Satanist Ayin Detaylari

Merhaba

Satanizmden fazlasıyla bahsedilmesine ve dönem dönem de, basının da abartması ile Savulun Satanizm geliyor şeklinde abartılı merak ve korku dalgalarının yükselmesine rağmen görülmektedir ki, kimsenin hatta Satanistim diyenlerin bir çoğunun bile Satanizm hakkında belli bir fikri ve bilgisi yok.

Satanizm, bazılarına göre bir inanç sistemi, bazılarına göre bir din, bazılarına göre bir yaşam tarzı, bir felsefe, kimine göre sapıklık ve canilik, kimilerine göreyse siyah elbiseler giyip, erkeklerin saç uzatması ya da saçlarını kazıtması, küpe takmaları, kadınların da siyah tırnak cilaları kullanmaları ve metal müzik dinlemeleri.

Satanizm tam olarak nedir? Bu soruya bir, iki kelime ile cevap verebilmek için insanın Satanizmi hiç bilmemesi ve kulaktan dolma yarım yamalak bilgilerle konuşuyor olması gerekiyor. Satanizm için kısaca Şeytan tapımı deyip geçmek de mümkün. Fakat bu da tam bir cevap olmuyor.

v: in nomine magni dei nostri satanus introibo ad altare domini
inferi.
büyük tanrımız satan adına cehennem'in efendisinin mihrabına
ilerliyorum.

r: ad eum qui laetificat meum.
kim ki o, içime mutluluk doldurur.

v: adjutorium nostrum in nomine domini inferi.
halasımız cehennem'in efendisinin ismindedir.

r: quae regit terram.
kim ki o, dünyayı yönetir.

v: domine satanus, tua est terra. orbem terrarum et
plentitudinem ejus tu fundasti. justitia et luxuria praepartia
sedis tuae. sederunt principes et adversum me loquebantur, et
iniqui persecuti sunt me. adjura me, domine satanus meus.
dünya senindir efendi satan. dünyayı sen kurdun ve doldurdun.
ve bundan dolayı da adalet ve konfor senin tahtının önündedir.
seslerini bize karşı yükseltenlere ve bize kötülük yapanlara ve
baskı kuranlara karşı bana yardımcı ol ey efendi satan.

r: custodi me, domine satanus, de manu peccatoris.
efendi satan! beni kötülüğün ellerinden esirge.

r: et ab hominibus iniquis eripe me.
ve beni adaletsiz insanlardan kurtar.

v: domine satanus tu conversus virificabis nos.
efendi satan! daima onlara karşı ol ve bizi güçlendir.

r: et plebs tua laetabitur in te.
ve senin halkın yeniden sana katılacaklar.

v: ostende nobis, domine satanus, potentiam tuam.
efendi satan! göster gücünü bize.

r: et beneficium tuum da nobis.
ve ihsan et bize nimetlerini.

v: domine satanus exaudi meam.
duy beni efendi satan!

r: et clamor meus ad te veniat.
ve izin ver ki, haykırışım sana ulaşsın.

v: dominus inferus vobiscum.
cehennemin efendisi seninle olsun!

ve gene seninle de olsun.

v: gloria deo domino inferi, et in terra vita hominibus fortibus.
laudamus te, benedicamus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam potentiam tuam: domine
satanus, rex inferus, imperator omnipotens.
bütün övgüler cehennem'in hakim tanrısı olana ve insana kuvvet
verene ve dünya hayatınadır. şükrediyoruz sana. tapıyoruz. seni
yüceltiyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz. büyük gücün için
efendi satan! cehennein kralı! en kudretli imparator!

ayinin ikinci kısmında rahip, şarap ve ekmeği takdim eder. ekmek
geleneksel olarak bir kiliseden, kilisenin rahibi tarafından takdis
edildikten sonra çalınmış olmalıdır. şayet bu olmazsa kara ayin
sırasında da takdis edilebilir. hıristiyan ayini esaslarınıa göre,
ekmek ve şarap takdis edildikleri anda hz. isa'nın ruhaniyeti ile
birleşip, ekmek onun bedeni, eti, şarap da kanı olma özelliğini
kazanırlar. dolayısıyla kara ayin'de takdis edilmiş ekmeğe yapılan
hakaretler aslında doğrudan doğruya hz. isa'ya yöneliktir.
ekmeğin takdim edilişinden sonra rahip, mihrabın üzerinde duran
herşeyi ve mihrabın üzerine kurulduğu masayı tütsüler. bu işlemler
sırasında da bir seri dua, cemaatin de iştirak etmesi ve cevaplaması
ile birlikte okunur. bu dualar satan'a olan sadakat ve bağlılığı ifade
eden ve ona yapılan övgülerdir. ayinin bu kısmı bir hosanna (şükür
nidası) ile zirvesine ulaşır.


rahip, üzerinde kutsal ekmeğin bulunduğu tepsinin ve kupanın
örtüsünü kaldırır. tepsiyi iki eliyle tutarak göğüs yüksekliğine
kaldırır. ağır ve yüksek bir sunuş ifadesi ile hitabesini söyler.


v: suscipe, domine satanus, hanc hostiam, quam ego dignus
famulus tuus offero tibi, deo meo vivo et vero, pro omnibus
circumstantibus, sed ut pro omnibus fidelibus famulis tuis: ut
mihi et illis proficiat ad felicitatem in hanc vitam. amen.
efendi satan! benim gerçek olan ve yaşayan tanrım! senin seçkin
hizmetkarın tarafından, benim ve burada bulunan inançlı
hizmetkarların adına, sana sunulan bu kutsanmış ekmeği kabul buyur. bu bana güç versin ve onların, bu hayattaki sevinçleri olsun. amen!

rahip bu sözlerden sonra tepsiyi ve kutsal ekmeği bırakıp, kadehi
alır, aynı şekilde kaldırır.


v: offerimus tibi, domine satanus, calix carnis stimulos ut in
conspectu majestatis tuae, pro nostra utilitate et felicitate,
paceat tibi. amen.
efendi satan! sana etin şehvetinin kadehini sunuyoruz. o senin
krallığının güzelliklerine yükselsin ve senin hoşnutluğun, bizim
kullanımımız ve mutluluğumuz için onun üzrinde olsun. amen!

rahip bu sözlerden sonra kadehi mihrabın üzerine yerleştirir. sonra
avuç içleri yere akar şekilde ellerini uzatır.

v: veni satanus, imperator mundi, ut animabus famulorum
famularumque tuarum haec prosit oblatio.
gel satan! dünyanın imparatoru. senin hizmetkar ve hizmetçilerinin ruhları bu sunu ile güçlensin. bohurdanlık öne uzatılır ve rahip yanan kömürlerin üzerine üç defa bohur serper ve aşağıdaki hitabesini okur.

v: incensum istud ascendat ad te, dominus inferus, et
descendat super nos beneficium tuum.
cehennemin efendisi. kutsaman, önünde yükselen bu tütsünün
üzerinde olsun.

rahip sözlerini bitirdikten sonra bohurdanlığı alır ve mihrabın
üzerindekileri tütsüler. ilk olarak kupa, sonra kutsal ekmek
tütsülenirken rahip kolunu, geniş açılarla üç defa savurur. bundan
sonra selam verir ve bohurdanlığı satan'ın imajına doğru üç defa
kaldırır ve tekrar selam verir. son olarak da mihrabın çevresini üç
defa tütsüler.


v: dominus inferus vobiscum.
cehennemin efendisi seninle olsun.

ve seninle de olsun.

.
kalplerinizi yükseltin.

r: habemus ad dominum inferum.
onları cehennemin efendisine yükseltiyoruz.

v: gratias agamus domino inferno deo nostro.
tanrımız olan cehennemin efendisine şükranlarımızı sunuyoruz.

r: dignum et justum est.
o kalplerimizle birleşiyor.

rahip ellerini avuçları aşağıya doğru olarak kaldırır ve devan eder.

v: vere dignum et justum est, nos tibi semper et ubique gratias
agere: domine, rex inferus, imperator mundi. omnes exercitus
inferi te laudant cum quibus et nostras voces ut admitti juberas
deprecamur, dicentes:
bu, kalplerimizin gerçek birleşmesidir. her zaman ve her yerde
yaptığımız gibi sana şükranlarımızı sunuyoruz ey efendi!
cehennemin kralı! dünyanın imparatoru! bütün cehennemi
övgülerin coşkunluğu!

rahip selam verir ve devam eder.
v: salve, salve, salve.

hail, hail, hail.

bu noktada çan, üç defa çalar.

v: dominus satanus deus potentiae, pleni sunt terra et inferi
gloria tua. hosanna in profundis.
efendi satan. gücün tanrısı. dünya ve cehenem senin zaferinle
doludur. şükürler sanadır.

üçüncü kisim

üçüncü kısım canon, karşılıklı olarak okunan hitabeler kısmıdır. kara
ayin'in şimdi ulaştığı kısım her türlü imkan kullanılarak mukaddesata
küfretme aşamasıdır. bu aşamada da herhangi bir taşkınlık
yapılmamaktadır. bununla braber rahip ve cemaatın başkaldırı
duyguları kadame kadame yükselmeye de başlamıştır. kara ayin'in bu
aşamasındaki sidik serpme geleneksel birşeydir ve bir çok fransız
yazara göre bu işlemi yapan acolyte bir kız olmalıdır.


v: domine satanus, gentes christianorum, quae in sua feritate
confidunt, sinisterae tuae potentia conterantur. pone illos ut
rotam, et sicut stipulam ante faciem venti. excite, domine
satanus, potentiam tuam et veni. vindica sanguinem servorum
tuorum, qui effusus est; intret in conspectu tuo gemitus
compeditorum.
efendi satan! kendi vahşetleri içindeki hıristiyanlar senin sol
elinin gücü ile ezilsinler. kudretin efendisi! onlar, ezilmiş
samanların rüzgarın önünde savrulması gibi darmadağın olmalılar.
kudretin efendisi satan! gel ve haksızlığa uğrayan
hizmetkarlarının intikamını al ki, senin önünde, mahkumların
özlemi dinsin.

bu noktada rahip ve cemaat satan'ın imajı önünde, adem'in lilith'in
önünde durduğu gibi çıplak durarak cinsel organlarını açığa
çıkartırlar ve rahip devam eder.


credo in satanus, qui laetificat juventum meam. oramus te,
bize gençlik ve mutluluk veren satan'a inanıyoruz ve bütün
tapımımız onadır.

bu noktada rahip, mihrap görevi yapan kadını, cinsel organından öper.

dominus inferus, miserere nobis. in spiritu humilitatis, et in
animo contrito suscipiamur a te, domine satanus; et sic fiat
sacrificium nosterum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi.
veni a porta inferi, redime me at miserere mei. veni, magister
templi. veni, magister mundi. pleny sunt terra majestatis
gloriae tuae.

cehennemin efendisi! merhametini üzerimizde tut. senin
huzurunda mütevazı bir ruhla ve tövbekar bir kalple durmalıyız.
efendi satan! kurbanımız, krallığının mutluluğu olsun.
cehennemin geniş kapılarından geçerek gel. bizi kurtar ve
merhametini üzerimize yay. gel tapınağın efendisi. gel, dünyanın
efendisi. gel ki, dünya senin zaferinin azameti ile dolsun.

rahip, ellerini avuç içleri yere bakar şekilde mihrabın üzerine uzatır.
çan çalar ve rahip devam eder.


hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cunctae familiae
tuae, quaesumus, domine satanus, ut placatus occipias; diesque
nostros in felicitate disponas, et in electorum tuorum jubeas
grege numerari.
efendi satan. bu sunumuzu kabul etmeni, sana bağlanmış ev
halkın olarak istirham ediyoruz. günlerimizi neşeyle doldur ve
bizi seçimlişlerin arasına al.

hail satan.

acolyte kız, eteğini kaldırarak cinsel organını açığa çıkartır. erkek
acolyte, onun altına küçük bir kazan tutar ve kız kazanın içine işer.


v: ecce sponsa satanus. domino inferi in medio ejus est.
fluminis impetus laetificat vivos et mortuos.
satan gör gelinini. cehennemi tanrı onun bedenindedir ve nehrin
akışı yaşayanları ve ölüleri mutlu eder.

kız, işemesini tamamlayınca kazan rahibe verilir ve o da kazanı,
mihrabın üzerindeki satan imajına doğru kaldırır.


v: domine satanus, torrente voluptatis tuae potabis eos.
quoniam apud te fons vitae; et in lumine tuo videbimus lumen.
efendi satan onlar senin zevkinin selini seninle olmak için
içecekler. hayatın ışığı sendedir ve ışığı sende görürüz.

domine satanus corda nostra mundet infusio; et sui roris intima
aspersione foecundet.
efendi satan'ın kudretrinin akışı ile kalplerimiz temizlensin ve
onlar senin lutfunla nemlenerek verimli olsunlar.

rahip kazanı acolyte'e verir ve o da serpiciyi kazana daldırır.

v: qui stitit, veniat; et qui vult, accipiat aquam vitae.
izin ver ki, bu özlem duyanlar sana gelsinler ve hayatın suyunu
alsınlar.

acolyte cemaatın üzerine sidik serperken cemaat koro halinde
seslenirler.


v: ego vos benedictio in nomine satanus.
seni satan'ın adıyla kutsuyorum.

hail satan.

dördüncü kisim

kara ayinin dördüncü kısmı, takdis törenidir (consecration) ve
burada küfrün kendisine ulaşılmıştır. daha önce yapılan herşey şimdi
olacaklar için açılış niteliğinde olan şeylerdi. yakın bir kiliseden
çalınmış olan takdis edilmiş ekmek küfrün odak noktasıdır. rahibin
takdis töreni boyunca yaptığı haraketler, mihrap olarak çıplak bir
kadın kullanılmasının amacını çok güzel açıklamaktadır. cemaat,
rahiple birlikte isa'nın duasının bir parodisini ezberden okur. bu
bölümden sonra isa'nın bedenin temsil eden ekmek, mihrap görevi
yapan kadının cinsel organına ilk defa temas ettirilmektedir.


rahip takdis edilmiş ekmeği alır ve üzerine selam vererek şu sözleri
söyler:


v: hic est corpus jesu christi.
işte isa'nın bedeni buradadır.

bundan sonra ekmeği kaldırarak, mihrabın göğüslerinin arasına
yerleştirir. sonra da onun cinsel organına dokunurur. çan çalar ve
rahip ekmeği tepsiye koyup, kupayı alır. onun da üzerine selam
vererek aşağıdaki sözlerle kutsar.


v: hic est calix carnis stimulos.
işte etin şehvetinin kadehi buradadır.

kupayı başının üzerine kaldırarak cemaate gösterir. çan çalar.

bohurdanlığı tutan yardımcı, üç savuruş yaparak tütseleme işlemni
yapar ve bundan sonra kupa yerine yerleştirilir.


v: oremus. infera institutione formati, audemus dicere:
cehennemi öğretinin söylediği şekilde yakaralım:

v/r: pater noster, qui es in inferis, sanctificetur nomen
tuum; adventiat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in
infero et in terra; cucem nostrum quotidianum da nobis hodie;
emitte spiritum tuum et renovabis faciem terrae; libera nos ad
luxuria; libera nos ad ubertate domus tuae; sicut in die
ambulemus; comedite pinguia et bibite mulsum; fornicemur;
adquae ut ferventius corda nostra praeparentur, flammis adure
tuae caritatis, domine satanus.
cehennemde olan babamız! isminle kutsanan krallığın geliyor. sen
ki, dünyayı cehennem gibi yapacaksın. bugün bize ışığımızı
bağışla. ruhunu ileriye çıkart ve dünya yüzünü yenile. bizi evinin
lüksüne ve bolluklarına garket. senin olan günde yürüyelim,
zengin yiyeceklerini yiyip, tatlı şaraplarını içelim. çiftleşip,
zinamızı yapalım ve kalplerimiz senin yaşayan ateşinle tutuşarak
bunlara hazırlansın. ey efendi satan!

v: ego sum radix et genus lucifer, stella splendida et matutina.
transite ad me, omnes qui concupiscitas me, et a generationibus
meis implemini. tenebrae conculcabunt me, et nox illuminatio
mea in deliciis meis.
ben, sabah yıldızı olan, işık getiren lucifer'in kökü ve
gövdesiyim. üzerimize ruyhaniyetini yayarak bizi güzelliklerinin
isteği ile doldur. karanlık bizi kaplasın ve gece zevkimizin ışığı
olsun.

r: quia tenebrae non obscurabuntur, et nox sicut dies
illuminabitur.
fakat karanlık, karanlık olmayacak ve gece, günün ışığı olacak.

v: gratias agamus domino infero deo nostro
bütün şükranlarımız, tanrımız olan cehennemin efendisinedir.

r: dignum et justum est.
bu, birlikte olmamız ve kaynaşmamızdır.

rahip ellerini, avuçiçleri aşağıya bakar şekilde kaldırır.

v: vere dignum et justum est, nos tibi semper et ubique gratias
agere: domine, rex inferus, imperator mundi. omnes exercitus
inferi te laudant cum quibus et nostras voces ut admitti juberas
deprecamur, dicentes:
bu gerçek kaynaşmadır. her zaman ve her yerde şükranlarımız
seninledir. efendi. cehennemin kralı. dünyanın imparatoru. bütün
cehennemi övgülerin büyük neşesi sana ve seslerimizle sana
katılanlaradır.

rahip selam verir.

v: salve, salve, salve.
hail, hail, hail.

çan üç defa çalar.

v: dominus satanus deus potentiae, pleni sunt terra et inferi
gloria tua. hosanna in profundis.
efendi satan! gücün tanrısı! dünya ve cehennem senin zaferinle
dolsun. en derin şükranlar sanadır.

beşinci kisim

beşinci kısım tanrı'yı tam olarak reddetme bölümüdür ve daha önce
geçenler beşinci kısmın büyük zirvesini hazırlamıştır. kara ayinin son
kısmında küfür ve reddetme ile eğlence istekleri, tapımla
birleştirilir. reddetme bölümü satanist başkaldırının son şeklidir.

tarihi uygulamalaraki insan kurbanı ayinin bu kısmıyla birleştirilirdi.

kara ayinin bu kısmındaki orji değişik eski fransız yazarları
tarafından detayıyla anlatılmıştır. ensest'in tanrısı anne ile oğulu,
baba ve kızını, iki kardeşi birleştirir. genç kızlar yaşlı erkeklerle,
son deece yaşlı kadınlar genç çocuklarla cinsel ilişkiye girerler.
imkan varsa pederastik ilişkiler ve her türlü cinsel taşkınlık makbul
kabul edilir. çiftlerin kendi eşlerinden başkaları ile ilişkiye girmeleri
daha önemlidir.


v: ecce corpus jesu christi, dominus humilim et rex servorum.
düşkünlerin efendisi ve kölelerin kralı olan isa'nın bedenini gör.

rahip ekmeği satan'ın imajına doğru kaldırır. sonra onu mihrap olan
kadının göğüslerinin arasına ve cinsel organına temas ettirerek
devam eder.


v: beatus venter qui te portavit et ubera quae suxisti.
senin tarafından kutsanan bu rahime emeceği lapayı veriyorum.

sonra reddetme törenine, ekmeği bir defa daha kaldırarak devam
eder.


v: jesu christi, dominus humilim et rex servorum, universi qui te
exspectant confundentur. absque synagogis facient vos et
timebis a timore nocturno. non dormietis et gladius transebit
terminos vestros. filii hominum in tegmine alarum tuarum,
domine satanus, sperabunt.
isa! kölelerin kralı, düşkünlerin efendisi! onlar seni karma karışık
etmek için bekliyorlar ve seni tapınağının dışına atacaklar.
gecenin teröründen korkarak uyuyamayacaksın ve kılıç üzerinden
geçecek. efendi satan! insan çocukları güvenlerini senin
kanatların altına koyacaklar.

r: domine satanus, salvos fac servot tuos.
efendi satan! hizmetkarlarını kurtar.

rahip bu noktada kutsal ekmeği cinsel organının ucuna takararak
devam eder.


v: liberabo eum ad aspidem basiliscum, as leonem et draconem,
ad oni peccato, ad subitanea et improvisa morte, ad fulgure et
tempestate, ad flagello terraemotus, as peste, fame et bello,
ad morte perpetua, ad ira satanus.
onu yılana ve basilik'e (basilik bakışında ve nefesinde öldürme
gücü olduğuna inanılan efsanevi bir yılandır.) ile arslana ve
ejderhaya veriyorum. ani ölümüne yıldırımın ve fırtınanın,
felaketlere ve depremlere ve kıtlığa ve hastalığa ve savaşa ve
sonsuz ölüme veriyorum. ve satan'ın gazabına bırakıyorum.
rahip cinsel organına iliştirilmiş olan ekmekle beraber, mihrap
durumundaki kadınla cinsel ilişkiye girer ve dualarına devam eder.

v: domine satanus dicit: in comessationibus et ebrietatibus
resurgam. desideria carnis perfic ietis. manifesta sunt autem
opera carnis, quae sunt fornicatio, impudicitia, luxuria,
veneficia, ebrietates et comessationes. caro mea vere est
cibus.
efendi satan diyor ki, taşkınlık ve sarhoşluğu uyaracağım. etin
şevheti ile dolacaksınız. etin faaliyeti zina ile, sarhoşlukla ve
isyanla ve utanmazlıkla gösterilecek.

r: caro mea vere est cibus.
etim gıdadır.

v: adoremus te, domine satanus, et benedicimus tibi; quia per
spermem tuam redemisti mundi.
efendi satan! sen dünyanın halaskarısın. seni sperm ile
yüceltiriz.

r: revelabitur gloria domini; et videbit omnia caro salutare dei
nostri satanus.
efendi satan'ın zaferi açıklanacak ve bütün etler tanrımız
satan'ın kurtarışına mazhar olacaklar.

v: fornicemur ad gloria domine satanus.
efendimiz satan'ın zaferine zina edin.

şimdi cemaat hiç bir gizliliğe gerek duymadan, kendi aralarında
rasgele cinsel ilişkiye başlar. bir süre sonra rahip kadehi alıp
aşağıdaki sözleri söyleyerek onların faaliyetlerine son verir.


v: calicem voluptatis carnis accipiam et nomen domini inferi
invocabo.
cehennemin efendisi adına, etin şehvetinin kadehini kabul edin!
önce rahip kupadan içer. sonra kupa acolyte'ler tarafında cemaatın
arasında dolaştırılır ve gerektikçe tekrar doldurulan kupadan herkes
içer. rahip devam eder.

v: ecce calix voluptatis carnis qui laetitiam vitae donat. accipe
calicem voluptatis carnis in nomine domini inferi.
hayatımıza mutluluk veren, etin şehvetinin kadehini görün.
cehennemin efendisi adına kadehi kabul edin.

herkes içtikten sonra kupa, tepsi ile birlikte mihraba döner ve
tekrar örtülür. rahip ellerini avuç içleri yere dönük olarak uzatır.

v: pleni sunt terra majestatis gloriae tuae.
dünya senin zaferininazametiyle doludur.

r: tuere nos, domine satanus.
efendi satan! kalkanımız ol.

v: protege nos, domine satanus, tuis mysteriis servientes.
efendi satan. senin sırlarının yardımcıları olan bizleri koru.

r: domine satanus dabit benignitatem et terra nostra dabit
fructum suum.
efendi satan iyiliklerini bağışlıyor ve dünya onun meyvalarıyla
doluyor.

v: placeat tibi, domine satanus, obsequium servitutis meae; et
praesta ut sacrificuum quod occulis tuae majestatis obtuli, tibi
sit acceptabile, mihique et omnibus pro quibus illud obtuli.
hizmetimin saygısı senindir efendi satan. ve kabul buyur, senin
görüşünün azametine sunduğumuz kurbanımızı. ve merhametini
kazanalım ben ve bütün bu kimseler ki, onlar da sana sundular.

rahip mihraba selam verir ve cemaate döner. sol elini uzatır.

v: fratres et sorores, debitores sumus carni et secundum
carnem vivamus.
kardeşler! ete ve etin kurallarına göre yaşamaya borçluyuz.

ego vos benedictio in nomine magni dei nostri satanus.
hepinizi büyük tanrımız satan'ın adıyla kutsarım.

hail satan!

tapınağı terk edebilirsiniz.

Bülent Kısa- Bilinmeyen Yönleriyle Satanizm
 
  • Etiketler
    ayin sözleri satanist ayin sözleri
  • Üst Alt