Sizce Kürtaj Yasaklanmalı mı?

Sizce kürtaj yasaklanmalı mı?


  • Kullanılan toplam oy
    10
Onu bunu bilmem de yakında doğum kontrol hapı, iğnesi bantları vs de yasaklanacaktır (gidişat buna benziyor)demedi demeyin :)

Uyuşturucu, sigara, alkol , silah, bıçak, testere, balta, keser bence bunlarda cinayettir :) yasaklansın !!!:)
 
Buyrun burdan yakın....

554352_10150966562849181_1313700194_n.jpg
 

tunakan

Uzaklaştırıldı
bence başbakan 2004 yılında bataklığı kurutsaydı, bu gün ne sinek, nede sıtma kalırdı. "her kürtaj bir uluderedir" lafını eden kişiye 2004 yılında Türk Ceza Kanunu'nu düzenlerken aklınız neredeydi? sorusunu sormak haktır...

10 Eylül 1983 tarihli Nüfus Planlama Kanunu ile kürtaj yasağı (10 haftalık gebelik süresine kadar)kaldırılmıştır. Ancak yandaş medya ve sn başbakanında gözden kaçırdığı çok önemli bir husus vardır!!!

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237

Kabul Tarihi : 26.9.2004


Çocuk düşürtme

MADDE 99. - (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması hâlinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi hâlinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur.
(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.

Çocuk düşürme

MADDE 100. - (1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi hâlinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
Kısırlaştırma

MADDE 101. - (1) Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında artırılır.
(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yani; 2004 yılında yeni Türk Ceza Kanunu çıkarılırken de, Nüfus Planlama Kanunu’nun benimsediği esaslar hiç ama hiç tartışılmaksızın, aynen Türk Ceza Kanunu’na da alınmıştır.

Hatta ve hatta Türk Ceza Kanunu, Nüfus Planlama Kanunun'da olmayan bir başka kürtaj sebebi oluşturmuştur: Suç sonucu meydana gelen hamileliğin sona erdirilmesi. Bu hüküm ile 20 haftaya kadar olan gebeliklere son verilmesine imkanı tanınmıştır.

Eğer kürtaj cinayetse, 2004 yılından bu yana işlenen cinayetlere Türk Ceza Yasası ile onay veren kimdir?

Zinanın serbest olduğu ülkede, kürtajın yasak olması traji komiktir...
 
selam ederim;

çözülmeyecek sorun yok ülkede herşey olur batar çıkar ülkeler. hükümetler kurulur koalisyonlar kurulur. bir grup plajda bikiniyle gezer bir grup çarşafla gezer. bunların hiç birinde sorun yoktur arkadaşlar. her türlü zorlukdan el birliği ile çıkarız biz. biz diyorum çünkü geçmişimiz çeşitlilik içinde gelişen kültürümüz çok eski yıllara dayanır. bir şekilde hep ayakta kalmışızdır.

bizi yıpratıp darmadağın eden tek şey vardır oda insanların zeka seviyelerine göre futbol, din, etnik köken ve siyaset üzerinden halkın farkına varmadan kutuplaşarak birbiri hakkında cahiller, uyuyorlar, akılsızlar, çekip gitsinler, çekip gideceğim, hepsi ölsün kurtulalım gibi düşüncesizce yapılan açıklama ve fikirlerin, bugünkü gelecek nesil olan cocuklarımızın daha fanatik bir tutum içersinde gelecekte birbirinden nefret eden bir toplum haline gelebilecek olma ihtimalidir. bu gidişle ülkemizin geleceğinde ortaya çıkacak büyük bir hastalıktır "holigan" olmak.

kürtaj polemiği için yazmadım sadece, kürtaj yasası uygulanır olumsuz sonuç alınır düzeltilir, oy verenler birdaha vermezler partiye, partilerinde amacı iktidar olmaktır. iktidar olmak için oy almak gereklidir. oy almak içinde olumlu pozitif icraat ve proje üretmek gerekir. sonuçları olumsuz olan bir projeyi hiçbir hükümet halkına dikte edemez, bir dahaki seçimde halk verdiği gibi oyunu almasınıda bilir.
 
Halkın arası coktan bozuldu olsak görüyorum ben umarım yaniliyorumdur


selam ederim;

buna sebep yine halktır. siyasiler halkı temsil eden bir unsurdur. insanların daha dikkatli ve düşünerek konuşmaları gerekir. harf KUR'AN dır, onun icra ederken önce düşünmek gerekir, bu herkez için geçerlidir, din ile alakası yoktur bu işin din sadece olayı putlaştırıp kalıplara sokmaktır. harfi icra etmek ile başlar islam dediğimiz insanlık ilmi. bu kutuplaşmanın sebebi insanların birbirlerine oluşan ters bakışlarıdır. bundada bir hayır vardır elbet ayrılıklar olmasaydı kavuşmalarda olmazdı. güzel bir kavuşma yaşayacak bu aziz millet. bu hale getirenlerde utanacaklar.
 
Son düzenleme:
bende fikrimi söyleyeyim. cahiliyye döneminde çocuklar toprağa diri diri gömülüyordu, şimdide diri diri... istia denilen şeyler nedir? diri diri gömülmesi mi?
 
Üst Alt