Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamasında Çalışma Gün Sayısı Uyuşmazlıkları Ve Çözümü

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamasında Çalışma Gün Sayısı Uyuşmazlıkları Ve Çözümü
Bekir GEÇER
Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

Sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasında Şubat aylarında ve 31 günden oluşan aylarda (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Aralık) kuruma bildirilmesi gereken sigortalılara ait prim gün sayılarının nasıl belirleneceği ve bu aylarda çeşitli nedenlerle Kuruma eksik çalışma gün sayısı beyan edilmesi gerektiğinde, sigortalı prim gün sayılarının nasıl hesaplanması gerektiği konusunda uygulayıcılar arasında tereddütler artarak devam etmektedir.

Bu tereddütler ve ihtilaflı konular ancak konunun mevzuat temelinin tam olarak ortaya konulması, Kurumun değişik zamanlarda konu hakkında verdiği aynı yöndeki görüş yazılarında belirtilen hususların bütünsel bir yaklaşımla ve uygulamaya dönük örneklerle ortaya konulması ile giderilebilir.

Sigortalı çalışma gün sayısının belirlenmesinde temel mevzuat düzenlemeleri

Ücrete dayalı hakların yer aldığı temel hukuksal düzenleme olan Borçlar Yasasında çalışma gün sayısı konusunda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Borçlar Yasası'nda "aylıklı işçi" veya "günlük ücretli işçi" ayrımı da yer almamaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın 77. maddesinde "Bu kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancı ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır. Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir." hükmü yer almaktadır.

"Sosyal Süvenlik Mevzuatı Uygulamasında Çalışma Gün Sayısı Uyuşmazlıkları Ve Çözümü " başlıklı haberin tam metni için tıklayınız.
"Datassist - Ayşe Nazmiye Uça"
 
Üst Alt