortadan kalkacaktır
Hakikat geride ise hala ileri mi gideceksiniz? O zaman amaç adrese varmak değil hep ileri gitmek. Dünyada devamlı ileri gidildiğinde de aynı noktaya ulaşılacak. Bu durumda ilericilik aynı zamanda gericilik mi oluyor?
Komünizmde..insan..kapitalizmin mahkûm ettiği insanlarından onlarca kat daha dürüst, daha medeni, daha bilgili ve bilinçli olacaktır
Toplama kamplarında kaç milyon hapsettiniz? Ya da ileride size uymayanlar için kaç milyarlık bir toplama kampı düşünüyorsunuz?
Kapitalizme özgü olan kadın pazarlama
Türkiyede pazarlamayı İşletme fakültesi mezunları yapıyor. Biniyorlar arabaya tek tek müşterileri geziyorlar. Siz ööle çalışmıyorsunuz anlaşılan. Toptan mı çalışıyorsunuz? "Şişen her torba sovyet kadınına çakılan bir çividir" Alexander İsayevitch Soljenitszin. Bakınız: natasha (natasha rus ismidir. Sözümüz imasına sabit olup rus kadınını yargılamaz)
işsizliğin ve açlığın çaresiz bıraktığı insanlar olmayacağından dolayı kadınlar asla kötü olan koşullara sürüklenmeyecektir
Yani aç kaldığında her numarayı yapmaya hazır insanlardan mı bahsediyorsun?
çağdaş bir hayat
çağdaş yani çağ ile aynı. Tanımı yapılmamış zaman ne ise o olacak vatandaş... Günün adamı olma Hakikatin adamı ol. Gün değişir Hakikat değişmez...
dünyada kabul gören medeni kanunlar
dünyanın ırzına geçilse de siz o dünyanın kabulüne bakıyorsunuz. Madem Dünyayı referans alıyorsun şu anda Dünya antikomunist. Neden sen de anti komunist olmuyorsun? Yok Dünyaya bakmıyor doğruyu aıryorsan neden birilerinin kabulünü esas alıyorsun?
hiç kimseye muhtaç olmaması, gelecek kaygısı duymaması, bilimsel bir eğitimden
toprak aynı toprak değil mi? ya insan aynı insan değil mi? hangi hesapla muhtaçlığı yok ettiniz? Geleceğe dair hayaller fikirler bitince, derin düşünce Dünyayı şekillendirme kaybolunca amaç sadece Dünya için yaşamak olunca "gelecek kaygısı" nın duyulmaması-yok olması zaten beklenir. Cahillerin alim olduğu yerde eğitim tam anlamıyla bilimseldir. Bilim dışı hiçbirşey söylenmez. Çünkü cahilin bileceği iki şey konuşabileceği de iki şeydir. İşte bu aynı şeylerle bilimsel eğitiminizi tamamlarsınız. Biliminiz iki şeyden ibaret olunca eğitiminizde tam anlamıyla bilimsel oluyor... Bravo!!
hangi Müslüman kadın aynı anda 2 erkekle evlenir?(erkeklerin durumu ise malum, 4 kadın)
kadın eşit midir erkek? onu da iki üç bilgiden ibaret biliminiz mi söyledi? Bi de 4 kadın sınırını kim koymuş? Bi horozun kaç tavuğu var bi koçun kaç koyunu varsa bir erkeğe 4 kadın sınırı nerede var? Şu erkeklerle uğraşmayı bırak lütfen!
SSCB döneminde hangi..kadın veya erkek...kötü işler yapmıştır, var mı bir örnek?
İnsan için iyi-kötü var. Her düzende insan bunları tercih edebilir. Bunlar yok olamaz. İyi ve kötü tüm düzenlerde oturmuş olan anlayışın kabulleriyle kendisini tanımlayacaktır. Başkası için kötü birşey düşünmek, başkasının açığını aramak, insan öldürmek, israf etmek, zarar vermek... Bunlar nası yok olacak?
Lenine ateş eden(ensesinden vuran) kadın da devrimci değil miydi? Stalin Lenin in karısına neler yaptı? Stalin in kızı demirperdeden kaçmadı mı? Troçkiyi kaçmasına rağmen yakalattırıp yok ettiren de Stalin değil mi? Peki neydi Troçkinin suçu? "komunizm tek ülkede işletilemez, tüm Dünya birlikte komunizme geçebilir" Zaten Karl MArks da son merhale komunizme geçileceğinden bahsetmiyor mu? Peki varsayalım Troçki bu sözünden suçlu. Aynı sözü Dünyada eden milyarlar var. Neden Troçki?
Siz menfaatiniz için adam öldürmekten çekinmiyorsunuz. Suçun ismini değiştirerek mübah sayıyorsunuz. Yani kendi dininizi siyasetinize alet ediyorsunuz. Öldürmek kötü o zaman doğal seçilim dersiniz. Gasp kötü o zaman sosyalizm dersiniz. Yalan propaganda...
Komunizmdeki hırsızlıklar(çalınan araba silecekleri belki en komik olanı çünkü kapitalizmi yok ettiğini iddia eden komunizmde aynı kapitalizmde olduğu gibi araba sileceği bulunamadığından çok değerli olmuştur), herkesin evinin altına açtığı atölye vebenzeri işyerleri? Parayı yok edersin toprak değerli olur. Toprağı yok edersin oturak değerli olur. Oturağı yok edersin meydan (kim önde kim arkada) değerli olur. İnsanlar arası bağ vardır ve insanlar davranışları ile birbirlerine devamlı müdahildir.
halklar kendi kaderini kendi tayin eder
Herkese kendi sınırlarında özgürlük dinsizliğin reklamıdır. Osmanlıyı yıkanlar da ayrılan milletlere "kendi çapında milliyet-devlet" fikri aşıladılar. Yani başarı elde edemeyenlerin kaçarak kurtulma girişimi.
Bu bi tarafa yağmuru nası yağdıracaksınız? O kadar kader tayini yapmaktan bahsedip de şimdi çıkıp da "yağmur duasına çıkacaz" deme lütfen. Yok yani sizin tanrınızın(evrim) suyla arası ii değil ya ondan. Dur demiş akıp gitmiş, git demiş toplanıp durmuş( kılcallığın kanunlara uymayan özellikleri, bardağı taşıran son damlanın bardak seviyesini aşmış bekleyen su kütlesini aşşağı dökmesi falan filan)
komünizm ...yasalarla dayatmaz
hiyeeeeeee heyt! Tarih yeniden yazılıyor kulak verin Sosyaliste... Af çıktı! Tüm pislikler mübah sayılacak... Tarih deyince şu sese kulak verin "tarih yazan tarih yapana sadık kalmazsa...." M.Kemal...
Komünist sistem cinsel organlarımızın...sağlıklı yaşam adına...yaşayın
zamanında seksi yaymak için Türkiyede kullanılan sözdür "sağlıklı yaşam" sağlıklı ilişki... rotary klüplerinin verdiği felsefi mesajdı... komunistlerin güya düşman olduğu rotary klüpleri kapitalisttir. komunistler de komunist. Şimdi koyalım bunları yan yana; iki resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Ya da fark bulabilir misiniz?
komünist bir baba olarak kendi kızım, oğlum ve eşimle
Tartışmalara aileyi karıştırmayız. Herşey aramızda. Ama bu sözler komunizmin harcayamadığı insanı göstermekte....
K karafetva - #419
rotary demişken, sol görüşlü birilerinin zamanında attığı bir mail şöyle;
"bodrumda bir barın duvarında asılı bu: seksin faydaları:1-baş ağrısına iyi gelir 2-...3-..4-...."

Para demişken de: Para nedir? yüzyıllardır altın kullanıldı para için. 1 gram altın 40kgdan fazla çelik alabilir, bilmem kaç torba kömür ve o kadar yiyecek içecek.. Peki çelikten daha mı sert? sobaya attı mı kömürden fazla mı yanacak? karın doyurur mu??
Para bir hakediştir. Hak ettiğinin simgesidir. Hak etmenin başarmanın elde etmenin, yani beyin nimetinin, vücud nimetinin, çalışma azminin kullanılması ile kazanmanın alın terinin hükmüdür. Madem ki çalıştığının hak ettiğinin yani o kadarının karşılığını almak varsa kim herşeyi herkese dağıtıyor? Ve ya bu palavrayla kim milleti uyutuyor??
SOSYALİST SOSYALİST - #420
Çift başlılıktan şikayet ediliyor.
Biz ülke yönetmesi için bir baş seçeriz, o da Başbakandır.
Cumhurbaşkanını ise bir nevi hakem, hakim niyetine oturturuz o koltuğa.
Oysa ülke yönetiminde ikinci baş olmak isteyen var.
Bu da demek oluyor ki sorun sistemde değil, sisteme başını sokmak isteyen ikinci baştadır.
K karafetva - #421
SOSYALİST' Alıntı:
Cumhurbaşkanını ise bir nevi hakem, hakim niyetine oturturuz
O zaman başbakan bakanlar için hakem, bakanlar milletvekilleri derken kimse baş değil herkes hakem makem... Zira sen hakemi kendin ürettin. Hakim olmak zaten baş olmaktır. Hakim olan yönetir. Madem yönetmiyorsa neden daha üstte? Yaptığı işi beğenmiyorsan neden hakem seçiyorsun? Hakeminin doğru olacağını kim garantiliyor???
Ayrıca cumhurbaşkanını siz oturtmuyorsunuz. Bu son cumhurbaşkanı bastı referandumu kendi oturdu o başka. Ama normalde siz oturtmuyorsunuz.
sisteme başını sokmak isteyen ikinci baş...
doğru... Türkiyede oy alamadığı halde başbakan olmaktan utanmamış kişiler oldu. Hem de defaat kere. Gavur bize bunu layık görmüştü...
Ayrıca başkanlık sisteminde 2. diye bi şey mi var? 2. olan şey şimdi varsa ikisi de Tayyip in elinde? Zaten sokmuş sokacağını?

Bu arada lenin i stalin i kim seçti? Yoksa tepenize mi bindiler? Onlara da bi hakem düşünüyor musunuz? Yoksa tanrınız mı hakem onlar için?
SOSYALİST SOSYALİST - #422
Ülke kaderini tek adamın kararlarına teslim etmek, bilinenler dışında ülke için başka türlü sakıncalar da doğurabilir.
Mesela, diyelim ki uluslararası mafya, çete, terör örgütleri veya emperyalistlerin CIA, MOSSAD gibi istihbarat teşkilatları dese ki ''şu işi şöyle yapacaksın'' veya ''şunu şöyle yap'' aksi halde falan yerdeki kızını, filan yerdeki oğlunu bir daha göremezsin.
Peki, bu durumda tüm yetkileri elinde bulunduran başkan ne yapacak?

Oysa aynı durum parlamenter sistem için o kadar da kolay değildir.
Çünkü o güçlerin parlamenter sisteme bir şeyi yaptırması için en az 276 kişiyi tehdit etmesi gerekir ki bu da mümkün değildir.
İşte, tek adam dayalı sistem aynı zamanda bu gibi tehlikeleri de beraberinde getirebilir.
CIA Eski Türkiye Şefi, Paul Bernard Henze 2006’da Beyaz Saraya sunduğu Türkiye raporunda aynen şöyle diyor:

’Türkiye’nin bu şekliyle, Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olmalıyız.
Ülkeyi kuranlar denetim mekanizmalarını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde, meclis; meclisi ikna ettiğimizde, ordu; orduyu ikna ettiğimizde Yargı karşımıza geçebiliyor.
Eğer Amerika’nın çıkarı Türkiye’de bir federal devlet kurulması ise mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, meclis ve hükümeti tek elde toplayan Başkanlık Rejimine geçilmelidir.
Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır.
Eğer o bir kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz.’’
Hala neden ''HAYIR'' dememiz gerektiği anlaşılmamışsa sorun büyük demektir.
K karafetva - #423
SOSYALİST' Alıntı:
Eğer o bir kişi...tereddüt ederse,...yıkmak Amerika için sorun olmaz
işte zamanında tek olan devletimizi yıkanların tespiti. Çok doğru bu tespit. Paul Henze meşhur bir istihbaratçıdır. Zamanında Türkiyeyi solcularla yöneterek maymuna çeviren tayfadandır...
Tek olarak tüm gücü toplamış birisini yıkabilen bir abd dağılmış çil yavrularını n'apar? N'apar Sosyalist? N'apar? Tüm gücü elinde toplamışı devirebilen birileri; güçsüz kalabalığı sırayla, sırası geldikçe, canı istedikçe... N'Apar? Yapılmış olmanın kendilerine dokunmayacağı felsefeler belki de yapılmaktan zevk alıyor...
Hükümeti ikna ettiğimizde, meclis; meclisi ikna ettiğimizde, ordu; orduyu ikna ettiğimizde Yargı karşımıza geçebiliyor
neden? hükümet-yargı-asker vb neden abdn,n karşısına geçiyor? Çünkü hepsinin gönlünde bir teklik, teke inanmışlık, tek uğruna mücadele yer alıyor. Bu makamlar her ne kadar solculara verildiyse ve gavurun kanunu ile sindirildiyse de , solcuların içinden de (zamanında mecliste mason localarının kapanmasına oy veren chpliler gibi) bazı değerli kişiler çıkabiliyor.

Zamanında Ankara Sincanda baş örtüsü yasağını protesto eden kalabalıklara devlet kolluğu saldırmıştı. O derece ki bir tank bu halkın üzerine salındı. Çevik Bir tankı yollandı dendi ve yıllarca böyle bilindi. Sonra Çevik Bir dedi ki:"tanktan haberim yok, televizyonda gördüm" Örgütlenmemiş kalabalık her zaman gavurun emrindedir. Gavur örgütlenmemiş kitleyi ister. Çünkü bir "höyyT!" derse hepsini hizaya çeker. Asker kalabalığına karşı komutanın durumu gibi. Ayrık güçler güçlü olan tarafından yönetilir.
Türkiyede yargı-asker vb nin de aslında millete hizmet etmesi gerekirken millete savaş açmasının sebebi güçlü olanın Türk Milleti değil gavur tayfası olmasındandır. Mücadeleyi ancak güçlünün emrinde olmak diye tanımlayan solcuların dün neden şeriat için adam öldürdüğünü anlamak zor değil. Ölmesi gerekenler vardı ve tek mazeret şeriat olabilirdi. Çünkü güçlü olan şeriattı.

Peki Paul Henze demiş mi:"hükümeti ikna edersek yargı yargıdan sonra asker vb" diye? demiş. Dün hükümeti yargıyı ikna etmek gerekir miydi? Gerekmezdi. Ne abd darbe yaparken ne baş örtülülere saldırılırken ne Fatih Sultan Mehmet e sövülürken harekete geçmedi yargı. Peki bugün neden abd korkuyor bunlardan? Bugün yıllardır tek partinin hakim olması ve şimdi de tekilliği kanunlaştırmak istemesinden olabilir mi? solcular varken sorun yoktu. Ama sağcılar solun emrindeki kuvvetleri bile hizaya mı çekti?
Paul Henze yunanistanda yıllar önce bir toplantı ardından Türkiye için "3.dünya ülkesi" dedi. Nothing Hill filminde de Türkiye 3. dünya ülkesi diye ima edildi. Bizi aşşağılayanlar sizin kankanız bile oluyor işinize gelirse...
Ülkeyi kuranlar denetim mekanizmalarını çok sıkı tutmuşlar
onda şüphe yok Yani sizlerin kastettiğinde. güya komunistsiniz ama Türkiyenin emperyalist kanunlar ile kurulması size dokunmaz. avrupanın-rusyanın temayülleri ile kurulduk. Aslında kurulan bi şey de var mı? Ama önemli olan şu. Paul Henze nin de bilinçaltında yatan şu gerçek. Bu devlet Devlet-i Aliyye i Osmaniyyedir!!! Dünyanın ilk torpido atan denizaltısını üreten Osmanlı. Elektriği telsizi telgrafı ilk kullanan, zırhları delen okları atan OSmanLI. Her ne kadar solcular tarafından gasp edilse de Henze biliyor ve inanarak söylüyor ki "Devleti kuranlar işi çok sıkı tutmuşlar" Bu devleti kimin kurduğu ortada! Allah razı Peygamber şefaatçi evliyalar duacıları olsun!!!!

Şimdi gelelim meselenin özüne. gerçekten bu başkanlık Türkiyeyi bölecek bir iş. Aslında zaten Türkiye bütün değil. Devlet o tarafları çok boş bıraktı. Ama başkanlık ile iş remsiyete taşınabilir. İşin ilginç tarafı memlekette oy namına herşeyi yalayıp süpürmüş hem başbakan hem cumhurbaşkanı olmuş herkesin zaten "tek" diye tanıdığı kişi çıkmış "tek başkan" olmak istiyor. Yani bu iş akp için gerekli değil. Bu istek ise yapmacık görünüyor. Bu akp ye bi yerler tarafından üfleniyor olabilir. Gerçekten padişahlığa dönmeliyiz. Ama birilerinin istediği zamanda ve adı şah kendi pederşah olan bi padişahlık değil.
Ne evet ne hayır denebiliyor. Çünkü bi tarafta gavurun evet deme ihtimali öbür tarafta gavurdan beter(sol) lerin hayır demesi... Kıbrıs içinde evet muhabbetini hatırlamışsınızdır. Rauf Denktaş ı bile ikna etmişlerdi evete...
Yalnız şunu hatırlatalım. abdUllah öcalan denen pkk başının avukatlığını yapmaktan utanmayacak chp li milletvekili, chpsi ile birlikte hayır diyor. Her zaman bize saldıran solcular da hayır diyor... Siz siz olun evet diyemeseniz bile hayır dan uzak durun. Hayır hayırseverlik değil. Hiçbirşey göründüğü gibi değil...
SOSYALİST SOSYALİST - #424
15 yıldır tek başına iktidar olmasaydın;

* Hiç kimse seni kandıramayacaktı.
* FETÖ her alanı işgal edemeyecekti.
* Darbe olmayacaktı.
* Ordu böylesine paramparça edilmeyecekti.
* Canlı bombalarla bu kadar insan katledilmeyecekti.
* Bitme noktasında olan PKK yeniden dirilmeyecekti.
* Yüzlerce şehit verilmeyecekti.
* Hırsızlık ve yolsuzlukta rekorlar kırılmayacaktı.
* Taciz ve tecavüzde dünyanın bir numarası olunmayacaktı.
* İşsizlik bu kadar atmayacaktı.
* Hayat bu kadar pahalı olmayacaktı.
* Kamuya ait varlıklar yabancılara satılmayacaktı.
* Dünya ülkeleri bizi dışlamayacak, düşman gibi görmeyecekti.

Hala tek başına iktidarı başarı sayanlar, hatta bu ülkeyi tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştırmak isteyenler, geleceğin hesabını iyi yapmalıdırlar.
K karafetva - #425
SOSYALİST' Alıntı:
Dünya ülkeleri bizi dışlamayacak, düşman gibi görmeyecekti.
düşmanlarımızla dost olabilmek nası bi duygu?
düşmanların azıp da saldırmasının sebebi liderlerin hakikati olabilir mi? Yani bu kadar şey sağ hükümette oluyorsa sol hükümet zamanında bu kadar şeyi yapmaya gerek duymayan düşmanlarıız ne gibi bir taviz alkıyordu?
fetöye ecevit in nası destek verdiği ortada. Diğer saydıkların da ortada aslında. Solun tarihi düşmanarımızla birlikte yazılır..
SOSYALİST SOSYALİST - #426
15 YILDIR HER SABAH ÖFKE İLE UYANIP KİN VE NEFRET KUSAN VE SÜREKLİ HALKA SALDIRANLARA EDEBALİ'NİN ŞU NASİHATINI HATIRLATMAKTA YARAR GÖRÜYORUM:​

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Ey Oğul!

Beysin!
Bundan sonra öfke bize; uysallık sana...
Güceniklik bize; gönül almak sana..
Suçlamak bize; katlanmak sana..
Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana..
Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana..
Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana...
Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana..
Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana..


DEVAMI: Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat
SOSYALİST SOSYALİST - #427
15 yıldır istikrarlı ve güçlü bir Türkiye için AKP,
15 yıldır istikrarlı ve güçlü bir Türkiye için RTE,
15 yıldır istikrarlı ve güçlü bir Türkiye için EVET,
diye diye hala kandırmaya devam ediyorlar.
Oysa ne istikrar gördük, ne de güçlü bir Türkiye!
K karafetva - #428
SOSYALİST' Alıntı:
Oysa ne istikrar gördük, ne de güçlü bir Türkiye!
Anadola binen millet şimdi 2000 odel arabaları beğenmez oldu. Yani hayat bu denli lüks oldu...
Ayrıca dolar az bi arttı hemen akp aleyhine kampanta sebebi oldu. Zamanında 2 ye 3 e katlandığını unutacak kadar ferahlık gördü millet...
SOSYALİST SOSYALİST - #429
FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için verilen önerge AKP tarafından reddedilmiş!

Bu durum anlaşılıyor mu acaba?
İnsanlarla nasıl bir oyun oynandığı anlaşılıyor mu?

AKP'nin bu tavrı insanlara nasıl baktığının da en somut örneğidir.
Biz onların nezdinde adeta koyundan farklı şey değiliz.
Onun için kör gözlerin, sağır kulakların işlev kazanması gerek.
Onun için azıcık kendimize ve bu ülke insanına saygıdan dolayı uyanmamız gerek.
Onun için ihanet içinde bulunanları görmemiz gerek.

UYANMALIYIZ ARTIK...

**********************************

Farkında mısınız?
Hem 15 Temmuz ihanetiyle uyutuyorlar hem de bu ihanetin siyasi kanadının araştırılmasını reddediyorlar.

Şu kadarını söyleyeyim, ihanet içinde bulunan ve güya kendini akıllı sanan bu gafiller beni asla kandıramadılar.

LÜTFEN, AZICIK AKIL KULLANALIM VE ZİNCİRLERİ KOPARALIM ARTIK.

**********************************

Darbe ile mağdur edebiyatı yapıyor ama kendi içindeki darbe planlayıcılarını korumaya devam ediyor!
FETÖ'cülerin siyasi kanadıyla yatıp kalkanlar, ülkemin saf çocuklarını kandırmaya devam ediyor.

**********************************

Fetö ihanetine lanet edeceksin, siyasi işbirlikçilerini koruyacaksın!
Sorası geliyor insanın, "Bu korku neden?"

**********************************

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
FETÖ - AKP işbirliği.

**********************************​
K karafetva - #430
OOoooooooooooooooooooo!!!!!
Sosyalist Sosyalist Sosyalist Sosyalist Sosyalist Sosyalist!!!! EN büyük SOsyalist bizim Sosyalist!!!

Sen nerelerdesin be yaw? İnan sen yokken şamarlamaya solcu bulamadım da artık sağcıları şamarlamaya başlamıştım. İnanmazsan Redyellowa sor. Ama o da görünmüyor pek.. Neo Hira mağarasına mı çekildin? Vahiy de gelmiştir şimdi sana. Anlat ne gördün rüyalarında!

Konumuza dönelim;
fetönün siyasi ayağının araştırılmasını reddetmiş. Yani akp fetöcü ve 15 temmuzu o mu ayarladı? abdden fettUllahı almak için yırtındı akp! Var mı ötesi?

fetö darbesinin daha önce solcuların yaptığı darbelerden hiçbir farkı yok. Tek farkı gerçekleşememiş olmasıdır. Darbe gerçekleşmeyince darbeciler terörist oldu. Sadece terörist bunlar değil aynı zamanda eski darbecilerdir. kHem de eskiler solcuydu ki sol demek bir nevi ihanet demektir. Daha nası kandırılmamışsınız eyyyy Sosyalist???
SOSYALİST SOSYALİST - #431
Siyaset yapmak, amaçlanan politikanın hayata geçmesi için mücadele etmektir.
Onların kötü emellerinin hayata geçmemesi için, siz de siyaset yapmaktan geri durmayınız.

******************************

Biz siyaset yapmazsak,
siyaset yapmayı sadece egemenlere bırakırsak,
onlar da oyunu kendi kurallarıyla oynarlar.
Ve bize de aval aval bakmak kalır.

*******************************

Ve uyanacağız!
Bizimle dalga geçenlere,
bizi koyun yerine koyup gütmek isteyenlere öyle bir tekme vuracağız ki...
K karafetva - #432
Uyanmak neden sağ hükümetlerde aklınıza geliyor? sol cunta ve baskı rejimlerinde neden uyanamıyorsunuz? Uyku ilacı mı alıyorsunuz?

Herkes siyaset yapsın. Peki herkes siyaset yapınca herkesin siyaseti mi geçerli olacak? Demokrasi diyosnuz. Demokrasi çoğunluğun sözünün geçmesi ise hadi oylayalım Şeriat mı cumhuriyet mi diye? Var mısınız? Madem demokratiksiniz hadi?

Kısaca siz kalabalıkları kendiniz gütmek istiyorsunuz.

Herkesin siyaset yapması herkesin konuşması gibidir. Herkes konuşulunca hiçkimsenin dediği anlaşılmaz. Oysa değişmez doğrular vardır. Bunlar oylanamaz ve oy kullananların hangi niyet hangi zeka hangi ilim ile oy kullandığını bilemediğimizde Olması Gereken Doğruyu asla ve asla oylatamayız. Binlerce yılın dünya devi Türk Milleti oy kullana kullana bugünkü haline düştü...

İnsanlar evinin rengine oy kullanabilirler. Ama karayollarının bağlantısı için oy kullanamazlar. Burada ilim devreye girer ve ALimler gerekir.
SOSYALİST SOSYALİST - #433
Diyorlar ki ''adalet yürüyüşüne PKK-FETÖ destek veriyor, bu nedenle teröristsiniz''
Ben de diyorum ki '' PKK'lının da, FETÖ'cünün de, hatta Ermeni'nin de Müslümanı vardır ve namaz kılıyordur.
Bu nedenle siz de PKK'lı, FETÖ'cü hatta Ermeni'siniz.

İşte, gerici anlayış böyle bir şey.
K karafetva - #434
pkk da fetö de bir anlayışın ismidir ırk ismi değil. Yani sen terörizmden destek alıyorsan daha fazla söze gerek yoktur. Yani kürt dememişler pkk demişler, dindarlar dememişller fetö demişler.

Ermeninin namaz kılanı vardır. Ama namaz kılan ermeni ermenilik yapmaz. Yani müslümanın ermenisi bile makbuldür güvenilirdir.
B bursali68 - #435
Adalet yürüyüşüne PKK destek veriyormuş, FETÖ destek veriyormuş...Bunu söyleyenler kimler, zaten hala daha FETÖCÜ olup yönetimde olanlar...Hala daha PKK ile dirsek temasında olup yönetimde olanlar...Ama Gobbelsin dediği gibi yaptığın hataları başkalarının üzerine atacaksın...O zaman başkaları TU KAKA sen ak pak görünürsün...Bunlar dikta taktiğidir...!
K karafetva - #436
fetöcü nasıl olunur? fetöyü yok eden fetöcü olabilir mi? fetö için ohal çıkaran?
fetö sol örgüttür. tek farkı "müslüman"lık iddia eder. Zaten solcular da iddia etmiyor mu sankii?

adalet yürüyüşü ve pkk fetö..... pkk nın avukatı chpli pkklı vekiller zamanında chpli pkk oyalamadığında oy veren chp pkknın ideolojisini kuran inönü ama chp asla pkklı değil. Olabilir. Demek ki pkk chpli
SOSYALİST SOSYALİST - #437
Yıllardır Feto ile kucak kucağa oturanlar,
Oslo'da PKK temsilcileri ile sarmaş dolaş olanlar,
İmralı'da Apo'dan akıl fikir alanlar normal karşılanırken,
Adalet Yürüyüşü 'ne birileri destek vermiş diye yürüyüşçüler terörist sayılıyor.

Nerden baksan tutarsızlık
Nerden baksan ahmakça

*****

Bu arada şunu da hatırlatmam gerek:

Demokrasi nöbetine hazırlanan yurttaşlarım;
Demokrasinin ne olduğunu öğrenin öyle çıkın yola.
Çünkü demokrasi ile kandırıldığınızı görüyorum.
K karafetva - #438
yıllardır fetönün başörtüsüne karşı çıkışı ile aynı siyaseti yapanlar??? fetö ile sol zaten aynı çizgideydi. Sağ kol fetöye hep ters baktı. AMa menfaatçiler aslında solcu olan menfaatçiler "sağ" ismine sığınmış olabilirler.

demokrasinin ne olduğunu öörenicekmişiz. Tamam efendim. Hatırladığımız kadarıynan "çoğunluğun" karar vermesi demek. O zaman siz önce bir şeriatı cumhuriyeti demokratik oylama ile halka sunun da kendiniz evvela demokratikj olun!

gavurun emirlerini zorla kaba kuvvetle düşman desteği ile dayatan konuşma haklkı vermeyen resmen savaş açanlar demokrasiden bahsediyor. EVvela batılılaşmayı, sosyalizmi demokratça oylayın da görelim? Halkı kandırmıyorsanız zorla koyun gibi gütmüyorsanız halka sorun da göreli,m?
SOSYALİST SOSYALİST - #439
Batının yani emperyalizmin diğer ülkeler üzerinde tek amacı vardır;
kapitalizme hizmet ettirmek, seni kendileriyle işbirliği yapmaya zorlamak ve bu vesile ile seni iliklerine kadar sömürmek.
Şayet kapitalistsen, boyun eğmişsen, onların en sadık müttefikisin.
Aksi halde kapitalizm özlü güya demokratik eylemler de dâhil olmak üzere özellikle dinsel, mezhepsel, ırksal mekanizmayı da harekete geçirerek seni ''düzeltmeye'' çalışırlar.
K karafetva - #440
Sömürü komunizm kapitalizm diye ayırt edilmez. İnsanda adalet ve sömürü seçimleri vardır. Nasıl cicile oynarken tüm cicileleri kazanmak istemişsek, büyüyünce de herşeyi elde etmek istiyoruz.
"Ademoğlunun bir vadi dolu altını olsa ikincisini ister." Hadis-i Şerif.

Yarışıp kazanmaya amenna. Ama kumarla, baskıyla kopramak her zaman yok edilmeli. Dikkat edin ALlaha savaş açarak kendi menfaatlerini savunan abd-rusya-ab-çin gibi pislikler; her zaman sömürür. Biri komuniszm der sömürür öbürü demokrasi der sömürür. Yine dikkat edin hepsi solcudur. Türkiyeye gelseler hepsi sol partilere oy verirler.

Komunizmde başarı yoktur. Çünkü başarısızdırlar ve ezikdirler. Kapitalizmde de başarı var gibidir. Ama aynı komunizmde olduğu gibi kazanç hak edenin değil ele geçirenindir.
K karafetva - #441
Ateistler müslümanlara her zaman "din afyondur" yakıştırması yaparlar. Peki solcuların kendi dini nedir? sol ilkelerin kendileri sırf "dinsizlik" iddia ettiler diye muaf mı olucaklar?
Nasıl İslam mantıkla ve herşeyle yargılanıyorsa solcuların dini de yargılanacak. Ama ;
"Allah katında din ancak İslamdır"
SOSYALİST SOSYALİST - #442
Gericilerin ülkem insanı üzerinde oynadıkları oyunun sonucundaki kapışmaları bayram değil, ibret alınması, ders çıkarılması gereken ihanet dolu bir felakettir.

******

Şayet ben bu zihniyeti azıcık tanıyorsam, gün gelecek, şu an demokrasi dedikleri kavrama gelecekte şeytan işidir diye lanet edeceklerdir.

Ahan da buraya yazıyorum..
K karafetva - #443
Ben demokrasinin ne olduğunu duyduğum günden beridir söylüyorum. demokrasi zaten budur. Kafası çalışmayan, mücadelesi olmayan, vasıfsız, ahmak, odun, namusun tanımlanmadığı avrupa ne emrediyorsa LaneT olsun!!!


fettUllah solcudur. İSlam ahkamına türlü türlü karşı gelmiştir. Başörtüsünü yok edip bugünkü güce erişebilmek için kahpelik yolunu seçmiştir. Bu adamın solculardan ne farkı var? solcular güç elde etmek için düşmanlarımızın emrine girdiler fettUllah güç elde etmek için solcuların emrine girdi. Fark nerede? Bu sakalsız sarıksız bitakva evliyayı kim adamdan saydı?

Ama fetö ile olan savaşı solcular gördüğünüz gibi küçümsüyor... Halbuki biz vurmasaydık kafalarına solcular da onların emrinde olacaklardı. solcular için sorun yok ama SaĞ kol müsade etmedi.

ENteresan mesele şu: asayişin memuru polis hiçbiryerde yoktu o gece. Bi tane vurulan polis var mı? Hepsi kaçtı. Halk yürüdü. Öyle ki halkın baskını karşısında mecbur kalıp da dahil olan polisler iki kurşun sıkı8lınca nereye kaçacağını şaşırdılar. Ama halk vurgunu yaptı. Baskın basanındır!

polisi akparti zannetmeyin. polis sol örgütlerin şekillendirdiği bir kurumdur. Kaçması gayet nıormal
SOSYALİST SOSYALİST - #444
FETÖ'nün amacı neydi biliyor musunuz?
ABD desteği ile ülkede şeriat devleti kurmak.

Bu bilinçle, bu zihniyetin karşısında duran tüm demokrat yurtseverlere selam olsun.
K karafetva - #445
fetöyü kucaklayan ecevite ses etmeyen chpye ses etmeyen askere de selam olsun! fetö şeriat ilan etseydi sol şeriatını ilan edecekti. Diyalog diye İslama karşı geldi, gereksiz diye de başörtüsünü kaldırdı. Bu adam solcuların yapamadığı kadar sol şeriatına bağlandı. evet fettUllah şeriatçı olabilir. Ama asla sağ şeriat değil!

Bu komunistlerin yalanı bitmez. abd İslamı yok etmek için yaşar nuriler üretiyor solcular da çıkıp "abd İslama destek veriyor" diyor. Bakın dünyaya? Bütün bombalar amerikan-rus-avrupa uçakları ile müslümanların üzerine yağıyor. Çinde başörtüsü evde bile yasaklanıyor. rus sömürüsündeki özbekistan başörtüsünü yasaklıyor. Ama kafası ancak bu kadar çalışan düşünemeyen solcular İslamın destek aldığını söylüyor.

abd-rus-çin-ab hep birlikte aynı yoldan İslama saldırıyor ve solcuları desteklkiyor. Her koldan. Solcuların bu şeytanlar tarafından bir suikaste uğramışlkığı var mı? ecevit inönü asıldı mı? şeytan ihaneti sever ve Türkiyede ihaneti kimin yapacağı aşikar!
B bursali68 - #446
FETÖ'nün amacı neydi biliyor musunuz?
ABD desteği ile ülkede şeriat devleti kurmak.

Bu bilinçle, bu zihniyetin karşısında duran tüm demokrat yurtseverlere selam olsun.
FETÖ nün amacı sadece FETÖ nün değil, AKP nin de amacı ve bu amaç TEK ADAM rejimidir...Ve şu anda da FETÖ ve Tek Adam ile ardındakiler " İyi polis-kötü polisi " oynuyorlar...Aynı takımdalar ve hiçbir zaman ayrılmadılar...Bir senaryo oynanıyor sadece....Bu senaryodaki amaç Tek Adamlık, Cumhuriyetin silahlı kuvvetlerini saltanat güçleri yapmak....Bu şu ana dek %90 başarıldı...
K karafetva - #447
Şimdi fettUllah idam edilse bu solcular yine aynı şeyleri yuvarlar durur. fetö çökertilmiş alakalı alakasız her yakını alaşşağı edilmiş, itibarsızlaştırılmış solcular halen daha konuşuyorlar.

Osmanlıdan sonra tamamen baskı rejimi ile tek adam olanlar solcuların taa kendisi ama suçlu olan başkası.... Sorun şu: Bu Türk milleti hiçbir zaman ne solculara ne solcuların iman esaslarına ne de düşmanla birleşmiş olan solcuların ilkelerine inanmadı. Bu yüzden solcuların bu milletle meselesi bitmedi.

solcular demokrasiye iman ettiklerini söylüyorlar. çoğunluğun sesine. EVvela solculuğu ve sol iman esaslarını demokratik oylamaya vuralım. Var mısınız? Madem demokratiksiniz herşey demokratik olsun ve herşey referanduma gitsin. Bakalım Türkiyeye savaş tazminatı olarak kabul ettirilen hangi prensip hangi ilke ayakta kalabilecek? Bakalım kaç kişi devletin genelev işletmesine izin verecek?
SOSYALİST SOSYALİST - #448
Ülkem insanı gericilikle, kin ve nefretle besleniyor.
Küçük bir kıvılcımda kafa kesecek kadar vahşileştiriliyorlar.
K karafetva - #449
Düşmana teslim olanlar mücahitlere "katil" diyorlar! Şunu bilin ki gavurun katli vaciptir.
Namusu yok edene, insanı yok edene savaş açamayan ya da onu haklı bulan ondandır. Ondan olmasa da zamanla ondan olur. İşte solcuların hali önümüzde...
SOSYALİST SOSYALİST - #450
İhanet içinde olan FETÖ'nün yıllardan beri ülke içinde yapmadığı yanlışlık, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik kalmadı.
Son 15 yıllık iktidar ortağı ise tüm bunlara göz yumdu, destek verdi, itiraz etmedi.
Bu da demek oluyor ki senin de ondan bir farkın yokmuş!
K karafetva - #451
fetö bir sol örgüttür. Baş örtüsünü kaldırmanın, İslamın keskinliğini yok etmenin, sakalsız evliyalığın yani bir siyasi organizasyonun neticesidir. fettUllah tan önce solcular egemendi. fettUllah ve ya akparti olsa da şu anda yine solcular egemendir. Herşey sol kaidelerine göre işliyor. Sağcı gibi kendisini gösterenler aslında memleketten oy almak için, yönetimde menfaatlenmek için sol kaidelerine uymuş kişilerdir.

polisin hukukun nasıl Türke düşmanca, düşmanın emirlerine boyun eğmiş olduğunu tarih yazmakta... Tarih yazmasa solun ideolojisi yazmakta.
B bursali68 - #452
İhanet içinde olan FETÖ'nün yıllardan beri ülke içinde yapmadığı yanlışlık, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik kalmadı.
Son 15 yıllık iktidar ortağı ise tüm bunlara göz yumdu, destek verdi, itiraz etmedi.
Bu da demek oluyor ki senin de ondan bir farkın yokmuş!
15 Temmuz, zaten İKİ ÖRGÜTÜN bu ülkeyi " Ben Yöneteceğim " kavgası görünümündedir ki bu dahi planlı SENARYO dur...İyi Polis-Kötü Polis senaryosu...Böyle bir girişim olacaktı ki OHAL uygulanabilsin ve BAŞKAN lık zorla getirilsin...

Hala daha AKP-FETÖ dansı oyunu, birlikte yapacakları devam etmektedir...! YOBAZ ların hepsi dışarıda CUMHURİYETÇİ/ATATÜRKÇÜ lerin hepsi içeride...!
K karafetva - #453
şeytan Alimlere hakaret eder. Kötülerin ağzından hakaret duymak şereftir. solcular tarafından "yobaz" diye nitelenmek şeref ve makamına ulaştığımız için çok şükür. Yalnız cumhuriyetçiler fetöcü müymüş? Ayrıca cumhuriyet namına bu milleti yok etmek isteyenler içeri miçeri değil direk alaşşağı edilmelidir.

Başkanlık zorla mı getirikldi? Hayır. Zira referandumda evet oyları kıl payı geçti. Demek ki iş başka. Hem de Tayyip yok edilmek üzereydi. Böyle bir ortak senaryo olabilir mi? Senaryo ortak olsaydı mit vb neden dirensin? Belediyeler neden iş makinalarını askeriye önüne yığsın?

Bu darbe tüm darbeler gibi sol kaidelerin ışığında olduğu beyanatı ile solcular tarafından yapıldı. solcular lider olacaklardı. fettUllah zaten İslama karşı gelen başörtüsüne karşı bir karakter. 12 eylül darbesinde abd "bizim çocuklar başardı" demişti. Bu darbe sonrasında ise abd "bu olayın abd tarafından yapıldığı iddiası var. salakça bir iddia" dedi. Anlaşılan bu sefer "bizim çocuklar başaramadı" demiş oldu....
SOSYALİST SOSYALİST - #454
Siverek'te sarıklı bir kişi "'Dinimizde putperestliğe yer yoktur" diyerek Atatürk büstüne saldırmış!

Be yobaz, dininizde; vakıflarda ve kuran kurslarında çocuklara tecavüz etmenin yeri mi var?
Neden bu şrfsizlere karşı sesiniz çıkmaz?
K karafetva - #455
Olay solcular tarafından kurgulanmış olabilir. DÜn fetö tutmadı bugün başka hikayeler falan filan.
Ama Atatürke tapanlar ve milleti de tapmaya çalışanlar için "dinimizde putperestliğe yer yoktur" demek çok gerekli. Söz yanlış değil.

Kuran kurslarında asla tecavüz vb olmaz. Nerede tecavüz varsa bu solculardan sorulmalıdır. Tümünün kafası kopmalıdır. Kadını resmen sömürüp bir obje haline düşürerek herkesin faydalanmasını telkin eden solcular tecavüzcü değil de...... Bırakın bu işleri.

Esas solcular neden tecavüzcüleri koruyor? Amaçları ne? En büyük mevcut solculardan gidecek eğer tecavüze idam gelirse!!! uğur dündar denen baklava hırsızlarını meşhur edip savunan mason da solun babası değil mi?
SOSYALİST SOSYALİST - #456
Laikliği reddetmek, insanlığı reddetmektir.
Çünkü Laiklik, farklılıkların bir arada yaşamasıdır.
Aksi halde köpekler gibi boğuşmasıdır.

******

FETÖ'nün siyasi kanadını istiyoruz.
Siyasi hainlerin kimler olduğu açıklanmalıdır.
AKP buna engel olmamalıdır.

******

Günde on beş vakit FETÖ FETÖ diye siyaset yapacaksın, siyasi kanadının araştırılmasını istemeyeceksin.
Bu sahtekarlığınızla kandıramazsınız beni, çünkü mal değilim ben.
K karafetva - #457
Laikliğin farklılıklarla hiçbir ilgisi yoktur. Kendi dinine inanmayan avrupanın dinini reddederek yönetimini ele almasıdır. Laiklik hiçbir farklılığa dünya üzerinde müsade etmediği gibi yine bile bir dinin emrinde saldırıların aracı olmuştur. Türkiyede dikkat edin memleket içi terör laiklikten sonra artmıştır. Ve laiklik iddia edenler dini arka plana atıp dinsiz bir devlet iddia etmelerine rağmen aslında kendi dinlerini ortaya koymuşlardır. Dİn sakalı emrederken birilerinin sakalı kesmeyi emretmesi gibi. Hatta bu solcuların bir baş örtüsüne saldırısı vardır ki neden onlarda namusun bizdeki gibi tanımlanamadığının da bir izahıdır.

Din yanlışsa heryerden kalksın Doğruysa da her yeri sarsın. Kimin doğrunun egemenliğiyle bir problemi var? Kimin?

fetöymüş.... Darbe gerçekleşseydi ertesi gün lider olacak olan solcular fetöden bahsediyor... Neden çıkmadınız sokağa? Neden vuruşmadınız? Askeriye kapılarını kamyonlarla kapatan akparti belediyeleri değil mi? Meydanda can verenler hep sağ görüşlü değil mi? Neredesin eyyyy sol!!!

fetönün siyasi kanadı çok karmaşık bi iş. fettUllahın ne olduğunu bazıları anlayabildi. Anlayamamış ve iletişimde olmuş kişiler var. İletişim kurmak suçsa evvela ecevit ve solcular kurdukları iletişimlerin hesabını versinler. Bu meyanda sadece iletişim kurmak suç olamayacağı için masumların zarar görmesinin engellenmesi gerek. Ama şu eleştirilebilir: Madem üst düzey kişiler zarardan korunabiliyorsa, ilgili ilgisiz birçok memur polis neden alaşşağı edildi? Onların canı yok muydu?
SOSYALİST SOSYALİST - #458
Evrim kuramını müfredattan çıkaran MEB'e akademisyenlerden rapor:
Evrim sadece Suudi Arabistan'da okutulmuyor,
İran'da bile konuya 70 sayfa ayrılıyor!

İŞTE BU KADAR GERİCİ BİR ZİHNİYET TARAFINDAN YÖNETİLİYORUZ!

* * *

Bilinir ki Evrim Teorisi bütün dünya bilim merkezleri tarafından kabul edilir, okullarda eğitimi verilir, hatta her geçen yıl bu konuya daha geniş yer ayrılır.
Dünyada bu gelişmeler olurken, Türkiye'de Evrim Teorisi müfredattan çıkarıldı!

İŞTE, MEMLEKET BÖYLESİNE GERİCİ BİR YAPIYA BÜRÜNDÜRÜLÜYOR!
K karafetva - #459
SUudi Arabiyada okutulmuyormuş. Ne biliyorsun en üst düzey yerin Arabistan olmadığını? Senin ileri sandığın yerleri evrimin ilerlettiği ne malum? Teknolojik gegelişmelerin hangisi evrim sayesinde olmuş? Hangisi? Blaise Pascal Allah diyor, Einstein Allah diyor ama teknolojiden bihaber vasıfsız hiçbir bilimsel niteliği olmayanlar evrim diyor. Bu bile reddetmek için yeteri sebep.

Yakın yüzyıllarda ilmen ve zeka olarak neredeyse hiç bir ilerleme olmadı. Herşey evvelden vardı. Ve solcular zırt pırt gericilikle suçluyorlar insanı. Logaritma cebir ikinci dereceden denklemler uçak füze matbaa hep bizim tarafımızdan bulundu ama solcular sadece gavurun yaptıklarına "ilerici"lik diyorlar. Aslında gavur hep bizi taklit ediyor ve bir adım ilerleyemiyor olduğu yerde sayıyor ama solcularda anlayacak bir akıl yok.

solcuları solcu yapan nedir? Karl Marx "din afyondur" demiş. İşte solcuları da solcu yapan kendi dinleridir. Kuan-ı Kerimde inkar edenlerin iman edenlere saldırırken "bunlar öncekilerin söylediğinden ibaret" dediği anlatılır. Dİkkat edin solcular da devamlı gerici lafını kullanır. Yani doğru-yanlış, iyi-kötü değil gerici diye laf ebeliği yaparlar. Halbuki doğru olduktan sonra gerici olsa ne yazar olmasa ne yazar???

Sadece gördüğünün yorumlayabilecek, sadece basit benzerlikleri sebep gösterebiloecek kadar ahmak bir beyin yapısının kime faydası var? Sorgulayamayan, neden diye soramayan, doğru diye tanımlaması olmayan, sadece anı yaşayanlara faydası var. Aslında onlara da faydası yok ama o biçim insan yapısı üretilmesine faydası var.

haaa unutmadan Einsteinin Türk bilimadamları ile birlikte çalışma teklifini de evrimi müfredata sokan solculardan ismet inönü engellemişti. Türkiyeye girişini bile engellemişti. Alın size evrimci
B bursali68 - #460
Evrim Teorisi, tüm dünyanın takip ettiği bilmsel bir teoridir...Bilimsel diyorum çünkü YANLIŞLANABİLİR...

İleride tam doğru çıkar veya yanlış çıkar, söyleyebilmek oldukça zor, ancak sonuçta bilimsel bir teori...

Oysa ki " Yaradılışçılık " METAFİZİK tir ve yanlışlanamaz...O yüzden bilimsel değildir, sadece İNANÇSAL bir durumdur...

Bilimden uzaklaşırsa bir eğitim sistemi tam da yaptıkları bu olur, yani bilimsel bir teoriyi müfredattan çıkartır ve tüm yetişen beyinleri METAFİZİĞE zorunlu kılar...

Eğitim sistemi çoktan bitmiş durumda, sadece evrim teorisinin müfredattan çıkartılması malumun ilanıdır o kadar...
K karafetva - #461
Eğitim solcuların brnunu sokmasıyla bitti. Ne üretti ;Türkiye cumhurğyettariğhi boyunca? eroin fabrikası çamkatan başka na yaptı?

sorgulayamayani zekasız andaval bir kitlenin mimarıdır solcular. Zaten onlara öyleleri lazım.

Ses dalgaları da ölçülemediği zaman için metafiziktir. Birşeyin gerçekliği metafiziken anlaşılamaz. Hem sen geremiyorsun diye neden fizik ötesi olsun? Sen kendi acziyetini neden idrak edemiyorsun?

evrim bilimsel bir teroi ise bilimin ne kadar işe yaramaz, cahil ve ahmak olduğunu isparta yeter. Yahu ne var buy evrimin içinde ki bilimden bahsedesiniz? salyangoz bocha benziyor o zaman salyangoz bocha dönüşmüş. Bu kafanın neresi bilim? Sadece gördüğüne inanan bir ahmaklık neden bilim?
SOSYALİST SOSYALİST - #462
Laiklik,
devletin koruması altında,
dinini özgürce yaşayabilmektir.
K karafetva - #463
solculuk yaptığı herşeyi yalanla başka bişey olarak göstererek milleti kandırmaKTIR.

laiklik adı altındA;
baş örtüsü yasaklandı
camiler kilitlendi
müslümanlar katledilip hakarete maruz bırakıldı
düşman olan dünya satanist devletlerinin emirlerine uyuldu
Devlet hakim din olan İSlama saldırıp, heryerden mescid ve İslam özelliklerini yok etti ama hristiyan ve benzeri pisliklere her imkanı sundu.

Birileri laiklik diye bişey tanımlayabilir. AMa biz ne demek ist6ediklerini gayet iyi anlıyoruz. Ayrıca İslam Haktır ve en üstün Hakikattır. Yani olması gereken tek bir doğru vardır ve o da İslamdır. Neden "laiklik" adı altında İslamı devletten vb ayıralım? Doğru olanla kimin ne sorunu var?
SOSYALİST SOSYALİST - #464
KIBLESİ 6. FİLO OLANDAN YURTSEVER OLMAZ

K karafetva - #465
Kıblesi 6.filo..... Kıblenin Kabeye baktığını, araya giren şeyin ise namaz ile Kabe arasına girmiş olduğunu yani
Namazın her zaman Kabeye yöneldiğini, araya girenlerin namaza muhalefet ettiğini anlayamayanlar???

Namazın kesinkes şartı Kabeye dönmektir. Hangi müslüman bir gemiye namaz için yönelebilir?

Ama denize döktük diye üç beş garibana saldırmayı işten sayanlar göstermelik eylemleri ardında;
demokrasi-çağdaşlık-ilericilik-laiklik adıyle zaten 6.filonun da avrupanın da amerikanın da emrindeler. Hadi amerikanın yeri belli. Gidin denize dökün? Hadi suriyade ırakta vurun amerikayı? DÜnkü komunist pkk pyd nasıl da abd den silah alıyor? İşte kah.pelik budur....

Kamuflaja inanmayın. solcular uyduruk eylemlerle kendilerini bi nane yapıyormuş gibi gösterir ama asılları insanları uyutmaktır. abd nin emrindedir komunistler. Çünkü komunistler; sadece menfaatleri dünyalıkların peşindedirler...
SOSYALİST SOSYALİST - #466
CIA AJANI JOHN KUNSTADTER:

“Kemalizm, Türk halkının da dünyanın da önünde engeldir; artık güçlenmesine izin verilmemeli.”

diyerek bu düşünceyi nasıl yaşama geçirdikleri daha iyi anlaşılmıyor mu?


AKP NASIL KURULDU?

Abdurrahman Dilipak, AKP'nin bir proje olarak ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kurulduğu iddia edildi.
AKP aslında nasıl kuruldu

AKP NASIL KURULDU, KİMLER TARAFINDAN KURULDU ?

Tayyip Erdoğan’ı Belediye makamında 15 Ekim 1996 günü ziyaret eden ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz “Siz İstanbul’u yönetip yıldızınızı parlatabildiğinize göre, Türkiye için de çok şey yapabilirsiniz!...” sözleri basında yer almış ve “Tayyib’in bazı şartları kabul etmesi halinde, ABD’nin kendisini başbakanlığa hazırlayabileceği mesajı” şeklinde yorumlanmıştır.
Hatta o günlerde bazı gazeteler “Abramowitz Erbakan’ın yerine Tayyib’i hazırlıyor” manşetlerini atmıştır.
https://www.facebook.com/notes/fikret-kaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu/akp-nasil-kuruldu-kimler-tarafindan-kuruldu-/170856066332412/

“MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’Nİ CIA KURDU”

Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Serdar Kuru, MHP’nin CIA tarafından kuruluşunu ise şu şekilde anlatıyor:
“Yeni bir yapılanma olan MHP’nin başına geçecek Türkeş için aslında yapılacak çok bir şey de yoktu.
Ondan istenen sadece vitrinde durmasıydı.
Kurulacak yeni oluşumun bütün ayrıntıları CIA tarafından hazırlanmıştı.
Hareketin çekirdek kadrosu ise özel olarak seçilmişti.
İlk önce siyasi bir parti lazımdı.
Bu sorun hali hazırda boşta duran bir partinin ele geçirilip, ismi değiştirilerek halledildi.
CIA, bu hareket için “National Movement Party” (Milliyetçi Hareket Partisi) adını uygun buldu.
Türkeş’in Führer gibi unvana sahip olması gerekiyordu. O da bulundu: ‘Başbuğ’.
Ömer Gürcan: MHP'yi CIA kurdu! /
SOSYALİST SOSYALİST - #467
ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE

Özgür insan, istem dışı hiçbir gücün etkisi ve baskısında kalmayan, düşünceleri doğrultusunda yaşamına yön veren, iradesi dışında yaşamının yönlendirilmesine müsaade etmeyen, hayatı içinden geldiği gibi yaşamaya çalışan; fakat tüm bunları yaparken de başkalarının özgürlük alanına sıkıntı vermeyen, onların özgür alanını kısıtlamayan, farklılıkları hoşgörü, anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendiren bir anlayıştır. Tüm bunların başında ise özgürlüğün en temel yapısı olan bilimsel düşünceyi özümsemek ve bilim ışığında hayatı şekillendirmek gerekmektedir.

Birilerinin çıkarları ekseninde dayatılanlara boyun eğmemek, bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklere sahip çıkmak, bu uğurda mücadele etmekte insanı özgür kılan bir gereklilik ve zorunluluktur.

İnsanın kendisini özgür kılmasının en temel özelliği ise laikliği ve bilimsel düşünceyi özümsemesidir. Karşılaşılabilecek her türlü olay ve kavramlar üzerinde düşünmek, eleştirmek, sorgulamak da özgür düşüncenin temel özelliklerindendir. Aksi halde hem bireysel hem de toplumsal özgürlükten söz edilemez.

Aynı zamanda özgürlük; çalışma hakkı, seyahat hakkı, eğlenme hakkı, beslenme hakkı, barınma hakkı, eğitim ve sağlık hakkına sahip olmaktır. Bunlardan yoksun bir insan asla özgür olamaz. Çünkü insanın özgür olabilmesi için bir takım gereksinimlerinin karşılanması, duyulan bir takım ihtiyaçlara sahip olması gerekmektedir. Bu zorunlu gereksinimler karşılanmadığı sürece özgürlükten söz etmek mümkün değildir. Çünkü yokluk, yoksulluk ve bu husustaki bir takım eksiklik, insan özgürlüğünü kısıtlayan etkenlerdir. Dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul bir insanın veya toplumun özgürlüğünden söz edilemez.

Aslında her insan doğası gereği içgüdüsel olarak bir takım özgürlük anlayışına sahiptir. Fakat toplumsal yaşam ve süreç içinde özgürlükler egemenlerin çıkarları doğrultusunda şekillenerek gerçek anlamını yitirmiştir. İşte bu nedenle, özgür kalmak ve özgürlüğü yaşamak için bireyi kontrol altına almak isteyen egemen güçlerden kişinin özgürlüğünü koruması gerekmektedir. Aksi halde gerçek ve bağımsız özgürlüğe erişmek mümkün değildir.

Kendisini gerçekten özgür kılmak isteyen bir insanın zorbalarca topluma boyun eğdirme çabalarına da itiraz etmesi gerekir. Çünkü toplumsal özgürlük hayata geçmediği sürece bireysel özgürlüklerin de gerçek anlamda yaşama geçmesi mümkün değildir. Birey, kendisi için özgürlük mücadelesi verirken aynı zamanda toplumun da özgürleşmesi gerektiğini düşünmelidir. Aksi halde esir düşmüş bir toplum bireyinin kendisini bu toplumdan soyutlayarak özgür kılması mümkün olmayacaktır.

Toparlayacak olursak son bir kez daha önemle belirtmek isterim ki özgürlüğün en temel felsefesi bilimi ve bilimsel düşünceyi özümsemek, olaylar ve kavramlar üzerinde düşünmek, eleştirel yaklaşmak, sorgulamak, akıl süzgecinden geçirmek kaçınılmaz bir zorunluluktur.


* * *​

Özgürlüğü birkaç özdeyişle noktalamak gerekirse:


• Özgürlük, kayıtsız ve şartsız teslim olmak değil, sorgulayabilmektir.

• Ait olduğu toplumu özgür olmayan bir birey, asla özgür değildir.

• Sorgulama ve hesap sorma yeteneğini yitirmişsen, esaretin kaçınılmaz, geleceğin karanlıktır.

• Bilim, aklı doğru kullanma ve özgürleştirme sanatıdır.

• Bilimden kopuk akıl, kelepçe vurulmuş mahkûm gibidir.

• Ömür boyu tek tip kıyafete mahkûm olmak, asla özgürlük değildir.

• Özgürlük, gericiliğin tasfiyesidir.

• İnsanlığın aydınlanmasının ve barış içinde yaşamasının önündeki en büyük engel, onları temel hak ve özgürlüklerden yoksun bırakmaktır.

• Sorgulamıyorsanız eğer ya aklınızı kullanmıyorsunuz ya da aklınız yoktur.

• İnsan ihtiyaçlarının parayla karşılanması zorunluysa, karşılayabildiği sürece mutludur insan.

• Özgür insan, mutlu insandır. Mutsuzsanız eğer, özgürlüğünüzde sorun var demektir.

• Ekonomik bağımsızlığı olmayanların; sosyal, siyasal, kültürel ve toplumsal bağımsızlığı olamaz. Dolayısıyla özgürlük olmaz.


SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #468
Uyanacağız
Bizi emperyalizmin güdümüne sokanlara
Kapitalizm vahşetine köle edenlere
Sermayenin kucağına itenlere öyle bir tekme vuracağız ki

Koparacağız zincirleri
Bizi gericiliğin zindanlarında boğanlara
Çağın gerisine mahkûm edenlere
Bilimsel eğitim ve aydınlanma eşiğinde öyle bir tokat atacağız ki

Uyanacağız elbette
Bizi batının uşağı durumuna düşürenlere
Ortadoğunun gericiliğine itenlere
Özgürlüğümüzü yok sayanlara öyle bir darbe vuracağız ki

Soracağız hesabını
İliklerimize kadar sömürenlere
Eşşek gibi sırtımıza binenlere
Bizimle dalga geçenlere
Bizi koyun yerine koyup güdenlere öyle bir tekme vuracağız ki

Uyanacağız elbette
İnsanları birbirine düşman edenlere
Ve birbirine öldürtenlere
Savaşlara karşı öyle bir çığlık atacağız ki

Haykıracağız
Ve açlığın
Ve yokluğun, yoksulluğun
Ve açlıktan ölümlerin
Ve tüm bu insanlık dışı eylemlerin bir kader olmadığını öyle bir haykıracağız ki


SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #469
Evet
Sana göre teröristim ben
Nedenini biliyorum
Çünkü boyun eğmiyorum sana
El pençe durmuyorum karşında
Kulun kölen olmuyorum senin

Biliyorum
Sana göre teröristim ben
Neden mi
Çünkü ben
SUSMUYORUM
Çünkü ben
HAYKIRIYORUM

SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #470
Reza'da kandırdı!

Ülke, başına saksı düşmüş insan misali yönetilemez.
Akıllı olacaksın, kandırılmayacaksın!

Kötülerin mahkumiyeti güzel ülkemi lekeleyemez...
SOSYALİST SOSYALİST - #471
Cevap: SOSYALÝST Bakýþ

Ülkemizde gerçekleştirilen tüm darbeleri tezgahlayan hiç kuşkusuz ABD dir.
Ülkemizde PKK'yi de, Hizbullah'ı da, FETÖ'yü de kuran ve bunlara gerekli desteği sağlayan da ABD dir.
Ve buna rağmen nasıl oluyorsa hala en sadık dostumuz ve müttefikimizdir!..

ABD bu güne kadar İslam ülkeleri olsun, Türkiye olsun her fırsatta çelme takmış, hatta yurdumuzu zaman zaman, Ortadoğu'yu ise her zaman kan gölüne çevirmiştir.
Bu nedenle, NATO dan çıkmamamız için bir sebep kalmamıştır.

*******************

SON OLARAK ENTEERESAN BİR OLAY DAHA:

Jandarma komutanının iddiası: 'Uçaklarımızın attığı bombalar sahte'

Bu iddia, Güneydoğu'da jandarma bölge komutanlığında önemli bir görevdeki bir komutana ait.
Gündemdeki Afrin operasyonunu hatırlatan komutanın uyarısı ise şöyle:
"Hava Kuvvetlerimizin uçaklarının kullandığı bombaları üreten ABD…
Ordumuz, içleri boş uçak bombalarıyla bilinçli ve kasıtlı olarak bir savaşa doğru sürükleniyor.
Bu plan, Mehmetçik için bir katliam planıdır."

Jandarma komutanının iddiası: 'Ucaklarımızın attığı bombalar sahte' - Son Dakika Turkiye Haberleri
SOSYALİST SOSYALİST - #472
Bakmayın yalan dünya dediklerine;
ne acılar, ne zulümler, ne yokluk ve yoksulluklar çekmiştir bu insan türü en GERÇEĞİNDEN.
SOSYALİST SOSYALİST - #473
Deniz Gezmiş'e terörist diyenlere şunu sormak gerek:
Milyonlarca yoksul, ezilen ve sömürülenin hakları için mücadele etmek mi teröristliktir yoksa yıllarca ABD ve İSRAİL'den yardım alıp, kamplarında eğitildikten sonra Türkiye'ye dönüp yoksul gençleri ve öğrencileri katletmek mi?

Bu sorunun cevabı verildiği an teröristin kim olduğu ortaya çıkacaktır.

*****
Yine sormak gerek:
DENİZ GEZMİŞ'e terörist diyen yalakalar DENİZ'in bu söylediklerini söyleyebilir mi acaba?

SOSYALİST SOSYALİST - #474
Bilinir ki halk olarak boyun eğmeyi sevmeyiz.
Bazı yanlışlara kızar, enginlere sığmaz taşarız.
Fırlarız sokaklara, haykırırız.
Bu durumda birileri çıkıp hainlikle suçlarlar bizi.
Vatan haini der, terörist der, kandırılmışlar der…
Bu birileri ise keyfi yerinde olan ve bizleri koyun gibi gütmek isteyenlerdir.
Karşılarına dikilmemizi, keyiflerine dokunmamızı istemezler.
Bunlar, hep bana diyen sömürgen ve kemirgenlerdir.
Diyeceğim o ki, olur da bir gün yine sokaklara çıkarsak, sakın bir eli yağda bir eli balda olan bu yalancı kemirgenleri dinlemeyiniz.
Hatta bunların sözüne kanıp, kendimiz gibi hayat boyu çile çekenlerin karşısına dikilmemeliyiz.
Çünkü biz, her ne kadar farklı düşüncelere sahip olsak da, yoksuluz, yokluk içinde büyüyen, yarı aç-yarı tok yaşayanlarız.
O nedenle, egemen kemirgenlere kanıp, birbirimizi incitmemeliyiz.
SOSYALİST SOSYALİST - #475
Sokaklarda yükselen ses nedir bilir misin
Canına tak edenlerin başkaldırısı
Adaletsizliğe kurban edilenlerin haykırışıdır

Istırabım isyanıdır meydan okurken ölüme
Çileli bir yaşamın öfkesi
Esarete mahkum edilen bedenlerin çırpınışıdır

Aç uyumak zorunda bırakılan bebelerin çığlığı
Sokağa bırakılan öksüz çocukların ana kucağıdır

Evine ekmek götürmek için çırpınan yürekli babaların
Yavrularına sımsıkı sarılan gözü yaşlı anaların hayalidir

Ne eğlencedir, ne oyun, ne gırgır, ne şamata
Çaresizliğe tutsak edilen bedenlerin özgürlüğe akışıdır
Umuda haykırıştır sokakta yükselen çığlık sesleri
SOSYALİST SOSYALİST - #476
Diyanet iyice sapıttı:
9 yaşına giren kız evlenebilir, gebe kalabilir!

Bir başka deyişle ilkokul 2. sınıfta okuyan kızlarımıza 50-60-70... yaşındaki sapıklar da talip olabilirler!

Rezaletin boyutunu düşünmek bile tam bir rezalet!
Acaba ne tür bir kafa bu, ne tür bir anlayışla karşı karşıyayız şaşkınım!
SOSYALİST SOSYALİST - #477
Tarihimizle övünen, gurur duyan bir toplumuz.
Başımız dik, onurlu bir yaşam ise idealimizdir.
Boyun eğmeyi, birilerinin güdümüne girmeyi sevmeyiz.
Kişiliğimizden taviz vermez, egemenlere boyun eğmeyiz.

Fakat üzülerek belirtmeliyim ki tüm bu anlayış bitmiş, yerini boyun eğen, korkak, umursamaz, duyarsız, çıkarı için yerlerde sürünen, bana neci bir anlayışa bırakmıştır.
SOSYALİST SOSYALİST - #478
BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK VE EŞİTLİK ÜZERİNE

Sözde birlik, beraberlik ve kardeşlik isteyenler tarafından teröristler bile EŞİTLİK mücadelesi veren biri kadar tehlikeli görülmemiştir.
*

EŞİTLİK isteyeni terörist sayacaksın, bir de yalandan, utanmadan birlik, beraberlik ve kardeşlikten söz edeceksin.
Hadi oradan sahtekar.
*

Ekmeğin en az yarısına el koyacaksın, diğer yarısını ise onlarca kişiye gıdım gıdım böleceksin, sonra da gelin kardeş olalım, birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayalım diyeceksin.
Şimdi bu anlayıştaki insana sahtekar demeyelim de ne diyelim?
*

Siz hiç kardeşlerin EŞİT bölünmeyen miras nedeniyle yine de kardeş kalabileceklerini, birlik ve beraberlik içinde yaşayabileceklerini düşünebilir misiniz?
*

Biz meslek grupları olarak bir çarkın dişlileri gibiyiz.
Birimiz olmasak diğerleri de olmaz.
Yani insanlığa sunduğumuz hizmetler farklı fakat eşit bir değere sahiptir.
Yani meslek grubu olarak birimiz olmazsak hayat durur.
O nedenle ekmeği EŞİT bölmeliyiz.
Ekmeği EŞİT bölmeliyiz ki birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşayabilelim.
Aksi halde birlik ve beraberlik söylemi her zaman havada kalacaktır.​
SOSYALİST SOSYALİST - #479
CIA AJANI JOHN KUNSTADTER:
“Kemalizm, Türk halkının da dünyanın da önünde engeldir; artık güçlenmesine izin VERİLMEMELİ.”


İşte bu düşünce ekseninde CIA tarafından önce MHP, sonra diğer SAĞ partiler ve en son olarak da AKP kurulmuş ve böylece Kemalizm yani Atatürkçülük bu partiler aracılığıyla tasfiye edilmeye çalışılmıştır.

Amaç ise Emperyalizm karşısında büyük bir anlayış ve güç olan Kemalizm’i bitirmek ve Türkiye’nin aydınlanmasını ve dolayısı ile gelişmesini engelleyerek yeniden sömürgeleştirmekti.

Üzücü olan ise tüm bu gelişmelerden haberdar olmayan Vatansever SAĞCI yurttaşların bilmeyerek ve istemeyerek vatana ihanet içinde olduklarıdır.
Üzgünüm ama gerçek budur.

Sizlerden ricam, lütfen bu dediklerimi araştırmanız ve gerçekleri öğrenmenizdir.
SOSYALİST SOSYALİST - #480
Bahçeli: MHP, 2019'da Aday Göstermeyecek, Erdoğan'ı Destekleyecek

Bu adam ya FETÖ'cü çıktı, ya ülkeye ihanetine ilişkin bir belge ele geçti, ya da CIA'dan böyle bir emir aldı.

Aksi halde bir insanın bir anda yüz seksen derecelik bir dönüş yapması mümkün değildir.
SOSYALİST SOSYALİST - #481
Farkında mısınız bilmem ama;
Kapitalizme ve onun ahtapotlaşmış hali olan Emperyalizme karşı durmayanların vatanseverliği beş para etmiyor.

Neden mi?
Çünkü kapitalist ve liberalist ekonomiyi özümsemek emperyalizme teslimiyet demektir.
Bu da ülke bağımsızlığına ve özgürlüğüne ters bir durumdur.
SOSYALİST SOSYALİST - #482
Farkında mısınız bilmem ama;
Atatürk demek,
Türkiye Cumhuriyeti demektir.
Atatürk'ü reddetmek,
Türkiye Cumhuriyetini reddetmektir.
Dolayısı ile Atatürk'e ihanet, vatana ihanettir.

***
Bana göre vatana ihanet,
Atatürk düşmanlarıyla birlik olmaktır.

***
Atatürkçüyüm diyeceksin,
Atatürk düşmanlarıyla fingirdeşeceksin.
Bu nasıl bir sahtekarlık anlamak mümkün değil.
***
Soruyorum,
Atatürk'e hakaret edenlerle birlikte yürümek ne anlama geliyor?

SOSYALİST SOSYALİST - #483
Sağcısından sahte solcusuna keyfi yerinde olan ne kadar koltuk sevdalısı varsa
ve nasıl bir korku içine girdilerse,
CHP İl Başkanlığına seçilen Dr. Canan Kaftancıoğlu'na saldırıyor.
Her ne ise o korku da onlara adam olmaları için ders olur umarım.
SOSYALİST SOSYALİST - #484
Elbette her Atatürkçüyüm diyen Atatürkçü olamıyor maalesef.

Şayet Atatürk'ü anlıyor ve azıcık kendimizi ona yakın hissediyorsak;

1) Kesinlikle Laiklikten ödün vermeyeceksin.
2) Bilimi her şeyden üstün tutacaksın.
3) Bağımsızlık ve özgürlük en önemli karakterin olmalı.
4) Kadın-erkek eşitliği hususunda en küçük tereddütün olmamalı.
5) Emperyalizme, dolayısı ile kapitalizme boyun eğmeyeceksin.
6) Çağın gerisine takılıp kalmayacaksın.
7) Demokrasiden, eşitlikten, adaletten, hak ve özgürlüklerden korkmayacaksın.

Bana göre böyle...
SOSYALİST SOSYALİST - #485
Birbirinin ekmeğine göz dikenlerin,
birbirinin ayağına çelme takanların,
rekabet anlayışı ekseninde birbirini yok etmek için elinden geleni ardına koymayanların düzeni olan kapitalizm anlayışını insani bulmadığım için bu düzene karşıyım.
SOSYALİST SOSYALİST - #486
Kavga nedir bilmezdi.
Savaştan nefret eder, savaşların olmadığı bir dünyada yaşamak isterdi.
Ayrımcılığı sevmez; din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet farklılığı gözetmeksizin, herkese eşit yaklaşılması gerektiğini söylerdi.
O kadar iyi bir insandı ki, sahip olduğu bir lokma ekmeği bile paylaşmak isterdi.
Nedendir bilinmez, iyi niyetli bu insanın bu düşüncesi hiç sevilmedi.
Hatta suçlu bulundu.
Ve mahkûm edildi.
Ya dört duvar arasına,
Ya insan kafasına...
SOSYALİST SOSYALİST - #487
PKK'nin DOĞUŞU

Yıllar yıllar önceydi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de SOL akım güçlenmişti.

Rivayet odur ki;
Sol’u nasıl çökertiriz diye düşünmüşler, taşınmışlar…
Akıllarına gelmiş, sonradan pişman olacakları o karar.
Ve çözüm bulunmuş, yapılması gereken şey, Sol’u bölmekmiş
Peki, nasıl bölünmeliydi?
Onun da çözümünü bulmuşlar.
Sol’un içinden bir Kürt Sol’u çıkararak.
Karar kesinleşmiş ve PKK kurularak sol bölünmüş.
Kararı verenler ise CIA, MOSSAD ve MİT imiş.
İşbirlikçilerle birlikte katliamlar yapılmış, askerler katledilmiş ve böylece PKK denen örgüt çıkmış ortaya.

Gel zaman git zaman PKK bizimkilerin kontrolünden çıkmış.
Amerika ve İsrail’in kontrolüne geçmiş.
PKK için çizilen rota doğrultusunda şiddet iyice artmış.
Bizimkiler pişman olsa da sol bölünmüş, PKK aracılığıyla sol epey yıpratılmış, çökertilmiş.
Yani sol’u yok etmek için bir başarı sağlanmış ama ülke için tam bir felaket olmuş.

Şimdi sonuç itibariyle sormak gerekiyor;
İlan edilmesi gereken SUÇLU kim?
SOSYALİST SOSYALİST - #488
Bir ülkenin huzurunu LAİKLİK sağlar.
Bir ülkenin gelişimini ise BİLİMSEL EĞİTİM sağlar.

Oysa görmekteyiz ki her ikisi de yerlerde sürünüyor.
Başka ihanete gerek kalmamıştır.
SOSYALİST SOSYALİST - #489
Afrin operasyonunu alkışlamayanlara vatan haini diyorlar!

Ben alkışlayanlardan olmadığım için açıklama ihtiyacı duydum.
Bana göre Afrin operasyonuna giden süreç yanlışlarla doluydu.
Bu yanlışlar sıradan insanından tutun da bu konudaki uzmanlar tarafından yıllarca ve sürekli dile getirildi, uyarıldı ama kimse dinlemedi.
Şimdi ise sonuç ortada…
Birilerinin cehaleti ve oy toplama hevesi sonucunda garibanların çocukları şehit oluyor!
Yani yapılan yanlışların getirdiği noktayı alkışlamak bana hiç de normal gelmiyor, hatta bunu gaflet ve delalet olarak niteliyorum.
O nedenle, asıl ihanet içinde olanlar durumu bu noktaya getirenler ve buna alkış tutanlardır.

Sonuç olarak şunu da belirtmeliyim ki;
Bir takım yanlışların bedelini ödemek zorunda kalan şehitlerimizin huzur içinde uyumasını canı gönülden istiyor, ailelerine ve bu acıyı hisseden herkese baş sağlığı diliyorum.
SOSYALİST SOSYALİST - #490
Bir zamanlar Emperyalizme karşı savaşanlara Moskova yolu gösteriliyordu.
Şimdi ise görmekteyiz ki herkes emperyalizm karşıtı olmuş.
Ama bu yetmez.
Çünkü,
Kapitalizm var oldukça emperyalizm her geçen gün daha da güçlenecek gırtlağımızı sıkmaya devam edecektir.
Şayet emperyalizme karşı isek, yaratıcı babası olan Kapitalizme de karşı olmalıyız.
Aksi halde ‘’bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’’ boyutunda bocalar dururuz.
SOSYALİST SOSYALİST - #491
CHP'yi teröristlerle işbirliği yaptı diye göstermeye çalışanlar şu gerçekleri görmelidirler bence:

Çamur atınca izi kalmıyor artık; çünkü bilgiye ulaşmak, haberdar olmak çok daha kolay.
Terörle kimler el eleydi diye baktığımızda şunlar çıkmaktadır karşımıza:

Oslo, Dolmabahçe, İmralı, Kandil görüşmeleri,
IŞİD ile işbirliği ve Mit tırları olayı,
ÖSO terörüyle ile işbirliği
Akil Adamlar meselesi,
PKK’lilerle el ele-kucak kucağa oturmalar,
Açılım adı altında 34 PKK'lıyı kahraman gibi getirip AKP savcılarının tamamını serbest bırakması olayı,
Havayi fişekler atılıp "Yaşasın Kürdistan ", "Yaşasın YPG, PKK , YPJ", "Yaşasın Peşmerge" sloganları ile karşılanarak Türkiye’den geçişine izin verilen Peşmerge olayı vs.vs…
FETÖ ile yatıp kalkmalarına girmiyorum bile.

Gerçekler her ne kadar acı olsa da bu durum iftira atarak hafiflemez...
SOSYALİST SOSYALİST - #492
Bazı anlayışlar vardır ki insanları tek tip olarak görmek ister.
Yani herkesin kendisi gibi olmasını, kendisi gibi düşünmesini, kendisi gibi yaşamasını...
Oysa her insanın, her toplumun, her milliyetin, her dinin mensupları farklıdır; farklı bir kültüre ve yaşam anlayışına sahiptir.

Şöyle dünya insanlarının yaşamına baktığımızda görmekteyiz ki insanların dini farklı, düşüncesi farklı, felsefesi farklı, siyaset anlayışı farklı, eğlencesi farklı, giyim tarzı farklı, yedikleri farklı, içtikleri farklı, yaşamı farklı, kültürü farklı; kısacası tüm gelenek ve görenekleri farklıdır.
Bu kadar farklılığa sahip insanları tek bir tipe sokamazsınız; bu kesinlikle imkânsızdır, doğru da değildir.
Bu insanlara tüm bu farklılıklarını bir kenara bırak, gel benim kültürümü özümse, benim gibi yaşa diyemezsin; hakkın da yoktur, mantıklı da değildir.

Örneğin, kimi Müslüman, kimi Hıristiyan, kimi Yahudi veya Ateisttir.
Kimi Ermeni, kimi Fransız, kimi Arap, kimi Rus veya Türk’tür ve tüm bu insan topluluklarının hiçbirinin yaşamı diğerine benzemez.
O nedenle onlara; yahu arkadaş, gel tüm tarihini, geçmişini, kültürünü, yani tüm yaşamsal özelliklerini terk et, benim yaşam anlayışımı benimse ve benim gibi düşün diyemeyiz.
Hem bu durum mümkün almayacağı gibi, amaç ne olursa olsun, insani bir düşünce de değildir.

Öyleyse bu durumda dünya insanları olarak savaşsız, silahsız, sömürüsüz, katliamlardan uzak, düşmanlıklar yaratmadan, özgür bir dünyada birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşamak adına yapmamız gereken ne olmalıdır diye sormak ve bir çözüm bulmak gerekmektedir.
Tüm bu farklılıkların geçmişini, bugününü ve geleceğini yok saymadan, özüne dokunmadan, kültürünü aşağılamadan, yadırgamadan, hor görmeden; huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için olanak sunacak, dünya barışını sağlayacak bir düzen kurmak gerekmektedir.
İnsan olarak bu en temel görevimizdir.
Aksi halde ne insanlıktan, ne demokrasiden, ne adaletten, ne saygıdan, ne sevgiden, ne hoşgörüden, ne barıştan, ne de insan hak ve özgürlüklerinden söz edebiliriz.
Bildiğimiz gibi bu anlayıştan uzak kalmak, bu insani olmayan mevcut yaşamı umursamamak; insanlığa, insan değerine ve insan doğasına aykırı bir durumdur ve insani değildir.
O nedenle, tüm bu farklılıkları içinde barındıracak bir düzen kurmak adına insanlar olarak evrensel bilincin verdiği sorumlulukla hareket etmeliyiz diye düşünmekteyim.
SOSYALİST SOSYALİST - #493
Hoca der ki;
Sosyal alemi ibadethane gibi kullanmayın, günahtır.

Özellikle dualar için gerekçeleri şöyle sıralıyor:

1) Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır.
2) Duaya eûzü-besmele, Allah'a hamd ve Peygamberimize salât ve selâm İle başlanmalıdır.
3) Duaya başlarken olduğu gibi, bitirirken de Allah'a hamd ve resulüne salât ve selâm ile bitirilmelidir.
4) Duâ sonunda âmin diyerek eller yüze sürülmelidir.
5) Dua eden kimse kıbleye yönelmelidir.
6) “Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah, bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez.” (Araf, 55)
7) Duâ esnasında bağırıp-çağırmamalı ve zoraki edebî sanat gösterilerinde bulunulmamalıdır. Baş göğe dikilmemeli, Allah'a yalvarman, O'ndan korkarak ve umarak duâ edilmelidir. Ölüden, tekkeden, türbeden velîden değil bizzat Allah'tan istenmelidir. (Enbiya, 90. A'raf, 55)

İşte bunların hiçbirine uyulmadığı gerekçesiyle duaların kabul olmayacağı gibi, dua edenin de günaha girmesi, günah işlemesi kaçınılmazmış.
SOSYALİST SOSYALİST - #494
Biz Afrin'de PYD/YPG'yi bombalıyoruz.
ABD ise bunlara destek veriyor.
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanı ve Çavuşoğlu ile görüşüyor.
Bu görüşmede ABD'nin terör örgütüne desteği süreceği belirtiliyor.
Ve buna rağmen nasıl oluyorsa ABD ile ilişkileri onarma kararı alınıyor.

Duruma bakınca olan yine gariban çocuklarına oluyor.
Gariban şehitlerimizin kemikleri sızlatılıyor.
Yazıklar olsun...

KAYNAK: 17.02.2018 tarihli Sözcü Gazetesi
SOSYALİST SOSYALİST - #495
Biz eşitlik isterken,
seni de birileri karşısında eğilip bükülmekten kurtaracağız.

**

Şayet eşitlik istemiyorsanız,
boşuna birlik beraberlik edebiyatı yapmayınız,
komik oluyor.

**


Laiklik aynı zamanda,
Avrupa'da veya başka ülkelerde yaşayan Müslümanların dinini özgürce yaşaması demektir.​
SOSYALİST SOSYALİST - #496
EŞİTLİK NEDİR?

Mesela, yasalar karşısında zengin-fakir eşitliği.
Eğitim ve sağlıkta eşitlik.
Ülkenin her bölgesine yatırım eşitliği.
Tüm bölgelerdeki çocukların eğlenmesine yönelik yapılan yatırım eşitliği.
Kırsal bölgelere de öz evlat muamelesi hususunda eşitlik.
Gelir dağılımı eşitliği.
Ücret dağılımının adaletli olmasına yönelik eşitlik.
Kimi aç yatarken, kiminin şatafatlı yaşamı dengesizliğinin düzenlenmesine yönelik eşitlik.
Zengin yoksul arasındaki uçurum dengesizliğinin en aza düşürülmesine yönelik eşitlik.
Sömüren ile sömürülen arasındaki ilişkinin insani boyuta taşınması yönünde eşitlik.

Mesela bir kuruma veya bankaya biri zengin diğeri yoksul iki kişinin girdiğini düşünelim.
Sizce bu iki insan nasıl karşılanır?
Bunun insani boyuta taşınmasına yönelik yapılması gereken eşitlik.
Yada 2 yıl Milletvekili görevini tamamlayan bir vatandaş bu kısacık sürede hem emekli oluyor hem de 10 bin TL üzerinde emekli maaşı alıyor.
Oysa ömür boyu çalışan bir vatandaşın emekli maaşı bin-iki bin TL. arası.
Bunun düzenlenmesine yönelik eşitlik.

Aslında bu maddeler çok daha uzatılabilir ama şimdilik bu kadarının yeterli olacağını düşünüyorum.

Bunlar adaletsizlik, eşitsizlik değil de nedir?
Bence bu eşitsizliğe karşı çıkmak insani görevimiz olmalı.
Eşitlik isteyenleri de terörist saymamalı.
SOSYALİST SOSYALİST - #497
Emperyalizmin ülkeleri bölme-parçalama yöntemleri;

Dini siyasete alet etmek.
Bayrağı siyasete alet etmek.
Irkı siyasete alet etmek.
Milliyeti siyasete alet etmek.
Etnik farklılıkları siyasete alet etmek.

olarak bilinmekteydi.

Şimdi ise görmekteyiz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinde de el işareti yöntemiyle SİYASİ eylemler baş göstermiş.
Bence bu en tehlikeli olandır.
Akıllı olmak ve bu oyunlara gelmemek gerek.

***

Emperyalizm, kapitalizmin evrensel boyutudur.
SOSYALİST SOSYALİST - #498
Bizim Milliyetçilik

Ülkemiz Milliyetçiliği ekonomik anlamda kapitalizme, liberalizme, yani maddiyata teslimiyetçilik ve çok uluslu dev şirketlerin dünya pazarında rahat dolaşımını benimseyen bir anlayıştır aynı zamanda.
Yani emperyalist güçlerin kendisinden zayıf ülkeleri esir almasına, sömürmesine, o ülkeyi istediği gibi yönetip yönlendirmesine fırsat vermektir.
Çünkü kapitalizmde ekonomik güç kimdeyse, ülkenin sahibi ve yöneticisi de odur.
Bu, inkâr edilemeyecek bir gerçektir ve ülkemizde ekonomik güç çok uluslu dev şirketlerin tekelindedir.
Bu da, ülkemizde fazla söz sahibi olmamıza büyük bir engeldir.
Çünkü ekonomimizi yönlendiren küresel sermayedir.
Çünkü bizi temsil edenleri, yani bizi yönetenleri seçmemiz için onları önümüze koyan güç, küresel sermayedir.

***
Bundan da şu sonuç çıkmaktadır: Paraya (maddiyata) teslim olan bir anlayış asla maddi ve manevi varlıklarını koruyamadığı için, egemenlere teslimiyetleri kaçınılmazdır.

Şöyle de bakılabilir: Kapitalizmi özümsemek, emperyalizme teslimiyettir. Emperyalizme teslimiyet ise ekonomik ve siyasal gücün kontrolünü küresel gücün iradesine bırakmak demektir.

Dolayısıyla ülkede karmaşa ve terörizm varsa, vatan elden gidiyorsa, işsizlik, açlık, yokluk, yoksulluk gibi olumsuzluklar yaşanıyorsa, ekonomi her geçen gün dengesizliklerle boğuşuyorsa, bunun tek sorumlusu kapitalizm aracılığıyla kontrolü emperyalizme teslim eden anlayıştır.

Sonuç itibariyle bizim milliyetçilik; kapitalizmi, liberalizmi ve dolayısıyla emperyalizme teslimiyeti özümseyen bir anlayış olarak çıkmaktadır karşımıza.
Yani milliyetçilik değil, sömürüye boyun eğmiş küreselciliktir bizimkisi.
SOSYALİST SOSYALİST - #499
Siyaset farklı, değerler farklı şeylerdir.
Değerler siyasallaştığı vakit, önemini yitirirler.
O nedenle, değerler üzerinden siyaset yapmak, değerlere ihanet etmek demektir.

Bu bağlamda;

Dini siyasete malzeme yapanlar kucaklanırken,
''Din kutsal bir değerdir, siyasete malzeme yapılamaz''
diyenler dinsizlikle suçlanmaktadır!
SOSYALİST SOSYALİST - #500
Yine acıyla uyandık!
8 şehit, 13 yaralımız var.
Şehitlerimizin huzur içinde uyumasını,
yaralı askerlerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum.
Acıyı hisseden herkesin başı sağ olsun.

Şu gerçeğin de bilinmesini isterim:
İnsanlığı acı ve göz yaşına mahkum eden kapitalizmin en temel prensiplerindendir savaşlar.
Savaşlar, kapitalizmin dolayısıyla emperyalizmin olmazsa olmaz anlayışlarındandır.
SOSYALİST SOSYALİST - #501
AKP'liler CHP'lileri,
CHP'liler de AKP'lileri VATAN HAİNİ olarak tanımlamaya başladılar.
Bence bu yaklaşım bölücülüğü tetikleyen çok tehlikeli bir söylemdir.
O nedenle, birileri bizleri BÖL-PARÇALA-YÖNET tetiğine basmadan önce bu anlayıştan, bu yakıştırmadan ve bu söylemden bir an önce vazgeçin.
SOSYALİST SOSYALİST - #502
Bağımsızlık; yoksul, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin emperyalizme karşı gücünü, varlığını, dik duruşunu koruyabilmesi, gelişip büyümesi için olmazsa olmaz temel bir kuraldır.
Emperyalizme esir düşmüş kapitalizmin bağımsız olamayacağı ise bir gerçektir.
Yani ne kadar bağımsızlık desek de, yaşamımızı kapitalizm ekseninde şekillendirdiğimiz sürece bu hayalimizi asla gerçekleştiremeyiz.
SOSYALİST SOSYALİST - #503
Vatanını sevenler hala SOSYALİST olamamışsa ya eksik ya da yanlış bilgiye sahiptirler.
Ya da vatan sevgisi ve sosyalizm hakkında hiçbir şey bilmiyorlardır.

MUTLAKA İZLEYİNİZ:
PARA KULLANILMAYAN ÜLKE - KÜBA
SOSYALİST SOSYALİST - #504
Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ bir açıklamasında diyor ki;
‘’PKK nin dağ kadrosu 6 bin civarında.
Biz bunu 3 kez tasfiye ettik.
Fakat her defasında geri dönüp baktığımızda, hiçbir şeyin değişmediğini gördük.
Bu nedenle, PKK'yi bitirme politikası vurup kırmakla olmuyor, başka çözüm bulmak gerek.’’


Bence koskoca Genel Kurmay Başkanının bu düşüncesi dikkate alınmış olsaydı, belki de PKK çoktan bitmiş olurdu.
Ama öyle yapılmadı.
Her zaman olduğu gibi 35 yıllık anlayışla sözde PKK'yi bitireceğini sanıyorlar.
Bence çok yanlış, bitmez, bitmiyor.
Çünkü 35 yıldır aynı şey uygulanıyor.
Olan ise ölüme gönderilen gençlerimize, milyarlarca dolarlara oluyor.

Neden böyle yapıyorlar diye soracak olursak, sağ anlayışın siyaset yapması, taraftar oluşturması ve oy potansiyeli için PKK meselesi bulunmaz bir fırsattır.
Her lazım olduğunda PKK’yi seçim malzemesi yapmaları kendileri için çok büyük avantajlar sağlamaktadır.
İşte, bütün mesele bu.
O nedenle, siyasette hiçbir şey bize anlatılan veya gösterilen gibi değildir.
Önemli olan bunu anlayabilmek ve madalyonun diğer tarafını görebilmektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #505
VATANIMI SEVİYORUM
Çünkü ben:

Demokrasi mücadelesi veriyorum.
Özgürlük mücadelesi veriyorum.
Laiklik mücadelesi veriyorum.
Hak, hukuk, adalet, eşitlik mücadelesi veriyorum.
Tüm kültürel farklılıkların eşitliğine inanıyorum.
Haksızlıklar karşısında susmuyorum.
Yanlışlıklar karşısında susmuyorum.
Burjuvazi sömürüsü karşısında susmuyorum.
Burjuvazinin doğa katliamı karşısında susmuyorum.
Hiç kimse karşısında boyun eğmiyorum.
Kadın erkek ayrımcılığını reddediyorum.
Kadın erkek için aynı işe aynı ücretin verilesini istiyorum.
Kula kul ve köleliği reddediyorum.
Irkı, dini, dili ve bayrağı siyasilerin çıkarları için kullanmasını kabul etmiyorum.
Zengin fakir eşitsizliğini ve ayrımcılığını insanlık dışı buluyorum.
Devletin tüm zenginliklerinden parası olanların değil, olmayanların da eşit bir şekilde yararlanmasını istiyorum.
Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması için ekmeğin eşit bölünesi gerektiğine inanıyorum.
Yaşanın akıl ve bilim ışığında şekillenmesi için mücadele ediyorum.
Eğitimin eşit ve bilimsel bir anlayış ekseninde şekillenmesini için mücadele ediyorum.
Çağdaşım, geçmişin karanlığından ders alıp, geleceği şekillendirmeye çalışıyorum.

Ve ülkemizin tüm bu anlayışlar ışığında gelişeceğine, güzelleşeceğine, huzur bulacağına ve saygın bir komuma geleceğine inanıyorum.
SOSYALİST SOSYALİST - #506
Laiklik dedik, dinsiz dediler.
Bilim dedik, kâfir dediler.
Özgürlük istedik, terörist dediler.
Eşitlik istedik, hain dediler.
Hak, hukuk, adalet istedik, burun kıvırdılar.

Oysa bunlar, insanı insan yapan evrensel değerlerdi.
SOSYALİST SOSYALİST - #507
İLÇEMİZ CHP TEŞKİLATINA ÖRGÜTLENME YÖNTEMİ ÇİZMEYE ÇALIŞMIŞTIM

CHP İLÇE BAŞKANI BEN OLSAYDIM NE YAPARDIM

1. Kadın kollarını oluşturup, faaliyetler konusunda aktif hale getirirdim.
2. Gençlik kollarını oluşturup, faaliyetler konusunda aktif hale getirirdim.
3. Her köyde iki erkek ve iki bayandan oluşan ‘’KÖY TEMSİLCİLİĞİ’’ oluştururdum.
4. Köy temsilcisi arkadaşlar aracılığıyla sürekli üye yapılmasını sağlardım.
5. Köy temsilcisi arkadaşlar aracılığıyla o köydeki gençlerin ve kadınların sorunları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırdım.
6. Köy temsilcileri arkadaşlar aracılığıyla o köyün ihtiyaç sahibi öğrencilerini tespit edip, eğitim desteği sağlardım.
7. Öğrencilerin muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak için, ülke genelindeki CHP temsilcileriyle iletişim halinde olurdum.
8. Öğrenciler arası öykü, hikâye, şiir, resim, satranç gibi yarışmalar düzenleyerek hediyeler verirdim.
9. Her yıl ilçemiz köylerini 3-4 kez ziyaret ederdim.
10. Faaliyetlerimizi sosyal medya üzerinden anlatıp, sosyal medyayı aktif halde kullanırdım.
11. Zaman zaman köylerin yaşlılarını ziyaret eder, onlarla dertleşirdim.
12. Köylerin sorunları hakkında muhtarları ziyaret ederek köylerin işleri ve sorunları hakkında onları dinler, bilgi sahibi olur, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırdım.
13. Üyelerle bir araya gelmek ve halkı teşvik etmek amacıyla her yıl Haziran ayı içinde ‘’CHP PİKNİK ŞÖLENİ’’ adı altında piknik günü yapar, bunun tüm ülkeye yayılmasını sağlardım.
14. Her ay ülkede yaşanan olumsuzlukları rapor haline getirip, bu konuda broşürler bastırarak halkın bilgisine sunardım.
15. Zaman zaman CHP’nin programlarına ilişkin broşürler bastırıp, ilçe ve köylerde halka dağıtırdım.
16. İlçede ‘’CHP LOKALİ’’ açıp, partililerin birbirini tanımasını, kaynaşmasını, dayanışmasını sağlar, sorunlarını ve önerilerini anlatma ve paylaşma olanağı sunardım.
17. Muhtelif bilgi, plan, proje ve haberleri halka duyurmak adına lokalin önüne kocaman bir ilan panosu (billboard) koyardım.
18. İlçe ve köy halkının bürokratik işlerine yardımcı olması için birkaç kişiden oluşan gönüllü bir ekip kurardım.
19. İl ve ilçede yönetimle birlikte bürokrasi ziyaretleri gerçekleştirerek onlarla tanışır ve bunu süreklilik haline getirirdim.
20. Her yıl partililerimizle bir araya gelerek il ve diğer ilçelerdeki partilileri ziyaret etmeyi, tanışmayı, bilgi alış verişinde bulunmayı sağlardım.
21. Partililerin iyi veya kötü günlerinde maddi ve manevi dayanışma sağlardım.
22. Tüm faaliyetlerimizi üç aylık ve yıllık olarak hazırlar, genel merkeze Faaliyet Raporu olarak sunardım.
23. Önümüzdeki yıllara ilişkin Eylem Planı hazırlayarak geleceğe dönük planlarımızı Genel Merkeze sunar, bu hususta gerekli yardımı almaya çalışırdım.

***

Tüm bu düşüncelerimizi gerçekleştirdiğimiz vakit inanıyorum ki büyük başarılar sağlamış olurduk.
Peki, tüm bunlar kolay mı, kesinlikle değil, aksine çok zor olacaktır.
Fakat yılmadan, bıkmadan, usanmadan bu ideallerim için mücadele eder, pes ettiğim an görevi bırakırdım.
Bu anlayış ile yeni yönetimin önüne somut bir hedef koymuş olurdum ki, göreve talip olacak arkadaşlar ona göre kendilerini ayarlamak zorunda kalırlardı.
İşte, benim çalışma takvimim de bunlar olurdu.

Sevgi ve Saygılarımla… SOSYALİST
SOSYALİST SOSYALİST - #508
Bildiğimiz gibi uzun bir dönem ABD bağlantılı STK (Seferberlik Teftiş Kurulu), ÖHD (Özel Harp Dairesi) KONTRGERİLLA, JİTEM gibi oluşumlar ülkenin kaderine hükmetmiş, Amerika'nın politik anlayışını ülkede egemen kılmak için zaman zaman darbeler yapmış, insanlık dışı onlarca katliam gerçekleştirmiş, söylentilere göre 17 bin faili meçhul cinayetin sorumlusu olmuştur. Bu anlayışı vatanseverlik veya vatan savunması gibi göstermek ise ‘’benden değilsen öldürülmeyi hak etmişsindir’’ anlamına gelir ki, bunu insani bir açıdan değerlendirmek mümkün değildir.

Peki, bu oluşumların CIA-ABD bağlantılı olduğunu nereden biliyoruz diye soracak olursak, şu alıntıyı okumanızı öneririm:
‘’Emekli Orgeneral Kemal Yamak'ın kitabıyla yeniden gündeme gelen Özel Harp Dairesi Başkanlığı, daha önce eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in açıklamalarıyla tartışılmıştı. Ecevit, 28 Kasım 1990'da Milliyet gazetesinde yayınlanan röportajında "Özel Harp Dairesi"ni zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'dan öğrendiğini söylüyordu. Ecevit'in röportajda kaydettikleri şunlardı: "1974'teki başbakanlığım sırasında, zamanın Genelkurmay Başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar başbakanlığın örtülü ödeneğinden acil bir ihtiyaç için birkaç milyon istedi. Benden istenen miktar örtülü ödenekteki paranın tümüne yakındı... Genelkurmay'dan bu paranın ne amaçla istendiğini sormak zorunda kaldım. 'Özel Harp Dairesi için istiyoruz' yanıtı geldi. Öyle bir resmi dairenin o zamana kadar adını bile duymamıştım... 'Şimdiye kadar bu dairenin giderleri nereden karşılanıyordu' diye sordum. O zamana kadar dairenin tüm giderlerini bir gizli ödenekle ABD'nin karşıladığı; ancak artık ABD'nin bu parasal katkıyı kestiği, o nedenle Başbakanlık'ın örtülü ödeneğinden para istemek zorunda kalındığı bana bildirildi... Özel Harp Dairesi'nin nerede bulunduğunu sordum. 'Amerikan Askeri Yardım Heyeti ile aynı binada' yanıtını aldım...’’
Düşünebiliyor musunuz, ABD ile işbirliği içinde olan ve ülkemizde onlarla birlikte bizi şekillendirmeye çalışan gizli bir örgütten söz ediliyor.

***

Ve bu bağlamda bildiğimiz gibi ülkemizde birçok katliam gerçekleştirilmiş, karmaşa yaratılmış, darbeler yapılmış, binlerce insanın faili meçhul cinayete kurban edildiği söylenmiştir.
Şimdi sormak gerekiyor:
Bu kadar olayı kimler yaptı?
ABD’yle işbirliği yaparak ülkemizde karmaşa ve katliam yapan ve milliyetçi olarak anılan bu kişiler nasıl milliyetçi veya vatansever olabilir?
ABD ve İsrail’den yardım alan, ABD’de eğitilen, İsrail’de Komando Eğitimine tabi tutulduktan sonra ülkeye dönüp katliam yapanlar nasıl milliyetçi yada vatansever olur?
Şayet bunları vatansever olarak kabul edecek olursak, FET֒yü de aynı kategoriye koymamız gerekmez mi?
Çünkü o da ABD ile işbirliği yaparak Türkiye’yi şekillendirmek istemiştir.

Bir kez daha sormak gerekiyor:
Ülkede katliam yapanlar kimlerdi, kimler bu katliamlarla anılmaktaydı?
Bu sorunun cevabını ise bilmeyen yoktur sanırım.
Bilmeyenlere ise şu kitapları okumalarını öneririm:

(GLADİO-Muhammet Kutlu)
( REİS-Gladio’nun Türk Tetikçisi S.Yalçın-D.Yurdakul)
(KONTRGERİLLE KISKACINDA TÜRKİYE- Suat Parlara)
(TEŞKİLATIN ADAMLARI- Belma Akçura)
SOSYALİST SOSYALİST - #509
6. FİLO DEFOL

O yıllar, ABD emperyalizminin tüm dünyayı dizayn etmek istediği yıllardı.
Doğal olarak Türkiye’ye de el atılmış, işbirlikçilerin de desteğiyle ülkemizi zehirli bir sarmaşık gibi sarmıştı.
Amacı ise herkesin bildiği gibi kendi politik anlayışını dayatmak, işbirliği adı altında ülkemizin üzerine çullanmak, bu vesile ile ülkemizi avucunun içine alarak, gittiği yere kadar iliklerimize kadar sömürmekti.
Bunu bilmeyen, duymayan kalmamıştır sanırım.

O zamanlar ülke savunması bağlamında bu duruma karşı çıkan ise ‘’ Kahrolsun Emperyalizm’’ – ‘’ Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’’ sloganlarıyla bir döneme damga vuran Deniz Gezmişler ve Mahir Çayanlardı.
İşbirlikçiler ise ABD’den yana tavır almış, adeta devrimci avı başlatmıştı.

Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında ülkemizi teslim alamayan emperyalistler, yerli işbirlikçilerin de desteğiyle iyiden iyiye ülkeye yerleşmek için, gemileriyle limanlarımıza kadar sokulmuş, hatta karaya çıkmak istemişlerdi.
Denizler ve Mahirler ise ‘’Amerikan Sömürgeciliğinin Bekçisi 6.Filo Defol’’ - ‘’ Kahrolsun Emperyalizm’’ – ‘’ Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’’ pankartı ve sloganları eşliğinde conileri denize dökmüşlerdi.

Peki, Türkiye’nin dört bir yanından emperyalizmin conilerine destek için gelen işbirlikçiler ne yaptı dersiniz?
Onlar da ABD’nin 6.filo gemisini kıble yapıp namaz kıldılar!

Bunlar kimdi diye soracak olursanız, onu da kendiniz araştırın.

İşte, o dönemler sağ-sol çatışmasına neden olan bütün mesele bunlardan ibaretti.
SOSYALİST SOSYALİST - #510
Böyle bir durumu hiç istemezdim aslında.
Fakat gelinen bu noktada:

Afrin zaferinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi kutluyorum.
Operasyonun beklediğimiz gibi sonuçlanması ise sevindirici bir durum.
Bu operasyonda 46 şehit, 255 yaralımız var.
Şehitlerimiz huzur içinde uyusun.
Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

Bu operasyonda emperyalizm destekli bir terör örgütüne karşı savaşırken, yine emperyalizm destekli başka bir terör örgütüyle işbirliği yapılması bana hiç doğru gelmiyor.
Çünkü PKK Türkiye için ne ise, ÖSO’da Suriye için odur.
O nedenle, umarım TSK’ya yakışmayan bu durum, yakıştıranlar tarafından düzeltilir bir an önce.

Bir de düzeltilmesi gereken ikiyüzlülük var ki, yıllardan beri kanayan yaramızdır; EMPERYALİZME TESLİMİYET!..

Bir de şöyle sormak istiyorum:
PKK'yi kurup ülkenin başına bela edenler kına yakıyorlar mı acaba?
SOSYALİST SOSYALİST - #511
Görmekteyiz ki SAĞ anlayışın vatanseverliği, hiçbir şeye itiraz etmemek, hiçbir yanlışa dur dememek, başını eğip işine bakmakla sınırlıdır.
Ülkeyi satmışlar, ülkeyi kafasına göre şekillendirişler, hak yemişler, adaletsizlik yapmışlar, çalmışlar-çırpmışlar umurlarında değildir.
Arkadaşları veya kendileri haksızlığa uğramış, işten kovulmuş, ekmeği elinden alınmış, aç bırakılmış umursamazlar.
Bir nevi bana necilik.
Bana değmeyen yılan bin yaşasın misali.

Peki, ne zaman tepki göstermişler?
Sadece ve sadece egemenler hücum dediklerinde.

Unutmayınız:
Vatanseverlik, testi kırıldıktan sonra bağırmak değil;
testi kırılmadan önce, testinin kırılmaması için verilen mücadeledir.
SOSYALİST SOSYALİST - #512
RTE demiş ki Komünistler Vatansever değildir!

Halkın malı özelleştirilmesin diyen ben, satan sen.
Emperyalizme karşı çıkan ben, işbirliği yapan sen.
Sömürüye karşı çıkan ben, sömüren sen.
İşsizlik yasak olsun diyen ben, karşı çıkan sen.
Eşitlik isteyen ben, olmaz diyen sen.
Bilimsel eğitim isteyen ben, gerici eğitime mahkûm sen.
Hak, hukuk, adalet, özgürlük diyen ben, tepki gösteren sen.

Şimdi sormak gerekiyor:
Nasıl oluyor sen vatansever oluyorsun da ben olamıyorum?
SOSYALİST SOSYALİST - #513
Şu bir gerçek ki, sanki hiçbir şey olmamış gibi yine tarikatlarla, cemaatlerle işbirliği içindeler.
Bir başka gerçek ise hainlerin darbe ile yapmak istediklerini yavaş yavaş, usul usul, sindire sindire çaktırmadan yerleştiriyorlar bize.

Cehalet ise ikinci bir uyku modunda şu an.
Belki ikinci bir kez daha uyanacaklar bir gün ama iş işten geçmiş olacak ne yazık ki.
Çünkü bu darbe o darbeye benzememektedir.
Bu darbe, sindire sindire yerleştirilmektedir halkımıza.

Dönüşü olmayan bir darbe içine girmiş durumdayız.
Şayet Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir değişiklik olmazsa, artık bu iş birmiş demektir.

ORTADOĞU LİGİNDE BAŞARILAR TÜRKİYEM!
SOSYALİST SOSYALİST - #514
NATO'dan AYRILMALIYIZ

Kandırmayalım kendimizi, NATO'nun kucağında ABD'ye direnemezsiniz.

NATO sadece ABD ve AVRUPA emperyalizmini korur ve kollar.
Bizim gibi ülkeleri ise kullanır.
Bu nedenle NATO’dan ayrılmalıyız.

Türkiye'yi Türklerden daha çok şekillendirmiş,
Türkiye'nin kuruluşundan bu yana sürekli darbe planları ve darbeler yapmış,
Türkiye'ye karşı terör örgütleri yaratmış ve desteklemiş,
Türkiye içinde derin devletini oluşturarak katliamlar gerçekleştirmiş ve karmaşa yaratmış olan baş düşmanımız AMERİKA'nın NATO'sunda derhal çıkmalı, ülkemizdeki üslerini sınır dışı etmeliyiz.
Ancak bu şekilde huzuru bulur, özgür ve bağımsız bir Türkiye'nin temelini atmış oluruz.
Aksi halde ülke olarak güven ve huzur içinde yaşamamız mümkün olmayacaktır.
SOSYALİST SOSYALİST - #515
Terörizmle işbirliği yapmak teröristlik ise,
terörizmin kurucu babası olan ABD terörist bir ülkedir.
Bu bağlamda ABD ile işbirliği yapmak nedir?

Dolayısıyla Emperyalizmle işbirliği yapanlar
ve buna katkı sunanlar hem hain hem de teröristtir.
SOSYALİST SOSYALİST - #516
KAPİTALİZM, yaşamak için öldür, büyük balık küçük balığı yutar, güçlü olan hayatta kalır demektir.
SOSYALİZM, dayanışmak, paylaşmak, birliktelik, eşitlik ve kardeşçe yaşamak demektir.

Gerçekten birlik-beraberlik ve kardeşlik istiyorsak, insanca barış ve huzur içinde yaşamak istiyorsak bu iki rejimi iyi analiz etmemiz gerekir.
Çünkü kapitalist dünyada bu değerlerin sadece adı vardır ve insanları kandırmak için kullanılır.
Yani boş bir söylemden ibarettir.
SOSYALİST SOSYALİST - #517
FARKINDA MIYIZ?

Emperyalizm, kanla beslenen bir anlayıştır.
O nedenle silah üretir, pazarlar, kullanır ve kullandırır.
Kapitalizm ise bu anlayışı doğuran ve besleyendir.
Yani kapitalist bir anlayışı özümsemişsek, savaş istemiyorum deme hakkımız kalmamıştır.
SOSYALİST SOSYALİST - #518
Güçlü olmak mı istiyoruz?
Tek seçeneğimiz vardır;
Laik, özgür, eşit ve bilimsel eğitim.
SOSYALİST SOSYALİST - #519
Düşündünüz mü hiç;
neden Amerika tüm dünyada sağcı partileri desteklemiş
ve iktidar olmalarını sağlamıştır?

***

Biliyor musun;
bir insan olarak senin de hakkındır her yıl tatil yapmak,
üç-beş yıldızlı otellerde konaklamak,
şöyle ülkeyi bir baştan bir başa gezmek...

Sorgula; ben neden bu haklara sahip değilim diye?
İnsan olmak bunu gerektirir çünkü.

***
Bir ülkeyi bitirmek istiyorsan eğitimi çökerteceksin.
Eğitim sistemimiz ise berbat.

AKP-MHP el ele Türkiye'yi bitiriyorlar
Bunu ise eğitimdeki kalitesizlikten anlıyorum
SOSYALİST SOSYALİST - #520
Bildiğimiz gibi sosyalistlerin amacı insanca yaşamak için kapitalizmin tahlili sonucu tedavi olarak ortaya çıkan Sosyalist düzende yaşamaktır.
Bundan hiçbir menfaatimiz olamaz çünkü sosyalizmde özel mülkiyet yoktur.
Tek amaç, insanlık dışı olan sınıf farklılığını ortadan kaldırarak eşitlik esasına dayanan bir dünyada barış ve huzur içinde yaşamaktır.
Çünkü insan olmak bunu gerektiriyor.
SOSYALİST SOSYALİST - #521
OVACIK MUCİZESİ

Görmekteyiz ki Ovacık Türkiye Komünist Partisi Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çalışmaları farklı düşünceden birçok insanın takdirini kazanmıştır.

Önemle şunu belirtmek isterim ki onur duyulacak bu yaklaşımın yarısını başkanımız hak ediyorsa,
diğer yarısını da o başkana yön veren ve onu bu insani boyuta taşıyan ideolojik anlayışıdır.
Yani Sosyalist ve Komünist anlayıştır.
Aksi halde bir insan ne kadar iyi ve dürüst olursa olsun,
Sosyalizme özgü programları uygulamayacağından dolayı bu farklılığı yaratamayacaktır.

Örneğini ise koca ülkemizde bin civarındaki Belediyede görmekteyiz.
Mutlaka bu başkanlarımız arasında da oldukça iyi ve dürüst insanlar vardır.
Fakat görmekteyiz ki küçücük bir ilçe belediye başkanının yarattığı farklılığı yaratamamışlardır.
Bu da gösteriyor ki sadece iyi ve dürüst olmak yeterli değildir.
İyi ve dürüst olmanın yanında sosyalist anlayışı da özümsemek gerekiyor demektir.

Bu nedenle, Ovacık Türkiye Komünist Partisi Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’nu örnek insanlığından ve halkının huzur ve refahı için ideolojik düşüncesini reel yaşama işlediğinden dolayı takdir ediyorum.

Darısı diğer belediyelere bağlı halkımızın başına. ;)
SOSYALİST SOSYALİST - #522
TARİH BİR DÖNEMİ ŞÖYLE YAZACAK

- Tek bir kişi adeta 80 milyonluk bir ülkeyi esir aldı!
- Tek adam diktatörlüğü hayatın her alanına hükmetti!
- Bir yüzükle gelip 10 yılda ailece katrilyonluk oldular!
- İnsanları ötekileştirdiler, böldüler, birbirine düşman ettiler!
- Muhalifleri terörist, kâfir, vatan haini ilan ettiler!
- Eğitim sistemi yazboz tahtasına dönüştü, adeta eğitimi katlettiler!
- Çocukları gerici eğitime mahkûm ederek ülkenin geleceğini kararttılar!
- Bilimi ve bilim yuvalarını çökerttiler!
- Düşünceyi mahkûm ettiler, 150 civarında gazeteciyi hapse attılar!
- Yargıya ve medyaya baskı yaparak susturdular, satın aldılar, yandaş yaptılar!
- Tarihte görülmemiş yolsuzluklar yaşandı!
- Anayasa ayaklar altına alındı!
- Cumhuriyet tarihinde görülmemiş katliamlar yaşandı!
- Demokrasi denen kavramın sadece adı kaldı!
- Tarikatlarla işbirliğini hiçbir zaman elden bırakmadı!
- Halk yalanlarla uyutulup, kandırıldı!
- Tacizler, tecavüzler adeta tarihi rekorlar kırdı!
- Kadın cinayetlerinde patlama yaşandı!
- İşsizlik ve yoksulluk arttı!
- Dolar, Euro tarihi rekorlar kırdı!
- Yüzyılın en pahalı dönemi yaşandı!
- Tüm komşularla düşman olundu!
- Halkın malı özelleştirme kapsamında yandaşlara, yerli ve yabancılara adeta peşkeş çekildi!
SOSYALİST SOSYALİST - #523
Nereden bilelim ki dünya burjuvazisinin yani Yahudi lobisinin dünyaya ve dolayısı ile bize dayattığı sosyal, kültürel, ekonomik ve politik anlayışın KAPİTALİZM olduğunu...
SOSYALİST SOSYALİST - #524
ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE MHP MİLLİYETÇİLİĞİ

Ülkemizdeki milliyetçilik kavramı halk ve siyasi partiler tarafından çok farklı boyutlarda değerlendirilmektedir. Şöyle ki:

1) ATATÜRK (CHP) MİLLİYETÇİLİĞİ: Bana göre Atatürk milliyetçiliği Kuvayı Milliye hareketiyle anlam kazanmış, Kurtuluş Savaşıyla vücut bulmuş, özellikle Emperyalizme karşı direnişin bir sembolü haline gelmiştir.
Ayrıca görmekteyiz ki Atatürk milliyetçiliği yabancıların elinde bulunan birçok kurum ve kuruluşlarımızı kamulaştırmış, karma ekonomik yapılanmasıyla önemli kaynakları devletin tekelinde bulundurmuş, özel sektöre de iş imkanı sağlayarak devlet denetimine tabi tutmuştur.
Öte yandan insanların dinine, diline, ırkına, cinsine, kültürüne ve etnik farklılığına bakmaksızın herkesi kucaklayan bir anlayıştır.

2) MHP MİLLİYETÇİLİĞİ: Aslında bunu daha iyi anlatabilmek için MHP’nin ortaya çıkış noktasına gitmek gerek.
Yani Türkeş’in ABD ve dolayısıyla CIA bağlantılarına vs.
Bu konu çok uzun ve derin bir konu olduğu için bu sayfayı kapatalım şimdilik.

MHP’nin milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliğinden çok farklıdır.
Farklı olması gerekir çünkü MHP, Emperyalizmin karşısında müthiş bir güç olan Atatürkçülüğü dolayısı ile solu zayıflatmak, tasfiye etmek amacıyla ortaya çıkarılmıştır.
Belki bunu ilk duyduğunuz için yadırgayıp yalan olduğunu düşünebilirsiniz.
Fakat bu konuda birçok belgeli-tanıklı bilgiler ve kitaplar mevcuttur.
Mesela MHP’nin Amerika’dan, İsrail’den yıllarca yardım aldığını, Türkeş’in Amerika’da çeşitli eğitimlere tabi tutulduğunu da duymamış olabilirsiniz.
Ya da Ülkücülerin İsrail’de eğitildiklerini vs…
Tüm bunlar göstermektedir ki MHP milliyetçiliği bir kurgudan, bir projeden ibarettir.
Neyse, dönelim konumuzun özüne.


MHP MİLLİYETÇİLİĞİ: Biliriz ki milliyetçiliğin en temel ilkesi Emperyalizme karşı bağımsızlığı gerektirir.
Oysa ülkemiz milliyetçiliği ‘’Kahrolsun Emperyalim’’ diyenleri vatan haini ilan etmiştir.
Ayrıca milliyetçilik, ülkelerin temel kaynaklarının birilerine satılmasını istemez.
Çünkü temel kaynaklarını kaybedenler, bağımsızlığını ve dolayısı ile özgürlüğünü de kaybederler.
Ne yazık ki şu ana kadar böyle bir anlayışı MHP’de göremedik.

Son bir cümle ile noktalamak gerekirse MHP milliyetçiliği ülke çıkarlarından çok ırkçılığa dayanan, insanları din, dil, ırk, cins, kültür ve etnik farklılıklarına göre değerlendiren, buna göre yargılayan ve ayrıştıran bir anlayıştır.
Emperyalizme karşı olmadığı ise cumhuriyet tarihimiz sürecindeki tavırları ortaya koymuştur.
Ayrıca şurası bir gerçek ki antikapitalist olmadan antiemperyalist olunmaz.
Tüm bunlar da göstermektedir ki MHP ve MHP milliyetçiliği yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi bir projeden ibarettir.
Diğer bir deyişle MHP Milliyetçiliğinin, Atatürk Milliyetçiliğiyle de yakından uzaktan zerre kadar alakası yoktur.

MHP'nin AKP ile yakınlaşması, birlikte hareket etmesi de bu bağlamda sorgulanması gereken ayrı bir konudur.

SOSYALİST...
SOSYALİST SOSYALİST - #525
Her zaman söylemişimdir;
MHP, emperyalizme karşı direnişin sembolü olan Atatürkçülüğü tasfiye etmek amacıyla ortaya çıkarılmış bir projedir.
Bunu anlamak için MHP'nin geçmişten günümüze kadar olan siyasi ve ekonomik tercihlerini, yaptığı koalisyonları araştırmak yeterlidir.
AKP ile işbirliği ise en net ve somut örnektir.
Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için, MHP'lilerin artık bunu fark etmeleri gerekmektedir.
SOSYALİST SOSYALİST - #526
Kapitalizm; Ekmeğin insanlar tarafından vahşice kapışılmasıdır.
Sosyalizm; Ekmeğin insanlar arasında eşit paylaşılmasıdır.

Bu kadar kesin, basit ve nettir bu durum.
SOSYALİST SOSYALİST - #527
Çare İDAM değil.
Çare;
''bir kereden bir şey olmaz'' diyenleri,
''küçüğün rızası vardı'' diyenleri
''9 yaşındaki çocukla evlenilebilir'' diyenleri
''babanın öz kızına şehvet duyması haram değil'' diyenleri
''tecavüzcüleri ön kapıdan alıp arka kapıdan bırakanları''
''taciz ve tecavüz yaşanan kurslara, yurtlara, vakıflara'' göz yumanları temizleyebilmektir.
Çare; İktidarlardır, hükümetlerdir...
SOSYALİST SOSYALİST - #528
Sevgili CHP'liler, AKP'liler, MHP'liler, ÜLKÜCÜLER veya benzerleri; sizin milliyetçiliğinizi analiz etmeye çalıştığımızda görmekteyiz ki sosyal, siyasal ve ekonomi politiğiniz vatansever veya milliyetçi bir durumla örtüşmemektedir.
Yani siyasal, sosyal ve ekonomi politiğiniz tam da emperyalizmin istediği gibi bir çizgide seyretmektedir.
Daha açık anlatmak gerekirse liberalistsiniz, özelleştirmecisiniz, kapitalizm taraftarısınız.
Tüm bunlar da vatanseverliği veya milliyetçiliği emperyalizme esir eden en temel özelliklerdir ve emperyalizmin istediği bir duruştur.

Bu anlayışa sahip olmanın sonucu da tüm ülke kaynaklarını emperyalizme teslim etmek demektir ve bu tartışılmaz bir gerçektir.
Durun böyle olunca da vatanseverlik ve milliyetçilik anlayışı sadece sözde kalmaktadır.
Elbette tüm vatanseverlerin, milliyetçilerin iyi niyeti ve vatanseverliği konusunda en küçük tereddüttüm yoktur.
Fakat yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi özellikle ekonomi politiğiniz emperyalizme teslimiyeti kaçınılmaz kılmaktadır.
Bu da milliyetsizlikten başka şey değildir. ÜZGÜNÜM...
SOSYALİST SOSYALİST - #529
Vatan, parsel parsel satanların değil, uğruna darağacına gidenlerindir.
Oysa görmekteyiz ki vatan, parsel parsel satanların egemenliğindedir.
Satıyorlar her şeyi, kimse de ses çıkarmıyor.
Bu durum SORGULANMALIDIR.

********************************

Sorsan; herkes savaşa karşı, herkes barıştan yana.
Ama hepsi kapitalizm yanlısı.
Komedi resmen.

**************************

Devlet malının İngilize, Araba, İsraile satılmasına sessiz kalan
sözde Milliyetçiler de vatansever olduklarını söylüyorlar!

******************************

Herkes kafasına göre ihanetin resmini çiziyor.
Bana göre ise ihanet, ülkenin eğitim sistemindeki olumsuzluklara sırtını dönmektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #530
ÜLKEYİ ARAPLAŞTIRIRSANIZ VE ŞAYET BAYANSANIZ;

Dans edemezsiniz.
Şarkı türkü söyleyemezsiniz.
Erkek arkadaşınızla sinema veya tiyatroya gidemezsiniz.
Özgürce sosyal medyayı kullanamazsınız.
Sosyal etkinliklere katılamazsınız.
Erkek arkadaşınızla bir parkta oturamaz, el ele dolaşamaz, birlikte vakit geçiremezsiniz.
Kolay kolay sevgili edinemezsiniz.
Evliliğiniz bile görücü usulü gerçekleşir.
Eşiniz istemediği sürece akşama kadar dayak yeseniz bile ondan boşanamazsınız.
Eşiniz sizden başka 3 kadın daha alabilir, buna itiraz edemezsiniz.
Erkeklerin egemenliğinden ve güdümünden asla kurtulamazsınız.
Dayak yemek en doğal hakkınız olur.
Saçlarınızı doğayla ve güneşle tanıştıramazsınız.
- (burası çok çok önemli) Ahlak polisleri denen yobaz ve züppeler tarafından iftiraya uğrayarak alıkonulabilir, aklınıza bile gelmeyecek şeyler başınıza gelebilir.
Taciz ve tecavüze maruz kalmanız durumunda asla haklılığınızı iddia edemezsiniz. Bu durumda kesinlikle haksız sizsiniz.
Bazı yobazlar çıkıp 6-9 yaşındaki kızlarla evlenilebilir derler ve koca koca eşekler de çıkıp evlilik için çocuklarınıza talip olabilirler.
**
Şeriat yönetimine has olan veya mal edilen sorunlar hakkında ilk aklıma gelenleri yazmaya çalıştım.
Kim bilir daha nelerle, ne acı şeylerle karşılaşmak mümkün.

AKILLI OLALIM, DEMOKRASİNİN VE ÖZELLİKLE LAİKLİĞİN KIYMETİNİ BİLELİM.
SOSYALİST SOSYALİST - #531
Darbe girişimi oluyor,
darbeyi araştırma komisyonu kuruluyor,
ama birinci dereceden ifade vermesi gereken Genel Kurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı komisyona gönderilmiyor.

HADİ ORDAN.

*******

FETÖ yapılanmasının siyasi ayağına dokunmadığınız sürece; sizin darbe karşıtlığınız da yalan,
şehit anmalarınız da yalan,
darbe püskürme kutlamanız da yalan...

Tek gerçek ise bu "kurgudan" siyasi rant sağladığınız, çıkarlarınız ve hesaplarınızdır.
SOSYALİST SOSYALİST - #532
İyi insanlar, BÖLÜŞÜRLER
Kötü insanlar, KAPIŞIRLAR

Sosyalizm BÖLÜŞMEK,
Kapitalizm KAPIŞMAKTIR.
SOSYALİST SOSYALİST - #533
KISA KISA, SOSYALİSTÇE:

-- SOL demek, ekmeğin ucundan sadaka vermek değil, o ekmeği, herkesin doyacağı şekilde PAYLAŞMAKTIR.

-- SOL demek; sermayeye köle olmadan, boyun eğmeden, el-etek öpmeden yaşamak demektir.

-- SOL; birilerinin emri altında çalışmadan, sömürüye maruz kalmadan, ''herkesin'' katılımıyla üreten bir toplum anlayışına sahiptir.

-- SOL; bağımsızlığı, özgürlüğü, eşitliği, seküler yaşamı odağında barındıran bir kavramdır.

-- MHP, emperyalizme karşı direnişin sembolü olan Atatürkçülüğü tasfiye etmek amacıyla ortaya çıkarılmış bir projedir.

-- SAĞ anlayışın vatanseverliği hiçbir şeye itiraz etmemek, hiçbir yanlışa dur dememek, başını eğip, işine bakmakla sınırlıdır.

-- NATO sadece ABD ve AVRUPA emperyalizmini korur ve kollar. Bizim gibi ülkeleri ise kullanır. Bu nedenle NATO’dan ayrılmalıyız.

-- Sosyalistlerin amacı, insanca yaşamak için, kapitalizmin tahlili sonucu tedavi olarak ortaya çıkan Sosyalist düzeni kurmaktır.

-- Vatansevenler hala SOSYALİST olamamışsa, bir şeyleri ya eksik ya da yanlış biliyorlardır.

-- Bir yerlerde suçsuz ve günahsız insan öldüğü için sevinen solcu görmedim, duymadım. Fakat sağcılar için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

-- 28 Şubat dikkate alınsaydı FETÖ darbe girişimi olmaz, asker ve insanlar ölmez, TSK böylesine yıpratılmaz ve perişan olmazdık.

-- Burjuvanın egemenliğine boyun eğenler vatansever, emeğin ve halkın egemenliğini isteyenler vatan haini. Kim diyor bunu, Patronlar.
SOSYALİST SOSYALİST - #534
PKK bir yandan, Tarikatlar bir yandan, sokak yobazları bir yandan, yaşamın zorluğu bir yandan insanların canını yakmaya devam ediyor.

Teröre,
Teröriste,
Terörden beslenene,
Teröristlerle işbirliği yapana,
Terörü engelleyebilecekken engellemeyenlere lanet olsun.

LANET OLSUN DÜZENİNİZE
SOSYALİST SOSYALİST - #535
-- SOL, özelleştirmeye karşıdır. Çünkü özelleştirmek demek kaynakların yerli ve yabancı burjuvaziye teslimiyeti demektir.

-- SOL; birileri açlıktan ölürken diğerlerinin şatafatlı yaşamını izlemek değil, herkesin muhteşem bir hayat yaşamasını sağlamaktır.

-- SOL demek; tüm insanların evine ekmek götürmesi ve kötülüklere sapmaması için işsizliğin yasaklanması demektir.

-- SOL demek; insanları cinsiyetine göre ayırmak veya değerlendirmek değil, bütünün bir parçası olarak kabul etmektir.

-- SOL demek; bütün farklılıklara eşit mesafede durarak bölücülüğün ortadan kalkmasını sağlamak demektir.

-- SOL demek; sınırların kaldırılması, dünyanın tek devlet haline dönüştürülmesi ve böylece savaşların bitirilmesi demektir.
SOSYALİST SOSYALİST - #536
Cahil bırakılmış,
yokluğa ve yoksulluğa alıştırılmış,
acıyla harman edilmiş,
adeta uyuşturulmuş,
insanın nasıl olması ve nasıl bir yaşam sürmesi gerektiğinden habersiz bırakılmış yurttaşlarımızın bunca acıyı, zulmü, insanlık dışı eylemleri hissedebileceğini düşünemiyorum.

***

Uyuşturulduk ey halkım,
HİSSETMİYORUZ.
SOSYALİST SOSYALİST - #537
-- Amerika'nın politik anlayışını ülkemizde egemen kılmak isteyenlerin, güce teslimiyeti inkar edilemeyecek bir gerçektir.

-- Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı tehlikeli bir durum karşısında ilk darbeyi vuracak olan ülke Amerika'dır. UYANIN ARTIK...

-- SOL demek; esir almak isteyen emperyalizme karşı muhteşem bir direniş göstermektir.

-- BANA GÖRE TARİKAT; bir kişinin veya gurubun, Kuran'ı kafasına göre yorumlaması ve bu anlayış ekseninde bir kitle oluşturarak şeriat yolunda ilerlemesidir.
SOSYALİST SOSYALİST - #538
-- Kriz durumunda herhangi bir ülkeden kredi isterseniz kucağa oturtmadan asla vermezler.
Üzgünüm ama acı gerçek bu.

-- Nasıl bir teslimiyet icad edilmişse Trump oradan zart diyor dolar burada zırt fırlıyor!

-- Ülke kriz geçiriyor diye değil, aptalların aptallıklarına gülüyoruz acı acı...

-- Personel sayısı 144 bin olan ve hiçbir şey üretmeyen Diyanet ne işe yarar? Üretmeyen toplum, tükenmeye mahkumdur.

-- Devletin gücünü özele devredersen, sonra da dış güçler şöyle böyle yapıyor diye zırvalarsın!

-- Doların yükselmesi zenginlere değil, yoksullara batar. Çünkü onların doları var...

-- Dolar sahipleri köşelik oldu, dolar borçluları battı, doları olmayanlar alçak sürünmeye geçti.

-- Altın yumurtlayan tavuğu kesersen, göz diktiğin yastık altındakiler bile kurtarmaz seni.

-- Köle olmak istemiyorsan İmam değil bilim insanı yetiştireceksin. İkinci bir alternatif yoktur.


-- EKONOMİYİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İSTİYORSAN:

1. Yerli ve yabancı sermayenin tekelinde bulunan tüm önemli kaynakları kamulaştıracaksın.
2. Hızlı bir şekilde üretime geçecek, ülkede üretimi yapılan ürünlerin dış alımını donduracaksın.
3. İşsizliği yasaklayacak, eli iş tutan tüm ülke insanını üretime katacaksın. (Kendiniz de dahil.)
4. Döviz kuru ile ilgili hile ve oyunları bozmak için borsayı kapatacaksın.
5. Uzun vadede kamulaştırmayı süreklilik haline getirecek, özel sektörün elinde hiçbir şey bırakmayacak şekilde tüm kaynakları kamulaştırarak toplumsallaştıracaksın.
6. Böyle yaparsan değil Amerika, tüm dünya birlik olup üzerine gelse bile kılına zarar veremez.
SOSYALİST SOSYALİST - #539
-- Ülke kaynaklarını kaybedenler, bağımsızlığını ve dolayısı ile özgürlüğünü de kaybederler.

-- ŞUNU HEP MERAK ETMİŞİMDİR:
Neden altı okun karşısına üç hilal,
Atatürk ilkelerinin karşısına dokuz ışık çıkarılmıştır?

-- Aptal diyor ki, TL.nin değer kaybetmesiyle memleket batmaz.
Sanırım bu sarsak, bir cismin, bir bataklığa batması gibi algılıyor durumu.
Lan oğlum, bu durum; şu an emekliyorsan, yarın alçak sürünmeye geçeceksin demektir.
ANLIYOR MUSUN?

-- Doğru iş yaparsanız, dış mihraklar hiçbir şey yapamaz size.
Fakat yanlış yaparsanız, çullanırlar başınıza.

ÖYLEYSE AKILLI OLMAK, DOĞRU İŞLER YAPMAK GEREK.
DUYDUNUZ MU, ANLADINIZ MI?

-- Reyiz, aynı gemide olduğumuzu hatırlamış. Oysa bizi bu gemiden atmak için ne çabalar sarf etmişti.
SOSYALİST SOSYALİST - #540
-- İyi insan, savaş istemiyorum diyen ve savaşların nedenlerini sorgulayan insandır.

-- Birlik olma zamanı diyorlar. Elbette birlik olmalıyız fakat bu ülkeye ihanet edenleri temizlemek şartıyla. VAR MISINIZ?

-- Birlik, beraberlik ve kardeşlikten söz eden arkadaşım, şunu asla unutma: EŞİTLİK yoksa, boş konuşuyorsun demektir.

-- Sen, yiyeceksin, içeceksin, çatlayana patlayana kadar tepineceksin.
Ben, yokluk ve yoksulluk içinde can çekişeceğim.
Fakat hesap vermeye gelince gel birlikte ödeyelim diyeceksin.
Yok öyle yağma, derhal istifa ederek hesabı sen ödeyeceksin.
Ya da her zaman olduğu gibi hiçbir şeyi umursamayıp, yoluna ve ihanete devam edeceksin.
Bu nedenle asla ihanetçilerle bir arada olamam.

-- KRİZDEN NASIL ÇIKILIR?

1. Kısa sürede gücün yettiği kadar kamulaştıracaksın.
2. Uzun vadede fabrikalar kurarak herkesi üretime katacaksın.
3. Daha uzun vadede ise önümüzdeki dönemden başlamak kaydıyla eğitimi yüzde yüz bilimsel bir temele oturtacaksın.

BANA GÖRE KESİN ÇÖZÜM BUDUR.
SOSYALİST SOSYALİST - #541
YILLARDAN BERİ DERİZ Kİ;

Özelleştirmeyin; vatana ihanettir, bitirir ülkeyi.

Yerli ve yabancı sermayenin tekelinde bulunan tüm kaynakları kamulaştırın. Aksi takdirde seni kukla gibi oynatır, bağımsızlığını ve özgürlüğünü elinden alırlar.

Ülkede üretimi yapılan ürünlerin dış alımını dondurun. Aksi halde emperyalizmle baş edemez, bu nedenle gelişme gösteremez, kalkınamaz ve dolayısıyla emperyalizmin güdümünden kurtulamazsın.

Kalkınmanın en temel kurallarından biri de tüm insanların üretime katılımını sağlamaktır. Bu nedenle işsizliği yasaklayın, fabrikalar kurun, eli iş tutan tüm ülke insanını üretime katın.

Eğitimi kesinlikle eşit ve bilimsel hale getirin. Çünkü ülkeyi şahlandıracak en temel yöntemdir. Bunu yapmazsanız, yapanların peşinden sürüklenmeye mahkûm olursunuz.

Ülkeyi tarikatlardan uzak tutun, kapatın bunları. Çünkü bunlar bilim düşmanıdır, topluma ve ülkeye zarar verirler, tehlikelidirler. Asla kendilerinden başkalarına yaşam hakkı tanımazlar; bunu da güçlendiklerinde hayata geçirirler.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin temel kuralı eşitliktir. Bunu yapmazsanız, kardeşler arasında barışı sağlayamaz, düşman edersiniz birbirine. Bu da ülkeyi bölmek ve batırmak için yeterli bir sebeptir.

Ama sen, yıllardan beri tüm yurtseverler tarafından özellikle dile getirilen bu yöntemleri uygulamazsan; daha çok ağlar, esaret altında kalır, tüm itibar ve onurunu zedeler, sürünür ve bu ülke halkını da perişan edersin.
O nedenle aklını başına al, şu söylenenleri yap ve ülkeyi 3-5 senede dünyanın en gelişmiş ülkesi haline dönüştür.
SOSYALİST SOSYALİST - #542
-- ABD, Türkiye gibi sadık bir müttefiki kaybetmeyi asla göze alamaz.
Buna rağmen hiç çekinmeden her gün yeni bir yaptırım uyguluyor.
Doğal olarak insanın aklına "bu cesareti nereden alıyor" sorusu geliyor.
Sizce bu sorunun cevabı ne olabilir?

-- Dünyanın neresinde olursa olsun başarısız hükumetler ya istifa eder yada halk sokağa dökülerek alaşağı eder.
Bizde ise ülkeyi batıranlara dört elle sarılıyorlar!
Kendilerine katılmayanlara ise söylenmedik söz bırakmıyorlar.
BÖYLE BİR İHANET, BÖYLE BİR AYMAZLIK GÖRÜLMEMİŞTİR!..

-- RTE: ''Oyunu gördük, meydan okuyoruz''
Meydan okumakla işler yürüyor demek. Öyleyse doları 1 TL. ye düşür de delikanlı diyelim.

-- Ekonomik kriz sebebiyle RTE'nin gerçekten içi acıyorsa, ekonominin başına ülkenin en iyisi kim ise onu getirir.
Bu kadar basit.

-- AKP'li ve MHP'li arkadaşım;
Gerçekten bu ülkeyi seviyorsan,
gerçekten bu ülkenin geleceğini düşünüyorsan,
gerçekten doğru ve dürüst olduğuna inanıyorsan;
yapman gereken tek şey,
ülkeyi bu hale getirenlerden hesap sormaktır.
Çünkü kendisini insan olarak tanımlayanlar, vatanseverler, ülkesinin geleceğini düşünenler böyle yaparlar.

-- Ülkenin %60'ına aptal, %70'ine cahil,%90'ına hırsız denildiğine ve buna herkesin katıldığına defalarca tanık olduk!
Şayet bu tespitlere siz de katılıyorsanız soru şu:
Bunun sebepleri NELERDİR ve KİMLERDİR?

-- Nasıl bir yüzsüzlükse, ülkeyi batıranları alaşağı etmek yerine iyice destekliyor, desteklemeyenleri ise ihanetle suçluyorlar.

-- Öyle bir zihniyetle karşı karşıyayız ki, insanlarda karakter denen olgu bırakmamıştır.
SOSYALİST SOSYALİST - #543
-- TL. nin Dolar ve Euro karşısında rekorlar düzeyinde değer kaybı sadece kötü yönetimin bir sonucudur.
Bu konuda başkalarını suçlamak, halkı kandırmaya yönelik bir tür algı yöntemidir.
Maksat, kendi başarısızlıklarını örtbas etmektir.
Bu nedenle, sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır.
Duyarlı insanların böyle düşünmesi, bunu beklemesi ve istemesi en doğru tutumdur.

-- ABD malları boykot ediliyor.
Biz ne demiştik; "ülkede üretilen malların dış alımı dondurulmalıdır."
Yani boykot tarzı etkisi olmayan girişimdir bence.
Daha etkili, daha gerçekçi duruş ise, ABD ürünlerinin ülkeye girişini yasaklamaktır.

-- Dolar yakan sarsak kardeşim;
Dolar alarak ülkeye verdiğin zarar yetmezmiş gibi yakarak bir kat daha zarar verdiğinin farkında mısın?

-- Ülkenin sonsuz bekası için tek çare yerli ve yabancı sermayenin tekelinde bulunan kaynaklarımızı kamulaştırmaktır.

-- ABD, zamanında anlaşmaya vardığı fakat sonradan yan çizmeye başlayan BOP eş başkanını son sürat sıkıştırmaya devam ediyor.

-- Bilinir ki yaşam boyunca ABD'yi solcular protesto etmiş, bu yüzden sağcılar ise solculara karşı savaşmıştır. Artık görmekteyiz ki sağcılarda da bu konuda kıpraşma var.


***

-- ''İnsan maymundan gelmiştir.''
Bu tür değerlendirmeyle karşılaşmışsınızdır mutlaka.
Merakımdan dolayı bu konuya epey araştırmıştım.
Yani bilim dünyasının dediği şuydu:

İnsanlar; insansı maymun denilen, daha çok maymuna benzeyen fakat biyolojik olarak insan özelliği taşıyan primatlardandır ve evrilerek bugünkü halini almıştır.

Tabiki bu durum milyarlarca yılda gerçekleşmiştir.
Bundan sonra da devam edecektir.

Sonuç olarak ''maymundan gelme'' yakıştırması sadece bir saptırmadan, insanlara yanlış bilgi yüklenmesinden kaynaklanmıştır.

Bir anda aklıma geldi ve aklımda kalanı paylaşmak istedim. :)
SOSYALİST SOSYALİST - #544
-- AKP'liler yine aklımızla alay ederek su yüzüne çıkmaya çalışıyor.
Diyorlar ki kriz ekonomik değil siyasidir.
Doğrudur...
Kapitalizmde bunun etkisi vardır.
Fakat bu çürük ve çökmüş ekonomiler için geçerlidir.
Siyasi söylemler asla güçlü ekonomiyi etkilemez.
Öyle olsaydı ülkeler savaşmaz, rekabet etmez, oturduğu yerde siyasi söylemlerle birbirinin ekonomisini çökertirdi.

-- İlahiyatçı M.Hayri KIRBAŞOĞLU: ''İslamcılar Amerika'nın projesi doğrultusunda kullanıldı''
Doğrudur, tüm SAĞCILAR kullanıldı.

-- SOLCULAR toplumsal yaşamın güzelliği için sürekli mücadele ederler.
SAĞCILAR ise bu tutuma karşı sürekli itiraz ederler.

-- SOLCULAR demokrasi der, özgürlük der, insan hakları der...
SAĞCILAR ise solculara vatan haini der.

-- SOLCULAR ''Kahrolsun Emperyalizm'' ''Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye'' der.
SAĞCILAR ise ''Ya sev, Ya terk et'' der.

-- SOLCULAR her zaman burjuvazinin sömürüsüne karşı direnmiştir.
SAĞCILAR ise hep boyun eğmiştir.

-- SOLCULAR güzellikler için mücadele eder.
SAĞCILAR ise bu güzelliklerden faydalanır.

*****

-- Gerçeğin ortaya çıkarılmasına HİPOTEZ,
bunun açıklamasına ise TEORİ denir.

-- Evrim bir kanundur (gerçektir).
Evrim teorisi ise evrim gerçeğini açıklayan bilimsel araçtır.
SOSYALİST SOSYALİST - #545
Memleket isterim
Ne diktatörü olsun
Ne çetesine teslim olan lideri

Ne diktatörüne aşık seçmeni
Ne esir düşmüş liderine kanat geren üyesi olsun

Memleket isterim
Boyun eğmeyip
Hesap soran yürekli halkı olsun

Olacaksa böyle olsun
Ya da hiç olmasın

*
Cahit Sıtkı Tarancı'nın ''Memleket İsterim'' isimli şiirinden esinlenilmiştir.
SOSYALİST SOSYALİST - #546
-- Kapitalizm, emperyalizmin dünyaya dayattığı sömürü aracıdır.

-- Kapitalizmin dostu, emperyalizme düşman olamaz. Olsa olsa kölesi olur.

-- Emperyalizm, daha rahat sömürmek ve esir almak için SAT der. Biz de sattık ve satmaya devam ediyoruz.

-- Üretme, sat, her şeyi dışarıdan al, dış ve iç borç faizine milyarlar öde, sonra da dış güçler safsatasıyla akılsızları kandır. Oh ne rahat bir yönetim.
SOSYALİST SOSYALİST - #547
-- Hani; kardeşlik, birlik ve beraberlik istiyoruz ya; işte bunu sağlamanın tek koşulu, ekmeği birlikte üretip, birlikte tüketmektir.

-- Ekonomik anlamda güçlü olmak istiyorsak, üretim araçlarını SATMAYACAĞIZ. ÜRETECEĞİZ, ÜRETECEĞİZ, ÜRETECEĞİZ...

-- AKILSIZ YÖNETİCİLERE DUYURULUR: İyi bir ekonomi, mevcut kaynakları sermayeye satarak değil, onlara fabrikalar kurdurarak sağlanır.

-- Sevmek nedir diye sorsalar, PAYLAŞMAK derim. Gerçekten seviyorsak, paylaşmalıyız.

-- Sevgiyi ve aşkı paylaşmak güzelleştiriyorsa, emin olun; güzel bir hayatı da paylaşmak sağlayacaktır.

-- TL değer kaybetmeye devam ediyor. An itibariyle 1 Dolar 6,54 TL. Asıl sorun ise beceriksizlerin hiçbir çözüm üretememesi.

-- En büyük ihanet, ülkenin anasını ağlatanlardan hesap sormayıp, kayıtsız ve şartsız teslim olmaktır.
SOSYALİST SOSYALİST - #548
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SOSYALİZM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN SÖZLERİ:

** Mustafa Kemal Atatürk'ün Devlet Sosyalizmi'ni uygulamak istediğine 1919'da Samsun'a çıkışının ardından Havza'da, Sovyet Heyeti'nin başında bulunan bir Albay'la yaptığı görüşmede tanık olunmuştur.

Atatürk, Sovyet Albayı'nın yönelttiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin biçimi konusunda, 'Yani Bolşevikliğin prensipleri üzerine kurulmuş bir cumhuriyet değil mi, Generalim?' sorusuna karşılık, 'Öyle olacak, devlet sosyalizmi dersek, daha doğru söylemiş oluruz' yanıtını vermiştir.

** İkincisini de Prof. Dr. Reşat Kaynar kaydetmektedir.
Atatürk 1932 yılında bir sohbet sırasında, 'Kemalizm diyorsunuz, ne demek Kemalizm?' sorusunu sormakta ve Kemalizm, Socialisme d'Etat (Devlet sosyalizmi) demektir' diye yanıtlamaktadır.

** Atatürk daha genç bir zabitken 2 numaralı not defterine 1904 yılında aynen şunları yazmıştır;
"Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı" Bu not defteri şu an Anıtkabir arşivinde.


Ayrıca Atatürk’ün kendilerini Kurtuluş Savaşı’na hazırlayan düşüncelerin yer aldığı, başyazılarının birçoğunun kendisine ait olduğu, kendi denetiminden geçtikten sonra yayımladığı ve kendisinin çıkardığı Hâkimiyeti Milliye Gazetesinin derlendiği ‘’Kurtuluş Savaşı’nın İdeolojisi-Hâkimiyeti Milliye Yazıları’’ adlı kitaptan kendi yaptığım alıntıları da değerlendirmenize sunmak isterim.

** ‘’İnsanlık bir gün ihtimal ki, bencillikten ileri gelen aşırı hislerle, milliyet çevrelerinden taşıp bütün insanlığı saracak bir yenilik vücuda getirecektir.’’

** ‘’En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan ne de filan millettir; bilakis bu, adeta dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir.’’

** ‘’ İstiyoruz ki, yeryüzünde zulüm kalmasın. Milletler arasında düşmanlıklar ortadan kalksın. Dünyaya hakim olan kapitalizm illeti bir daha kalkmamak üzere uyusun.’’

** ‘’Kapitalizm sade falan ve filan milletin düşmanı değildir. Bilakis bütün dünyanın, bütün milletlerin müşterek düşmanıdır.’’

** ‘’Anadolu’da Rusya’daki tarzda haşin ve kanlı bir proletarya diktatörlüğü tesisine lüzum kalmaksızın Komünizm gerçekleşecek ve Anadolu komünizmi daha verimli, daha faydalı neticelere doğru gidecektir.’’
SOSYALİST SOSYALİST - #549
-- İŞTE BİZİM ÖZELLEŞTİRME HİKAYEMİZ

Adam gelip senin kurulu tezgahını satın alıyor.
Sana ödeyeceği parayı senin bankalarından çekiyor ve sana ödemesini yapıyor.
Sonra senden aldığı işletmeyi çalıştırarak banka borcunu ödüyor.

Yani adamlar elini ceplerine sokmadan halkın malının sahibi oluyor.
Ve bu talan böyle devam ediyor...

*
-- Kapitalizme onay verip, cennet hayali kuranlara üzülüyorum.
Çünkü kapitalizm, tüm kötülüklerin ana kaynağıdır.

-- Emperyalizme teslim olmak nedir bilir misin?
Onun siyasi ve ekonomi politikasını uygulamaktır.

-- İyi bir ekonomi, mevcut kaynakları sermayeye satarak değil, onlara fabrikalar kurdurarak sağlanır.

-- Alıştık artık; ne hırsızlıkları, ne haksızlıkları, ne yalan ve talanı görmüyoruz. Onursuzlaştırıldık...

-- Sevgiyi ve aşkı paylaşmak güzelleştiriyorsa, emin olun; güzel bir hayatı da paylaşmak sağlayacaktır.

-- CHP tabanı, Genel Merkez yönetiminden bağımsız, Genel Merkeze alternatif örgütlenmelidir.

-- TL değer kaybediyor demiyorlar, Dolar yükseliyor diyorlar.
Amaç, algı yöntemiyle dış güçleri suçlayarak halkı uyutmak.
SOSYALİST SOSYALİST - #550
KISA KISA, SOSYALİSTÇE...

Ne düşünüyorsun diyor bana
Seni, sizi, hepimizi
Bizi düşünüyorum martıların kanatlarında
Bir bahar sabahında
Güneşli
Yağmurlu
Gökkuşağı renklerinde

***

Ey hayatın en güzel bahçesi
Hüzün bulutları içinde
Ağlamaklı yüreğimin çığlığında sana koşuyorum
Engellerin acısını sindire sindire
Ama göğsümü gere gere...

***

Öyle bir dünya kurdular ki;
kimi yoksulluğa mahkum,
kimi varsıllık içinde çıldırıyordu.
Ben ise itiraz ediyordum...

***

Paylaşılmayan hiçbir şey anlamlı değildir.
Anlamlı kılmak istiyorsak hayatı,
Paylaşmalıyız acıyı, mutluluğu da
Sevgiyi kucak kucak, ekmeği dilim dilim...

***

Senden hiçbir şey istemedim dünya.
Sadece sendekinin,
herkesin olmasını istedim.

***
SOSYALİST SOSYALİST - #551
Afrin'i vur, Menbiç'i vur, İdlib'de dur.
Neden?
Çünkü orada benim teröristim var.
YukseLL YukseLL - #552
SOSYALİST HOCAM ..
Başlığa çok fazla yorum yazılmış, yeni bir başlık açıp oradan devam etmen daha doğru olacaktır..
Konu kilitlenmiştir
URL: https://www.supermeydan.net//threads/sosyalist-bakis.94320/
Üst Alt