Sigara ve Alkol kullanmanın İnsan Sağlığına, Çevreye ve Bütçeye verdiği zararlar

Sigara Ve Alkol Kullanımının Vücudumuza Verdiği Zararlar, Sigara ve alkol kullanmanın insan sağlığına etkileri nelerdir?

Sigara Ve Alkolün Zararları

  • Sigara ve alkol, insan ve toplum sağlığını olumsuz etkiler.
  • Sigaradan en çok etkilenen organ akciğerlerdir.
  • Sigara, kan dolaşımını olumsuz etkiler, kalp krizi riskini artırır. Kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Çeşitli organların kansere yakalanma riskini arttırır. Uyku düzenini bozar, görme ve duyma bozukluklarına yol açabilir.
  • Sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamlarda bulunan insanlar da sigara dumanından zarar görür.
  • Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için de zararlıdır.
  • Alkol kullanımının insan vücudu üzerinde geçici ve kalıcı etkileri vardır.
  • Alkol, zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler, bilinç kaybına neden olur. İnsanların duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırır. Görme ve konuşma güçlüğüne, reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Vücut hareketlerinin kontrolünü ve algılamayı engeller
  • Karaciğer, beyin ve sinirler alkolden en faza zarar gören yapılardır.
  • Çeşitli spor etkinliklerine katılmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemede etkili olabilir. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.

SİGARANIN ÇEVREYE ZARARLARI

Sigaranın çevreye de büyük oranda zararı vardır. Dünyadaki yangınların % 70 inin sigara sebebiyle çıktığı ve binlerce hektar ormanın yok olmasına neden olduğu araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir.

Suçluların % 95'inin sigara tiryakileri olduğu istatistiklerle ortaya çıkmıştır.

Sigaranın insanın kendisine zararı olduğu gibi başkalarına da zararı vardır. sigara içen kimseler çeşitli hastalıklara yakalanmakta bu hastalıklar o kişinin çocuklarına da kalıtsal bir hastalık olarak geçmektedir. Gelecek nesillerde tehlike içindedir. Nesillerimiz sigara sebebiyle sağlıksız bir toplum o ülke için büyük bir problemdir.

Sigara içen kimseler aile efradına ve çevresine de zarar vermektedir. Sigara içmeyenlerde sigara dumanı sebebiyle büyük oranda etkilenmektedir. Özellikle kapalı bir odada içilen sigara doğrudan herkesi etkilemektedir. Kapalı salonlar, toplu taşıma araçları sigaranın en çok zararlı olduğu mekanlardır. Bu mekanlarda azda olsa içilen sigaralar içmeyenlere de zarar vermektedir.

Araba egzoslarından çıkan zehirli maddelere eş değer sigarada zehirli maddeler vardır. Atmosfere de bu zehirli maddelerin karışması neticesinde oksijeni azaltmakta böylece tüm canlılara zararı dokunmaktadır.

Bir tane sigaradan ne olacak diye düşünmek çok yanlıştır. Herkes böyle düşünürse milyonlarca sigara içilmiş olur. Her birinin dumanı hesap edilse havayı nasıl etkilediği ortaya çıkar.

Sigara dumanının havaya yaydığı zehir korkunç boyutlardadır. Her yıl havaya sigara dumanında bulunan 5555 ton hidrokarbür karışmaktadır. Dünya-mızın da bir sınırı bir ölçüsü vardır. atmosferimizde ozon tabakası bilinçsiz tüketilen kimyasal maddeler sebebiyle delinmiştir. Bunun sebeplerinden birisinin de parfüm olarak kullanılan spreyler olduğu tespit edilmiştir. Bir spreyden ne olacak diye düşünmek ne kadar yanlışsa bir sigaradan ne olacak diye düşünmekte o derece yanlıştır. İnsanoğlu kendi eliyle hem kendisine hem de tüm canlılara zarar vermektedir.

İnsanlar piknik yaptıkları orman-lık alanlarda, içtikleri sigaranın izmari-tini söndürmeden gelişi güzel sağa sola atmakta, bunun sonucunda orman yangınları çıkmaktadır. Binlerce hektar-lık milli servetimiz olan ormanlarımız sigara yüzünden, bir ihmalin sonucu olarak yok olup gitmektedir. Ülke ekonomisi büyük ölçüde zarar gördüğü gibi, Türkiye insanı oksijen kaynaklarını ve tabii güzelliklerini kaybetmektedir. İnsanımız için bu büyük bir kayıptır. Ayrıca bu orman yangınlarından ormandaki güzelim hayvanlar da etkilenmekte ve bir çoğu bu yangınlarda ölmektedir. İşte sigaranın ne büyük ölçüde çevreye zarar verdiğini görelim ve tedbir alalım. İnsanımızı eğitelim bu konuda bilinçlendirelim.
 
Cevap: Sigara ve Alkol kullanmanın İnsan Sağlığına, Çevreye ve Bütçeye verdiği zararl

Alkolün çevreye zararları,Alkol Kullanmanın İnsan Sağlığına Çevreye ve Bütçeye Verdiği Zararlar, alkol kullanmanın insan sağlığına zararları

Özellikle Türk aile yapısında kadına uygulanan şiddet üzerinde konuşmaya bile gerek yok. Kadınlara şiddetin en üst seviyeye ulaştığı ülkemizde ve dünya da boşanmaların en büyük sebeplerinden biri olan alkol kullanımı, aile yapısına büyük zarar vermektedir. Günümüzde boşanmaların % 80’i alkol kullanımı nedeniyle meydana gelmektedir. Bu da alkolün aileye verdiği zararlarından biridir.

Alkolün topluma zararlarından biri de trafik kazalarıdır. Şunu unutmayın ki trafik kazalarının % 70’ine alkollü sürücüler neden olmaktadır. Özellikle ülkemizde alkol kullanıp sonrasında trafiğe çıkan birçok insan vardır. Alkolün düşünmeye, reflekslere, karar vermeye olan etkisinden habersizce trafiğe çıkan alkollü sürücüler, birçok kazaya neden olmaktadır. Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu ya alkolden ya da aşırı hızdan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden alkollü sürücüler hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücüleri tehlike altına sokmaktadır. Diğer insanların hayatını bilinçsiz bir şekilde büyük tehlikeye sokmaktadırlar. Bunun için trafik cezaları çok ağır olmasına rağmen alkollü sürücüler yine trafiğe çıkmakta ısrar ediyor.

Dediğimiz gibi kadına şiddetin en yüksek seviyede olduğu ülkemizde kadına şiddetin % 70’ine alkol neden olmaktadır. Aile içi şiddetin büyük bir nedeni olan alkol bunun gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

Alkol nedenli cinayetler de alkolün topluma verdiği zararlardan sadece bir tanesi. Özellikle alkolün kişilere cesaret vermesinden kaynaklı insanlar cinayet işleyebilir düzeye geliyorlar. Cinayetlerin % 5’i alkol kaynaklıdır. Cinayet pişmanlığın da fayda etmeyeceği bir durumdur ki toplumu ve kişiyi derinden sarsan olaylar bu şekilde yaşanmaktadır.

Bunun yanı sıra görevi terk etmelerin % 60’ı alkol kaynaklıdır.

Alkolün toplumsal zararları bu ve bunun gibi birçok şeydir aslında. Bakıldığında kişiler alkolle birlikte hem kendilerine hem de çevresindekilere, bilerek, isteyerek tabir-i caizse kastederek bu şekilde zararlar vermektedirler. Alkolün çevreye zararları nelerdir diye soruyorsanız bu büyük kötü olayları göz önünde bulundurabilir ve sorunuza bu şekilde cevap verebilirsiniz. Kişiler alkol bağımlılığından mütevellit bu gibi sorunlara neden olmaktadır. İşte bu yüzden alkol kullanmak biraz da bilinç işidir. Bilinçli bir şekilde alkol tüketilmesi gerekliliği eğer iyi anlaşılırsa problem de ortadan kalkacaktır
 
Üst Alt