Sıcaklıkla Dİrenç Değişimi.....eski lambaların çalışması

Eski flamanlı ampüller elektriği aldığında flamanı akkora dönüşrerek ışıtırdı ortalığı. Peki akkor haline geldikten sonra neden erimiyor o tel? Akkor ermenin hemen yanında demektir. Hızlı birşekilde akkor olanın o halde erimesi beklenmez mi?
Erimeye ısınma ısınmaya da çekilen akım ve ısınan ksımın direnci sebep olur. Bu lambaların flamanı olan tungsten ısındıkça direncini arttırır.-diğer metaller de öyle- Direnç arttıkça sabit gerilimde çekilen akım azalır. Akım azalınca da ısınma azalır. İnce bir dengedir onların çalışması.

Ama ısındığında direnci azalan malzemeler de vardır. Ledler gibi. Bu beyaz ledler ısındığında direnci azalır ve daha çok akım çekerler. Yani ısındıkça daha fazla ısınacak elektrik çekerler. Bu ledler bu yüzde akım sınırlayıcı devreler ile kullanılarak devamlı aynı akımı kullanmalarına müsade edilir. Bu akım sınırlayıcıların ucu kısadevre bile edilse sorun olmaz çünkü sabit bir akım vermektedirler.

Sıcaklıkla direnci artan malzeme : PTC (positive temperature coefficient)(artan/pozitif sıcaklık katsayısı) sıcaklıkla direci azalan madde NTC (negative temperature coefficient)(azalan/negatif sıcaklık katsayısı)

Peki flamanlı ampüller nasıl dengeye gelir? Bu lambalar ısınınca direncini arttırır dedik. Yani ilk anda dirençleri daha düşüktür. Bu yüzden bu lambaların çok olduğu yerde ilk çalıştırıldıklarında normal güçlerinden beklenenden daha fazla akım çekerler. "saldırı akımı" denir buna. Şimdi ısındıkça çektiği akımı değiştirip dengeye gelen sistemle alakalı hesaplar;

Telde elektrik akımının oluşturduğu ısı ile telden ortama transfer edilen ısı denge halinde eşittir. Denge halindeki değerine göre (sıcaklığın düşük olmasından dolayı) daha küçük değerde olan direnç değerinden dolayı ilk çalışmada elektrik akımının oluşturduğu ısı, denge halinden ve dolayısıyla (sıcaklıkla artan ve denge halinden önce daha düşük değerde olan) ortama transfer edilen ısıdan büyüktür. Akımın oluşturduğu ısı ile ortama transfer edilen ısı arasındaki bu denge öncesi farkı telin ısıl sığasında beklemekteyiz ki düşük bir sığa çabuk bir denge demek olur.
Yani ilk çalışmada flaman soğuk direnci düşük ama çektiği akım fazladır. Bu da ilk anda ortama ısı transferi az ama elekrriksel ısı girişi fazla. İlk etata tel ısınır ki sığası kütlesinin küçüklüğünden çok azdır. Ama sonra ısınan tel ortama ısı yayar ve giren tüm elektrik enerjisi ısı olarak ortama aktarılmış olur. -aslında ışıksal enerji olarak küçük bir ayrışım yapılabilir belki-
Q(OrtamaTransferEdilenIsı) = h(IsıTransferKatsayısı) *F(YüzeyAlanı) *:delta:T(SıcaklıkFarkı)
P(ElektrikselGüç)...............= V^2/R =V^2/[Ro*(1+:alfa:*:delta:T)].....(Ro referans sıcaklığındaki direnç, :alfa: direncin sıcaklıkla değişim katsayısı)
h*F*:delta:T1=V^2/[Ro*(1+:alfa:*:delta:T2)]; denge hali denklemi ile denge hali sıcaklığı için;
:delta:T1= Ttel-Tortam, :delta:T2=Ttel-Treferans, Treferansın da ortam sıcaklığına eşit kabul edilerek (bu kabul yapılmadan formül kısaltılmadan da hesap devam edebilir) :delta:T1= :delta:T2 kabulü ile
h*F*:delta:T=V^2/[Ro*(1+:alfa:*:delta:T)] eşitliği-->
:delta:T*(1+:alfa:*:delta:T)=V^2/(h*F*Ro)-->:delta:T^2 + :delta:T/:alfa: - V^2/(h*F*Ro*:alfa:) = 0
El Harezmi nin 2. dereceden denklemlerin çözüm ispatını yapmadan direk izahı ile;
:delta:T1,2= (-1/:alfa: +/- :karekok:(Diskriminant) ) / 2 , :delta:T1,2= [-1/:alfa: +/- :karekok:[1/:alfa:^2 + (4V^2/(h*F*Ro*:alfa:))]] / 2 ; daha kısa;
:delta:T1,2=-1/(2:alfa:) +/- 1/2*:karekok:[(h*F*Ro+4V^2*:alfa:)/h*F*Ro* :alfa:^2)]
Biraz karışık gibi de görünse temel matematik işlemleridir. Tabi ısı transferi katsayısı olan h ın da sıcaklıkla değişimi gibi inceliklere inilmedi. Bununla beraber her ne kadar sonuca etkidiği düşünülmese de yüzey alanının da değişimi gibi tüm değişimleri içine alan bir tanımlama da bilimin tam izahı namına yapılabilir.
Başarılar, Hayırlı akşamlar dileriz.
 
Son düzenleme:
Üst Alt