Roma tanrı ve tanrıçaları

Apollo - Roma Güneş Tanrısı, Müzik, şiir, kehanet ve iyileştiricilik ile bilinir.
Bacchus - Roma şarap tanrısı, (Baküs)
Bellona - Roma Savaş tanrıçası,
Ceres - Roma buğday-bitkiler tanrıçası,
Cupid - Eski Roma Aşk Tanrısı,
Diana - Roma Bereketlilik, doğurganlık tanrıçası, avcı ve ay'a atfedilen özelliklerle bilinir
Faunus - Roma bilici tanrısı,
Flora - Roma çiçek tanrıçası,
Janus - Roma kapı, giriş, koridor, başlangıçlar ve bitişler tanrısı (insanın kendi yolculuğuyla anıldığı söylenebilir)
Juno - Roma, evliliğin ve kadınların tanrıçası.
Jupiter - Roma tanrılarının yüce kralı.
Lares - Roma, evin, ev halkının, mülkün koruyucu tanrısı .
Libintia - Roma defin tanrıçası,
Maia - Roma, büyüme ve çoğalma tanrıçası (bereketle anılıyor olmalı)
Mars - Roma savaş tanrısı.
Mercury - Roma, haberci tanrı ve ticaret tanrısı,
Minerva - Roma bilgelik tanrıçası, sanat ve ticaret ile anılır.
Mithras - Roma, güneşin ve ışığın tanrısı,
Neptune - Roma, deniz tanrısı.
Ops - Roma bereketlilik tanrıçası,
Pales - Roma sürüler ve çobanlar tanrıçası
Pluto - Roma yeraltı tanrısı
Pomona - Roma meyveler ve ağaçlar tanrıçası
Proserpine - Roma yeraltı tanrıçası
Saturn - Roma tohumlar ve hasat tanrısı
Venus - Roma aşk ve güzellik tanrıçası
Vertumnus - Roma mevsimler tanrısı
Vesta - Roman Goddess of the Hearth - Roma fırın ateşi tanrıçası
Vulcan - Roma ateş tanrısı
 
Üst Alt