Şeker hastaları malulen emekli olabilir mi?

Şeker hastalığı çalışanların malulen emekli olmaları için geçerli bir sebep mi?
Şeker hastalığın maluliyet kabul edilmesi için gereken şartlar neler?
Şeker hastaları malulen emekli olarak vaktinden önce önce emekli maaşı almaya hak kazanabilir mi?


ŞEKER HASTALARI MALULEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'ne göre; şeker hastalığı çalışanlara malulen emekli olma imkanı veriyor. Yönetmelikte sayılan rahatsızlıkların içinde olan şeker hastalığından malulen emekli olmak için ise bazı şartlar aranıyor. Öncelikle 10 yıl sigorta 1800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Daha sonra ise yasada şeker hastalığı ile ilgili belirtilen şartın ortaya çıkmış olması aranıyor. Yasada şeker hastalığı ile ilgili olarak; "Diabetes Mellitus Kronik hiperglisemi veya hipoglisemiye bağlı en az 3 sistemi etkileyen orta-ağır komplikasyonların bulunması (görme kaybı, nöropatiler, periferik damar hastalıkları, retinopatiler ve nefropatiler v.b.)"

Ayrıca yasada maluliyet; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme hali olarak tanımlanıyor.

Özetle 10 yıl ve 1800 gün şartını tamamlayan, çalışma gücü en az yüzde 60 azalmış ve en az 3 organı şeker hastalığı yüzünden orta-ağır şekilde etkilenmiş sigortalılar malulen emekli olabiliyor
 
Üst Alt