Şaşırtıcı Bir Mucize: Yürüyen Proteinler

meridyen2

Uzaklaştırıldı
Şaşırtıcı Bir Mucize: Yürüyen Proteinler

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor.
Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı.
Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Bundan 150 yıl kadar önce ortaya atılan evrim teorisi dünya tarihinin en etkili büyüsü olmuştur. Tesadüflere dayalı bir teorinin hadsiz mucizelerle dolu canlıların kökenini açıkladığı iddiasında bulunulmuştur. Bilimsel hiç bir somut delile dayanmamasına rağmen etkili telkin metodları ile insanlar kandırılmıştır. Ancak bilimsel gelişmelerin artmasıyla Allahın muhteşem yaratılışının detayları ortaya çıkarılmıştır. Artık canlılığın yapıtaşı olan bir proteinin bile tesadüfen meydana gelemeyeceği matematiksel olarak ispatlanmıştır. Elektron mikroskopları ile hücrenin içindeki hayat gün yüzüne çıkartılmakta ve insanı hayretler içinde bırakacak detaylar gösterilmektedir. Bu yazıda hep beraber bu örneklerin en ilginçlerinden biriyle tanışacağız. Hz. Musanın asasının mısırdaki büyücülerin hilelerini yerle bir etmesi gibi, bu yazıdaki gibi deliller zamanın en büyük hilesini yerle bir etmektedir. Gelin hep beraber buna şahit olalım.

Allahın insanoğluna verdiği en büyük nimetlerden biri yürümektir. Bu sayede hareket imkanı buluruz. İstediğimiz yere yönelip kolaylıkla ihtiyacımızı gideririz. Üstelik pek çok canlı 4 ayaklıyken bizler 2 ayakla yürüyebiliyoruz. Bilim dünyasında yakın zamanda büyük bir keşif yapıldı. Kinezin ve Miyozin 5 adlı proteinlerin tıpkı insanmışlarcasına başka bazı proteinlerin üzerinde yürüdükleri ispat edildi. 1 Üstelik bu moleküller yürürken sırtlarında hücre içinde bulunan organel ve vezikül denen paketçikleri taşımaktadırlar. Protein yürüyüşünde ihtiyaç duyduğu enerjiyi ATP moleküllerinde saklı olan enerjiyi kullanarak sağlamaktadır. 2 Bu enerji neticesinde proteinin 3 boyutlu şeklinde değişiklik olur. Moleküllerdeki bu şekil değişikliği ise proteinin hareket etmesine vesile olarak kullanılmaktadır.

molekuler1_1.jpg
molekuler1_2.jpg

Miyozin 5 proteini hayranlık uyandıran bir tarzda aktin adlı proteinlerinin üzerinde yürümektedir.

molekuler1_3.jpg

2 ayaklı yürümek belli bir eğitimden geçtikten sonra mümkün olmaktadır. Moleküllerin 2 ayaklı yürümesi çok ilginç bir durumdur. Etrafınızda bulunan cansız eşyaların uçuşarak havada dolaşması ve odanın bu şekilde düzenlenmesi karşısında şüphesiz şaşırdınız. Hücrede bunun gibi hayret verici işler her an olmaktadır. Bunlardan biri miyozin 5 ve kinezin proteinlerinin şuurlu insanlar gibi yürümesidir. Bu tarifi güç etkileyici bir durumdur. Allahın sebepsiz yaratışının en güzel örneklerinden biridir. Tek başına bu örnek tesadüfleri ilah edinen evrim teorisinin ne denli akıl dışı olduğunu gösterir.

molekuler1_4.jpg


Bir proteinin başka bir proteinin üzerinde yürüyerek hareket etmesi en etkili yaratılış delillerindendir. Bu tür delillerin anlatılması insanların Allahın varlığını daha açık bir şuurla görmelerine vesile olmaktadır. Bu örnekleri gören insanların evrim safsatalarıyla kandırılmaları zordur.

molekuler1_5.jpg


Kinezin adlı protein molekülü mikrotübül adlı bir başka protein üzerinde yürürken gösteren resim. Bu protein aynı zamanda sırtında yük de taşır. Hücre içinde hareketi zor olan paketler bu sayede ilgili yerlere teslim edilir. Bir proteinin hem yürüyor olması hem de bu sırada hücre için gerekli olan bir paketi taşıyor olması en ilginç yaratılış delillerindendir. Sebeplerin ortadan kalktığı büyük bir yaratılış delilidir. Allah bu gibi örneklerle sebeplerin de yaratıcısının kendisi olduğunu göstermektedir.

molekuler1_6.jpg


İnsanoğlunun yıllardan beri hayali olan yürüyen robotlar bilimadamları ve mühendislerin yoğun çalışmaları neticesinde mümkün olmuştur. Bir molekülün tıpkı insanlar ve ASIMO adlı robot gibi yürüyor olması tarifi güç bir hayranlık uyandırmaktadır. Moleküllerin hücrede diğer büyük moleküller üstünde yürüyerek yük taşımaları en ilginç yaratılış delillerindendir. Her an hücrelerinizde sayısız proteinin yürüyüşü hayatın ne büyük bir mucize olduğunu gözler önüne sermektedir.

Hayat Birbirini Ezmek Üzerine Değil Yardımlaşma Üzerine Kuruludur

molekuler1_7.jpg


Proteinlerin insanlar gibi yürüyerek yük taşımaları hayranlık uyandıran bir durumdur. Bu derece fedakarlığı şuursuz moleküllerin göstermesi, hayatı birbirini ezme meydanı olarak gören evrim teorisini yerle bir etmektedir. Hücrelerimizde her an sayısız proteinde tecelli eden bu dayanışma ve fedakarlık evrim teorisinin hayal ettiği dünyanın ne denli yanlış olduğunu göstermektedir.
(alıntı harun yahya)

Kaynak:
1) sciencemag.org/cgi/content/full/311/5762/792

2) Myosin Motors Walk the Walk, Justin E. Molloy, Claudia Veigel, Science 2003 300: 2045-2046.
 
Üst Alt