Salaman ve Absal

Merhaba!

Kitap icerigine bir bakis:

..."Kozmik Dağ/Kaf"ın varoluşunun çeşitli düzeylerini anlattıktan
sonra, Hayy İbn Yekzan, yolcunun dikkatini fiziksel sema' ların
ötesinde yer alan Orient'e çevirir ve yer-yüzünün semalarının
ötesinde Yüce Melekler Âlemi yer alır.

Bu ülkeden çıkışı sağlayacak bir yol öğrenen ve çıkışına yardım
edilen kişi, gökteki kürelerin ötesine geçmeye de bir yol bulur.
Daha sonra, göz-açıp kapayıncaya dek, bir mabud'un yönettiği
ilk yaradılışın haleflerini anlatır.

Evren'in Melik'i iki grup melek tarafından çevrelenmiştir:
Birincisi ona en yakın olan büyük melekler, ikincisi ise Melik'in
emirlerini bekleyen ve de en yüksek feleğin sınırında yer alan
melekler . Bu meleklerin arasında en yalnız ve tek başına olan
Melik'tir. Onun güzelliği, diğer bütün güzellikleri ortadan siler.
Kim O'nun güzelliğinden birini ele geçirirse, tefekkürünü ebedi
olarak ona yöneltir, bir göz kırpması kadar kısa bir zaman bile
kendini ondan ayıramaz.

Madde Çölünden, Evren'in Melik'ine kadar tüm resmi ve gayri
resmi tezahürleri açıkladıktan sonra Bilge, yolcuyu kendisiyle
birlikte, "Kozmik Dağ" olan İlahi Varlık'ın tahtIna bir yolculuk
yapmaya davet eder:

"Seninle sohbet ederken, seni uyanmaya teşvik ederek ve O
Melike yaklaştırmaya çalışmasaydım, Ona karşı beni senden
ayıracak ibadetleri yapmak zorunda kalacaktım..
Şimdi, eğer istiyorsan beni ta'kib et.
Benimle birlikte O'na gel.
Selâm.."

Üç görsel hikâyenin ikincisi olan Risalet et-Tayr'da salik/yolcu
Bilge'nin davetini kabul eder. Ve sonra evreni aşmak için, aslî
yuvasına uçan bir kuş şeklinde yolculuğa başlar. 'Ancak yolun
üzerinde bulunan engelleri aşabilmesi için, diğer hayvanların
tabiatında var olan bazı özelliklere de sahip olmalıdır..' Fakat
buna rağmen avcıların tuzağına düşer ve kendini kurtaramaz.
Bir gün oradan geçmekte olan bir kuş kafilesi onu görür, acır.
Eğer kendileri ile birlikte hiç bir avcı ve tuzağın bulunmadığı o
ülkeye gelmeye söz verirse, oradan kurtaracaklarını söylerler.
Yardımlarını kabul eder, onların rehberliğinde dağları, ovaları
aşar, en sonunda Kozmos'un dışına çıkar.

"Uçuşumuz, bizi bir dağın iki eteği ve yeşil verimli bir ovadan
geçirdi. Tüm tuzakları geçene kadar avcıların çabalarına hiç
dikkat sarf etmeden/hiçbir değerlendirme yapmadan uçtuk.
Sonunda, İlk Dağ'ın zirvesine ulaştık. İşte o zaman gözlerin
bile görmekte zorluk çektiği, çok yüksekte Sekiz Zirve daha
gördük..'

Kuş, sabit yıldızlar göğüne ulaşıncaya dek tüm zirveleri geçer.

"Orada yeşil bahçeler, güzel yerler, göz-alıcı köşkler gördük.
Orada meyve ağaçları ve akan nehr yatakları vardı. Bütün
bu güzellikler gözlerimi kamaştırdı. O kadar çok güzellikler
vardı ki zihinlerimiz karıştı ve gönlümüz tedirgin oldu.."

Orada diğer kuşlarla, yolculuğunu tamamlamış diğer nefisler
ile karşılaşır. Onu karşılarlar ve sonra önünde uzananmakta
olan yolculuğunun bittiği yer ve gayesi Evren Meliki'nin şehri
hakkında bilgi verirler..

Salaman ve Absal'daki Ârif'in macerası ve sonunda da ölmesi,
kozmostan, ilahi varoluşa ve devamında Tanrı ile birleşmeye
doğru yapılan yolculuğun son aşamasını sembolize eder.
Kozmosu terk ederken Ârif, bu zavahir âlemindeki tüm olumlu
şeyleri kendi nefsiyle bütünleştirmiştir. Kozmik Dağ'ı geçmesi
aşabilmesi için, gök kürelerini de kapsayan kozmostaki bütün
varlıkların faziletlerine sahip olması gerekir. Kozmosu aşması
için gerekli olan izn, kozmosu kendi varlığı ile bütünleştirmesi
şartıyla verilmiştir. Hâl böyle olunca da nefsin ilahi kaynağına
dönüşü anl***** gelen ölüm, kozmosun da kaynağına/origin
dönüşüdür.

Ârif, tüm yaratıklar adına Evren Meliki'nin şehrine girmek için
izin ister, Kozmos da onunla birlikte Allah'a yakarır. Ve ilahi
güzelliği tefekkür etmede onunla birlikte bu güzelliği paylaşır.
Kozmosun ta ötelerinde yolculuk eden Ârif, evrenin normu ve
tüm tabiatın ilahi rahmete mazhar olduğu kanal haline gelir.
Onun Tanrı ile birleşmesi ile de, tüm evren bir kez daha yüce
gayesi ile bütünleşir. Çünkü Ârif'in yaşamı; kozmosun yaşamı,
ve Allah önündeki yakarışları; tüm tabiatın Yaratıcı önündeki
yakarışları olmuştur...

İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş
Seyyid Hüseyin Nasr
İnsan Yayınları-1985
 
Üst Alt