Resimlerle Atatürk'ün Hayatı

Resimlerle Atatürk'ün Hayatı,Mustafa Kemal Atatürk,hayatı,resimleri

Mustafa Kemal, Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Bu okulda öğrenci iken İstibdat İdaresine karşı şüphe uyandırdığından Sarayda sorguya çekildi ve Şamdaki 5 nci Ordu emrine verildi. 11 Ocak 1905 [/B]

Mustafa Kemal, Kolağası (Kd.Yzb.) rütbesine terfi ettiği gün.

20 Haziran 1907

Mustafa Kemal, Hareket Ordusu Subayları ile, Selanik. 1909


Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Mücahit Bedevi Kuvvetleri önünde emirlerini yazdırırken, Derne. 1912


Mustafa Kemal, Trablusgarpta arkadaşları ile birlikte. 1912


Sofya Ataşemiliteri iken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile gitmiş ve etrafında derin bir hayranlık uyandırmıştır.


11-12 Mayıs 1914


Mustafa Kemal, Sofyada Ataşemiliter... 1914


Mustafa Kemal, 3 ncü Kolordu Erkânı ile... 1915

Kurmay Albay Mustafa Kemal, Çanakkalede...1915

Çanakkalenin cehennemi andıran savaşlarında her zaman askerleri ile beraber siperlerde olan Mustafa Kemal...1915

II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal, Diyarbakırda Avusturya Macaristan otomobil kolunu denetlerken...Nisan 1917

II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal her zaman askeri ile beraberdir. Her fırsatta ve en duyarlı günlerde birliklerinin başında ve yanındadır... 1917

Mustafa Kemal, Liman Von Sandersin yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandığı gün... 31 Ekim 1918

Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken...

31 Ekim 13 Kasım 1918[/B]
 
Mustafa Kemal, yaverleri ile beraber. Salih Bozok, Şükrü Tezer, Cevat Abbas Gürer... 1918

Mustafa Kemalin askerlikten istifa ettiği gün, yaverleri

Muzaffer Kılıç ve Cevat Abbas Gürerle...

8 Temmuz 1919

Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz 7 Ağustos 1919) topladığı Erzurumda hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla...

Sivas Kongresi günlerinde...

Heyeti Temsiliyeye birlikte seçildiği arkadaşlarından Hüseyin Rauf Orbay ve Bekir Sami Kunduh beylerle Sivasta.

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi üyeleri ile. Oturanlar sağdan sola; Mazhar Müfit Kansu, Hüsrev Sami Kızıldoğan, Ahmet Rüstem, Bekir Sami Kunduh, Kadı Hasbi, Mustafa Kemal, Şeyh Hacı Fevzi, Rauf Orbay, Ömer Mümtaz, arka sıralarda; Hâmi Danişmend, Recep Zühtü, Hüsrev Gerede, Ruşen Eşref Ünaydın, Nizamettin Bey, Mazlum Bey, Küçük Ethem Bey ve yaver Muzaffer Kılıç... Eylül 1919

İstanbul Hükümetinin temsilcisi Bahriye Nazırı (Bakanı) Salih Hulusi Paşa (Kezrak)yla görüşmek üzere Amasyaya giderken Tokatta karşılanışı. Sağında Heyeti Temsiliye üyesi Bekir Sami Kunduh, solunda Hüseyin Rauf Orbay, Ruşen Eşref Ünaydın ve yaveri Cevat Abbas Gürer. 17 Ekim 1919[/B]

Kuvayı Milliyeden düzenli orduya geçiş günlerinde yakın arkadaşlarıyla Ankarada at yarışlarında (30 Ekim 1920). O gün Karsın alındığı haberi Ankaraya ulaşmıştı. Oturanlardan soldan sağa; Alb. Abbas Bey, Alb. İsmet (İnönü), Mustafa Kemal, Alb. Refet (Bele)

Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal, cephe gerisinde Bozüyük civarında İsmet İnönünün trenini beklerken...4 Aralık 1920

Mustafa Kemal, Dikmen Sırtlarında dinlenirken...12 Şubat 1921

Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Süvari Tümen Komutanı
Bnb. İbrahim Çolak, Çankayada... 4 Haziran 1921

Mustafa Kemal, İnönü Savaşları sonrası
İsmet Paşayla Çankayada ...
4 Haziran 1921

Ankara Anlaşmasının görüşmeleri için gelen Fransız Bakan Franklin Bouillon ve Bnb. Sarou Eskişehirde. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa tören birliğini selamlıyorlar... Haziran 1921

Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşını yönetirken, Duatepede... 10 Eylül 1921[/B]
 
Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşını yönetirken, Duatepede... 10 Eylül 1921[/B]

Gazi Mustafa Kemal, Rus ve Azerbaycan Heyetleri ile Afyon Çayda denetimde... 30 Mart 1922


Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Ilgın manevralarında... 1 Nisan 1922


Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Ilgın manevralarında Türk Ordusunu selamlıyor...

1 Nisan 1922

Sakarya adını verdiği atıyla... 1922


Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Büyük Taarruz sabahı

Afyon Kocatepede... 26 Ağustos 1922

Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve yaveri Salih Bozok olduğu halde İzmire geliyor... 10 Eylül 1922


[Gazi Mustafa Kemal, Bilecik-Osmaneli istasyonunda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken... 16 Ocak 1923/COLOR]


Gazi Mustafa Kemal, Gebze istasyonunda Halide Edip Adıvar ile birlikte... 17 Ocak 1923


Gazi Mustafa Kemal, arkasında eşi Latife Hanım... Şubat 1923


Ankarada Çiftlik İstasyonu civarında düzenlenen askeri tatbikatta alnında biriken terleri silerken. Solunda Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay, Kâzım Karabekir Paşa ve geride eşi Latife Hanım görülmekte... 10 Şubat 1923


Ankarada Çiftlik İstasyonu civarında düzenlenen askeri tatbikatta alnında biriken terleri silerken. Solunda Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay, Kâzım Karabekir Paşa ve geride eşi Latife Hanım görülmekte... 10 Şubat 1923


Gazi Mustafa Kemal, eşi Latife Hanımla Adanada...

15 17 Mart 1923

Gazi Mustafa Kemal, eşi Latife Hanımla Adanada...

15 17 Mart 1923
 
Latife Hanımın ailesinin Ankarayı ziyaretlerinde. Sağdan sola; Latife Hanım, Baba Uşşakîzâde Muammer Bey, Baldız Vecihe Hanım, Kayınvalide Adviye Hanım, Atatürk, Baldız Rukiye Hanım...
8 Temmuz 1923

Gazi Mustafa Kemal, Aile Efradı ile Çankayada... 1923

29 Ekim 1923 günü kurulan Türkiye Cumhuriyetinin aynı gün TBMM nin oybirliğiyle Cumhurbaşkanlığına seçtiği
Gazi Mustafa Kemal... 27 Kasım 1923

Gazi Mustafa Kemal, yakın silah arkadaşı İsmet Paşa ile...
Kasım 1923

İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmirde...
1 Ocak-2 Şubat 1924

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmasını yaparken, Kastamonuda...
23 Ağustos 1925

Aynı günlerde şapkasıyla Kastamonuda... Ağustos 1925

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu seyahati dönüşü Çubukta karşılayanlarla...1 Eylül 1925

Mersinden dönen Başbakan İsmet Paşayı Ankara istasyonunda karşılarken...5 Nisan 1926

Bursada Darülelhan (İstanbul Belediye Konservatuarı) topluluğunun verdiği konserden sonra bir genç kızla... 29 Mayıs 1926

Mareşal Mustafa Kemal, Ankara yakınlarındaki I. Ordu manevralarında... 8 Ekim 1926

Gazi Mustafa Kemal, Ertuğrul yatında dinlenirken...1 Temmuz 1927

Gazi Mustafa Kemal, Büyük Nutkuna başlarken...
15 20 Ekim 1927

Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci büyük kongresinde
Büyük Nutkunu okurken...
16 Ekim 1927

Gazi Mustafa Kemal, Şeref Tribününden töreni kabul ediyor.
Yanında TBMM Başkanı Kâzım Özalp ve
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak...
29 Ekim 1927

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati ile Ankara Okullarının
jimnastik gösterilerini seyrederken...
10 Mayıs 1928

Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliğinin 3 ncü kuruluş yıldönümünde Afgan Kralı Amanullah Han ve Eşi ile... [/B]
21 Mayıs 1928

Afgan kralı Amanullah Hanla Başbakan İnönünün

tenis oynayışlarını seyrederken...
24 Mayıs 1928

Afgan kralı Amanullah Hanla...

Mayıs 1928

T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp ve İçişleri Bakanı Şükrü Kayayla

İzmit Garında trende...
5 Haziran 1928

II. Süvari Tümen Komutanı Tümgeneral M. Aşir Atlı ve İzmit İl Jandarma Alay Komutanı Alb. H. Fikri Tolon tarafından İzmitte karşılanırken... 5 Haziran 1928


Lillustration dergisinin 13 Ekim 1928 tarihli sayısının kapağında Başöğretmen Atatürkün yeni Türk harflerini

tanıtan bu fotoğrafı yer almıştır...

Kayseri Cumhuriyet Halk Fıkrası (Partisi) binası önünde kara tahta başında Başbakan İnönüyle yeni Türk harflerini tanıtırken...

20 Eylül 1928

Ankara Palasta verilen bir çocuk balosunda çok sevdiği Türk çocukları arasında. Atatürkün solundaki çocuk Ömer İnönüdür...

23 Nisan 1929

Gazi Mustafa Kemal Çiftlikte... 14 Temmuz 1929
 
Ankara Palasta kostümlü Cumhuriyet Balosunda...
29 Ekim 1929

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmakın kızının
nişan töreninde...
20 Aralık 1929

Gazi Mustafa Kemal Prof. Afet İnanın Kadın Hakları
üzerine verdiği konferansta...
3 Nisan 1930

Yalova İskelesinde... 15 Haziran 1930

29 Ekim 1930

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal TBMM de konuşurken...

Kasım 1930

Kayseri Lisesi öğrencileri arasında... 18 Kasım 1930

Yurt gezilerinde, Tokatta bir köylü vatandaşın derdini dinlerken... 21 Kasım 1930

Gazi Mustafa Kemal, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve

Yaver Rusuhi ile Samsunda...
25 Kasım 1930

Samsun Lisesinde öğrencilerle ders dinlerken... 26 Kasım 1930

Gazi Mustafa Kemal, Samsunda bir ortaokulun Coğrafya dersinde...
26 Kasım 1930[/B]
 
Gazi Mustafa Kemal, Harp Okulunda öğrencilerle, İstanbul...
2 Aralık 1930

Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde
öğrencilerle ders dinlerken...
5 Aralık 1930

Edirne Öğretmen Okulu öğretmen ve öğrencileriyle...
24 Aralık 1930

Edirnede ihtiyar bir kadını dinlerken. 25 Aralık 1930

Gazi Mustafa Kemal, İzmir Türkocağında Çayda...
Sağında: Fahrettin Altay Paşa, Solunda: Kâzım Dirik
2 Şubat 1931

Dörtyol gezisinde bir çocuğu severken... 15 Şubat 1931

Çiftliğin kuruluş yıldönümünde Çiftlikte ayran içerken...
Mayıs 1931

Irak Kralı Faysalla Çankaya Köşkünde... 6 Temmuz 1931

Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı
binasının hizmete açılış töreninde...
29 Ekim 1931

I. Türk Tarih Kongresi çalışmalarını Ankara Halkevinde
locasından izlerken...
2 Temmuz 1932

Ankara Halkevinde (günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi) düzenlenen Türk Tarih Kongresinde
Dr. Reşit Galipin bildirisini dinlerken...
3 Temmuz 1932

Türk Dil Kurumu toplantısına başkanlık ederken... 4 Ocak 1933

Sınavdan sonra Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü öğrencileriyle...
27 Haziran 1933

Gazi Mustafa Kemal, 10 ncu Yıl Nutkunu söylerken...
29 Ekim 1933[/B]
 
1934te tren yolculuğu...

Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyeti emanet ettiği
Türk gençlerinin arasında... 1934

İran Şahı Rıza Pehlevi ile Çankaya Köşkünde...
16 Haziran 1934

Ankarada bir tören dinlenme anında... 17 Haziran 1934

İran Şahı Rıza Pehlevi ile Bornova Ziraat Okulundan çıkarken...
22 Haziran 1934

Manevi kızlarından Prof. Âfet İnanla
Gazi Orman Çiftliğinde dinlenirken... 1934

İsveç Veliahtı Prens Gustav Adolf Ankarada... 3 Ekim 1934

İstanbul Metriste Harp Akademilerinin düzenlendiği
askeri tatbikatta...
28 Mayıs 1936

Atatürk, Sabiha Gökçen ile...

Manevi kızı pilot Sabiha Gökçenle Eskişehir Hava Okulunda...
9 Haziran 1936

Atatürk askeri tatbikatta... 1936

Ankarada Gazi Orman Çiftliği Tren İstasyonunda
çiçekle karşılanışı... 15 Haziran 1936

Başbakan İsmet İnönü Türk Hava Yolları uçağının yanında
Atatürk ile beraber... 18 Haziran 1936

Ertuğrul yatında İsmet İnönü ile... 1936

İngiltere Kralı VIII. Edwardla İstanbulu gezerken... 4 Eylül 1936

İngiltere Kralı VIII. Edwardla İstanbulu gezerken... 4 Eylül 1936
 
Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul için TBMM ’ye gelişinde Başbakan İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak tarafından karşılanışı...[/B]
29 Ekim 1936

Atatürk, 17 Ağustos 1937 günü Trakya manevralarında siperdeki Mehmetçik ile konuşurken...


Trakya manevralarında... 17 – 20 Ağustos 1937


Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında komutanlarla...

17 – 20 Ağustos 1937

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında...

17 – 20 Ağustos 1937

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında...

17 – 20 Ağustos 1937

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında...

17 – 20 Ağustos 1937
 
Atatürk Trakya manevralarında Fevzi Çakmak ile...
17 20 Ağustos 1937

Atatürk ve Başbakan İnönü Trakya manevralarında...
17 20 Ağustos 1937

Atatürk Ege manevralarında...10 Ekim 1937

Atatürk Ege manevralarında...10 Ekim 1937

Atatürk Ege manevralarında...10 Ekim 1937

Ege manevralarında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmakla dinlenirken...10 Ekim 1937

Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul için TBMM ye gelirken...
29 Ekim 1937

Atatürk Cumhuriyet Bayramında şeref tribününde...
29 Ekim 1937

Atatürk ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak...
1 Kasım 1937

Başbakan Celal Bayar ile birlikte Sivasta karşılanışı...
13 Kasım 1937

Atatürkün Malatyaya gelişi ve karşılanışı...
14 Kasım 1937
 
Atatürkün Malatyaya gelişi ve karşılanışı... [/B]
14 Kasım 1937

Doğu Anadolu gezisinde Elazığ Garında karşılanışı... [/B]
17 Kasım 1937

Atatürk yurt gezisinde... Kasım 1937


Mersin gezisinde karşılanışı. 19 Kasım 1937


Ankara Çubuk Barajında gezintide... 7 Mayıs 1938


Bir tren seyahatinden sonra Ankara Garında... 1938


Gençlik ve Spor Bayramında Yugoslav harbiye Nazırını

kabul ederken... 19 Mayıs 1938

Atatürkün ölümüyle sarsılan halkın üzüntüsü...


Büyük Atasına son görevini yapmak üzere korteje katılan halk...

21 Kasım 1938

Atatürkün naaşının Etnografya Müzesindeki geçici kabrinden Anıtkabire nakledilmesi... 10 Kasım 1953
 
Üst Alt