• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

şirk koşarak iman

Okunuyor :
şirk koşarak iman

uzak yollar

Tecrübeli
Üye
ONLARIN ÇOĞU ANCAK ALLAH'A ŞİRK KOŞARAK İMAN EDERLER"(Yusuf-106)

"İman Ettiğini Zannedip Şirk İçinde Olanlar : "Olay, eşya ve kişileri değerlendirirken yeryüzü kaynaklı değerlerden herhangi birisini ortak koşarlar. ...Fayda ve zarar konusunda Allah'ın kudreti ile birlikte herhangi bir sebebi ortak koşarlar. Gücünü Allah'ın şeriatından almayan, Allah'ın kuvvetinden başka yönetici ya da yönlendirici herhangi bir güce itaat ederek ŞİRK koşarlar......Yalnızca Allah'tan beklenmesi gereken bir şeyi O'nun kullarından bekleyerek ŞİRK koşarlar. İnsanların takdirini hesaba katarak bir fedakarlık yaparken, O'na ŞİRK koşarlar. Bir menfaati gerçekleştirmek yahut bir zararı önlemek için cihad etmelerinde ŞİRK koşarlar, çünkü bunu Allah'tan başkası için yaparlar.....Allah'tan başkasının rızasının da dikkate alındığı bir ibadette bulunarak ŞİRK koşarlar....

İşte bundan dolayı Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur : "Sizde şirk karıncanın yürüyüşünden bile daha gizlidir." Hadis-i şeriflerde bu gizli şirke dair pek çok örnekler vardır. Tirmizi'nin rivayet edip hasen olduğunu belirttiği İbn-i Ömer'den gelmiş hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır : "Allah'tan başkası adına yemin eden kişi, ŞİRK koşmuş demektir." ......Ahmed, Ebu Davud ve başkaları İbn Mes'ud (r.a)'dan Rasulullah (s.a)'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedirler : "( Meşru olmayan) okumalarla üflemeler de bir ŞİRKTİR." İmam Ahmed'in Müsned'inde Ukbe bin. Amir'in rivayet ettiği hadis de şöyledir : Rasulullah (s.a) şöyle buyurmuştur : " Her kim bir hamayıl asarsa, ŞİRK koşmuş olur.".....

Ebu Hureyre'den (r.a) dendi ki : Rasulullah (s.a) şöyle buyurdu : " Yüce Allah buyurdu ki : Ben ortaklar arasında ortaklığa en ihtiyacı olmayanım. Her kim işlediği bir amelde benimle birlikte başkasını da ortak koşarsa, onu ve ortak koştuğu kimseyi baş başa bırakırım." Yine İmam Ahmed rivayet ediyor ... Mahbud b. Lebib'den : Rasulullah (s.a) buyurdu ki : " Sizin için en çok korktuğum şey küçük ŞİRKTİR." Ashab sordu : Küçük ŞİRK nedir, ey Allah'ın Rasulü? Diye. Şöyle buyurdu : "Riyakarlıktır. Yüce Allah kıyamet gününde insanlar amelleri ile birlikte geldiklerinde şöyle buyuracaktır : Dünya hayatında iken kendilerine karşı riyakarlık yaptığınız kimselerin yanına gidiniz. Onların sizin amellerinize verecekleri bir karşılıkları olacak mıdır?" Diğer taraftan apaçık olan ŞİRKTE vardır ki bu da dünya hayatının herhangi bir meselesinde hükmüne başvurulan bir hukuki ve şer'i meselede, Allah'tan başkasına itaat etmektir.

İşte bunun ŞİRK olduğuna dair tartışmanın söz konusu olmayacağı şekilde açık nass vardır ve bu da onlardan biridir. Bu gibi durumlarda eğer Allah'ın şeriatına aykırı olarak kullara itaat söz konusu ise, Allah'ın şeriatına muhalefet ile kullara itaat ediliyor ise, mesele suç ve günah olmanın sınırlarını da aşar. O takdirde böyle bir tutum, günah değil, ŞİRK olur. Çünkü bu, Allah'tan başkasına ve Allah'ın emrettiği hususlarda itaat edildiğinin delilidir.....İşte bu noktadan böyle bir tutum oldukça tehlikelidir. Bundan dolayı Yüce Allah : "Onların çoğu ancak Allah'a ŞİRK koşarak iman ederler." diye buyurmuştur." ( Günümüz müslümanlarını bu ayet-i celile'nin tefsiri ışığında iman ve inanç esaslarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.)
EL-ESAS SAİD HAVVA
 
Üst Alt