• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Selam Ayetleri

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 1K

Okunuyor :
Selam Ayetleri

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîmi


Ve izâ câekellezîne yuminûne bi âyâtinâ fe kul selâmun aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete ennehu men amile minkum sûen bi cehâletin summe tâbe min badihî ve asleha fe ennehu gafûrun rahîm
[6/54]Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: Selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı.Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Selâmun aleykum bimâ sabertum fenıme ukbed dâri
[13/24](Melekler Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir! (derler).

Selâmun aleykumud hulul cennete bimâ kuntum tamelûne
[16/32](Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir.

ve selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yubasü hayyâ"
[19/15]Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun!

ves selâmu aleyye yevme vulidtu ve yevme emûtu ve yevme ubasü hayyâ"
[19/33]Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.

Selâmun aleyke seestağfiru leke rabbi innehû kâne bî hafiyyâ
[19/47]İbrahim: Selâm sana (esen kal) dedi, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkârdır.

Ves selâmu alâ menit tebeal hudâ
[20/47]Haydi, ona gidin de deyin ki: Biz, senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder; onlara eziyet etme! Biz, senin Rabbinden bir âyet getirdik. Kurtuluş, hidayete uyanlarındır.

Kulil hamdu lillâhi ve selâmun alâ ibâdihillezînastafâ, âllâhu hayrun emmâ yuşrikûne.
[27/59](Resûlüm!) De ki: Hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?

Selâmun aleykum lâ nebteğil câhilîne
[28/55]Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz, derler.

Selâmun kavlen min rabbir rahîmin
[36/58]Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır.

Selâmun alâ nuhin fil âlemîne innâ kezâlike neczil muhsinîne innehû min ıbâdinel muminîne
[37/79]Bütün âlemlerden Nuh'a selam olsun!
[37/80]İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.
[37/81]Zira o, bizim inanmış kullarımızdan idi.

Selâmun alâ ibrahîme innâ kezâlike neczil muhsinîne innehû min ıbâdinel muminîne
[37/109]İbrahim'e selam! dedik.
[37/110]Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.
[37/111]Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır.

Selâmun alâ musa ve harûne innâ kezâlike neczil muhsinîne innehumâ min ibâdinel muminîne
[37/120]Musa ve Harun'a selam olsun.
[37/121]Doğrusu biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız.
[37/122]Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı.

Selâmun alâ ilyâsîne innâ kezâlike neczil muhsinine innehû min ibâdinel muminine
[37/130]İlyas'a selâm! dedik. [37/131]Şüphesiz biz, iyileri işte böyle mükâfatlandırırız. [37/132]Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı.

Ve selâmun alel murselîne
[37/181]Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!

Selâmun hiye hatta metleıl fecri
[97/5]O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Vesîkallezînettekav rabbehum ilel cenneti zumerâ(zumeran), hattâ izâ câuhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazenetuhâ selâmun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn
[39/73]Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya, derler.

Selâmun hiye hatta metleıl fecr
[97/5]O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Sadakallah!
Musluman
Cuman mubarek olsun!
 
Üst Alt