Rehberlık Sözler.....

Eberlediğim, Rehber edinilesi sözler....

" İnsan tedbir alır, sebeplere yapışır, takdiri bilmez.
Allahın takdiri kulun tedbiri ile değişmez."


Mektubat.
 
Bilmen gerkenleri söyledim sana,
Ya istimal edersin, yada çarpar kulağına.....

Bildiklerimden bilmen gerekenleri bildirdim sana,
Va esefa, yapman gerekenler sadece değmiş kulağına....
 
Semtime selam veremiyecek kadar hassan davrandın.
Sevmiyenim'in şehri'ne el pençe kapandın....

Bunun adı "içten tükenmek" olduğunu yeni öğrendim.
 
Hak rızasına adanmış ruhlar,
kaklbi ve ruhi hayatın zirvelerinde meleklerle fizik ötesi bir havayı soludukları aynı anda,
dünyalılarla da örfaneler teşkil ederek hasbihallerde buluna bilirler ve dünyeviliğin meşru
butun gereklerini yerine getirebilirler...

Ama bunu bazı ziakıl mezhepsizler göremezler.......
 
Her bir insan bir alem,
Her alem de bin kalem.

Ey Rabbim! Sen. " Ikra " dedin, biz "yaziyoruz". Yazmak okuma eksikligimizin yarisini kar$ilarsa... Yirttik.
$ukur olsun ki; hem okur hem yaziyoruz...
 
Üst Alt