• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Renklerin Güç ve Anlamları

Okunuyor :
Renklerin Güç ve Anlamları

sibel

Tecrübeli
Üye
Renk ailesi yaşamımızda, güçlü ve etken bir biçimde yerini almıştır. Açık mavi bir görüntü, hepimize huzur, güven, memnuniyet verirken, kara bulutlarla kaplı, koyu, sisli bir gökyüzü içimizi karartıp, stresli ve karmaşık bir ruh hali yaşatabilir.

Güneşin güzel ışığı bizlere sevinçli, mutlu anlar yaşatırken, yılın her mevsimi bize değişik bir duyguyu yaşatır.Gece gökyüzünde dolunay gördüğümüzde bazılarımız heyecanlı anlar yaşarken, bazılarımız olumsuz duygulara kapılabilir. Renk terapide, vücuda enerji kazandırmak için kırmızı astral bedene denge ve ahenk vermek için yeşil, potasyum sodyum arasındaki dengeyi yeniden kurmak için menekşe rengi tercih edilir.

Kırmızı: Sağlık, Kuvvet, Dinçlik, Tehlike

Genel anlamda: Sağlığı muhafaza etme, güç, fiziksel enerji, dinçlik, seksüel tutku, şehvet, tehlike ve cesareti temsil eder. Ateş elementinin rengidir. Kanla, dolayısı ile hayat ve ölümle, doğumla, volkanlar ve yoğun duygularla bağlantılıdır. İlkel kabilelerde kırmızı kutsal varlıklarla ve en üst sosyal sınıflarla bağlantılı kutsal renktir

Kişilik: Kırmızı insanlar çok aktif, dinamik ve hayati enerji taşıyan kişilerdir. Fiziksel anlamda dinç ve kuvvetlidirler, sağlıklarını kolay kaybetmezler. Meydan okunmayı sever ve hayatı hızlı yaşarlar, tutkulu ve cesurdurlar . Duygularını yansıtırlar ve irade gücü gösterirler ancak aynı zamanda hiper aktivite kızgınlık ve öfke taşırlar.

Turuncu: Teşvik, Yaratıcılık, Cazibe, Uyum Yeteneği

Genel anlamda: Cesaretlendirme, konsantre olma kabiliyetini güçlendirme dikkat çekme, uyum yeteneği, stimülasyon ve teşvik etme yeteneğini temsil eder.

Kişilik: Turuncu insanlar aktivite ve düşünceyi birleştirirler. Yaratıcı, zeki ve ayrıca artistiktirler. Uyum yetenekleri ve konsantre alabilme kabiliyetleri sayesinde yaptıkları işte başarılı olurlar. Güç, pozitiflik, hırs ve macera duygusu taşırlar. Bu özellikleri ile etrafındakileri çekerler ve cesaretlendirirler. Koyu turuncu kişilikler yorgunluk, depresyon ve gerilim yaşarlar.

Pembe: Aşk, Dostluk, Acıma, Cömert Duygular, Gevşeme

Genel anlamda: Kırmızının yoğunluğunun hafifletilmiş halidir. Hassas duyguları ve duygu karışımlarını, rahatlama ve gevşemeyi, ahlak ve şeref duygularını, genel başarıyı temsil eder.

Kişilik: Pembe insanlar, kötülüklere karşı direnen ve üstesinden gelebilen kişilerdir. Ahlak ve şeref duyguları gelişmiştir. Aşk ilişkilerinde çok duygusaldırlar Stres altında dahi gevşemeyi bildiklerinden ve kin duygusunu asla taşımadıklarından genelde başarılı olurlar. Çevrelerindeki insanlara karşı duygularında cömerttirler ve ruhani iyileştirme özelliğine sahiptirler.

Sarı: Çekicilik, Hareket, Bilgi, Neşe, Konfor

Genel anlamda: Sarı hava elementinin rengidir. Güneşi, hububatı ve düşünce gücünü temsil eder.Akıl, hareket, seyahat, iletişim, kehanette bulunma ve güveni temsil eder.

Kişilik: Sarı insanlar, zeka ve akıl yolu ile elde ettikleri bilgiyi çevrelerine aktarırlar ve ikna yeteneğine sahiptirler. Neşeli ve kıskanç kişilerdir. Mükemmel bir analitik zihne sahiptirler ve olayların çözülmesinde güvenilir kişilerdir.Kehanette bulunabilirler. Hareketlidirler ve seyahati severler. Ancak koyu sarılar patronluk taslayabilir, kontrol arzusu ve egoizm gösterebilirler.

Siyah: Karşı Durma, İnkar, Yok Etme

Genel anlamda: Evren ve uzay boşluğunu temsil eder, siyah renklerin yokluğudur. Bazı kültürlerde bilgeliği temsil eder. Siyah şeytani bir renk değildir. Negatif anlamda şaşkınlık, karışıklık, üzüntü, kayıp ve yas tutma anlamları taşıyabilir.

Kişilik: Siyah insanlar olayları kendi süzgeçlerinden geçirip değerlendirirler ve sistemlere uymayan şeylere karşı büyük direnç gösterirler. Bu sessiz bir karşı koymadır, büyük reaksiyonlardan önce gizli inatçılık güderler. İnandıkları şeyler için sonuna kadar uğraşır ve asla yılmazlar, ancak ifadelerinde hep bir parça yakınma, hüzünlenme ve hayıflanma saklıdır.

Kahverengi: Yoğunlaşma, Telepati, Büyü, Şüphe, Hayvanlar

Genel anlamda: Kahverengi, yeryüzü, toprak ve bir anlamda da dünyanın bereketliliğini temsil eder. Ev hayvanları, hayvanlarlada bağlantılıdırlar. Kayıp eşyaların büyü yolu ile bulunmasında, telepati ve tanıdıkların korunmasını temsil eder. Negatif anlamda kararsızlık, şüphe, enerji emmeye kadar anlamlar ifade edebilir.

Kişilik: Kahverengi insanlar tanıdıklarına çok bağlıdırlar ve onları korumaya çalışırlar. Ev hayvanlarını sever ve bakarlar. Telepati özellikleri vardır. Koyu kahverengi kişiliklerde aşırı şüphe ve her konuda kararsızlık görülür ve genelde eneji tüketirler.

Yeşil: Para, Şans, Hırs, Tutuku, Kıskançlık, Büyüme

Genel anlamda: Parayı şansı, finansal alanda başarı, bereketliliği, hasadı ve iş birliğini temsil eder. Yeşil toprak elementinin rengidir ve gezegenimizin bereket ve verimliliğinin yanısıra hayatın kendisini temsil eder.

Kişilik: Dengeli ve oturmuş, tabiatla barışık ve bağlantılı bir kişiliği temsil eder. İş ortamlarında grup çalışmalarına yatkındırlar, hırslıdırlar ve parasal anlamda şansları yüksektir. Hayırsever ve iyileştirme gücüne sahiptirler. Biraz kıskançtırlar. Koyu yeşil kişilikler uyumsuzluk, aşırı kıskançlık ve aşırı tutku gösterebilirler.

Mavi: Barış, Sabır, Onur, Sadakat, Akıl, Gerçek, Mutluluk

Genel anlamda: Su elementinin rengidir. Okyanus, uyku, alacakaranlık ve gökyüzünü sembolize eder.Açık mavi anlayış, sağlık, barış, mutluluk, ruhani uyanıklılık ve sabrı temsil ederken, koyu mavi depresyon, aksilik, talihsizlik ve düşüncesizce hareketi temsil eder.

Kişilik: Mavi insanlar, iç huzuru ve dengesi yerine sakin, içten, samimi, onurlu ve anlayışlıdır. İnançlı ve derin duygulara sahiptirler, algılama güçleri keskindir. Sevdiklerine sadık ve inançlarına bağlıdırlar. Koyu mavi kişilikler içine kapanık, korku, endişe ve ihtiyatlı olma ihtiyacı hissederler, çok değişken tepkisel, depresif ve boyun eğici davranabilirler.
 

sibel

Tecrübeli
Üye
Renklerin Hayatımızdaki Psikolojik Etkileri

RENK NEDİR?
Günlük yaşantımızda hepimiz renklerden etkileniriz. Fakat acaba renk nedir? Sözlükte bulabileceğimiz en kısa tanıma göre, renk ışığın bir vasfıdır. Başka bir değişle, renk bir ışık frekansının belli bir orandaki yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkar.
Çok eski zamanlardan kalma el yazmaları, Hindistan ,Çin ve Mısır’daki şifacı rahiplerin İnsanın yedi katlı doğası ve güneş tayfının yedili bölümlenmesi arasındaki bağlantıyı temel almış kendi içinde bir bütünlüğü olan renk bilimi sistemleri olduğunu göstermektedir.

IŞIK KAVRAMI
Renklerin gizemli dünyası hakkındaki sorulara kesin bir cevap verebilmek için ışık kavramını incelememiz gerekir. Işık en basit tanımıyla,şekli ve rengi oluşturan bir tür elektromanyetik enerjidir.
Güneş tarafından çeşitli dalga boylarında üretilen bu enerji nesnelerden yansıyıp gözümüz tarafından algılandığında ışığı görmüş oluruz. Düşük frekanstaki ışık kırmızı ,yüksek frekanstaki ışık dalgaları ise mor renk tanımlanırlar. Renk, ışığın ayrılmaz bir parçasıdır.

Renkleri üç temel gruba ayırabiliriz:
Birinci Grup : Kırmızı,sarı ve mavi renktir,bunlar ana renk grubudur.
İkinci Grup :Ana renklerin kombinasyonundan meydana gelmektedir.
Üçüncü Grup :Birinci ve ikinci grupların kombinasyonundan meydana gelmektedir.

TAMAMLAYICI RENKLER
Her rengin tamamlayıcı bir rengi vardır bunlar
Kırmızı- Mavi
Turuncu- Menekşe
Sarı –Menekşe
Yeşil – Galibarda
Mavi – Kırmızı
Çivit mavisi – Turuncu
Menekşe – Sarıdır.

Vücut için gerekli olan “enerji ilaçları”nın en etkili olanları : sesler,aromalar, çiçekler ve bitkiler,kristaller,doğal taşlar,pozitif düşünceler ve tabi ki renklerdir.

AURA’NIN BİLİMSEL TARİHİ
John White,”Future Scipnce” adlı kitabında bize 97 ayrı isim altında aura olayına değinen,97 farklı kültürün listesini sunar.500 yıl M.Ö. Pisagor ve arkadaşları iyileştirici özelliği olan bir ışıktan bahsederler.XII.yy başlarında Boirac ve Liebeault adlı araştırmacılar,insanda başka insanlarla uzaktan iletişim kurmayı sağlayan bir enerjinin varlığını keşfettiler.Orta çağda bu enerjiye “Illiastre” adını verdi ve onun madde, güç ve yaşamsal güçten oluştuğunu ileri sürdü.Daha önce gizemli ve büyücülükle ilgiliymiş gibi algılanan bu olay şimdi bilim dünyasında yerini almaya başladı.En son geçtiğimiz yıllarda, Stanford Üniversitesi’nde ünlü bir fizikçi olan Dr. William Tiller insan bedeninin çevreden aldığı enerji ve verilere göre nasıl geliştiğine dair bilimsel modelinde çakralarada yer vermiştir.Dr.Tiller, eterik bedeni “negatif uzay- zaman koordinatı bedeni” olarak tanımlamaktadır.

TIBBİ ARAŞTIRMALAR
1900 yılından beri bir çok doktor aura alayıyla ve onun insan vücudu üzerindeki etkileriyle ilgilendi. 1911’de Dr. Willam Kilner sonrası Dr. George De La Warr, Dr. Ruth Brawn hastaların teşhisinde auradan faydalanmışlar ve buna “Radyonik sistem” demişlerdir.

AURA’NIN RENKLERİ
Aura’nın değişik renkleri, bireyin duygularında çeşitliliğe yol açar:
Koyu kırmızı kızgınlık duygusunu gösterir , parlak bir kırmızı canlı bir yaşam gücünü temsil eder.
Korku beyazımsı bir griyle temsil olunur.”Korkudan kireç gibi olmak”deyimi örnek olarak gösterilebilir.
Kıskançlık , kirli bir yeşille kendini gösterir.
Üzüntü , koyu bir griyle belirginleşir.Yine bunada “başının çevresinde kara bulutlar dolaşıyor” deyimi örnek gösterilebilir.
Sinirlilik ve tedirginlikte,koyu kırmızı ile belirlenir.
Normal bir aura, kolay anlaşılır bir frekans olan maviye çalan erguvan rengindedir.

AURADAN YAYILAN RENKLERİN ANLAMLARI
¨Sarı , zihinsel kaliteyi yansıtır.
¨Yeşil, kişinin yatıştırıcı iyileştirici bir enerji ile donatılmış olduğunu gösterir.
¨Mavi, öğretici renktir ve büyük bir hassaslığa işaret eder.
¨Erguvan rengi , derin bir ruhsal bütünlüğe işaret eder.
¨Beyaz renk doğruluğu temsil eder.
¨Altın rengi ,Tanrı’yla bağlantıyı gösterir.
¨Gümüş rengi , kolay iletişim kurabilmeye işaret eder.
¨Kestane rengi , bireyin üstlendiği görevi yerine getirmesiyle ilgilidir.
¨Siyah renk , hırsı veya ışık eksikliğini belirtir.


RENKLERİN TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİKLERİ

KIRMIZI RENK
Kırmızı, hayat enerjisinin rengidir. Kan dolaşımına ve kansızlık hastalıklarına yardımcı olur. Kırmızı rengin fiziki etkileri özellikle şunlardır:
¨Soğuk algınlığı
¨Bronşit
¨Titreme ve soğuk hissi
¨Kansızlık
¨Denge bozukluğu
¨Soğuktan meydana gelen romatizma ağrıları ve birinci şakrada olan bozukluklara faydalıdır.
Kırmızı renk tansiyon hastalarına sinirli ve histerik rahatsızlıklarda şiddetli ateşi olan kimselerde uygulanmaz.

TURUNCU RENK
Turuncu güç veren renktir. Yorgunluğa, halsizliğe, uykusuzluğa, korkuya, depresyona karşı etkilidir ve eterik bedenimizi takviye eder. Bunlardan başka astım, bronşit, anne sütünün çoğalmasına, bağırsaklara, özellikle kabızlığa çok iyi gelir. Herkes bu rengi kullanabilir.

SARI RENK
Sarı renk konsantrasyon rengidir. Mide bozukluklarına ,diabete ,kabızlığa böbreklere , gazlara ,karaciğer zayıflığına , baş ağrıları ve migrende etkilidir. Aynı zamanda sindirim sistemini güçlendirir ve güneş sinir ağı şakrasını dengeler.
Bu renkten, aşırı kalp atışı olanlar ruhi anksitesi olanlar , alkolikler ve ödem olan hastalar faydalanamaz.

YEŞİL RENK
Bu renk klorofil ve karbon rengidir. Hint geleneksel tıbbına göre, yeşil renk insanın eterik bedenindeki uyumsuzluklarını dengeler. Psikolojik problemlerin giderilmesinde çok önemli rolü vardır. Uykusuzluklara, aşırı heyecanlara bel ağrılarına ,yüksek tansiyona ,alkol bağımlılıklarından doğan asabiliklere, aynı zamanda mide, akciğer, rahim, göğüs ve kalın bağırsak kanserindeki ilerlemeleri durdurur ve ağrılarını sakinleştirir. Bu renk uzun zaman kullanılmamalıdır.

MAVİ RENK
Vücudun savunma sisteminin gücünü arttırır ve bütün hastalıklarda şifa verici özelliği vardır. Bu renk sinir sistemini sakinleştirir. Bedenin hararetini azaltır ve algılamayı çoğaltır. Baş ağrılarında , sinirsel öksürüklerde ,boğaz ağrılarında ,astımda ,guatrda ,diş ağrılarında , deri rahatsızlıklarında ve uykusuzlukta etkilidir. Soğuk algınlıklarında ,cinsel isteksizliklerde ve felçte yasaktır. Bu rengin uzun kullanımları kabızlığa ve yorgunluğa sebep olabilir.

CİVİT MAVİ (LACİVERT)
Bu renk, aktif renktir ve anestezi etkisi vardır. Diş ağrılarında , yüz kaslarındaki ağrılarda ,sinüzitteki ağrılarda ,siyatik ve romatizma ,kulak ve göz problemlerinde etkilidir. Bu renk 5 duyuyu tahrik etme gücüne sahiptir.

MOR YA DA MENEKŞE
Mor rengi, sinir sistemine, halsizlik, psikolojik ve duygusal yorgunluklarda en uygun renktir. Kalbi sakinleştirir, kanı temizler. Aynı zamanda korkunun ve kaygının azalmasında önemli etkisi vardır. Bu renk katarak, siyatik ağrıları menenjit, sinirsel baş ağrıları, mesane rahatsızlıkları, epilepsi (sara ),saç dökülmesinde, kuru öksürüklerde ve astımda etkilidir.

Psikolog Dr. DAVUT İBRAHİMOĞLU
Pozitif Düşünce Uzmanı
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Reklam amaçlı yazı ve link içeren yorumlar onaylanmaz.
Üst Alt