Sadece muayenehanesinde çalışan hekimlerin suçu nedir?

Sekizinci Kez Yönetmelik Değişti


7 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” isimli yeni yönetmelikle, muayenehanelerin koşullarında yeni düzenlemeler getirilmiş bulunmaktadır


Görüldüğü üzere, yönetmeliğin adı bile garip hale gelmiş durumdadır Çünkü üç yılda sekiz kere değişmiş bulunmaktadır


Maalesef tüm bunlar acemilik göstergesidir İstikrarlı ve büyük, kurumsal bir devlete yakışmayan bir yönetim biçimi sergilenmektedir Türkiye, sağlık alanında bu yap-boz uygulamalarına layık olamaz


Sadece Muayenehanesinde Çalışan Hekimlerin Suçu Nedir?


Sayın Bakan’ın, muayenehane sözünü duyduğunda tüylerinin diken diken olduğunu ve renginin değiştiğini tüm uygulamalarında görüyoruz Doğal olarak, etrafındaki bir kısım bürokratları da benzer tavır sergiliyorlar Sayın Bakan’ın, özellikle hem hastanede, hem de muayenehanede çalışmasını sürdürmek isteyen hekimleri, her yola başvurarak bu çalışma biçiminden caydırmak istediğini de gözlüyoruz


Bu yaklaşım ve düşünceyi bir noktaya kadar anlayışla karşıladık diyelim Kendisinde göre gerekçeleri olan bir düşünce biçimidir


Peki, muayenehanesinden başka bir çalışma yeri olmayan hekimlerin ne günahı bulunuyor? Bu hekimler neden cezalandırılıyor? İşte bunu anlamak gerçekten güçtür


Yönetmelikte Getirilen Koşullar İyi Düşünülmemiştir


Muayenehanelerle ilgili getirilen koşulların iyi düşünülmediği görülmektedir Şöyle ki;
— Muayenehanelerden depreme dayanıklılık ve yangın merdiveni
bulunması gibi koşullar isteniyor Genelde uzun süreden beri ve şehir merkezlerinde bulunan eski ve yerleşik binalarda faaliyet gösteren muayenehane hekimleri, bu koşulları nasıl sağlayacaklar?
— Yangın ve deprem önlemi sadece hekimler ve hastaları için mi
geçerlidir? Avukata, mühendise, mimara, bakkala, muhasebeciye, şirkete ve diğer meslek gruplarına gerekli değil midir? Neden hekimlere çifte standart uygulanmaktadır?
— Bu koşullara uymayan çok sayıda devlet hastanesi bulunuyor Onlar
için ne yapılacaktır?
— Yine kapıların 110 cm olması koşulu isteniyor Tekerlekli sandalye
ve sedye girişi için Asansör ve merdivenler için de benzer uyum isteniyor Bu tür hastalar, acil servisler ve yatan hasta profilini düşündürür Genelde hastaneleri ilgilendirir Muayenehane hastası, daha elektif, daha uzun süreli muayene olmak isteyen, daha fazla bilgilenmek isteyen hasta grubudur Genelde acil hastalar muayenehanelere gelmez
Böyle olduğu halde, neden bu koşullar muayenehanelerden isteniliyor? Yanıtını vermek gerçekten güçtürYÖNETMELİĞİN ARKASINDAKİ İHTİMALLER1Acemilik Olabilir


Durumu iyi değerlendiremeyen ve koşulları iyi bilmeyen bazı bürokratların masa başında yazdığı yönetmelikler söz konusu olabilir Eğer böyle ise, Sağlık Bakanlığı adına ciddi bir yetersizlik söz konusudur ki, bu durum Türkiye gibi büyük bir ülkeye yakışmamaktadır2Yaranma Duygusu


Bazı bürokratlar, Sayın Bakan’ın gözüne daha fazla girebilmek için, kraldan çok kralcı davranarak, hastanelere bile uygulanmayan kuralları en küçük sağlık kuruluşu olan muayenehanelere dayatmış olabilirler Eğer böyle ise, bu da iyi ve adaletli bir yönetim anlayışı değildir
Unutulmasın ki, bugünün yarını da vardır3 Muayenehaneleri Yok Etme Düşüncesi Olabilir


Bazı yöneticilerin, anlaşılmaz şekilde böyle davrandığı bilinmektedir Böyle ise, ön yargılarla devlet yönetilemeyeceğinden ve böyle bir anlayışın hata üstüne hataya sürükleyeceğinin bilinmesi gereklidir Böyle bir yönetim anlayışı da Türkiye’ye yakışmazMUAYENEHANELER HALKIN YARARINADIRMuayenehaneler, en küçük sağlık birimleridir
Yatırımları daha kolaydır Hastaneler gibi büyük yatırımlar gerektirmez Üstelik, yatırımlar bizzat doktorlar tarafından yapılmaktadır Devlete bir yükü yoktur
Daha mütevazı yatırımlar olduğu için, çok yerde açılabilirler Halkın arasına yayılabilirler Halka en yakın sağlık birimleridirler


Tüm ülkeler, bu nedenle, yatırımı daha kolay ve halka doğru yayılabilen bu sağlık birimlerini teşvik ederek, hem sağlık giderlerini azaltmak, hem de halka daha yaygın sağlık hizmeti vermek yolunu seçmektedirler
Aslında, Türkiyede aile hekimliği uygulamasıyla bunu yapmaya başlamıştır
Ancak ne ilginçtir ki, aile hekimliği Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenirken, muayenehaneler boğulmaya çalışılmaktadır
Burada açık bir çelişki, haksızlık, adaletsizlik ve çifte standart bulunmaktadır
Ayrıca, “Birden fazla hekim aynı muayenehanede çalışamaz” gibi anlamsız ve saçma bir uygulamayla da, hekimlerin ekip çalışması engellenmeye çalışılmaktadır
Aynı zamanda, hekimlerin giderleri de artırılmaya çalışılmaktadır
Aile hekimlerinin ise iki, üç, dördünün, beşinin bir dairede çalışmasına izin verilmektedir
Tüm bunlar açık çelişkidirYapılması Gereken Nedir?


Aklın yolu seçilmeli, bu çelişkiler giderilmelidir
Bu çelişkili ve haksız uygulamalar, bu politikayı uygulamak isteyenlere bir yarar sağlamaz Yanlışlar kalıcı olamaz Su mutlaka yolunu bulacaktır Yanlışlıklar geçicidir
Sağlık Bakanlığı, bir süre sonra değişmesi kaçınılmaz yanlış uygulamalarla değil, doğru ve kalıcı uygulamalarla anılmalıdır Türkiye’ye yakışacak olan budur
Muayenehanelerin koşullarının zorlaştırılması ve maliyetlerinin artması, halkın aleyhinedir Giderler, doğal olarak halka yansıyacaktır Halbuki Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken, aynen aile hekimlerinde olduğu gibi giderleri düşürmeye olanak sağlamak, bunun için de bir muayenehanede olabildiğince fazla sayıda hekimin çalışabilmesine izin vermek olmalıdır
Bu nedenle, koşullar kolaylaştırıcı yönde yeniden düzenlenmelidir
Bunun için de, yönetmelikler tepeden inme değil, hekim örgütlerinin görüşü alınarak ve onlarla birlikte hazırlanmalıdır


PAŞA GÖKTAŞ
 
olmaz bas basa verıp calısmalar ve hekım uzmanlarla papılırsa duğru olur
kırk dereden boğulmadan düzeni otutturamıyoruz.
 
Üst Alt