Sonsuz Mutluluk mu? Sonsuz Pişmalık mı?

meridyen2

Uzaklaştırıldı
Sonsuz Mutluluk mu? Sonsuz Pişmalık mı?

Ahiret Sonsuz, Dünya Geçicidir

Bu dünyadan ahirete götürülecek tek şey Allah rızası için yapılmış olan salih amel ve ibadetlerdir. Müminin asıl hedefi de sadece ahirettir. İnsan dünya hayatında kendisine Rabbimiz tarafından sunulan nimetlerle denendiği için bunlardan faydalanırken de Allah rızasını gözetir.

Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve '(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır'. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi. (Ankebut Suresi, 64)

Sonsuz Hayat İçin Ciddi Çaba Gerekir

Mümin, yalnızca Yüce Allah'ı dost edinir. Ona güvenir, Ona teslim olur ve Onun yolunda ciddi bir çaba" gösterir. Bu çabasına karşılık Rabbimiz'in rızasını, rahmetini ve cennetini umar. Cennet, Yüce Allah'a ve ahirete "...kesin bir bilgiyle..." (Lokman Suresi, 4) iman edenlerin yurdudur. Yüce Allah mümine ahirette sonsuz güzel bir yaşam vaat etmektedir.

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır (Bakara Suresi, 257)

Asıl Nimet: Allahın Rızasını Kazanmaktır

Mümin ahiretteki sonsuz cennet hayatını hedefler. Tüm hayatı Allah'ın rızasını ve bu büyük "kurtuluş ve mutluluk"u elde etmek üzerine kuruludur. Müminler için en büyük mutluluk dünya hayatında yaptıklarına karşılık Yüce Allah'ın rızası kazanmış olmaktır.

De ki: "Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin Katında, içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kulları hakkıyla görendir." (Al-i İmran Suresi, 15)

Geçici ve Olana Sarılmak Akıl Dışıdır

İnkar edenler, "az bir yararlanma" dan (Al-i İmran Suresi, 197) başka bir şey olmayan dünyayı elde etmek için ellerinden gelenin "en çoğunu" yaparlar. Fakat bu sonu hüsranla bitecek olan bir oyalanmadır.

Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? (En'am Suresi, 32)

Sonu Olmayan Cehennem Azabı

Cehennem, insanın hayal gücünün alamayacağı kadar büyük acıların yaşanacağı bir yerdir. İnkarcıların şiddetle bağlandıkları bu dünya ise büyük bir aldanıştan ibarettir. Dünya kıyametle birlikte yok olacaktır, ama cehennem hep var olacaktır.

inkâr edenlerin velileri ise tağut'tur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 257)

İman etmemiş olanlar için ölüm kesin bir yıkım ve felaketin başlangıcıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayarak Yüce Allah'ı unutanlar, ölüm geldiğinde pişmanlık duyacaklardır.

..."Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır." (Nisa Suresi, 119)

Sonsuz Pişmanlık

Kuran ahlakına uymayan her insan -Allah'ın dilemesi dışında- kıyamet günü büyük bir pişmanlık yaşayacaktır. Böyle büyük bir pişmanlık yaşamamak için insan şeytanın kendisini bu geçici dünya hayatı ile aldatıp oyalamasına izin vermemelidir.

(Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez. (Nisa Suresi, 120)

Onların barınma yerleri cehennemdir, ondan kaçacak bir yer bulamayacaklardır. (Nisa Suresi, 121)
(alıntı harun yahya ilmimercek)

Bu makale, İlmi Mercek Dergisi 24. sayı (Haziran 2006) 26. sayfada yayınlanmıştır.
 
Üst Alt