• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Satıştan vazgeçtiğinizi belirten cayma bildirimi dilekçe örneği

Okunuyor :
Satıştan vazgeçtiğinizi belirten cayma bildirimi dilekçe örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
cayma hakkı dilekçesi 2019 , cayma bildirimi e posta , taksitli satış sözleşmesi cayma dilekçesi , kapıdan satış cayma hakkı , cayma hakkı noter ihtarname örneği , internet cayma hakkı kaç gün

İşte Satıştan vazgeçtiğinizi belirten cayma bildirimi örnek dilekçe

CAYMA BİLDİRİMİDİR.

Cayma Bildiriminde Bulunanın
Keşide Edenin (Adı ve Soyadı) : ...........................................
Adresi : ............................................................................................
Muhatap : ...........................................
Adresi : ............................................................................................
Bildirim/Keşide Tarihi : ....../...../201....
Konu : Satıştan vazgeçtiğimizi belirten cayma bildirimidir.

Açıklamalar :
Sayın Muhatap; ..................... adlı firmanızdan ...../.../...... tarihinde satış temsilciniz aracılığıyla işyeri dışında pazarlama yöntemiyle ..... adet ............................... satın aldım. İşbu satış işlemi için aynı tarihte sözleşme kurulmuş olup, satın alınan ürün .../..../.... tarihinde firmanızca tarafıma teslim edileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca satış sözleşmesine konu ürünün bedeli nakit ve peşin olarak ödenmiştir. Sözleşmenin kurulumu esnasında 14 gün içinde cayma hakkımın bulunduğuna dair sözlü veya yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi, kendi el yazım ile “Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım.” ve “ On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” şeklinde bir yazılı şerh tarafımca yazılmamıştır. Dolayısıyla kurulu sözleşme ilgili mevzuata aykırıdır ve bu aykırılık gerekçesiyle cayma hakkının kullanılmasını kısıtlayıcı süre tahdidi de bulunmamaktadır.

Sayın Muhatap; İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 7. ve 8. Maddeleri gereğince bağlayıcı ve kısıtlayıcı süreye tabi olmadan yasal cayma hakkımı kullanıyorum. İşbu “Cayma Bildirimi”nin tarafınıza bildirimi tarihinden itibaren firmanıza ödemiş olduğum bedelin, aşağıda belirtilen banka hesap numarasına geri iade edilmesini,
Aksi takdirde firmanızı İl Ticaret Müdürlüğü’ne şikâyetle birlikte ilgili mahkemede hakkınızda davaların ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza firmanız hükmü şahsiyetine ait olunacağını ihtaren bildiririm.

Cayma Bildiriminde Bulunan
..................................​

Banka Hesap Numaramız:
IBAN TR....................................................
 
Üst Alt