• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Ruhumun Hicran Damlaları...

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Sorma Doktor, Derdime Deva Olacak Yoktur...

Yar...
Ne kadar
İçime atsam
Hiç sır vermeden
Nefesi sahibine bıraksam
Sinemde ki yaranın
Samimiyetiyle dağlanıp
Sahibime el açıp,yakarsam

Bilir miydim?
Hangi nazarlailintiliydim
Başım önümde gidendim
Bilemedim,
Birden etkilendim
Deruni bir sesleirkilip
Temaşa etmek içinnefeslendim
Neydi kabahatim
Hangi saikten gelirzafiyetim
Hiç bilemedim

İnsan
Böyledir
Azim ve itminan
Halinden beri ise
Gam ve kederiçindedir
Sessizlik içinde
Bir çözüm beklemektedir
Ne kadar ümitlense
Şayet acziyet içindeyse
Azim ve iradesessizse
Çare olmayacaktır

Ey doktor
Sen halinden anladığın
Derdine çare bulduğun
Naif nefesleri bul
Kalbi hassasiyetlerivardır
Sabrın ve edebinsedasında
Kanaat ve azminsevdasıyla
Seni beklerler,
Gelmeni ümit ederler

Ey hazan
Neler anlatırsın bana
Hiç ses çıkartmadan
Kimseye sıraktarmadan
Her lahzanınidrakinde
Üşüten zamanınvecdinde
Sabırla müddetinibeklersin

Ne laf
Ve ne de kem
Bir söz işitmezsin
Sevilen ve muhabbet
Duyulan birsuhuletsin
Sana açıyorum sırlarımı
Okunmaya matuf
Gönül sayfalarımı

Mustafa Cilasun


- - - Güncellendi - - -

Toprak Olmayan Kim Var, Berzah Susar...

Yar...
Evvelim
Ve ahirim
Sırrı lahzadır
Yaratan Rab için
Hikmeti Hüdadır

Kul,
Hidayete ererse
Farkındalığı olan figandır
Kalbi hassasiyetiumutlarına
Anlam katacak edebi ihsandır

Gün
Doğarken
Hal, bizar ve
Miskinlik içindeyse
Murada nail olması,
Kalbi sürura ulaşması zordur

Sevginin,
Muhabbetin,
İrfanın anlam bulduğu
Nefeste kolaydır

Bilinç kalbe
İtminanlık zerk eder,
Cehalet vehim içinde
Hissiyatı telaşa sevk eder

Her insan
Yaşadığı sosyal ortamın
Esaretine mahkûmolmamalı,
Azimle uğraşmalı

Evrensel
Bir dinin müntesibi
Olduğunu Kat a unutmamalı

Okumak,
Anlamak, Araştırmak,
Muhakeme yapmak,
Samimiyet ve Nezakete ulaşmaktır
Edep
Bir insanı
Erdem ve irfan
Sırrına ulaştırır
Sabırla açmazı olanı
Hali sükûn olmayı kazandırır

Kanaat
ve azmin,
Çile ve cefanın
İkram olduğunu hatırlatır

Hiçlik
Muradına yakınlaştır,
Nefsanîlikten ve
Heveslerinden uzaklaştırır

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Sil Gözlerini

Yar...
Haydi
Sil gözlerini
Özünden dökülen yaşları
Ruhunun suskun hicran damlalarını
Sessiz feryadını, yüreğini dağlayan efkârını
Sil, sil ki ben de dayanamıyorum, pek çok zorlanıyorum...

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Halinizden Nükseden Edep, Sürur Veriyor...

Yar..
Bilmem ki
Neden hala düşünürsün
Sefil halime değerverip
İhya edersin
Ne kadar kırıp döksem
Çok görmezsin, yine de
Kalbinde yer verirsin

Keşke
Hak etsem,
Vehme kapılmasam
Nadan bir nefesmisali
Nankörlük yapmaktan kurtulsam
Aklım ve izanım,
İradem ve vicdanım sağlık
İçindeyken farkı fark etsem

Sen
Her zaman
Vefalı mı olacaksın
Kara gün dostuolmaktan
Hiç bıkmayacak mısın?
Ruhunun ve gönlünün
Yüceliğini söyle daha nasıl
İzah edip, anlatacaksın

Kuşkum yok
Edep ve marifetkonusunda
Ehliyet ve liyakatsahibisin,
Şahadetimden eminsin
Niçin halinde kizarif ve
Naif olan değerlere karşılık
Vermemi beklemezsin

Bakarken
Gözlerinin içigülüyor,
İçin ferahlıyor
Ne kadar gam vekederim
Varsa alıp başını gidiyor
Geçen her lahza
Muhabbet ve sürur
Terennüm ettirirken,
Hal mütehassısleşiyor

Mustafa Cilasun


- - - Güncellendi - - -

İnsan, Anlaşıldığı Gönülde Farktır..

Yar...
Her nefesin
Yetiştiği ve yerleştiği
Mekânlar vardır
Bazen şartlar zorlasada
Çare adına bizardır
İçinde bulundu şartlar
Muvacehesince yaşayacaktır

Anadilden
Tutun, şayet
Okuyabildiyse okul
Müfredatına kadar
Her işitsel ve görselhadise
Onun dikkati nazarındadır
Her ne kadar
Kısır bir döngüiçinde
Olsa bile azim ve merakvardır

İnsan
Meramını
İfade ederken,dinleyenin
Seviyesini bilmeli
Onun kavrayacağı
Kelimelerle melalini
Hasretmeyeözenmelidir
Yoksa sadece bakılanve ya
Anlamak için gayrete
Zorlanan nefesigörmelidir

Yani
Anlatmak
Veya yazmak sadece
Neticeye götürmüyor
Bilince ulaşmak için
Her türlü duygudaşlık
Ve sinerji isteniyor
Yoksa nezaketen
Dinlense bile
İştirak edilemiyor,
Suskun kalmak yetiyor

Öz
Türkçe denir
Bilmem ki kaç kişi
Bilmektedir
Özünden habersiz,
Reddi miras
İçindekiler de gereklidir
Yoksa her yol
Niçin meşakkatlidir,
Sabır ve kanaat
Derviş içinzarurettir

Mustafa Cilasun


- - - Güncellendi - - -

İnsan, İrade Vaktindedir, Gaflet Zafiyettir...

Yar...
Kalbin
Bir gücü vardır
Hesap edilmiş vaktekadar
Sırrı murattır
İradi olmak,
Gönül tahtında umutla
Yol almak evladır
Beşeri her haz veheves
Tensellik açısından arzulanandır,
Hevayı lahzadır

İnsan
Kimi zaman
Hissiyatına kapıaralar
Ve içine dalar
Yabancı olduğu ve
Meraka bahis olan
Ne varsa onu sırtlar
O an ve mizana mebniolan
Zaman onu pek bağlamaz,
Gaflet anı hatırlanmaz

İnsandan
Men edilen ne varsa
Kulun felahı veselameti için
Gerekli olan hesapsa
Akıl, bilgi, irade vevicdan
İrfan senasından
İstifade edip uymalı
Bir başka ve baki olan âlemin
Vaktinden uzaklaşmamalı,
Onunla her an yaşamalı

Hüzün
Latif bir hissediştir
Kalbin en zarif köşesinde
Sessizce bekleyenseziştir
Anlatır, anlam katar,düşletir ve
Düşünmeyi önceletir,
Sadakatli bir refiktir
Kalbi hassasiyetiolan
Her nefeste
Ziyadesiyle bereketlidir,
Muhakeme için elzemdir

Nefsi olan
Her haz fanidir
Önemli ve gerekçeliolan ise
Baki olan sürürünasiptir
İnsan hangi hal
Üzere olursa olsun,
İmtihan vaktindedir,
Gaflet anı zafiyettir
Azmetmek,
Kul olabilmek için ceht etmek,
Keyif ve zevke
Bahane bulmak demek değildir

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Gel, Acıların Kadını Olma
Yar...
Gel acıların
Çile ve cefanın kadını olma
Her kahrında solma
Hırs ve hınç içinde yaşama
Umutlarını hazana bırakma
O naif kalbinin sezgisinden
Ruhunun sessiz vecdinden geçme
Sabırda yeniden dirilmeyi dene
Edep ve ihsandan asla vazgeçme
Her kim ne yaparsa kendine yapar
Mizan vicdanında ruhunu hırpalar
Azap, ne kabirde, ne berzahta var
Kendi dirliğinde mahşeri yaşatmazsa
Bir insan, bilmem ki neye yarar
Arasat haşyeti ihsan sahibine sunar
Hassasiyet sahibi olmayan yürek bakar
Araf zaman zaman içimizde yaşar
Saklı lahzaların, yapayalnız kalışların
Gerçekleşmesini umut ettiğimiz hülyaların
Ufkumuzu daraltan ve şer kokan belaların
Bir roman kahramanı olma, kalbini iyi anla…

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Bir Değil, Bin Ömre Bedel

Yar...
Sen sustukça
Gözlerin
Sessizce bıraktıkça
Boynunu büküp
Önüne baktıkça
Bilsen ne kadar
Kahrolup, çırpınıyorum
Düşlüyorum,
Düşünüyorum ve fakat
Derdi hicranını bana
Açmayacak kadar
Ruhuna ve kalbine yakın
Olmadığımı anlıyorum
Bilinçaltımın
Ne kadar ağırlığı var
Bir değil, bin ömre bedel
Birikmiş cehalet ar
Benimde sana
Anlatamadığım sırlarım var
Sinemi açsan, ruhunda
Ne tufanlar kopar
Demek ki
İçinde bulunduğumuz
Şartlar kadar
Anladık, anlaşıldık,
Umutlandık, böyle yaşadık..

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Ne Kadar Samimisiniz Anlayınâ..Canlar...
Açın, açın gönül
Kapılarını ve güne
Hasret kalan umutları
Unutulmaya
Yüz tutan hülyaları
İçinizde ukde
Bırakan arzuları
Ne kadar
Saklarsanız saklayın
Dilerseniz ömrünüzün
Kitabını da yazmayın
Hece hece anlam
Kokan şiiri bırakın
Bir ömür edip
Ve şairden uzak kalın
Kuytu bir köşede
Ufkunuzu yoklayın
Sığ sularda yaşamayı
Bir amaç sayın
Keşkelerle, ah u zarla
Ömür harcayın
İmrendiğiniz her
İbrete sessizce bakın
Yutkunduğunuz
Ve yalnızlığınıza ağlayın
Siz kendinizi
Anlamadıkça ve aşmadıkça
Akıl, azim, bilgi, umut
Ve muhabbet çok uzaksa
Evet, yaşamak için yaşayın,
Miskinliğe adanın
Anlamadığınız
Ve idrak etmediğiniz dinle
Ne kadar barışık
Ve samimi olduğunuzu anlayın…

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Evlat, Kul, Köle Değildir, İrade Sahibidir...

Her...
Anne ve baba
Çocuğunun selametiiçin
Azami gayretgöstermekten
Sarfı nazar etmemelidir

Onlara
Reşit çağına gelene kadar
Rehberlik ve veliliketmelilerdir
Emniyetini temin için
Her türlü tedbirin azmindedir

Fakat
Örf ve adet
Töre ve el âlem neder diye
Mecburiyete itmemelive
Bu konuda direnmemelilerdir

Onlarında
Aklı ve irfanı
Tercih edebilme sultanlığı
Hak kullanabilme haklılığı
Ne surette olursa olsun bilinmeli

Kınanmak
Ve hatta ayıplanmak
Zannıyla, önyargılarıyla
Tahakküm etmekten
Şiddetle ve en azami derecede
Kaçınmaları gerekmektedir

Allah (C.C)
Bizzat muhatap
Kabul etmek için aklı
Ve irade verdiği kuluna,
Hiçbir anne ve babanın
Din adına zulmetmesi
Kabullenilemez

Şayet
Bir evladımız
Akıl ve irade
Ehliyetine haizse
İtikat ve uhrevi
Dünyası için dikkatliyse,
O vakit korkular hangi saike

Evlat
Aklı ve bilgi
İkmalini hakkıyla
Yerine getirmişse
Azim ve iradesini sırf
Nefsi ve hevesi için
Sefilleştirmediyse
O vakit şüphe niye

Kız
Veya erkek
Hiç fark etmez, sevmişse
Gönül sesine icabetedip,
Bir tercihin içine girmişse
Genel kaidelerbellidir,
Hükmetmek el âlemin
İşi de değildir, azimdedir

Anne
Ve baba da
Kendi sınırlarını
Ve hukukunu
Ne derlere göre değil,
İtikadı öneme
Haiz olduğundan
Fıkhı hak ve
Sorumluluklarını,
Efendimize karşı
Duyarlılıklarını korumalıdır

Yegâne
Hüküm ve yasa
Yüce Allah’ınsa
Kulu olabilmek
Ve ihsan üzere yaşamak
Farzı ayınsa
Evlatlara kul
Ve kölelik yaptırmamalı,
Onların tercihlerinde
Hassasiyetler korunmalı

Bir tercih
Sebebiyle reddetmek
Ve ya bu manada
Bir hüküm içine girmek
Ne haktır ve ne de
Hukuk adına
Geçerli bir kaidedir,
Sadece zan üzere şerdir

İnsanlar
Sevdikleriyle yaşamalılar
Ve sevebildikleriylede
Hayatı paylaşmalılardır
Sureti irade değil,
Hakiki iradenin müntesibi
Ve hakkıyla
Yerine getireni olmalılar

Mustafa Cilasun


- - - Güncellendi - - -

Sinem, Hangi Vakitten Korkar...

Yar...
Senden sonra
Hiç bir şey
Eskisi gibi olmadı
Yapabileceğime
Kani olmam dahi
Beni bana bırakmadı
Derin bir sessizlik ve
Hüzün hâkim oldu,
Yalnızlık kırılan
Umutları toparlayamadı

Demek ki
Çok yanılmışım
Zan içinde
İtham etmeye kanmıştım
Hiç dinlemeden,
Haklı olacağını
Düşünmeden kırmıştım
Gözlerin bakarken
Ve hatta sukut ettiren
Kanı görünürken
Sen sabırla sırlaşmıştın

Hiçbir
Kelam etmedin
Asabiyet içinde
Nefeslendiğimi bilendin
Ne kadar yanlış
Ve hatalı yanlarımı
Görmezden gelmiştin
Ama ben demek ki
Çok bencil ve acizdim,
Nefsime uydum ve
Kalbini dinlemedim

Sen,
Sessizce gittin
Ben hala hiddetiçinde
Etrafıma bakarken
Kırıp, parçalarken,
Sen gözyaşlarına
Refakat ettin, seslenmedin
Edebin ve nezaketin
Her veçhesi senden
Sudur ederken demek ki
Ben hiç göremedim

En çok
İçime işleyen
Henüz kapıdan
Çıkmamışken, dönüp
Bin hüzün içinde
Gözlerime bakmıştın,
Kim bilir o an
Neler anlatmıştın
Fakat kalp katılaşmıştı,
Hırsın ve hıncın
Esaretine boyun bükmüştü,
Sonra ayrılmıştın

O an
Ve sonra
İçime işleyen zaman
Neler anlatmıştı bana
Evet, beşeri vebedevi
Yönlerim ne kadar aşikâr
Ve ayan olan kabalıktı
Şimdi yalnızlığınhüzün
Sokaklarında nefeslenirken,
Yalnızca kendime acıyor
Ve hayıflanıyorum

Mustafa Cilasun


- - - Güncellendi - - -

Sinemde Matem Var, Neyleyim Yar...

Yar...
Beni benden
Alan bahar
İçimde dinmeyen
Bir hicran var
Hazanı ne vakit
Düşünsem yüreğim yanar

Sesin
Nefesinden
Nükseden hevesin
Hissiyatımı cezbeden
Naif halin
Gözlerimi kamaştıran
O cemalin gitmiyor yar

Edibe’ydin
Sanki onun
Bendinde büyümüştün
Bitmeyen hikâyelerin,
Buğulayan sesin
Alıp götürenbuselerin,
İçimde kalan ukdelerdir

Yar
Yazdığın
Namelerde,
Düşündüren şiirlerinle
Bin bir hülyanınbüyüsüyle
Salınan fikirlerinle
Seni senden alan
Ve ruhunun vecdini
Yaşatan hüznünle
Anıyorum yar

Güle
Baksam
Ona temaşa ettikçe
Tefekküre dalsam
Firkatin bağrındauyusam
Ve hiç uyanmasam
Bıraktığın izlerin
Süruruyla bir ömür ağlayıp,
Hicran yudumlasam

Artık
Gönlüm yas içinde,
Senin mateminle
Tutunduğum umutlarım
Solgun bir halde
Gün batıyor,
Vakit yaklaşıyor,
Hani ecel nerede,
Nefes gidiyor ahdine

Mustafa Cilasun
 

Mustafa CİLASUN

Amatör
Üye
Söz Vermiştin


Hani...
Söz vermiştin
Bir daha olmayacak demiştin
Yemin etmiştin
Sana inanmamı ne çok istemiştin
Sabırla dinlemiştim
Hiddeti içime gömüp beklemiştim
İnsandır, zafiyetiyle yaşayandır
Her hata ve yanlışlarında
Hemen dışlanmamalıdır dedim
Fakat benimde bir insan olduğumu
Zafiyetlerimin bulunacağını
Düşünmeni ne çok beklemiştim
Sen hiç aldırış etmedin
Ne sevmeyi ve ne de sevilmeyi
Hak etmek için hiç uğraşmadın
Dikkatini çeken cazibe karşısında
Derin bir hesap içine daldın
Yaşadığın ve yaşattığın her neyse
Bitmeyecek sandın, belanı arandın
İnsan, onur ve haysiyeti için vardır
Mefkûresi olan bir sevdadır
Yaşamak için yaşayan sadece candır
İnsan, aklı ve vicdanı olan mizandır
İradesinden geçerse nefsine adanandır…

Mustafa Cilasun
 
Üst Alt