Rüstem Paşa kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan'ın kocası Rüstem Paşa, "bahtı bitiyle açılan paşa" olarak bilinir. Hürrem Sultan'ın entrika ortağı olan ve ismi paraya düşkünlüğüyle de anılan Rüstem Paşa öldüğünde geride muazzam bir miras bırakmıştı.

Rüstem Paşa, Hırvat asıllı bir Hıristiyan ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Ailesinin adının Opukovi ya da Cığaliç olduğu tahmin ediliyor.
Erken yaşlarda İstanbul'a getiridi ve Enderun'da eğitim gördü.
Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan'la evlendi. Bu düğün, At Meydanı'nda Şehzade Cihangir ve Şehzade Bayezid'in sünnet düğünü ile birlikte yapıldı.
Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinde Hürrem Sultan ile Mihrimah Sultan'la beraber Rüstem Paşa'nın da rolü vardır.

Rüstem Paşa, Osmanlı kayıtlarında şöyle tanımlanmıştı: "Zengin, tedbirli akıllıydı."
Aklını daha ziyade entrika ve ayak oyunları için kullanan Rüstem Paşa'nın zenginliği biraz şaibelidir.

İki unvanından biri "Ebvab-ı Rüşvet Fatihi" idi. Bu unvanın anlamı "rüşvet kapısını fetheden kişi"dir.

Rüstem Paşa, 61 yıl süren ömrünü 1561 yılında İstanbul'da tamamladı. Geride göz kamaştırıcı bir miras ve bazı eserler bıraktı.
Bu eserlerin en bilineni Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camii'dir.

Geride bıraktıkları hakkında fikir verebilecek liste ise şöyle: 8000 el yazması Kur'an, 130 değerli taşlarla işlenmiş Kur'ani, 5 bin kitap, 780.000 akçe, 5.000 kaftan, 1100 altın üsküf (yüksek aşamadaki yeniçeri subaylarının giydikleri, yarısı arkaya sarkan uzun bir sarık), 1000 yük külçe gümüş, 1500 gümüş tulga 600 gümüş eğer, 500 murassa (değerli taşlarla süslenmiş) altın eğer, 130 çift altın üzengi, 33 iri elmas, 1000 gümüş şeşper (savaş araçlarından altı dilimli topuz), Anadolu'da ve Rumeli'de 1000 çiftlik, 476 değirmen.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt