• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Sine-i sürurumdan kopan yapraklar...

Okunuyor :
Sine-i sürurumdan kopan yapraklar...

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bilinir ki!

Zerre
Kuvvete amadedir
Kuvvette kulluğun gerekçesidir

Gün
Verile mühletin
Gecelerde tefekkür için senin

Uykun
Ölümle muvazenen
Nefsin seni tüketen heveslerin

Karanlık
Sanma ki aydınlığı olmayan
Bilakis, kalbi karanlıkta boğulan

Cehalet
Bilmeden yoksun nefesin
Bildiğini iddia eden nice sefilin

Vuslat
Kitabı kebirin vuzuhu
Emanetlerini tevdi edenin kokusu

Hilmi
Bilerek hali sererek
Sevgiyi aşkın dirliğinde nefeslenerek

Geldim ki
Gideceğim o gün gelecek
Hasretin meşkiyle nefsimin nizamıyla

Efendimin
Naçarlığındaki nefsim
Acizliğimdedir beyhudeliğim çok özledim

Neslim
Arza saldığım dallarım
Haysiyet dergâhında emanetleri anarım

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bir gün bizim şarkımızı dinleyelim!

Bir şarkımız olsun istiyorum ikimizin,
Ruhi iklimine hulasa edilen hazinenin,
Kalp sahibinin, sen ise sevginle benim,
Aşkın sağanak damlalarında sevinelim…

Gecenin sabahına uzanacağım düşlerin,
Yüzünden hiç eksiltmediğin gülüşlerin,
Tevazuun içinde demlediğin hamiyetin,
Acizliğimde teslimiyetin şefkatti senin…

Ne söylesem senin için yetersiz bilirim,
Ben zarafetle taşıdığın edebin esiriyim,
Nisa kimliğinde başka renkleri neyleyim,
Sadakatine aşığım, kanaatine sevdalıyım…

Bazen can çıkmadan huy çıkmaz derler ya,
Ruhun daralmalarında ayazlar kuşatır anla,
Kalp sahibinden azade olunca nahoş umutla,
Sevda kuraklığında aşk derin acılar tadında…

Senin huyuna, umut için solgunluğuna aşığım,
Halinde taşıdığın mefkûrenin sancısındayım,
Teninin naifliğinde ben soluksuz devrancıyım,
Ben tenimde kiracıyım, ancak seninle hancıyım…

Bizi muhabbete gark eden ziyadesiyle manadır,
Aşk, nur ikliminde taliplisini arayan kervancıdır,
Gülün kokusunda, ötenin sultasında aranacaktır,
Şayet murattan bahsedilecekse şaşılmayacaktır…

Renklerin envai çeşitleriyle heveslerini destele,
Zevklerin azamisinde düşün nefeslerini tüketme,
Nihayet ömrün takip edileceği zaman hanesinde,
Ruhun ilk adresin kayıplarında gidiyor adımlarla…

Ben seninle bahtiyarım ancak sol yanım ağrısa da,
Hicran şarkıları beyhudeliğime bir selam salsa da,
Hasret damarlarımda kuruyan kanın tek ahı olsa da,
Ruhum kendi sarhoşluğunda, kalbim Hakkın yolunda…

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bir karşılık vermesen de!

Anladım ki
Sen imkânsız sevdasın
Sineden silinmeyecek bir aşksın

Karın
Altında umuda susayan
Berivansın sessizliğini koruyansın

Gecenin
Karanlığında sızlatan
Düşlerin süzülüşünü yaşatan nazsın

Nisasın
Yağmurun bereketi
Yaprağın masumiyetinde aranansın

Toprağın
Hasletinde filizin
Naifliğinde zarafetsin sen gizemsin

Yüreğin
Demisin, hissin esintisi
Vicdanın yekpareliğinde bir kıdemsin

Sessizsin
Hıçkırıkların deşifresi
Melalin en nadide solmayan gülüsün

Süzülürsün
Kuşlar misali özgürsün
Hilkatin ikliminde nakşeden bir izsin

Şevksin
Güzelliğin bahçesisin
Bereketiyle bahşedilen zarif ülfetsin

Seni anlamayan
Sana hor bakan hissiz
Şefkatin lütfünden nasipsizdir densiz

Sen çilesiz
Sabır sensiz çok mahzun
Metanet senin izzetinle nesillerde daim

Sema nazarda
Toprak mezarın sevdasında
Ben sensiz diyarların hüzün soluklarıyla

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Boş sokakları anıyorum!

Umuda açılan yollar
Mütemadiyen kapanıyordu
Şaşkınlık halimi kuşatıyor bir telaş başlıyordu

Etrafıma bakınınca
Gören gözlerime ilişen
Deva adına belirginleşen bir şey görünmüyordu

O an halime
Çaresizlik sökün ediyordu
Dilim düğümleniyor ve başım önüme eğiliyordu

İşitmek adına
Hissetmek kıvamında
Kalbi serzenişler bir yana, ruh bizar baştanbaşa

Gariplik geliyor aklıma
Yetim olmak böyleymiş diyorum
Taş yastık toprak yatak boş sokakları anıyorum

Nefesin muhabbetsiz kalışı
Ve nefsin nizamsızlığını algılıyorum
Niyazın fakirliğine yanıyor, iyiliğimi bulamıyorum

Vesileler hani nerede
Muhtaçlığa amade hasletler serde
Tedbirsiz akıl danelik keyfi terennümler her yerde

Annem olsa bile
Kendi başının çaresinde hazanda
Babam yorgunluğun solgunluğunda bizar halinde

Dost ve ahbaplar
Hamiyetsiz soluklar bakınca
Vefanın kalanıyla, gülün hasret kokusuyla hayrola

Lekelerim geliyor aklıma
Ruhum sancılarıyla nazar ediyor bana
Kalbim boşluğun kenarında sahibinden uzak olunca

Aklım var nede olsa
İradem yozluğa galebe çalınca
Dirayetim olmayınca, ayrık otları her yanımı sarınca

Nefsim başıma bela
Ezelde bir sözümü hatırlasam da
Çaresizlik sökün ediyor halime hicranla böyle bir anda

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Çare sendin!

Biliyorum ki
Şimdi çok uzaklardasın
Bir nebzede olsun hatırlanır olmayı

Senin ak
Yüreğinde hazzı yaşatmayı
Ne kadar isterdim, bilmeni dilerdim

Lakin şimdi
Çaresizliğin iklimindeyim
Sensizliğin hükmüyle nefesler hüzün

Umutlarım
Solgunluk hicranıyla sancı
Gözyaşlarım dalgalar misali hep saklı

Anlatamam
Sana hasrete duçarlığımı
Hissiyatında ki kaybolan acı varlığımı

Sana mahkûm
Olduğum hazin ayrılığı
Ve bizarlığı, varlığımdaki anlamsızlığı

Benim için
Nihayet şevkin bittiği andır
Umutların kuraklığını sakin yaşamaktır

Hissiz kalmaktır
Hedefsizce salınmaktır
Rasgeleliği kuşanarak hüzün solumaktır

Bilseydim
Adresini nefeslendiğin iklimi
Varlığımı heba ederek uzaktan da olsa

Sana bakıp
Halinde kaybolmayı isterim
Öylece yetinerek sessizliğime çekilirim

Senin
Umutlarında ki mutluluğun için
Niyaz ederdim, ömrümü vakfederdim

Her türlü
Müşkül için nöbet beklerdim
Senden habersizce, takibinde erirdim

Nefesimin
Nihayetinde sürur içinde
Mezarımın çiçeğiyle seni davet ederdim

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Çaresiz gidiyorum!

Gidiyorum
Sessizliğin iksirindeki şevkle
Niteliksiz halimden sudur eden şiirlere tebessümle

Ölüm her an
Hislerimin derinliğinde izle
Hiç hesap etmeden naçarlık hissizliktir lakin nafile

Kalbimi
İhata edeni hazinle hatırla
Mücerretlikte, idrakten yoksun fazilet nerede anla

Avuntularla
Yaşadığım yarım asırlık sana
Kan damarlarımda takatsiz aksa da ruhum hicranda

Ne yaptıysam
Şarların içinde aktıysam
Lakin akidede yozluğun tufanında kaldıysam yargıla

Anlamadan an’ı
Seni hıfzeden aşkı zamanı
Sevdalar hazanında ki serencamı sorgula lakin canla

Hali bırakıyor
Bak bin bir çeşit hücreler
Saçsız kelleler, fersiz gözler aşka yabancı ruh ne özler

Yoksa azığın
Öteler için özenle hazırlığın
Görevler için öngördüğün hantallığın hevesle anılacak

Hasrettiğin
Kalbini açtığın her şey
Ruh ikliminde nefsin hengâmesinde ürperti kuşatacak

Asıl sahibin
Azade kimliğini sorgulayacak
Kan akmayacak, nefsin bizar olacak nazar sana akacak

Şek ve şüphe
Vehimlerdeki leke bırakmayacak
Eminlik, bilinçsizliğin girdabına hapsolarak horlanacak

O vakit sen
Seni sana bırakmayan o ben
Hıçkırıklar eşliğinde medet umacak lakin güven n’olacak

Aldatılmışlık
Vefanın kadrinde sorgulanıp
Ruhun evveli hatırlanacak, nefsin senin için tuzak olacak

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Hazan her yerde ey yar!

Çok geç kalsam da
Anlamıştım artık ne kadar acı olsa
Şayet çekilen çileler ve sancılar hakikat için adımsa

Annemim oğlum derlen
Çilekeş babamın sabrını idrak ederken
Gönüllü kölelik her yanı kuşatırken arayışlar hicranken

Ne vergiye ne üretilene
Ve ne de nizama muhtaç nefs şahitse
Maaş adına alınan para bereketsizse hüzün başlıyor işte

Ne devlete
Ve ne de hükümete sözüm var
Ben ömrümde solgun bir bahar, hazan her yerde ey yar

Her yerde desise var
İnsan kimliğinde ar kalkmış ne yazar
Hak adına, mizan tadında, edep babında hasretim akar

Ne yargı adına
Ve ne de yasamanın girdabına
İnsanı anlamak bu kadar uzaksa, var git sen Allah aşkına

Ötelerden öğrendiğim
Açlık adına kıvama erdiğim hakikat
Sabır sanatında demlediğim zayiat o kadar hazin safahat

Ey hak biliyorum
Gücümün ve takatimin çok farkındayım
Gerekçeleriyle sana olan niyazım, kalbi yakarışlarım böyle

İnsan hilkatinde
Beşer olarak kalmak erdem sayılmakta
Anlamsız soluklar her bir yanı kuşatmakta aczi yet farkıyla

Kime ne söylesem kifayetsiz
Kelam varlık içinde ahenkleşen senetmiş
Sukut etmek acizliğe rağbetmiş, düşünmek nüfusa hasredişmiş

Mustafa CİLASUN
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Artık Buraya Kadar Öyle mi?

Ne kadar
Kolay değil mi senin için
Artık buraya kadar diyebilmek

Bu kadar
Basit bir ilişkimiydi hedefin
Dilinden hiç düşürmediğin o sevgin

Anlık heveslerin
Çınarın altında verdiğin sözlerin
Asla her ne olursa olsun
Biz ayrılamayız diye vaat ettiğin

Ümit verdiğin
Uzun soluklu planlar derlediğin
Hiç durmadan beni
Bırakmayacaksın değil mi isteğin

Şimdi ne oldu
Zevk ve heveslerin mi alı koydu
Yoksa bu haslet sende
Farklı bir alışkanlık mı yaptırdı

Muvazenen
Aklıselim ile hareket etmemen
Duyguların seyrinde,
Renklerin her çeşidinde eğlenmen

Aman boş ver
Bir daha fırsat ele geçmez
Gününü gün et, anı yaşa,
Her zaman böyle imkân ele geçmez

Her rengin
Her kokunun bir cazibesi vardır
Cazibenin ne olduğunu ise
İnsan olan edep ve sabırla yol alandır

Ar kim için vardır
Hayâ neden insanda aranmaktadır
Sere serpe yatanların
Söyle hayvandan ne farkı kalmaktadır

Hasretim insanadır
Bir edep ile nefes alan canadır
Arâdan hiç anlamayan
Bir cananı benim gönlüm ne yapacaktır

Namus niye vardır
Namus kaygısı taşımayanlar ortalıktadır
Kanın kutsiyeti o zaman
Anlamlıdır yoksa bilmem neye yarayacaktır

Kız edebiyle eftaldir
Erkek adamlıkta kaygısı olmayandır
Aşk, zevk ve heveslerle
Asla birlikteliği olmayandır manadır

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Git, Nereyi Diliyorsan Oraya Git

Git artık
Şimdi nereyi diliyorsan git
Bir kez olsun ardına bakmadan çek git

Sen hiç
Gelmemişçesine
İzlerin solmuşçasına kokun unutulmuşuna

Feveran
Eylesem ne yazar
Artık senin dirliğinde açmayacak baharlar

Hazanlar
Solan yapraklar
Sinemde demlenecektir hicran şarkılar

Senden
Arta kalan efkârım sızlar
Lakin artık sen vermişsin çoktan bir karar

Karlar
Benim üzerime yağar
Ayazlar benden başka kimin işine yarar

Kaldırımlar
Yine düşlerime daldırırlar
Feri azalan lambalar bilsen ki neler anlatırlar

Aç bir insan
Aşka susamış olan her kan
Sevda bendini bulamayan çaresiz kalır her can

Sen oyalan
Boyalarında mayalan
Kalmasın melalinde bir merak içinde nefes alan

Yanarım ben
Ruhumu bir kez olsun
Hissederek dinlememiştin sen ve seninle giden

Ne varsa
Sarf et, kalbinde olmasın dert
Bıraktın sen sineme bir illet ne diliyorsan sabret

Yeter ki
Sen bir kez olsun şükret
Benim gibi ezayı soluma bilinmez nerdedir hikmet

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bir Hasbıhalden Kalan Hoş Sezgiler…

Aslında
Bir sualle
Başlamak istiyordum
Bu kadar
Mütebessim olmanızı
Neye borçlusunuz diye
Yüzünüze yansımayan
Veya hakkıyla
Anlaşılmayan
Hüzünden eser yok

Çok mu?
Mutlu ve huzurlu
Bir ortam esenliğinde
Veya fevkaladeşefkate
Ve muhabbete haiz
Olmanın zindeliğindesiniz
Nazar ederken,
Temaşa ettiğiniz
Vakit kelam eğlerken
Ne kadar haz veriyorsunuz

Bazen içimden
Ne şanslı bir nefes,
Keder ve gam terk etmiş onu
Demek içimdengeçerken,
Bir de acaba
Hakikaten böyle mi diye
Merak etmek,
Tefekkür eğlemek,
Halin yansıyan vecdimi
Yoksa gerektiği
İçin mi diye sormalıyım

Endamınız
Ve üzerinizeyakıştırdığınız
Kıyafet çok alımlı
Seçiciliğiniz
Fark ediliyor,
Duruşunuzda
Bir zarafet aksediyor
Ta ötelerden insanlar
Dikkat kesiliyor,
Nasıl böyle olmayı
Başarabiliyorsunuz

En önemlisi
Belagatiniz ve
Kelam ederken rikkatiniz
Hüsnü hatçalışıyorsunuz,
O an ve geçen zamanda
Bir başka âlemi yaşıyorsunuz
Hafize olmanız,
Resmi vazifeli bulunmanız,
Nezaket ve naifliği
Korumanız çok manidardı

Mustafa Cilasun

- - - Güncellendi - - -

Hüzün Kuşatmış Halini, Cemaliniâ¦

Yarâ¦
Bir vakitler
Ne kadar şevk ve
Muhabbetliydin
Sanki yalnızca
Konuşanümittin,
Süruradresiydin
Her zaman çocukluğunu
İçinde yaşatan,
İmrendirennazardın

Sonraları
Birbirimizden
Uzak kaldık
Farklı vilayetlerde
Yaşamayaşartlanmıştık
Çare yoktu,
Aile kararıydı,
Rızk kaygısıydı
Ve bizvedalaşmıştık

Bir zaman
Mektuplaştık
Ve haberdarolduk
Sonra her ne sebep
Ve saiktense
Bir dahabuluşamadık
Bilsen ne çok
Özlemiştimseni,
Bizleretebessüm
Ettiren latifhalini

Duydum ki
Aile kararıyla bir
Akraba ileevlenmişsin
O an ve halime
İşleyen zamanda
İçimintitrediğini hissettim
Çünkü sen zaten
Aile baskısıaltında
İnleyen birgarip
Kuş gibiydin

Baban
Çok sertti
Annen çaresiz ve
Bizar birhaldeydi
Bazen aile tartışmanız
Sokaklarayansırdı,
Sen utanırdın
Geçen yıllarda
Babana çokkızardım,
Annene zavallı
Ne yapsın diyeacırdım

Sen ise
Ruhun ve kalbinden
Çok uzak birnefese
Kurban edilmişsin,
Onunla yaşamaya
Mahkûm edilenhicrandın
Hasret ve sevda
Senin halinde
Ve melalinde nekadar
Zarif duruyorbir bilsen

Mustafa Cilasun

- - - Güncellendi - - -

Sesin,,Nakşeden Halini Unutabilsemâ¦

Yarâ¦
Bilsem
Halimi duçar eden
Firkati her lahzada
Terennümettiren
Kalbimin tellerini
Titreten omelalinin
Hasrettiğinnaifliği unutabilsem

Ne vakit
Azmedip, karar alsam
Her çabayı sarf edip,
Bizar olmaktankurtulsam
Boynumu büktüren,
Yalnızlığınhüznüyle
Zerk edilen
Hicranıunutabilsem

Kaç
Zaman geçti
Nice âlemler
Dünyasınıdeğiştirdi
Nefes
Müddetineerişmek için
Hala ümitiçinde bekledi
Andıkça içimi ısıtan,
Gönlüme sürüryaşatan,
Ruhuma yücelerianlatan
O zarif haliniunutabilsem

Kime
Nazar etsem
Düşlediğim düşünceleri
İfade etmeyeyönelsem
Sen gelirsin aklıma,
Sukut ederken,
Başını öneeğerken
Anlattıklarınıdinlerken
Ne kadar haz alırdım,
Bir başka âlemin
Hülyalarınadalardım,
Yalnızlığı o anbırakırdım

İnsan
Yaşarken
Huzur ve sürura
Hasretkalmamalı
Kalbin ve ruhunyıllara sâri
Hüznü vehicranı
İçinikanatmamalı
Umudun herlahzasında
Hakikatinsevdası sır olmanı,
Yakaran gönül
Ukdeye esirbırakılmamalı

Mustafa Cilasun
 
Üst Alt