Sıla-i rahim

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

-Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma,
gönüllerini alma anlamında bir İslam ahlâkı terimi.

Bir adâm Hz. Peygamber'e gelerek:
"-Yâ Rasûlallah; beni Cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?" dedi...
Rasûlüllah şu cevabı verdi:
"Allah'a ibadet eder ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmazsın,
namaz kılar, zekât verir ve
sıla-i rahm edersin"
Buhari hoca
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

aaa.gif


Sıla-Î Rahim [Akrabalık Bağını Gözetmek)

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Ey insanlar! Sizi tek bir nefsten {yani, sadece Âdem'in nefsinden} halkeden ve ondan {yani, Adem'in nefsinden} da eşini {yani, Adem'in eğe kemiğinden de Havva'yı} halkeden, o ikisinden de t; (yani, Âdem ve Havva'dan da} birçok erkek ve kadin {yani, bin ümmet} üreten {yani, yaratan} Rabbinize ittika edin. Kendisi adına birbirinizden dirvi lekte bulunduğunuz (yani, biriniz diğerinizden Allah için hakları ve ihtiyaçlarının karşılanmasını istediğiniz} Allah'a ittika edin ve akrabalık bağını gözetin {yani, akrabalık bağlarını kesmeyin, aksi ne o bağı gözetin}. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyiddir iyani, amellerinizi görüp gözeten dir}. (Nisâ/1)
Mukâtil 'Atâ'dan, o da ibn 'Abbâs'tan şöyle rivayet et ti: Makâm-ı İbrahim'de îbrânice yazılı bir kitabe bulun du, üzerinde şu yazı vardı: "Ben Allahım, Bekke'nin sahi biyim. Rahmi yarattım ve ona, Benim isimlerimden bir isim türetip verdim. Rahmi/akrabalığı bitiştireni [gözete ni] Ben de bitiştiririm. Onu koparanı Ben de kopartırım,"
Mukâtil dedi: Akrabalar arasında hakkı en büyük olan anne-babadır.
Yüce Allah buyurmaktadır ki:
Rabbin şöyle hükmetti ((Mukâtil) dedi: Dahhak di yordu ki: İbn Mes'ûd bunu, "vasiyet/tavsiye etti" diye okuyordu): O'ndan başkasına İbâdet etmeyin. (yani, Allah'tan başkasına ibâdet etmeyin}, anne ve babaya iyi davranın {yani, onlara gereken iyiliği yapın}. Eğer onlardan fyani, anne-babadan} biri veya ikisi yanında ihtiyarlığa ererse {onlara iyilik te bulun ve} sakın onlara öf deme {yani, bayağı sözler söyleme. Mesela yaşlandıkları vakit onların hizmetinde bulunur yahut onları temizlemekle uğ raşırken, "Bunların sıkıntılarından beni kurtar Al lahım!" deme}, onları azarlama {yani, onlara kaba ve ağır sözler söyleme}; onlara tatlı ve güzel (yani, yumuşak bir şekilde} söz söyle. Merhametinden do layı onlara alçak gönüllülük kanadını indir fyani, onlara şefkat ve merhamet duyarak yumuşak dav ran} ve {bakımları dolayısıyla onlardan ötürü sıkıntı çektiğinde} de ki: "Rabbim! Onlar beni kü çükken nasıl terbiye ettilerse (yani, küçükken be nim sıkıntılarıma nasıl katlandılarsa}, Sen de on lara öyle rahmet et!"[122] (İsrâ/23-24)
{Şayet anne-baba müşrik iseler}, Rabbim! Onlara merhamet et! deme, fakat onlara iyi davran ve Yüce Al lah'ın Lokman sûresinde bildirdiği gibi hareket et:
Bana ve ana-babana şükret. Dönüş yalnız Banadır. Eğer onlar bilmediğin şeyi {yani, Benim ortağım olduğunu} Bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itaat etme {yani, şirk hususunda itaat etme}! Bununla beraber dünyada onlarla iyi geçin {burada maksat, iyilikte bulunmak ve akrabalık bağını gözetmektir). (Lokmân/14-15)
 
Üst Alt