Skleroterapi (Varisler İğne Tedavisi)

Skleroterapi, varisleri yada kılcal damar şeklindeki varisleri yok etmek için damar içine bir solüsyon enjeksiyonudur. Skleroterapi ince iğnelerle damar içine girilerek ilaç verilmesi ile gerçekleştirilir. Enjeksiyon ile hafif bir acı olabilmektedir. Anestezi ve cerrahi bir kesi gerekmez.

Başarı oranı
Skleroterpi sonrası hastaların şikayetlerinde ve görünümlerinde %50-80 düzelme elde edilir. Tedavinin tam olarak etkinliğini göstermesi haftalar sürebilir.

ULTRASON EŞLİĞİNDE SKLEROTERAPİ Nedir?
Ultrason eşliğinde skleroterapi ameliyatla çıkarılması gerekecek kadar derinde yer alan varislere ultrason kılavuzluğunda skleroterapinin güvenilir ve etkin bir şekilde yapılmasıdır. Ultrason eşliğinde yapılan skleroterapi güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi sayesinde genelde ameliyat gerektiren birçok varis skleroterapi ile tedavi edilebilmektedir.

Genel olarak skleroterapi yada iğne ile varis tedavisi özellikle kılcal ve küçük varisler için en etkin tedavi şeklidir. Ancak son yıllarda skleroterapi daha büyük toplardamarlar içinde kullanılabilir hale gelmiştir. Ancak varise neden olan sorun ciltaltında derinde yer aldığında körlemesine iğne batırarak ilgili damarı bulmak zor ve hasta için ağrılıdır. Böyle durumlarda genelde küçük ameliyat ile damar bulunup içine iğne yada kateter yerleştirilmektedir. Ancak bu durumda da hasta için kesi, dikiş ve sonra da yara gibi ek sorunlar çıkmaktadır. Ultrason eşliğinde skleroterapi bu alanda önemli bir gelişmedir. Ultrason eşliğinde skleroterapi ile ameliyatla çıkartılması gerekecek kadar derinde yer alan varislere skleroterapinin güvenle ve başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Nasıl yapılır?
Bu işlemde her hangi bir anesteziye ihtiyaç olmadan hastanın bacağına ultrason (yada Doppler) yapılmakta, ilgili damar görülmekte ve bu damarın içinde ultrasonda görerek iğne yapılmaktadır. Daha sonra bu iğneden köpük haline getirilmiş yada standart skleroterapi ilacı enjekte edilmektedir. Bu arada ultrason ile bakarak ilacın damar dışına gitmediğinden ve nereye kadar ilacın verilmesi gerekiyor ise o seviyeye kadar ilacın ulaştığından emin olunur. Ayrıca yapılan ultrason ile istenilen tüm damarlara ilacın gidip gitmediğide anlaşılabilir. Bu yolla daha az ilaçla güvenilir, kesin ve etkin skleroterapi yapılmış olur.

Ne zaman yapılır?
En basit uygulama alanları derin ve yüzeyel toplardamarlar arasında bağlantıyı sağlayan perforan damarların yetmezliğidir. Normalde ameliyat gerektiren bu durum skleroterapi ile basit, güvenli ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bir diğer uygulama ise safen toplardamarının yetmezliğidir. Kesi yapmadan ultrasonografi eşliğinde genelde diz hizasından toplardamara girilip bir kateter yerleştirilir. Her ne kadar bu yolla tek başına skleroterapi yapılabilmekle beraber, varislerin tekrarlama olasılığı yüksektir. Bu nedenle kasıktan safen toplardamarının küçük bir cerrahi işlemle bağlanması yada laser ile safen toplardamarının en üst bölümünün tahrip edilmesi ve sonrasında damara skleroterapi uygulaması daha kalıcı başarı sağlayabilmektedir.

Hem ameliyat hem de laser, radyofrekans ve skleroterapi gibi tedavilerde başarı tüm geri kaçak damarlarının kesin tedavisine bağlıdır. Ultrason eşliğinde skleroterapi başarıya ulaşmayı sağlayacak etkin bir araçtır.
Kaynak : cuneytkoksoy.com
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt