• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Risale-i Nur Nedir ve Nasıl bir tevsirdir ?

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Sevgili arkadaşlar,
Risale-i Nur ile ilgili yanlış kanat edinilmemesi için, bu konuyu açma ihtiyacı hissettim.
Merakı olan arkadaşlarla, doğrularda buluşmak dileğiyle.
Cevaplarım kısa ve öz olacağı için, soruların da kısa olmasını bekliyorum , dikkatlerin dağılmaması adına.
 

atmaca34

Kıdemli
Üye
siyasetten Allah'a sığınırım...sözü ..bu söz bazı yerlerde yanlış anlaşılıyor..ve ya yanlış yorumlanıyor..sizce bu söz nasıl anlaşılmalı...

(geniş bir anlatım lütfen)
teşekürler...
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
siyasetten Allah'a sığınırım...sözü ..bu söz bazı yerlerde yanlış anlaşılıyor..ve ya yanlış yorumlanıyor..sizce bu söz nasıl anlaşılmalı...

(geniş bir anlatım lütfen)
teşekürler...
Evvela söylediğiniz sözün evelinde '' Menfaat üzeri dönen siyaset ......'' sözü vardır. Bunu nazara verdikten sonra,
Cevabı biraz uzunca istediğiniz için, Risale-i Nur Külliyatının Mektubat adlı eserinin 16. mekrubuna müracat ettim.
ve ordan sofrayı açtım. Yoksa kısa ve öz olarak hemde sadırdan cevap vermeyi düşünüyordum. İnş. istifadeli olur bu vech ile.
Buyurun efendim.


BİRİNCİ NOKTA: Denilmiş: "Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun?

Elcevap: Dokuz-on sene evveldeki Eski Said, bir mikdar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu.. ve gördü ki; o yol meşkûk ve müşkilâtlı ve bana nisbeten fuzuliyane, hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına âlet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren, ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa; mâdem
memur ve meb'us değilim, o halde siyasetçilik bana fuzulî ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki, beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem, ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa, bana ihtiyaç yok. Çünki mesail tavazzuh etmiş, herkes benim gibi bilir. Beyhude çene çalmak manasızdır. Eğer kuvvet ile ve hâdise çıkarmak ile muhalefet etsem, husulü meşkûk (neticesi belli olmayan ) bir maksad için binler günaha girmek ihtimali var. Birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem on ihtimalden bir-iki ihtimale binaen günahlara girmek, masumları günaha atmak; vicdanım kabul etmiyor diye Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terketti. Buna kat'î şahid, o vakitten beri sekiz senedir birtek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi, biri çıksın söylesin. Halbuki sekiz sene evvel, günde belki sekiz gazete Eski Said okuyordu. Hem beş senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari bir tereşşuh (işaretimi ) gören söylesin. Halbuki benim gibi asabî ve

اِنَّمَاالْحِيلَةُفِىتَرْكِالْحِيَلِ düsturuyla, en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alâkasız bir insanın, değil sekiz sene, sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete iştihası ve arzusu olsaydı; tedkikata, taharriyata lüzum bırakmayarak top güllesi gibi sada verecekti.

İKİNCİ NOKTA: Yeni Said ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecennüb ediyor?

Elcevap: Milyarlar seneden ziyade olan hayat-ı ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını; meşkûk bir-iki sene hayat-ı dünyeviyeye lüzumsuz, fuzulî bir surette karışma ile feda etmemek için.. hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatlı olan hizmet-i îman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünki diyor: "Ben ihtiyar oluyorum, bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyle ise bana en mühim iş, hayat-ı ebediyeye çalışmak lâzım geliyor. Hayat-ı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı îmandır; ona çalışmak lâzım geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için şer'an hizmete mükellef olduğumdan, hizmet etmek isterim. Lâkin o hizmet, ya hayat-ı içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak; o ise elimden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti bırakıp, en mühim, en lüzumlu, en selâmetli olan îmana hizmet cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazandığım hakaik-i îmaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevî ilâçları, sair insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenâb-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma keffaret yapar. Bu hizmete karşı şeytan-ı racîmden başka hiç kimsenin, -mü'min olsun kâfir olsun, sıddık olsun zındık olsun- karşı gelmeye hakkı yoktur. Çünki îmansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebairde birer menhus lezzet-i şeytaniye bulunabilir. Fakat îmansızlıkta hiçbir cihet-i lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azab içinde azabdır.

İşte böyle hadsiz bir hayat-ı ebediyeye çalışmayı ve îman gibi kudsî bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak; benim gibi alâkasız ve yalnız ve eski günahlarına keffaret aramağa mecbur bir adamda ne kadar hilaf-ı akıldır, ne kadar hilaf-ı hikmettir, ne derece bir divaneliktir, divaneler de anlayabilirler.

Amma Kur'an ve îmanın hizmeti ne için beni men'ediyor dersen, ben de derim ki: Hakaik-i îmaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile âlûde olsa idim; elimdeki o elmaslar iğfal olunabilen avam tarafından, "Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?" diye düşünürler. O elmaslara, âdi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle, o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. İşte ey ehl-i dünya! Neden benim ile uğraşıyorsunuz? Beni kendi hâlimde bırakmıyorsunuz?

Not : Asıl bu son parağrafı nazara vermeyi yeterli buluyordum ama, siz uzun olsun deyince .............
İnş. maksadımızın hasılı için bu kadar kafi gelir.

Saygılar
 

atmaca34

Kıdemli
Üye
Evvela söylediğiniz sözün evelinde '' Menfaat üzeri dönen siyaset ......'' sözü vardır. Bunu nazara verdikten sonra,
Cevabı biraz uzunca istediğiniz için, Risale-i Nur Külliyatının Mektubat adlı eserinin 16. mekrubuna müracat ettim.
ve ordan sofrayı açtım. Yoksa kısa ve öz olarak hemde sadırdan cevap vermeyi düşünüyordum. İnş. istifadeli olur bu vech ile.
Buyurun efendim.
menfaat üzerine yapılan siyaset..diyorsunuz...teşekür ediyorum...
o halde belirli bir gaye üzerine yapılan siyasete şer olarak bakmamalıyız ..
diye anlıyorum...


Amma Kur'an ve îmanın hizmeti ne için beni men'ediyor dersen, ben de derim ki: Hakaik-i îmaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile âlûde olsa idim; elimdeki o elmaslar iğfal olunabilen avam tarafından, "Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?" diye düşünürler. O elmaslara, âdi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle, o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. İşte ey ehl-i dünya! Neden benim ile uğraşıyorsunuz? Beni kendi hâlimde bırakmıyorsunuz?

Not : Asıl bu son parağrafı nazara vermeyi yeterli buluyordum ama, siz uzun olsun deyince .............
İnş. maksadımızın hasılı için bu kadar kafi gelir.

Saygılar
buradaki açıklamalardan..acaba fatih sultan mehmetle vefa hazretlerinin arasında geçen kıssa gibimi anlamalıyız..

kılınç sultanlığı..veya gönül sultanlığı...gibi..
peki bu durumu gönül sultanlığı olarak algılarsak..(ben gönül sultanlığını seçtim deniliyorsa]gönül sultanlarının yollarının açık kalabilmesi için kılıç sultanlığı gerekmezmi..?
bu konuyla alakalı ..bir açıklamada rica etsem...

(not)aynı konunun üzerinden iki kez sual hakkı tartışma gibi görüne bilir..o bakımdan
tekrar bir soru sorma hakkım yoksa belirtiniz....tekrar teşekürler...

....................
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
menfaat üzerine yapılan siyaset..diyorsunuz...teşekür ediyorum...
o halde belirli bir gaye üzerine yapılan siyasete şer olarak bakmamalıyız ..
diye anlıyorum...
Tabiki.... Elbette yani.
Bu iddiamızı pekiştiren örneklerle doludur islam tarihi.
Hz. Ömer ( r.a ) ve diyer göneşlerimiz, Bu davamıza en şahidi sadıktırlar. Onlar diyer üstün meziyetleriyle beraber aynı zamanda birer siyasi dehaydılar.buradaki açıklamalardan..acaba fatih sultan mehmetle vefa hazretlerinin arasında geçen kıssa gibimi anlamalıyız..

kılınç sultanlığı..veya gönül sultanlığı...gibi..peki bu durumu gönül sultanlığı olarak algılarsak..(ben gönül sultanlığını seçtim deniliyorsa]gönül sultanlarının yollarının açık kalabilmesi için kılıç sultanlığı gerekmezmi..?
bu konuyla alakalı ..bir açıklamada rica etsem...
Evet öylede denilebilir.
Yanlız bir fark vardırki, o da; Bu gibi seçici olaylarda kişinin kendi tercihinden ziyade , BİR İSTİHDAM-I İLAHİ sözkonusu olabilir.
(not)aynı konunun üzerinden iki kez sual hakkı tartışma gibi görüne bilir..o bakımdan
tekrar bir soru sorma hakkım yoksa belirtiniz....tekrar teşekürler...

...................
Est. Sevgili atmaca. Önemli olan sağlıklı malumat sahibi olmak değilmi.??
İstersenin '' KORKTU '' demeye getirenlere de 13. mektuptan bir cevap verelim. Biraz uzun oldu ama kusura bakmazsınız.

ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: Dünyanın siyasetine karşı niçin bu kadar lâkaytsın? Bu kadar safahât-ı âleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahâtı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki sükût ediyorsun?

Elcevap: Kur'ân-ı Hakîmin hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset âleminden men etti. Hattâ düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa, bütün sergüzeşt-i hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor.
Hem neden korkum olacak? Dünya ile, ecelimden başka bir alâkam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Riyâkâr bir şöhret-i kâzibeden ibaret olan şan ve şeref-i dünyeviyenin muhafazasına değil, kırılmasına yardım edene rahmet! Kaldı ecelim. O, Hâlık-ı Zülcelâlin elindedir. Kimin haddi var ki, vakti gelmeden ona ilişsin? Zaten izzetle mevti, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Eski Said gibi birisi( Ebû Firâs el-Hamedânî.) şöyle demiş:Biz öyle insanlarız ki, bir orta seviyemiz yoktur. Ya herşeyin üstünde, ya da kabirde oluruz. Belki hizmet-i Kur'ân, beni hayat-ı içtimaiye-i siyasiye-i beşeriyeyi düşünmekten men ediyor. Şöyle ki:

Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Şu zamanda, Kur'ân'ın nuruyla gördüm ki, o yol bir bataklığa girdi. Mülevves ve ufûnetli bir çamur içinde, kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Bir kısmı selâmetli bir yolda gider. Bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısm-ı ekseri, o ufûnetli, pis, çamurlu bataklık içinde, karanlıkta gidiyor. Yüzde yirmisi, sarhoşluk sebebiyle, o pis çamuru misk ü anber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor; düşerek, kalkarak gider, tâ boğulur. Yüzde sekseni ise, bataklığı anlar, ufûnetli, pis olduğunu hisseder; fakat mütehayyirdirler, selâmetli yolu göremiyorlar. İşte bunlara karşı iki çare var:

Birisi, topuzla o sarhoş yirmisini ayıltmaktır.
İkincisi, bir nur göstermekle mütehayyirlere selâmet yolunu irâe etmektir.

Ben bakıyorum ki, yirmiye karşı seksen adam, elinde topuz tutuyor. Halbuki, o biçare ve mütehayyir olan seksene karşı hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de, bir elinde hem sopa, hem nur olduğu için, emniyetsiz oluyor. Mütehayyir adam, "Acaba nurla beni celb edip topuzla dövmek mi istiyor?" diye telâş eder. Hem de bazan arızalarla topuz kırıldığı vakit, nur dahi uçar veya söner.
İşte, o bataklık ise, gafletkârâne ve dalâlet-pîşe olan sefîhâne hayat-ı içtimaiye-i beşeriyedir. O sarhoşlar, dalâletle telezzüz eden mütemerridlerdir. O mütehayyir olanlar, dalâletten nefret edenlerdir, fakat çıkamıyorlar; kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar, mütehayyir insanlardır. O topuzlar ise siyaset cereyanlarıdır. O nurlar ise hakaik-i Kur'âniyedir. Nura karşı kavga edilmez, ona karşı adâvet edilmez. Sırf şeytan-ı racîmden başka ondan nefret eden olmaz.

İşte, ben de, nur-u Kur'ân'ı elde tutmak için, "Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni ve's-siyaseti" deyip, siyaset topuzunu atarak, iki elimle nura sarıldım. Gördüm ki, siyaset cereyanlarında, hem muvafıkta, hem muhalifte o nurların âşıkları var. Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkârâne telâkkiyatlarından müber-râ ve sâfi olan bir makamda verilen ders-i Kur'ân ve gösterilen envâr-ı Kur'âniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve itham etmemek gerektir-meğer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde şeytanlar ola veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola!

Elhamdü lillâh, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur'ân'ın elmas gibi hakikatlerini propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıyme-tine indirmedim. Belki, gittikçe o elmaslar kıymetlerini her taifenin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor.(
 

atmaca34

Kıdemli
Üye
yollara ışık tutmanın kusuru olmaz...
ışıksız bir hayatta huzur bulunmaz...


teşekürler ..üstat ..yeterince açıklayı bilgilerdi...
 

atmaca34

Kıdemli
Üye
sayın ali bey..

bir konuyla alakalı risale-i nurun bazı bölümlerine göz atarken..
afyon emniyet müdürlüğüyle alakalı bir bölüm okudum..

tabi anlaşılması zor kelimeler var..

risale-i nurun önemine dikkat çekilmiş..
birde o günün şartlarında..sanki yasakmış..gibi bir durum var..benim anladığım..

sözü geçen müracatın sebebi ve..günümüzdeki gelinen noktayı..göz önünde tutarak.
detaylı bir açıklama yapabilirmisiniz...

sadeleşmiş bir tükce ile.....
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
sayın ali bey..

bir konuyla alakalı risale-i nurun bazı bölümlerine göz atarken..
afyon emniyet müdürlüğüyle alakalı bir bölüm okudum..

tabi anlaşılması zor kelimeler var..

risale-i nurun önemine dikkat çekilmiş..
birde o günün şartlarında..sanki yasakmış..gibi bir durum var..benim anladığım..

sözü geçen müracatın sebebi ve..günümüzdeki gelinen noktayı..göz önünde tutarak.
detaylı bir açıklama yapabilirmisiniz...

sadeleşmiş bir tükce ile.....
Selamların en güzeli selamın manasını bilenlerin üzerine olsun öncelikle.

Sayın atmaca kardeşim; Detaylı bilgi dediğiniz için paylaşım biraz uzun kaçacak sanırım.
Sevgili ilim meraklısı abime acizane bir tavsiyem,
Öncelikle tüm gamları kafanızda silin, mütevazi koltuğunuza kurulun, ve keyifli bir çay isteyin. Bir taraftan Çayinizi yudumlarken, diyer taraftan bu satırlar vasıtasıyla hayalen 1947 lere , hatta öncesine ve sonrasına gidip bir seyr bir temaşa edelim o zamanın ahvalini. ve bu dersi o şartlarda mülahaza edelim derim...
Buyur ilim yolcusu kardeşim buyur...

Said Nursi yakın geçmişimizde yetişmiş en büyük İslam alimlerinden ve fikir adamlarındandır. 1873'te Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde dünyaya gelmiş, 1960'da Şanlıurfa'da Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Genç yaşta edindiği dini ve pozitif bilimlerdeki derin bilgisi, devrin ilim çevreleri tarafından kabul görmüş, küçük yaştan itibaren dikkati çeken keskin zekası, kuvvetli hafızası ve üstün kabiliyetleri dolayısıyla "Çağının eşsiz güzelliği" anl***** gelen "Bediüzzaman" sıfatıyla anılmaya başlanmıştır.

Bediüzzaman Said Nursi, Doğu'nun en acil ihtiyacı olarak gördüğü eğitim problemini çözmek için din ve eğitim bilimlerinin birlikte okutulabileceği ve Medreset-üz Zehra ismini verdiği bir üniversite kurulmasını sağlamak için 1907'de İstanbul'a gelmiştir. Derin bilgisiyle buradaki ilim çevresine de kendini çok kısa süre içinde kabul ettirmiş, çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yayınlatmış, hürriyet ve meşrutiyet tartışmalarına katılarak hükümete destek vermiştir.

Dönemin hükümeti, Said Nursi'nin üniversite ile ilgili dilekçesine ilgi göstermemiştir. Hatta İstanbul'daki ilim adamlarının, talebelerin, medrese hocalarının ve siyasetçilerin ona olan ilgisinden rahatsız olmuş, Bediüzzaman'ın önce akıl hastanesine daha sonra da hapishaneye gönderilmesini sağlamıştır.
( deli diyenler bunu kandilerine esas alırlar... ne dersin atmaca kardeşim delilikten bir paye varmı bu ilgide )

Said Nursi'nin serbest bırakılmasından kısa süre sonra 23 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet ilan edilmiş. Bu dönemde Bediüzzaman meşrutiyet ve hürriyet kavramlarının İslamiyet'e aykırı olmadığını anlatmak için İstanbul'da çeşitli yerlerde konuşmalar yapmış, Doğu'daki aşiret reislerine Bediüzzaman imzasıyla telgraflar çekmiştir. Yayınladığı bu makaleler ve yaptığı konuşmalarda yatıştırıcı bir rol oynamasına rağmen, 1909'da 31 Mart olayına karıştığı iddia edilerek haksız ithamlarla tutuklanıp, idam talebiyle yargılanmış, ancak beraat etmiştir.

Bediüzzaman bu olaydan sonra tekrar Doğu'ya dönmüş, I. Dünya Savaşında talebeleriyle milis kuvvet oluşturarak savaşa katılmıştır. Gönüllü alay komutanı olarak büyük yararlılıklar gösterdiği I. Dünya Savaşında Rusya'da esir düşmüş, üç yıl süren esaret hayatının sonunda Sibirya'daki esir kampından kaçarak İstanbul'a gelmiştir.

İstanbul'da devlet büyükleri ve ilim çevreleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Bediüzzaman, Dar-ül Hikmet-i İslamiye (İslam Akademisi) azalığına tayin edilmiştir. Buradan aldığı maaşla kendi kitaplarını bastırarak parasız olarak dağıtmaya başlamıştır. Said Nursi daha sonra İstanbul'un işgali sırasında işgalcilerin gerçek niyetlerini ortaya koyan Hutuvat-ı Sitte (Şeytanın Altı Desisesi) isminde uyarıcı bir broşür hazırlamış, bu hareketi, İngiliz işgal kuvvetleri komutanının emriyle ölü veya diri ele geçirilmek üzere aranmasına sebep olmuştur. Milli mücadeleyi savunmuş ve destek olmuştur. Bu hareketleri Anadolu'da kurulan Millet Meclisi'nin beğenisini kazanmış ve Ankara'ya davet edilmiştir. 1922'de Ankara'ya geldiğinde devlet merasimiyle karşılanan Bediüzzaman, kendisine yapılan Şark Umumi Vaizliği, milletvekilliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı tekliflerini reddetmiştir.

Said Nursi 1925 yılında Şeyh Said isyanı çıktığında, olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde, Van'da inzivaya çekilmiş olduğu yerden alınarak Burdur'a, oradan da Isparta'nın Barla ilçesine sürgüne götürülmüştür. Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı'nın büyük bir kısmını burada yazmıştır.

Nur Risalelerini önlerindeki en büyük engel olarak gören çevreler, 1934 yılında daha yakından kontrol edebilmek amacıyla Said Nursi'nin Isparta'nın merkezine getirilmesini istemiştir. 1935 yılında ise polisler burada da çalışmalarına devam eden Said Nursi'nin oturduğu evde arama yapmış ve bütün kitaplarına el koymuştur. Bediüzzaman emniyete götürülerek sorgulanmış, ancak suç unsuru bir şeye rastlanmayınca serbest bırakılmıştır. Ancak birkaç gün sonra, yeni tutuklamalarla birlikte Said Nursi ve Risale-i Nurlar hakkında soruşturma başlatılmış, Bediüzzaman ve 120 Nur talebesi askeri araçlarla Eskişehir Hapishanesine gönderilmiştir.

Bediüzzaman, vatana ihanet iddiasıyla yargılandığı dava süresince tutuklu kalmıştır. Daha sonra ise Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla, Said Nursi'ye 11 ay hapisle birlikte Kastamonu'da mecburi ikamet; on beş talebesine de altışar ay hapis cezası verilmiştir.

Polis gözetimi altında mecburi ikamet için Kastamonu'ya getirilen Said Nursi, 1943'te Isparta savcısından gelen talimat üzerine yeniden tutuklanmıştır. Ağır hasta olmasına rağmen Ankara'ya oradan da trenle Isparta'ya getirilmiştir. Risale-i Nur ile ilgili davaların Denizli'deki davayla birleştirilmesi üzerine ise Denizli'ye sevk edilmiştir. Denizli hapsi yine tecrit altında başlamış, çok zor şartlar altında geçen yeni hapishane dönemi ve yargılama safhalarında da Bediüzzaman, Risale-i Nur'un yazımına devam etmiştir. Sonrasında ise 1944'te verilen beraat ve tahliye kararına rağmen, dönemin hükümeti Said Nursi'nin Afyon'un Emirdağ ilçesinde zorunlu iskana tabi tutulmasını emretmiştir.

Bediüzzaman burada hükümet binasının karşısında bir odaya yerleştirilerek gözetim altına alınmıştır. Camiye gitmesine bile müsaade edilmediği, devamlı takip ve gözleme tabi tutulduğu Emirdağ sürgünü, Denizli hapishanesindekinden bile çok daha ağır ve zor şartlar altında geçmiştir. Bu dönemde, hukuki yollarla Bediüzzaman'ı etkisiz hale getiremeyen muhalifleri onu zehirleyerek öldürme yoluna gitmişlerdir. Hayatı boyunca yirmi üç defa denenecek bu teşebbüslerin üçü Emirdağ sürgününde gerçekleşmiştir.

Bu zulümler yaşanırken Bediüzzaman'ın talebeleri tarafından Risale-i Nurlar çoğaltılmış ve böylece Kuran tebliğinin geniş kitlelere yayılması sağlanmıştır. Özellikle de teksir makinelerinin kullanımıyla birlikte bu çalışmalar daha da hızlanmıştır.

1944'te Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararının Yargıtay tarafından onaylanmasıyla birlikte Bediüzzaman serbest bırakılmıştır. Ancak Risale-i Nurlar'ın her geçen gün yaygınlaşarak insanlara ulaşması dönemin hükümetini rahatsız etmeye başlamıştır. Ocak 1948'de Said Nursi ve on beş talebesi evlerinden ve işyerlerinden alınarak Afyon hapishanesine gönderilmiştir. Ancak tüm bu ağır ve zor şartlara rağmen Bediüzzaman eserlerini yazmaya devam etmiştir.

Aralık 1948'de Said Nursi hakkında 20 ay ağır hapis cezası kararı verilmiş, ancak karar temyiz edilmiş ve Bediüzzaman lehine bozulmuştur. Ancak Yargıtay'ın bu kararına rağmen Afyon Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı uzatarak 20 aylık sürenin cezaevinde geçmesini sağlamıştır. Hak etmediği cezanın süresini tutukluluk haliyle dolduran Said Nursi, Eylül 1949'da serbest bırakılmıştır. Fakat Ankara'dan gelen bir emirle bu sefer de Afyon'da mecburi iskana tabi tutulmuş ve Emirdağ'a ancak Aralık ayında dönebilmiştir.

Bediüzzaman'a 1951'de Emirdağ'da, bundan hemen bir yıl sonra da İstanbul'da, Gençlik Rehberi adlı kitabı nedeniyle birer dava daha açılmıştır. İstanbul'da yapılan duruşmada mahkeme lehte karar vererek davayı sonuca bağlamıştır.

Ocak 1960'ta Ankara'ya girmesi polis tarafından engellenen Bediüzzaman buradan Isparta'ya gitmiştir. Bu dönemde ağır hasta olan 83 yaşındaki Said Nursi, daha sonra talebeleriyle birlikte Urfa'ya gitmiştir. Burada, yürüyemeyecek kadar rahatsız olan Said Nursi'nin yerleştiği otele gelen polisler, İçişleri Bakanının emriyle Bediüzzaman'ı Isparta'ya geri götürmeye çalışmışlardır. Said Nursi bu baskılar sürerken Hakkın rahmetine kavuşmuştur.


YUSUF MEDRESESİ'NDE EĞİTEN VE EĞİTİLEN İSLAM BÜYÜĞÜ

Tarih boyunca birçok Müslüman, Allah yolunda yaptıkları faydalı çalışmaların, Allah'ın tek ilah olduğunu anlatmalarının karşılığında inkarcı kesimler tarafından hapisle cezalandırılmıştır. Ama onların hapiste bulunmalarının nedeni bir suç işlemeleri, kanunlara karşı gelmeleri değildir. Müslümanların güzel ahlakı insanlar arasında hakim kılmasından ve dolayısıyla kendi kötülüklerinin ortaya çıkacağından, kötülüklerden elde ettikleri çıkar ve menfaatlerin yok olacağından korkanlar, Müslümanlara hep iftiralar atmışlar, halkı ve resmi mercileri onlara karşı kışkırtmışlardır.

Benzer olaylar Bediüzzaman'ın yaşamı boyunca da sık sık tekrarlanmıştır. Kendisi ve talebeleri Kuran ahlakını anlatmak için halisane bir çaba yürüten, mevki ve makam hırsı olmayan, siyasetten özellikle uzak duran, imansızlık akımlarına karşı insanları Kuran'ın sunduğu barış ve huzur ort***** davet eden, devletin bütünlüğüne ve milli ve manevi değerlerine zarar verenlere karşı mücadele eden kimseler olmalarına rağmen hep asılsız ve çirkin iftiralarla itham edilmişlerdir. Bunun sonucunda ise haklarında soruşturmalar başlatılmış ve yıllarca hapiste tutulmuşlardır. Her defasında ise aklanmışlar ve hiçbir suçlarının olmadığı görülmüştür. Ancak bu esnada tutuldukları hapishaneler onlar için birer Yusuf Medresesi olmuş, manevi dereceleri, samimiyetleri, kararlılıkları, birbirlerine olan bağlılıkları, ihlasları pekişmiş, güçlenmiştir.

Bediüzzaman'ın maruz kaldığı uygulamalar, kendisine atılan iftiralar Kuran ayetlerinin birer tecellisidir. Hayatı kısaca gözden geçirildiğinde dahi Kuran'da aktarılan ve salih müminlerin karşılaştıkları olayların çok benzerlerini yaşadığı ve bu olaylara karşı Kuran'da haberleri verilen güzel ahlaklı müminler gibi davrandığı açıkça görülebilir. Bu nedenle Bediüzzaman'ın hayatına kısaca bakmak, bugüne örnek olması açısından da faydalı olacaktır.


Bediüzzaman'ın Yusuf Medresesi'ndeki Hayatı

Bediüzzaman'ın hayatının büyük bir bölümünün hapishanelerde, sürgünde, gözaltında geçmesi onun ve talebelerinin inançlarında ne kadar kararlı ve sabırlı olduklarını göstermiştir. Devletin ve milletin çıkarları için hizmet etmeye kendilerini adamış olmalarına rağmen, bazı çevrelerce hep devlete zarar vermeye çalışmakla suçlanmışlardır. Bu çevreler iftiraları ile, daima devletin ve milletin yararını düşünen bu insanları, halkın gözünde zararlı insanlar olarak göstermeyi ve onları küçük düşürmeyi amaçlamışlardır. Örneğin, bu çevreler sahip oldukları yayın organları ve benzeri vasıtalarla, Said Nursi ve talebelerini gizli ve dine dayalı cemiyet kurmak, rejime karşı çıkmak ve Cumhuriyet'in temel ölçülerini yıkmaya davranmakla suçlamışlardır. Bunun üzerine tevkif edilerek Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmak üzere Said Nursi ile birlikte 120 Nur talebesi, o dönemin bazı yazarlarının anlattığına göre, "sanki ihtilal çıkarmışlar gibi kamyonlarla elleri kelepçeli olarak" Eskişehir'e götürülmüşlerdir.

Bu arada belirtmekte fayda bulunmaktadır ki, tüm bu olaylar esnasında Türk polisi ve Türk askeri daima vicdanlı davranmış, Bediüzzaman'a ve Nur talebelerine karşı samimi ve anlayışlı bir tavır göstermişlerdir. Bazı dinsiz çevrelerin kışkırtmaları ve yarattıkları infial nedeniyle onlar görevlerini yerine getirmek zorunda kalmışlar, ama hakkın yanında olduklarını ifade etmekten de çekinmemişlerdir. Örneğin Bediüzzaman ve 120 talebesini Eskişehir'e götürmekle görevli askeri müfrezenin kumandanı kelepçelerini çözerek ibadetlerini rahatça yerine getirmeleri için onlara imkan tanımıştır.

Haksız yere kelepçelendiği halde kelepçelerin açılmasına bile ikram '' nazarıyla bakmak ne güzel bir örnek hoş görü adına ... varmı bunun ötesi atmaca kardeşim..

Bir başka önemli İslam mütefekkiri olan Necip Fazıl Kısakürek Son Devrin Din Mazlumları isimli kitabında Bediüzzaman'ın ve Nur talebelerinin gözaltına alınmaları ile ilgili olarak şunları ifade etmektedir:

Baskında Bediüzzaman ve talebelerine ait herşey ele geçtiği halde, ortada itham medarı olabilecek hiçbir şey yoktur. Böyleyken kendisini beraat ettirmiyorlar da idamlık bir ithamın teselli mükafatı halinde, 15 talebesiyle beraber hapse mahkum kılıyorlar. 105 talebe de beraat kararı alıyor."1

Eskişehir Mahkemesi Bediüzzaman'a, Kuran-ı Kerim'den bazı ayetleri tefsir ettiği için 11 ay hapis cezası vermiştir. Eskişehir hapsi sırasında Bediüzzaman oldukça zor günler geçirmiştir. Onu ayrı bir hücrede tecrit etmişler ve türlü zorluklar yaşatmışlardır. Bu hapis sırasında Bediüzzaman'a uygulanan muamelelerden bazı örnekler çeşitli kaynaklarda şöyle aktarılmıştır:

120 talebesiyle Eskişehir hapishanesinde bulunan Said Nursi tam bir tecrid içerisine alınarak, kendisine ve talebelerine çeşitli zulüm ve işkenceler yapılıyor. Talebelerinden Zübeyir Gündüzalp'in anlattığına göre 12 gün yemek verilmiyor."

Zaten bize idam mahkumu gözüyle bakıyorlardı. Hiçbir ziyaretçi bırakmıyorlardı. 'Siz de idam olacaksınız bunlarla konuşursanız' diyorlardı. Geceleri pislikten, tahta kurularından, hamam böceklerinden uyumak kabil değildi.

Eskişehir Hapishanesi'nden tahliye olan Bediüzzaman Kastamonu'da karakol karşısında bir evde oda hapsine alınmıştır. 8 sene sonra gelen Denizli Mahkemesi 20 ay hapis cezası vermiş, daha sonra Bediüzzaman Emirdağ'a mecburi ikamete yollanmıştır.

Bütün bu olaylar sırasında sayısız işkence ve eziyete maruz kalmış, defalarca zehirlenmiştir. Son derece yaşlı ve hasta olan Bediüzzaman, özellikle soğuk, nemli ve havasız hücrelerde tutulmuştur. Hapishane günlerindeki hatıralarını Said Nursi şöyle anlatmaktadır:

Pek basit bahanelerle kışın en şiddetli soğuk günlerinde beni tutuklayarak büyük ve gayet soğuk iki gün sobasız bir koğuşta tecrid içinde hapsettiler. Halbuki ben küçük odamda günde birkaç defa soba yakarken ve daima mangalımda ateş tutarken, zafiyet ve hastalığımdan zor dayanabilirdim.

Bediüzzaman sözlerinin devamında, önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi, çektiği bu sıkıntıları hafifleten tesellinin mahkumların İslam'a girmeleri olduğunu söylemektedir.

Bediüzzaman'a Yapılan Suçlamalar

Dini ve manevi değerlerin yaygınlaşmasından hoşnut olmayan çevreler Said Nursi için de daimi taktiklerini uygulamışlar ve Bediüzzaman'ın hayırlı çalışmalarını engellemek için tüm halkı ve resmi mercileri ona ve Nur talebelerine karşı kışkırtacak şekilde bir karalama kampanyasına başlamışlardır. Dönemin muhalif gazeteleri Bediüzzaman ve talebeleri aleyhinde propaganda ve uydurma yazılar yayınlamışlardır. Bazı şahıslar, hayali iftira senaryoları için parayla tutulmuşlardır. Ancak her defasında mahkemeler Bediüzzaman'ı ve arkadaşlarını tüm bu suçlamalardan beraat ettirmiş, çocukların dahi anlayacağı basit ve acemice iftiralara tevessül edenler kendilerini kamuoyu nezdinde küçültmüşlerdir.

Bu çevrelerin düzenledikleri iftira ve saldırılar incelendiğinde hemen hepsinin tarihte müminlerin karşılaştıkları iftiraların birer benzeri oldukları görülmektedir. En başta "dini istismar ediyor" olmak üzere, "çevresindekileri kandırıyor", "sapkındır", "delidir", "ona uyanlar cahil kesimdir" suçlamaları... Bunlar Kuran'da defalarca dikkat çekilen, müminlere yöneltilen iftira ve suçlamalardan bazılarıdır.

Her mümin Kuran'daki, "Biz hangi ülkeye bir uyarıcı korkutucu gönderdikse, mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri: 'Gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz' demişlerdir." (Sebe Suresi, 34) ayetinde de belirtildiği gibi kavmin önde gelenlerinin tepkisiyle karşılaşmıştır ve karşılaşacaktır. Bu, Allah'ın değişmeyen bir kanunudur ve bu tepkilere maruz kalmak müminlerin doğru yolda olduklarının açık delilidir.

Kuran'ın yüzlerce ayetinde anlatılan bu suçlama ve saldırıların Bediüzzaman Said Nursi ve talebelerinin yaşamlarında da tecelli etmesi, izledikleri yolun doğru ve verdikleri mücadelenin etkili olduğunun açık bir göstergesidir. Bu olaylarla, Kuran ahlakı yolunda mücadele veren bütün müminler karşılaşacaklardır. Allah bu gerçeği bir ayetinde şöyle bildirir:

Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali, başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? (Bakara Suresi, 214)


Münafıkların musallat olması

Bediüzzaman'ı ve talebelerini durdurmak için kullanılan yöntemlerden birisi de, bu halis insanların arasına iki yüzlü kişilerin sokulmasıdır. Bu kişilerin görevi Bediüzzaman ve talebeleriyle ilgili gelişmeleri din düşmanlarına bildirmek ve daha sonra bu çevrelerin etkisi altındaki basında bu insanlar hakkında aleyhte yazılar çıkmasını sağlamaktır.

Bunun örneklerinden birisi 1964 yılında Cumhuriyet'te yayınlanan "İnanç Sömürücüleri" isimli yazı dizisidir. Kendisini dindar olarak gösterip, Nur talebeleri arasına sızan, defalarca Bediüzzaman'ın yanında bulunan Yılmaz Çetiner isimli şahıs, daha sonra bu mümin topluluğu hakkında akıl almaz iftiralar ortaya atmıştır. Bediüzzaman bir sözünde aralarına giren bir casusu şu şekilde anlatır:

Hem bir dessas casus adam, Risale-i Nur talebeleri aleyhinde çalışıyordu ki, onları hapse attırsın. Bir gün -serbest olarak- "Ben bir ipucu bulamadım ki, bunları hapse soksam. Eğer bir ipucu bulsam, onları hapse sokacağım." diye ilân ettiği vakitten iki gün sonra bir iş yapıp, Risale-i Nur talebeleri yerinde, o adam iki sene hapse girdi.
( Bu kısmı deviller okumasa iyi olur. Çünkü '' şirk '' deyip yine saldıracaklar ... avaneleri...

Bediüzzaman, kendisine karşı düzenlenen bütün bu komplo, saldırı ve iftiralara rağmen yürüttüğü mücadeleden hiçbir taviz vermemiştir. Ona yapılanlar kendisinin ve talebelerinin şevkini ve kararlılığını artırmaktan başka bir şeye yaramamıştır. Kuran'da vaat edildiği gibi inkar edenlerin tuzakları boşa çıkmıştır. Allah inkarcıların tuzaklarının boşa çıkacağını ayetlerinde şöyle bildirir:

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 32-33)

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir: Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. (Saffat Suresi, 171-172
)

Bediüzzaman tarih boyunca Allah yolunda zulüm görmüş samimi müminlerden biridir. Ancak bilinmelidir ki, bir müminin hayatı boyunca karşılaştığı her zorluk, her sıkıntı, işitmekten hoşlanmayıp da işittiği her söz ve her iftira o müminin hayrınadır. Mümin tüm bunlara sabır gösterip, tevekkül ettikçe onun cennetteki mekanı daha da genişler, daha güzelleşir, makamı daha da artar. Dünyada ise Allah müminlere üstünlük vaat etmiştir. Bu nedenle inkarcılar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yaptıkları boşa gider. Hatta onlara cehennem azabı olarak geri döner.

Bediüzzaman'ın yanısıra İmam-ı Azam, İmam-ı Ahmed, İbn-i Hanbel gibi İslam büyükleri de başta Yusuf Medresesi olmak üzere birçok sıkıntı, işkence ve zulme maruz kalmışlar, "tutuklanarak", "sürülerek", "baskı altına alınarak" engellenmeye çalışılmışlardır. Bediüzzaman, Yusuf Medresesi'nde bulunan ve çeşitli zorluklara göğüs geren İslam alimleri için şöyle der:

Hem kalbime geldi ki, madem İmam-ı A'zam gibi en büyük müçtehidler hapis çekmiş ve İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel gibi bir büyük mücahide, Kur'an'ın bir tek mes'elesi için hapiste pek çok azap verilmiş. Ve şikayet etmeyerek tam bir sabır ile sebat edip o mes'elelerde sükut etmemiş. Ve pek çok imamlar ve alimler, sizlerden pek çok ziyade azap verildiği halde, tam bir sabır içinde şükredip sarsılmamışlar. Elbette sizler, Kuran'ın birçok hakikatleri için pek büyük sevap ve kazanç aldığınız halde pek az zahmet çektiğinize binler teşekkür etmek borcunuzdur.


SONUÇ

Kuran'da haberleri verilen peygamberlerin ve geçmişte yaşamış olan salih müminlerin hayatlarına baktığımızda hep zorlu bir mücadele, sürekli bir ölüm veya yurtlarından ve evlerinden sürülme tehdidi, iftiralar, suçlamalar ve alayla karşılaşırız. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuşlar ve sadece dini kendileri yaşayarak kalmamış, imkanlarının ulaşabildiği en son noktaya kadar insanlara dini ve güzel ahlakı anlatmışlardır. Bu samimi ve ciddi çabalarının sonucunda ise birçok insanın imanına vesile oldukları gibi, daha çoklarının da düşmanlığını kazanmışlar ve dönem dönem zorluklarla dolu bir hayat yaşamışlardır.

Bu zorluklara göğüs geremeyenler, peygamberlerin gösterdiği güzel ahlakı, sabrı ve hamiyet-i İslamiye'yi gösteremeyenler ise "geride kalanlar"dan olmuşlar, dünya hayatına razı olarak ahiretlerini dünya için satmışlardır.

Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır: Allah tüm zorlukları iyilerin ve kötülerin, temizlerin ve pislerin, samimilerin ve sahtekarların, iman edenlerin ve dinsizlerin birbirlerinden ayırt edilmeleri için yaratır. Zorluklar karşısında Allah'ın hoşnut olacağı güzel ahlakı gösterenler Allah'ın dostudurlar ve Allah dünyada ve ahirette dostlarına yardımını ve desteğini müjdelemektedir. Allah'ın bir ayetinde bildirdiği gibi "her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır".

Kuran'da bildirilen bu müjdenin yanı sıra, Allah, müminlere kurulan tuzakları mutlaka bozacağını, o tuzakların sahiplerini büyük bir bozguna uğratacağını, inkar edenlerin müminlere hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerini bildirmektedir. Bununla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir:

... Allah, kafirlere mü'minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. (Nisa Suresi, 141)

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır. (Enfal Suresi, 30)

Müminlerin yaşadıkları zorlukların ardından daima güzellik, hayır ve bereket gelmiştir. Örneğin Hz. Yusuf hapisten çıktığında Mısır'ın hazinelerine yönetici olarak tayin edilmiştir, Allah Hz. Nuh'u ve inananları zulmeden kavimlerini helak ettikten sonra bereketli bir yerde konaklatmıştır, Hz. Musa'ya ve kavmine işkencelerde bulunarak onları yok etmek için uğraşan Firavun'un kendisi denizde boğularak yok olmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ise kendisine kurulan tuzaklardan ve ölüm tehditlerinden sonra inananlarla birlikte hicret etmek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak ardından Allah kendisine ve müminlerin üzerine rahmetini ve bereketini yaymış, müminler büyük bir güç kazanarak kötülerin ittifakını yenilgiye uğratmışlardır.

Allah, dünyada herkese yaptığının karşılığını gösterecektir; salih müminleri de mutlaka üstün kılacaktır. Ancak asıl karşılık sonsuz ve asıl hayatımız olan ahirettedir. Her insan, er ya da geç mutlaka bir gün ölecektir. Herkes hiç beklemediği bir anda ölüm meleği ile karşılaşacak ve işte o an, her insan gerçeği tüm çıplaklığı ile görecektir. Herkes şundan emin olmalıdır ki, dünya hayatına razı olanlar, zorluklardan kaçanlar, keyiflerinin peşinden gidenler, rahatlarını bozmaktan kaçınanlar, istek ve arzularını Allah'ın rızasına tercih edenler, gelecek endişesi ile, haksız yere hapse atılmaktan veya sürülmekten korkarak dinlerini, ibadetlerini terk edenler ölüm meleklerini gördüklerinde hiç de dünya hayatında yaşadıklarına sevinemeyeceklerdir. Bu insanlardan hiçbiri, "İyi ki dünya hayatımda yan gelip yatmışım, dünya zevklerinin peşinde koşmuşum. Bunlar da yanıma kar kaldı" diyemeyecektir. Diyemediği gibi, tüm bu yaptıkları onda tarifi ve geri çevrilmesi imkansız bir pişmanlığa neden olacak, hiçbir zaman hissetmediği kadar büyük bir yürek acısı ve çaresizlik hissi duyacaktır. Allah inkarcıların ahiretteki pişmanlıklarını şöyle bildirmektedir:

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık." (Enam Suresi, 27)

Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: "Bana keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımı hiç bilmeseydim. Keşke o (ölüm herşeyi) kesip bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı." Güç ve kudretim yok olup gitti." (Hakka Suresi, 25-29)

Tüm hayatını Allah için yaşayan, Allah'ın rızasından vazgeçmediği için hayatının büyük bir bölümünde zulüm gören, zorluk yaşayan, hep öldürülme tehlikesi altında kalan, insanlardan incitici ve alaycı sözler işiten, iftiralara uğrayan, hatta hapis yatan bir mümin ise ölüm meleğini gördüğünde tüm hayatı boyunca yaşadığı zorluklar için büyük bir sevince kapılacaktır. Hatta kitap boyunca anlattığımız gibi mümin, zorluklarla karşılaştığı anda da çok büyük bir sevinç ve umut yaşar; çünkü tüm dünyadaki zorlukların sonunun hayır olduğunu, Allah'ın mutlak bir kolaylık ve üstünlük vereceğini bilir. Üstelik burada yaşadığı zorlukların ahirette de bir güzellik ve kat kat artırılmış nimetler olarak karşısına çıkmasını şiddetle umar. Bu nedenle inkar edenler, zorluk anında müminlerin tavrına şaşırır, onların neşesine ve gücüne, ümitvar yaklaşımlarına hayret ederler. Çünkü onlar müminlerin Allah'tan, onların ummadığı şeyleri umduklarını bilmezler.

Yusuf Medresesi, bu nedenle bir mümin için hem manevi bir eğitim yeri hem de ahiretteki güzelliklerin kapısını açan bir imtihan vesilesidir. Yusuf Medresesi'ne giren mümin, bu imtihanın hayırla sonuçlanmasını beklediği ve cenneti biraz daha fazla umabildiği için büyük bir sevinç duyar.

Müminler olaylara inkarcıların kavrayamadıkları bir gözle bakar ve olayların iç yüzünü görebilirler. Onlar, zorluğun, ezanın, engellenmelerin asıl anlamını bilen, hayatlarını bu sırra göre yaşayan insanlardır. Dolayısıyla, Allah'a samimi olarak iman eden, sadece Allah'tan korkup sakınan, Allah'ı seven, Allah'ı dost edinen, insanlar arasında dostluğun, sevginin, hoşgörünün, ümitvar olmanın, iyimserliğin, dayanışmanın, güzel ahlakın yayılması için gönülden mücadele veren bir insanı, herhangi bir kötünün veya fesat peşindeki bir insanın durdurabilmesi veya engelleyebilmesi kesinlikle mümkün değildir.

İnkarcılar bilmelidirler ki ne yaparlarsa yapsınlar, tüm güçlerini de toplasalar, birbirlerine arka da çıksalar, dağları yerinden sarsacak kadar kapsamlı tuzaklar da kursalar, onlar müminlere hiçbir zarar veremezler. Hatta her kurdukları tuzak, attıkları her iftira, söyledikleri her alaycı söz müminlerin hem dünyadaki hem de cennetteki mekanlarının daha da güzelleşip zenginleşmesine vesile olur.

Bu sırrı bilen müminlere Allah Kuran'da şöyle müjde verir:

Hiç şüphesiz Allah, mü'minlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır... Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte 'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi, 111-112)

Fazla uzun oldu kusuruma bakmazsınız umarım...
Demlik bittimi kardeşim ???
 

atmaca34

Kıdemli
Üye
değerli dost..ali bey..

açmış olduğunuz bu pencerede..sorulan sorulara karşı göstermiş olduğunuz alakadan dolayı öncelikle teşekür ederim..

evet tavsiyenize uyarak çayımı söyledim..
devamında..yorumunuzu..bazen üzüntü duyarak..bazende sevinçlerle kendi anlayabildiğim kadarıyla yorumlayarak okudum..

evet delilik diyorlar..
aklıma bir kıssa geldi sizinle paylaşmadan geçemiycem ...
ben kelimelerin(imla denilen kuralların) nasıl kullanıldığını pek bilmem ..hani şu noktaydı virgül dü anlamam..
kendi lisanımla yazarım yanlışlarımı görmeden okuyunuz..

evet kıssa demiştik..bir gün hocanın biri öğrencileriyle gezerken öğrencinin biri hocam bize sahabeyi anlat der..
hoca..sen boş ver böyle şeyleri işine bak der..
öğrenci tekrar tekrar sorunca..
pekala..der..ve şöyle seslenir..
siz sahabeyi görseydiniz onlara deli derdiniz..onlar sizi görselerdi..size sormadan müslüman demezlerdi..

aslında deli olmak mecnun olmak..ALLAH adına deli olmak güzell diyorum...

gerçekten mücadelelerle dolu bir hayat..
nurcular diye bir cemaat duyuyordum.. fakat benim tanıdığım kişilerle pek anlaşamıyordum..
sayenizde gözümde daha farklı bir pencere açılmış oldu nurcular hakkında...


hoşgörü diyorsunuz.. evet burada anlatılan hoşgörü süper ötesi bir durum..hoş görüde sınır tanımıyor..

fakat günümüzde bazıları hoşgörü adına ..sözde kardeşlik adına ..anlamakta güçlük çektihim kararlar alıyor..
ben insanım..her şeyi her durumu hoş göremem..ve görmemeliyim diyede düşünüyorum..
bu benim fikrim..islam tabiki..insanlara rahmet nazarıyla bakılmasını emrediyor fakat neden sürekli ben onların onların derken islama inanmayanların yaptıklarını hoş görecekmişim ki..

bu konuyla alakalıda soracak bir kaç cümlem var aslında.. fakat sizin şu uslubunuz karşısında soramıyorum..sabrın son noktası ve hoş görünün en nezaketini bizlere arasıra tattırıyor olmanızdan soramıyorum..
belki ilerde sorabilirim..

şirk..aslında bir çok insan farkında olmadan şirke giriyor..ALLAH cümlemizi şirkten korusun..

o kişilerede ..o kişiler derken olayları şirk diye niteliyenlerden söz ediyorum ..onlarada sinirlenmemek lazım diyorum bir gün olur devran döner..hatalarından kurtulurlar..

evet yanıtınız tahminimden uzun oldu fakat bir o kadarda güzel oldu diyorum..

benim açımdan.... ne sıçak ..nede sohuk..ılık bir pencereydi..

onun yaşadıkları karşısında
yaşadıklarını okurken sıkıntı duymayı ve bu konuyu uzunca anlatanın yazısını kusur saymayı..kendimde büyük bir kusur sayarım...
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Herdaim ehli ilmin yanındayım . İnşaallah ön yargısız ve araştırma amaçlı , neticesindede doğru bilgiye ulaşma hedefimiz olacaktır biizni RAHMAN. Tabiki nasibimiz ölçüsünde ...
Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman hakkında her türlü soruyu sorabilrsiniz, çekinmenize gerek yok hocam. İnş. dilimin dönmesi nisbetinde yardımcı olmaya gayret edecem.

Elbette kusurlarım olacak bu arada... Ama ehli nazarın hoşgörüsü benim kusurlarımdan daha büyük olduğunu ve siz de o ehli nazardan olduğunuzu biliyorum.

Saygılar
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Risale-i Nur'un yolu, mesleği; bu zamandaki hayat şartlarına, insanların ahval-i ruhiyelerine göre en selâmetli, en kısa ve umumî bir cadde-i Kur'andır.

Serapa ilim ve tefekkür üzerine gitmektedir. İçtimaî hayatta çeşitli hizmetler gören ferdlerin istifadesi büyüktür. Risale-i Nur'u okuyan ve ondan ders alarak tefekkür-ü imaniyeyi kazananlar, dünyevî vazife ve mesleklerini, âhiret hayatına ve ebedî saadete vesile yaparak büyük bahtiyarlığa erişecektir. İslâm dinindeki bu büyük hakikatı derkeden münevverler; elbette hak dininin hizmetini büyük bir saadetle deruhde edecekler, hakikatı arayan fakat bulamayan insanlığa da neşre çalışacaklar.

Evet talebe, profesör, meb'us, kim olursa olsun, mes'uliyet dairesi olanlar, muhitini tenvir ile mükelleftir. Bir vilayet, hattâ bir memleketin saadet ve selâmeti, tenvir ve irşadı ile mükellef olanlar, elbette çok daha ziyade müteyakkız davranmak mecburiyetindedirler. Said Nursî, Risale-i Nur'la bu millete en büyük hizmeti, iyiliği yapmıştır. Mukabilinde, şahsı için bir teşekkür dahi istemiyor; gerçi şahsına tevcih edilen yüksek medih ve tavsifatı havi mektublar var. Bunları, okuyucuların Nurlardan istifadelerine bir alâmet olduğu cihetle, Risale-i Nur hesabına kabul etmiş. -Hakikatte- Said Nursî'nin bu milletten, gençlikten istediği: İmanla, dünyevî ve uhrevî saadeti kazanmalarıdır.


Tarihce-i hayat.
 

bziya

Kıdemli
Üye
Büyük bir İslam aliminin cevabı ile sadece kıvırılıp çöpe atılacak bir karalamalardan ibarettir.

İçerisinde nakle dayalı bir doğru düzgün bilgi yoktur.Daima kendi aklından , Ehli Sünnet büyüklerinin kitaplarından çalarak fakat kaynak vermeden dizilmiştir.Ehli Sünnet büyüklerine karşı bir edepsizlik ve saygısızlık örneğidir.

Dinimizde bildirilmesi gereken her hususu Ehli sünnet alimleri bildirmiştir , bir başkasına söyleyecek ve yazacak bir şey bırakılmamıştır.Kıyamete kadar bu bilgiler geçerlidir.Durum böyle iken sanki bu alimler bir şeyleri eksik mi bıraktı ki bu zevat kendi aklına göre bu eksiği tamamlama gayreti içinde böyle bir karalama yazmaya kalkmış.Hem Ehli sünnet kitaplarından bilgi çalınıyor hemde kaynak verilip bu büyüklerin ismi dahi geçirilmiyor.Vahiy mi alıyormuş bu zevat.

Sonuç olarak : Mason Abduh ve Efgani sapıklarını SELEFLERİM diye takdim etmekten geri durmayan , kendi sitesindeki biyografisinde de Mason EFGANİ sapığının fikirlerine kavuşmayı şeref kabul eden bu zihniyetin nelere hizmet ettiği , ne için kendi aklına göre kaynak vermeden çalarak çırparak tefsir yazdığı ve bu işlere kalkıştığı güneş gibi meydandadır.Bunların kitapları altınla kaplanmış necaset gibidir.Öldürücü zehirdir.Elli doğrunun içine serpiştirilmiş 1-2 yanlış ile insanların dinini imanını çalacak tuzaklarla doludur.Bunun tezahürü olarak talebesi F.Gülen'in ayetlere tarihseldir diyerek dinden çıkmasını , yahudi ve hristiyanları cennetlik yaparak sapıtmasını , Muhammedünresulullah demeye gerek yok diyerek büsbütün azgınlaşmasını ve bu sapkın misyonun destekçileri ile ne işlerre kalkışmasını ve birçok yoldaşının da mezhepsizleri ve mason sapıkların avukatlığına soyunmasını örnek olarak gösterebiliriz.Dolayısı ile bu tür sapkın itikadın kitaplarının tuzaklarından her müslüman korunmalı dinini yetkili ve veraset sahibi Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmelidir.
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Büyük bir İslam aliminin cevabı ile sadece kıvırılıp çöpe atılacak bir karalamalardan ibarettir.

İçerisinde nakle dayalı bir doğru düzgün bilgi yoktur.Daima kendi aklından , Ehli Sünnet büyüklerinin kitaplarından çalarak fakat kaynak vermeden dizilmiştir.Ehli Sünnet büyüklerine karşı bir edepsizlik ve saygısızlık örneğidir.

Dinimizde bildirilmesi gereken her hususu Ehli sünnet alimleri bildirmiştir , bir başkasına söyleyecek ve yazacak bir şey bırakılmamıştır.Kıyamete kadar bu bilgiler geçerlidir.Durum böyle iken sanki bu alimler bir şeyleri eksik mi bıraktı ki bu zevat kendi aklına göre bu eksiği tamamlama gayreti içinde böyle bir karalama yazmaya kalkmış.Hem Ehli sünnet kitaplarından bilgi çalınıyor hemde kaynak verilip bu büyüklerin ismi dahi geçirilmiyor.Vahiy mi alıyormuş bu zevat.

Sonuç olarak : Mason Abduh ve Efgani sapıklarını SELEFLERİM diye takdim etmekten geri durmayan , kendi sitesindeki biyografisinde de Mason EFGANİ sapığının fikirlerine kavuşmayı şeref kabul eden bu zihniyetin nelere hizmet ettiği , ne için kendi aklına göre kaynak vermeden çalarak çırparak tefsir yazdığı ve bu işlere kalkıştığı güneş gibi meydandadır.Bunların kitapları altınla kaplanmış necaset gibidir.Öldürücü zehirdir.Elli doğrunun içine serpiştirilmiş 1-2 yanlış ile insanların dinini imanını çalacak tuzaklarla doludur.Bunun tezahürü olarak talebesi F.Gülen'in ayetlere tarihseldir diyerek dinden çıkmasını , yahudi ve hristiyanları cennetlik yaparak sapıtmasını , Muhammedünresulullah demeye gerek yok diyerek büsbütün azgınlaşmasını ve bu sapkın misyonun destekçileri ile ne işlerre kalkışmasını ve birçok yoldaşının da mezhepsizleri ve mason sapıkların avukatlığına soyunmasını örnek olarak gösterebiliriz.Dolayısı ile bu tür sapkın itikadın kitaplarının tuzaklarından her müslüman korunmalı dinini yetkili ve veraset sahibi Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmelidir.
Sn bziya kardeşim ;
Kendin ile çelişmene çok üzülüyorum. Çünkü karaladığım ve peşi sıra dizdiğin bir buçuk satırda bir tezatlık üçgeni gördüm ve gösterdim.
Hem doğru bilgi yok diyorsun ( okumadığın halde ) hem o bilgiler ehli sünnet alimlerine aiittir kaynak verilmeden yazılmıştır diyorsun ( O nurlu eserleri okumadığın burda daha net bir şekilde görebiliyor bilenler )
Başka mesajlaeında da " elli doğru arasına birer yanlış bilerek serpiştirildiğini bazan da bu rakamı onda bire indiriyorsun...... şaşırdı-m-k kaldım çelişkili ifadelerine.

Beni sevindiren taraf ; o kadar muarız ve muteriz olduğunuz halde doğruluğunu kabul ediyor olmanızdır. Yanlıştır derseniz demeseniz de doğrular yanlışlığa ve yanlışlarda doğruluğa "kalb" etmez. Buda ayrıca bilinmesi gereken bir nokta.

Aslında bu kadar cevap bile yazmayı uygun görmüyorum sizin için, Çünkü bir cümle yeterdir meramın için O da " Çamur'a devam " dır.
 

bziya

Kıdemli
Üye
Sn bziya kardeşim ;
Kendin ile çelişmene çok üzülüyorum. Çünkü karaladığım ve peşi sıra dizdiğin bir buçuk satırda bir tezatlık üçgeni gördüm ve gösterdim.
Hem doğru bilgi yok diyorsun ( okumadığın halde ) hem o bilgiler ehli sünnet alimlerine aiittir kaynak verilmeden yazılmıştır diyorsun ( O nurlu eserleri okumadığın burda daha net bir şekilde görebiliyor bilenler )
Başka mesajlaeında da " elli doğru arasına birer yanlış bilerek serpiştirildiğini bazan da bu rakamı onda bire indiriyorsun...... şaşırdı-m-k kaldım çelişkili ifadelerine.

Beni sevindiren taraf ; o kadar muarız ve muteriz olduğunuz halde doğruluğunu kabul ediyor olmanızdır. Yanlıştır derseniz demeseniz de doğrular yanlışlığa ve yanlışlarda doğruluğa "kalb" etmez. Buda ayrıca bilinmesi gereken bir nokta.

Aslında bu kadar cevap bile yazmayı uygun görmüyorum sizin için, Çünkü bir cümle yeterdir meramın için O da " Çamur'a devam " dır.

Tezatlık sizin beyninizde sayın Müellif ne demek istendiği güneş gibi ortadadır mecaz anlamda bir iki değişikliği bahane edip hayal kurmayın.Mason Selefleri ile birlikte üstadınızın kara seceresi herkez tarafından biliniyor, kesin deliller mevcut , varsa bu delilleri çürütecek bilimsel kanıtlarınız onlardan bahsedin dinleyelim , yoksa masal anlatmayın burda insanlara...

Çamur evet ama hangi çamur Mason selefleri ile birlilikte mason hizmetkarı üstadınız ve Ayetleri tarihsel yapan keferenin içinde bulunduğu bataklık çamuru, doğru tanım yaptınız yani tebrik ederim.
 

RABİA

Bağımlı
Üye
Büyük bir İslam aliminin cevabı ile sadece kıvırılıp çöpe atılacak bir karalamalardan ibarettir
böyle bir sözü,hiçbir büyük islam [RENK]alimi[/RENK] sarfetmez...bence yazının en çelişkili noktası burasıdır.
 

bziya

Kıdemli
Üye
böyle bir sözü,hiçbir büyük islam [RENK]alimi[/RENK] sarfetmez...bence yazının en çelişkili noktası burasıdır.
O sizin kendi kanaatiniz ve takdirinizdir.O zaman bizi yalancılık ve iftira ile ve İslam aliminin söylemediği bir sözü ona isnat etme gafı ile nitelendirdiğinize göre ettiğiniz bu suizanın günahının vebalini beraberinde düşünmeniz gerekir.Geçmiş olsun.

İfade şu şekildedir : Geçmişteki büyüklerimiz ( Ehli Sünnet Alimleri ) yazdığı onca tefsirde hata mı ettiler ki sen yeni bir tefsir yazamaya kalkıyorsun , senin yazacağın tefsiri kıvırır çöğe atarız buyurulmuştur.

Ayrıca gördüğünüz gibi biz kat'i deliller ile konuşuyoruz, bu konuda delillerimiz sabit , zan ile tahmin ile değil.Tenkitlerde aynı şekilde olursa bir kıymeti olabilir fakat zanna , tahmine dayalı söylenenler havada kalacağı gibi hiçbir kanıt içermez.
 
Son düzenleme:

Serdengeçti

Amatör
Üye
O sizin kendi kanaatiniz ve takdirinizdir.O zaman bizi yalancılık ve iftira ile ve İslam aliminin söylemediği bir sözü ona isnat etme gafı ile nitelendirdiğinize göre ettiğiniz bu suizanın günahının vebalini beraberinde düşünmeniz gerekir.Geçmiş olsun.
hİMMETİNİ ( pardon çamurunu yani ) arkamızda eksik etmezsen ziyanı yok şığım :prv:
İfade şu şekildedir : Geçmişteki büyüklerimiz ( Ehli Sünnet Alimleri ) yazdığı onca tefsirde hata mı ettiler ki sen yeni bir tefsir yazamaya kalkıyorsun , senin yazacağın tefsiri kıvırır çöğe atarız buyurulmuştur.
sn şığım
İlk olarak ;Büyük alim ve sözüne itibar ettiğinize göre alim olmanın sakıncası olmadığını söylemiş oluyorsunuz.

İkincisi ; Tevsir yazmak kötü bir şeymi ? yada islamiyete bir zararımı var ?

Üçüncüsü ; Tevsir yazmak için kimden izin alınacak ? ( sizmisiniz izin alınacak kişi yoksa ? :prv: eyer öyle ise şığım ben yandım :((( bırak tevsir yazmayı sen kessin yorum yazmama bile izin vermiyeceksin ):icon_cry:
Ayrıca gördüğünüz gibi biz kat'i deliller ile konuşuyoruz, bu konuda delillerimiz sabit , zan ile tahmin ile değil.Tenkitlerde aynı şekilde olursa bir kıymeti olabilir fakat zanna , tahmine dayalı söylenenler havada kalacağı gibi hiçbir kanıt içermez.
sn şığım sen olmasan ben yazmıyacam galiba bu foruma :prv: senden keyf alıyor sözlerim hele " şığımmm " deyişimin lezzetini sormayın ruhuma .... sorma gitsin keyfini noktalarımın.

Ama sizi HAK ve kasem ile temin ederimki ; Eyer sırtındaki çamur hürcüğünü bırakıp , hakikat gözlüğünü gözlerine takıp o "çüpe atılsın değin" değin eserlerin KURA-I KERİMİN elmas bir kılıncı ve sadık bir hadimi olduğunu göreceksin. Ben baktım ve gördüm.

Sen çüpe de atsan o Kuran tevsirini , ben çıkarıp öpüp
başımın üstünde gezdireceğim,
Kin kusanları çamur atanları bezdireceğim...
bu hal ile öleceğim .........................................................
ŞIĞ.
 

bziya

Kıdemli
Üye
hİMMETİNİ ( pardon çamurunu yani ) arkamızda eksik etmezsen ziyanı yok şığım :prv:

sn şığım
İlk olarak ;Büyük alim ve sözüne itibar ettiğinize göre alim olmanın sakıncası olmadığını söylemiş oluyorsunuz.

İkincisi ; Tevsir yazmak kötü bir şeymi ? yada islamiyete bir zararımı var ?

Üçüncüsü ; Tevsir yazmak için kimden izin alınacak ? ( sizmisiniz izin alınacak kişi yoksa ? :prv: eyer öyle ise şığım ben yandım :((( bırak tevsir yazmayı sen kessin yorum yazmama bile izin vermiyeceksin ):icon_cry:


sn şığım sen olmasan ben yazmıyacam galiba bu foruma :prv: senden keyf alıyor sözlerim hele " şığımmm " deyişimin lezzetini sormayın ruhuma .... sorma gitsin keyfini noktalarımın.

Ama sizi HAK ve kasem ile temin ederimki ; Eyer sırtındaki çamur hürcüğünü bırakıp , hakikat gözlüğünü gözlerine takıp o "çüpe atılsın değin" değin eserlerin KURA-I KERİMİN elmas bir kılıncı ve sadık bir hadimi olduğunu göreceksin. Ben baktım ve gördüm.

Sen çüpe de atsan o Kuran tevsirini , ben çıkarıp öpüp
başımın üstünde gezdireceğim,
Kin kusanları çamur atanları bezdireceğim...
bu hal ile öleceğim .........................................................
ŞIĞ.
Canlımısın ki öleceksin , seyyar kabir olmuşsun haberin yok.GEçmişimizdeki Ehli sünnet büyüklerinin yazdığı tefsirler naklettiği bilgiler bize yeterlidir , masonlara selefim diyen bir sapkın zihniyetin sahiplerine , ayetlre tarihsel diyen keferelerin sapkın itikadına itibar etmeyiz ve inşallahü teala yaşadıkça bütün sapıkların sapıklıklarını ifşaa etmeye devam edeceğiz.

Sizde masonları ve tarihselci kefereleri korumaya devam edin , herkezi bir iş için yaratmışlardır.Ve izleyin karanlık akıbetinizi son ana her yaklaşırken...
 

Serdengeçti

Amatör
Üye
Canlımısın ki öleceksin , seyyar kabir olmuşsun haberin yok.GEçmişimizdeki Ehli sünnet büyüklerinin yazdığı tefsirler naklettiği bilgiler bize yeterlidir , masonlara selefim diyen bir sapkın zihniyetin sahiplerine , ayetlre tarihsel diyen keferelerin sapkın itikadına itibar etmeyiz ve inşallahü teala yaşadıkça bütün sapıkların sapıklıklarını ifşaa etmeye devam edeceğiz.

Sizde masonları ve tarihselci kefereleri korumaya devam edin , herkezi bir iş için yaratmışlardır.Ve izleyin karanlık akıbetinizi son ana her yaklaşırken...
Yahu şığım bu müşkilimi hallet.
Su satırları yadığıma döre yaşıyorum demektir... sen bana yaşıyormusun ki diyorsun ?

Ehli sünnet alimleri ni sayar şefaatlerini dileriz. Ama sen o büyüklerimizi kendi tekeline almışsın , bence bu kadar bencil olma.!

Yine tanımadığın okumadığın bazı fikir müfekkirlerine çamur hortumunu tutmuşsun.....

Şığım sana bir türkü çalasım geliyor akşamın bu vaktinde ..

Semaveri koydum düze
Şığım hümmet eyle bize
Ah semawer wah semawer....
 
Üst Alt