Sağlık personelinde becayiş şartları nelerdir?

hemşire becayiş şartları 2019 , sağlık bakanlığı becayiş ilanları 2019 , sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği 2019 , sağlık bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliği 2019 , sağlık bakanlığı mazeret tayini yönetmeliği , becayiş için 1 yıl mı bekliyoruz , becayiş şartları 2019 , sağlık bakanlığı becayiş 2019

Sözleşmeli sağlık personelinde becayiş şartları neler?

sözleşmeli personelin becayiş yaparken eğitim durumlarının aynı olması gerekiyor mu? (lisans-önlisans gibi). İkinci sorum ise becayiş yaparken sağlık bakanlığın alt üst bölge tablosunda göre mi becayiş yapılıyor yoksa becayiş için alt üst bölge şartı yok mu?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar:

"Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 -Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir."

Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge

"Karşılıklı yer değişikliği

Madde 6- Aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip pozisyonda çalışan personelin il içi veya aynı hizmet bölgesindeki il'ler arası karşılıklı yer değişikliği;

a) Pozisyonlarının vizeli olduğu il'de fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları,

b) Görev yaptıkları yerin İl Komisyonu'na, karşılıklı yer değişikliği yapacakları personelin açık kimliği ve görev yerini de belirterek üstleri vasıtasıyla yazılı talepte bulunmaları, kaydıyla yapılabilir."

Mevzuata göre, aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip pozisyonda çalışan 4B sözleşmeli sağlık personeli, il içi veya aynı hizmet bölgesindeki il'ler arası karşılıklı yer değişikliği yapabiliyor.

Sorunuza göre, becayiş yapacağınız hemşire pozisyonunun eğitim niteliği de aynı olmalıdır. Ayrıca geçmek istediğiniz il aynı hizmet bölgesinde yer almalıdır.
 
  • Etiketler
    becayiş şartları yer değiştirme
  • Üst Alt