Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, 1993 yılında Uzaktan Eğitim Sisteminin yeniden yapılandırılması ile Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır. Bu bölümden mezun olanlar sağlık kurumlarında ara kademe yöneticisi olarak görev alabilmektedirler.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER
Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.
Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bu program, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında ara kademe yönetimini üstlenecek işletmeciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda genel işletmecilik ile ilgili derslerin yanısıra, sağlık kurumlarının finansal ve mali yönden yönetimine ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik dersler yer almaktadır.
 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Dersleri
1.SINIF
*Genel Muhasebe
*Genel İşletme
*Davranış Bilimlerine Giriş
*İktisada Giriş
*Genel Matematik
*Temel Bilgi Teknolojileri
*Hukuka Giriş
*Yabancı Dil

2.SINIF

*Sağlık Kurumları Yönetimi
*Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması
*Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
*Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
*Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
*İstatistik
*Türk Dili
*Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
 
Üst Alt