Roma Anayasası

Merhaba

Roma Anayasası sırasıyla krallık, cumhuriyet ve imparatorluk biçimlerini üstlendi.
Roma tini değişik dönemlerindeki bu politik türlülüğe karşın
Helenik kent-devleti durumunda olduğu gibi etnik bir Anayasa değildi.

Küçük bir kentten imparatorluğa büyüyen Roma tini aşamalı olarak
tüm nüfusu politik yapısı içine katan bir Yasa Egemenliği tini idi.
Bu yanıyla Batının ve İnsanlığın büyük öğretmeni oldu.

Kölelik ve mitoloji bileşenlerini içeren bu politik yapı Hıristiyanlığın doğuşuyla birlikte yeni tinin
Roma Anayasası ile bağdaşmayan öğeleri tarafından kısa bir süre içinde bozuldu ve
Batıda Roma imparatorluğu barbar göçlerine dayanamayıp bütünüyle dağılırken,
Doğuda Bizans İmparatorluğu olarak baştan sona yeni bir karakter kazandı.
 
Üst Alt