Sirat al-Mustaqim

...İhdinas-sırâtal-müstakîm....
...Bizi doğru yola ilet!...
Dosdogru yol'a bir dokunalim...

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

6.151.De ki onlara: "Hadi gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını yüzünüze karşı okuyayım:
Hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın.
Ana-babaya çok iyi davranın.
Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; biz sizi de onları da rızıklandırırız.
Kötülüklerin görünenine de gizli kalanına da yaklaşmayın.
Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın.
Allah size bunları önerdi ki, aklınızı işletebilesiniz."

6.152. "Yetimin malına yaklaşmayın! Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna.
Ölçme ve tartmayı tam bir dürüstlükle yerine getirin.
Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz.
Konuştuğunuz zaman, yakınlarınız/aleyhine de olsa, adaleti gözetin.
Ve Allah'a verdiğiniz söze sadık kalın.
Düşünüp öğüt alasınız diye O size bunları önerdi.

Sadakallah!
 
Selam!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

2.177.Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz hayırda erginlik/dürüstlük değildir.
Hayırda erginlik/dürüstlük o kişinin hakkıdır ki,
Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır;
akrabaya, yetimlere, çaresizlere, yolda kalmışa, yoksullara,
özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara malı seve seve verir,
namazı/duayı yerine getirir,zekâtı öder.
Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalıdırlar;
bolluk ve bereket zamanı kadar,
zorluk, sıkıntı ve şiddet zamanında da sabırlıdırlar.
İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar.
İşte bunlardır takva sahipleri.

Sadakallah!
 
Selam!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

17.22.Allah'ın yanına başka bir ilah koyma ki, yapayalnız ve horlanmış olarak oturup kalmayasın!
23. Rabbin şöyle hükmetti: O'ndan başkasına kulluk/ibadet etmeyin, anaya-babaya çok güzel davranın:
Onlardan birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara
"Öf!" bile deme; onları azarlama, onlara tatlı-iltifatlı söz söyle.
24. Rahmetten yerlere eğilme kanadını onlar için indir ve de ki: "Rabbim, merhametli davran onlara,
tıpkı küçüklüğümde beni koruyup büyüttükleri gibi."
25. Benliklerinizin içindekini Rabbiniz daha iyi bilir. Eğer siz barışsever/iyi kişiler olursanız O, tövbeye sarılanları affeder.
26. Akrabaya hakkını ver! Çaresize, yolda kalana da. Fakat saçıp savurma!
27. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olurlar. Ve şeytan, kendi Rabbine nankörlük etmiştir.
28. Eğer onlardan, Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti bekleme yüzünden yüz çevirecek olursan,
o zaman onlara yumuşak/tatlı bir söz söyle.
29. Elini bağlayıp boynuna asma. Ama onu büsbütün de salıverme. Sonra kınanır, hasret içinde bir köşede büzülür kalırsın.

Sadakallah!
 
Selam!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

6.145.De ki: "Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum.
Yalnız şunlardan biri olursa başka:
leş,
akıtılmış kan,
domuz eti
-ki o bir pisliktir
- Allah'tan başkası adına boğazlanmış bir murdar."
Iztırar haline düşen, başkasının hakkına dokunmamak,
zorunluluk sınırını da aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir.
Çünkü senin Rabbin çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
158.Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya,
senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur.
Onların işi Allah'a kalmıştır.
Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.
160. Kim bir güzellikle gelirse ona, getirdiğinin on katı var.
Kötülükle gelene ise yaptığının kadarından fazla ceza verilmez.
Onlar, haksızlığa uğratılmayacaklardır.
162.De ki: "Benim namazım/duam, kulluğum/bağışım, hayatım, ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir."
163. "Ortağı yoktur O'nun. Bununla emrolundum ben. Ve Müslümanların ilkiyim ben."
164. Şunu da söyle: "Allah herşeyin Rabbi iken O'ndan başka rab mı arayayım?
Her benliğin kazandığı kendi üstünde kalır.
Hiçbir günahkâra bir başka günahkârın yükünü taşımaz.
Nihayet dönüşünüz Rabbinizedir.
Tartışmaya girdiğiniz şeyleri O size haber verecektir."

Sadakallah!
 
Selam!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

7.31.Ey âdemoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın.
Yiyin, için fakat israf etmeyin.
Allah israf edenleri sevmez.
32. De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı süsü, güzel, temiz ve tatlı rızıkları kim haram etmiş?" De ki:
"Dünya hayatında onlar, inananlar için de var.
Kıyamet gününde ise yalnız inananlar içindir onlar."
Bilgiden nasipli bir topluluk için biz, ayetleri böyle ayrıntılı kılıyoruz.
33. De ki: "Rabbim, ancak şunları haram kıldı:
"İğrençlikleri-görünenini, gizli olanını-günahı, haksız yere saldırmayı,
hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmayı,
bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi."

Sadakallah!
 
Selam!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

7.180. En güzel isimler/Esmâül Hüsna Allah'ındır; O'na onlarla dua edin.
O'nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın.
Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir.

196. "Benim Velî'm, o Kitap'ı indiren Allah'tır. O, hayır ve barışı seven kulları koruyup gözetir."
197. O'nun dışında yakardıklarınız, size yardım edemezler. Kendilerine de yardımcı olamazlar.

199. Affetmeyi esas al! İyiyi ve güzeli emret, cahillerden yüz çevir!
200. Şeytandan bir dürtük seni dürtüklediğinde, Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi işitir, her şeyi bilir.

204. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size rahmet edilsin.
205. Rabbini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma!

Sadakallah!
 
Selam!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

9.112. Tövbe edenler,
ibadet edenler,
hamd edenler,
seyahet ederken oruç tutanlar,
rükû edenler,
secdeye kapananlar,
iyiliğe özendirip kötülükten sakındıranlar,
Allah'ın sınırlarını koruyanlar...
Müjdele o müminleri!

113. Akraba bile olsalar,
cehennem halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra
müşrikler için af dilemek ne peygambere yakışır
ne de iman edenlere.

Sadakallah!
 
Üst Alt