Saray Koleksiyonları Müzesi

DOLMABAHÇE SARAYI SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ, SON DÖNEM OSMANLI SARAYLARINDA KULLANILAN TARİHİ OBJELERİ BİR ARAYA TOPLADI.

Müzede Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız sarayları ile Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur ve Maslak kasırlarına ait eşyaların yanında Yıldız Porselen ve Hereke Halı ve Dokuma Fabrikaları ürünleri yer alıyor. Koleksiyonları oluşturan eserler 19. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan bir zaman aralığını kapsıyor.

SULTANIN OYUNCAKLARI

Son Halife Abdülmecid Efendinin çok değer verdiği kızı Dürrüşehvâr Sultanın on yaşına kadar kullandığı eğitim ve oyun gereçleri, saray çocuklarının eğitimi ve gündelik yaşamıyla ilgili fikirler veriyor. Osmanlı devlet sarayında, ciddi bir terbiye alıp, protokol kuralları öğrenseler de çocuğun her yerde çocuk olduğunu anımsatan bu oyuncakların bir kısmı zamanında Avrupadan getirilmiş.

SARAY MOBİLYALARI​

Hemen her yerde olduğu gibi saray hayatının da ayrılmaz parçasıdır mobilyalar. Saray koleksiyonları arasında yer alan mobilyaların günümüze gelen örnekleri de Osmanlı saraylarındaki yaşam tarzı ve tercihlerin bir göstergesi niteliğinde. Tarzları ve üretimlerinde farklılık gösteren mobilyalar, arşiv belgeleri ve fotoğraflar sayesinde orijinal yerlerinde sergilenebilmekte. Müzede yer verilmiş olan az sayıda mobilya ve ahşap eser saray depolarından seçilen örnekler.

HAT SANATI VE YAZI TAKIMLARI

Osmanlı padişahlarının bazıları ve saray erkânının da önemli bir kısmı geleneksel yazı sanatına düşkünlerdi. Hat sanatı ile ilgili yazı takımları grubundan hokka, makta, kalemtıraş, makas, kâğıt ağırlığı, kâğıtlık ve cilbendler müzede teşhir ediliyor. Bununla birlikte Osmanlı resmi ve sosyal hayatında önemli rol oynayan mühürler, çeşitli Osmanlı devlet armaları, çini levhalar, zemzem suyu konulan sürahiler, buhurdan ve gülabdanlar da serginin ilgi çeken objeleri arasında.

PORSELEN

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemine tanıklık etmiş saray, köşk ve kasırlarda dönemin yaşam tarzını, sanat anlayışını günümüze taşıyan zengin koleksiyonlardan biri de kuşkusuz porselen koleksiyonu. Osmanlı saraylarının 19. ve 20. yüzyıl başlarında yoğun kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkiler kurduğu Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden satın alma ve hediye yoluyla saraylara intikal eden porselen süs eşyaları saray koleksiyonlarının büyük bir bölümünü oluşturur. Yine Osmanlı döneminde kurulan ve faaliyetlerini günümüzde de sürdürmekte olan Yıldız Porselen Fabrikası ürünlerinin de seçkin örneklerini izlemek mümkün.

İŞLEMELİ ESERLER

Stil ve sofra puşideleri, seccadeler, şerbet mahramaları, abdest havluları, kadın kıyafetleri, dini örtüler başta olmak üzere çok çeşitli malzemelerden işlemeli eserler müzenin tekstil koleksiyonlarını zenginleştiriyor. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde çarşı ustaları, harem halkı ve kız sanayi mektepleri tarafından yapılmış işlemeler tekstil koleksiyonun öne çıkan parçaları.

SOFRA TAKIMLARI

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun üst düzey misafirlerini ağırlamak için verdiği resmi ziyafetlerde kullanılan gümüş üzerine altın kaplama ve kristal sofra takımından örnekler sunuluyor. Bu örnekler aynı zamanda sofra adabının değiştiği 19. yüzyılda sofra malzemelerinin de nasıl çeşitlendiğini göstermesi bakımından ilgi çekici. Fransadaki Baccarat, Bohemia Bölgesindeki Moser fabrikalarında üretilen kristal takımlar altın yaldızlı ve armalı süslemeleri, kazıma ve kesme tekniğindeki incelikleriyle Osmanlı saray sofralarının zarafet sembolü olagelmiş.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt