Rus Dili ve Edebiyatı


Rus Edebiyatı

* Klâsik Dönem Rus Edebiyatı


Kantemir (1708-1744) ve Lomonosov (1711-1765) şiir türünde Krilov (1768-1844) fabl türünde Fonvizin (1744-1792) de komedya türünde bu akımı Rusyada temsil etmişlerdir.

* Romantik Dönem Rus Edebiyatı

Hemen hemen her edebî türde eser vermiş olan Puşkin (1799-1837) en önemli romantik Rus sanatçısıdır. Puşkin romantizmi (coşumculuk) Rus halkının yaşamından yerel renkler alarak zenginleştirmiştir. Ayrıca canlandırdığı kişilikleri eleştirel bir tutumla vermesi insanın bencilliğini çıkarcılığını insan ile toplum arasındaki ilişkiyi anlatması nedeniyle gerçekçiliğin hazırlayıcısı sayılmıştır. En ünlü eserleri Bahçesaray Çeşmesi Çingeneler Yüzbaşının Kızı Maça Kızıdır.

* Gerçekçi Dönem Rus Edebiyatı

Realizm akımı Fransız edebiyatından sonra en önemli sanatçılarını Rus edebiyatından yetiştirmiştir.
Nikoloi Gogol (1809-1852) özellikle yergi üslûbuyla toplumunun kokuşmuş bozulmuş yöntemlerini eliştirmiştir. Müfettiş adlı oyunu ve Ölü Canlar adlı romanı ünlüdür.
Fiodor Mihayloviç Dostoyevski (1822-1881) ise toplumdan çok birey olarak insanın ruh dünyasını hem tabiî hem de sosyal çevresi içinde en ince ayrıntılarına kadar sergiler. Psikolojik tahlilleri oldukça başarılıdır. Suç ve Ceza Karamazov Kardeşler Ölü Bir Evden Anılar en ünlü romanlarıdır.
Bir başka önemli realist yazar Lev Nikoleyeviç Tolstoy (1828-1910) özellikle köylülerin dünyasını yazmıştır. Başlıca romanları: Harp ve Sulh Anna Karenina Hacı Murat.
Anton Çehov (1860-1904) daha çok hikâye ve tiyatro türlerinden ürün vermiştir. Hikâye türünde "Çehov tarzı hikâye" denilen bir çığır açmıştır. Bu tarz hikâyede giriş gelişme sonuç gibi kronolojik bir düzenlemeye itibar edilmiz bir anı bir durumu ortamı hayatın bir kesitini olayların en çarpıcı yanını etkili bir şekilde vermeyi amaçlar. Üslûpta şiirsellik ve deneme türünü andıran bir anlatımı vardır. "Olay" yerine "durum" ögesine ağırlık verilir. Hikâyelerinden seçmeler 4 cilt hâlinde MEBda yayımlanmıştı. En önemli oyunlari ise Vişne Bahçesi Vanya Dayı ve Martıdır.
Diğer önemli Rus realist yazarlar arasında İvan Turgenyev (1818-1883) ve Maksim
Gorki (1868-1936) sayılabilir.

* 20. Yüzyıl Rus Edebiyatı

Fütürüzmin Rus edebiyatındaki önemli temsilcisi Mayakovski (1893-1930) olmuştur. Şiirde Pasternak (1890-1960) hikâye ve romanda ise Zoşçenko (1895-1958) Şolohov (1905) ve Soljenitsin (1918) önde gelen sanatçılar arasında yer alırlar.

ORKESTRA ŞEFİ HAKKINDA
Lokantada elektrikten hava kızıla döndü.
Koltuklara kadınların yumuşaklığı yayılmıştı.
Ortaya birdenbire incinmiş orkestra şefi fırlıyarak
Müzisyenlere ağlama emri verdi.
İri bir som balığı parçasını
sakalına tatlı tatlı götürenin
boru yağlı suratına
bir avuç madeni gözyaşı fırlattı.
Hıçkırıklar arasında altın dişlerinden
çığlığa basmağa vakit bulamadan
oradakiler trombonların zurnaların hırpalamasıyla
üstüne basarak geçtiler.
Sonuncu kapıya varmadan
yanağı sos tabağında ölünce
orkestra şefi büsbütün çıldırdı
müzisyenlere hayvanlar gibi ulumalarını emretti.
Sonra sarhoş bir gövdenin dişleri arasına
boruyu bakırdan bir simit gibi soktu
üflüyor göbeğin içinde
hıçkırıkların çılgınca uğuldamasını dinliyordu.
Ertesi sabah patron öfkesinden aç acına
hesabını kesmeye gelince
orkestra şefi mosmor olmuş
avizenin üstünde sallanıp daha da çok morarıyordu.

VLADİMİR MAYAKOVSKİ
(Çeviren: Nihal Layaza Talay)
 
Üst Alt