Satanizm nedir?-1

 • Konbuyu başlatanbursali68
 • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci
SATANİZM NEDİR?

Her şeyden önce Satanizm inancını tanımlamakla işe başlamak en doğrusu olacaktır.Satanizm kendi içerisinde bir çok alt geleneğe ayrılsa da ben bunların bir kaçından ve genel olarak Satanizm’in inanışının ana hatlarından,ki bu kişiden kişiye değişir,bahsetmek istiyorum.En azından kendi adıma.

Satanizm inanışı en basit anlamıyla Şeytan’a inanmak,onun yeryüzünün hakimi olduğuna inanmak,Yehova ile enerjisel anlamda evrendeki iki büyük enerjiden biri olduğuna inanmak anl***** gelir.Elbette bu inanç bu kadar sığ bir çerçevede değerlendirilemez fakat temel taşları bu kaideler çerçevesinde oluşturulur.Her bir Satanist bu çerçevelere dayanarak kendi dinini,inanışını kendisi şekillendirir.Çünkü Satanizm her şeyden evvel bireysel bir inanıştır.

Satanizm inanışının ana çerçevesini deminde söylediğim gibi Şeytan ve daemon denilen varlıklar oluşturur.Kimi Satanistler bu varlıkların enerjisel boyutta gerçekten var olduklarına inanırlarken bazıları da bu varlıkların sadece zihnin belirli aşamaları olduğunu asıl gücün insanın kendisinde olduğunu iddia ederler.Fakat ben tarihten bugüne inanılan genel kanıda hemfikir olarak bu varlıkların enerjisel olarak gerçekten ve insan varlığından bağımsız olduğuna inanmaktayım.

Daemonlar’ın amacı Satanistlere yardım etmektir.Şeytan ve daemonlar varlığın ‘’negatif’’ olarak adlandırılan enerjilerine tekabül ederler fakat buradaki negatif genellikle ve yanlış olarak ‘’kötü’’ olarak anlaşılmaktadır.Fakat buradaki negatif enerji kötü değildir.Evrende var olması gereken enerjilerden bir tanesidir.

Yıllardan ve hatta yüzyıllardan beri daemonlar hakkında birçok şey söylenmiş,yazılmış,çizilmiştir ve hatta bu konu ile alakalı zaman içerisinde ‘’Demonoloji’’ adı verilen bir ilim bile geliştirilmiştir.Bu konudaki önemli kaynaklar Grimoire denilen kaynaklardır.Fakat buradaki yazınlar genellikle abartılı veya bilerek saptırılmış veya yanlış olabilir bu yüzden her grimoire kitabına güvenmemek gerekir.

Daemon’lar okültün bir çok kolunda çok derin bilgilere haizdirler ve bu bilgileri inisiye olmuş Satanistler ile paylaşırlar.Tabi bunun için özel bir ‘’daemon invoke’’ ritüeli gerekmektedir.Daemonlardan bazıları misal olarak vermek gerekirse astral seyahat konusunda size öğretirken bir başka daemon büyü konusunda sizi eğitebilir bir diğeri size taşların majikal kullanımlarının reçetelerini verebilir.İşte böyle çok çeşitli dallarda daemonlardan faydalınabilir.
Daemonları bir kenara bırakıp tekrar Şeytan’a dönersek;

Varlık olarak Şeytan yıllardan beri Semavi denilen dinler tarafından kötülenmiş ve Semavi dinlerden önce tüm insanların tanrısı olan bu enerjisel varlık daha sonra kuyruklu,toynaklı,insanları Yehova’nın yarattığı Cehenneme çekmeye çalışan bir varlık haline getirilmiştir.Yani bir nevi insanlar kendi kötülüklerinin suçlarını onun üzerine atmışlardır.

Fakat Şeytan bu tanımlardan hiçbirine uymaz.Bunlar insanlığı geri bıraktıran,zorba ve insan doğasına aykırı Semavi dinlerin uydurmalarıdır.Biz Satanistler olarak bu Semavi Din yalanlarının farkındayız fakat ne yazık ki bu yalanların farkında olan insanlar artık çok azaldılar.

Evrende hakim olan iki kuvvet vardır;bunlardan bir tanesi Şeytan iken bir diğeri Yehova’dır.Zamanın belirli dönemlerinde Şeytan hakim iken günümüzde enerji kapılarının bir çoğu Yehova’nın elindedir ve evrendeki enerjinin büyük kısmını o yönetmektedir.

Fakat unutulmamalıdır ki Evren’in enerjisi sonsuzdur.Yani asla sonsuz güçte bir tanrı yoktur,olamaz!

Zamanın belirli evrelerinde enerjisel varlıklar olan bu tanrılar Evren’in potansiyel enerjisi üzerinde daha fazla hakimiyet kurabilirler fakat asla biri diğeri üzerinde tamamen hakimiyet kuramaz.Çünkü Evren’in enerjisi sınırsızdır ve sınırsız olan şeyin tümüne hakim olmak imkansızdır.

Bu yüzden Semavi Dinlerin tanrısı Yehova sınırsız güçte değildir.Bu tamamen bir propaganda ve aldatmacadır.Tıpkı Cennet ve Cehennem masalı gibi.

İşte Satanistler tüm bunların farkında olan insanlardır.

İşin biraz daha derinine girecek olursak Satanizm inancında dört ana yön vardır ve bu dört yönün her biri bir daemon tarafından kontrol edilmektedir.Aslında bu dört yön dört elementi temsil eder yani daha açıkça söylemek gerekirse Kuzey,Güney,Doğu ve Batı sırasıyla Toprak,Ateş,Hava ve Su iken bazen sıralama Doğu ve Batı arasında değişmekte yani Batı Hava elementi olurken Doğu Su elementi olabilmektedir.Çünkü başta da belirttiğim gibi Satanizm kişisel bir dindir.

Biraz daha açacak olursak her elementin hakimi olan bir daemon vardır ve benim için bu dizilim şöyledir,benim için diyorum bu yönelimler kişiden kişiye değişebilir.Sırasıyla saymak gerekirse;

LUCIFER ----
Doğu yönünün prensidir.Havanın efendisidir.
BELIAL ---- Kuzey yönünün prensidir.Karanın efendisidir.
FLEREOUS ---
Güney yönünün prensidir.Ateşin efendisidir.
LEVIATHAN ----
Batı yönünün prensidir.Suların efendisidir.

Bir not olarak belirtmekte yarar vardır ki bu dizilimler çok çeşitli şekillerde değiştirilebilir.Misal vermek gerekirse bazı durumlarda veya bazı kişilere göre Flereous’un yerine İblis veyahut Şeytan’ın kendisi yer alabilir fakat bana göre Şeytan bu dörtlünün tam ortasında ruhu sembolize eder.

Satanizm işte bu ilkelerin çerçevesinde kurulmuştur.

Kaynak : http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=9363
 
B

bursali68

Ziyaretci
Satanizm nedir?-2

SATANİZMİN ALT KOLLARI

Satanizm’in aslında bir çok alt kolu olmasına rağmen ben çok bilinen üç tanesi üzerinde duracağım.Bunları saymak gerekirse; dünyada en çok taraftarı olan ve aslında Satanizm’in yayarı için mi yoksa ona zarar vermek için mi çalıştığı konusu muhtelif olan Church of Satan adlı kuruluş yani Şeytan’ın Kilisesi veyahut bir başka deyişle Lavey’in Kilisesi.

Bu akımın özelliklerinden bahsetmek gerekirse .Özünde materyalist bir cemiyettir.Lavey tarafından kurulmuştur söylediğim gibi ve aslında enerjisel bir varlık olarak Şeytan’a inanmazlar.Sadece sembolik olarak Şeytan’a inanırlar yani onlar için Şeytan günümüzdeki sistemin karşısındaki güçtür ve bu nedenle Şeytan’a inanırlar.Sadece bir sembol olarak.Özünde ne Tanrı’ya ne de Şeytan’a inanırlar.Tekrardan belirtmek gerekir ki ateist ve materyalist bir cemiyettir.Genellikle diğer Satanistler arasında sevilmezler fakat bu sevmeme/nefret etme öyle bir boyuta ulaşmıştır ki bazı yeni Satanistler neden Lavey’den nefret ettiklerini bile bilmeden sadece kendilerine ‘’sağlam’’ Satanist olarak tanıtılan insanlar Lavey’den nefret ediyorlar diye Lavey’den nefret ederler ki bu özellikle ülkemizde pek yaygın bir durumdur.

Bununla birlikte Lavey’in o çok meşhur söylemlerini tekrardan bilgi amaçlı buraya aktaracağım,rahat ulaşılan bilginin kıymetinin çok düşük olmasını doğrular nitelikle bu söylemler de artık ayağa düşmüştür ve entelektüel birikimi olmayan sadece bir şeylere isyan edebilmek için bir takım platformlar arayan çaresiz ergenlerin odalarının duvarlarını süslemektedir.

Lavey’in yazmış olduğu kitapta,Satanistlerin hayat kuralları şu 11 madde şeklinde sıralanmıştır

 • Size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.
 • İçinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.
 • Bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.
 • Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın.
 • Karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin.
 • Problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.
 • Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin.
 • Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.
 • Küçük çocuklara zarar vermeyin.
 • Vahşi hayvanlara zarar vermeyin.
 • Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

Bunların dışında;

Dokuz büyük günah

 • Aptallık
 • Özentilik
 • Sevilme, benimsenme beklentisi
 • Kendini kandırma
 • Perspektif eksikliği
 • Geçmişteki Ortodoks Satanist uygulamalara sahip çıkma
 • Üreticiliği engelleyecek kadar kibir sahibi olma
 • Estetik duygu yoksunluğu
 • Ödlekleştiren konformizm.
Dokuz ilke
 • Tevekkül ve yetinme yerine sonsuz kişisel tatmin için çalış
 • Mistik düşler yerine capcanlı hayatı yaşa
 • Kendini kandırma. Kirletilmemiş bilgeliğin temsilcisi ol
 • Sevgini hak edene sakla. Şaklabanlara harcama
 • Öbür yanağını dönme, intikam al
 • Sorumlu olana karşı sorumluluk göster. Şefkat, enerji vampirlerine dikkat
 • İnsan dört ayaklılar gibi bir hayvandır. Kimi zaman onlardan iyi, çoğunlukla onlardan beterdir. "Ruhi ve entelektüel yüceliği" onu hayvanlar aleminde en acımasız yaratık yapar
 • Şeytan, günah adı verilen fiziki, duygusal, düşünsel yücelikleri savunur
 • Şeytan, öcü gibi kullanıldığı sürece caminin, kilisenin en iyi dostudur.
Ateist ve materyalist bir düzenin sihirden,büyüden ve daemon evoke işleminden bahsetmesi ne derece tutarlı bir ideoloji olduğunu kanıtlar niteliktedir sanırım Laveyanlığın.Bunun yanında Diane Vera’nın Lavey’in hataları hakkında yazdığı şu makaleyi de alıntılamakta yarar var.

Kaynak : http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=9363
 
B

bursali68

Ziyaretci
Satanizm nedir?-3

LAVEY’İN HATALARI

Lavey’in Satanic Bible’ı içerisinde bazı güzel fikirler barındırmıyor değil,bunda birçok düşünmeyi bilen satanist hemfikir olabilir kolayca fakat çoğu satanistin Lavey’i sevmeme nedeni nedir?
Neden diğer satanist gruplar onun ritüellerini onaylamaz ve ona saygı duymazlar?
İşte şimdi beş maddede bunun nedenlerini açıklamaya çalışacağım.

1.’’SHEMHAMFORASH!’’
Lavey şöyle seslenir ‘’Shemhamforash!’’ fakat nedir bu ‘’Shemhamforash’’ın anlamı?
Shemhamforash genelde ‘’Shemhamephorash’’ diye hecelenir.Bu harfler de İbrani alfabesinden alınmıştır ve anlamı ‘’Açık olan isim’’dir.Bu din kitaplarında İbrani tanrısına yapılan seslenmelerden biridir.Fakat bu isim Yehova’ya aittir.Ayrıca İbrani tanrısının 72 isminden bir tanesidir.

Satanic Bible’ın bir başka yerinde ise Lavey bir başka riyakarlığını ifşa eder ve demonları celp ederken (evoke) İbrani tanrı isimlerini kullanır.Lavey’in kendisi Shemhamforash’ı bu manada bir çok kere kullanmıştır.Peki neden?
Lavey bu sözün anlamını bilmiyor muydu yoksa kulağa hoş gelen bir şeyler arama peşinde miydi?

2.ŞEYTAN’I DAVET

Lavey’in standart ritüeli adına ‘’Invocation to Satan’’ adı verilen bir şiir/duayla başlar.Fakat bu gerçekte bir davet değildir.Bu Şeytan’ın kendisine odaklanmaktan ziyade Şeytan’ın emriyle karanlık güçlere emir vermekten başka bir şey değildir.
Gerçek,esas bir davet davet edilecek varlığa odaklanmak ile başlar ve davet yaparken karşında varlığın senden üstün olduğunun bilincinde olup onunla ses tonunu iyi ayarlaman gerekir kesinlikle emir veren tarzda değil aksine çok saygılı bir şekilde konuşman/davranman gerekir.
Theistic Satanistlerin de ritüelleri gerçek bir Şeytan daveti ile başlar.Çünkü Şeytan’ın ilhamı her zaman kendine özgü bir güzellik taşır.Özellikle şunu da söylemek gerekir ki varlık davetinde ve Şeytan’a yakarışlarda ses tonunuz aşırı yaltaklığa,yağcılığa kaçmamalı sadece saygı çerçevesinde kalmalıdır.

3.TUTARSIZ YÖN SEMBOLİZMİ

Lavey’in standart ritüelinin az önce bir Şeytan daveti ile başladığını söylemiştik.İşte bu Şeytan davetinin,davet yapan kişinin yüzünün batıya dönük bir şekilde olması zorunluluğu Lavey’in bir diğer çelişkisi ve tutarsızlığıdır.Halbuki kendi koyduğu (daha doğrusu Abramelin’in kitabından aldığı sisteme göre) Cehennemin Hükümdarları çağırıldığı zaman Şeytan güneyde kalmakta Leviathan ise batıda kalmaktadır.Yani Lavey Şeytan’a değil Leviathan’a seslenmektedir.
Bununla birlikte eğer birisi böyle bir sembolizm kullanacaksa ve normalde olduğu gibi Şeytan’a değil de yüzü Leviathan’a dönük bir şekilde dua edecekse bunun bir de nedeni olmalıdır.Nedeninden ziyade bunun çağrıştırdığı bir takım sembolik anlamlar olmalıdır.Öncelikle kalıplaşmış bir ritüeli böylece karıştırmak sadece insanların kafasını karıştırmaya yönelik bir harekettir bana göre.

4.YANLIŞ LATİNCE

Lavey’in ritüelleri bir çok Latince gramer hatasını barındırmaktadır.Bunlardan en basiti Lavey ritüellerinde ‘’Ave Satanas!’’ der fakat doğrusu ‘’Ave Satan’’ ya da ‘’Ave Satana’’ olmalıdır.
Bir tavsiyedir ki eğer yabancı dil kullanacaksanız ve özellikle böyle ciddi şeylerde bunu kullanmak istiyorsanız özellikle gramerinizin muntazam olmasına dikkat etmeniz gerekir.Bunun aksi hareket hem saygısızca olur hem de büyük bir hata olur.

5.ENOCHIAN ANAHTARLARI

Enochian anahtarlarının kullanımının Enochian magick sistemini çözmeden yapılmasına karşıyım ve bunu açıkça desteklemiyorum.Zira Enochian şakaya gelmeyecek kadar ciddi bir dildir ve sırf anlaşılmayacak sözler etmek ve kendinize cool bir hava vermek için böyle şeylere kalkışmamanız gerekir.
Ve söyleyebilirim ki bugünkü Enochian magick sistemi ile uğraşan bu konuda deneyim sahibi insanların bir çoğu Lavey’in anahtarlarını beğenmemektedir.
Bugün birçok satanist John Dee’nin orijinal Enochian anahtarlarından ya habersizler ya da doğal olarak bu anahtarlara saygı duymuyorlar ki yapılması gereken de budur.Bunun dışında başka değiştirilmiş versiyonlar bulabilmek zor değil.Özellikle Joy Of Satan sitesindeki Enochian Anahtarları kullanışlı ve işe yararlardır.
Bunun dışında benim tavsiyem orijinal Enochian anahtarlarının da çalışılması ki aralarındaki farkı görebilmek daha açısından bu daha iyi olur ve ya siz kendi kişisel anahtarlarınızı oluşturabilirsiniz ama tabiidir ki bu büyük bir dikkat ve bilgi gerektiren bir iştir.

Diane Vera.

İşin özü işte Lavey bu nedenlerden ötürü diğer satanist gelenekler tarafından pek sevilen bir insan değildir.Günümüzde Türkiye’de de satanistler arasında iki moda var eğer yeni başlamışlarsa Lavey’in gerçek bir satanist olduğunu zannedip Laveyan oluyorlar ya da internet sayfaları sayesinde daha entelektüel,satanizm adına daha fazla bilgi birikimine sahip gruplardan faydalanıp her fırsatta Lavey’den nefret ettiklerini haykırıyorlar.
Ama bir satanist her zaman olaylara ihtiyatlı yaklaşmalı ve olayın kendisine bakmakla birlikte arkasındakini de görebilmelidir diye düşünüyorum.Yani insanları yargılarken kötü yanlarını söyleyin fakat iyi yanlarını da tümüyle görmezden gelmeyin.

İşte Lavey’in bilerek veya bilmeyerek yaptığı bu hataları yüzüne vuran güzel bir yazı.Sanırım Laveyanlık hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok.Diğer bir geleneğe gelecek olursak Türkiye’de ‘’İblis Taparlık’’ olarak çevrilen asıl ismi ‘’Devil Worship’’ takipçilerine de ‘’Devil Worshipper’’ denilen akım.

Eğer Laveyanlığa haklı olarak ‘’Soft Satanizm’’ dersek İblis Taparlık ‘’Katı Satanizm’’ denilebilir.İblis Taparların Şeytan’ı Semavi Dinlerde anlatılan Şeytan’ın ta kendisidir.Yani şu ünlü toynaklı ve boynuzlu olan ve Allah’ın yarattığı Cehennemlerin bekçisi olan Şeytan.İşte İblis Taparlar bu Şeytan’a yaranmak için ayinlerinde bir takım kurbanlar sunarlar,insan veya hayvan kurbanlar.Dediğim gibi Laveyanlığın yani Soft Satanizmin katı hali.Takipçileri entelektüel seviye bakımından değerlendirmek gerekirse Laveyanlardan çok daha rezil bir durumdadırlar ne yazık ki.Bu gençlerin bir çoğu aslında kan içmek,ortam yapmak ve yine ortak payda olarak bir şeylere isyan etme güdüsünü tatmin amacıyla bu gibi bir yola girmişlerdir.Laveyanlarla ortak bir paydaları varsa o da Satanizm’deki serbest seks anlayışını seks yaptıkları organlarıyla değerlendirmeleridir.

Üçüncü olarak ve Satanizm gelenekleri içerisinde entelektüel bakımdan daha iyi bir seviyede olan Ruhani Satanizmi sayabilirim.Türkiye’deki Satanist örgütlenmelerin bir çoğu bu çerçevede kurulmuştu,kurulmuştur.

Ruhani Satanizm anlayışını daha derinlemesine irdelemek gerekirse bu geleneğin büyük oranda Zacharias Sitchin’in ‘’Dünya Tarihi’’ serisinden etkilendiği görülmektedir.Ruhani Satanizm’in şu an için en büyük örgütlenmesi Neo-Nazi destekli Joy of Satan’dır ve rahibelerinin adı Maxine Dietrich’dir.Yakın zamanda da Salem Burke bu cemiyetten atılmıştır.2012 mitine ve Sümer tanrısı Enki’ye inanırlar.Bunu öyle saplantı haline getirmişlerdir ki Evren’deki tek enerjinin Şeytan veyahut onların deyimiyle Enki olduğunu zannetmektedirler.Bir nevi Enki’yi Yehova’laştırmış her şeye kadir bir tek tanrı haline getirmişlerdir.Aynı zamanda koyu bir şekilde Anti-Semitik yani Yahudi düşmanı olan bu kurumun alt kurumlarından bir tanesi olan Black Sun’da eski Nazi liderlerinin Satanist olduğundan ve katliamları Şeytan’dan emir alarak yaptıkları gibi saçmalıklardan bahsetmektedir ki Nasyonal Sosyalizm ve Satanizm’i daha sonra ayrı bir çerçevede ele alacağım.

Joy of Satan kötü örneğini bir tarafa bırakırsak Ruhani Satanizm tanıttığım gelenekler arasında entelektüel birikim olarak en iyi durumda olanıdır.2012 mitine ve Enki’nin tek tanrı olduğu saçmalığını bir kenara bırakırsak ki bunlar Ruhani Satanizmle değil JOS ile alakalıdır,Ruhani Satanizm insanların ruhani gelişimi için iyi bir yöntemdir.

Kaynak : http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=9363
 
B

bursali68

Ziyaretci
Satanizm nedir?-4

SATANİZM’DE RİTÜELLER

Satanizm’de hep kanlı ritüeller ön plana çıkarıldı.Peki Satanizm’de hiç mi kansız ritüel yok?

Elbetteki var.Fakat medya ve Semavi dinler etrafında örgütlenmiş çıkar çevreleri insanlığın ruhani gelişimini engellemek için bu ritüellerin açığa çıkması taraftarı olmadıkları gibi,Satanizm’in ritüellerini karalamak konusunda da elbirliğiyle çalışmaktadırlar.Oysaki Satanizm’in ritüelleri sadece insanların ruhani ve kişisel gelişimlerini öne çıkarır ve bunu gerçekleştirmeyi amaçlar.Buna rağmen az önce de söylediğim gibi medya ve din etrafında örgütlenmiş çıkar çevreleri insanların kişisel ve ruhani gelişimlerine engel olmak amacıyla hem bu ritüellerin yapılmasını önlerler (siyah mum bulunamaması gibi bir takım kısıtlamalar) hem de bu ritüellerin sadece birkaç marjinal satanist tarafından yapılmış olanlarını Satanizm’in tüm geleneklerine mal ederek buradan kendilerine pay çıkarmaya çalışırlar aslında onlar da gerçeklerin farkındadırlar fakat bilgiden ve bilmekten korkarlar.

Burada ritüellerin yapılış şekillerini vermeyeceğim fakat İblis Taparlar dışında Satanist gelenekler ritüellerini kişiliklerini ve ruhlarını geliştirmek amacıyla yaparlar,kan dökmek veya kurban etmek amacıyla değil.Zira Şeytan’ın kurbana ihtiyacı yoktur.Kan ve vahşet dolu dini ritüeller Satanistlere değil onlara bu suçu isnat edenlerin ta kendilerine aittir.Onlar bu gerçeklerin görülmesinden korktukları için sürekli gündemi bulandırıp parayla tuttukları zavallılara rol yaptırarak Satanizm’i karalamaya çalışırlar.

Onlar için söylenecek sözler daha uzayabilir fakat sanırım buraya olmazlar…

SATANİZM VE İDEOLOJİLER

İdeolojiler belirli kalıplar içerisinde sıkışmaya mahkum olan fikir akımlarıdır.Dogmatizmin en yüksek noktaları da diyebiliriz.Bir ideoloji belirli kural ve çerçeveler üzerinde sabit kalır,ilerlemez,değişmez.Çünkü eğer o ideoloji değişime uğrarsa o zaman o ideoloji kendiliğinden çıkmaya başlar.Bu yüzden ideolojiler durağan ve sabittir.Fakat Satanizm kişiye göre değişen bir yapıya sahiptir yalnızca bu küçük nedenden ötürü bile Satanizm ideolojilerle bağdaşmaz tabii ki elbette bu kadar değil dahası da var; Satanizm inancı her şeyden önce devlet işlerine dinin karıştırılmasına ve Satanizm’in bu gibi işlerde kullanılmasına karşıdır.

Çünkü dediğim gibi Satanizm bireyseldir,değişkendir benim için başka bir şekilde olan bir diğer Satanist için başka bir şekilde olabilir ve bu değişiklikleri Satanizm üzerinde yapan o inananın ta kendisidir ve bu esneklik ideolojilerin sertliği ve katılığıyla bağdaşmaz.

Bunun yanında Satanizm’i bu gibi ideolojilerin pençesinde kısırlaştırmaya ve sığ bir hale getirmeye çalışanların amaçları da siyasidir ve sonunda kendi siyasi çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla Satanizm’i ve onun gücünü kullanırlar.Ne yazık ki günümüzde bir çok kendini Satanist addeden insan bu Satanizm’in ideolojileştirilmesi oyununa alet olmuştur ve Satanizm’in özüyle ters düşmüştür.

Özellikle ve özellikle Satanizm’i ırkçılık yapmak olarak gören şarlatanların türemesi en büyük zararı yine Satanizm’e vermiştir ve Satanizm Satanizm olmaktan çıkmıştır.Bu özellikle bir takım İstihbarat Örgütleri tarafından fonlanan bir uygulamadır.Eğer bir misal vermek gerekirse dünyadaki en büyük Ruhani Satanist platform olan Joy of Satan’ın yöneticisi olan Maxine Dietrich’in kocası ABD Nazi Partisi’nin lideridir ve karısına kendi partisinin reklamını yaptırmaktan başka hiçbir şey yapmamaktadır.Ne yazık ki bizim düşünmekten aciz ve kendini güya Satanist zanneden gençlerimiz de bu iki aptal insanın çıkar ilişkileri ile Satanizm inancını yaralamakta onu olmadığı bir mecraya doğru sürüklemektedirler.

SATANİZM VE NASYONAL SOSYALİZM

Bu bahsi az önce açmıştım fakat genişleterek buraya taşımak istiyorum.Satanizm’in ideolojilerle bağdaşmayacağını az önce nedenleriyle belirtmiştim ve şimdi burada bir çok Satanist’in büyük yanlışı olan Satanizm’i Nazizm ile karıştırmak hususundan biraz bahsetmek istiyorum.Türkiye’deki Satanistlerin bir çoğuna bakarsak bu insanların aynı zamanda Yahudi düşmanı ve Nasyonal Sosyalist olduklarını da görürüz.Bu tamamen dış servisler tarafından kullanılmalarından ileri gelir.Bu konu o kadar ehemmiyet taşımayabilir fakat ondan daha fazla ehemmiyet taşıyan bir konu vardır ki o da Satanizm’in içerisinde bu Nasyonal Sosyalist saçmalıkların entegre edilmesidir.Satanizm ırkçı değildir,Satanizm Yahudi karşıtı değildir,Satanizm katliamları asla savunmaz ve tüm katliamlara,tüm savaşlara karşı çıkar.Bir takım marjinal ya da aptal da denilebilir İskandinavların gazına gelip de Satanizm inancının içine böyle saçmalıkların katılması tam bir ihanettir.

Satanizm’in içine NS öğeler katılmasının en büyük mimarı Maxine Dietrich ve ABD Nazi Partisi’nin lideri olan kocasıdır.Bu iki aklı evvel sırf kendi egolarını tatmin ve ceplerini doldurmak amacıyla Satanizm’i kullanmış ve Satanizm’e en büyük ihaneti yapmışlardır.Maxine Dietrich’in Joy of Satan’ının alt sitelerinden biri olan Black Sun adlı sitede ise durum daha vahim bir vaziyettedir.Bu site Şeytan’ın tüm Yahudilerin katledilmesi gibi emirler verdiğini bile iddia edebilip Yahudi düşmanlığı yaparken aynı zamanda eski Nazi liderlerini de ‘’Kahraman Satanistler’’ olarak ilan etme deliliğini bile sergilemiştir.

Daha önce de belirttiğim gibi bütün bunların hepsi bir oyundur.Türkiye’deki aklı evvel (!) Satanistlerimize söylüyorum ki çok sert Satanist olacağınızı zannediyorsunuz fakat aksine Satanizm’e en büyük ihaneti yapıyorsunuz.Bu işleri bırakıp da kendinizi geliştirmeye bakın,çünkü Şeytan aptalları sevmez.

MEDYA VE SATANİZM

Geçmiş bölümlerde de az da olsa medyanın Satanizm inancına bakış açısına değindim.Bu konuyu küresel sermaye gruplarını ve Katolik Kilisesi başta olmak üzere inanç grupları üzerinden değerlendirerek,genişletmek istiyorum.

Her şeyden önce Semavi Din olarak adlandırılan bu üç dinin neden Satanizm’e düşman olduklarının ayırtına varmak gerekir.Satanizm onlara düşman olduğu için mi?Hayır.Satanizm’in tüm dünyaya zarar verecek sapık bir inanış olduğu için mi?Hayır.

Bunun yegane nedeni bu küresel güçlerin kendi güçleri üzerinde güç tanımama isteminden ve Satanizm’in güçlenmesi durumunda başlarına gelecekleri bildiklerinden Satanizm’i sürekli baskı altında tutmaya,ellerindeki medya aracıyla bu inancı sürekli kötülemeye ve karalamaya çalışmaktadırlar.Aynı zamanda çoğu ritüel gereçlerinin bulunmasını da zor bir hale getiren yine piyasaya egemen olan bu küresel güçlerdir.

Semavi dinlerin esas amacı dünyayı bir baskı içine alarak insanların düşünmelerini kısıtlamak,onları sadece Yehova için bir enerji pili olarak kullanmaktır.Bu yüzden bu üç inanç kendilerine bir korku imparatorluğu kurmuşlardır ve tarih boyunca bilginin karşısında olmuşlardır.Çünkü kendileri için korku imparatorluğu kuran bu inanışların en çok korktuğu şey ‘’bilgi’’dir.

İlkçağ’da Sümerlerin dünyanın şeklini bilmelerine rağmen,Azteklerin ve Mayaların muhteşem uygarlıklar kurmalarına rağmen Ortaçağ’da Yehova ve onun takipçileri dünyayı yaşanmaz bir yer haline getirmeyi başarmış,Haçlı Seferleri milyonlarca insanın ölümüne neden olurken,Avrupa’da Paganlar cadı suçlamasıyla yakılmıştır.Hem de milyonlarca insan diri diri yakılmıştır.Aynı zamanda Pagan olmamasına rağmen kiliseye karşı düşünce üreten her insanın da sonu bu olmuştur.Tabi onların kiliseleri Ortaçağ’da İlkçağ’dan bile geri bir vaziyette dünyanın geoit olmadığını ve Güneş Sistemi’nin merkezinde olduğunu iddia edebilmekteydiler.

İşte günümüzde bu yaptıklarının yüzlerine vurulmasından,Satanistlerin güç kazanıp yeniden dünya üzerinde söz sahibi olmasından,bilginin ve özgür düşüncenin yeniden hak ettiği değeri bulmasından korkmaktadırlar asıl.

İşte bunun için bizim yapmamız gereken kendimizi daha iyi anlatmak ve asla onların oyunlarına gelmeyerek Satanizm’i dejenere etmemeye aksine öz halini en iyi şekilde muhafaza etmeye çalışmak olmalıdır.Eğer bunu yaparsak zaten kurdukları korku imparatorluğu vaktini tamamlamıştır.En sonunda birbirlerine düşüp kendi kendini yiyeceklerdir buna inanıyorum.


Kaynak : http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=9363
 
B

bursali68

Ziyaretci
Satanizm nedir?-5

SATANİSTLERDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Daha önce sizlere Satanizm’in yeryüzündeki en serbest inanışlardan bir tanesi olduğundan bahsetmiştim fakat şimdi burada Satanist’lerde olması gereken bazı temel özelliklerden bahsetmem gerekecek ki yanlış anlaşılmasın veyahut istismar edilmesin

Her şeyden evvel bir inisiye veya inisiye olmaya aday bir kişi Okültizm’e meraklı olmalı hatta bu sadece merak çerçevesinde kalmamalı Okült pratikleri zamanı geldiğinde uygulayabilmelidir zira Satanist ritüeller de bu türden pratiklerdir ve belirli bir hazırlık ve çalışma gerektirir her ritüelde olduğu gibi.İşte bir inisiye adayı bunları yaparken zorlanmamalı aksine bu ritüelleri nasıl daha iyi gerçekleştirebilirim diye çalışmalıdır.

Çalışma burada anahtar sözcüktür.Çünkü Satanistim diye geçinen biriyle gerçek bir Satanist’i çoğu zaman bu çalışmanın miktarıyla ayırt edebilirsiniz.Birisi sadece barları gezip,metal dinlerken bir diğeri nefes egzersizleri yapabilir,Satanizm’le veyahut Okültizm’le ilgili yazıları okuyabilir onları çevirmek için çalışmalar yapabilir ki bu zaten olması gerekendir ama ne garip/yazıktır ki ülkemizde olması gerekenler sanki ekstra şeylermiş gibi algılanmaktadır.Halbuki bunları uygulamadan bir Satanist değil ancak Satanistim diye geçinen bir çocuk olabilirsiniz.

İkincisi,bir Satanist her şeyden evvel özgür düşünebilmeli olaylara farklı açılardan yaklaşabilmek kabiliyetine haiz bir insan olmalıdır.Çünkü Satanizm tek bir düşünceye bağlı kalmaz ve bu yüzden benim saymadığım bir çok alt kolu farklı anlayışı vardır ve bu Satanizm için bir zenginliktir aşırıya kaçıp da Satanizm’in özünü terk etmediği sürece.

Satanistler toplum içerisinde semavi din inanırlarının çoğunluğu gibi güdülecek koyun değil aksine tek başına kendine yetebilecek keçiler olmalıdırlar.Bu yüzdendir ki olaylara herkesin baktığı gibi değil daha derinlemesine bakabilmeli,irdeleyebilmeli ve buna göre kendi yargınızı kendiniz koyabilmelisiniz.Çünkü daha önce de belirttiğim gibi Satanizm bireysel bir inanç sistemidir.

Üçüncü sayabileceğim şey ise bol okumaktır.Bir Satanist olmayı geçip uygar bir insan olmanın gereği olan bu uygulamayı ne yazık ki Satanist’im diye geçinen çoğu insanda göremediğim için buraya almak ve bunu burada belirtmek gereği duydum.Özellikle Maji ve Okültizm konularına eğilmeli,bunları iyice araştırmalıdır bir Satanist.Çünkü kendini geliştirmenin yegane yolu okumaktan geçer.Her gün barlarda sarhoş olmaktan değil.

İşte bu üç noktaya tüm Satanistlerin dikkat etmeleri ve hayatlarına bu üç kaideyi sıkıca yerleştirmeleri lazımdır.Yoksa Satanizm herkesin kaldırabileceği bir inanç değildir ve bu yükün altında ezilebilmeniz ihtimali vardır ya da en fazlası kendini Satanist zanneden bir metalci olursunuz ki bu da Satanizm’e en çok zarar veren şeylerden bir tanesidir.

Metal ve Satanizm konusuna değinmişken özellikle bir büyük yanlışı da burada ayrı olarak değerlendirmek gerekir ki o da Satanizm ve Black Metal’dir.

SATANİZM VE BLACK METAL

Black Metal’in ne olduğunu tahmin ediyorum ki bu çalışmanın okuyucu kitlesi bilmektedir bu sebepten ötürü açıklamaya gerek duymuyorum.Ben burada Black Metal’in müzikal yönünü değil Satanizm’le bir olduğu yanılgısı ve bazı grupların Satanizm’i kullanıp bundan gelir elde etmek gibi aşağılık davranışlarını yermek amacıyla yazıyorum.

Çoğu yerde ve özellikle medyada Black Metal’in Satanizm’in propaganda müziği olduğu yazıldı çizildi ve bu da medyadakilerin işine geldi büyük ihtimalle.Halbuki Satanizm’in propaganda müziği ille de Black Metal olacak diye bir kaide yok aksine bir çok Satanist ilahi bile mevcut ve nette ücretsiz olarak indirebilirsiniz bunları.Ayrıca ritüellerinizde de kullanabilirsiniz.Bunlar olayın görülmek istemeyen yanları tabii ki bu yüzden gizleniyorlar ve millete empoze edilmeye çalışılan tek şey Satanizm’in bir müziği vardır o da Black Metal’dir anlayışı oluyor.O zaman gelin de şu Black Metal gruplarının en ünlülerini incelemeye başlayalım biraz ve buna neden karşı olduğumu daha iyi anlatiyim.

Özellikle İskandinavya’da Black Metal popüler hale geldi.Bazı gereksiz şovenist yaklaşımların veya adına Inner Circle mı derseniz ne derseniz deyin bu ve benzeri grupların kiliseleri kundaklamaya başlamasıyla olayların fitili ateşlendi.Bu şovenistlerin amacı Satanizm’e hizmet değildi elbette ki fakat her yerde Satanist olduklarını öne çıkarıyorlardı ve bunları Satanizm için yaptıklarından bahsediyorlardı.Bu elbette medya için Satanizm’i karalamak amacıyla büyük bir malzeme sağladı ve medya da bu malzemeyi çok güzel şekilde kullanıp görevini yerine getirdi.

Gerçekten kiliseleri yakarak mı Satanizm’e hizmet edebileceğini zannetmiştir bu arkadaşlar yoksa başkaları adına Satanizm’i karalamak için maşa olarak mı kullanılmışlardır bilemiyoruz.Fakat eğer ilkine inandılarsa zeka seviyelerinin düşük olması lazım fakat şahsen bir şekilde müzik yapabilen adamların zeka seviyelerinin düşük olduğuna inanmak safça geliyor bana bu yüzden ikinci varsayım daha mantıklı.Yani bu insanlar sadece başkaları için kullanıldılar ve bunun farkında olamadılar belki veyahut belki çok geç farkında oldular.

Özellikle Gorgoroth gibi grupların bunu tam manasıyla bir şova çevirdiklerini ve bu iş üzerinden gelir sağlamaya çalıştıklarını düşünüyorum ya da Gaahl’ın kelime dağarcığı sadece ‘’Satan’’ kelimesinden ibaret.Fakat aslında Satanizm’e en büyük zararı verdiklerinin bilincindeler mi acaba?

Her yerde vurguluyorum ki Satanizm kan değildir,vahşet veya kurban etmeyle alakası yoktur.Bazı marjinal geleneklerin öne çıkarılması ve onların böyle kullanılması ve özellikle bunu Satanizm işte budur diyerek göstermeye çalışmak Satanizm’e yapılan en büyük hakarettir.Hele ki bu Satanizm’e inandığını söyleyen insanlar tarafından yapılırsa.

Birde bu yozlaşmanın en çok kendini gösterdiği yere şarkı sözlerine bakalım biraz;İşte Mayhem’den birkaç şarkı sözü:

De Mysteriis Dom Satahanas (Lord Satan'ın Gizli Ayinleri)
Hoş geldin
Tekrar eski harabelere
Derin ormanın ötesinde rüzgar fısıldar
Karanlık bize yolu gösterecek
Gökyüzü 13 karardı, kitabın çevresinde hüzünlü toplandığımızda
İnsan etinden yapılmış
Heic Noenum Pax
Burada barış olmayacak!
De Grandae Vus Antiquus Mulum Tristis
Arcanas Mysteria Scriptum
Kitapların kanla yazılmış sayfaları açılır
Invoco Crentus Domini De Daemonium
Beyaz gözlerimizle izleriz.
Tören devam eder...
Rex Sacriticulus Mortifer
Taş kefenlerin dairesinin içinde
Siyah cübbelerimizle duruyoruz
Kasenin içindeki lanetli suyu tutarken
Heic Noenum Pax
Bize keçiyi getir!
Psychomantum Et Precr Exito Annos Major
Ferus Netandus Sacerdos Magus
Mortem Animalium

Şarkı sözlerinin ne kadar acıklı ve hatta yer yer trajikomik olduğunu kendiniz gözlemlemişsinizdir böylelikle.Black Metal grupları böyle saçma şarkı sözleriyle Satanizm’i kirletmeye devam ettikçe bu en fazla Satanizm’i yaralıyor ve semavi dinlerin eline koz veriyor.Hala bunun farkında olamadılarsa söyleyecek fazla bir söz yok sanırım onlar için.

Ya da daha önce de belirttiğim gibi bunu bilerek yapıyorlar ve başkalarının amaçlarına hizmet ediyorlar veyahut Satanizm’i saptırarak marjinal bir yöne çekerek kanı,vahşeti ön plana çıkararak başkalarının gözünde Satanizm’i karalarken aynı zamanda bu iş üzerinden para kazanmaya devam ediyorlar ve o paraları kazanırken Satanizm’i kullanıyorlar.

Eğer Pollyanacılık oynarsak en iyi ihtimalle bu çocuklar iyi birer ‘’Devil Worshipper’’dır ve Satanizm’i sadece İblis Taparlıktan ibaret görüyorlardır ki İblis Taparlık’ta bugün Satanizm’e karşı olanların Satanizm’i karalamak için en çok kullandıkları ve Satanizm’in bütünüymüş gibi gösterdikleri Satanizm’in bir alt koludur sadece.

Kaynak : http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=9363

 
B

bursali68

Ziyaretci
Satanizm nedir?-6

TÜRKİYE’DE SATANİST OLUŞUMLAR

Biraz da Türkiye’deki Satanist oluşumlardan bahsetmek yerinde olacaktır.Türkiye’nin ilk Satanist oluşumu -şu anda kendilerini feci şekilde iğnelemekten imtina etmeyeceğim- Satan in Turkey’dir.Satan in Turkey 2002 yılında kurulmuştur ve Satan TR Ministry adlı Joy of Satan yedek parçasının kurulmasıyla birlikte bir sene kadar faaliyetlerine ara vermiştir.Fakat daha sonra tekrar kurulmuş ve şu anda Türkiye’nin –içler acısı ama- en bilinen Satanist örgütlenmesidir.Fakat ne yazık ki toplam aktif üye sayısı benim iki elimdeki parmaklardan azdır.Bilgiyi yaymayı amaçlamaktan ziyade ortam yapmayı amaçlayan bir patronları vardır.Bu yüzden üzerinde artık daha fazla durulamayacak önemsiz bir oluşum haline gelmiştir fakat Türkiye’nin içler acısı hali şudur ki diğer oluşumlar Satan in Turkey’den bile beter durumdadır.Biraz da diğerlerinden bahsedelim.İlk olarak Jos’un yedek parçası Satan TR Ministry;

Joy of Satan’ın ne kadar dogmatik ve Satanizm’in özüyle ters düşen bir site/oluşum olduğunu aynı zamanda sadece Dietrich ailesinin nüfuzlarını arttırmak için bunu faşizmi Satanizm’e bulaştırdıklarından da bahsetmiştim.İşte bu kadar güzide bir sitenin Türkiye’de bir yedek parçası açıldı ki adı da Satan Tr Papazlığıdır.Evet isimleri bu.Ne yazık diyemeyeceğim çünkü gereksiz bir oluşumdular,bir muhbirlik olayıyla birlikte güya var olan kaç üyesi varsa yer altına çekilmişler fakat forumları hala aktif durumdadır.İçerisinde hiçbir yararlı bilgi yoktur o ayrı.Bunlar yedek parça olma amacıyla kurulmalarına rağmen Satan in Turkey sitesinde bunlardan çok Joy of Satan çevirisi vardır ve hakkını vermek gerekirse eski çalışmaları sayesinde Satan in Turkey şu anda Satanizm hakkında en kapsamlı bilgi alabileceğiniz yerdir.

Birde Ankara merkezli ve web-siteleri olmayan zamanında insanların içlerine daemon sokmak,bir Satanist’i aforoz etmek,inisiye ritüellerini çıplak gerçekleştirmek gerek diye fetvalar vermek suretiyle cümle alemi güldürmüş bir oluşumdur.Ayrıca bu arkadaşların da bir Black Metal grupları vardır (evet yine Black Metal).Adları EA yani açarsak Enki’nin Askerleri’dir.Kendileri de Jos’un alt yapısını tamamen alıp üstüne böyle güzide özellikler ekledikleri için gönlümde ayrı bir yerleri vardır.Komiktirler.Şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum.

İşte acı bir gerçektir ki bunlar Türkiye’de şu andaki Satanist cemiyetlerdir.Hepsinin de hali an itibariyle içler acısıdır.Bu yüzden sizlere tavsiyem tüm kaynaklardan okuyun ve kendinizi kendiniz geliştirmeye bakın.

Kaynak : http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=9363
 
B

bursali68

Ziyaretci
Satanizm nedir?-7

BİRKAÇ NEFES EGZERSİZİ

Sizlere daha önce nefes egzersizlerinin yararlarından bahsetmiştim.Şimdi uygulamanız için birkaç nefes egzersizi vermek istiyorum ki bu uygulamalar düzenli yapıldıkları takdirde çok işe yaramakla birlikte.İnisiye olduktan sonra yapacağınız ritüellerinizde de fevkalade kolaylaştırıcı tesirlerde bulunacaklardır.

SATANİZM VE GÜÇ MEDİTASYONLARI

Enerji ve güç meditasyonları zihnimizi temizlemek için bir araçtır.Bir Satanist bu meditasyon programlarından birine başladığı zaman aklında birden ona üzüntü keder veren onu hiddetlendiren,sinirlendiren olaylar belirebilir.Belki siz bu olayları unutmuş olabilirsiniz fakat zihnimiz unutmaz.Zamanla bu olaylar aklımızdan silinir ve ruhumuz daha dingin ve daha özgür bir hal alır.O zaman içimizde dengeyi ve huzuru sağlayabiliriz.
Öğrenmemiz gereken bir diğer şey ise Satanizm başlangıçtaki kimseler için çok yoğun gelebilir.Fakat bu yıllar yılı kendi doğrularını koyamadan saçma inançlara bağlanmış ve ruhani bir köle olarak yaşayan insanlar için normaldir ve o insanlar bunun farkına vardıklarında yoğun bir öfke hissederler.Bu da çok normal ve yararlı bir durumdur.Yapmamız gereken tek şey bu öfkeyi olumlu bir biçimde dışarıya çıkartabilmektir –ki güç meditasyonlarının var oluş amacı da budur-Bu iç dünyamızda bir temizliktir ve yine zaman içerisinde bu bizim iç huzurumuzu yakalamamızda yardımcı olacaktır.İşte bu yazı yeni başlayanlara bu hususları aktarmak için çok yararlı bir yazıdır.
Ve zaman içerisinde hepimiz kendi özümüzü keşfedip beynimizi yıkamaya çalışan tüm inanç sistemlerinden uzak olacağız.Özgür bir akıldan daha güzel bir şey olamaz,ki bu da biz kendimizi tanıdığımız zaman gerçekleşecektir başkalarının bizim için biçtikleri kılıflara girdiğimiz zaman değil.

SATANİSTLER İÇİN NEFES EGZERSİZLERİ
‘’Hayat nefestedir.’’

Yeni başlayanlar için bu teknikler günde 4 defa orta seviyedekiler için 8 veya 10 defa uzmanlar için ise 60 veya 100 defa yapılması gerekir.
Teknik 1-3 ve 4 yeni başlayanlar için mükemmel meditasyonlardır ve transa girmede yardımcı olurlar.


TEKNİK # 1
1)Burnunuzdan yavaşça nefes alın ve nefes alışverişiniz ile birlikte kök çakranızı saran bir enerji hayal edin ve buna yoğunlaşın.Bu enerjiyi yukarıya doğru tüm çakralarınızdan geçecek şekilde kaldırın ve taç çakranıza kadar getirin.Bu işlemi yaparken enerji topunun tüm çakralarınızı aydınlattığını hayal edin.
2)Yeniler için nefes alışverişinizde 4’e kadar sayın orta derecedekiler için 10’a kadar sayın ve uzmanlar için ise kendinizi rahat hissedebildiğiniz kadar devam edebilirsiniz.Tüm meditasyon boyunca bu sayı aynı kalmalıdır.
3)Burnunuzdan nefes alıp verin ve taç çakranızdan kök çakranıza kadar inen bir enerji topu hayal edin tekrar nefes alıp verdiğinizde aynı enerji topunun kök çakranızdan taç çakranıza çıktığını hayal edin.

Teknik # 2
Ateşin Nefesi bir diğer adıyla Kapalabhati.
1)Karın kaslarınızı şiddetle sıkın ve o durumda nefes alıp verin hava mideniz tarafından oldukça güç ama hızlı bir şekilde alınacaktır.Daha sonra rahatlayın, akciğerlerinize temiz hava dolacaktır.Bu egzersizi yaparken karnınızı ritmik ve seri bir şekilde nefes alıp verme hızınıza göre kasıp gevşetmeniz gerekmektedir.Bunun ritmik olması lazımdır.
2)Birkaç kez deneyin ve hissedin.
3)Bir seride diyelim 20 kere nefes alın ve 20 kere nefes verin.Karın kaslarınızı kasın ve 20 kere nefes alıp verin ciğerlerinizi havayla doldurun nefesinizi bırakırken de yapabildiğiniz kadar uzun tutun bunu ama rahat edebileceğiniz kadar uzunlukta bir süre olmalı.
4)Nefes verirken yavaş olun.
5)Nefes vermeniz kısa sürebilir.Nefes almanız ise daha pasifize ve uzun olsun.Her tur karın kaslarınızı ne kadar sıktığınızla alakalı sayıda gruplandırılmıştır.Başlangıçta bu 20 defa olsun (nefes alıp verme veya karın kaslarınızı büzme durumu) ilerleyen günlerde bunu 30’a 40’a ve en sonunda 60’a çıkarabilirsiniz.
Nefes egzersizleri vücuttaki oksijen oranını arttır!

TEKNİK 3
1)Sağ burun deliğinizden nefes alırken 4’e kadar sayın ve en yukarıdaki 3 çakranıza sırasıyla odaklanın.
2)6’ya kadar sayarak nefesinizi bırakın.
3)Bu seferde sol burun deliğinizi kapatın başparmağınızla daha sonra ise 4’e kadar sayarak sağ burun deliğinizden nefes verin.Bu seferde nefes verirken yavaş davranın.
4)6’ya kadar sayarak sağ burun deliğinizden nefes alın.
5)4’e kadar sayarak sol burun deliğinizden nefes verin.
6)4’e kadar sayarak sol burun deliğinizden nefes alın.6’ya kadar sayın ve bu esnada bekleyin daha sonrasında 4’e kadar sayarak sağ burun deliğinizden bu havayı verin.
*Sol burun deliğinizden nefes alın.
*Nefesi içinize çektikten sonra bekleyin.
*Sağ burun deliğinizden verin.
*Ve yine sağ burun deliğinizden nefes alın.
*Ve nefesi yine içinizde bekletin.
*Sol burun deliğinizden nefes verin.
*Sol burun deliğinizden nefes alın.
*Nefesinizi içinizde tutun.
*Sağ burun deliğinden nefesinizi verin.
Yukarıdaki sıralamalar bir seferdir.
Başlangıç için bu meditasyonu 4 kere yapın daha sonra bunu 8/10’a çıkartın ve derken daha sonrasında bu sayıyı 20’ye çıkartın.Uzmanlar için ise bu 40’a çıkıyor.
Bu meditasyon rahatlamak için birebirdir zamanınızı bu meditasyon için kullanın.
Uzman meditatörler nefes alıp verme sürelerine kesin riayet ederler ve meditasyon boyunca bunları eşit tutarlar.Örneğin; 2 nefes al,8 bekle,4 nefes ver.Fakat az önce de söylendiği gibi bu meditasyon boyunca birbiriyle eşit olmalı,uyum göstermelidir.Kısa süreli nefes alışlar ve uzun süreli nefes verişler enerjimizi çok daha büyük ölçüde geliştirmektedir kısa bir zamanda.

ALTERNATİF MEDİTASYON
1)En alt 3 çakrana odaklan.
2)4’e kadar sayarak sol burun deliğinden nefes al bu esnada sağ burun deliğini de başparmağınla kapalı tut.
3)Sol burun deliğini baş parmağınla kapat daha sonrasında 4’e kadar sayarak sağ burun deliğinden nefes ver.
4)Nefes verdikten sonra 6’ya kadar sayarak nefesi içinde tut.
5)Sol burun deliğini kapalı tut,4’e kadar sayarak sağ burun deliğinden nefes al.Daha sonrasında sağ burun deliğini kapat ve sol burun deliğinden 4’e kadar sayarak nefes ver.
6)Nefes verdikten sonra 6 saniye nefes almadan bekle.Bekledikten sonra yine 4’e kadar sayarak sol burun deliğinden nefes al.Sağ burun deliğinden ver ve yeniden 6 saniye nefes almadan bekle.Bu sefer de sağ burun deliğinden nefes al nefes aldıktan sonra sağ burun deliğini kapat ve nefesi sol burun deliğinden ver,6 saniye bekle tekrar sol burun deliğinden nefes al.
*Sol bd’den nefes al.
*Sağ bd’den ver.
*Nefesi verdikten sonra 6 saniye nefessiz dur.
*Sağ bd’den nefes al.
*Sol bd’den ver.
*Verdikten sonra bekle.
*Ve tekrar sol bd’den al.
Yukarıdaki egzersiz tepe çakraları içindi fakat bu egzersiz ilk çakralar için geçerli.Yine yukarıdaki egzersizde olduğu gibi başlangıç için 4 defa sonrasında 8/10 daha sonrasında 20 ve uzman meditatörler içinse 40 defa öneriliyor.

TEKNİK # 4
*2’ye kadar sayarak her iki burun deliğinden de nefes al.
*4’e kadar sayana dek nefesi içinde tut.
*6’ya kadar sayarak nefesi ver.
*4’e kadar sayarak bekle.
Yeni başlayanlar için 6 ile 10 arası makbuldür.Orta seviyedekiler ve uzmanlar ise bu egzersizi diledikleri kadar yapabilirler.
Yukarıdaki egzersizin bir değişik hali;
*Nefes alırken 6’ya kadar say
*6 saniye nefesi içinde tut.
*Nefesi verirken 4’e kadar say.
Bu iki egzersizi de yapabilirsiniz.Birincisinde takılıp kalmanız gerekmez.


MAJİNİN TEMELİ ENERJİ MANİPÜLASYONU VE ZİHİN GÜCÜ

1.Rahat olacağınız bir koltuğa oturun ya da rahat olacağınız şekilde uzanın bir kanepenin üstüne,rahatlayın.
2.Hayal edin,her nefes alışverişinizde sadece ciğerleriniz değil havayı içinize çekin fakat tüm vücudunuzla enerjiyi-havayı içinize çekin.Burada nefes enerjiyi absorbe etmenizde ve transa girmenizde yardımcı olacaktır.
3.Şunu unutmayın ki sadece ciğerlerimiz değil vücudumuzun her bir parçası simultane bir şekilde enerjiyi absorbe edecektir.Tıpkı kuru bir süngerin suyu çekmesi gibi vücudunuzda enerjiyi absorbe etmelidir.
Öncelikle hepimiz yalnızızdır çünkü her birimiz enerjiyi farklı yollardan hisseder.
Bunun tam aksi ise enerjiyi dışarıya vermektir ki bu da bizi yorgun düşürür ve yapılması zorunlu durumlar dışında yapılmamalıdır.
Bunun dışında dışarıya yönlendirdiğiniz enerjiyi farklı yerlerde kullanabilirsiniz örneğin;
*Çeşitli tılsımlarda,sigillerle çalışırken,şifada veyahut enerjinizi direkt olarak yönlendirmek istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.
*Enerji bunun dışında absorbe edilerek vücudumuzun farklı yönlerine yönlendirilebilir bunun sebebi de şifadır.
*Çok kısa bir zamanda enerjiyi hissedebilme gücüne sahip olabilirsiniz.İlerleyen zamanlarda ise onu görebilir ya da imajine edebilirsiniz.
*Enerjiyi hissetmek çok önemlidir özellikle yeni başlayanlar için.Bu kademe için enerjiyi görmek için kendinizi zorlamayın çünkü bu sadece konsantrasyonunuzu dağıtır.Sadece hissetmeye çalışın.
*Zihni çalışmalarda ve enerjiyi manipule etmede bu egzersiz en önemlisidir ki bu husus da majinin temel kaidelerindendir.
Bu konuda uzmanlaştığınız zaman istediğiniz nesneden istediğiniz varlıktan hatta Güneş’ten bile enerji çekme gücüne sahip olacaksınız..

ENERJİ MEDİTASYONU

Bu meditasyon yeni başlayanlar için özellikle mükemmeldir çünkü bu meditasyonla birlikte enerjiyi hissedebilmeleri çok daha kolaylaşır.Bu meditasyon düzenli olarak yapıldığı takdirde auramızı da güçlendirmektedir.
1.Tüm vücudunuzu rahatlatmakla işe başlayın.Transa geçmeye çalışın fakat bu egzersiz istediğiniz her an yapılabilir trans bunun için zorunlu bir husus değildir.
2.Nefes alırken aynı anda tüm vücudunuza enerjinin dolduğunu hissedin önünüz,arkanız,başınızın üstü,ayaklarınız tüm vücudunuz.Yeni başlayanlar bunun için beyaz parlak bir ışık hayal edebilirler,güneş gibi tıpkı.Eğer daha fazla deneyim ve bilginiz varsa renklerle çalışmak daha etkili bir yöntemdir.
3.Nefes verin ve auranızı saran enerjiyi imajine edin.
4.Nefes alın ve bu sefer de eskisinden daha parlak olarak hayal edin ışığı.Daha güçlü ve daha parlak bir ışık.Tüm vücudunuzda ışıyor.
5.Nefes verin tekrardan ve auranızı çevreleyen enerjiyi düşünün ve vücudunuzun ortasının güneş gibi parladığını imajine edin.
6.Bunu birkaç kere tekrar edin.İmajinasyonun her defasında enerji gittikçe ve gittikçe artacaktır.
Renklerle çalıştığınızda ise enerjisi yüksek ve canlı renkler seçin.Göreceksiniz ki her renk farklı şekilde hissetmenize neden olacak.Çünkü her rengin kendi enerjisi farklıdır.Ayrıca bu egzersizi çalışırken auranız da gelişecektir..

AURANIN TEMİZLENMESİ

Auranızın temizlenmesi spiritüel hijyen için gereklidir.Günlük prensipte auranızı temizlerken kendinizi psişik ataklara ve rahatsızlıklara karşı korursunuz.Temiz bir aura karizmatiktir ve başkalarıyla daha iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.İnsanlar doğal olarak,aurası temiz ve enerjiyle ışıldayan birine daha çok saygı gösterirler ve ayrıcalık tanırlar.Bu kısım insanları etkilediğimiz ve onları dilediğimiz gibi yönlendirebildiğimiz yerdir.Negatif düşünce formları kara büyüde kullanılır ve bela arzusuyla oluşturulur;diğerinin kıskançlığı ya da öfkesi birinin aurasına bağlanır ve kazalar-belalar,hastalıklar vs. davet edilir.Aurayı temizlemek günde sadece birkaç dakika alır ve buna değer.Eğer biri hasta ya da bunalımdaysa aura kirlidir ve temizlemek için bir çok meditasyon gerekebilir.Bunlar birinin aurasından yansıyanlar.
Birçok öğretinin tersine,Satan ışığı getirendir.Demonlar özgür kaldıklarından beri,auraları ışığın içinde kuvvetle büyüdü.Güçleri,olabildiğince çoğaldı.Eski grimoirelerin bazılarında,Demonlar umutlarını “ışığa dönüş”e bağladılar.Onlarla çalışmalar yapanlarımız bu ifadede ne demek istediklerini anlarlar.Işık auradadır.Ruh,güç sahibi olmak için ışığa ihtiyaç duyar.Father Satan bir gün karşımda havada belirdi.O bunu yaparken aurası ışıkta son derece parlaklaştı.
İdeal olarak,kişi aurasını günde iki kere temizlemelidir-sabah uyandıktan sonra ve gece uyumadan önce.Uyumadan önce auranızı temizlemeniz önemlidir.Gün içerisinde ne kadar çok insanla iletişimde bulunursanız astral bedeninize o kadar çok düşünce formu ve enerji bağlanır ve problemlere sebep olur.Günlük yaşamda insanların astral bedenleri birbirine karışır.Virüsler ve fiziksel mikroplar gibi astral beden enerjiyi toplar.


Auranızı temizlemek için:

1)Üzerinizi tamamen kaplayan parlak bir ışık canlandırın gözünüzde.Bunu bir ya da daha fazla dakika sürdürün.Bu fazla uzun sürmez.

2)Şimdi ışığı her bir çakranızın üzerinde minyatür bir güneş gibi daha da parlak ve etkili olarak canlandırın.
Yapılacakların hepsi bu.eğer auranızın ya da çakralarınızın kirli olduğunu fark ederseniz işlemi tekrarlayın.Bu egzersiz sizi herhangi bir negatif enerji ya da psişik atağa karşı uyarır ve onların etkili olmasını engeller.

Ateş Meditasyonu
Işığa, mum’a(ateşe) iki dakika boyunca dik bakıyoruz. Ve dikkatimizin dağılmamasına dikkat ediyoruz.

2.Gözümüzü kapatıyoruz ve gevşeyerek, gözlerimizi palmiyeler üzerinden hayal ederek ve karanlık olan yerimizde, ateşe konsantre oluyoruz. Bir resim’e yönelerek şekil’in bizim açımıza hareket ettiğini düşünüyoruz. Bu işlemi dört dakika boyunca sürdürüyoruz

3.Gevşe ve bir şey düşünmemeye(boş düşünüş) çalışarak ve istikrarlı şekilde bir süre nefes alarak konsantre olmaya çalış.

Bu Alıştırmayı Neden yapıyoruz?

Bu alıştırmayı hazırlanmak ve bilinçli/akıllı konsantrasyon için, ki bu önemli bir psychic/astral çalışma. Bu sayede düşüncelerin kolay dağılmaz. Bu kadar eğitilen akıl/beyin şiddetli şekilde konsantre olabilir, düşünceler, tek anlamlı, seri odaklı olur ve güçlenir. Astral çalışmalar 0 konsantrasyon, farkı yapar. Bu yaptığımız zaman hem kendimizi geliştirir, bir güç verir ve rahatlatır. Kendini sabırsızlanarak engelleme, başlangıçta zor gelmesini düşünmen normaldir. Toplam konsantrasyon, zaman alır ve en zor, aklı eğitmenin yönleri/yollarıdır.

İkinci Metod:
Method Two (intermediate)
1. Ateşe birkaç dakika odaklan.
2. Gözümüzü kapatıyoruz ve gevşeyerek, gözlerimizi palmiyeler üzerinden hayal ederek ve karanlık olan yerimizde, ateşe konsantre oluyoruz.Şekil bizim görüş açımızda, hareket etmeye yönelecektir.
3. Gözlerini kapattıktan sonra, bir baskı hissedeceksin. Baskı değişmeye başlayacak. Parlak şekil değişerek pembe olacak, o zaman kırmızı yerini büyük karanlığa(siyah’a) bırakacak.

BİRKAÇ ŞİİR…

Bu kitabın sonuna gelirken birkaç şiir paylaşmak istiyorum.Bu şiirleri de bazı ritüellerde Şeytan’ı,daemonları davet ederken okuyabileceğiniz gibi istediğiniz zamanlarda da okuyabilirsiniz.

AVE SATAN
Selam,Şeytan!
Karanlıklar prensi,
Cehennemin kralı,
Bu dünyanın hükümdarı,
Bu dünyanın Tanrısı!

O Tanrı ki bizi tanrılar gibi olmaya davet etti!
Uygarlığımız kaynağı,
Düşmanı ve onun zorba tanrılarını yıldır!
Şeytan,büyük kurtarıcı,
Gerçek Işığın taşıyıcısı!

Bedenlerimizin tanrısı,
Zihinlerimizin tanrısı,
Ruhsal varoluşumuzun tanrısı!

Sen yüce Şeytan,
Bize güçlü ve bilgili olmayı öğret!
Bize düşmanlarımızı yenmeyi öğret,
Özgürlüğümüz ve mutluluğumuz için!
REGE SATANA!

Kaynak : http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=9363
 
B

bursali68

Ziyaretci
Satan Kelimesinin Kökeni

Satan Kelimesinin Kökeni

Birkaç yıl süren güçlü ve kapsamlı bir araştırma sonunda elde edilen sonuçlar şunlardır:

1)İncil, ezoterik bilginin ve akıl gücünün seçilmiş bir azınlığın elinde tutulması için uydurulmuştur.

2)Katolik Kilisesi'yle başlayan Hristyanlık,yukarıda bahsedilenleri zorla ele geçirmek, orijinal dinleri yok etmek ve onların yerine geçmek için uydurulmuştur. Orijinal dinler yılana derin bir saygı içerisindedirler. Yılan, Kundalini'nin sembolüdür."Bilginin Ağacı" gerçekte insan ruhunun haritasıdır. Hemen hemen bütün eski zamanlardan kalma dinlerin yahudilik/hristyanlık öncesine dayandığı görülmektedir. Ağacın gövdesi omurgayı, dallar ise çakraları ve kundalini patikalarını sembolize eder. İnsan ruhunun içinde 144.000 nadi(kundalini hayat enerjisi kanalı) bulunur. Kabalistik hayat ağacı baş aşağıdır ve orijinal ağaçlardan çok sonra değişime uğramıştır.

Budda "Bo Ağacı"nın altında oturup aydınlanmaya ulaşmıştır."Bo yılan anl***** gelir, Bo-A ya da Boo-Taa'daki gibi".
Hıristiyan Kilisesi orijinal dinlerden gelen her şeyi çalmış, bozmuş ve değiştirmiştir. İncir ağacı "Bilgeliğin Ağacı"(ficus religiosa) olarak bilinirdi. Hıristyan Kilisesi bunu Adem ve Havva'nın cinsel organlarını örten incir yaprakları figürüyle bozdu.

3)İbranice "Satan" düşman anl***** gelir, fakat İbranice kendisinden binlerce yıl öce gelen dillerden türemiştir. İbrani harfleri Fenike dilinden ve Fenike dili de hiyeroglif ve çivi yazılarından türetilmiştir.
"Satan" kelimesi İbranicenin bulunmasından çok daha öncelere dayanmaktadır.

Ekli dosyayı görüntüle 3504

Yukarıdaki Hindistan haritasının kuzeybatı köşesindeki "Satana" kasabasına dikkat edin.
"Satnam" ve "Sa Ta Na Ma" kundalini(yılan) meditasyonunda kullanılan kutsal mantralardır. Bilinen en eski dillerden biri olan Eski Sanskritçe'deki beş ana ses "SA-TA-NA-MA"dır.

"Sa" sonsuzluk,
"Ta" hayat,
"Na" ölüm ve
"Ma" yeniden doğuş anl***** gelir.

İncil'i yazan yahudiler belli ki "Sa-Ta-Na-Ma"yı "ölüm"de yarıda kesilen "Satan" olarak kısalttılar. Bu,bilginin silinmesini ve değiştirilmesini amaçlayan bir başka teşebbüstü. Nazerene toplumların dikkatini dağıtıp oyalamak için uydurulmuş bir araçtan başka bir şey değildi.
Bunların hepsi içimizdeki kundalini hayat enerjisi(yılan) ile ilgili.İncil’de geçen "Yakub’un renkli postu" Aura’dır. Yedi Çakraların numarasıdır. Eski büyücü kitaplarının (grimoires) tercümanları "yedi gezegen"le ilgili her şeyi yanlış almışlardır. Eski yunan ve romalılar astronomi hakkında çok daha fazla inandırıcı bilgiye sahiptiler.
Güneş, sunduğu saf ve işlenmemiş güç ve hayatın kaynağı olması dolayısıyla orjinal dinler için saygının bir başka nesnesiydi. Ay ve yıldızların sürükleyici enerjisi toplansa, bilgi ve eğitimi veren güneşinkiyle karşılaştırılamaz bile. JoS'ın rahipler sınıfı bunu bilir. Auradaki delikler iyileştirildi ve hayat enerjisi başka hiçbir ışık kaynağında olamayacağı kadar güçlendirildi.

"Lucifer" sevgili Baba'mıza verilmiş isimlerden başka bir tanesidir. Lucifer orijinalde Babamız Satan/Enki/EA ile ilgisi olmayan bir Roma tanrısıdır. Örneğin "Luc" ışıkla ilgilidir. Ruhun ışığa ihtiyacı vardır. Sabah yıldızı Venüs gezegeni, eski Yunan ve Romalılar için her şeyden önemli olan Güneş'ten önce doğan bir ışık kaynağıydı. Ayrıca Venüs önemli olan kalp çakrayı yönetir.


Father Satan(ben kişisel olarak O'na Satan demeyi tercih ediyorum) kendisine yüzyıllar boyunca verilmiş isimlerle (yanlış olsa bile) hitap edilmesinden rahatsız olmadığını söylemiştir. Ben O'nunla iletişime geçerken yada O'na herhangi bişey için teşekkür ederken O'na Father Satan diye hitap ediyorum. Benim için "Satan" her zaman "düşman" ;Yahudi/Hristyanlık yalanının düşmanı anl***** gelir.

Katolik kilisesi biliyordu ki, orjinal dinlerin yerine başka bir şey getirilmesi gerekirdi ve bu da bütün hikayelerin ve İncilin kaynağıydı. Bunların hepsinin soyu uzun zaman önce Yahudi/Hristyanlığın çirkin kafasını soktuğu orjinal dinlerden gelir.


Bakire Meryem, "Cennetin Hanımı" olarak bilinen Astaroth'tan (sümerde inanna, Babilde İştar) aşırılmış ve onun yerine getirilmiştir. Astaroth Hristyanlık öncesi dünyanın en ünlü tanrıçasıydı. Kurmaca Jehova(Yehova/Allah), hristyanlık öncesi dünyanın en ünlü tanrısı olan Enlil/Baal/Beelzebub'tan aşırılmıştır ve sonra sevgili Yaratıcı Babamız Satan/Ea,/Enki Yılan ve İblis olarak tanıtılmıştır.

Toplumların bu bilgi ve güçten uzak tutulduğu sürede bu bilgiyi silmek için uğraşan seçiliş bir azınlık bunu habersiz dünyayı büyük miktarda esirleştirmek için kullanmıştır. Katolik kilisenin İsa suikastçileri habersiz kurbanlarının dualarındaki psişik gücü çekerken aynı derecede yükselmiş olarak bilindiler.

High Priestess Maxine Dietrich

Kaynak: Joy of Satan
Çeviri : Slave_to_the_dark


Not : Eski dokümanlarımdandır...
 

Ekli dosyalar

 • harita.jpg
  harita.jpg
  42.7 KB · Bakış: 20
Üst Alt