Ruhbanlık sırrı

Merhaba

Ruhbanlık sırrının üç derecesi

1554 "Tanrı tarafından kurulmuş olan Ruhbanlık sırrını alanlar
Hıristiyanlığın ilk yıllarından beri episkoposlar, papazlar ve diyakoslar olmak üzere üç dereceye ayrılmıştır.
Kilise’nin Litürjide, Yetkili Kurulu’nda ve sabit uygulamasında ifade edilen Katolik doktrini, Mesih’in rahipliğine katılımın iki derecesi olduğunu kabul etmektedir: Episkoposluk ve papazlık. Diyakosluk ise onlara yardımcı olmak ve hizmet etmek için vardır. Bunun için sacerdos terimi günümüzde, diyakosları değil de, episkoposları ve papazları belirtmek için kullanılıyor. Bununla birlikte Katolik doktrini rahipliğe (episkoposluk ve papazlık) katılma dereceleri ile hizmet (diyakosluk) derecesinin her üçü de Ruhbanlık sırrı ile verilir der:

Diyakoslara aynen Mesih İsa’ya, Baba’nın bir sureti olan episkoposlara, havariler topluluğu, Tanrı’nın senatosu olan papazlara olduğu gibi saygı gösterilsin: Onlarsız Kilise’den söz edilemez.
(Antakyalı Ignatius, trall. 3, 1)

Katolik Kilisesi Din ve Ahlâk İlkeleri


Bismillâhir rahmânir rahîm.
Sonra onların eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik.
Meryem'in oğlu İsa'yı da onların ardınca gönderdik.
Ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk.
Bir bid'at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık.
Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar.
Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar.
Onların, iman edenlerine ödüllerini verdik.
Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır.

HADÎD /27 -Kur'an


.... "Tanrı tarafından kurulmuş olan Ruhbanlık ...???
....ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık. ....
 
Üst Alt