• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Sendika genel seçimlerinin iptali davası dilekçesi

Okunuyor :
Sendika genel seçimlerinin iptali davası dilekçesi

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Sendika genel seçimlerinin iptali davası dilekçesi örneği


....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Sendika Genel Kurulu Seçimlerinin İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, … yılından beri üyesi bulunduğu ve genel merkezi, … adresinde bulunan ... Sendikası’nın …İli … Nolu şubesi üyesidir.

2-) ... Sendikasının genel kurulu, …/…/… - …/…/… tarihlerinde … adresinde yapılmış ve ilgili organlar seçilmiştir. Ancak söz konusu genel kurul seçimlerinde, sendikayla herhangi bir üyelik ilişkisi bulunmayan delegelerin yer aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Özellikle, ... Sendikası’nın …İli … Nolu Şubesi adına delege olarak genel kurul seçimlerine katılan ...’nin sendikaya üye olmadığı tespit edilmiştir. Nitekim, ... sendikaya üye olmadığı halde delege olarak seçilmiş ve hatta genel kurulda seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde oy kullanmıştır.

3-) Sendikaya üye olmayan kişilerden oluşan delegelerle yapılan genel kurul seçimleri hukuka ve kanunlara açıkça aykırılık teşkil ettiğinden iptali gerekir.

HUKUKİ NEDENLER : 2821 S. K. m. 52 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Şube delege seçim kayıtları, Genel Kurul Kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, hukuka ve kanunların açık hükmüne açıkça aykırılık teşkil eden Genel Kurul seçimlerinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.​
 
Üst Alt