• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Ruhsal Çöküntü İlaçları

  • Konbuyu başlatan İnci
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 4K

Okunuyor :
Ruhsal Çöküntü İlaçları

İnci

Kıdemli
Üye
Ruhsal Çöküntü İlaçları


Günümüzde sık karşılaşılan ruhsal çöküntünün(depresyon) ilaçla tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Antidepresan ilaçlara ek olarak ilaç dışı tedaviler göz önüne alınmalı.

Çöküntü, kişide yaşama coşkusunun azalması; kederlenme; ilgi, güven, me*rak ve heyecan duygularının kaybolmasıdır. Bu duruma ruhsal ve bedensel pek çok belirti eşlik eder.
Çöküntü tedavisinde kullanılan anti*depresan ilaçlar yaşama coşkusunu artı*rır.

İlaç Dışı Çöküntü Tedavisi

Antidepresan ilaçlar seçilirken çöküntü*de ilaç dışı tedavinin de uygulanabilece*ği göz önüne alınmalıdır, intihar eğilimi olan olgularda özellikle dikkatli olun*malıdır.

Tedaviye yanıt vermeyen ağır çöküntü*lerde elektroşok da uygulanabilir. Bu koşullarda elektroşok öteki tedavi yön*temlerine göre daha etkindir.

Antidepresan İlaçlar

Antidepresan ilaçların çeşitleri son yıl*larda hızla artmıştır; en sık kullanılanlar üç halkalı antidepresanlardır. Üç halkalı antidepresanlar rastlantı sonucu bulunmuştur.

1940′larda kimyasal yapı*sı nikotinik asite benzeyen ilaçların ve*rem tedavisinde etkili olduğu saptan*mıştır. Bu ilaçların kullanımı veremli*lerde neşe ve kendine güven hissi uyandırmıştır.

Söz konusu ilacın türev*leri elde edilerek bunların önemli anti*depresan etkileri olduğu ortaya kon*muştur.


Kullanımı

Antidepresan kullanımında güvenli bir tedavi için aşağıdaki koşullara uyulma*lıdır:

• Bir nedene bağlı olmadan gelişen çö*küntü durumlarında kullanılmalıdır.

• Gebelik, kalp hastalığı ve glokom (göz tansiyonu) bulunmamalıdır.

• Hastanın aldığı öteki ilaçlarla olum*suz etkileşim olmamalıdır.

• Daha Önce üç haftayı geçen antidepresif tedavinin etkili olmadığı hastalar*da kullanılmamalıdır.

• Her zaman yan etkiler göz önüne alınmalıdır.

• Antikolinerjik sendromun klinik be*lirtilerini (genel ve nöropsikiyatrik) has*talarda Antidepresan tedavi uygulanma*malıdır. Bu sendrom intihar girişimi amacıyla aşırı miktarda antidepresan ilaç alımı ya da antikolinerjik etki gös*teren öteki ilaçların alımından sonra or*taya çıkabilir.

kaynak
 
Üst Alt