Reji

Merhaba

-Sahnelemeyi sahnesel sanatsal olarak gerçekleştiren kişi.
-Yönetmen sahne mekanını (görsel boyutu içinde) devinimle değerlendiren (biçimlendiren) kişidir.
- Yönetmen drama sanatı açısından yorumlayıcı, tiyatro sanatı açısından yaratıcı sanatçıdır.

Sahnelemeden sorumlu ve sahnelemeyi yürüten kişi olarak yönetmenin görevleri şunlardır

-(dramaturgla birlikte) ön çalışma evresinde okuma, ders ve seminerler düzenlemek, oyun çözümlemesi yapmak
-(Sahne tasarımcıları ve sahne teknikçileriyle birlikte) sahne tasarımı temel fikrini saptamak, giysi tasarımı seçimini gerçekleştirmek, sahne teknik özelliklerini belirlemek
-( yönetici ve oyuncularla birlikte) rol dağılımını düzenlemek;
-(yönetmen, yönetmen yardımcısı, yapım dramaturgu, sahne ve giysi tasarımcısından oluşan)yönetim ekibini oluşturarak sahneleme düşüncesini geliştirmek; ön çalışmalarla birlikte sahneleme sürecine geçmek; oyuncularla çalışarak rollerin incelenmesini ve biçimlendirilmesini sağlamak
-( hareketlerin yönetimi) ; tek tek sahneleri görsel ve mekansal olarak biçimlendirmek
-(sahne yönetimi); teknik oluşumu düzenlemek
-(ışıklama, sahne tekniği, projeksiyon, sahne etmenleri, müzik vb) temsil süresince oyunu denetlemek

Böylece yönetmenin görevleri, sahnelemenin özelliklerine bağlı olarak 4 ana öbekte toplanabilir:

-Dramatik metin dilini sahne diline çevirmek,
- Eş güdümü sağlamak,
- sahnesel biçimlendirme ve yorumlamayı gerçekleştirmek,
- oyuncuları çalıştırmak
 
Üst Alt