Sarahilin horozu

Merhaba

Süleyman'a Saba Melikesi Belkıs'ın cevabını
götürecek olan dadısı Sarahil, sol kolunun
altında..dikilmiş ibikli, ateş saçan gözlü büyük
bir beyaz horoz tutuyordu..Horozu Belkıs'ın
ayaklarının önüne koyup karşısına oturdu..Ve
ihtiyar Sarahil.."Şahadet parmağını kaldırdı, sol
elini hayvanın göğsüne dayayıp yüksek sesle
"buna cavap veren bu günahsız horoz aracılığıyla,
Yâ Allah..bu esrarengiz horoz, Yâ Allah, bu âlim
horoz, ulûhiyetinin niyetlerine vâkıf bu horoz,
Yâ Allah, günü haber vermekle görevli bu horoz..
aracılığıyla, ötüşüyle gecenin kötü cinnlerini
kaçıran gözü açık bu..horoz adına, ışık ve hayatın
simgesi bu horoz adına.." diye yemin edip.."
yola çıkmış!

J.C.Mardrus
Burhan Oğuz
 
Üst Alt