Serigrafi

Serigrafi programının amacı, endüstrinin ihtiyacı olan uygulamalı sanat dalında ara insan gücünü yetiştirmektir. Serigrafi teknikerleri, dokuma veya duvar kağıdı üreten fabrikalarda çalışabileceği gibi, kendisi de bağımsız imalathane açabilir.

Programın Amacı: Serigrafi programının amacı, endüstrinin ihtiyacı olan uygulamalı sanat dalında ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Serigrafi programında, temel sanat eğitimi, sanat tarihi, özgün baskı teknikleri, özgün baskı uygulama, teknik resim, perspektif desen, ışık ve renk bilgisi gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Serigrafi progr***** girmek isteyenlerin, üstün bir şekil ve uzay yeteneğine, renkleri ayırdedebilme, gözü ve eli eşgüdüm halinde çalıştırabilme gücüne, estetik gücüne sahip güzel sanatlara ilgili bir kimse olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Serigrafi programını bitirenlere "Serigraf " ünvanı verilir. Serigrafi, ilk örneklerinin asırlarca önce, Çin'de yapıldığı "İpek Ekran" olarak tanımlanan bir çeşit baskı tekniği olup serigraflar önceden belirlenen herhangi bir görüntünün kâğıt, kumaş, seramik vb. malzemeler üzerinde aktarılması ile ilgili işlemleri yürütür.

Çalışma Alanları: Serigraflar dokuma veya duvar kağıdı üreten fabrikalarda çalışabileceği gibi, kendisi de bağımsız imalathane açabilir.
 
Üst Alt