Sırlar mabedi'nden ayrılış

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi

SIRLAR MABEDİ'NDEN AYRILIŞ

Üç aşamalı Mısır înisiyasyonu'nun sonuna gelindiğinde inisiye artık "Osiris Rahibi" olarak anılmaya hak kazanmak¬taydı. Bu aşamaya kadar gelemeyip, inisiyasyonun "birinci" ve "ikinci" aşamasına kadar gelebilmeyi başarabilenler de vardı. Birinci aşamayı geçenler mabette kendilerine uygun çalışmalarda görevlendirilirdi. Ve yaşamlarının sonuna kadar mabette kalırlardı. İnisiyasyonun "ikinci" ve "üçüncü" aşa¬masına kadar gelebilenlerin mabetten dışarıya çıkmasına izin verilirdi. Bunlar zaman zaman mabetten dışarı çıkıp sonra tek¬rar mabede geri dönebilirlerdi. Bunlar arasından seçilen bazı inisiyelere ise, bir misyonu yerine getirmek için tamamen mabedi terk etmesine ve gelmiş olduğu ülkelerinde kendi okullarım kurma görevi verilebilirdi.

Mutlak Sessizlik Yemini

Fakat ayrılmadan önce Başrahip ve Majlar'ın huzurunda mabedin sırlan konusunda mutlak bir sessizliğe gömüleceği¬ne, en küçük bir ayrıntıyı bile açık olarak söylemeyeceğine dair yemin etmekte ve bu yeminle birlikte çok ağır şartlara ra¬zı olmaktaydı.

Mabede ilk geldiğinde kendisini karşılayan Başrahip şimdi de onu uğurlamak için oradaydı. Mabede kabul eden, mabetten ayrılmasına da izin vermek için son kez müridiyle karşı karşıya geldiğinde, yıllar süren emeğin ürününü karşısı¬na alır ve belki de bir daha hiç göremeyeceği müridine son kez şöyle seslenirdi:

Pano31-1.jpg

Pano31-2.jpg

Yıllar süren zorlu eğitimin bunlar son sözleriydi... Müri¬dine son kez seslenen Başrahip onu son kez kucaklayıp, ma¬bedin dışına kadar gelerek onu yeni yaş***** doğru yolcu ederdi...

Evet... Gördükleri ve işittikleri konusunda hiç kimseye asla bir şey söylemeyecek ve "Osiris Öğretisi"nı ancak üç kat perdeli mitolojik semboller ve hikâyeler halinde olmak şartıyla ifşa edebilecekti.

Filozofi ve mitolojilerin ortaya çıkışı Mısır İnisiyasyonu'nun gerçekleştirildiği işte bu dönemlere rastlar. Bu merkezlerde yetiştirilen bazı inisiyeler, geldikleri ülkelerine döndüklerinde burada, filozofik görünümleri altında, Osiris Sırları'nı üç kat perdeleyerek mitolojik hikâyeler tarzında hal¬ka sunmaya başlamışlardı.

Buna örnek olarak Örfe, Fisagor ve Eflatun'u gösterebi¬liriz. Batı Kültürü'nde çok önemli bir yeri olan Yunan Mitolojisi'nin oluşumu tamamen bu inisiyelere bağlıdır. Bir Osiris Rahibi olan Musa'ya ise, içinde bulunulan za¬manın özelliğinden dolayı hepsinden farklı bir görev verilmiş¬tir.

Mısır İnisiyasyonu'na ayırdığımız bu bölümümüzde ma¬betlerin içinde yaptığımız kısa yolculuğu burada noktalıyo¬ruz...

Bu bölümümüzde "Thot'un Kitabı"ndaki ezoterik bilgi¬leri çok genel hatlarıyla özetlemeye çalıştık... Şimdi sıra "'Mı¬sır'ın Ölüler Kitabı"na geldi..

Mısır'ın Ölüler Kitabı baştan sona mitolojik semboller kullanılarak kaleme alınmış yazıtlardan oluşur. Bu mitolojik üslubun sakladığı bilgilere ulaşabilmek için o dönemde bu ka¬yıtları tutan rahiplerin, hangi konuyu hangi sembolle ifade et¬miş olduğunu öncelikle belirlemek gerekir. Aksi takdirde Mı¬sır'ın Ölüler Kitabı bize hiç bir şey ifade etmez. İşte bu nedenle Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda geçen bu sem¬bolik bilgileri gün ışığına çıkartabilmek için, Mısır Kozmogo¬nisini ve Mısırlılar'ın insanı fiziksel ve ruhsal olarak nasıl ta¬nımladıklarını ve bu tanımlamalarını hangi sembolik kavram¬larla dile getirdiklerini çok iyi anlamak gerekir.

Biz de şimdi bu yolu takip edeceğiz ve önce ''Mısır Mitolojisi'nin Kozmogonisi"ni oluşturan temel sembolleri ele alacağız. Sonra da Mısır'ın Ölüler Kitabı'nın gizemli sayfala¬rı arasmda, tarihin yine çok eski dönemlerine doğru bir başka yolculuğa çıkacağız.

Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
Üst Alt