• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

SOSYALİST Bakış

Okunuyor :
SOSYALİST Bakış

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Bilirsiniz çağımız savaşlarını
Eskisi gibi toprak değil dertleri, sömürgeleştirme savaşları bunlar
Nedeni ise malum
Dünya egemenliğini elde tutmak, diğerleri üstünde hüküm kurmak ve sömürmek
Bu bizim taleplerimiz değil aslında
Bizleri esir almak isteyenlerin hobileridir
Ve bu hobilerin esaretinde düşman edildik bir birimize
Üstelik hiç tanımadığımız insanlara
Aslına bakarsanız, hiçbirimiz düşmanı değiliz birbirimizin
Fakat düşmanı olmuşuz birilerinin, onlar da bizim
Garip olan ise ne düşmanlarımız bizi, ne biz tanırız onları
Ama düşmanız işte, düşman düşman öldürüşüyoruz bu alemde
Dünya burjuvazisinin çıkar çatışması seyrinde...
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Milliyetçiliği günümüz koşullarında değerlendirdiğimizde, Türkiye Halkı için eksik bir tanım olduğunu görmekteyiz.
Şöyle ki; Türkiye Halkı din, dil, mezhep ve genel anlamda kültür farklılıkları olan Halklar topluluğudur.

Her ne kadar ortak dilde birliktelik sağlanmışsa da, kültür benzeşme varsa da, farklı dinlerin, dillerin, mezheplerin, kültürlerin olduğu gerçeğini yadsımamak gerek.
Bu bağlamda talep edilen temel insan hak ve özgürlüklerini reddetmek yerine rasyonel yaklaşmak, imkânlar doğrultusunda değerlendirmek gerekmektedir.
Bu, aynı zamanda çağdaş, laik, demokratik ve hukuk devletinin evrensel temel görevidir; bölücü değil, birleştirici ve barışçıl bir yaklaşımdır.
Ayrıca, düşmanların çomak sokma girişimine engeldir.
Çünkü farklılıklara eşit yaklaşım göstermezseniz, sizi yok etmek isteyen güçlerin eline koz vermiş olursunuz.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Şu bir gerçek ki sosyalizmde, sosyalist bir yaşamda eğitim, sağlık, barınma, elektrik, su gibi temel insani ihtiyaçlar tüm insanlara ücretsiz verilir.
Ayrıca düzen insanlara yaşamını idame ettirmesi için İŞ garantisi verir.
İşsiz kalma, aç kalma, evsiz kalma, eğitimsizlik, sağlık hizmeti alamama gibi insan psikolojisini alt üst eden korkulara yer yoktur.

Sistemin temel amacı, insanlara ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sunmak.
Ne birilerinin bir eli yağda, bir eli balda olmasını ister, ne de diğerlerin aç ve yoksulluk içinde can çekişmesini.
İstediği tek şey vardır, herkesin, bir elinin yağda, bir elinin balda olmasını sağlamak.
HEPSİ BU KADAR...

Şaşkınlığım, neden insanlar böylesine güzel bir yaşamı istemezler, isteyenleri ise teröristlikle, hainlikle suçlarlar?
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Burjuvaziye göre;
İnsanca yaşamak için özgürlük, eşitlik, paylaşmak, hak aramak, itiraz etmek, özgürlük istemek, sömürü düzenine karşı çıkmak hainliktir, teröristliktir, anarşistliktir...
Bunu anlayabiliyorum.
Burjuva olmayanlar için bu durum neden sorun yaratır işte onu anlamakta zorlanıyorum.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Anayasa gösteri yürüyüşleri için şöyle der:

MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.
Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
İşte, Anayasanın bu maddesine istinaden eylemlerin önüne geçmek, engellemeye çalışmak, hele hele eylemcilere karşı biber gazı, gaz bombası vs. kullanmak hem Anayasaya hem insan haklarına aykırıdır, yani suçtur ve insanlık dışı bir müdahaledir.

Ayrıca ülkenin demokratikleşmesine engel olmak, insan haklarını hiçe saymak, ülkeyi diktatörlüğe götürmektir.
Bunun sonu ise her zaman olduğu gibi felakettir...
 
Son düzenleme:

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
TC.ANAYASASINDAN:

MADDE 10. ... Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 34. Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Ben de diyorum ki bu yasalara aykırı davrananlar İNEK tir. :))
 
Son düzenleme:

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
SAĞ SEÇMEN hangi partiyi iktidar yaptıysa o partiler evrensel değer olan demokrasiyi ve laikliği bir türlü içine sindirememiş, ülkeyi karanlığa sürüklediklerinden dolayı askeri müdahalelerle iktidardan uzaklaştırılmıştır.
Bundan ders çıkarmasını umduğumuz Sağ Seçmen artık oy vererek iktidar yaptığı partiyi ve temsilcilerini yeri geldiğinde sorgulamalı, gerektiğinde sandığa gömmelidir.
Aksi halde bu ülke insanı ne barış içinde yaşayabilir, ne diktatörlerden kurtulabilir, ne de gerçek bir demokrasiyle tanışıp insanca bir yaşam sürebilir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Cumhuriyet Dönemi süresince SAĞ Seçmenin iktidara taşıdığı sağcı partiler ülke demokrasisine ve insanına adeta kâbus yaşatmış,
terör örgütleri kurmuş,
idamlar yapmış,
cinayetler işlemiş,
darbeleri tetiklemiş,
on binlerce insanın ölümüne neden olmuş,
telafisi mümkün olmayacak derecede demokrasiyi sekteye uğratmışlardır.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Kadına şiddetin 7 yılda yüzde 1.400 arttığı,
Mağdurun Rızası vardı diye tecavüzcü sapıkların serbest bırakıldığı,
Tecavüz ve tacizde tarihi rekorların kırıldığı,
Kadının cinsel objeden başka şey olarak görülmediği,
Kadın erkek ayrımcılığının her platformda dile getirildiği
bir ülkedeki anlayışın dayattığı yaşam düzenini sorgulamamak,
gerçekleri görmemek ve örtbas etmek demektir.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Değer olarak insan merkezde, yani en üst noktada olmalıdır.
İnsana özgü değerler insan odaklı olmalı ve insana hizmet noktasında konumlanmalıdır.
Ayrıca değerler evrensel amaca yönelik olmalı ki tüm dünya insanları tarafından kabul edilebilir bir konuma gelebilsin ve bütünleştirici özelliği bakımından tüm insanlık tarafından benimsenebilsin.

Şunu demek istiyorum: İnsana özgü değerler, insanı esir alma noktasında değil, insanlığa hizmet noktasında olmalıdır.
Yani değerler insanı değil, insanlar değerleri şekillendirmeli ki değerler, tüm zamanlara uygun olarak evrilebilsin.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt