Sokullu Mehmed Paşa kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman'ın son vezir-i azamı olan Sokullu Mehmed Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli sadrazamlarından biri olarak kabul edilir.

Balkan kökenli olan Sokullu Mehmed Paşa, 1509 yılında, henüz 14 yaşındayken devşirme olarak Edirne'ye getirildi ve kendisine Mehmed adı verildi. Bugün Balkan halkları arasında daha ziyade Mehmed Paşa Sokoloviç olarak anılır.

Edirne'de bir süre eğitim aldıktan sonra İstanbul'a gönderilen Sokollu, Topkapı Sarayı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Gösterdiği başarılar üzerine kaptan-ı deryalığa yükseldi.

Kanuni Sultan Süleyman, Sokullu Mehmed Paşa'ya çok güvendi ve ona geniş yetkiler verdi. Sokollu, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu ve Sultan II. Selim'in kızı Esmehan Sultan ile evlendi.

İkinci Selim'in tahta çıkışında büyük rolü oldu.​

Sokullu Mehmed Paşa, Kanuni'nin Zigetvar Seferi sırasında öldüğünü gizlemeseydi Hürrem Sultan'ın II. Selim'in tahta çıkarma planları suya düşebilirdi.

Sokullu Mehmed Paşa, II. Selim'in ölümünden sonra III. Murad döneminde de sadrazamlığını sürdürdü.

Ne var ki II. Murad'ın eşi Safiye Sultan, namı diğer Venedikli Safiye, Sokullu Mehmed Paşa'dan hoşlanmıyordu. Sokullu Mehmed Paşa'nın varlığı, devlet işlerinde daha fazla söz sahibi olmak isteyen Safiye Sultan'ı huzursuz ediyordu.

Sokullu Mehmed Paşa'nın sonunu Safiye Sultan hazırladı.​

Safiye Sultan bir yeniçeri görevlendirdi ve derviş kılığına giren yeniçeri bir ikindi divanı çıkışında, Sokullu Mehmed Paşa'yı kalbinden hançerledi. Boyu iki metreyi aşan Sokullu Mehmed Paşa yere devrildi. Katil askerler tarafından hemen orada katledilirken, tüm çabalara rağmen Sokullu Mehmed Paşa kurtarılamadı. Türbesi bugün Eyüp'tedir.
 
  • Etiketler
    mehmed paşa sokoloviç sokollu mehmed paşa
  • Üst Alt