Sınav notunun iptali davası dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
sınav notuna itiraz dilekçesi örneği , not tespit davası sonuçları , sınav notuna itiraz dilekçesi istanbul üniversitesi , not tespit dava dilekçesi , not tespit davası ücreti , sınav sonucuna itiraz süresi , üniversiteye dava açan öğrenci , not tespit davası bilirkişi ücreti

Sınav notunun iptali davası dilekçesi örneği

....... İDARE MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : …/…/… Tarihinde Yapılan Toplu Ara Sınavında Verilen Notun İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim … Üniversitesi … Fakültesinde … sınıf öğrencisidir. Müvekkilimin numarası …’dır.

2-) Müvekkilimin sınavı iyi geçmiştir. … - … arasında not beklemesine rağmen sınavdan … gibi çok düşük bir not almıştır. Müvekkilim … Dekanlığı’na maddi hata dilekçesi ile başvurmuş fakat olumlu bir sonuç alamamıştır.

3-) Bu nedenlerden dolayı dava açmamız önem arz etmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 2577 S. K. m. 2 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Sınav kağıdı, cevap anahtarı, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ : 30 gündür.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin sınav kağıdının bilirkişi marifetiyle incelenmesine, sınav notunun iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.​
 
Üst Alt