Sağcılık Nedir

Sağcılık Nedir?

Sağcılık, toplumsal hiyerarşiyi veya toplumsal eşitsizliği kabul eden veya destekleyen siyasal duruş veya etkinliktir.
Toplumsal eşitsizlik, sağcılar tarafından; ya milletsel/ırksal farklılıklardan, ya dini ve inançsal farklılıklardan, ya kültürel ve sosyal farklılıklardan ya da piyasa ekonomisindeki rekabetten kaynaklandığı için kaçınılmaz, doğal, normal veya cazip bulunur.

http://tr.wikipedia.org
 
SAĞCILIK aynı zamanda gelenekçiliktir.
Yeniliğe kolay kolay ayak uydurmak istemez.
Demokrasi ve özgürlük gibi kavramlar her zaman SAĞ anlayışı korkutmuştur.
İleri adım atmakta hep sıkıntı içindedir.
Geleneklerinden kopacağını düşünür.
Bu yüzden dünyadaki gelişmelerin, aydınlanmanın, demokrasinin,
eşitlik, hak ve özgürlük gibi atılımların hep gerisindedir.
SOL daha ileri atılmak için mücadele verirken, SAĞ buna daima engel olmaya çalışmıştır.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt