Said Nursi'nin Kur'anı Kerimi , kitaplarını ve kendini meşrulaştırmak için kullanması

1)

"Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır." (İsra: 82)

İŞTE SAİD'İN ALLAH'IN BU AYETİNİ MASONLUK İDEOLOJİLERİ İÇEREN KİTAPLARINI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN TAHRİF ETMESİ :

Ayette indirilen şeyler Kur'an’ın ayetleridir, başka bir şey değil. Said Nursi’ye göre ise bu ayet Kur'an’a işaret ettiği gibi Kur'ân'ın semasından ilhâmî bir surette gelen şifadar nurlara da işaret eder. İşte, o Risaletü'n-Nur, Said Nursi’ye olduğu kadar Risale-i Nur talebelerine de çoğu zaman şifa olmuştur. Demek Resâili'n-Nur bu âyetin bir işarî anl***** dahildir. Buna delil de ayetin “müminlere şifa ve rahmet olan” kısmının cifr hesabıyla 1339 ederek, Resâili'n-Nur bu asrın mânevî ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasına denk gelmesidir.

Bu, Said Nursi’nin kanaatidir ve kanaate itiraz edilmez Kaynak : (Birinci Şua - s.839). Bu durumda ayetin Türkçesi, “Biz Kur'ân'ın semasından mü'minler için bir şifâ ve rahmet olan Risale-i Nur’u indiriyoruz.” şeklinde olur. Ayrıca kanaate itiraz edilemez demek ona çok üstün bir yer biçmektir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


2)

"Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor." (Bakara, 151)


İŞTE SAİD'İN ALLAH'IN BU AYETİNİ MASONLUK İDEOLOJİLERİ İÇEREN KİTAPLARINI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN TAHRİF ETMESİ :

Ayetin “Sizi temizliyor, size Kitabı ve hikmeti öğretiyor.” kısmının cifr hesabıyla 1338 olduğu, Kur'an’ın hikmetini Avrupalı filozoflara parlak bir surette gösterebilen ve gösteren Risalei'n-Nur yazarının Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye’de Kur'an’ın hikmetini savunduğu, hattâ İngiliz Başpapazının sorduğu ve 600 kelimeyle cevap istediği altı sorusuna altı kelimeyle cevap vermekle beraber inzivaya girip bütün gayretiyle Kur'ân'ın ilhamlarından Risale-i Nur'un meselelerini iktibasa başladığı aynı tarihe tamamen uyum gösterdiği ifade edilir Kaynak : (Birinci Şua).

Bu yorum esas alındığında ayetin meali şöyle olur:

"Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi Risale-i Nur ile temizliyor, size Kitabı ve onun hikmetini gösteren Risale-i Nur’u öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


3)


"Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır." (Zümer: 1)


İŞTE SAİD'İN ALLAH'IN BU AYETİNİ MASONLUK İDEOLOJİLERİ İÇEREN KİTAPLARINI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN TAHRİF ETMESİ :

Ayetteki “indirilen”, Kur'an-ı Kerim (Taberî: XII/2, 226) ikinci ihtimal de Kur'an’ın bir suresidir (Zemahşerî: IV, 106). Ancak Said Nursi’ye göre, Casiye ve Ahkaf surelerinin başında da bulunan bu âyet Risaletü'n-Nur'un ismine ve kendisine, hem yazılması ve hem de yayılmasına sembolik anlamıyla işaret eder. İşareti onun bir eksikliği değil, gayb dilindeki manevî mucizesinin bir gereğidir. Kur'an’ın bu ayetinin işarî anlamlarından birisinin bu zamanda ortaya çıkan Risale-i Nur’a yönelik oluşunu Risale-i Nur okuyan herkes onaylar Kaynak : (Birinci Şua - s.841).

Yani Said Nursi şöyle demek istiyor. Ayetin işarî anlamlarından birisi de, “Bu Risale-i Nur’un indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.” şeklindedir. Yani ona göre âyet, “Kitab’ın indirilişi” derken hem Kur'an’ı hem de Risale-i Nur’u kastediyor Kaynak : (Birinci Şua - s.842).


---------------------------------------------------------------------------------------------------


4)

Kur'an, kendisinin Rahman ve Rahim olan Allah’tan Cebrail aracılığıyla (Râzî: IX, 537) Hz. Peygamber (aleyhisselama) indirildiğini (Taberî, XII/3, 114) şöyle ifade eder:


"Hâ mim. (Bu vahyin) indirilişi, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tandır." (Fussilet, 1-2)


İŞTE SAİD'İN ALLAH'IN BU AYETİNİ MASONLUK İDEOLOJİLERİ İÇEREN KİTAPLARINI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN TAHRİF ETMESİ :

Said Nursi bu ayetin işarî anlamıyla ve şartlı cifr hesabıyla Risale-i Nur’a işaret ettiğini söylemektedir Kaynak : (Birinci Şua - s.843). Verilen bu anlam doğrultusunda ayetin anlamı şöyle olur: "Hâ mim. Bu Risale-i Nur, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5)

Rabbimiz bize sapıklığı ve doğru yolu istiareli bir şekilde karanlıklar ve nur kelimelerini (Zemahşerî: II, 516) kullanarak anlatır. O, insanları Kur'an ile küfür, cehalet ve sapıklık karanlıklarından, iman ve ilim nuruna (Kurtubî, V/1, 295) ulaştırır:

"Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, insanları Rablerinin izniyle karanlıklarından nûruna çıkarman, güçlü ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna kavuşturman için sana indirdik." (İbrahim:1)


İŞTE SAİD'İN ALLAH'IN BU AYETİNİ MASONLUK İDEOLOJİLERİ İÇEREN KİTAPLARINI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN TAHRİF ETMESİ :

Said Nursi bu ayetin “Rablerinin izniyle nura” kısmındaki “nur” kelimesinin Resaili’n-Nur’a mutabık olduğunu, yine şartlı cifr ile Risale-i Nur’un bölümü olan İşârâtü'l-İ'câz’a işaret ettiğini söyler. Yine ona göre ayetteki “güçlü ve hamde lâyık” kısmı Arapça orijinali hesaba katıldığında Sultan Abdülaziz ve Abdülhamit dönemlerine işaret etmektedir Kaynak : (Birinci Şua - s.845).

Bu durumda ayetin şöyle bir çevirisi mümkün olur: "Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, insanları Rablerinin izniyle karanlıklarından Risale-i Nur’a ulaştırman, Sultan Abdülaziz ve Abdülhamit’in yoluna kavuşturman için sana indirdik."--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6)

"Görmedin mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.” (İbrahim: 24)


İŞTE SAİD'İN ALLAH'IN BU AYETİNİ MASONLUK İDEOLOJİLERİ İÇEREN KİTAPLARINI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN TAHRİF ETMESİ :

Ayette geçen ve kelime-i şahadet, iman (Taberî: VIII/1, 266), kelime-i tevhit, Allah’ı yüceltme, O’nu övme, bağışlanma dileme, tövbe, ve dua (Zemahşerî: II, 531) olarak yorumlanmış olan “güzel bir söz” ifadesi Said Nursi’ye göre Risale-i Nur’a tekabül eder. Bu çıkarsama cifirle önce yanlışlıkla 1002 olarak hesaplanmıştır. Doğrusu 1011’dir. Elde edilen sayı -13 farkla da olsa- Risale-i Nur’un mak***** tevafuk eder. Hem böyle makamlarda, böyle büyük yekûnlarda bu gibi küçük farklar zarar vermez Kaynak : (Kastamonıu Lâhikası -Mektup No: 38 - s.1594).

Ayeti Said Nursi’nin anladığı şekilde tercüme edersek meal şöyle olur: "Görmedin mi, Allah nasıl bir misal verdi? Risale-i Nur, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devamı var.....>>>>
 
Aldigin egitim Kuran'i tefsir üzerine ise diyecegim birsey yok...
Belkide kuran i bile yüzünden okumasini bilmiyorsun...belki biliyorsundur...ama anlamadigim
her hangi birinin yaptigi kuran tefsirinin yanlis yada dogru oldugunu anlayacak arapcan + Kuran i tefsir etme bilgin varmi...?

Yoksa eline argüman tutusturanlar , sen her cuvalladiginda yeni argümanlar vererek piyon gibi senimi kullaniyorlar...?

Yukardaki yaziyi kendi yazinmis gibi yazmissin..

1. Bu senin yazin degil...
2.Diyelim ki senin..söylesene aldigin egitim ne..! ayetleri yorumlayabilecek bir ilim mi tahsil ettin...?

Yoksa her zamanki gibi ipler birinin elindemi..?

uzaktan kumanda ile acilip kapanan, robottan ne farkiniz var...?

Azicik yüreginiz yetiyorsa oradan buradan elinize verilenlerle degil, kendi bilgilerinizle gelsenize...

Sanki Cadir tiyatrosundayiz siz Karagöz yada Hacivat siniz ama arkadaki usta mahir iyi saklaniyor hic görünmüyor...

..Simdi sen burdanda kacar gider baska konulara , eline verilecek argümanlarla yelken acarsin... Alistik...:prv:
 
Üst Alt